Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Tillväxtmarknad 1589,65 SEK 1,49 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,49%
  i år
 • 0,98%
  1 vecka
 • 1,77%
  1 mån
 • -5,21%
  3 mån
 • -6,49 %
  6 mån
 • -11,31%
  1 år
 • 50,12%
  3 år
 • 78,25%
  5 år
 • 164,14 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i tillväxtländer. Fonden följer konceptet för Nordeas Stars-fonder. I dessa fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i. Fonden har ett innehav i ca 50 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Fondens startår: 2011-05-16 Fondens Bolag: Nordea Investment Funds SA FondStorlek: 5966,06 milj USD