Case Safe Play A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 144,85 SEK 2,79 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,79%
  i år
 • 0,34%
  1 vecka
 • 1,12%
  1 mån
 • 2,34%
  3 mån
 • 6,56 %
  6 mån
 • 15,71%
  1 år
 • 8,03%
  3 år
 • 19,38%
  5 år
 • 45,48 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Fondens startår: 2011-01-03 Fondens Bolag: Case Kapitalförvaltning AB FondStorlek: 4922,81 milj SEK
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Räntefonder