Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol  

  Kraftigt ökad vinst för Brummer Partners Fonder i fjol

  Brummer Partners Fonder lyckades kraftigt förbättra resultatet i fjol till 530 miljoner kronor före skatt, från 293 miljoner kronor år 2016. Det rapporterar Dagens Industri.

  Man delar samtidigt ut 400 miljoner kronor som ägarna med Patrik Brummer i spetsen får dela på. Sedan 2002 har man redovisat vinst på sammanlagt 8,5 miljarder kronor före skatt, medan utdelningen summerar till 5,8 miljarder kronor.

  Tidningen delger även att den rörliga ersättningen till styrelse och vd ökade även under 2017 till 24,5 miljoner kronor, från 8,1 miljoner kronor året innan.

  Dagens Industri nämner även en aktieförsäljning om 11,5 procent av bolaget av den tidigare före detta vd:n Klaus Jäntti i samband med att han lämnade.

  Tidningen skriver att försäljningsuppgifter kombinerat med årsredovisningsinformation indikerar att aktieposten såldes för 165 miljoner kronor, vilket skulle innebära en värdering på drygt 1,4 miljarder kronor för alla aktier i Brummer & Partners. Detta motsvarar tre gånger rörelseresultatet för 2017 och 1,2 procent av de förvaltade tillgångarna.

  Ett skäl till vinstökningen var den starka utvecklingen hos fonden Manticore med en avkastning om 34,4 procent i fjol. Man har en ägarandel om 40 procent i hedgefondfirman Contour som förvaltar fonden.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg  

  Marknaden börjar bli varse att exceptionell period av låga räntor börjar lida mot sitt slut - Alfred Berg

  Alfred Bergs allokeringsteam har tittat närmare på vad andra förvaltare tycker i den senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in under 4-10 maj. I undersökningen står det att läsa att investerarna blivit åtminstone kortsiktigt köpsugna.

  "Ett vanligt talesätt är annars ´Sell in May and go away, and come back on St. Ledgers Day´ där St Ledgers day inträffar den 12 september i år. Denna dag markerar starten på en stor galopptävling i staden Doncaster i Yorkshire. Utan att göra någon dagsoptimerad analys så kan man konstatera att genomsnittlig månadsavkastning de senaste 30 åren åtminstone talat för att det finns en viss sanning i talesättet", skriver Alfred Berg i sitt marknadsbrev.

  Alfred Bergs allokeringsansvarige, Jonas Olavi, frågar sig varför förvaltarna resonerar med att de vill köpa i maj, vilket står i kontrast med gamla sannolikhetssamband.

  "Det troliga svaret är att de såg samma tecken som vi på Alfred Berg, det vill säga att börsindexen, trots första kvartalets turbulens stod emot att falla igenom det stigande trendstöd som etablerats sedan botten 2016. Penningpolitiken är fortfarande stödjande (men snart kontraktiv), räntorna låga (men långsamt stigande), vinsterna (fortfarande) höga, arbetslöshetstrenderna (ännu) fallande och sentimentsindikatorerna på (ännu) höga nivåer. Positioneringen är fortsatt tiltad mot tillväxt, vilket innebär övervikt mot risktillgångar kontra tillgångar med upplevd lägre risk."

  Ännu tror alltså respondenterna att aktiemarknaderna toppar tidigast 2019, men då skall man ha respekt för att detta är en högst flyktig åsikt, konstaterar Jonas Olavi.

  Han fortsätter att gå igenom olika områden i enkäten och summerar sedan slutsatsen:

  "Marknaderna blir allt mer varse om att den exceptionella perioden av låga räntor börjar lida mot sitt slut och att investeringsteman och positionering kommer att prövas. Men kontentan är – inte än!"


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity  

  Odin Europa steg med 6,0 procent i april, köpte Lectra, Handelsbanken och Dignity

  Aktiefonden Odin Europa steg med 6,0 procent i april och har därmed ökat med 4,1 procent sedan årsskiftet. Fonden utvecklades sämre än index som under månaden avkastade 8,0 procent.

  Under april har fonden köpt aktier i Lectra, Handelsbanken och Dignity. Bästa bidragsgivare under månaden var SAP och Hugo Boss medan innehaven i Ams och Henkel bidrog negativt.

  Fonden prissätts för närvarande till 16 gånger de kommande 12 månadernas resultat, vilket kan jämföras med 14,3 gånger för index.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner SAP, Henkel och Continental. Största övervikterna kontra index på sektornivå fanns inom verkstad och konsumtion.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning  

  Viking Fonder Sverige steg med 6,2 procent i april, fortsatt defensiv hållning

  Viking Fonder Sverige A steg med 6,2 procent under april, vilket innebär att fonden ökat med 9,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltaren Markus Linnes att månaden började volatilt och i negativa termer som en konsekvens av ökade geopolitiska risker, vilket ledde till ett stigande oljepris. Dessa risker har av investerare fått balanseras av de kvartalsrapporter som kommit in, enligt förvaltaren.

  "I takt med att dessa rapporter har visat sig överraska på uppsidan så har fokus flyttats från riskerna till att mer handla om bolagens rapporter vilket under den senare delen av månaden visade sig i aktiekurserna som steg", uppger Linnes och fortsätter.

  "Framgent tror vi dock att fokus kommer att flyttas från bolagsrapporterna till att återigen handla om konjunkturen och inflationsförväntningarna. Vi står fortfarande inför en situation där USA visar styrka konjunkturmässigt medan den inte alls är lika stark i Europa. Detta får, som vi tidigare varit inne på, konsekvens på de olika regionernas penningpolitik."

  Förvaltaren uppger sig vara mycket nöjd med månadens utveckling givet att fonden haft en fortsatt defensiv hållning. Vid månadens utgång var fondens största innehav AstraZeneca, SOBI och Elekta.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen  

  Öhman Företagsobligationsfond A steg knappt 0,2 procent i april, BBB utgör 68 procent av allokeringen

  Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A ökade knappt 0,2 procent i april, vilket medför att fonden stigit lika mycket sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit med drygt 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Stadshypotek, Swedish Export Credit och DnB med portföljvikter om cirka 2,9, 1,9 respektive 1,7 procent.

  Den effektiva durationen uppgick till cirka 2,8 år vid månadsskiftet medan den effektiva löptiden uppgick till cirka 4,0 år.

  Fördelat efter kreditkvalitet stod BBB för cirka 68 procent av allokeringen, följt av kreditbetyget A med cirka 17 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning  

  Öhman Grön Obligationsfond steg med knappt 0,2 procent i april, allokering till BB-segmentet gav stark avkastning

  Räntefonden Öhman Grön Obligationsfond steg med cirka 0,2 procent i april, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till knappt 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar skriver fondförvaltaren Erika Wranegård att avkastningen kommer främst från fastighetssektorn och räntebenet.

  "Fondens strategi att allokera till BB-segmentet och hitta ratingkandidater levererade stark avkastning under april. Castellum tog officiell rating och Kungsleden tickade attraktiv carry till fonden. Tillsammans stod de två innehaven för en tredjedel av fondens avkastning under månaden", skriver Erika Wranegård.

  Under månaden tillkännagav japanska shippingbolaget NYK att de tittar på att emittera
  en grön obligation, vilket blir världens första gröna shipping-obligation.

  "Att fler emittenter, inom skilda sektorer och ratingkategorier emitterar grönt är en mycket positiv utveckling på gröna marknaden", skriver Erika Wranegård.

  Per utgången av månaden var de största obligationsinnehaven utgivna av Volvofinans, Ifc och Swedbank med portföljvikter om cirka 6,1, 5,0 respektive 5,0 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #renewable  


Våra fondnyheter

 • Kundsupporten stängd i eftermiddag, 18 maj  

  Kundsupporten stängd i eftermiddag, 18 maj

  Den 18 maj stänger kundsupporten kl 13.00 för konferens/utbildning. Det går bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller att skicka epost till info@fondmarknaden.se så återkommer vi till dig.


  Vänligen
  Fondmarknaden.se

 • Hur undviker man dåliga investeringsbeslut?  

  Hur undviker man dåliga investeringsbeslut?

  När det kommer till investeringar är vi oftast vår egen värsta fiende. En uppsjö av olika egenheter i vårt mänskliga psyke gör att vi tenderar att ta dåliga beslut. Vi köper när vi borde sälja och vi säljer när vi borde köpa. Den bästa tjänsten som man kan göra sitt framtida själv är därför att ta bort sig själv beslutsekvationen och göra sitt sparande automatiskt.

  Vi vill gärna tro att vårt mänskliga beslutsfattande är rationellt, men så är sällan fallet. Det finns massor med olika begränsningar och fallgropar i hur vi tar beslut. Och när vi väl har tagit ett beslut ändrar vi oss ömsom för lättvindigt och ömsom för trögt.

  Lägg på det den känslomässiga stress som marknaderna innebär. Att förlora pengar kan vara ångestframkallande och att tjäna dem kan framkalla en känsla av ofelbarhet. Och handen på hjärtat, när tog du senast ett klokt beslut med känslan av ofelbarhet i kroppen?

  Det är detta som investeringar så svårt. Det finns egentligen ingenting med själva hantverket som en normalbegåvad person inte kan förstå eller bemästra. Som Warren Buffett, en av världens bästa investerare, brukar säga: det är det inte den smartaste som blir den bästa investeraren, utan den som bäst kan hantera fallgroparna i sitt eget beslutsfattande.

  Det bästa sättet för de allra flesta är därför att spara på sätt där man involverar sig själv så lite som möjligt och så sällan som möjligt. Med ett automatiskt månadssparande i fonder sköter portföljen sig själv utan att du behöver ta några löpande beslut. Och det räcker mer än väl att sedan  se över sin fondportfölj en gång om året. Skulle det bli vartannat eller till och med var tredje gör det ingenting.

  Som huvudkaraktären i den verklighetsbaserade romanen Reminiscences of a Stock Operator säger: ”Det var aldrig mitt tänkande som gjorde att jag tjänade de stora pengarna. Det var alltid mitt väntande.” När det kommer till investeringar är det bästa alternativet med andra ord ofta att låta pengarna jobba genom att inte göra någonting alls.

  Hälsningar från Spargrisen


  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Nyhetsbrev maj 2018  

  Nyhetsbrev maj 2018

  Volatiliteten är här för att stanna

  Månaden som gick såg en global uppgång på de flesta börser i takt med att första kvartalets rapporter kommit in. Narrativet i marknaden är att toppen snart är nådd under denna cykel och högkonjunkturen lider mot sitt slut. Volatiliteten har ökat på marknaden och förväntan är att det periodvis kommer vara oroligt.

  I detta nummer
  Kronan faller - hur ska man resonera som fondsparare?
   
  DNB Renewable Energy ser stora möjligheter inom förnybar energi
   
  Tips från Spargrisen   
   
  Har du koll på ränta-på-ränta-effekten?

  Till nyhetbrevet för maj månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Kronan faller – hur ska man resonera som fondsparare?  

  Kronan faller – hur ska man resonera som fondsparare?

  Den svenska kronan har noterat nya bottennoteringar mot euron under april och handlades vid månadens slut över nivån 10,50. Det är en försvagning på cirka 7 procent sedan årets början. För de fondsparare som har innehav i andelsklasser som handlas i euro innebär det att man på toppen av fondens avkastning kan räkna hem en saftig valutavinst. Även mot andra valutor har kronan försvagats under året, mot den amerikanska dollarn var försvagningen cirka 5,5 procent vid april månads utgång.

  Frågan man som fondsparare kan ställa sig är hur man ska resonera kring valutarisker. Vi frågade aktiestrategen och fondförvaltaren Jonas Olavi på Alfred Berg.

  Vad har hänt med kronan under det senaste året?
  På ett år har kronan försvagats med 10 procent mot euron men är faktiskt oförändrad mot dollarn. Euron har med andra ord stärkts med 10 procent mot dollarn under samma period (vilket är logiskt rent matematiskt). Detta innebär att placerare fått medvind på euro-denominerade placeringar (se det som att valutan stärkts i den tillgång du investerat i). Men inte medvind i USD.

  Hur skall man ställa sig till valutan i placeringar?
  Det enklaste är att placeras i SEK-denominerade fonder. Även om detta ger dig en valutakomponent så är det lämpligare att välja utifrån vad man tycker om de underliggande förutsättningarna för de placeringar man väljer. Sedan blir valutan vad den blir och över tid så jämnar valutafluktuationer ut sig över tiden. Detta eftersom valuta sägs vara den faktor som jämnar ut olikheter i fundamentala förutsättningar såsom ränteskillnader, ekonomisk politik mm. Skall man som placerare också ta hänsyn till valutaspekulation kan ju konsekvensen faktiskt bli att man handlar emot sin fundamentala övertygelse bara för att valutan pekar åt ett annat håll.

  Vad ska man tro om kronans utveckling framåt?
  Så länge som Riksbanken inte förändrar sin penningpolitiska hållning, särskilt i förhållande till ECB så finns det risk för att kronan förblir svag. Till det skall man lägga den osäkerhet som insmugit sig på bostadsmarknaden där vi ännu inte vet konsekvenserna. Detta tror jag personligen är en viktigare drivkraft för den senaste försvagningen. Blir det en tillfällig sättning, eller förändras bostadsmarknadens dynamik i grund är ju en viktig och svår fråga. Som utländsk investerare kan man anta att den osäkerheten gör att man hellre undviker svenska placeringar, vilket ytterligare pressar kronan. Först när vi får se en stabilisering på bostadsmarknaden tror åtminstone jag utländska placerare börjar intresseras sig för kronan igen. Och då finns det ju uppsida i själva rörelsen.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • DNB Renewable Energy ser stora möjligheter i små och medelstora bolag inom förnybar energi - förvaltarintervju  

  DNB Renewable Energy ser stora möjligheter i små och medelstora bolag inom förnybar energi - förvaltarintervju

  DNB Renewable Energy är en aktiefond som investerar inom sektorn förnybar energi och som försöker ta tillvara på de möjligheter som omställningen från traditionella energikällor till mer kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ medför. Fonden förvaltas från Norge av Jon Sigurdsen och Christian Rom.

  I en intervju med Finwire ger Sigurdsen och Rom bland annat sin syn på vad som driver utvecklingen i branschen, varför de väljer bort högprofilerade bolag som elbilsproducenten Tesla samt vilken roll tillväxtmarknader kommer spela för branschens utveckling framåt.

  En analysdriven investeringsprocess

  Sigurdsen betonar att fonden har en tydligt analysdriven investeringsprocess, där man utifrån en fundamental ansats tittar på bolag inom sektorn och försöker göra en bedömning av bolagens tillväxtpotential. Då tillväxt ska vara det drivande temat innebär det att fonden normalt sett tittar på mindre till medelstora bolag snarare än stora jättar (bolag över 10 miljarder dollar) som tenderar att bli "konglomeratliknande".

  Geografiskt är fonden primärt exponerad mot USA, Kina och Kanada men fondens exponering har under de senaste fem åren blivit större i USA. Detta är enligt Christian Rom ett resultat av att "en viktig hörnpelare i strategin är att bolagen ska skapa aktieägarvärde, vilket inte alltid är fokus bland kinesiska bolag".

  Fonden håller en koncentrerad portfölj på mellan 25-45 innehav och är idag investerad i cirka 30 innehav över fondens olika delsektorer som innefattar alltifrån vindkraft, solkraft och biobränsle till energieffektivisering och bränsleceller. Fonden har för närvarande ett svenskt innehav i Gränges.

  Starka tillväxttrender ger comeback för sektorn

  Den förnybara energisektorn har över tid haft stora utmaningar, vilket också påverkat fondens avkastning historiskt.

  DNB Renewable Energy lanserades 2007 och tappade under finanskrisen 2008 nära 50 procent. Mycket av det initiala tappet återhämtades redan 2009 och sedan dess har fondens avkastning varit betydligt bättre än jämförelseindex. Hittills i år har den stigit med cirka 12 procent och är uppe på historiska högstanoteringar.

  "Sektorns historiskt svaga utveckling förklaras mycket av en svag råvarusektor generellt, vilket varit en direkt följd av finanskrisen. Förnybar energi har setts som ett substitut till fossila bränslen och därmed dragits med i den allmänna prisnedgång som karaktäriserat naturgas, olja och kol", säger Rom och fortsätter:

  "Även om prisutvecklingen varit volatil ser vi en betydligt bättre trend för råvaror sedan början på 2017, vilket också gynnat den förnybara energisektorn. Det som nu sker inom förnybar energi är att sektorn i större utsträckning kan konkurrera på pris och inte är lika beroende av subventioner, det är en mycket intressant utveckling."

  Förvaltarna nämner ett antal tillväxttrender som driver på utvecklingen för förnybar energi och som man menar talar för att sektorn kommer ha en fortsatt god utveckling även framöver. En sådan trend är energieffektivisering.

  "Energieffektivisering är vår största exponering där vi idag har cirka 30 procents portföljvikt. Det handlar om investeringar i bolag som effektiviserar energiförbrukning för exempelvis transportsektorn eller som ersätter gammal teknik med mer kostnadseffektiv sådan, såsom LED-belysning", säger Sigurdsen.

  "Vår näst största investering är i bolag som producerar den förnybara energin såsom vindparker, solparker och vattenverk. På tredje plats kommer biobränsle som är ett direkt substitut till olja och som kan erbjuda stora möjligheter framöver."

  Fokuserar på aktieägarvänliga värdebolag

  Sigurdsen och Rom har en gedigen modell för hur de analyserar bolag och hur de kommer fram till sina investeringsobjekt. I grunden är det en värdebaserad modell vilket innebär att man typiskt sett inte investerar i bolag till höga multiplar utan snarare letar efter billiga alternativ som av olika anledningar kan stå inför omvärderingar. Fokus på bolagets förmåga att skapa aktieägarvärde är centralt, vilket är en av anledningarna till att man inte har elbilstillverkaren Tesla i portföljen.

  "Vi hoppas på stor Tesla succé men investerar hellre i underleverantörer till bolaget. Vi anser att optimismen kring bolaget är väl stor och värderingen ansträngd, bolaget kommer sannolikt behöva mer pengar vilket leder till utspädning och dessutom finns det stora optionsprogram som man kan ha synpunkter på som aktieägare", säger Sigurdsen.

  Hot och möjligheter framåt

  När det gäller hotbilden mot sektorns framtida tillväxt nämner förvaltarteamet att solsektorn har varit problematisk vad avser bolagens förmåga att skapa lönsamhet, vilket har att göra med att priserna dumpats av kinesiska aktörer. Inom vindkraft har detta varit mindre av ett problem då branschen är så pass konsoliderad.

  En annan hotbild som nämns är den politiska agendan under Trump, vilken ännu är höljd i visst dunkel. Hittills menar Sigurdsen dock att Trump haft en mer positiv effekt för den förnybara energisektorn än vad man skulle kunna tro. Bland annat har initiativ tagits för att öka användningen av biobränsle.

  Ser man till branschens tillväxt framåt menar Sigurdsen att Kina kommer vara en mycket viktig spelare. Landet tar hela tiden nya initiativ inom klimatfrågan för att komma till rätta med sina stora problem vad avser luftföroreningar. Man har också kommit väldigt långt på tekniksidan. Ett land som han menar kommer få ännu större betydelse för efterfrågan är Indien där utvecklingen inte kommit lika långt men där behoven och problembilden liknar den som finns i Kina.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Volatiliteten är här för att stanna  

  Volatiliteten är här för att stanna

  Månaden som gick såg en global uppgång på de flesta börser i takt med att första kvartalets rapporter kommit in. Narrativet i marknaden är att toppen snart är nådd under denna cykel och högkonjunkturen lider mot sitt slut. Volatiliteten har ökat på marknaden och förväntan är att det periodvis kommer vara oroligt. Samtidigt innebar korrektionen under första kvartalet att globala aktier numera handlas under sina historiska p/e snitt och tillväxtprognoserna pekar mot att 2018 blir något bättre än föregående år. Den starka ekonomin har därför förutsättningen att fortsatt ge bränsle åt börsen.

  Globala räntor rör sig långsamt uppåt. Den nya ordföranden för Amerikanska Federal Reserve, Jerome Powell har suttit på sin position i två månader och har som förväntat höjt den amerikanska räntan.  Åtstramningen går däremot långsamt och nivåerna i Europa och Japan är fortsatt väldigt låga. Svenska riksbanken vägrar febrilt att höja räntan för att inte riskera inflationsmålet, vilket resulterar i väldigt låga nivåer på den svenska kronan.

   

  Nyckeltal april månad:
  Globalindex i svensk krona: 5,6%
  Svenska börsen: +4,9 %
  Bästa marknad: OBX Norge +8,1 %

  Valutor
  USD/SEK: 8,66, sedan årsskiftet +5,6 %
  EUR/SEK: 10,50, sedan årsskiftet +6,7 %


  Bästa Fonder
  Alla Kategorier: Schroders SISF Global Energy +17,89 %
  Nordamerika: T. Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund +9,20 %
  Europa: Schroders UK Equity A (acc) +10,27 %
  Sverige: PriorNilsson Realinvest A +6,17 %
  Tillväxtmarknader: Danske Invest Lux India +10,94 %
  Räntefonder: NN Investment Partners NN (L) Global High Dividend +5,60 %

   

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1811 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket