MS INVF US Advantage A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, USA, Tillväxtbolag 191,00 USD 13,69 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 13,69%
  i år
 • 4,02%
  1 vecka
 • 1,70%
  1 mån
 • 2,67%
  3 mån
 • 9,41 %
  6 mån
 • 16,05%
  1 år
 • 112,00%
  3 år
 • 204,32%
  5 år
 • 672,29 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.

Fondens startår: 2005-12-01 Fondens Bolag: MSIM Fund Management (Ireland) Limited FondStorlek: 15719,80 milj USD