Barings Global Emerging Mkts A Inc
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Tillväxtmarknad 38,91 USD -4,54 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -4,54%
  i år
 • 0,53%
  1 vecka
 • -0,40%
  1 mån
 • 2,98%
  3 mån
 • -9,71 %
  6 mån
 • -4,39%
  1 år
 • 11,17%
  3 år
 • 31,46%
  5 år
 • 91,04 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens investeringspolicy er att investera i aktier i företag i tillväxtmarknadsländer eller företag där en betydande del av intäkterna härleds från eller vars egendom är belägna i tillväxtmarknadsländer. Det finns ingen begränsning för de tillgångar som kan investeras i ett enda land förutom att Ryssland inte ska överstiga 15 procent av fondens tillgångar. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fondens startår: 1992-02-24 Fondens Bolag: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited FondStorlek: 484,21 milj USD