Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol  

  Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol

  Brummer Partners Fonder lyckades kraftigt förbättra resultatet i fjol till 530 miljoner kronor före skatt, från 293 miljoner kronor år 2016. Det rapporterar Dagens Industri.

  Man delar samtidigt ut 400 miljoner kronor som ägarna med Patrik Brummer i spetsen får dela på. Sedan 2002 har man redovisat vinst på sammanlagt 8,5 miljarder kronor före skatt, medan utdelningen summerar till 5,8 miljarder kronor.

  Tidningen delger även att den rörliga ersättningen till styrelse och vd ökade även under 2017 till 24,5 miljoner kronor, från 8,1 miljoner kronor året innan.

  Dagens Industri nämner även en aktieförsäljning om 11,5 procent av bolaget av den tidigare före detta vd:n Klaus Jäntti i samband med att han lämnade.

  Tidningen skriver att försäljningsuppgifter kombinerat med årsredovisningsinformation indikerar att aktieposten såldes för 165 miljoner kronor, vilket skulle innebära en värdering på drygt 1,4 miljarder kronor för alla aktier i Brummer & Partners. Detta motsvarar tre gånger rörelseresultatet för 2017 och 1,2 procent av de förvaltade tillgångarna.

  Ett skäl till vinstökningen var den starka utvecklingen hos fonden Manticore med en avkastning om 34,4 procent i fjol. Man har en ägarandel om 40 procent i hedgefondfirman Contour som förvaltar fonden.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg  

  Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg

  Alfred Bergs allokeringsteam har tittat närmare på vad andra förvaltare tycker i den senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in under 4-10 maj. I undersökningen står det att läsa att investerarna blivit åtminstone kortsiktigt köpsugna.

  "Ett vanligt talesätt är annars ´Sell in May and go away, and come back on St. Ledgers Day´ där St Ledgers day inträffar den 12 september i år. Denna dag markerar starten på en stor galopptävling i staden Doncaster i Yorkshire. Utan att göra någon dagsoptimerad analys så kan man konstatera att genomsnittlig månadsavkastning de senaste 30 åren åtminstone talat för att det finns en viss sanning i talesättet", skriver Alfred Berg i sitt marknadsbrev.

  Alfred Bergs allokeringsansvarige, Jonas Olavi, frågar sig varför förvaltarna resonerar med att de vill köpa i maj, vilket står i kontrast med gamla sannolikhetssamband.

  "Det troliga svaret är att de såg samma tecken som vi på Alfred Berg, det vill säga att börsindexen, trots första kvartalets turbulens stod emot att falla igenom det stigande trendstöd som etablerats sedan botten 2016. Penningpolitiken är fortfarande stödjande (men snart kontraktiv), räntorna låga (men långsamt stigande), vinsterna (fortfarande) höga, arbetslöshetstrenderna (ännu) fallande och sentimentsindikatorerna på (ännu) höga nivåer. Positioneringen är fortsatt tiltad mot tillväxt, vilket innebär övervikt mot risktillgångar kontra tillgångar med upplevd lägre risk."

  Ännu tror alltså respondenterna att aktiemarknaderna toppar tidigast 2019, men då skall man ha respekt för att detta är en högst flyktig åsikt, konstaterar Jonas Olavi.

  Han fortsätter att gå igenom olika områden i enkäten och summerar sedan slutsatsen:

  "Marknaderna blir allt mer varse om att den exceptionella perioden av låga räntor börjar lida mot sitt slut och att investeringsteman och positionering kommer att prövas. Men kontentan är – inte än!"


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity  

  Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity

  Aktiefonden Odin Europa steg med 6,0 procent i april och har därmed ökat med 4,1 procent sedan årsskiftet. Fonden utvecklades sämre än index som under månaden avkastade 8,0 procent.

  Under april har fonden köpt aktier i Lectra, Handelsbanken och Dignity. Bästa bidragsgivare under månaden var SAP och Hugo Boss medan innehaven i Ams och Henkel bidrog negativt.

  Fonden prissätts för närvarande till 16 gånger de kommande 12 månadernas resultat, vilket kan jämföras med 14,3 gånger för index.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner SAP, Henkel och Continental. Största övervikterna kontra index på sektornivå fanns inom verkstad och konsumtion.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning  

  Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning

  Viking Fonder Sverige A steg med 6,2 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 9,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Markus Linnes att månaden började volatilt och i negativa termer som en konsekvens av ökade geopolitiska risker, vilket ledde till ett stigande oljepris. Dessa risker har av investerare fått balanseras av de kvartalsrapporter som kommit in, enligt förvaltaren.

  "I takt med att dessa rapporter har visat sig överraska på uppsidan så har fokus flyttats från riskerna till att mer handla om bolagens rapporter vilket under den senare delen av månaden visade sig i aktiekurserna som steg", uppger Linnes och fortsätter.

  "Framgent tror vi dock att fokus kommer att flyttas från bolagsrapporterna till att återigen handla om konjunkturen och inflationsförväntningarna. Vi står fortfarande inför en situation där USA visar styrka konjunkturmässigt medan den inte alls är lika stark i Europa. Detta får, som vi tidigare varit inne på, konsekvens på de olika regionernas penningpolitik."

  Förvaltaren uppger sig vara mycket nöjd med månadens utveckling givet att fonden haft en fortsatt defensiv hållning. Vid månadens utgång var fondens största innehav AstraZeneca, SOBI och Elekta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen  

  Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen

  Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A ökade knappt 0,2 procent i april, vilket medför att fonden stigit lika mycket sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med drygt 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Stadshypotek, Swedish Export Credit och DnB med portföljvikter om cirka 2,9, 1,9 respektive 1,7 procent.

  Den effektiva durationen uppgick till cirka 2,8 år vid månadsskiftet medan den effektiva löptiden uppgick till cirka 4,0 år.

  Fördelat efter kreditkvalitet stod BBB för cirka 68 procent av allokeringen, följt av kreditbetyget A med cirka 17 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning  

  Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning

  Räntefonden Öhman Grön Obligationsfond steg med cirka 0,2 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till knappt 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver fondförvaltaren Erika Wranegård att avkastningen kommer främst från fastighetssektorn och räntebenet.

  "Fondens strategi att allokera till BB-segmentet och hitta ratingkandidater levererade stark avkastning under april. Castellum tog officiell rating och Kungsleden tickade attraktiv carry till fonden. Tillsammans stod de två innehaven för en tredjedel av fondens avkastning under månaden", skriver Erika Wranegård.

  Under månaden tillkännagav japanska shippingbolaget NYK att de tittar på att emittera
  en grön obligation, vilket blir världens första gröna shipping-obligation.

  "Att fler emittenter, inom skilda sektorer och ratingkategorier emitterar grönt är en mycket positiv utveckling på gröna marknaden", skriver Erika Wranegård.

  Per utgången av månaden var de största obligationsinnehaven utgivna av Volvofinans, Ifc och Swedbank med portföljvikter om cirka 6,1, 5,0 respektive 5,0 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #renewable  

 • Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, Castellum bidrog till fina utvecklingen  

  Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, Castellum bidrog till fina utvecklingen

  Räntefonden Öhman FRN-fond steg knappt 0,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 0,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver Ulrika Lindén att april var en relativt lugn månad på svenska ränte- och kreditmarknaden. Riksbanken lämnade räntan oförändrad vid mötet i april och sköt på första räntehöjningen från september till december, vilket var i linje med marknadens förväntningar. Svenska kreditspreadar var i stort sett oförändrade under månaden

  Hon uppger vidare att Castellum, som var fondens största bet och som skaffade rating i april, bidrog till den fina utvecklingen under månaden.

  "Oron för minskad stimulans från ECB och Riksbanken finns fortfarande kvar men
  Riksbankens beslut att skjuta på räntehöjningen var positiv", skriver Ulrika Lindén.

  De största obligationsinnehaven var utgivna av Kinnevik, DnB och Kungsleden med portföljvikter om cirka 1,8, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Odin Sverige steg med 6,5 procent under april, Beijer Ref och Hexpol bland vinnarna  

  Odin Sverige steg med 6,5 procent under april, Beijer Ref och Hexpol bland vinnarna

  Odin Sverige C steg med 6,5 procent under april, vilket innebär att fonden avkastat 3,4 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under perioderna avkastat 6,1 respektive 4,3 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden sålt aktier i Hexagon och samtidigt köpt ytterligare aktier i Securitas, Hexpol och Lundbergs.

  Månadens bästa bidrag kom från innehaven i Beijer Ref och Hexpol medan innehaven i Handelsbanken och Avanza bidrog negativt.

  Fondens förvaltare Vegard Söraunet skriver i en kommentar till månadens utveckling att rapportsäsongen är igång och att två tredjedelar av portföljen redovisat sina siffror. Bland positiva rapporter nämns Beijer Ref, Axfood och Atlas Copco. I synnerhet Beijer Ref överraskade marknaden positivt, skriver förvaltaren.

  "Bolaget, som levererar kyl- och luftsystem, fortsätter att imponera och överträffade marknadens förväntningar med både ökad försäljning (+17 procent) och avsevärt bättre rörelsemarginaler (+60 procent) jämfört med samma period föregående år. Med strängare miljökrav måste befintliga kylsystem bytas ut och här är Beijer Ref väl positionerade."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Skanska  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Skanska

  Swedbank Robur Fonder har ökat innehavet i Skanska med drygt 75 000 aktier till strax under 21,1 miljoner aktier, motsvarande 5,01 procent av kapitalet och 3,52 procent av rösterna, den 15 maj. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #materials  

 • SEB Investment Management flaggar upp i Bonava  

  SEB Investment Management flaggar upp i Bonava

  SEB Investment Management har ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren Bonava och äger nu 5,0 procent av kapitaletoch 2,4 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Öhman Etisk Index USA A ökade med 4,9 procent i april, Apple största innehavet  

  Öhman Etisk Index USA A ökade med 4,9 procent i april, Apple största innehavet

  Öhman Etisk Index USA A ökade med cirka 4,9 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till knappt 6,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om cirka 3,8, 3,1 respektive 2,9 procent.

  På sektornivå stod teknik för drygt 23,6 procent av allokeringen, följt av finans med 17,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige A steg med 3,9 procent i april  

  Öhman Etisk Index Sverige A steg med 3,9 procent i april

  Öhman Etisk Index Sverige A steg med cirka 3,9 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet uppgår till drygt 4,0 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo B och Atlas Copco A med portföljvikter om cirka 7,8, 6,9 respektive 5,8 procent.

  På sektornivå stod industri för cirka 34,2 procent av fördelningen, följt av finans med 23,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Pacific steg med 7,3 procent i april  

  Öhman Etisk Index Pacific steg med 7,3 procent i april

  Öhman Etisk Index Pacific steg med cirka 7,3 procent i april, vilket medför att fonden ökat med knappt 5,2 procent för året. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var AIA Group, Commonwealth Bank of Australia och Westpac med portföljvikter om cirka 7,1, 6,2 respektive 4,8 procent.

  På sektornivå stod finans för cirka 45 procent av allokeringen, följt av fastigheter med cirka 16,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Japan ökade med 5,4 procent i april  

  Öhman Etisk Index Japan ökade med 5,4 procent i april

  Öhman Etisk Index Japan steg med cirka 5,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till knappt 7,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven var per utgången av månadsskiftet Toyota, Mitsubishi och SoftBank med portföljvikter om cirka 4,8, 2,2 respektive 1,8 procent.

  På sektornivå stod industri för drygt 19,0 procent av allokeringen, följt av konsument med 18,3 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Europa steg med cirka 7,4 procent i april  

  Öhman Etisk Index Europa steg med cirka 7,4 procent i april

  Öhman Etisk Index Europa ökade med cirka 7,4 procent i april, vilket medför att fonden har sedan årsskiftet stigit med drygt 7,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per månadsskiftet Nestle, HSBC och Novartis med portföljvikter om cirka 2,8, 2,3 respektive 2,0 procent.

  På sektornivå stod finans för drygt 23,1 procent av allokeringen, följt av sjukvård med 13,3 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Emerging Markets steg med cirka 3 procent i april  

  Öhman Etisk Emerging Markets steg med cirka 3 procent i april

  Öhman Etisk Emerging Markets ökade med 3,0 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 7,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med cirka 7,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Samsung, Alibaba och Taiwan Semiconductors med portföljvikter om cirka 9,4, 8,9 respektive 8,6 procent.

  På sektornivå stod teknik för cirka 45,0 procent av allokeringen, följt av finans med 25,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Sverige Fokus steg med knappt 7,6 procent i april, bättre än jämförelseindex  

  Öhman Sverige Fokus steg med knappt 7,6 procent i april, bättre än jämförelseindex

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus steg med cirka 7,6 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 9,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav var per utgången av månaden ABB, Volvo B och Essity B med portföljvikter om cirka 6,1, 6,1 respektive 5,9 procent.

  På sektornivå stod industri för cirka 32,9 procent av allokeringen, följt av råvaror med 20,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, starkare än jämförelseindex  

  Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, starkare än jämförelseindex

  Aktiefonden Öhman Småbolagsfond steg med 6,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med knappt 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver Stefan Kopperud att Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) återhämtade sig starkt efter nedgången föregående månad och steg 4,1 procent.

  "Rapportperioden har inletts i en överlag positiv ton, som vanligt har dock kursrörelserna i
  enskilda bolag varit stora. Global makrostatistik har försvagats något under månaden men
  indikerar fortsatt på en god konjunktur. Oron för storskaligt handelskrig mellan Kina och USA har tillfälligt minskat sedan parterna annonserat nya samtal."

  De svenska småbolagen, CSX Sweden, utvecklades bättre än de stora bolagen på OMXS30. Fondens innehav som utvecklades bäst under perioden var Swedish Orphan Biovitrum, Hexpol samt NetEnt.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Trelleborg, MTG och Husqvarna med portföljvikter om cirka 7,8, 7,0 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, stark utveckling för Amazon  

  Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, stark utveckling för Amazon

  Aktiefonden Öhman Global Growth steg med 7,3 procent i april, driven av en stor uppgång för fondens största innehav Amazon som steg hela 13 procent. Avkastningen sedan årsskiftet summerar till 13,6 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  I månadskommentaren skriver fondförvaltaren Filip Boman att börser steg på bred front under april. Efter en tids nedgång från i slutet av januari stärktes marknaden av genomgående bra rapporter, ett stort lyft i energisektorn samt en framgång i
  nedrustningsförhandlingar med Nordkorea.

  Han konstaterar att teknikföretag återhämtade sig delvis under månaden efter stora tapp i mars där investerare oroade sig för tuffare regelverk med Facebook i fokus. Kvartalsrapporterna har varit starka för i princip alla IT-jättar såsom Microsoft, Amazon, Facebook och Google.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Amazon, Samsung och Adobe Systems med portföljvikter om cirka 8,0, 5,2 respektive 5,1 procent.

  Gällande utsikterna fortsätter fonden att ha en neutral inställning till börsen.

  "Bolag fortsätter att rapportera bra och företagsledningar är relativt optimistiska.
  Ekonomisk tillväxt är stabil och det är svårt att se några uppenbara bubblor i marknaden. Dock pekar ledande indikatorer på en svagare ekonomisk utveckling framöver och analytikers vinstförväntningar har börjat försvagas. Samtidigt är värderingen på börser inte attraktiv med hög värdering i USA och neutral i övriga världen", skriver Filip Boman.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Hållbar steg med cirka 5,5 procent i april, förnybar energi bidrog till uppgången  

  Öhman Global Hållbar steg med cirka 5,5 procent i april, förnybar energi bidrog till uppgången

  Öhman Global Hållbar steg med 5,5 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 7,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Filip Boman skriver i en kommentar att april blev en månad med breda börsuppgångar. Efter en tids nedgång från i slutet av januari stärktes marknaden av genomgående bra rapporter, ett stort lyft i energisektorn samt en framgång i
  nedrustningsförhandlingar med Nordkorea.

  Fonden gick marginellt bättre än index under månaden där aktieurvalet var bra
  drivet av teman såsom förnyelsebar energi och hälsosam livsstil.

  "Vindkraftsbolaget Huaneng Renewables steg 25 procent efter stark tillväxt för
  bolaget i Kina. Vidare steg laxbolagen Bakkafrost och Salmones Camanchaca 13 procent respektive 23 procent på en robust prisbild för lax. Den starka utvecklingen i oljebolag påverkade relativavkastningen negativt 0,5 procent", skriver Filip Boman.

  Fondens största innehav var per utgången av månaden Microsoft, Alphabet och Prudential med portföljvikter om cirka 3,4, 2,9 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Hjärt-Lungfond steg med 5,4 procent i april, bättre än index  

  Öhman Hjärt-Lungfond steg med 5,4 procent i april, bättre än index

  Aktiefonden Öhman Hjärt-Lungfond ökade med 5,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma perioder ökat med 4,8 respektive 5,4 procent.

  Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven var per utgången av månaden Investor, AstraZeneca och Kinnevik med portföljvikter om cirka 3,5, 2,5 respektive 2,3 procent.

  På sektornivå stod sjukvård för 49,5 procent av allokeringen i linje med fondens inriktning, följt av industri med 12,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • QQM Equity Hedge har stigit med 2,0 procent hittills under maj  

  QQM Equity Hedge har stigit med 2,0 procent hittills under maj

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, har hittills i maj stigit med 2,0 procent, vilket innebär att fonden ökat med 5,6 procent sedan årets början. Det framgår av en uppdatering från fondbolaget QQM Fund Management per den 15 maj.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Tellus Midas ökade med 0,3 procent i april, ökade aktieandelen  

  Tellus Midas ökade med 0,3 procent i april, ökade aktieandelen

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, ökade med 0,3 procent under april, vilket innebär att fonden backat med 1,5 procent sedan årsskiftet.

  De aktier som bidrog starkast till utvecklingen under april var det franska gruvbolaget Eramet, som tillhörde förra månadens förlorare och det norska oljeservicebolaget Ocean Yield. Mest negativt bidrag till utvecklingen hade den österrikiska sensortillverkaren Ams och det tyska medicinforskningsbolaget Evotec, som båda tillhörde förra månadens vinnare.

  Eftersom Midas valutasäkrar sina innehav kom man inte att gynnas av den kraftiga kronförsvagningen under månaden till skillnad mot de flesta fonder som är denominerade i svenska kronor, varför den relativa avkastningen under månaden blev svag.

  Inga större förändringar gjordes i portföljen under månaden. Aktieandelen ökades från 67 procent till 75 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur har sålt 0,5 miljoner aktier i Rejlers  

  Swedbank Robur har sålt 0,5 miljoner aktier i Rejlers

  Swedbank Robur Fonder har minskat innehavet i Rejlers med cirka 0,5 miljoner aktier till 0,7 miljoner aktier, motsvarande 3,87 procent av kapitalet och 2,07 procent av rösterna, den 16 maj. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge backade i april, råvaruportföljen tyngde  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge backade i april, råvaruportföljen tyngde

  Aktie-Ansvar Kvanthedge backade med 2,2 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 2,0 procent sedan årets början.

  I en kommentar skriver förvaltaren Björn Löfdahl att den i särklass största delen av det negativa resultatet kom från råvaruportföljen.

  "Den korta positionen i vete utvecklades svagt efter nyheter om en köldvåg i mellersta USA, samtidigt som den korta positionen i aluminium medförde större förluster efter sanktionerna mot aluminiumproducenten Rusal", skriver Löfdahl.

  I valutaportföljen missgynnades fonden av sina långa exponeringar mot schweizerfranc och svenska kronor. Vinster i långa positioner i brittiska pund och euro räckte inte för att täcka förlusterna.

  Obligationsportföljen backade också, där en kort positionen i kanadensiska obligationer genererade en vinst, den räckte dock inte för att kompensera för förlusterna från den långa positionen i amerikanska obligationer samt den korta positionen i brittiska obligationer.

  Aktieportföljen slutade månaden på plus där vinster genererades från långa positioner i aktieindexen OMXS30 och AEX.

  Inom volatilitetsportföljen stod den största delen av intjäningen från utställda optioner på S&P 500.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond steg med 4,1 procent under april, köpte tillbaka Nordea  

  Tellus Bank och Finansfond steg med 4,1 procent under april, köpte tillbaka Nordea

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, avkastade 4,1 procent, vilket var betydligt bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 0,2 procent. Index utgörs av aktiemarknadens riskpremium på 3 procent plus räntan på en tremånaders statsskuldsväxel. Sedan årets början har fonden avkastat 2,8 procent.

  De innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var det norska försäkringsbolaget Storebrand och Amundi ETF MSCI EU Banker. Mest negativt till utvecklingen bidrog den svenska banken SEB och den norska sparbanken SR Bank.

  Ett nytt bolag har tillkommit i portföljen under april. Fonden har återigen investerat i
  den nordiska banken Nordea, på lägre nivåer än vad man tidigare sålde på. Bakgrunden till investeringen i Nordea är den mycket höga direktavkastningen på 8 procent, skriver Tellus.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Amundi ETF MSCI EU B (8,6%), Swedbank (6,6%) och Resurs Holding (5,9%).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier  

  Kavaljer Multi steg med 2,8 procent i april, fortsatt hög andel aktier

  Kavaljer Multi (SEK A) steg med 2,8 procent under april, vilket innebär att fonden stigit med 3,9 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen steg med 4,4 procent under månaden och har avkastat 4,1 procent under året.

  I en kommentar skriver fondens förvaltare att bolagsrapporterna som presenterades under perioden överlag motsvarade förväntningarna. Marknaderna gynnades av att rädslan för handelskonflikter minskade samtidigt som Nord- och Sydkorea hade framgångsrika samtal om fred och nedrustning. Kronan fortsatte att försvagas under månaden mot såväl euro som dollar, vilket gynnade exportbolagen.

  Fondförvaltarna kommenterar även världsekonomins utveckling där man menar att världshandel och investeringar ökar samtidigt som arbetslösheten är låg vilket medför en fortsatt stark utveckling. Prognosinstitut har samtidigt justerat upp sina prognoser för global tillväxt till 4 procent.

  Gällande ränteutvecklingen skriver man att USA-räntorna har stigit i spåren av ökad inflationsoro medan i Europa och Sverige förväntas fortsatt låga räntor på grund av avsaknad av inflation. Förvaltarna förväntar sig en första höjning från Riksbanken i början av 2019.

  Framöver ser man en fortsatt god vinsttillväxt och anser att aktier är fortsatt attraktivt värderade, speciellt i jämförelse med räntebärande placeringar, varför fonden fortsätter att vara investerad med en hög andel aktier.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringars chefsekonom blir ansvarig för Investering  

  Länsförsäkringars chefsekonom blir ansvarig för Investering

  Länsförsäkringar Banks chefsekonom Anna Öster blir ny chef för Investering inom bankens kapitalförvaltning. Hon tillträder formellt den 24 juli.

  Inom Investering ligger förvaltningsansvaret för institutionella portföljer samt funktionerna strategisk allokering, kvantitativ analys, tillgångsanalys och trading.

  Länsförsäkringar skriver inte vem som ersätter henne på chefsekonomposten.  Taggar:
  #financials  

 • Alfred Berg Sverige Plus A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Alfred Berg Sverige Plus A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Alfred Berg Sverige Plus A från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • JPM Global Balanced A EUR sänks till fyra stjärnor hos Morningstar  

  JPM Global Balanced A EUR sänks till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden JPM Global Balanced A (acc) EUR från fem till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Alfred Berg Ränteallokering Plus från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Deutsche Invest I Top Euroland LC höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Deutsche Invest I Top Euroland LC höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Deutsche Invest I Top Euroland LC från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Holberg Norden sänks till en stjärna hos Morningstar  

  Holberg Norden sänks till en stjärna hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden Holberg Norden från två till en stjärna.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige bland vinnarna på THQ-rally  

  Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige bland vinnarna på THQ-rally

  Spelbolaget THQ Nordic presenterade under onsdagsmorgonen en rapport som föll marknaden i smaken och aktien stiger med drygt 15 procent under den tidiga handeln på Stockholmsbörsen.

  Bland fonder som har stora innehav i aktien, uttryckt som andel av den totala portföljen, märks Consensus Småbolag, Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige. Det framgår av en körning i fonddatabasen Morningstar.

  Concensus Småbolag sitter med en vikt om 5,8 procent i spelbolaget, motsvarande vikter för Fondita Nordic Micro Cap och Handelsbanken Microcap Sverige var 3,8 respektive 3,6 procent, enligt Morningstar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april, starka rapporter gynnade innehav inom tech och lyxvarumärken  

  Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april, starka rapporter gynnade innehav inom tech och lyxvarumärken

  Tellus Investmentbolag steg med 5,7 procent i april och har därmed ökat med 11,4 procent sedan årsskiftet. Motsvarande utveckling för fondens jämförelseindex, MSCI AC World NDTR (SEK), uppgick till 5,9 respektive 6,7 procent.

  Månaden beskrivs som bitvis turbulent med osäkerhet kring framtida räntor och värdering av tech-bolag i kombination med en amerikansk president som twittrade "hit och dit" som de största pådrivarna av marknadens svängningar. I slutet av perioden presenterade bland andra Amazon och Apple starka rapporter vilket gjorde att kurserna återigen tog fart uppåt.

  Bland andra portföljbolag som kom med starka rapporter nämns lyxvarumärkesbolagen Keering och LVMH.

  "Lyxiga attribut, och kläder och väskor inkl resväskor från bl a Rimowa (som LVMH äger) går bra och ett starkt drivande segment är Milleniums - vilka vi tidigt har fångat upp via vår tematiska ansats", skriver förvaltaren i en kommentar.

  Under månaden har fonden gjort en ny investering i det schweiziska konglomeratet Compagnie Financière Richemont SA, vilka är starka inom segmentet "top notch brand" klockor.

  VId månadens utgång var fondens största innehav Amazon, Keering och HBM Healthcare Invest.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april  

  SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april

  SPP Generation 50-tal steg med cirka 2,1 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 2,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var en svensk statsobligation, en obligation utgiven av Kommuninvest samt SPP Emerging Markets. Portföljvikterna för dessa uppgick till 6,6, 4,9 respektive 4,2 procent.

  Sverige stod för 59 procent av allokeringen, följt av USA med 16,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal steg med 4,2 procent i april, SPP Emerging Markets största innehavet  

  SPP Generation 60-tal steg med 4,2 procent i april, SPP Emerging Markets största innehavet

  SPP Generation 60-tal steg med cirka 4,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 4,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea Bank och en svensk statsobligation med löptid två år. Portföljvikterna för dessa uppgick till 6,8, 2,3 respektive 2,1 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 40,2 procent av allokeringen, följt av USA med 32,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april  

  SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april

  SPP Generation 70-tal steg med cirka 4,6 procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till fem procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea och Atlas Copco med portföljvikter om 7,5, 2,6 respektive 2,0 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 39 procent av allokeringen, följt av USA med 34,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Access USA höjs till fem stjärnor hos Morningstar  

  Swedbank Robur Access USA höjs till fem stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Swedbank Robur Access USA från fyra till fem stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april  

  SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april

  SPP Generation 80-tal steg med cirka 4,6 procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till fem procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var SPP Emerging Markets, Nordea Bank och Atlas Copco med portföljvikter om 7,6, 2,5 respektive 2,1 procent.

  På landsnivå stod Sverige för 38,7 procent av allokeringen, följt av USA med 34,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tre av fyra svenska fondbolag drabbades av nettoutflöden i första kvartalet  

  Tre av fyra svenska fondbolag drabbades av nettoutflöden i första kvartalet

  Det första kvartalet 2018 var turbulent för den svenska fondbranschen där tre av fyra fondbolag drabbades av stora utflöden. Bland förlorarna märks AMF och Skandia medan Handelsbanken och Swedbank Robur gick mot strömmen med nettoinflöden. Det skriver Dagens Industri i tisdagens utgåva av tidningen.

  Bland de få vinnarna fanns Handelsbanken och Swedbank Robur med nettoinflöden på 614 miljoner kronor respektive 290 miljoner kronor i första kvartalet.

  Förlorarlistan med nettoutflöden var desto längre med två bolag som noterade miljardbelopp i nettoutflöden, AMF med 1,34 miljarder kronor och Skandia med 1,11 miljarder kronor.
  Fyra andra förlorare var Didner & Gerge med 907 miljoner kronor, Carnegie Fonder på 845 miljoner kronor, C WorldWide med 741 miljoner kronor och Länsförsäkringar med ett nettoutflöde på 739 miljoner kronor.

  Swedbank Robur är störst räknat i förvaltat kapital på 835,1 miljarder kronor. Därefter följer SEB med 475,8 miljarder kronor, Nordea med 457,2 miljarder kronor och Handelsbanken med 446,4 miljarder kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen steg med 4,2 procent i april, Volvo största innehavet  

  GodFond Sverige & Världen steg med 4,2 procent i april, Volvo största innehavet

  GodFond Sverige & Världen steg med cirka 4,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Volvo, Nordea och Atlas Copco med portföljvikter om 3,2, 3,2 respektive 2,8 procent.

  På sektorbasis stod finans för 23,5 procent av allokeringen, följt av industri med 21,6 procent. På landsnivå stod Sverige för 45 procent av fördelningen, med USA på andraplats med 20,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april  

  SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april

  SPP Aktiefond USA steg med fem procent i april vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 6,4 procent, i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största fondinnehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om 3,6, 3,0 respektive 2,7 procent.

  På sektornivå stod IT för 25,7 procent av allokeringen, följt av finans med 15,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa steg med 7,4 procent i april, Nestle största innehavet  

  SPP Aktiefond Europa steg med 7,4 procent i april, Nestle största innehavet

  SPP Aktiefond Europa steg med cirka 7,4 procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 7,6 procent. Detta i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, HSBC och Novartis med portföljvikter om 2,9, 2,1 respektive 1,9 procent.

  Sektorn finans utgjorde 21,5 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industri med 12,4 procent. På landsnivå hade Storbritannien en portföljvikt om 23,9 procent, med Frankrike på andraplatsen med 17,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, Toyota fortsatt största innehavet  

  SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, Toyota fortsatt största innehavet

  SPP Aktiefond Japan steg med fem procent i april, jämfört med fondens jämförelseindex som ökade med 5,1 procent. Sedan årsskiften har fonden ökat med 8,4 procent, i likhet med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Toyota, Mitsubishi och Softbank med portföljvikter om 4,8, 2,2 respektive 1,8 procent.

  På sektornivå stod konsument för 21,1 procent av allokeringen, följt av industri med 20,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige steg med 3,9 procent i april, Nordea fortsatt största innehavet  

  SPP Aktiefond Sverige steg med 3,9 procent i april, Nordea fortsatt största innehavet

  SPP Aktiefond Sverige steg med cirka 3,9 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 3,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Volvo och Atlas Copco med portföljvikter om 6,7, 6,5 respektive 4,9 procent.

  På sektornivå stod industri för 34 procent av allokeringen, följt av finans med 25,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global  

  Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global

  Carnegie Fonder övertar globalfonden Pandium Global med fyra stjärnor hos Morningstar och anställer dess förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Det förvaltade kapitalet för globalfonden som startades 2014 uppgår till 81 miljoner kronor. Sedan start uppges fonden ha avkastat i genomsnitt 12,5 procent per år. Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare grupp av sparare.

  Mikael Tarnawski-Berlin uppger att Carnegie Fonder är en av marknadens främsta kapitalförvaltare och har samma syn på långsiktighet, stock picking och risk som han själv. Vidare lyckas Carnegie Fonder kombinera den större aktörens stabilitet med den mindre aktörens självständighet, anser fondförvaltaren.

  Carnegie Fonders vd Hans Hedström kommenterar nyheten i pressmeddelandet: ”Mikael har bevisat sin skicklighet som förvaltare och har en investeringsfilosofi som stämmer väl överens med vår. Med Pandium Global får vi en fond som många av våra kunder efterfrågar”.

  Överlåtelsen och planer villkoras av Finansinspektionens godkännande. Man väntar sig att processen är slutförd efter denna sommar.  Taggar:
  #fonder  

 • Fidelity Global Financial Services steg med två procent i april, överviktsinnehavet Voya bidragsgivare  

  Fidelity Global Financial Services steg med två procent i april, överviktsinnehavet Voya bidragsgivare

  Fidelity Global Financial Services A-EUR steg med två procent i april, vilket medför att fonden tappat 0,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med en procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna till avkastningen under månaden var E Trade, DBS Group och Voya Financial. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Essent, Sberbank samt avsaknaden av HSBC.

  De största överviktsinnehaven per utgången av månaden var JP Morgan Chase, Morgan Stanley och Voya Financial med portföljvikter om 6,4, 2,6 respektive 1,9 procent. Detta jämfört med jämförelseindexvikterna om 4,5, 0,8 respektive 0,1 procent.

  Om man istället ser till underviktsinnehav lyder listan HSBC, Citigroup och Banco Santander.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Consumer ökade med 3,5 procent i april, överviktsinnehavet L'oreal positiv bidragsgivare  

  Fidelity Global Consumer ökade med 3,5 procent i april, överviktsinnehavet L'oreal positiv bidragsgivare

  Fidelity Global Consumer Industries A-EUR ökade med 3,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 2,5 procent. Fondens jämförelseindex har under samma perioder ökat med 2,4 respektive minskat med 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Kering, LVMH och L'oreal. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Colgate-Palmolive, Kose samt avsaknaden av McDonalds.

  På sektornivå stod avsaknaden av sällanköpsvaror för det största bidraget till den relativa avkastningen, medan den höga exponeringen mot IT bidrog mest negativt.

  De största överviktsinnehaven per utgången av månaden var LVMH Moet Hennessy, L'oreal och Kering med portföljvikter om 5,3, 4,2 respektive 3,9. Detta jämfört med jämförelseindexvikterna om 1,0, 0,6 respektive 0,5.

  De största underviktsinnehaven var istället Home Depot, Procter & Gamble och Coca Cola.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific backade med 0,2 procent i april, hälsovård största bidragsgivaren  

  Fidelity Pacific backade med 0,2 procent i april, hälsovård största bidragsgivaren

  Fidelity Pacific A-USD backade med 0,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största bidragsgivarna under månaden till den relativa avkastningen var Taurora Mobile, avsaknaden av Taiwan Semiconductor och FILA Korea. De innehav som bidrog mest negativt var istället Tateru, E INK och avsaknaden av Samsung.

  På sektornivå var det hälsovård som bidrog mest, med ett totalt relativt bidrag om 0,2 procent. Avsaknaden av fastigheter och basindustri tyngde dock med relativa bidrag om 0,41 respektive 0,24 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Tencent, Alibaba och Softbank med portföljvikter om 3,5, 2,5 respektive 2,2 procent. Detta jämfört med fondens jämförelseindex med vikterna 3,2, 2,3 respektive 0,7 procent.

  Fondens största överviktsinnehav vid månadsskiftet var Universal Entertainment, China PAC och Softbank. Om man istället kollar på största underviktsinnehav lyder listan Samsung, Taiwan Semiconductor och Toyota.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities backade med 0,7 procent i april, Ryssland bidrog negativt  

  JPM Emerging Markets Opportunities backade med 0,7 procent i april, Ryssland bidrog negativt

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD backade med cirka 0,7 procent i april, vilket medför att fonden har tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka en procent. Det framgår av en månadsrapport.

  En positiv bidragsgivare under månaden var aktieval i Taiwan, samt den låga exponeringen mot landet. Även sydkoreanska aktier bidrog positivt under månaden, bland annat två innehav i POSCO och KEPCO. KEPCO slog marknadsförväntningarna kring produktiviteten hos en kärnkraftanläggning medan POSCO rapporterade starka kvartalssiffror.

  Aktieval i Kina bidrog negativt till avkastningen under månaden. Övervikten mot Apple-leverantörer tyngde under månaden, då marknadsklimatet har varit tufft för bolagen efter en vikande efterfrågan. Även teknikjätten Tencent gick svagt under månaden som man är överviktade, samtidigt som Baidu som saknas i portföljen gick starkt under månaden.

  Aktieval i Ryssland bidrog också negativt under månaden. Fondteamet skriver att marknaden sålde av ryska aktier mot bakgrund av nyligen införda sanktioner. Fondinnehaven Sberbank, Norilsk Nickel och Novatek gick svagt, där Sberbank sjönk nästan 20 procent på oro runt ytterligare sanktioner.

  Inför framtiden bedömer fondteamet att man har ett starkt case för tillväxtmarknader och att de kommer prestera bättre än utvecklade aktiemarknader. Det bygger dock på att den globala tillväxten håller i sig och dollarn fortsätter att försvagas. Dessa två punkter har historiskt talat för god avkastning på tillväxtmarknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Systematic Alpha steg med 0,3 procent i april, event-drivna strategier positiv bidragsgivare  

  JPM Systematic Alpha steg med 0,3 procent i april, event-drivna strategier positiv bidragsgivare

  JPM Systematic Alpha A (acc) SEKH backade med cirka 0,3 procent i april, vilket medför att fonden tappat drygt 3,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit med cirka 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att aktiemarknader fortsatte att vara utmanande i april. Däremot noterade man att värdeaktier och storbolagsaktier gick bättre jämfört med det första kvartalet samt förra året.

  Event-drivna strategier var en positiv bidragsgivare under månaden. Inom den strategin genererade strategin för fusionsarbitrage positiv avkastning.

  Terminsstrategier var oförändrade i april, och avkastningen var varierad inom segmentet. En negativ bidragsgivare där var en relativvärdesstrategi inom Fixed Income.

  Om man ser framåt bedömer fondteamet att värdeaktier har blivit mer populärt i april, och strategin uppges gynnas av att marknaden lägger mer fokus på fundamentala värderingar. Inom det event-drivna segmentet bedömer man att strategin för fusionsarbitrage associeras med attraktiva spreadar och man förutspår positiva utsikter på mellanlång sikt. Fondteamet ser det även som positivt att ett antal event-drivna strategier börjat gå bättre på sistone.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar  

  Skandia Global Exponering A höjs till fyra stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Skandia Global Exponering A från tre till fyra stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Blackrock ser positivt på aktier trots ljummen reaktion under rapportsäsongen  

  Blackrock ser positivt på aktier trots ljummen reaktion under rapportsäsongen

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock med dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på aktiemarknadens mottagande av delårsrapporter.

  Uppfattningen är att rapportsäsongen har varit högst ovanlig då bra rapporter har bemötts med ljummet mottagande av marknaden. Detta har varit särskilt tydligt i USA där sänkta skatter hjälpt företagen att nå den högsta tillväxten på flera år.

  Richard Turnill bedömer att denna reaktion kan vara ett tecken på att aktiemarknaden är oroad över att börsen har nått kulmen.

  Men detta till trots kvarstår synen som positiv på aktier, särskilt i USA med skattereformen i ryggen. För 2018 och nästa år tros ett utrymme för goda resultat finnas och därför stärker man övervikten på amerikanska aktier.

  Det som särskilt talar starkt för de amerikanska företagen är att de låga skatterna lämnar goda möjligheter för investeringar, vilket man anser inte har fullt ut absorberats av marknaden.

  Med detta som bakgrund, tror BlackRock på störst uppsida för amerikanska aktier och slår ett extra slag för sektorer med höga marginaler och starka kassaflöden, som exempelvis teknikbolag.

  Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier och övriga globala aktier, förutom för europeiska aktier som man behåller som neutral. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki E höjs till tre stjärnor hos Morningstar  

  Skagen Kon-Tiki E höjs till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden Skagen Kon-Tiki E från två till tre stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Östeuropafond sänks till tre stjärnor hos Morningstar  

  Handelsbanken Östeuropafond sänks till tre stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har sänkt sin rating för fonden Handelsbanken Östeuropafond från fyra till tre stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap ökade med 0,5 procent i april, överexponering mot konsumentsektorn  

  AXA Rosenberg Global Small Cap ökade med 0,5 procent i april, överexponering mot konsumentsektorn

  AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B EUR ökade med cirka 0,5 procent i april, vilket medför att fonden har backat med drygt 3,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Per månadsskiftet hade man störst relativ överexponering mot konsumentsektorn, tekniksektorn och industrisektorn. Istället var man kraftigt underexponerade mot hälsovård med en portföljvikt om cirka 4,5 procent, jämfört med 10,6 procent för fondens jämförelseindex.

  På geografisk nivå är man i linje med index. Man är marginellt överexponerade mot Nordamerika samtidigt som man är något underexponerade mot Europa och Japan.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Ralph Lauren, Asr Nederland och Merlin Properties med portföljvikter om cirka 0,7 procent vardera. Vikterna för dessa bolag i fondens jämförelseindex är noll, 0,1 respektive 0,1.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus ökade med 4,4 procent i april, ABB bidragsgivare med stark rapport  

  Cliens Sverige Fokus ökade med 4,4 procent i april, ABB bidragsgivare med stark rapport

  Cliens Sverige Fokus A avkastade 4,4 procent i april, vilket var i linje med jämförelseindex som också avkastade 4,4 procent. Fonden har sedan årsskiftet avkastat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att det var stora kursrörelser för individuella aktier under månaden. Rapportperioden var positiv för fondens bolagsinnehav där endast SEB kom med en något svagare rapport än man väntat sig.

  Relativt index gav ABB, Recipharm och Dometic största positiva bidrag under månaden. De två förstnämnda bolagen levererade klart förbättrade resultat efter en längre period av rapportbesvikelser. Dometic levererade återigen stark resultattillväxt.

  Fonden har inte haft några aktier i Ericsson på flera år, vilket har gynnat den relativa avkastningen i fonden tidigare då kursen fallit kraftigt. Denna månad kostade detta aktiva val dock överlägset mest relativt index eftersom aktiekursen rusade på en något bättre än väntad rapport.

  Innehavet i SEB tappade i värde då rapporten var svagare än väntat. Det andra bankinnehavet fonden är Swedbank, som sin vana trogen återigen levererade det bästa bankresultatet i Sverige.

  Fonden hade vid utgången av månaden 5,6 miljarder kronor i förvaltat kapital fördelat på 25 aktieinnehav.

  Från start 31 mars 2011 har fonden avkastat 147,0 procent, vilket är 40,3 procentenheter bättre än index. Fondens genomsnittliga årsavkastning uppgår till 13,6 procent jämfört med index 10,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige ökade med 3,9 procent i april, Telia, ABB och Investor främsta bidragsgivare  

  Cliens Sverige ökade med 3,9 procent i april, Telia, ABB och Investor främsta bidragsgivare

  Cliens Sverige A avkastade 3,9 procent i april, vilket var 0,5 procentenheter mindre än jämförelseindex. Från start 31 december 2004 har dock fonden avkastat 327,9 procent, vilket är 16,2 procentenheter bättre än index. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet delger att det var stora kursrörelser för individuella aktier under månaden.

  Rapportperioden var generellt positiv för fondens bolagsinnehav, men en kraftig vinstvarning i streamingbolaget Edgeware förklarade i stort avvikelsen mot index. Fondinnehavet ABB levererade klart förbättrat resultat som dessutom slog marknadens förväntningar.

  Största positiva bidrag under månaden kom från innehaven i Telia, ABB och Investor. Telia levererade för andra kvartalet i rad bättre utsikter för 2018 än väntat samtidigt som man lanserade ett stort aktieåterköpsprogram som löper över tre år.

  Sämsta innehav i fonden under månaden var Edgeware, SEB och Essity. Bankaktierna fortsatte att pressas av oro för press på bolånemarginaler. Dessutom släppte SEB en något svagare rapport än väntat. Essity hade en tung period inför rapport, men lyckades leverera bra organisk tillväxt och bekräftade att prishöjningar på deras produkter genomförs under andra kvartalet. Kursen har därför börjat röra sig uppåt i början av maj.

  Under månaden ökade fonden innehavet i Elekta samt minskade innehavet i SEB. Fonden hade 29 innehav vid månadens utgång och hade en högre vikt i aktier än vid ingången av månaden. Förvaltat kapital uppgick till 775 miljoner kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond A steg med 2,6 procent i april, bedömer att handelskriget kommer sannolikt avta  

  Cliens Mixfond A steg med 2,6 procent i april, bedömer att handelskriget kommer sannolikt avta

  Cliens Mixfond A steg under april med 2,6 procent, vilket är 0,4 procentenheter bättre än dess jämförelseindex. Sedan årsskiftet har fonden stigit 2,1 procent vilket är 0,2 bättre än jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att efter oro för handelskrig under mars följde en möjligen tillfällig men ändå lättnad i april och en känsla att handelskriget kan plana ut på hanterbara nivåer samt att det främst är Kina som kommer vara i skottgluggen för USA.

  I början av maj kom ett uttalande som tyder på att president Trump envetet kommer att bekämpa det rekordstora handelsunderskottet, och den närmaste tiden kommer marknaden oroas över fortsatt eskalering. Fondteamet bedömer dock att handelskriget sannolikt avtar innan det utgör allvarligt hot mot global tillväxt. Vidare betraktar man eventuella större sättningar i marknaden som möjligheter att öka i intressanta bolag.

  Positiva bidrag under januari kom främst från innehav i Telia, Investor, HM och SCA. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i SEB, Nordea, Capio och Atlas Copco.

  Större aktieköp gjordes främst i Swedbank, Telia, Stora Enso och Holmen. Större viktminskningar var Nordea, Autoliv, Cibus och Novo Nordisk.

  Aktievikten ökades till 67 procent (66) och man fortsätter öka andel icke-cykliska innehav.

  Från start 31 december 2004 har fonden avkastat 229,5 procent vilket är 96,3 procentenheter bättre än jämförelseindex. Fondens genomsnittliga årsavkastning under dessa drygt 13 år uppgår till 9,4 procent jämfört med index 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus ökade med 4,4 procent i april, ABB bidragsgivare med stark rapport  

  Cliens Sverige Fokus ökade med 4,4 procent i april, ABB bidragsgivare med stark rapport

  Cliens Sverige Fokus A avkastade 4,4 procent i april, vilket var i linje med jämförelseindex som också avkastade 4,4 procent. Fonden har sedan årsskiftet avkastat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att det var stora kursrörelser för individuella aktier under månaden. Rapportperioden var positiv för fondens bolagsinnehav där endast SEB kom med en något svagare rapport än man väntat sig.

  Relativt index gav ABB, Recipharm och Dometic största positiva bidrag under månaden. De två förstnämnda bolagen levererade klart förbättrade resultat efter en längre period av rapportbesvikelser. Dometic levererade återigen stark resultattillväxt.

  Fonden har inte haft några aktier i Ericsson på flera år, vilket har gynnat den relativa avkastningen i fonden tidigare då kursen fallit kraftigt. Denna månad kostade detta aktiva val dock överlägset mest relativt index eftersom aktiekursen rusade på en något bättre än väntad rapport.

  Innehavet i SEB tappade i värde då rapporten var svagare än väntat. Det andra bankinnehavet fonden är Swedbank, som sin vana trogen återigen levererade det bästa bankresultatet i Sverige.

  Fonden hade vid utgången av månaden 5,6 miljarder kronor i förvaltat kapital fördelat på 25 aktieinnehav.

  Från start 31 mars 2011 har fonden avkastat 147,0 procent, vilket är 40,3 procentenheter bättre än index. Fondens genomsnittliga årsavkastning uppgår till 13,6 procent jämfört med index 10,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk med 1,3 procent i april, underexponerade mot Kina  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk med 1,3 procent i april, underexponerade mot Kina

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk med 1,3 procent i april, vilket medför att fonden tappat 3,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med en procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet med Ross Teverson i spetsen skriver att dataskandalen runt Facebook fortsätter att påverka teknikaktier i tillväxtmarknader, däribland Tencent och Alibaba som sjönk under månaden.

  Oron runt handelskriget mellan Kina och USA var något lägre under april månad. Istället var det mycket Ryssland under månaden, där de nyligen införda sanktionerna medfört att amerikanska investerare sålt ryska aktier. Det negativa sentimentet ledde till att fondens innehav i Sberbank, Norilsk Nickel och LSR Group alla sjönk, trots att de inte påverkades av sanktionerna.

  Ginko var en positiv bidragsgivare under månaden, som rapporterade högre intäkter för det första kvartalet mot bakgrund av en stark mars månad.

  I den andra vågskålen återfinns bland annat indiska HPCL som bidrog negativt under månaden i ljuset av ett stigande oljepris.

  Inför framtiden ser man framför sig att Kina fortsätter vara en spännande marknad med flera intressanta aktiecase, men företagsskulden har ökat kraftigt på senare år. Detta tror fondteamet kommer motverka tillväxten. Man har en relativ underexponering mot Kina och de kinesiska innehav man har uppges ha starka balansräkningar, trots trenden med ökande skuld.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Robotech sjönk med 0,2 procent i april, tidiga signaler från rapportsäsongen är positiva  

  AXA Robotech sjönk med 0,2 procent i april, tidiga signaler från rapportsäsongen är positiva

  AXA WF Framlington Robotech A EUR sjönk med cirka 0,2 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver fondteamet att globala aktiemarknader steg något i april, men fortsatte att vara volatila. Globala aktiemarknader har sjunkit något detta år jämfört med ett starkt 2017, och volatiliteten noterades i samtliga sektorer som fonden investerar i, däribland teknologisektorn och industrisektorn. Tidiga signaler från rapportsäsongen är dock positiva med stark vinsttillväxt.

  En positiv bidragsgivare under månaden var kinesiska Baidu, som uppger att en högre grad av Artificiell intelligens i algoritmerna var en bakomliggande orsak till bolagets starka vinsttillväxt. Även Cisco var en ljuspunkt som fortsätter att utvidga verksamheten till nya tillväxtassocierade affärsområden.

  Under månaden har man använt volatiliteten för att köpa ett antal aktier som man bedömer är översålda, däribland tyska Infineon och de amerikanska bolagen Cadence och Parker Hannifin.

  De största innehaven per utgången av månaden var Keyence, Amazon och Alphabet med portföljvikter om cirka 3,5, 3,3 respektive 2,6 procent.

  På sektornivå stod IT för 48 procent av allokeringen, följt av industri och hälsovård med 26,9 respektive 16,3 procent.

  Man hade relativ överexponering mot Keyence, PTC och Fanuc vid månadsskiftet. Istället var man underexponerade Microsoft, Facebook och JPMorgan.

  Om man tittar framåt tror fondteamet att efter ett starkt 2017 för robotar och automatisering bedömer man att efterfrågan kommer fortsätta in i 2018 och efterföljande år, drivet av fortsatta teknologiska framsteg och en högre acceptansgrad bland bolag.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg med 0,1 procent i april, ökar andelen obligationer  

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg med 0,1 procent i april, ökar andelen obligationer

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg med cirka 0,1 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven i fonden var franska statsobligationer, AXA IM High Yield och korta italienska statsobligationer med portföljvikter om cirka 10,8, 5,8 respektive 5,4 procent.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Ping An Insurance, TAL Education och Alibaba med portföljvikter om cirka 0,5 procent vardera.

  Obligationer stod för drygt 53,3 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan aktier utgjorde 21,1 procent. Man har därmed ökat andelen obligationer med drygt två procentenheter samtidigt som man minskar andelen aktier med en procentenhet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Macro steg med cirka 0,3 procent i april, defensiva sektorer presterade bättre under månaden  

  JPM Global Macro steg med cirka 0,3 procent i april, defensiva sektorer presterade bättre under månaden

  JPM Global Macro Opportunities A (acc) EUR steg med cirka 0,3 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 1,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med cirka 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att solida vinstsiffror för det första kvartalet låg bakom börsuppgången i april efter ett tufft första kvartal. Finansmarknaden har diskuterat styrkan i den globala ekonomin samtidigt som tillväxtorienterade sektorer har presterat sämre än defensiva sektorer.

  Under månaden har man tagit hem idel vinster i IT-sektorn. Starka vinstsiffror blev inte belönat i samma utsträckning som fondteamet hade räknat med samtidigt som volatiliteten har ökat i sektorn. Detta innebär en sämre risk-/avkastningsprofil, även om man fortfarande ser värdedrivare för bolagen.

  Högre energipriser och högre realräntor medförde att globala obligationer såldes i mängder. Man bedömer att värderingarna har blivit mer attraktiva, och har initierat en mindre obligationsstrategi där man gått lång den amerikanska tioåringen.

  Om man ser framåt tror fondteamet att aktiemarknader kommer bli ännu mer utmanande då ett antal risker kan utlösa ytterligare volatilitet. Fondteamet håller ett öga på bland annat inflationen, protektionistiska åtgärder och likviditeten i marknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv höjs till fem stjärnor hos Morningstar  

  PriorNilsson Sverige Aktiv höjs till fem stjärnor hos Morningstar

  Fondinformationsbjässen Morningstar har höjt sin rating för fonden PriorNilsson Sverige Aktiv A från fyra till fem stjärnor.

  Morningstars system sträcker sig mellan en och fem stjärnor.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Carnegie High Yield Select sjönk med cirka 0,1 procent i april, noterar lugnare nyemissionsmarknad  

  Carnegie High Yield Select sjönk med cirka 0,1 procent i april, noterar lugnare nyemissionsmarknad

  Företagsobligationsfonden Carnegie High Yield Select A sjönk med cirka 0,1 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att april var överlag en starkare månad för riskfyllda tillgångar jämfört med de två föregående, även om den geopolitiska oron finns kvar i bakgrunden med handelskrig, relationen till Nordkorea, kriget i Syrien och ryska sanktioner med mera.

  På grund av påsken och kvartalsrapportering så var det en mycket lugnare nyemissionsmarknad och det har därför varit mer fokus på andrahandsmarknaden, delger fondteamet.

  Deras grundansats är fortsatt att den huvudsakliga delen av portföljen skall vara obligationer med en kortare kreditbindning och med rörlig kupong. Samtidigt är man till viss del exponerade mot lite längre löptider där dessa obligationer antingen betalar en hög kupong och/eller att man tror starkt på att bolaget kan förbättra sin riskprofil signifikant över tid.

  Man ser fortsatt framför sig att en normaliserad portfölj kommer att ha en underliggande avkastning om ca 5,5–6 procent, en kreditbindning på under tre år och en räntebindning på under 1,5 år.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Gaming Innovation, Ropo och Etrion med portföljvikter om 6,8, 6,3 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Afrikafond steg med 1,8 procent i april, egyptiska konsumentaktier positiv bidragsgivare  

  Carnegie Afrikafond steg med 1,8 procent i april, egyptiska konsumentaktier positiv bidragsgivare

  Carnegie Afrikafond steg med cirka 1,8 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 9,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet med Karin Fries i spetsen skriver i en kommentar att de afrikanska aktiemarknaderna utvecklades relativt väl i april, trots turbulensen i omvärlden. Den egyptiska och den sydafrikanska marknaden tillhörde månadens bättre där Egypten steg nio procent i och Sydafrika fyra procent.

  I den sydafrikanska marknaden var det främst internationellt fokuserade bolag som steg och bidrog extra till utvecklingen medan banker och konsumentbolag föll tillbaka aningens efter att ha utvecklats bättre än marknaden generellt i första kvartalet, delger fondteamet.

  Konsumentrelaterade bolag i Egypten utvecklades särskilt väl och fondens innehav i Juhayna steg 25 procent efter att resultatet visar att bolagets kostnadsstrategi fallit väl ut och volymerna ökar.

  Svenska Lucara annonserade positiva nyheter i april, med två större diamantfynd som väntas säljas på auktion senare i år. En välkommen nyhet som visar att den delen av gruvan som de nu återigen börjar arbeta på fortfarande kan resultera i större diamantfynd, bedömer fondteamet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Naspers, Stand Bank och Foschini med portföljvikter om 8,6, 6,1 respektive 5,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv utveckling för Simplicitys aktiefonder i april  

  Positiv utveckling för Simplicitys aktiefonder i april

  En positiv utveckling för Simplicitys aktiefonder noterades i april, där samtliga slutade på plus. Det framgår av en lägesrapport.

  I Simplicity Småbolag Sverige presterade Thule bra och rapporterade bättre resultat än väntat. Även fastighetsbolagen Fabege och Hemfosa presterade starkt och fondens vikt i fastighetssektorn fortsatte att öka under månaden.

  I Simplicity Sverige var Telia en positiv överraskning då företagets kostnadsbesparingar förbättrat lönsamheten. Båda sverigefonderna steg med 5,1% under månaden.

  Simplicity Norden steg med 4,8 procent, bland annat tack vare sina finska innehav. Volvo och Sandvik gav tyngre besked och generellt låg de svenska industribolagen i underkant på sina rapporter varför fonden minskat sin exponering mot sektorn något. Simplicity Europa steg med 6,5 procent och liksom i Simplicity Norden har fondens innehav i industribolag minskat under april till förmån för ökad vikt i fastighetsbolag.

  Simplicity Indien var fondbolagets bästa fond under april med en uppgång på 9,0 procent. Tillväxten i landet uppges ha varit varit stark och uppgången var bred över flera sektorer, detta trots trenden med kapitalutflöde ur tillväxtmarknader mot den amerikanska dollarn.

  I kreditmarknaden fortsatte de asiatiska marknaderna ned medan man noterat en viss återhämtning i Europa och USA. I den nordiska marknaden höll trenden i sig från förra månaden, med något högre kreditspreadar i primärmarknaden.

  Under månaden steg Simplicity Likviditet med cirka 0,1 procent, i likhet med Simplicity Företagsobligationer. Simplicity Global Corporate Bond påverkades negativt av den svaga utvecklingen i främst Asien och sjönk med cirka 0,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur lanserar företagsobligationsfond inriktad mot high yield-segmentet  

  Swedbank Robur lanserar företagsobligationsfond inriktad mot high yield-segmentet

  Swedbank Robur lanserar en ny räntefond med fokus på företagsobligationer med låg kreditvärdighet, så kallad high yield. Den ny fonden som går under namnet Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield kommer förvaltas av samma team som förvaltar Swedbank Företagsobligationsfond och Företagsobligation Mix. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Fonden kommer primärt att investera på den europeiska kreditmarknaden, men mandatet är globalt och öppnar enligt Swedbank upp för investeringar i ett brett urval av bolag.

  Startdatum för fonden är idag, den 15 maj, och den årliga förvaltningsavgiften uppgår till 0,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond backade med 0,8 procent i april, amerikanska och australiensiska statspapper bakom nedgång  

  Jupiter Dynamic Bond backade med 0,8 procent i april, amerikanska och australiensiska statspapper bakom nedgång

  Jupiter Dynamic Bond backade med 0,8 procent i april, vilket innebär att fonden tappat 2,2 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har amerikanska statsobligationer sålt av på grund av stigande oro för ökad inflation, primärt orsakad av en återhämtning i oljepriset och stark amerikansk ekonomisk statistik. Under månadens andra hälft nådde den 10-åriga statsobligationsräntan i USA över 3-procents nivån, skriver förvaltaren Ariel Bezalel.

  Han kommenterar vidare den ryska marknaden som varit mycket volatil under månaden i spåren av amerikanska sanktioner mot vissa ryska bolag. Även utvecklingen i den amerikanska dollarn har varit i fokus under perioden då den noterade ett rally och skapade tryck på tillväxtmarknader. I Argentina höjde centralbanken räntan för att skydda den svaga peson.

  Fondens negativa avkastning under månaden berodde främst på innehav i amerikanska och australiensiska statspapper. I den positiva vågskålen fanns innehav inom high yield.

  Förvaltaren har under månaden utnyttjat uppstudsen i amerikanska räntor till att addera till innehavet i amerikanska statsobligationer. Fondens duration har samtidigt ökats och uppgår till 5,9 år. Man flyttade även positioner längsmed den amerikanska yield-kurvan och gick från femåriga löptider till sexåriga, för att ta tillvara på den relativt höga avkastning som där erbjuds. Förvaltaren har även ökat exponeringen till ryska obligationer.

  Fondens kreditkvalitet har förbättrats under månaden i takt med att man sålt inom high yield och köpt statsobligationer. Den övergripande ratingen var vid månadsslutet BBB+.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi rusade 9,1 procent i april, innehaven i Ericsson och Baidu bakom uppgång  

  DNB Teknologi rusade 9,1 procent i april, innehaven i Ericsson och Baidu bakom uppgång

  DNB Teknologi steg med 9,1 procent under april, vilket var två procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Sedan årets början har fonden stigit med cirka 9,7 procent och avkastat 0,8 procentenheter bättre än index. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har fonden framförallt gynnats av sina innehav i Ericsson och det kinesiska sökmotorföretaget Baidu. I fallet Ericsson rapporterade bolaget ett starkt kvartalsresultat och visade på framsteg med sina planerade omstruktureringar, därutöver visar bolagets slutmarknader tecken på att stabiliseras, skriver DNB. Även Baidu gynnades av en start rapport som visade på fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

  I den negativa vågskålen fanns fondens innehav i Lenovo och Comcast. Lenovo tyngdes av svag utveckling inom divisionerna för mobiltelefoni och datacenter medan Comcast, som äger tv-kanalen NBC, föll efter att ha bekräftat att de lägger bud på Sky och det finns oro att de också kommer att lägga bud på 21st Century Fox.

  I en marknadsutblick skriver DNB att teknologi-, media- och telekomsektorn präglas av
  starka och stabila resultat samtidigt som räntorna är låga samt att det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. Fondförvaltarna anser att det har gjorts för få investeringar inom IT- och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail A steg kraftigt i april, China Longyuan Power, Nordex och Magna bästa bidragsgivare  

  DNB Renewable Energy retail A steg kraftigt i april, China Longyuan Power, Nordex och Magna bästa bidragsgivare

  DNB Renewable Energy retail A ökade med 8,7 procent i april och överträffade därmed sitt jämförelseindex med cirka 2,8 procentenheter. Sedan årets början har fonden stigit med 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Det största positiva bidraget kom från China Longyuan Power efter ett starkt kvartalsresultat med en ökad vinst på 67 procent på rullande årsbasis. Bolaget visar på förbättrade
  kassaflöden och stärkta balansräkningar samtidigt som värderingen verkar fortsatt attraktiv, skriver DNB. Fonden tjänade också på innehavet i Nordex efter att nya ordrar säkrats. Innehavet i Magna bidrog också positivt då företaget ska förse BMW med sensorer och system för autonom körning. Aktien återhämtade sig därmed efter en svag utvecklingen i början av året.

  Innehavet i Tenneco bidrog negativt efter att bolaget redovisat ett resultat med mindre marginaler än väntat, något kompenserat av en högre omsättning. Bolaget tillkännagav också ett stort förvärv vilket sannolikt bidrog till viss osäkerhet på marknaden under månaden.Fondförvaltarna tror att marginalerna kommer att förbättras framöver
  och har därför utökat positionen i fonden.

  I en marknadsutblick skriver DNB att man ser god tillväxt i företagens vinster och att den övergripande ekonomiska tillväxten är bra. Aktiemarknaderna menar man är något högt prissatta samtidigt som investerarnas förväntningar på att den goda utvecklingen ska fortsätta också är höga. Möjliga riskfaktorer under de kommande månaderna anser man inkluderar en snabb höjning av amerikanska räntor drivet av inflationsförväntningar, fler geopolitiska störningar och en avmattning i pågående makroekonomisk statistik.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S steg med 4,2 procent i april, Ericsson och energibolag bakom uppgång  

  Rhenman Global Opportunities L/S steg med 4,2 procent i april, Ericsson och energibolag bakom uppgång

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 4,2 procent under april, vilket innebär att fonden backat med 1,6 procent sedan årets början.

  Under månaden har fonden gynnats av sina innehav inom energisektorn samt inom informationsteknologi medan sällanköpsbolag och dagligvaror dragit ned avkastningen. Fondens långa positioner gav ett bidrag med 5,5 procent, medan kortpositionerna belastade utvecklingen med 1,3 procent.

  Bästa bidragsgivare under månaden var innehavet i Ericsson som lämnade en stark kvartalsrapport som föll investerarna i smaken.

  "Det ser äntligen ut som att vd Börje Ekholms omstruktureringar har börjat ge resultat som syns i siffrorna. Investerarna har sedan Ekholm tillträdde otåligt väntat på att denne skulle hjälpa bolaget att vända den svaga utvecklingen. Månadens rapport blev den första tydliga indikationen på att en sådan vändning håller på att ske", skriver förvaltaren Staffan Knafve i en kommentar.

  Andra starka bidragsgivare under månaden var energibolagen Halliburton, Chevron och Shell. Energisektorn har varit den sektor som har haft i särklass svagast utveckling under en längre tid, men en vändning kom i april där också flera av bolagen levererade rapporter
  som mottogs väl, kommenterar Knafve utvecklingen och betonar att om oljepriset stannar på nuvarande höga nivåer kommer detta även fortsättningsvis gynna sektorn då marknaden alltjämt noterar stigande efterfrågan.

  Fondens utveckling tyngdes framför allt av kortpositionerna i Tesla, Amazon och Netflix. De två sistnämnda bolagen rapporterade båda något bättre kvartalsresultat än väntat i april. Tesla hade tyngts av negativa nyheter under mars men återhämtade sig kraftigt i april. Bolaget kommunicerade att de har producerat färre bilar än väntat under årets första kvartal, men antalet var 40 procent högre än föregående kvartal och
  det räckte för att driva upp aktiekursen, skriver Knafve.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care steg med 5,9 procent i april, Amazons slopade planer på distribution av receptbelagda läkemedel gynnade innehav  

  DNB Health Care steg med 5,9 procent i april, Amazons slopade planer på distribution av receptbelagda läkemedel gynnade innehav

  DNB Healthcare steg med knappt 6 procent under april månad tack vare goda aktieurval och en starkare dollar. Fondens avkastning var i linje med dess jämförelseindex under perioden.

  Innehaven i CVS och Express Scripts bidrog mest till avkastningen efter att Amazon slopat sina planer på att distribuera receptbelagda läkemedel. Fondens positioner i amerikanska sjukförsäkringsbolag utvecklades också bra efter goda kvartalsresultat. Undantaget
  var Magellan Health Services som blev månadens svagaste investering då företaget förlorade ett viktigt kontrakt i Florida samtidigt som ändrade redovisningsregler
  bidrog till dystra kvartalssiffror. Den brasilianska läkemedelsproducenten Hypera tappade betydligt efter att myndigheterna påbörjat en utredning om misstänkt korruption mot en tidigare anställd.

  I en marknadsutblick skriver förvaltarna att man tror att 2018 kommer bli ett normalår för hälsosektorn. Bland risker som nämns är det stundande kongressvalet i USA där debatten runt högre priser på läkemedel kommer att blossa upp. Om demokraterna får majoritet i kongressen igen kommer det öka rädslan för striktare regler, enligt DNB.

  På lång sikt är man positiva till hälsosektorn och man förväntar sig god avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstil och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Getinge åker ur MSCI Sweden  

  Getinge åker ur MSCI Sweden

  Medicinteknikbolaget Getinge har åkt ur indexet MSCI Sweden. Det visar en uppdatering från indexbjässen.

  Ingen aktien har tillkommit.

  Många fondbolag har MSCI Sweden som referensindex.  Taggar:
  #healthcare   #medtech  

 • Bättre budgetprognos och starkare tillväxt sannolikt bakom S&P:s höjning av Egyptens kreditbetyg - Fries, Carnegie Afrikafond  

  Bättre budgetprognos och starkare tillväxt sannolikt bakom S&P:s höjning av Egyptens kreditbetyg - Fries, Carnegie Afrikafond

  Standard & Poors, S&P, har höjt sitt kreditbetyg för Egypten till B, från tidigare B- med positiva utsikter. Det rapporterades under måndagsmorgonen.

  Karin Fries, förvaltare av Carnegie Afrikafond, säger i en kommentar till nyhetsbyrån Finwire att höjningen av kreditbetyget ska ses i ljuset av en förbättrad budgetprognos och starkare tillväxt.

  "Egypten har genomfört flera förändringar sista åren som satt landets ekonomi på en mycket hållbarare bana. Bland annat reducerade subventioner på livsmedel och energi, vilket reducerar statens förväntade underskott. Det har säkert bidragit till det positiva höjningen av Egyptens kreditvärdighet av S&P", säger Fries och fortsätter:

  "Det är ju flera delar som ligger till grund för höjningen och jag gissar att det är kombinationen av bättre budgetprognos, där Egypten ser ut att få sitt första primära överskott på över 20 år, i kombination med bättre tillväxt som har varit starkt bidragande."

  Fries, som är precis hemkommen från en resa till Egypten, säger att det finns många bra bolag i landet och att de ägnat de senaste åren åt kostnadskontroll och att stärka balansräkningarna.

  "Det gör dem långt mycket intressantare idag än tidigare när de gick in i krisen för några år sedan. Många konsumentbolag vittnar fortfarande om kapacitetsöverskott som de tror kan tänkas fyllas först om något år eller två i den tillväxttakt som sker just nu. Så allt annat lika borde vi också få se lite bättre marginaler framgent."

  "Med de reformer som genomförts (utöver subventioner) gör att Egypten idag har skapat ett mycket bättre klimat för företag att växa i. Med en så stor och ung befolkning så finns det flera jätteintressanta bolag, mejeribolaget Juhayna som vi redan har i portföljen är bara ett av dem", säger Fries.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Schroders förvärvar Algonquin med förvaltade tillgångar på 1,8 miljarder pund  

  Schroders förvärvar Algonquin med förvaltade tillgångar på 1,8 miljarder pund

  Finansjätten Schroders har nått en överenskommelse om att förvärva Algonquin Management Partners, en specialiserad, paneuropeisk hotellinvesterings- och förvaltningsverksamhet med förvaltade tillgångar på 1,8 miljarder euro.

  Detta inkluderar Schroders förvärvande av diverse saminvesteringar tillsammans med Algonquins befintliga kunder, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

  "Förvärvet av Algonquin accelererar tillväxten av Schroders fastighetsaffärer och utgör ett komplement till den befintliga kompetensen och expertisen. Detta förvärv utgör ett betydande steg för tillväxten av Schroders privata tillgångar och alternativa verksamheter, vilket är av strategisk betydelse för koncernen och uppgår till förvaltade tillgångar på cirka 33 miljarder pund", uppger bolaget.

  Finansiella villkor för transaktionen avslöjas inte. Integreringen av de två företagen påbörjas med omedelbar verkan.  Taggar:
  #financials   #ma  

 • Coeli Global Selektiv steg med 4,5 procent i april, köpt in Handelsbanken med stor kortsiktig uppsida  

  Coeli Global Selektiv steg med 4,5 procent i april, köpt in Handelsbanken med stor kortsiktig uppsida

  Coeli Global Selektiv R SEK steg med cirka 4,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet uppgår till drygt 6,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka sju procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att fonden har haft ett antal riktigt starka rapporter från Beijer Ref, Global Payment, RBL bank, Apple och Estee Lauder med vinstökningar större än 20 procent.

  Apple och Estee Lauders kommenteras ytterligare: "Det som driver Apples och Estee Lauders försäljning är en stor efterfrågan från kinesiska konsumenter som vill ha kosmetikprodukter och Apples senaste telefon. Vi ser även att amerikanska konsumenter har gynnats av skattelättnader och att det fortsätter att skapas nya arbetstillfällen i USA. Beträffande bolagsrapporteringarna i Sverige har företag med exponering mot svensk
  ekonomi rapporterat ganska svaga resultat medan exportföretagen har haft en mycket mer positiv utveckling".

  De främsta bidragsgivarna under månaden var innehaven i Home Depot och RBL Bank. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i 3M och Sunny Optical Technology.

  Under månaden har man sålt det australienska byggföretaget GCS. Istället har man tagit in en så kallad special situation-position i Handelsbanken, där man ser en stor kortsiktig uppsida.

  Man har även ökat i Tencent samtidigt som man sålt av Netease. Fondteamet träffade Tencent i höstas och bedömer att uppsidan är större i Tencent, men anser även att riskerna är färre jämfört med Netease.

  Man kommenterar även rapportsäsongen: "Rapportsäsongen har visat att våra företag har mycket starka medvindar och vi vågar sticka ut hakan och påstå att vi aldrig haft en så här bra portfölj som vi har idag".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg med 1,8 procent i april, gynnades av exponering mot med- och biotech  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg med 1,8 procent i april, gynnades av exponering mot med- och biotech

  Nordic Cross Small Cap Edge steg med cirka 1,8 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 2,4 procent. Fondens jämförelseindex på räntesidan har under samma period minskat med cirka 0,1 procent medan fondens jämförelseindex på aktiesidan har ökat med drygt fyra procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet delger i en kommentar att marknaden är fortsatt osäker och letar riktning även om april slutade i positivt territorium.Tonläget om handelskrig har mattats något så risken har kortsiktigt minskat, samtidigt som samtalen om fred på Koreahalvön har lugnat marknaden. Rapporterna bedöms ha varierat i kvalitet och volatiliteten är fortsatt högre än för sex månader sedan.

  En sektor som gått starkt under månaden är medtech och biotech, inte minst på grund av budet från Alexion på svenska Wilson Therapeutics vilket har gynnat fonden då man har en stor exponering mot sektorn samt en position i Wilson.

  Fonden har under månaden köpt aktier i Recipharm, Rottneros, Avanza och Lyko. Istället har man sålt innehaven i Hoist och Wilson samt stängt den korta positionen i Thule.

  Positiva bidragsgivare i fonden under månaden var bland annat Wilson Therapeutics, Oncopeptides, Cantargia, Rottneros och Recipharm. På den negativa sidan var bidragen Iconovo, Sivers IMA och den korta positionen i OMX.

  Man kommenterar även fondutflöden under året. ”Under året har det varit utflöden ur långa aktiefonder och inte minst småbolagsfonder, det har bidragit till sämre likviditet då köparna är färre. Vi som alternativfond kan opportunistiskt dra nytta av det då vi inte är
  fullinvesterade utan har resurser att köpa om kurserna drivs ner för mycket på grund av den sämre likviditeten".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Nordic L/S Equity steg med 3,3 procent i april, PGS främsta bidragsgivare  

  Catella Nordic L/S Equity steg med 3,3 procent i april, PGS främsta bidragsgivare

  Catella Nordic L/S Equity steg med 3,3 procent i april, vilket medför att fonden ökat med cirka 5,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att främsta positiva bidragsgivare under månaden var PGS, Kvaerner och Aker ASA. Samtliga dessa bolag gynnas av stigande energipriser. I den negativa vågskålen återfinns fondens skydd av OMX-terminer, Outokumpu samt Borr Drilling.

  På segmentsnivå stod aktier på långsidan för ett avkastningsbidrag om 5,2 procent. Kortpositioner av aktier gav ett negativt bidrag om drygt 0,6 procent. Olika indexderivat bidrog även negativt med samma procentsiffra.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Coeli Sverige steg med 4,1 procent i april, Kungsleden potentiell uppköpskandidat  

  Coeli Sverige steg med 4,1 procent i april, Kungsleden potentiell uppköpskandidat

  Coeli Select Sverige steg med 4,1 procent i april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till drygt 2,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 3,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet med Mattias Eriksson i spetsen skriver i en kommentar att Cinnober, Stillfront och Kungsleden var de tre innehav som utvecklades bäst i april.

  Uppgången för Cinnober kan delvis förklaras av att bolaget kommunicerat att de ska förbättra sin kommunikation. Stillfront-uppgången är mer driven av en allmänt stark sektor än bolagsspecifika nyheter, delger man.

  Kungsleden kom med ytterligare en bra kvartalsrapport. Substansvärdet steg med 14 procent till 75,5 kronor per aktie, vilket innebär att rabatten är nästan 20 procent. Fondteamet bedömer att substansvärdet fortsätter att öka samtidigt som rabatten rimligtvis bör minska, vilket talar för en fortsatt bra kursutveckling.

  Man ser även Kungsleden som en potentiell uppköpskandidat, mot bakgrund av det förbättrade beståndet och den höga substansrabatten.

  Under månaden har man sålt Swedish Match efter en stark kursuppgång. Man har köpt in fastighetsbolaget Hemfosa, som man bedömer har en alltför hög substansrabatt samtidigt som en uppdelning kan synliggöra värde. Hemfosa uppges även ha fortsatt god tillväxtpotential på substansnivå.

  De största innehaven per utgången av månaden var Hoist Finance, Kungsleden och Essity.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fondförvaltning minskar innehavet i Victoria Park  

  Länsförsäkringar Fondförvaltning minskar innehavet i Victoria Park

  Länsförsäkringar Fondförvaltning har minskat innehavet i fastighetsbolaget Victoria Park till cirka 11,8 miljoner aktier från cirka 12,5 miljoner aktier. Posten motsvarar därefter 4,9 procent av kapitalet och 1,2 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Aktie-Ansvar Trendhedge sjönk med 1,7 procent under april, ser antal faktorer som talar för högre räntor  

  Aktie-Ansvar Trendhedge sjönk med 1,7 procent under april, ser antal faktorer som talar för högre räntor

  Aktie-Ansvar Trendhedge sjönk med 0,7 procent under april, vilket medför att fondens avkastning för året summerar till 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Martin Estlander delger i en kommentar att under april kunde investerarna bevittna när den amerikanska 10-åringens ränta överskred den tekniskt viktiga treprocentsnivån för första gången på fyra år. USA:s centralbank Fed:s mötesprotokoll visade att man är fast beslutna att fortsätta med räntehöjningarna och minskningen av
  balansräkningen, enligt Estlander.

  På råvarusidan bröt Bloombergs råvaruindex ut ur det smala handelsintervall som fortgått sedan början av 2016, uppger förvaltaren. Aluminium hade sin starkaste prisuppgång sedan 1987, driven av USA:s sanktioner mot den ryska producenten United Company Rusal, den största aluminiumproducenten utanför Kina.

  Medan ekonomisk statistik under månaden är av blandad karaktär ser Estlander ett antal faktorer som alla motiverar högre räntor.

  Estlander bedömer att högre räntor och stigande underskott kommer att snabbt öka de belopp som behövs för att sköta om lånebördan: "Dessa faktorer ökar osäkerheten kring vad vi har framför oss och följaktligen kan vi förvänta oss högre volatilitet på bred front över olika tillgångsklasser".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund var oförändrad i april, dålig avkastningsprofil hos svenska statsobligationer  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund var oförändrad i april, dålig avkastningsprofil hos svenska statsobligationer

  Nordic Cross Total Return Bond Fund var avrundat sett oförändrad i april. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att fortsatt låg inflation bidrog till att räntehöjningar skjuts på framtiden och förväntas nu inträffa sent 2018 eller tidigt 2019. Den primära effekten blev att den svenska kronan nu handlas på sin svagaste nivå sedan finanskrisen 2009.

  Fondteamets bedömning som kvarstår är att svenska nominella statsobligationer erbjuder en dålig risk/avkastningsprofil i och med den låga direktavkastningen och en risk för stigande marknadsräntor i takt med att penningpolitiken blir mindre expansiv.

  Man är mer positiv till företagsobligationer: "Trots att skillnaden i avkastning mellan företagsobligationer och statsobligationer ligger på historiskt låga nivåer är vår bedömning att dessa nivåer kan bestå i brist på andra alternativ på räntemarknaden. En fortsatt gynnsam och synkroniserad global tillväxt minskar risken för företagskonkurser och bidrar därmed till att hålla nere riskpremien för företagsobligationer".

  Aktiviteten i fonden var under månaden låg delvis på grund av att primärmarknaden var passiv. En ny investering gjordes i ett efterställt lån utgivet av sakförsäkringsbolaget Tryg Försäkring. Försäljningar gjordes i Arla, Volvo Finans samt i vårdbolaget Frösunda.

  De största innehaven per utgången av månaden på långsidan är obligationer utgivna av Sweda, Nykre och HSBC medan terminer på den svenska femåringen var den största kortpositionen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enter Preserve steg med 0,9 procent i april, svaga bankrapporter och oro runt bolånemarginaler  

  Enter Preserve steg med 0,9 procent i april, svaga bankrapporter och oro runt bolånemarginaler

  Enter Pension steg med 0,9 procent i april, vilket medför att fonden ökat med cirka 1,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att alla sektorer utom finans steg under månaden. IT och telekom gick väldigt starkt då rapporterna från indextunga bolag som Ericsson och Telia slog marknadens förväntningar.

  Bank gick generellt svagt under månaden med rapporter som inte riktigt övertygade. Det uppges också finnas en oro bland investerare att de rekordhöga bolånemarginalerna kommer att pressas framöver av uppstickare som ”enkla.com".

  Industribolagen kunde överlag uppvisa bra resultat och fortsatt stigande orderingång, skriver fondteamet. Kursreaktionerna blev ändå försiktiga. Många ser en risk för att konjunkturen inte kan bli så mycket bättre än vad den är just nu, delger man.

  Fondens största bidrag under positiva inkom från Tele2, Nolato och Attendo. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Electrolux, Mycronic och Concentric. Electrolux gick ner
  kraftigt efter en rapport som var sämre än väntat.

  Per utgången av månaden var de största fondinnehaven Norsk Hydro, Telia och Billerud Korsnäs.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Avkastning var oförändrad i april, ser mindre expansiv penningpolitik i Europa  

  Catella Avkastning var oförändrad i april, ser mindre expansiv penningpolitik i Europa

  Catella Avkastning var avrundat sett oförändrad i april, vilket medför att årets avkastning summerar till drygt 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknadsräntorna steg något under månaden och påverkade fonden något positivt då durationen hållits låg under perioden. Man har endast gjort mindre förändringar i portföljen under månaden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att de tror att miljön med stabil tillväxt och minskade deflationsrisker fortsätter under inledningen av 2018: "Vi bedömer är att centralbankerna allt mer kommer att röra sig i takt med fortsatta styrräntehöjningar från den amerikanska centralbanken Fed samt mindre expansiv penningpolitik i Europa".

  "Den så kallade ”portföljkanalen” med stigande tillgångspriser har stöttat den ekonomiska utvecklingen alltsedan den senaste lågkonjunkturen 2009. Det finns två viktiga frågetecken som kanske rätas ut under 2018: kommer den låga inflationen, trots allt lägre arbetslöshet, att fortsätta och hur reagerar tillgångsmarknaderna på mindre expansiv penningpolitik?", skriver man vidare.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Sweda, SHBASS och NDASS.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond steg med 2,1 procent i april, till och med Ericsson överraskade positivt i rapportperiod  

  Strand Förmögenhetsfond steg med 2,1 procent i april, till och med Ericsson överraskade positivt i rapportperiod

  Strand Förmögenhetsfond steg med cirka 2,1 procent i april. Fondens likaviktade jämförelseindex steg under samma period med drygt 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att rapporterna från de svenska bolagen har generellt kommit in lite bättre än väntat och i de fall avvikelserna varit negativa så har det i de flesta fallen varit små. Till och med Ericsson lyckades överträffa förväntningarna skriver man, framförallt beroende på en bättre bruttomarginal än väntat.

  Detta fick Ericsson-aktien att stiga med 17,5 procent på rapportdagen, men det är fortfarande svårt att bli särskilt imponerad av prestationen. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till två procent och efter sedvanliga ”engångsposter” redovisade bolaget förlust, skriver man.

  Man kommenterar även marknadsriktningen: "Marknaden har varit stark framförallt i andra halvan av april och det stora frågetecknet nu är om det var en tillfällig upprekyl i en nedåtriktad marknad eller om det är en fortsättning på upptrenden".

  Fondteamet skriver att man tidigare varnat för att den amerikanska tioårsräntan närmar sig tre procent. Detta innebär en successivt ökad risk för starkare konkurrens om kapitalet från statspapper. Uppgången har fortsatt och nivån har tidvis till och med varit över 3 procent, men för närvarande ligger den strax under, delger man.

  Aktievikten uppgick till 34 procent vid månadsskiftet. Man bedömer att det finns en fortsatt risk för nedgång på aktiemarknaden, varför aktievikten är lägre än normalt.

  Vid utgången av månaden var de fem största aktieinnehaven Novo Nordisk, HiQ, Xvivo, Wilson och Securitas.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Avkastningsfond var oförändrad i april, största innehavet Castellum positiv bidragsgivare  

  Aktie-Ansvar Avkastningsfond var oförändrad i april, största innehavet Castellum positiv bidragsgivare

  Räntefonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond var avrundat sett oförändrad i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Maria Ljungqvist skriver i en kommentar att Stibor 3 månader var ganska stabil runt -0,36 procent under april trots att en första Riksbankshöjning under 2018 av allt fler bedömts som mindre trolig.

  Fastighetsbolaget Castellum tillika största innehavet i fonden stramade i april upp sina
  finansiella mål och fick en officiell rating av Moodys: "I och med att ratingen blev Baa3 och därmed investment grade så fick detta påtaglig effekt på prissättningen av Castellums obligationer".

  Tills vidare väljer fonden att fortsatt ha en begränsad räntedurationen kring 0,1-0,2 baserat på att fondteamet ser viss sannolikhet för stigande räntor. Kreditdurationen är längre än räntedurationen, men är också ganska kort på ca 1,5 år eller strax under då fondteamet bedömer att kreditspreadarna generellt är komprimerade.

  Per utgången av månaden var de största innehaven Castellum, Ikano bank och Billerud med portföljvikter om cirka 3,3, 2,8 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets tappade 1,25 procent i april, saudiska innehav stod bakom relativ överavkastning  

  Coeli Frontier Markets tappade 1,25 procent i april, saudiska innehav stod bakom relativ överavkastning

  Coeli Frontier Markets R SEK tappade 1,3 procent i april, jämfört med fondens jämförelseindex som backade med 1,5 procent. Det innebär att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 9,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att den största anledningen till att fonden gick bättre än index var den höga avkastningen på innehaven i de saudiska bolagen, framförallt i Al Rajhi Bank som är världens största islamiska bank som drar fördel av stigande marknadsräntor.

  "Generellt är marknaden positivt driven av högre oljepriser och tillkännagivandet av att Saudiarabien kommer inkluderas i FTSE Emerging Markets index. Efter flera år med positiv utveckling har den Vietnamesiska marknaden vänt nedåt, vilket bidragit negativt till fonden", skriver fondteamet.

  Vietnam överlag gick ner sju procent förra månaden medan fondens innehav gick ner 10,4 procent, delger man. Detta i kontrast mot historiken då fondens Vietnam-innehav har genererat en avkastning på 156 procent samtidigt som jämförande index avkastat 50 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Guaranty Trust Bank, Human Soft Holding och Safaricom med portföljvikter om 6,1, 5,9 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond ökade med två procent i april, avyttrat Nordea och köpt in ABB  

  Carnegie Strategifond ökade med två procent i april, avyttrat Nordea och köpt in ABB

  Carnegie Strategifond ökade med två procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till drygt 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet med John Strömgren i spetsen skriver i en förvaltarkommentar att efter ett svagt mars blev det bättre fart på aktiemarknaderna i april.

  Bland fondens innehav var Dometic och Telia två ljuspunkter. Mer konjunkturkänsliga aktier, däribland verkstadsbolagen, har trots positiva rapporter i många falla ändå fått se kurserna vackla, delger man.

  "Inte minst här i Europa kommer signaler om att konjunkturen har passerat toppen, vilket uppenbarligen har gjort investerare mer försiktiga", bedömer fondteamet.

  Ett nytt innehav är ABB: "Med verksamheter inom eldistribution, kraftöverföring och industrirobotar förefaller bolaget vara bra positionerat inför framtiden. Lönsamheten är däremot lägre än för många konkurrenter, vilket naturligtvis är en potential men som också kan vara ett skäl till att ifrågasätta ledning och struktur".

  Man är inte lika positiva till den svenska banksektorn, och har avyttrat innehavet i Nordea: "Den svenska kronan har som en direkt följd tappat gentemot i stort sett alla världens valutor, inte bara dollarn. Kortsiktigt bra för exportindustrin, men bankerna skulle nog gärna se högre räntor, i synnerhet som om konkurrensen på bolånemarknaden kan förväntas hårdna".

  Fondens största aktieinnehav per utgången av månaden var Investor, Holmen och Dometic med portföljvikter om 7,7, 4,3 respektive 3,4 procent. På obligationssidan är de största innehaven utgivna av SBB, B2 Holding och Bergvik med portföljvikter om 2,5, 2,3 respektive 2,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv tappade 1,2 procent i april, ser framför sig sidledes marknad och ökad volatilitet  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv tappade 1,2 procent i april, ser framför sig sidledes marknad och ökad volatilitet

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv tappade 1,2 procent i april efter avgifter. Det medför att fonden har tappat 3,8 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna Philip Wendt och Maria Ljungqvist skriver i en kommentar att aktiepositioneringen gav ett visst negativt bidrag medan den räntebärande delen bidrog positivt, däribland genom exponeringen mot Sagax.

  Efter att ha haft en positiv nettoexponering i aktier på cirka 20 procent har fonden nu börjat växla ner exponeringen mot en neutral nivå där aktieinnehaven är lika stora som de blankade positionerna.

  Bakom detta står fondteamets bedömning att trenden på Stockholmsbörsen inte längre är upp. Man ser framför sig att aktiemarknaden fortsätter att konsolidera de senaste årens uppgång under 2018 i en sidledes utveckling med betydligt högre volatilitet än under tidigare år.

  Positiva bidrag erhölls från innehav i Dometic, H&M och Telia. De korta positionerna bidrog negativt med 1,6 procent, varav Nolato, SCA och Gränges stod för det största negativa bidragen.

  Största innehav var Billerud Korsnäs, Collector och Scandi Standard, medan SCA, Nolato och Holmen var de största korta positionerna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enter Fonder ser goda förutsättningar för svensk verkstad  

  Enter Fonder ser goda förutsättningar för svensk verkstad

  Enter Fonder bedömer att flaskhalsar i produktionen leder till att företagen investerar för att kunna möta kundernas efterfrågan. Det i kombination med stigande råvarupriser och en låg krona talar för goda förutsättningar för de svenska verkstadsbolagen. Det framgår av en marknadsrapport skriven av Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys på Enter och av Jon Hyltner, aktieförvaltare och analytiker.

  Ett tema på marknaden är att allt fler bolag talar om flaskhalsar i produktionen, antingen i den egna verksamheten eller hos leverantörer. Det pekar på att kapacitetsutnyttjandet är högt inom flera områden.

  Fondteamet bedömer att det finns goda möjligheter till en period med ökade investeringar som bör gynna verkstadssektorn. Det borde ge positiva ”ringar på vattnet-effekter” för industrin.

  Ett annat tecken på en stark industrikonjunktur är stigande priser för industrimetaller. Det i kombination med ett stigande oljepris innebär att fler projekt blir lönsamma och borde leda till en ökad investeringsvilja i sektorn något som också bör bidra till en förbättrad efterfrågan.

  Utöver en underliggande bra efterfrågan så har svenska kronan tappat rejält på sistone. Riksbankens räntepolitik utpekas som en anledning till kronsvagheten. Oavsett anledning till kronförsvagningen så ger det en rejäl skjuts till vinsterna för verkstadsbolagen, bedömer man.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex RC sjönk med 0,2 procent i april, kreditboken tyngde  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC sjönk med 0,2 procent i april, kreditboken tyngde

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC sjönk med cirka 0,2 procent i april, vilket medför att fonden tappat drygt 0,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med cirka 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att förlusterna uppstod framförallt i kreditboken då priset på ett av fondens innehav föll kraftigt i samband med förnyad osäkerhet kring rapporteringen. Fondens skydd i kreditindex samt positionering i ränteterminer gav också ett negativt bidrag under perioden.

  Både räntor och krediter bidrog negativt på under perioden med cirka -0,05 respektive -0,09 procent.

  Per utgången av månaden var de största innehaven utgivna av CABONL, GETAB och KLOVSS med portföljvikter om cirka 4,3, 3,7 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vd Øyvind G. Schanke lämnar Skagen Fonder  

  Vd Øyvind G. Schanke lämnar Skagen Fonder

  Øyvind G. Schanke, vd på Skagen Fonder, lämnar verksamheten och ersätts preliminärt av vice vd Tim Warrington från och med idag tills dess att en permanent efterträdare har utsetts. Det framgår av ett pressmeddelande.

  "Vice vd Tim Warrington, som har mer än 10 års erfarenhet i Skagen, är en naturlig kandidat för rollen som tillförordnad vd. Styrelsen har redan initierat ansträngningar för att rekrytera Øyvins efterträdare. Vi ser fram emot att meddela utbytet så snart som möjligt", kommenterar styrelseordförande Odd Arild Grefstad i pressmeddelandet.

  Øyvind G. Schanke började på Skagen Fonder under 2016 och blev vd den 1 februari 2017. Han spelade en central roll i processen som ledde till att Storebrand köpte bolaget under oktober 2017, enligt pressmeddelandet.

  "Jag blev anställd i Skagen för att vidareutveckla bolaget, som då hade en oklar ägarstruktur. Med Storebrand på plats som långsiktig ägare har jag kommit överens med styrelsen om att det är dags att lämna över stafettpinnen till andra", säger Øyvind G. Schanke i samma pressmeddelande.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Småbolagsfond steg med 6,8 procent i april, investering i Wilson gett 373 procent på två år  

  Strand Småbolagsfond steg med 6,8 procent i april, investering i Wilson gett 373 procent på två år

  Strand Småbolagsfond steg med 6,8 procent i april. Det framgår av en månadsrapport.

  Månadens främsta bidragsgivare var Wilson Therapeutics och Evolution Gaming. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Sdiptech, Edgeware och Uniflex.
  Fondteamet kommenterar budet i Wilson Therapeutics: Wilson Therapeutics aktieägare erhöll den 11 april ett kontantbud på 232 kronor per aktie från den amerikanska särläkemedelsspecialisten Alexion Pharmaceuticals. Budet innebar en premie på 70 procent på kursen den 10 april. Vi anser att det är ett bra bud och kommer tacka ja. Totalt kommer de sålda aktierna att ha givit en avkastning på 373 procent på två år".

  Fondteamet kommenterar även marknaden som man upplever har varit stark framförallt i andra halvan av april. Det protektionistiska vapenskramlet från USA och Kina har
  tystnat skriver man, och de tillfälliga undantag som lämnats har förlängts. Det ser alltså ut som om risken för handelskrig har minskat men det är för tidigt att helt ropa faran över, bedömer fondteamet.

  Tittar man framåt uppges vi nu komma in i den säsongsmässigt svagaste perioden på året (maj till oktober) samtidigt som konjunkturen i Europa ser ut att befinna sig i zenit. I USA kommer vinsttillväxten i år påverkas positivt av skatteförändringar och där finns det en god chans att den starka marknaden håller i sig lite längre.

  Fondteamet bedömer dock att det finns fortsatt risk för nedgång på aktiemarknaden och väljer därför även fortsättningsvis att hålla aktievikten på en lägre nivå än vanligt, som uppgick till 73,1 procent per utgången av månaden.

  Vid utgången av månaden var de största fondinnehaven Wilson Therapeutics, Evolution Gaming, KnowIT, Sectra och IAR Systems.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select steg med fyra procent i april, fokus på aktier med katalysatorer bidrog positivt  

  JPM Europe Select steg med fyra procent i april, fokus på aktier med katalysatorer bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity Fund EUR steg med cirka fyra procent i april, vilket medför att fonden har tappat drygt 0,6 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med cirka 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att fokuset på aktier med katalysatorer har varit en positiv bidragsgivare, medan värdeaktier och kvalitetsaktier varit negativa bidragsgivare under månaden.

  En undervikt i NXP Semiconductors var en positiv bidragsgivare under månaden, då aktien föll efter att Qualcomm fått problem att erhålla ett myndighetsgodkännande från Kina. Även den relativt lägre exponeringen mot bryggerijätten Anheuser-Busch bidrog positivt.

  Den höga relativa exponeringen mot datortillverkaren ASUS bidrog däremot negativt efter att ledningen aviserat högre investeringsnivåer. Det fria kassaflödet väntas vara negativt de kommande två åren, vilket tyngde aktien.

  Framåt ser fondteamet att styrkan i den globala ekonomin talar för ett starkt vinstmomentum till nästa år. Vinsten för detta år väntas öka med cirka åtta procent samtidigt som man höjer utdelningarna med 6,5 procent. Värderingsnivåerna bedöms heller inte vara på oroväckande höga nivåer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enter Return steg med 0,5 procent i april, Castellum främsta bidragsgivare  

  Enter Return steg med 0,5 procent i april, Castellum främsta bidragsgivare

  Enter Return steg med 0,5 procent i april, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till cirka 0,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med drygt 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att kreditspreadar gick marginellt ihop för värdepapper med Investment Grade. Detta samtidigt som marknadsräntorna såväl som bostadsobligationsräntorna föll under månaden.

  Mest positivt bidrag till fondens avkastning under månaden gav obligationer utgivna av Castellum som fick en officiell investment grade-rating av Moodys, Norsk Hydro och Storebrand. I den negativa vågskålen återfinns innehaven i Danske Bank och Swedbank.

  De största innehaven vid månadsskiftet var Nibe, Peab och Bergvik med portföljvikter om cirka 5,5, 4,8 respektive 4,8 procent.

  På sektornivå stod industrivaror och tjänster för 19,1 procent av allokeringen, följt av material och fastigheter med 13,2 respektive 11,7 procent.

  Fondens duration var 0,4 år och kreditdurationen 2,7 år vid månadens utgång.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 ökade med 6,1 procent i april, Catena och D. Carnegie bästa bidrag  

  Skagen m2 ökade med 6,1 procent i april, Catena och D. Carnegie bästa bidrag

  Skagen m2 steg med 6,1 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg med 5,0 procent.

  Under månaden har investerare fokuserat mer på de positiva aspekterna av fastighetsbolagens fundamenta istället för att koncentrera uppmärksamheten till det faktum att den amerikanska 10-års räntan gick över 3 procents-gränsen för första gången på flera år, skriver Skagen.

  Fondens svenska innehav Catena och D.Carnegie hörde till fondens bästa bidrag. Aktierna studsade upp efter en återhållsam start på året för den svenska fastighetssektorn. Vad gäller Catena menar Skagen att bolaget fortsatte leverera starka siffror i spåren av en stark utveckling för ekonomin samt en ännu starkare trend för e-handeln. Bolaget har börjat attrahera utländska investerare och har därmed minskat värderingsgapet mot internationella jämförbara bolag, skriver Skagen. I fallet D.Carnegie har bolaget adderat ytterligare förvärv och aktien lyftes även av budet från Starwood på Victoria Park, enligt Skagen.

  Det japanska fastighetsbolaget Mitsui Fudosan var ett annat starkt bidrag till portföljen under månaden, detta i spåren av ett starkt sentiment inom den japanska fastighetssektorn.

  I den negativa vågskålen fanns fondens innehav i den brasilianska fastighetsutvecklaren MRV Engenharia. Bolaget levererade en stark kvartalsrapport men noterade ett negativt bidrag på grund av ogynnsamma valutaeffekter.

  Skagen skriver att rädslan för stigande räntor ur ett längre perspektiv verkar obefogad och slår fast att fonden fokuserar på bolagens förmåga att höja hyror och öka kassaflöden oberoende av ränteutvecklingen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg med 2,4 procent i april, kommenterar negativ USA-utveckling för Electrolux  

  Nordic Cross Stable Return steg med 2,4 procent i april, kommenterar negativ USA-utveckling för Electrolux

  Nordic Cross Stable Return steg med 2,4 procent i april, vilket medför att fonden har ökat med 2,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondteamet skriver i en kommentar att samtliga delmandat i fonden i fonden gav positiva bidrag men månaden kom ändå att domineras av amerikanska Alexions bud på fondinnehavet Wilson Therapeutics. Budet på Wilson ledde också till att andra bolag i sektorn värderades upp.

  Utöver Wilson har fonden innehav i Cantargia, IBT, Hansa Medical och Oncopeptides. Samtliga bolag steg under månaden med mellan 12 och 40 procent.

  Fondbolaget skriver att de har en lång erfarenhet av att investera i läkemedelssektorn som de ser en god potential i, därutöver är sektorn inte beroende av vad som händer på börsen i övrigt. Samtidigt är den bolagsspecifika risken hög och efter den uppgång man noterat skriver man att det är därför naturligt att minska innehaven något, trots diversifiering.

  Utöver läkemedel gav fondens long/short-mandat i april ett positivt bidrag från bland annat långpositioner i Alfa Laval och D Carnegie, och en kortposition i Electrolux.

  Electrolux kommenteras vidare där man skriver att en viktig del av fondteamets negativa syn på bolagets värdering är utvecklingen i USA där misslyckandet i förvärvet av GE inte bara innebar ett stort skadestånd utan också att nödvändiga investeringar i de egna fabrikerna sköts på framtiden.

  Den svaga utvecklingen i USA fortsatte också under det kvartalet för Electrolux, förstärkt av stigande råvarukostnader och en starkare dollar.  Taggar:
  #hedgefunds