Logga in   |  Bli kund
Danske Invest Russia A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 27,03 USD 39,69 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 39,69%
  i år
 • -1,09%
  1 vecka
 • -3,95%
  1 mån
 • 3,01%
  3 mån
 • 11,09 %
  6 mån
 • 30,24%
  1 år
 • 57,51%
  3 år
 • 136,10%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland och är noterade på en reglerad marknad. Fonden investerar också i aktier från företag som hör hemma i, eller med huvudsaklig verksamhet i stater från forna Sovjetunionen. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindexet och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindexet.

Fondens startår: 2010-04-30 Fondens Bolag: Danske Invest Management Company SA FondStorlek: 12,46 milj USD
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder