Logga in   |  Bli kund
Aktia Nordic Small Cap B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordenfonder 4,50 EUR 24,45 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 24,45%
  i år
 • 0,60%
  1 vecka
 • 1,12%
  1 mån
 • 24,34%
  3 mån
 • 64,82 %
  6 mån
 • 41,14%
  1 år
 • 54,73%
  3 år
 • 134,36%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som placerar sina medel i nordiska små och medelstora bolags aktier och aktierelaterade instrument. Med små och medelstora bolag avses i detta sammanhang bolag vars marknadsvärde vid placeringstidpunkten är mindre än 3 miljarder euro. Placeringarna görs på lång sikt och avsikten är att behålla en låg omsättningshastighet i fonden. Nyttan av en låg omsättningshastighet accentueras på Small Cap-aktiemarknaden där likviditeten är lägre. Placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. Viktiga urvalskriterier är företagets starka marknadsposition, en tydlig tillväxtstrategi och en balans som möjliggör en långsiktig och lönsam tillväxt. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.

Fondens startår: 2011-09-26 Fondens Bolag: Aktia Rahastoyhtiö Oy FondStorlek: 120,41 milj EUR
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Nordenfonder