Bli kund

Nedan uppgifter behöver vi för att kunna registrera dig som kund. Vi tar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna upprätta en kundrelation med dig.

Registrera dig och handla fonder genom ett samarbete mellan Fondab AB och Zikta Invest AB

Registrering är kostnadsfri.

  • Dina adressuppgifter hämtas från SPAR (Statens personadressregister). Om du är förälder och ska registrera ett barn under 16 år, klicka här.

  • Fyll i dina personuppgifter

  • Ange hemvist

  • Ange e-postadress och telefonnummer

  • Övriga uppgifter

  • Prislista