Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, skalar av den största bidragsgivaren Ericsson  

  Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, skalar av den största bidragsgivaren Ericsson

  Skuggaktivistfonden Skagen Insight ökade med 0,4 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 10,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltarteamet att antalet aktivistinvesteringar har ökat med 15 procent under det första halvåret, och man nämner att fonden har presterat bättre än många aktivistfonder.

  Fonden investerade tidigare i år i General Electric. Under de senaste månaderna har företaget börjat förändra verksamheten, och man avser nu att renodla verksamheten genom att genomföra två avknoppningar.

  Från förvaltarteamets sida bedömer man att dessa strukturella förändringar kommer leda till en uppvärdering för bolaget. Som stöd för det nämner man dels att General Electric kommer bli mer lättförståeligt för investerare, samt att avknoppningarna kommer resultera i en förbättrad operationell nivå.

  De största bidragsgivarna under månaden var Ericsson, Hudson's Bay och Teikoku. Mot bakgrund av den starka kursuppgången för Ericsson har man valt att minska innehavet något.

  I den negativa vågskålen återfinns Hertz, Eltel och Diebold Nixdorf. Man är fortsatt optimistiska kring Hertz och Eltels framtidsutsikter, givet den operationella utvecklingen och pågående företagsförändringar.

  De största innehaven per utgången av månaden var thyssenkrupp, Teikoku och Diebold Nixdorf med portföljvikterna 6,7, 5,2 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, exponering mot energisektorn framgångsrik  

  Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, exponering mot energisektorn framgångsrik

  Skagen Vekst A sjönk med 1,1 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 8,5 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  I en förvaltarkommentar skriver fondteamet att under det andra kvartalet har man lagt till 10 innehav till portföljen, samtidigt som man väljer att minska exponeringen mot vissa cykliska industrier som presterat väl som halvledarindustri och material.

  Exponeringen mot energisektorn har varit framgångsrik, då oljepriset samt gaspriset har stigit och mot bakgrund av det har innehaven Shell och Lundin Petroleum rapporterat starka kvartalssiffror. I tillägg till detta har norska Borr och Northern Drilling båda gått starkt, då det högre oljepriset resulterat i en ökad efterfrågan på borriggar. Även exponeringen mot Bonheur verksamma inom förnybar energi har bidragit positivt.

  Under kvartalet har man valt att minska exponeringen mot halvledarindustrin. Den största minskningen avser Samsung. Man har även minskat sina positioner i Boliden och Anglo American som båda stigit kraftigt i ljuset av stigande mineralpriser.

  Inför framtiden anses fonden ha en robust bolagsportfölj med fokus på låg värdering, starka affärsmodeller och begränsad skuldsättning. Givet makromiljön ser man framför sig viss volatilitet, men tillägger att det kan resultera i goda köpmöjligheter framöver.

  De största bidragsgivarna under perioden var Lonza Group, Lundin Petroleum och Bonheur. I den negativa vågskålen återfinns AP Moller Maersk, Sberbank och Applied Materials.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Citigroup och DSV med portföljvikterna 5,7, 4,5 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Focus backade med 1,6 procent i juni, nyinnehavet Ivanhoe har mest attraktiva koppartillgångar globalt  

  Skagen Focus backade med 1,6 procent i juni, nyinnehavet Ivanhoe har mest attraktiva koppartillgångar globalt

  Skagen Focus A backade med 1,6 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till sju procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en förvaltarkommentar skriver fondteamet att det generella sentimentet på marknaden förändrades drastiskt under kvartalet. Den första halvan kännetecknades av god kursutveckling för flera fondinnehav, men en sämre makromiljö försvagade aktiemarknaden globalt.

  Under kvartalet har man köpt in sig i tyska Metro, sydkoreanska materialföretaget KCC och turkiska industrikonglomeratet KOC Holdings.

  Därutöver väljer man att öka i råvaror som varit tidigare på lägstanivåer. Man väljer att köpa in sig i kanadensiska Ivanhoe Mines. Kort uttryckt är bolaget ett bet på att efterfrågan på koppar kommer att öka i takt med skiftet mot grön energi, elektrifiering och fortsatt urbanisering.

  "Företaget äger några av de mest attraktiva outvecklade koppartillgångarna globalt och det finns därmed en betydande uppsida från utvecklingen och kommersialiseringen av dessa", skriver förvaltarteamet angående Ivanhoe.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Whiting Petroleum, Teva Pharmaceutical och Hanil Cement. I den negativa vågskålen återfinns Telecom Italia, Renault och Heidelberger Druckmaschinen.

  De största innehaven per utgången av månaden var SBI Holdings, Telecom Italia och AIG med portföljvikterna 6,3, 5,9 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, tror förvärvsaktivitet kan öka på europeisk fastighetsmarknad  

  Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, tror förvärvsaktivitet kan öka på europeisk fastighetsmarknad

  Skagen m2 backade med 0,7 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 5,8 procent, vilket är klart sämre. Det framgår en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under kvartalet har volatiliteten fortsatt främst på tillväxtmarknader, mot bakgrund av ett högre oljepris, stigande räntor och en stärkt dollar. Den europeiska fastighetsmarknaden fortsätter att prestera starkt vilket drivs av starka uthyrningssiffror och vakansgrader samt ökade fastighetsvärden.

  Från fondteamet sida bedömer man att de generella förutsättningarna för fastighetsmarknaden fortsätter att vara gynnsamma med låga räntor och ekonomisk tillväxt. De ökar vinsten samt fastighetsvärden, vilket understödjs av robusta verksamheter med minskade finansiella kostnader och lägre skuldsättning.

  Det finns även en värderingsskillnad mellan privata fastighetsbolag och noterade fastighetsbolag, varför man tror att förvärvsaktiviteten kan öka på börsen under den andra delen av året.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var D Carnegie, Catena och Deutsche Wohnen. I den negativa vågskålen återfinns IRSA, MRV och CapitaLand.

  De största innehaven per utgången av kvartalet var Catena, D Carnegie och Mitsui Fudosan med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki A backade med 3,8 procent i juni, investeringstes i LG intakt trots nedgång  

  Skagen Kon-Tiki A backade med 3,8 procent i juni, investeringstes i LG intakt trots nedgång

  Skagen Kontiki backade med 3,8 procent i juni, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 0,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 2,2 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Fondteamet skriver i en kommentar att sentimentet runt den globala ekonomin har gått från att vara positiv till betydligt mer komplex. En eskalering av handelsspänningar i kombination med stigande räntor och en stärkt dollar har lett till en svaghet på tillväxtmarknader.

  Det gamla innehavet Mahindra & Mahindra fortsätter att leverera, men man har valt att minska innehavet med 50 procent till följd av den starka kursutvecklingen.

  Telekombolaget Ericsson rekylerade efter en kvartalsrapport med siffror som visar att bolaget kan leverera på sina löften kring kostnadsbesparingar och turn-around. Fonden köpte in sig i Ericsson när bolaget genomgick en svår period, och det finns en möjlighet att förändra organisationen från grunden innan 5G-investeringar tar fart. Detta bedöms resultera i en i framtiden stark marknadsposition för bolaget.

  I den negativa vågskålen återfinns LG som gick svagt under kvartalet på handelsoro samt svaga siffror från dotterbolaget LG Display. Grundverksamheten i det bolaget bedöms vara robust och den långsiktiga investeringstesen är intakt, delger förvaltarteamet.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Mahindra & Mahindra, Ericsson och Shineway Pharma. I den negativa vågskålen återfinns innehaven Banrisul, LG och Haci Omer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fjärde AP-fonden flaggar upp i Billerud Korsnäs  

  Fjärde AP-fonden flaggar upp i Billerud Korsnäs

  Fjärde AP-fonden har köpt 2,59 miljoner aktier och äger nu 11,56 miljoner aktier i förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs, vilket motsvarar 5,55 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #materials  


Våra fondnyheter

 • Skattelättnader och låg känslighet för handelskrig har gynnat amerikanska småbolag  

  Skattelättnader och låg känslighet för handelskrig har gynnat amerikanska småbolag

  Amerikanska småbolag har hittills i år haft en bättre utveckling på börsen, jämfört med storbolagen. Det visar både index och Morningstars fondöversikt. Orsaker till uppgången är att amerikanska småbolag är mindre känsliga för handelskrig och svängningar i dollarkursen, men även Trumps skattelättnader. Det framgår bland annat av en analys från JP Morgan.

  Investmentbolaget skriver att de mindre bolagens aktier överpresterat jämfört med de större bolagen men menar att det ännu inte helt speglas i aktiekurserna. Det skriver CNBC.

  JP Morgan rekommenderar därför investerare att fortsätta ha en övervikt mot mindre bolag för att skydda sig mot en eventuell eskalering av handelskriget som främst drabbar multinationella bolag.

  ETF:en iShares som följer det amerikanska småbolagsindexet Russell 2000 har hittills i år stigit med 7 procent, vilket kan jämföras med det breda S&P500-indexet som stigit med 1,9 procent och Dow Jones Industriindex som backat med 2 procent. Genomsnittsfonden inriktad på småbolag i USA är 16,1 procent hittills i år enligt Morningstar.

  JP Morgan Smaller Companies Fund skrev i en fondkommentar förra månaden att de fortsätter att fokusera på fundamentala faktorer och förutspår en tvåsiffrig vinsttillväxt för småbolagssegmentet i USA. Detta på grund av en stark organisk tillväxt och ett positivt bidrag från den nya amerikanska skattelagstiftningen.

  Jessica Eskilsson-Frank förvaltar Didner & Gerge US Small and Microcap tillsammans med Carl Bertilsson. De menar att det finns flera anledningar till att just USA är en bra marknad för småbolag, förutom skattelättnaderna.

  - USA har ett väldigt entreprenörsdrivet klimat och en bra marknad för riskkapital, det ger oss många potentiella investeringskandidater att titta på. Den goda regulatoriska översynen, transparensen och starka ledningen i många företag är något vi uppskattar med just den amerikanska marknaden.

  I den senaste allokeringsrapporten från kapitalförvaltaren Alfred Berg framgår att de behåller övervikt i amerikanska och japanska aktier. (Europeiska och nordiska aktier är sedan tidigare nedviktade för att finansiera dessa övervikter.)

  Jonas Olavi, att man är fortsatt konstruktiv till risktillgångar men att man inte tar ut svängarna givet de risker som finns i marknaden.

  Till dessa risker räknas oro för snabbt stigande räntor i spåren av stigande inflation och svårigheter att se hur tillväxten ska orka accelerera ytterligare, därutöver kommer osäkerhet gällande det eskalerande handelskriget och de dimridåer detta skapar och som gör det svårare att överblicka hur ekonomierna verkligen går.

  Nedan visas de fem fonder i kategorin som avkastat mest hittills i år (fonder som har fyra eller fem stjärnor).

  Fond

  YTD (%)

  SEB Nordamerikafond småbolag

  25,5

  JPMorgan Small Cap Growth

  23,1

  Parvest Equity USA Small Cap

  19,1

  Brown Advisory US Smaller Companies

  17,4

  T Rowe Price US Smlr Coms Eq

  15,9

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Analys Europa - Vår syn på Europa är tudelad med en bra färdriktning på den ekonomiska återhämtningen samtidigt som de globala geopolitiska riskerna har ökat.  

  Analys Europa - Vår syn på Europa är tudelad med en bra färdriktning på den ekonomiska återhämtningen samtidigt som de globala geopolitiska riskerna har ökat.

  Halvvägs in på 2018 kan man konstatera att Europa fortsätter att släpa efter loket USA när det gäller både ekonomisk och börsrelaterad utveckling. I skrivandets stund ligger de bredare amerikanska börserna på cirka +3 % medan Europa ligger runt knappa nollstrecket. Skillnaderna är dels sektormässiga, där Europa saknar en stor del av tech-sektorn som har gått väldigt bra, men även makroekonomiska där Europa ser ut att ha drabbats hårdare av politiska företeelser.


  Politik i fokus
  Den stora vinnaren av nyhetsflödet under första halvan av året kan enkelt koras till kategorin Politiska händelser. Det har varit hetsiga och svajiga samtal med Nordkorea om deras kärnvapen, Italienska regeringskrisen, sega Brexit-förhandlingar, och framför allt har det varit USA:s ”tullkrig” mot både Kina, Europa och andra delar av världen. Under perioder har dessa haft en omskakande effekt på både aktie- och räntemarknaden, men ofta har även marknaderna lyckats skaka av sig dem. Hoten om handelskrig dock är inte över och det är svårt att veta exakt vad det blir av det hela. I vår mening ser vi det hittills som relativt begränsade sektorer och områden som inte bör ha en påtaglig effekt av den globala ekonomin, men som sagt, hur det kommer sluta är för tidigt att säga.  


  Europas ekonomi
  Sett till den makroekonomiska bilden så ser vi fortsatt en rätt bra trend för Europa. Bättre sysselsättning än på många år, stimulerande penning- och finanspolitik, och en stark global efterfrågan vilket gynnar regionen trots en något stark euro och handelskonflikten med USA. Inflationen ser ut att ticka långsamt uppåt, vilket är positivt så länge det inte blir en skenande effekt från högre oljepriser (vilket vi inte tror). De ledande PMI:erna har som helhet gått ner sen början på året men håller sig fortfarande en bra bit över 50 för både produktions- och tjänstesektorn vilket är på fortsatt expansionsnivåer. Så sammantaget bra men något återhållsamt delvis på grund av politisk osäkerhet. Riskerna ligger i hur Europeiska aktiemarknaden tolkar och diskonterar hoten om handelskrig.


  Europas företagsklimat

  Som helhet har Europas företag goda förutsättningar att prestera bra de närmaste åren. En relativt stimulerande penningpolitik och hög efterfrågan på investeringar gynnar regionen, samtidigt som god global tillväxt är bra för exportbolagen. Det som kanske ligger Europa i fatet är avsaknandet av den stora och växande tech-sektorn som vi tror kommer fortsätta att prestera, samtidigt som den höga andelen banker har en del problem i vissa regioner. Värderingsmässigt så har det blivit billigare under 2018 H1 och rabatten mot ledande USA har ökat. Vi har förhoppningar om att rapporterna för 2018 Q2 kan vara goda, men har också hänsyn för att det politiska klimatet kan ställa till trubbel på sina håll, främst sektorspecifikt.


  Summering
  Den positiva sidan är att ekonomin övertagande håller på att återhämta sig vilket skapar många möjligheter för bolagen att kunna prestera. Dock finns det även en del globala risker på kartan, främst politiska, som skapar ovisshet och som kan påverka regionen under närmsta halvåret. Detta gör oss neutrala till regionen, vilket innebär en strategisk positionering men ingen övervikt.


  Möjligheter

  •    Fortsatt god industrikonjunktur gynnar stora delar av europeiska aktiemarknaden
  •    ECB kommer sannolikt fortsätta med en expansiv politik ett tag till, men har börjat minska nivån på stödköpen

  Risker
  •    Högre tullar och eventuellt handelskrig med USA kan slå mot Europeisk export
  •    Brexit-förhandlingarna går långsamt och utgör fortfarande en osäkerhet
  •    Oljepriserna har stigit vilket kan påverka inflationen

   

  Analys producerad av SEB 2018-07-05

  SEB_logo.jpg

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Är det dags att vikta om mot värdebolag?  

  Är det dags att vikta om mot värdebolag?

  De senaste årens starka börsuppgångar har medfört att aptiten för risk varit stor. Det har gynnat investerare som satsat på tillväxtaktier framför så kallade värdeaktier. Men med en tilltagande oro på världens finansmarknader och med historiskt högt värderade börser kan det finnas anledning att vikta om mot relativt lågt värderade värdebolag.

  ”Att investera i värdebolag har historiskt visat sig ge en konsekvent överavkastning mot tillväxtbolag. Sett över mycket långa tidsperioder har den så kallade värdepremien, det vill säga den meravkastning man fått genom att investera i värdebolag kontra tillväxtbolag, uppgått till cirka 2,5 procent per år”, säger Claudia Ripley som är produktspecialist på det brittiska fondbolaget Jupiter vars Global Value Fund konsekvent investerar globalt i värdebolag och som siktar på att fånga denna premie.

  Ripley medger dock att det finns perioder då värdeinvesteringar har svårt att hävda sig, vilket varit fallet under senare år.

  ”Sedan 2007 har värdeaktier på årsbasis underpresterat tillväxtaktier i sju fall av tio, det har varit en period där värdeinvesteringar varit ute i kylan och där investerare istället fokuserat på tillväxt och i hög utsträckning på teknikbolag. Det liknar den situation vi hade 1999 där teknikbolagen gick i bräschen för en stark uppgång för att sedan falla tillbaka kraftigt och där istället värdebolag överavkastade signifikant under ett antal år.”

  Simon Blecher, som förvaltar Carnegie Sverigefond, drar också paralleller till IT-bubblan kring millennieskiftet i sin nyligen publicerade sommarkrönika och pratar sig varm för en värdedriven investeringsfilosofi i rådande börsklimat.

  "Listan kan göras lång, men visst finns det kusliga likheter med idag. Börsuppgången i USA är inne på tionde året, men den blir alltmer smalare. Nya dagliga kursrekord på Nasdaq, men flera bolag på de breda listorna faller och likaså uppvisar såväl S&P som Dow Jones svaghet och är en bit ifrån sina rekord. Samtidigt utgör de populära FAANG-bolagen, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, över en fjärdedel av Nasdaq", skriver Blecher.

  Sverigeförvaltaren konstaterar att värdeförvaltning presterat betydligt sämre i förhållande till tillväxt under senare tid och att fenomenet gäller såväl den svenska börsen som den amerikanska. Bland svenska bolag som han menar noterat svag utveckling trots starka fundamentala förutsättningar och god utveckling för den underliggande verksamheten nämns Essity, ABB, Volvo samt banker överlag.

  Ripley är inne på samma spår och vad gäller svenska bolag har Jupiter Value Fund investerat i Ericsson som man menar har en attraktiv värdering, samtidigt som den nya ledningen skär i kostnader och säljer förlustbringande verksamheter. En stark balansräkning och globalt ledande marknadsposition menar hon talar för aktien framåt.

  En annan trigger för värdeaktier, givet de låga värderingarna, är sammanslagningar och uppköp, menar Ripley.

  ”Globala fondförvaltare har aldrig varit så underviktade brittiska aktier som de är nu enligt BofA Merrill Lynchs investerarenkät, samtidigt har det varit relativt stor aktivitet vad gäller uppköp och sammanslagningar bland brittiska bolag. Det är en utveckling jag ser framför mig kommer fortsätta globalt, vilket skapar ytterligare goda avkastningsmöjligheter för investeringar i denna typ av bolag.”

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • 7 av 10 sparar i hållbara fonder  

  7 av 10 sparar i hållbara fonder

  Hållbara fonder har blivit alltmer populära under senare år. I en undersökning som Swedbank låtit göra säger sig sju av tio vara villiga att spara i dem. Men vad är det för något? Och vad kan man förvänta sig om man sparar i dem?


  Till att börja med finns det några mer eller mindre outtalade antaganden som används för att bedöma vad som är hållbart å inte. I stort sett handlar om det värden som de flesta människor skriver under på som bra: minskad miljöpåverkan, schyssta arbetsvillkor i hela försörjningskedjan och aversion mot att utnyttja folks laster (tobak, spel, alkohol) och krig (vapen). 


  En bedömning av av bolag och investeringar ur det perspektivet kan ses som en kompletterande analysmetod som låter dig fånga upp risker som annars inte skulle tas i beaktande. Är det till exempel säkert att ett oljebolag kan pumpa all olja som de har i marken eller kommer de hindras av miljöhänsyn? Är det självklart att ett klädbolag som syr sina kläder under tveksamma villkor i tredje världen kan behålla samma lönsamhet om de förbättrar villkoren? Och så vidare. Hållbara investeringar är också ett sätt att förändra världen. Genom att låta bli att investera i bolag vars verksamhet helt eller delvis bedöms som icke hållbar kommer dessa bolags få svårare att finansiera sig med högre finansieringskostnader som följd. Det kommer med tiden leda till lägre investeringar i den sortens bolag.


  En mer direkt kanal för påverkan är dock sannolikt att bolag som bedöms som ohållbara får ett lägre värde på börsen eftersom bolagets aktie väljs bort av hållbara investerare. Detta irriterar naturligtvis bolagsledningar och styrelser som därför vidtar åtgärder för att göra sin verksamhet mer hållbar. Bevis för att det fungerar kan man få genom att läsa de noterade bolagens årsredovisningar. I framför allt de större bolagens årsredovisningar på Stockholmsbörsen ingår det nu alltid en väldigt ambitiös hållbarhetsredovisning, där bolagen i detalj redogör för vad de gör för att göra sin verksamhet mer hållbar. Med tanke på skalan av bolagens verksamhet är det inte otänkbart att man kan göra mer för till exempel miljön genom att spara i hållbara fonder än genom att panta burkar och äta mindre kött. Innebär hållbara investeringar också högre avkastning? Det har gjorts massvis med studier på området, men resultaten har varit otydliga. Generellt skulle man kunna säga att man varken får bättre eller sämre avkastning.


  Hur väljer man då hållbara fonder? De flesta fondbolag gör det idag lätt och erbjuder fonder som är uttalat hållbara, det vill säga fonder där bolagens hållbarhetsprofil spelar en avgörande roll för om fonden väljer att investera eller inte. Med det sagt så har även ”vanliga” aktiefonder i många fall hållbarhet som faktor när de gör sina investeringar. I vilken utsträckning brukar framgå av informationsmaterialet som finns på bolagens hemsidor. Som fondsparare bör man vara medveten om att hållbarhet är ett sätt för fondbolagen att marknadsföra sig och sticka ut. Som alltid gäller det därför att vara på sin vakt och kontrollera att fonderna man erbjuds inte har för höga avgifter.

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

   

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital. 

 • Riksrevisionens granskning av ISK kommer fram till flera intressanta slutsatser och ger argument till varför ISK borde göras mer skattemässigt förmånligt  

  Riksrevisionens granskning av ISK kommer fram till flera intressanta slutsatser och ger argument till varför ISK borde göras mer skattemässigt förmånligt

  Riksrevisionens granskning av Investeringssparkontot (ISK) har fått mest rubriker för de 42 miljarder kronorna som sparformen sägs ha kostat statskassan sedan 2012 i form av uteblivna skatteintäkter. Några saker kan vara värt att ha i åtanke när man läser den siffran: 1) 23 miljarder är en konstaterad utebliven skatteintäkt, 19 miljarder är en kvalificerad gissning av hur mycket kapitalvinster som upparbetats sedan 2012 men som inte realiserats kommer att dra in. 2) Den svenska statsbudgeten är över 1 000 miljarder per år. Siffran 42 miljarder bör således vägas mot storleken på den samlade statsbudgeten sedan 2012, vilket blir över 6 000 miljarder. Då är de 42 miljarder mindre än 1 procent.

  Sparformen mer populär än väntat
  När regeringen Reinfeldt genomförde reformen förväntade man sig en negativ effekt på statsfinanserna, men av olika skäl – som att sparformen blivit mer populär än väntat, att statslåneräntan har varit lägre än väntat och att avkastningen på aktier varit ovanligt hög under perioden – har den negativa effekten blivit större än väntat. Riksrevisionen konstaterar mycket riktigt att det inte säger något om vad effekten blir framåt (avkastningen på aktier kan bli lägre osv), men vill ändå att regeringen börjar informera riksdagen om ISK:s effekter på statsfinanserna. Gott så.


  Säkrare skatteintäkt för staten
  En viktig aspekt som Riksrevisionen tar upp är att risken i beskattningen har skjutits från staten (gick börsen ner blev det inga skatteintäkter för staten det året) till individen (ISK-skatten beräknas ju på kapitalunderlaget) och att det därför, med riskförskjutningen taget i beaktande, inte är säkert att ISK är särskilt förmånlig skattemässigt för individen. Således drar Riksrevisionen slutsatsen att ISK inte har uppmuntrat hushållens långsiktiga sparande i direktägda finansiella tillgångar. Det är också en poäng att ha med sig kring de lägre skatteintäkterna. De kanske blir lägre men de blir också säkrare.


  Enklare för dig som privatperson
  Huvudorsaken till att ISK infördes var dock att förenkla det administrativa skattemässiga arbete som investeringar i framför allt aktier förde med sig. (För fonder lämnades redan innan reformen kontrolluppgifter till Skatteverket.) Enligt Skatteverkets slumpmässiga kontroller mellan 2005–2007 gjorde mer än hälften fel i redovisningen av sina aktieaffärer. Genom en enklare redovisning och att man som ISK-sparare inte behöver ta skattemässig hänsyn vid omplaceringar har ISK tvivelsutan förenklat så som det var tänkt. Några undantagsfall finns dock, till exempel vid vissa nyemissioner eller när ett börsbolag knoppar av ett dotterbolag, och Riksrevisionen rekommenderar här regeringen att se över och förenkla reglerna i dessa fall.


  Gör ISK mer skattemässigt förmånligt
  Den allvarligaste kritiken mot ISK i Riksrevisionens ganska torra rapport är svårigheten för individen att utvärdera vad som i praktiken är två parallella skattesystem, ISK och vanlig kapitalskatt. Särskilt eftersom ISK inte är tydligt skattemässigt förmånligt. Det tycker vi bör ses som en rekommendation till regeringen att tydligare gör ISK till ett skattemässigt förmånligt alternativ.


  Sparande bra för samhället
  För att uppmuntra sparande är i våra ögon något uppenbart bra. För individen betyder ett sparande större ekonomisk trygghet och frihet. För samhället betyder ett stort privat sparande i aktier att det finns väl fungerande kapitalmarknader även för mindre bolag, vilket inte minst märks genom att bolag från dels våra grannländer och dels så långt bort som Irland väljer att notera sig i Sverige. I slutändan gynnar fungerande kapitalmarknader entreprenörskapet vilket är det som på sikt bygger välstånd.

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

 • En sommar med politiska vindar  

  En sommar med politiska vindar

  Juni månad har passerat och sommarmånaderna brukar vanligtvis vara relativa lugna på världens marknader. Fotbolls-VM är i full gång och vinster skördas för spel- och sportföretagen, samtidigt som den ryska börsen ligger på plus för året. Däremot så blåser de politiska vindarna för fullt. Under juni månad fick vi det historiska mötet mellan Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un, bara dagar efter att Trump hamnat i storgräl med de mäktiga G7-länderna och handelstullar införts. I Europa så visar nya tyska tillväxtprognoser att sämre tillväxt är att väntas framöver och högkonjunkturen snart nått toppen. Angela Merkel har överlevt en tuff regeringskris och frågorna över Italien är inte än besvarade. Mycket talar för att Europa har några tyngre år framför sig då tillväxttakten går ner.


  Hur reagerar då marknaderna på dessa politiska vindar? Hittills har ingen stor reaktion kommit. USA går som tåget och Europa lite långsammare. För svensk del så ligger Stockholmsbörsen på minus för året men ingen dramatik att tala om. Det största frågetecknet är utvecklingen på bostadsmarknaden där nya prognoser och analyser kommer ut var och varannan dag. Vi får kanske en del svar när bostadsutvecklarnas kvartalsrapporter kommer ut i juli.


  Nyckeltal juni månad:
  Avkastning Globalindex i svensk krona: cirka 5,5 %
  Svenska börsen: cirka 4,4 %
  Bästa marknad:  Bästa aktiemarknad: Norge 9,5 %
   

  Valutor
  USD/SEK: 8,7097, sedan årsskiftet +6,36 %
  EUR/SEK: 10,2429, sedan årsskiftet +4,04 %

  Bästa Fonder

  Alla Kategorier: Alfakraft - Alfa Axiom Fund

  Nordamerika: SEB - Nordamerikafond Småbolag

  Europa: Schroders - Italian Equity A (acc)

  Sverige: Strand Kapitalförvaltning AB - Strand Småbolagsfond

  Tillväxtmarknader: BTG Pactual - Mexico Equity Fund

  Räntefonder: Handelsbanken Fonder AB - Euro Obligation

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1813 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket