MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordamerikafonder 33,41 USD 0,76 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,76%
  i år
 • 0,50%
  1 vecka
 • 2,06%
  1 mån
 • 4,33%
  3 mån
 • 8,57 %
  6 mån
 • 0,82%
  1 år
 • 63,43%
  3 år
 • 124,92%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är kapitaltillväxt, mätt i USD. Fondens förvaltare investerar i första hand i en portfölj av amerikanska tillväxtaktier. Fondens investerare strävar efter att öka mervärdet genom att tillämpa den analys ”nedifrån och upp” som görs av MFS professionella aktieinvesteringsanalytiker för att välja ut aktier inom utvalda sektorer eller branscher som förväntas uppvisa en långsiktigt hållbar vinsttillväxt över genomsnittet.

Fondens startår: 1999-03-12 Fondens Bolag: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l FondStorlek: 578,17 milj USD
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Nordamerikafonder