Logga in   |  Bli kund
Amundi Fds Equity Jpn Trgt A JPY C
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Japanfonder 17162,22 JPY -14,42 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -14,42%
  i år
 • 3,46%
  1 vecka
 • -0,37%
  1 mån
 • -14,30%
  3 mån
 • -12,41 %
  6 mån
 • -5,31%
  1 år
 • 7,79%
  3 år
 • 22,91%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 67 % av dess totala tillgångar i aktier i japanska företag som är undervärderade (dvs. företag vars börskurser är lägre än deras substansvärde och/eller inkomstpotential) eller som befinner sig i en omvandlingssituation där den minsta godkända prestanda är varaktigt under dess gränser och där förändring av inriktning, strategi eller en allmän förändring av arbetssätt behöver genomföras) och som anges i en japansk marknad. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.

Fondens startår: 2011-06-24 Fondens Bolag: Amundi Luxembourg S.A. FondStorlek: 21543,54 milj JPY