Skatteregler IPS

Deklarations- och avdragsregler

Från 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande för de allra flesta*. För att undvika dubbelbeskattning är det viktigt att du se över ditt spararande till din IPS. Förändringen gäller endast nysparande, det IPS-sparande du hittills har sparat ihop påverkas inte. 

* "Den som har inkomst av näringsverksamhet eller inte har någon pensionsförmån från sin arbetsgivare får dock göra avdrag även framöver. Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget kan uppgå till högst  443 000 kronor. Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget kan uppgå till högst 443 000 kronor." Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Inkomstskatt

När pengarna betalas ut från din IPS beskattas utbetalningarna med inkomstskatt.  

Kapitalvinstskatt

Det utgår inte någon skatt på utdelningar eller kapitalvinst inom IPS, jämför med vanligt fondsparande där du måste betala skatt på kapitalvinsten(30 %).

Avkastningsskatt IPS

På IPS-sparandet utgår årligen en schablonskatt. Underlaget för skatten fastställs genom att det ingående värdet av pensionssparandet den 1 januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Det resultat som erhålls multipliceras därefter med 15 % för pensionsförsäkring. Antag att statslåneräntan fastställs till 3 %. Den avkastningsskatt som då utgår blir följande: 15 % * 3 % = 0,45 %.

Räkneexempel för avkastningsskatten för IPS år 2020:

Totala värdet den 1 januari 2020 är 200 000 kr.
Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03 %* år 2019.
Skattesatsen är 15 %.
Avkastningsskatten blir då 200 000 * 0,50 % * 15 % = 150 kr, det vill säga cirka 0,075 % av värdet.

* Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %.

Länk till Skatteverket

 Läs mer om IPS