Atlant Stability
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Hedgefonder 1439,73 SEK 2,67 % 3 ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,67%
  i år
 • 0,03%
  1 vecka
 • 0,02%
  1 mån
 • 0,81%
  3 mån
 • 1,49 %
  6 mån
 • 4,66%
  1 år
 • 5,69%
  3 år
 • 12,64%
  5 år
 • 24,92 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Atlant Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en uttalad låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa minst 80 procent positiva avkastningsmånader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer kombineras med derivatstrategier som både används för att sänka risken i fonden och för att skapa ytterligare avkastning.

Fondens startår: 2008-10-03 Fondens Bolag: Atlant Fonder AB FondStorlek: 1609,99 milj SEK