Logga in   |  Bli kund
fmbanner_portfolio.gif

Fondnyheter

 • CTA-förvaltare minskar obligationsexponeringen, ökat i energi - Lyxor  

  CTA-förvaltare minskar obligationsexponeringen, ökat i energi - Lyxor

  Franska kapitalförvaltningsjätten Lyxor noterar att CTA-fondernas långa exponering mot europeiska räntebärande instrument har minskat kraftigt under veckan 4-11 oktober. Bakgrunden har varit en press på räntemarknaden med anledning av att investerare oroas över mindre fördelaktiga penningrelaterade förhållanden framöver, uppger fondbolaget i ett veckobrev.

  CTA-fonderna har istället i linje med den mera defensiva positioneringen i räntebärande instrument valt att öka sin exponering mot energi, där en kort hållning på bara några veckor har övergått till en lång hållning för tillfället.

  Samtidigt valde Lyxor i september att nedgradera CTA-fonderna till neutral från övervikt, på grund av strategins hållning beträffande långsiktiga räntebärande instrument som ansågs vara för aggressiv. Rekommendationen har fungerat bra så hår långt, konstaterar kapitalförvaltaren.

  Lyxor Long Term CTA Index har sjunkit med 2 procent sedan den 20 september medan Lyxor Short Term CTA Index har sjunkit med 0,6 procent. Det samtidigt som den trendföljande miljön enligt SG Trend-indikatorn fortsatt att försämras.

  Vad angår inflödet till alternativa fondföretag har den fortsatt öka stadigt och uppgick till 7,5 miljarder euro under det tredje kvartalet, att jämföra med 2,8 miljarder euro under det föregående kvartalet.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Ålandsbanken Fonder höjer aktievikten  

  Ålandsbanken Fonder höjer aktievikten

  Ålandsbanken Fonder höjer sin aktievikt till 35 procent, från tidigare 30. Kapitalförvaltaren har fortfarande undervikt för aktier dock.

  "Förändringen baseras delvis på att inledningen på rapportperioden ser starkare ut än vad vi förväntat oss. Dels handlar det om penningpolitiken i USA som nu förväntas gå mot en höjning i slutet av året. Till skillnad mot tidigare sker nu en förstärkning av dollarn och därmed en försvagning av euron. Vår ökning av aktievikten hamnar därför i europeiska aktier som kan dra nytta av valutaförsvagningen samtidigt som banksektorn fortsättningsvis är 'billig'", skriver fondförvaltaren i en marknadsutblick.

  Fördelningen är nu 65 procent räntor och 35 procent aktier. Normalt är allokeringen 50/50.

  När det gäller aktier är Norden och Europa favoritområden med sol i moln, vilket är näst högsta betyget enligt kapitalförvaltarens femgradiga skala.

  USA har sämsta betyget medan tillväxtmarknader får det som kan betecknas som neutralt.  Taggar:
  #aktier   #mutualfunds  

 • Intervju - Cliens nya fond letar kvalitet bland nordiska småbolag  

  Intervju - Cliens nya fond letar kvalitet bland nordiska småbolag

  Den 3 oktober startade Cliens Kapitalförvaltning sin femte fond i ordningen. Den nya fonden, Cliens Småbolag, fokuserar på svenska små- och medelstora bolag och förvaltas av Carl Sundblad som rekryterats från SEB.

  I en intervju med nyhetsbyrån FinWire förklarar Sundblad hur han resonerar när han väljer bolag, vad han tror kommer skilja Cliens Småbolagsfond mot andra liknande fonder och vad han anser om nuvarande värdering av nordiska småbolag.

  Fonden startade i början på oktober, hur ser du framför dig att portföljen kommer se ut när du nu bygger upp innehaven?

  – Fonden kommer bestå av en koncentrerad portfölj av vad jag bedömer vara de finaste små- och medelstora bolagen i Sverige. Jag kommer även ha mandat att placera upp till 20 procent av portföljen i övriga Norden vilket jag kommer utnyttja över tid. Jag ser framförallt intressanta bolag på den danska marknaden men även Finland och Norge kommer figurera i portföljen.

  Vad är det du tittar på när du går in i ett bolag?

  – Jag jobbar väldigt långsiktigt där jag försöker skapa mig en bild av hur stort ett bolag kan vara om tre till fem år. Därefter gör jag bedömningen vad marknaden kan vara beredd att betala för bolaget om det når den storlek jag föreställt mig. På detta sätt får jag en bild av målavkastningen för en given investering.

  – När jag överväger en investering finns det en rad faktorer som beaktas. För det första vill jag se att bolaget gynnas av strukturella trender, det vill säga att det finns en långsiktigt stigande efterfrågan på produkten eller tjänsten som bolaget producerar. Ledning och ägare är också en otroligt viktig faktor i de mindre bolagen, att det finns en stabil ägare är avgörande för kontinuiteten över en konjunkturcykel. Marknadsposition, det vill säga att bolaget mer eller mindre kan sätta sina egna priser på grund av sin starka position, är en annan viktig aspekt. I detta sammanhang är också inträdesbarriärer något som jag beaktar, bolaget ska helst vara skyddat från konkurrens genom exempelvis exceptionellt tekniskt kunnande eller patent.

  Kan du nämna exempel på bolag som uppfyller de här kriterierna?

  – En strukturell trend som finns i Norden är ökade investeringar i infrastruktur. Bolag som har varit duktiga på att kapitalisera på det är teknik- och infrastrukturkonsulterna. ÅF och Sweco är här exempel på bolag som jag anser uppfyller mina krav på stabil ägare och ledning och som även har en stark marknadsposition. Det är väldigt svårt för internationella aktörer att konkurrera med dem. Dessutom är de en ytterst attraktiv arbetsgivare bland ingenjörer vilket inte ska underskattas i sammanhanget.

  Finns det en makro-aspekt i ditt analysarbete eller tittar du enbart på bolag?

  – Min analys är bolagsfokuserad. Jag överlåter snarare makro-analysen till företagen själva då det är dem som ser vad som sker i marknaden först. Jag vill snarare ha bolag som inte är så beroende av makrobilden utan som istället rider på en strukturell marknadstrend och som har en flexibel kostnadsbas vilket gör att de kan anpassa sig och även tjäna pengar när marknaden viker.

  Hur små bolag kommer du gå in i?

  – Mitt investeringsuniversum är definierat utifrån Carnegie Small Cap Index men jag kommer hålla mig till den nedre halvan av detta index i termer av bolagens storlek. I detta avseende kommer jag skilja mig från många av de andra svenska småbolagsfonderna. Det är dock inte uteslutet att gå in i större småbolag om jag bedömer att de besitter de egenskaper som jag letar efter i ett mindre bolag. Till dessa egenskaper hör goda tillväxtförutsättningar, att bolaget har ett begränsat beroende av industrikonjunkturen samt att det bedrivs på ett entreprenöriellt sätt.

  Kan du ge ett exempel på ett sådant "stort småbolag"?

  – Ett bolag som Nibe tycker jag passar in på den definitionen. De kan fortfarande lägga till värdeskapande förvärv varje år och har, som jag ser det, väldigt mycket obruten mark att bearbeta. I jämförelse med andra större småbolag har de ett mindre beroende av världskonjunkturen för att kunna upprätthålla starkt tillväxt.

  Kommer portföljen vara fokuserad till industrisektorn?

  – Det kommer den vara, vilket beror på att jag till exempel undviker sektorer som läkemedel. Anledningen till detta är att läkemedelssektorn består av en mängd forskningsbolag utan påvisad vinsthistorik. För att jag ska investera behöver jag se en hög avkastning på kapitalet och en stabil och förutsägbar vinstmarginal, jag vill veta vad jag får helt enkelt och satsar uteslutande på kvalitet.

  – Inom övriga sektorer gillar jag en rad mindre fastighetsbolag, här letar jag primärt efter bolag som skapar mervärde genom transaktioner och projektutveckling. Det handlar om att hitta bolag med gott affärsmannaskap där verksamheten kan skapa värde utöver värdestegringen på själva fastigheterna.

  Hur ser du på nuvarande värdering av nordiska småbolag?

  – Värdering och bolagsvinster hänger ihop och småbolagen har haft en betydligt starkare vinstutveckling än de stora bolagen på senare tid. Många småbolag är idag dubbelt så stora som de var för fem till tio år sedan medan många storbolag faktiskt har gått åt motsatt håll och blivit mindre under samma period. Jag tycker därför det är rimligt att det ska finnas en värderingsskillnad mellan ett växande småbolag och ett stort bolag som krymper. Den skillnaden kan, som jag ser det, bli ännu större innan det kan anses som riktigt dyrt. Vi är inte på några extremnivåer.

  Vilka risker ser du med småbolagen idag?

  – I det medellånga perspektivet tror jag den största risken är att storbolagen, som i många fall är köpare av småbolagens produkter och tjänster, upplever en nedgång som får dem att dra åt svångremmen. Mitt sätt att hantera detta är att undvika stora leverantörsberoenden. En underleverantör vars omsättning till stor del är beroende av en kund håller jag mig därför borta ifrån.

  – Småbolag av idag anser jag dock har överlag bättre defensiva kvaliteter jämfört med vad de haft tidigare.Till exempel utgörs det nordiska småbolagsuniversumet till 20 procent av fastigheter vilket är en sektor som klarat sig väl i vikande marknader historiskt.  Taggar:
  #fonder  

 • Merrant Alpha Select ökade 0,3 procent i september  

  Merrant Alpha Select ökade 0,3 procent i september

  Merrant Alpha Select SEK, som är en marknadsneutral hedgefond-i-fond, ökade 0,3 procent i september. Därmed har fonden stigit med 0,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex, HFRI Fund of Funds Index, ökade med 0,4 procent under månaden och noterar en nedgång på 0,3 procent på året.

  I en kommentar till FinWire säger fondens förvaltare Rolf Hagekrans:

  – Samtliga underliggande förvaltare visade på en positiv avkastning under månaden. Bästa strategier blev Statistical Arbitrage samt Merger Arbitrage.

  Hagekrans betonar även att det för närvarande föreligger en avkastningsskillnad mellan fondens andelsklasser.

  – Värt att notera är att basfonden i USD är upp 2,0 procent sedan årets början. Differensen i avkastning mellan USD-fonden och SEK-fonden utgörs av kostnaden att hedga valutarisken mellan SEK och USD. För närvarande uppgår kostnaden för valutasäkringen till 1,8 procent på årsbasis. Kostnaden för valutasäkringen uppstår på grund av Riksbankens negativa styrränta.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Direktkontakt med bolag skapar bäst avkastning för aktivt förvaltade fonder  

  Direktkontakt med bolag skapar bäst avkastning för aktivt förvaltade fonder

  Fondförvaltare som får förstahandsinformation från bolag med jämna mellanrum är bäst på att skapa överavkastning. Det visar Emelie Fröbergs doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

  I avhandlingen "Seeking Alpa - and finding it" har hon undersökt hur professionella investerare söker information som ligger till grund för beslut om vilka aktier som ska ingå i aktivt förvaltade aktiefonder.

  Utvecklingen på dessa aktiefonder har sedan en stor påverkan på samhällets framtida pensioner och privata fondsparares förmögenheter.

  "De fondförvaltare som hade direktkontakt med bolag ungefär varannan vecka presterade systematiskt bättre än de andra aktiva förvaltarna, och lyckades skapa mervärde", berättar Emelie Fröberg.

  Intressant nog så visade även resultatet att de fondförvaltare som söker information via externa och interna rådgivare visade motsatta effekter på fondernas resultat.

  Avhandlingen visade samtidigt att genomsnittet av fondförvaltare faktiskt underpresterade ett passivt marknadsindex.

  "Tidigare forskning har visat att både fondförvaltare och aktieanalytiker, oavsett om de är på sälj- eller köpsidan, anser att information direkt från företagsledningen är den absolut viktigaste källan inför ett investeringsbeslut", säger Emelie Fröberg.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra nyheter

 • Clinton eller Trump – är det dags att se över sin portfölj inför USA-valet?  

  Clinton eller Trump – är det dags att se över sin portfölj inför USA-valet?


  Den 8 november hålls det amerikanska presidentvalet. I slutet av sommaren ansågs republikanernas omsusade presidentkandidat Donald Trump vara mer eller mindre chanslös mot demokraternas Hillary Clinton, men trenden har sedan dess vänt och kampen anses enligt opinionsundersökningar bli allt jämnare.

  Många är de som anser att det politiska världsläget kommer destabiliseras vid en eventuell seger för Trump. Och osäkerhet är som bekant inget världens finansmarknader trivs med.  Den amerikanska affärsmannen, tillika miljardären, Mark Cuban har i uttalanden sagt att han fruktar ett börsras på i storleksordningen 20 procent vid en Trump-seger. Storbanken Goldman Sachs har också listat en seger för Trump som en av fem risker som kan utlösa en korrigering på börserna de närmaste månaderna.

  De svenska strateger och fondförvaltare som nyhetsbyrån FinWire talat med tonar ned riskerna för kraftiga fall och betonar istället långsiktighet i fondsparandet.

  Jonas Olavi, taktisk allokeringschef på Alfred Berg, menar att det är viktigt att försöka förstå vilken kandidat som gynnar vilken sektor på USA:s hemmamarknad, då båda kandidaterna har en protektionistisk grundsyn. 

  Enligt Olavi förespråkar såväl Clinton som Trump ökade infrastrukturinvesteringar, i detta avseende har dock Trump, utan att precisera belopp, lovat större investeringar. Det kan komma att gynna nordiska byggbolag med verksamhet i USA, menar han. 

  Andra sektorer som kan komma att påverkas är enligt Olavi energi där Clinton är uttalat för förnyelsebara investeringar, medan Trump gillar gruvnäringen. Inom finans anser Clinton att ökade regleringar är nödvändiga, medan Trump anser att det bör vara färre regleringar. Inom hälsovård förespråkar Clinton sänkta läkemedelspriser, medan Trump vill se färre regleringar och gärna ser en skrotning av Obamacare, vilket skulle trycka upp priserna.

  Sammantaget menar Alfred Bergs strateg att det sannolikt inte kommer vara så dramatiskt vem som vinner. 
  JonasOlavi_AlfredBerg_R.png

   
  ”Inför valet kommer temperaturen höjas och bruset öka, men vår syn är att det sannolikt inte kommer vara så dramatiskt vem som vinner. Ökad volatilitet kan istället erbjuda köptillfällen under hösten.”

  Jonas Olavi, Alfred Berg
  John Strömgren, förvaltare av Carnegie Fonders blandfond Carnegie Strategifond, är inne på samma linje. Han menar att marknaden och media älskar att oroa sig för val och folkomröstningar och dylikt men att det inte påverkar hans grundposition som är att investera långsiktigt i välskötta bolag.  
  JohnStrömgren_Carnegie_R.png 

   
  ”Vi förordar långsiktighet. För de allra flesta sparare är det meningslöst att försöka förutspå framtiden, betta på val eller försöka tajma börsens rörelser. Investera i stället långsiktigt i fonder och företag du tror på.”

  John Strömgren, Carnegie Fonder

  Strömgren menar att marknaden säkert kan bli orolig om Trump skulle vinna valet men betonar att det har mindre betydelse för en långsiktig investerare, istället kan man utnyttja eventuell marknadsturbulens till att fynda.

  Linda Blom som är förvaltare på FIM Fonder, ett fondbolag med fokus på tillväxtmarknader, skriver under på att långsiktighet, i kombination med diversifiering, är nyckeln till ett framgångsrikt fondsparande. Utifrån ett tillväxtmarknadsperspektiv menar hon dock att en seger för Trump kan få vissa mer kortsiktiga konsekvenser. 
  LindaBlom_FIM_R.png


  ”Om Trump som president även i praktiken skulle komma att hålla sig till och verkställa den politik/vallöften som kommit fram under kampanjen så kan man från tillväxtmarknadssynvinkel vänta sig att valet av honom skulle vara dåliga nyheter för Mexiko och Asien men möjligtvis kunde det vara bättre för Ryssland”, säger Blom. 

  Linda Blom, FIM Fonder
  FIM-förvaltaren menar vidare att en Trump-seger sannolikt skulle leda till att marknader som är beroende av export och handel, såsom Kina, reagerar negativt. Dock har FIM inom ramen för sina förvaltningsmandat gällande tillväxtmarknader inte tagit aktiv ställning till det amerikanska presidentvalet, menar hon. Om opinionsundersökningar visar på ökat stöd för Trump kan man däremot komma att bli mer försiktiga.

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 
   
   

 • Nya förvaltare på Catella, vad händer nu?  

  Nya förvaltare på Catella, vad händer nu?


  Under sommaren tappade Catella Fonder flera tongivande medarbetare då bland andra Ulf Strömsten, som förvaltade Catella Hedgefond, och hans kollegor Mikael Hanell och Magnus Nilsson, som ansvarade för Reavinstfonden liksom räntefonderna, lämnade bolaget.  Under sensommaren bekräftade Catella även att det skett utflöden ur fonderna, sannolikt som en konsekvens av dessa avhopp.  

  Nyhetsbyrån FinWire ställde fem frågor till Erik Kjellgren, chef för för den svenska fondverksamheten på Catella, för att få klarhet i vad som hänt och vad detta kan komma att innebära för förvaltningsarbetet framåt.  

  Det har skett stora förändringar på förvaltarsidan hos Catella, vad är det som hänt?

  Efter förändringar, där fyra av våra förvaltare valt att lämna sina förvaltningsmandat under sommaren, har Catella ersatt dessa tjänster med nya erfarna förvaltare. 

  På aktiesidan hade vi redan påbörjat en förstärkning av förvaltningsteamet innan avhoppen. Henrik Gripenvik anslöt sig till oss i maj i år och adderade då analyskapacitet med sina nio års bakgrund på Brummer & Partners hedgefond Futuris där han arbetat som verkstadsanalytiker. Han ingår nu i det nya teamet som förvaltar Catella Reavinstfond. 


  ErikKjellgren_Catella.png

         Erik Kjellgren, Catella 
  Anna Strömberg, med 18 års erfarenhet som portföljförvaltare, främst för Nordea, anslöt sig till Catella Fondförvaltning den 1 september, men även hon anställdes redan i maj. Hon har arbetat med såväl nordiska som globala aktier och har aktivt arbetat med ESG (Environmental, Social and Governance) frågor. Hon kommer alltså även att addera hållbarhetskompetens till teamet.
   
  Till Catella Hedgefond har vi under sommaren rekryterat Martin Jonsson och Anders Wennberg. De båda har lång erfarenhet från Hedgefond förvaltning då de arbetat tillsammans som förvaltare av Brummer & Partners Zenit fond under många år. Martin var CIO under de senaste fyra åren och Anders senior portföljförvaltare. 
   
  Slutligen har vi även kompletterat med två nya ränteförvaltare, Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand. De arbetar med räntemandatet i Catella Hedgefond och våra räntefonder Catella Avkastningsfond, Catella Nordic Corporate Bond Flex och Catella Credit Opportunity. Thomas Elofsson kommer från Skandia Investment Management (SIM), där han var ställföreträdande vd och medlem i ledningsgruppen. 
   
  Även Stefan Wigstrand kommer närmast från Skandia, där han som senior förvaltare på SIM ansvarat för förvaltningen av Skandia Livs kreditmandat, den institutionella kreditfonden Thule Credit Fund samt kreditmandaten i Skandia Fonders blandfonder. 

  Givet att flera av de avhoppade förvaltarna var tongivande inom sina respektive mandat, hur ser ni att detta kommer påverka arbetet framåt?
   
  Catella Hedgefond förvaltades av ett team och två av de seniora förvaltarna i fonden sitter kvar från det gamla teamet, Sven Thorén och Martin Nilsson. Dessa kompletteras nu av mycket seniora rekryteringar på såväl aktie- som räntesidan och teamet har därmed en stor samlad kompetens och erfarenhet. Mandatet som sådant förändras inte alls. 

  Fondbestämmelser, placeringsinstruktioner och risknivå är oförändrat och det nya teamet kommer att förvalta produkten fortsatt inom dessa ramar. Självklart kommer de nyanställda att tillföra ny kompetens till förvaltningen och vi hoppas därför kunna förbättra förvaltningsprocessen ytterligare ett snäpp.
   
  Teamet för Catella Reavinst och Småbolag kommer på samma sätt att finslipa på investeringsprocesserna runt respektive produkter, i avsikt att förbättra även dessa ytterligare.
   
  Räntemandaten slutligen, kommer att förvaltas av Thomas Elofsson och Stefan Wigstrand, även där helt inom ramen för gällande fondbestämmelser. Ambitionsnivån är densamma. Att inom ramen för de befintliga fondernas bestämmelser utveckla dem ytterligare.
   
  Alla stödjande funktioner i bolaget som hanterar administration, riskkontroll och compliance är desamma som förut.
   
  Kommer man som investerare se skillnad i hur fonderna förvaltas?
   
  Vi försöker alltid att utmana och utveckla vår förvaltningsprocess med ambitionen om att göra den bättre. Vi har en produktportfölj som vi är nöjda med och har därför inte för avsikt att göra om några produkter i dagsläget. Därför handlar det i samtliga fall att inom ramen för befintliga produkter utnyttja ny kompetens till att göra produkterna om möjligt ännu lite bättre.
   
  Det har skett utflöden ut fonderna som ett resultat av avhoppen, har det betydelse för hur fonderna positionerar sig kortsiktigt?
   
  Nej. Fonderna erbjuder alla daglig likviditet och vi har i grunden god likviditet i våra fonder. Vi är dessutom vana att hantera såväl in som utflöden. Placeringarna sker utifrån respektive teams förvaltningsprocess och det är teamen som beslutar om den specifika investeringsstrategin.
   
  Kommer ni rekrytera ytterligare förvaltare eller bedömer ni tomrummet fyllt?
   
  Vi känner att vi nu har ett oerhört kompetent förvaltningsteam på plats och ser inga behov av ytterligare rekrytering för närvarande. Vi har med glädje kunnat ta emot ett stort antal intresseanmälningar från både högt kvalificerade och rutinerade förvaltare när avhoppen blev kända på marknaden och vi kunde kosta på oss att vara kräsna när vi valde ersättare. 

  Teamet är kompetent avseende såväl absolutavkastande som relativavkastande produkter, med stark analytisk bakgrund från flera sektorer och dessutom med ännu bredare kompetens inom ESG-förvaltning.
   
   
  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 
   

 • Intervju: Staffan Knafve – Rhenman Global Opportunities L/S  

  Intervju: Staffan Knafve – Rhenman Global Opportunities L/S


  Rhenman & Partners har under de senaste sju åren rönt stora framgångar med sin hedgefond Rhenman Healthcare Equity L/S, en fond som fokuserar på hälso- och sjukvårdssektorn. Den 31 augusti lanserade man en ny fond.

  Med fonden Rhenman Global Opportunites L/S breddas produktutbudet med en hedgefond som tar långa och korta positioner på globala aktiemarknader och som investerar över olika sektorer. Tanken är att erbjuda en produkt som agerar som hedgefonder brukade göra eller ”back to basics” som förvaltaren Staffan Knafve uttrycker det. 
  StaffanKnafve_Rhenman_R.png 


  ”Det här är en fond som kommer präglas av en koncentrerad långsiktig portfölj, ett antal ’high conviction’ positioner och vara relativt likaviktad. Många hedgefonder idag strävar efter att minimera risk, vi tillhör inte den kategorin utan försöker snarare få betalt för våra idéer och kan tåla svängningar på vägen” 

   Staffan Knafve, Rhenman & Partners 

  Enligt Knafve, som har en gedigen finansbakgrund, bland annat som chefsstrateg med ansvar för modellportföljer och globala fond-i-fonder på Carnegie och som aktiechef på både Swedbank Robur och Nordea Investment Management, är valet av vilka regioner och sektorer man fokuserar på vid givna tidpunkter av stor vikt för en framgångsrik förvaltning över tid.

  ”Valet att välja mellan regioner och sektorer spelar så stor roll över tid. Om du tittar på de stora framgångsrika fonderna så blir du förvånad över hur få beslut som har genererat resultatet. Ett sådant typexempel är om du går tillbaka ett antal år att inte ha någonting i USA och ha mycket på tillväxtmarknader, eller om du ser till de senaste årens utveckling att vara underviktad emerging markets.

  När Knafve nu bygger upp portföljen har han siktet inställt på en rad sektorer och regioner som han anser särskilt intressanta. Banker i Europa och Asien är ett sådant exempel.

  ”Mitt intresse för banksektorn är drivet av värdering. Även om banksektorn idag tyngs av låga räntor, ökade regleringar och en oförmåga hos framförallt europeiska banker att ta tag i dåliga positioner, så kommer denna utveckling att vända. De banker som har hanterat många av dessa problem, men naturligtvis har en svagare intjäning i skuggan av dagens låga ränteläge, ser attraktivt värderade ut. Jag ser banker i Europa och Asien som särskilt intressanta i dagsläget.”

  Utöver bank kommer fonden initialt överväga investeringar i industribolag med exponering mot gruvindustrin, amerikanska IT-bolag samt en liten kärna av defensiva bolag inom dagligvaruhandel och läkemedel.

  ”Inom IT fokuserar vi på den långa sidan på bolag bortom de stora namnen såsom Apple, Amazon och Google, istället tittar vi längre ned i värdekedjan för att hitta attraktiva investeringar. Inom läkemedel kommer vi koncentrera innehaven till stora bolag, det finns med andra ord ingen stark koppling till de små och medelstora bolag som karaktäriserar innehaven i Rhenman Healthcare”, säger Knafve. 

  Fonden ska ha en nettoexponering som domineras av långa positioner över tid. Den korta sidan präglas av mer opportunistiska positioner och har en kortare placeringshorisont.

  ”Fondens innehav har en placeringshorisont på 2-4 år på den långa sidan. På den korta sidan, där vi huvudsakligen blankar individuella bolag, är vi mer opportunistiska och tar positioner på ett halvår till ett år”, förklarar Knafve.

  När det gäller den korta boken kommer fonden inte dra sig för att agera motvalls och blanka bolag som den breda massan höjt till skyarna och där värderingarna tryckts upp av indexflöden. Apple är ett sådant exempel, menar förvaltaren.

  ”Inför lanseringen av fonden har vi förvaltat en skuggportfölj som har haft en kortposition i Apple. Caset bygger på att en överväldigande del av vinsten utgörs av iPhone på en marknad som är relativt mogen och där det kommer flera nya aktörer i Kina. De måste återuppfinna sig själva annars kommer tillväxten mattas. Om jag inte ser tecken på att värderingen kan försvaras av annat än mobiltelefoner anser jag att investeringscaset är intakt.”


  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
   

   

 • Revansch för tillväxtmarknader – här är fyra punkter till varför  

  Revansch för tillväxtmarknader – här är fyra punkter till varför

  Tillväxtmarknaderna och dess fonder har under senare år haft svårt att följa med i den breda uppgång som skådats på världens aktiemarknader. Enligt data från MSCI hade aktier på tillväxtmarknader tappat i runda tal 22 procent de senaste fem åren vid utgången av 2015. Motsvarande siffra för börser i utvecklade länder summerade till en uppgång på cirka 35 procent, mätt i dollar.

  Under innevarande år har dock tillväxtmarknader noterat en kraftig återhämtning. Vid utgången av augusti summerade uppgången för tillväxtmarknader, mätt som MSCI Emerging Markets, till cirka 13 procent. Uppgången för världsindex under samma period var endast cirka 3 procent.

  Samtidigt har kapitalflöden till tillväxtmarknaderna ökat kraftigt under sommarmånaderna. Enligt Institute of International Finance flödade 44 miljarder dollar in till dessa marknader under juli månad - den högsta nivån på två år.

  Fondjätten Franklin Templetons veteranstrateg, Mark Mobius, menar i en färsk kommentar på bloggen "Investment Adventures in Emerging Markets" att återhämtningen på tillväxtmarknader kan sammanfattas i fyra punkter:

  Tillväxten på dessa marknader fortsätter att överträffa tillväxten i utvecklade ekonomier
  Ett förbättrat sentiment bland investerare och attraktiva värderingar har drivit flöden
  Den kinesiska ekonomin har inte fallit samman vilket många fruktade vid årets början
  Politiska, ekonomiska och strukturella förändringar har genomförts på många håll

  Vad gäller tillväxten spår internationella valutafonden, IMF, att BNP kommer växa med 4,1 respektive 4,6 procent under 2016 och 2017, motsvarande siffra för utvecklade ekonomier beräknas till 1,8 procent. Dessutom har kreditvärderingsinstitutet Moody’s höjt utsikterna för tillväxtekonomierna.

  Det förbättrade sentimentet bland investerare kan i stort hänföras till en återhämtning i råvarupriser, där oljan visat vägen. Dessutom menar exempelvis Mobius att dessa marknader gynnats av att världens centralbanker indikerat att räntor kommer hållas på en låg nivå samtidigt som den amerikanska centralbanken varit försiktig med räntehöjningar. 

  Räntefrågan i USA är viktigt för tillväxtmarknaderna. HSBC skrev exempelvis i en kommentar i veckan att om USA får högre räntor så stiger kostnaden för att investera i tillväxtmarknaderna och attraktionen går helt enkelt ned för hela investeringsområdet. 

  Strukturella reformer är något som också bidragit till årets uppgång på tillväxtmarknader. Indien har bland annat lättat på regler för utländska direktinvesteringar för att stimulera ekonomisk tillväxt. I Latinamerika har aktier framförallt gynnats av de politiska förändringar och försök till reformer som genomförts i Brasilien, vilket kulminerade i att president Dilma Rousseff avsattes i augusti. 

  Den kanske största katalysatorn för tillväxtländerna under året har dock varit Kina, anser Mobius. 

  Efter att kinesiska aktier pressats hårt under 2015 i spåren av svag ekonomisk statistik och oro för vad landets devalveringar skulle medföra, har den kinesiska ekonomin visat tecken på större stabilitet under året vilket fått riskaptiten att återvända. Deutsche Bank backade på fredagen upp den synen. Den tyska storbanken menar att de makroekonomiska indikatorerna just nu indikerar att den fem år långa avmattningen av den kinesiska ekonomin nu är över.

  Framåt menar exempelvis Franklin Templetons strateg att tillväxtmarknader är långsiktigt attraktiva givet fördelaktig demografi och ökad köpkraft bland konsumenter vilket borgar för fortsatt stark tillväxt. Han betonar dock att tillväxtmarknaderna är känsliga för förändringar i makroekonomiska förhållanden och hur den globala penningpolitiken utvecklas.

   
  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Nyhetsbrev oktober 2016  

  Nyhetsbrev oktober 2016

  Banker och politik i fokus under september

  Nu presenterar vi nyhetsbrevet för oktober. Vi ger dig en summering av utveckling under september månad som har präglats av det kommande valet i Nordamerika (november), problem för den största banken i Europa, Deutsche Bank och centralbankernas räntebesked. Ömsom vin ömsom vatten brukar man säga.

  Läs vår fondkommentar här

  Vi bjuder även i detta nummer på en hel del nyheter. Vi har tillsammans med nyhetsbyrån Finwire tagit fram helt nytt material till vårt månadsvisa nyhetsbrev och du kan t ex läsa om; hur du ska tänka kring din fondportfölj inför valet i USA, varför tillväxtmarknader är årets fondvinnare, att Catella fått nya förvaltare och att Rhenman & Partners lanserar ny fond.

  I detta nummer:

   

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post:info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  Över 1600 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket