Logga in   |  Bli kund
fm_webinar_banner2

Fondnyheter

 • Carnegie Total ökade 2,3 procent i april, Carnegie Micro Cap nytt innehav  

  Carnegie Total ökade 2,3 procent i april, Carnegie Micro Cap nytt innehav

  Carnegie Total steg med 2,3 procent i april och har därmed stigit med 5,4 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens innehav utvecklades Carnegie Sverigefond bäst med en uppgång på 5,1 procent. Även OPM Listed Private Equity och Carnegie Småbolagsfond utvecklades väl och steg med 4,1 respektive 4,2 procent under april. Inom räntedelen fortsatte Carnegie Corporate Bond att leverera en positiv avkastning och steg med 0,4 procent. Även Carnegie Emerging Markets Corporate Bond hade en positiv månad och steg med 0,3 procent. Samtliga fonder uppvisade en positiv avkastning under perioden.

  Under slutet av månaden minskades vikten i Carnegie Småbolagsfond för att kunna investera i Carnegie Micro Cap, en ny fond som startade i januari och som har samma förvaltare som Carnegie Småbolagsfond. Fonden investerar i bolag med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor och fokuserar sina investeringar till värdebolag med starka balansräkningar och långsiktigt hållbara affärsmodeller, enligt månadskommentaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Medical Small & Mid Cap steg med 0,6 procent i april, Exact Sciences och Sarepta bland vinnarna  

  C WorldWide Medical Small & Mid Cap steg med 0,6 procent i april, Exact Sciences och Sarepta bland vinnarna

  C WorldWide Medical Small & Mid Cap ökade med 0,6 procent i april och har därmed stigit 21,4 procent sedan årets början. Fonden utvecklades i linje med index under månaden.

  Bland positiva bidrag i april märktes innehaven i Exact Sciences och Sarepta som steg på starka kvartalsrapporter samt Axovant som fick in ny bolagsledning från Medivation.

  Negativa bidrag kom från innehaven i Cara Therapeutics, Aimmune och Intra­Cellular.

  Fonden har under månaden lagt till Novocure och Valeritas till portföljen samtidigt som innehaven i Air Methods, Innocoll och PTC Therapeutics såldes.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondprissättningar påverkas under måndagen av många helgstängningar  

  Fondprissättningar påverkas under måndagen av många helgstängningar

  Flera stora marknader håller idag helgstängt vilket påverkar ett stort antal fonder.

  USA håller stängt med anledning av Memorial Day och i Storbritannien är marknaderna stängda på grund av Spring Bank holiday. Även i Kina hålls det stängt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Helgintervju: Öhmans vd Johan Malm om förvärvet av Gustavias Sverigefond  

  Helgintervju: Öhmans vd Johan Malm om förvärvet av Gustavias Sverigefond

  Kapitalförvaltaren Öhman förvärvade för en vecka sedan Gustavias Sverigefond, med 480 miljoner kronor i förvaltat kapital. Vad ligger bakom förvärvet, hur ser Öhmans tillväxtstrategi ut framåt och vad tror man om fondbranschens framtida utveckling? Nyhetsbyrån Finwire frågade Johan Malm, vd och koncernchef på Öhman.

  Ni förvärvar Gustavias Sverigefond, vad ligger bakom detta förvärv?

  "Vi har en uttalad strategi att växa. Vi har vuxit kraftigt organiskt de senaste åtta åren och gjorde en stor affär när vi köpte DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltning under förra året. Även innan denna affär var det dock uttalat att vi skulle växa via förvärv och vi fortsätter att titta på lämpliga objekt kontinuerligt."

  "Vi har för närvarande cirka 80 miljarder under förvaltning och har haft en uttalad ambition att dubbla detta. Med organisk tillväxt bedömer vi att kunna nå halvvägs, resten kommer ske via förvärv och andra typer av samarbeten."

  "En förutsättning för att vi ska göra förvärv är att det passar in i vår setup. En aktivt förvaltad Sverigefond passar bra in i vår nuvarande organisation då vi har ett starkt team som fokuserar på Sverigeförvaltning. Vi skulle inte vara lika intresserade att köpa en Rysslandsfond till exempel. Gustavias Sverigefond ser vi som intressant givet att den har en diversifierad kundbas som inkluderar såväl PPM och tredjepartsdistribution som en mindre andel direktkunder."

  Hur kommer den förvärvade fonden införlivas i er nuvarande organisation?

  "Om sex månader tillträder vi och då kommer fondandelsägarna flyttas över till Öhman. Vi kommer därefter slå ihop fonden med en av våra Sverigefonder, vi har ännu inte bestämt vilken. Vi kommer inte ta över några förvaltare utan enbart kunder och volym."

  Hur ser du på konsolideringen i branschen överlag?

  "Branschen kommer fortsätta konsolideras, detta då det finns en mängd tydliga stordriftsfördelar. Samarbeten och sammanslagningar kommer ske även mellan större aktörer framöver, tror jag. Det är det enda sättet att ta upp kampen mot storbankerna."

  "Det finns idag en liten grupp fristående fond- och kapitalförvaltare med tillräcklig storlek men en stor grupp små fondbolag som jag tror skulle må bra av att ingå i en större organisation. Små fondbolag har samma utmaningar som de större, men kan omöjligt lägga lika mycket resurser. Jag vet hur mycket resurser vi lägger på till exempel systemutveckling, att nå ut i distributionsleden samt på att ha en god kommunikation och rapportering, det blir svårt för en mindre organisation att mäkta med det i längden."

  Hur tror du fondbranschen i Sverige kommer se ut om fem år?

  "Det blir oerhört intressant att se hur branschen kommer anpassa sig till MiFID II och provisionsförbudet vid årsskiftet. I och med detta kommer all typ av distribution och försäljning att påverkas. Vi är idag relativt opåverkade av denna regelomställning, men i takt med att våra kunder och distributionskanaler anpassar sig till de nya förutsättningarna kommer även vi att bli påverkade."

  "Jag tror alla någonstans sitter och väntar ut detta, spelreglerna är väldigt klara men frågan är hur olika aktörer, såsom banker, plattformar, försäkringsbolag och andra förmedlare, kommer agera. Vi är förberedda."

  "Såsom jag ser det måste man vara väldigt lyhörd. Att fatta för snabba strategiska beslut om hur man ska göra givet regeländringarna idag, tror jag kan vara farligt. Den institutionella marknaden står idag för ca 50 procent av Öhmans kundbas och den påverkas inte av MiFID II, därutöver är till exempel samarbeten och distribution via försäkringsplattformar en viktig del.

  "Via en rad försäkringsplattformar har vi stora volymer, sedan säljer vi även våra produkter via andra kapitalförvaltare. Dessa distributionskanaler kommer påverkas av provisionsförbudet och i förlängningen även påverka vårt sätt att jobba mot dessa distributörer."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 70 steg marginellt i april  

  Ålandsbanken Premium 70 steg marginellt i april

  Ålandsbanken Premium 70 steg marginellt i april och slutade månaden med en uppgång på 0,2 procent. I en kommentar skriver Ålandsbanken att månaden präglats av starka börser där fokus riktades mot kvartalsrapporter samt det franska valet. Norden var starkt då de flesta kvartalsrapporter och speciellt verkstadsrapporterna kom in bättre än väntat. Fondens avkastning var sämre än index under månaden. Detta beror framförallt på en generell undervikt mot aktiemarknaden. Portföljens fondinnehav utvecklades även sämre än sina jämförelseindex under månaden. Fonden gynnades däremot av allokeringen inom aktier, där fonden håller en övervikt mot Europa och en undervikt mot USA. Starkast bidrag till fondens avkastning kom från innehaven i Ålandsbankens Norden- och Sverige-fonder som båda steg med drygt 1 procent. Fonden gynnades även av positioner i valutamarknaden där den är positionerad för en svagare dollar. Negativ avkastning kom främst från innehavet i Lyxor Stoxx Telecom som var ned 2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,9 procent i april  

  Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,9 procent i april

  Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,9 procent i april och har därmed avkastat 2,5 procent under året.

  Under månaden har innehav inom finanssektorn utvecklats starkast där hybridlån utvecklades särskilt väl. Kreditriskpremierna har varit fortsatt låga och sjönk med ytterligare 21 punkter för high yield segmentet under perioden, skriver Ålandsbanken.

  I en kommentar till årets avkastning skriver banken att uppgången i fonden under året är imponerande givet en utmanande miljö.

  "Trots att avkastningssiffrorna inte hänför sig direkt till high yield-obligationer är de imponerande, visserligen till en del ett resultat av ECB:s köpprogram. Å andra sidan har volatiliteten, som är en riskindikator, varit rekordlåg. Antalet kreditstörningar ligger fortfarande på en mycket låg nivå även vid lån med dålig kreditvärdighet. Den minskade löpande ränteavkastningen försvagar skyddet mot ränteuppgång även vid high yield-obligationer, men investerarna har fortfarande få alternativ."  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Ändrade öppettider under Kristi himmelsfärdshelgen  

  Ändrade öppettider under Kristi himmelsfärdshelgen

  Under Kristi himmelsfärdshelgen den här veckan har vi ändrade öppettider.

  Onsdag 24 maj  kl. 9-12  
  Torsdag 25 maj Kristi himmelsfärds dag stängt
  Fredag 26 maj   kl. 9-16


  Vi önskar alla kunder en trevlig helg.

 • Nyhetsbrev maj 2017  

  Nyhetsbrev maj 2017

  April blev en i stort sett sidledes månad för de globala aktiemarknaderna, vilket också har varit en trend sedan slutet av februari. Globalindex är sedan årsskiftet upp 5 % i svensk krona.

  Första kvartalet 2017 ger en vinsttillväxt som går mot den högsta på över fem år.

  Läs hela vår fondkommentar här

  I denna utgåva presenterar vi tillsammans med FinWire;  

  Till nyhetbrevet för maj månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Etiska fondval i mitt fondsparande?  

  Etiska fondval i mitt fondsparande?

  Det finns många förvaltare som insett vikten av att följa etablerade principer för ansvarsfulla investeringar. Flertalet fonder undviker idag placeringar i branscher som till exempel pornografi, tobak och vapen eller företag som på något sätt bryter mot internationella normer. Sedan världen samlades till Parisavtalet år 2015 har inslag av fonder med etisk inriktning ökat markant. Den aktören som inte tillämpar etisk prövning i sina val av aktier finns knappast idag och alla vill i slutändan verka för en bättre värld.

  Även om ansvarsfulla investeringar ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en viktig fråga för många bolag har flertalet förvaltare tagit detta ett steg längre. Inom kategorin etiska fonder har du som investerare därför möjlighet att främja en hållbar utveckling och plånboken samtidigt.

  Hur går det till?

  Socially responsible investing (SRI) är det begrepp som används för att beskriva arbetet med ansvarsfulla investeringar. Arbetet kan delas upp i två delar där den första delen fokuserar på att exkludera företag som inte lever upp till fastställda bedömningskriterier. På senare tiden har förvaltare dock fokuserat på den andra delen av SRI-arbetet, som fokuserar på att hitta bolag som är framstående inom området för etik och hållbarhetsfrågor. Bland dessa frågor har bl.a. miljöaspekterna fått ett stort utrymme vid bedömningarna.

  Etikfonder460.jpg


  Miljöfonder

  Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till Etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper:

  ·       Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik, etanoldrivna motorer etc.

  ·       Bäst - i- klassen miljöfonder. Placerar i de företag inom var industrigren som anses vara bäst enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av sitt miljöarbete, dvs. att företaget kan visa att de arbetar strategiskt med miljöfrågor.

  Miljöfonder med en social dimension. Kombinerar ofta ett urval enligt principen bäst – i -klassen med sociala kriterier, för att på så vis åstadkomma treenigheten ekonomi, socialt och miljömässigt ansvar. Den senare gruppen, miljöfonder med social dimension ökar i antal, medan miljöteknikfonder blir allt färre.

   

  Ideella fonder

  En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett (ideellt) ändamål, t ex till en forskningsfond eller en förening.

  Etiska fondbolag måste ha en särskild placeringspolicy och informera om de kriterier som gäller för respektive fond. 


  Bättre insikt i bolagen

  Genom att integrera miljöfrågor, sociala villkor och ansvarsfull bolagsstyrning i bedömningskriterierna vid val av innehav ökar insikten om de operativa riskerna i företagen man äger eller avser äga. M.a.o. innebär detta att förvaltaren får en utökad förståelse för sina innehav vilket kan bidra till att reducera risken i fonden och skapa överavkastning i det långa loppet. En uttalad etisk förvaltning handlar således inte bara om att exkludera bolag som inte matchar bedömningskriterierna för etiska innehav utan även på ett fokuserat aktivt ägande. 

  Svårigheter med etisk märkning

  För att arbetet med ansvarsfulla investeringar ska ge mer än en klädsam märkning av en fond krävs tydliga bedömningskriterier och kvantifierbara mått. Idag finns inga detaljerade kriterier att rätta sig efter vilket gör det svårt att jämföra fonder inom kategorin med varandra. För en vanlig sparare kan det i vissa fall därför vara svårt att göra en bedömning om vilken fond man egentligen ska äga och framför allt vilken förvaltare som tar tillvara på bedömningskriteriernas goda inverkan på insynen i de enskilda innehaven.

  Fonderna i kategorin Etiska Fonder är aktiefonder och har en hög risk. De olika fonderna i kategorin skiljer sig vitt åt vad avser placeringsinriktning och vilka regioner de väljer. Det är viktigt att kontrollera hur fonden placerar i kombination med den etiska inriktningen, innan man väljer att investera i en fond.

  -Ser man på hur dessa fonder lyckas att leverera riskjusterad avkastning över tid så är de  konkurrenskraftiga och i valet att bygga upp en bred fondportfölj så välj gärna etiska fonder i portföljen, det ger också utrymme för ens enskilda samvete säger Thomas Holmström Portföljförvaltare på Fondmarknaden.se

   

  Följande fonder har Fondmarknaden.se valt ut som favoriter inom kategorin Etiska fonder:

  Danske Invest - SRI Global

  SEB - Hållbarhetsfond Global

  DNB - ECO Absolute Return

  Här hittar du alla fonder som är taggade under kategorin Etiska fonder på Fondmarknaden.se

  https://secure.fondmarknaden.se/Fonder/Kategori/Etikfonder.aspx


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Intervju: Ålandsbanken dynamisk ränta - konsten att förvalta i stigande ränteläge  

  Intervju: Ålandsbanken dynamisk ränta - konsten att förvalta i stigande ränteläge

  I slutet på mars lanserade Ålandsbanken en ny räntefond; Ålandsbanken Dynamisk Ränta. Syftet med nylanseringen är att erbjuda marknaden en fond som kan dra nytta av såväl ett sjunkande som stigande ränteläge, detta genom att fonden har ett brett mandat som ger utrymme att placera i ett stort utbud av ränteinstrument globalt.

  Fonden kommer att förvaltas av ett team som leds av Mikael Rosell. I en intervju med Finwire ger han sin syn på dagens ränteläge och hur han ser att den nya fonden ska kunna dra nytta av marknadsutvecklingen framåt.

  Varför lanserar ni denna räntefond nu och vad anser du gör den intressant?

  "Ålandsbanken Dynamisk Ränta har ett brett mandat med möjlighet att placera i intressanta ränteinstrument globalt. Fonden har dessutom möjlighet att röra sig inom ett generöst durationsspann, mellan minus 5 år till plus 10 år. Detta innebär i praktiken att fonden kan ge en positiv avkastning även om marknadsräntorna stiger."

  "Fondens breda mandat gör det möjligt att vara betydligt aktivare än någon annan räntefond som vi känner till, det anser vi vara viktigt för att manövrera i en miljö som sannolikt kommer innebära ett högre ränteläge framöver. Trots att Riksbanken prognostiserar ett stigande ränteläge under de närmaste åren fortsätter svenskarna att spara och placera i traditionella obligationsfonder, vilka missgynnas av en ränteuppgång. Vi ville erbjuda ett alternativ med möjlighet att dra nytta även av stigande räntor.

  Hur kommer ni praktiskt att bygga portföljen för att den ska skapa en dynamisk avkastningsprofil?


  "Fonden består av tre byggstenar. Den första byggstenen utgörs av så kallade strategiska innehav där vi letar krediter genom att använda oss av en renodlad bottom-up analys. Denna del bestå av en väsentlig andel likvida placeringar såsom statsobligationer och bostadsobligationer, då vi vill ha utrymme att parera mer svårnavigerade marknader där volymerna på kreditmarknaden går ned kraftigt. Denna del kommer ha ett lågt avkastningskrav, men ska generera i storleksordningen 1-1,5 procent på årsbasis."

  Den andra byggstenen kallar vi taktisk duration där vi kan gå mellan plus 10 år till minus 5 år. Vill vi gå kort räntemarknaden säljer vi helt enkelt ränteterminer i denna del av portföljen.

  Den tredje byggstenen kallar vi taktisk kredit där vi positionerar oss utifrån var kreditmarknaden är på väg.

  När vi analyserar ränteutvecklingen framåt kommer vi att utgå från scenario-analyser som tittar på var marknadspriserna för närvarande ligger och vad vi tror om inflationspremier och realräntor vid ett bull respektive bear-scenario.

  Hur ser du på ränteläget just nu?

  MikaelRosell.png

  "Vi befinner oss i ett läge där räntorna är på extremt låga nivåer på grund av att centralbankerna har valt att stimulera ekonomin under lång tid. Givet var räntorna befinner sig idag så har vi svårt att se att de ska sjunka ytterligare. I takt med att räntorna har sjunkit så har också investerare sökt sig längre ut på riskskalan utan att få särdeles mycket betalt för det. Vi tror att vi hamnat i ett läge där man måste ha en förberedelse för ett annat typ av ränteklimat, och att man i detta sammanhang behöver hitta alternativ till sina ränteplaceringar.”

  "Vad gäller vår scenario-analys så säger den oss att vi ska hålla en försiktig durationsexponering, vi är neutrala på kassadelen och håller en försiktig övervikt på korta krediter, i synnerhet i Europa där dessa får stöd av fortsatta tillgångsköp från den europeiska centralbanken."

  "Den stora frågan framåt anser vi vara när marknaden börjar prisa bort risken för ett deflationsscenario."

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder  

  Intervju: Hållbar förvaltning - från nödvändigt ont till absolut nödvändighet - CB Fonder

  Hållbarhet är förmodligen ett av de större modeorden inom fondbranschen under de senaste åren. Men för Alexander Jansson, och hans förvaltarkollegor som förvaltar CB Save Earth Fund - en fond som bland annat investerar i bolag som bedöms gynnas av omställningen inom energisektorn, är hållbarhet en självklarhet idag, lika självklart som att bolag vill vara konkurrenskraftiga.

  Alexander_header.jpg


  "Om man ska investera hållbart eller inte är för oss egentligen inte en fråga. Jag kan tycka denna typ av frågeställningar känns urvattnade. Frågan är inte om man ska investera hållbart, utan om man ska investera i konkurrenskraftiga och framgångsrika bolag", säger Jansson och fortsätter:

  "Allt fler har idag elbil och solpaneler på taket. Vilket i sin tur ökat intresset för miljöinvesteringar markant. Den stora risken ligger inte i att investera i miljösektorn, det är istället i andra sektorer, framförallt de som missgynnas av den pågående omställningen till förnybar energi, som riskerna finns. Exempelvis var datortillverkarna inte nödvändigtvis de största vinnarna på PC-revolutionen, men tillverkarna av skrivmaskiner var definitivt de största förlorarna", menar Jansson.

  Så som Jansson ser på utvecklingen jämför han med hur bland annat textil- och varvsindustrin i Sverige drabbades av ökad konkurrens och teknikskiften som i förlängningen ledde till dess undergång. Idag ser han liknande utveckling bland kol och oljebolag som han benämner "vår tids dinosaurier som väntar på att dö ut".

  "De 16 största kraftbolagen i Europa gjorde sammanlagt ett negativt resultat 2015, vilket antagligen var första gången någonsin. Kol- och oljebolag går samma öde till mötes. Kol- och oljebolag är "disrupted" av att energibranschen går från råvarubaserad till teknikbaserad och från centraliserad till decentraliserad", säger Jansson.

  Förvaltaren menar att politiska faktorer såsom Trumps tillträde spelar mindre roll för utvecklingen av förnybara energikällor idag, det finns andra strömningar som är betydligt viktigare för utvecklingen, framförallt sker det mycket i Kina, menar Jansson.

  "Det eventuella vacuum som uppstår kring Trump – och det är begränsat – kommer med råge att fyllas av Kina. Kommunistpartiet har en målsättning, att behålla makten. Den makten kommer man att tappa om man inte gör något åt miljön. Kina har haft en plan - att bli rika och inflytelserika till vilket pris som helst och att sedan städa upp. En stor fördel med kommunismen när man nu städar är att de kan ta beslut ”över en natt”, och de får saker gjorda när de bestämmer sig", säger Jansson.

  I fonden CB Save Earth Fund försöker Jansson och hans förvaltningsteam profitera på de strukturella trender som driver marknaden för bland annat miljöteknik och förnybar energi, och de senaste åren har vinnarna på det här paradigmskiftet blivit tydligare.

  "En viktig aspekt när man investerar i denna sektor är att inte förblindas av tillväxten – ”allt som glimmar är inte guld”. Hög tillväxt i en sektor har inget samband med hög avkastning på aktierna i den sektorn. En avgörande faktor för det obefintliga sambandet är utspädning; bolag i snabbväxande sektorer har större behov av kapital och således nyemissioner."

  Inom förnybar energi ser förvaltarna för närvarande bäst möjligheter inom vindkraft, där bolagen har andra förutsättningar än de inom solenergi.

  "Solsektorn är ”commoditized”, eller i alla fall att tillverka solpaneler är jämförbart med att tillverka hårddiskar, minneskort, skärmar etc; det enda du kan konkurrera med är pris. Tillverkarna av solpaneler har, till skillnad från tillverkarna av vindkraftverk, inte någon egentlig möjlighet att sälja service, en solpanel sköter i princip sig själv i 20-30 år".

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Ny förvaltare för Delphi Nordic  

  Ny förvaltare för Delphi Nordic

  Intervju med Delphi Nordics nya förvaltare Håkon H. Sætre

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Delphi Nordic har under lång tid levererat en avkastning som får jämförelseindexen att blekna. Bara under de två senaste åren har fonden levererat en avkastning som överstigit index med över 28 procentenheter, i år uppgår avkastningen till 6,3 procent per den 23 mars.

  Fondens förvaltare sedan nio år tillbaka, Öyvind Fjell, meddelar nu att han lämnar över stafettpinnen till Håkon H. Sætre, som tidigare förvaltat fonden Delphi Norge, en fond som inte säljs på den svenska marknaden men som förvaltas enligt samma modell, den så kallade Delphi-metoden.

     saetre_06.jpg

  Håkon H. Sætre, ny förvaltare för Delphi Nordic


  Håkon har uppvisat en solid överavkastning gentemot index över de senaste ett, tre, fem och tio åren och blev med anledning av detta nyligen nominerad till Morningstar Fund Awards 2017. Dessutom har han av analysföretaget Citywire tilldelats en dubbel A-rating.

  I en intervju med nyhetsbyrån Finwire, ger Sætre sin syn på Delphis förvaltningsmetodik och hur han känner inför att ta över förvaltningsarbetet med Delphi Nordic.

  Beskriv er förvaltningsmetodik

  – Samtliga Delphis fonder förvaltas med utgångspunkt i Delphi-metoden. Det innebär att vi screenar aktiemarknader för att hitta trender som ligger till grund för våra aktieval, därtill sker en fundamental analys tvärs över fonderna. Det är främst trendanalysen som skiljer oss från andra förvaltare.

  Hur ser ni att den aktiva förvaltning som ni bedriver genom Delphi-metoden adderar värde?

  – Genom att kombinera trendanalys med fundamental analys har vi lyckats skapa goda resultat över tid. Delphi Norge, som jag tidigare har förvaltat, och Delphi Nordic som jag nu tar över, har båda cirka 25 års förvaltningshistorik att luta sig emot. Att vi har lyckats så väl med vår metodik över lång tid, även under de få perioder vi bytt förvaltare, visar på det värde som vår modell adderar.

  Är den del som letar trender helt systematisk?

  – Ja, i allra högsta grad. I trendanalysen går vi systematiskt genom samtliga aktier i fondens investeringsuniversum och hittar på så vis kandidater till portföljen som kan visa på en stigande trend sett över minimum de tre senaste månaderna, såväl absolut som relativt marknaden. Vår erfarenhet visar att den här typen av bolag ofta också har en god fundamental utveckling.

  Vad tittar ni på i den fundamentala analysen, och kommer denna ändras i och med ny förvaltare?

  – Att fonden byter förvaltare ändrar ingenting, vi genomför samma trendanalys och samma fundamentala analys. I den fundamentala analysen ser vi först och främst till bolagens tillväxt och vinstutveckling, därefter tittar vi på deras "track record", balansräkningar, konkurrenssituation samt vilka inträdesbarriärer som finns. Vi använder även traditionella värderingsmått som pris i förhållande till bokfört värde och vinst.

  Varför är Norden en lämplig marknad för sparande i aktiefonder?

  – I investeringssammanhang är Norden som världen i miniatyr. De olika länderna och sektorerna kompletterar varandra på ett effektivt sätt, och vi som förvaltare kan arbeta nära bolagen. Vi har förvaltat Delphi Nordic i denna miljö sedan 1991 och regionen har hela tiden erbjudit intressanta investeringsmöjligheter. Jag ser fram emot att leda Delphi Nordic vidare. Arbetssättet kommer vara detsamma som i min tidigare roll men det blir spännande att arbeta mot ett bredare investeringsuniversum.

   Mer information om Storebrand Delphi Nordic

  Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap Net Index. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland nordiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför. 

  logoDelphi.png

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1700 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
Delphi