Logga in   |  Bli kund
TreeTop Global Opportunities B USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 119,47 USD 3,95 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,95%
  i år
 • -1,02%
  1 vecka
 • -7,40%
  1 mån
 • -5,78%
  3 mån
 • -7,24 %
  6 mån
 • -3,80%
  1 år
 • -12,42%
  3 år
 • 5,05%
  5 år
 • 55,15 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Portföljvärdepapper Under normala marknadsvillkor investerar fonden främst i aktier från emittenter världen runt, inklusive på tillväxtmarknader. Fonden investerar även i olika typer av finansiella instrument i enlighet med dess mål. Fonden kan använda derivat i investeringssyfte eller för att minska investeringsriskerna (säkring). Investeringsprocess Förvaltarens grundläggande metod är ståndpunkten att företag med en växande vinsttillväxt kommer att generera den bästa absoluta avkastningen. Det fokuserar fonden på de områden som erfar en hög tillväxt eller där tillväxten ökar på nytt. Fonden kommer att vara koncentrerad till 50–70 aktier som är spridda bland ekonomiska sektorer och geografiska områden. Emellanåt kan portföljens exponering mot andra valutor än den svenska kronan säkras i den svenska kronan.

Fondens startår: 2008-01-01 Fondens Bolag: TreeTop Asset Management SA FondStorlek: 46,96 milj EUR
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Globalfonder