Danske Invest Russia A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 32,95 USD 22,39 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 22,39%
  i år
 • 0,56%
  1 vecka
 • 8,06%
  1 mån
 • 12,24%
  3 mån
 • 25,05 %
  6 mån
 • 25,25%
  1 år
 • 44,18%
  3 år
 • 123,32%
  5 år
 • 78,22 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar företrädesvis i ryska aktier. Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas på en reglerad marknad i Ryssland eller länder som har tillhört före detta Sovjetunionen (inklusive Estland, Lettland, Litauen, Kazakstan och Ukraina), eller, om de handlas på annan reglerad marknad, är utgivna av bolag som är hemmahörande eller har sin huvudsakliga aktivitet inom dessa marknader. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fondens startår: 2010-04-30 Fondens Bolag: Danske Invest Management A/S FondStorlek: 10,28 milj USD