Logga in   |  Bli kund
PriorNilsson Realinvest
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Sverigefonder 3002,11 SEK 15,84 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 15,84%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 3,72%
  1 mån
 • 9,13%
  3 mån
 • 13,18 %
  6 mån
 • 17,08%
  1 år
 • 73,81%
  3 år
 • 128,74%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Fortsatt bra miljö för aktier just nu med inflöden och låga räntor - PriorNilsson  

  Fortsatt bra miljö för aktier just nu med inflöden och låga räntor - PriorNilsson

  Det är fortsatt en väldigt bra miljö för aktier med inflöden till aktiemarknaden, låga räntor, vissa positiva konjunktursignaler och en tilltro om ett handelsavtal mellan USA och Kina, bedömer PO Nilsson på PriorNilsson.

  Mars blev en månad som präglades av diskussioner om penningtvätt i Baltikum.

  Swedbank drabbades hårdast, bland annat efter flera program från Uppdrag Granskning på SVT om misstänkta transaktioner via bankens filialer i Baltikum.

  "Penningtvätt är i sig ett stort problem för alla banker. Bankerna lägger ner enorma resurser på att upptäcka och stoppa misstänkta mönster av penningtvätt. Att penningtvätt är ett övergående eller avslutat kapitel tror nog ingen", förklarar PO Nilsson och fortsätter:

  "Emellertid är det väldigt märkligt och oroande, efter Danske Banks problem med penningtvätt som flöt upp till ytan förra året, att information som kablades ut via media skulle komma som en överraskning för berörda banker samt kontrollerande myndigheter".

  En händelse på ingång är någon typ av lösning på Brexit.

  Det är förvaltarens bedömning att oavsett om och hur utträdet skall ske finns risk att tullar införs och tariffer höjs den närmaste tiden.

  "Risken som vi ser det är att ett inprisat handelsavtal mellan USA och Kina, kraftig rusning i cykliska aktier och litet fokus på bolagsnivå av Brexit att cykliska aktier nått sin kulmen för en tid", skriver PO Nilsson avslutningsvis.  Taggar:
  #analytics   #stocks  

 • PriorNilsson Realinvest ökade 1,6 procent i mars, upp 12,6 procent på tre månader  

  PriorNilsson Realinvest ökade 1,6 procent i mars, upp 12,6 procent på tre månader

  PriorNilsson Realinvest ökade 1,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 12,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har under månaden ökat exponeringen mot skogsbolag, investmentbolag och konglomeratbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag.

  På bolagsnivå rör det sig om ökningar i SCA, Kungsleden och Lundbergs medan man har minskat innehaven i Corem Properties, Platzer, Hufvudstaden och NCC.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Telia, Klövern och Nyfosa.

  De största innehaven per utgången av månaden var SCA, Klövern och Kungsleden med portföljvikterna 9,5, 8 respektive 7,6 procent.  Taggar:

 • PriorNilsson Realinvest ökade 4,1 procent i februari, har ökat i NCC, Lundbergs och Klövern  

  PriorNilsson Realinvest ökade 4,1 procent i februari, har ökat i NCC, Lundbergs och Klövern

  PriorNilsson Realinvest ökade 4,1 procent i februari, i likhet med jämförelseindexet. Det medför att fonden är upp 10,7 procent hittills i år.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de under månaden har ökat exponeringen mot byggbolag och investmentbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och skogsbolag.

  På bolagsnivå har fonden ökat i NCC, Lundbergs och Klövern samt minskat i Billerud, Hufvudstaden och Diös. Fonden har sålt innehaven i Hemfosa Fastigheter och Wihlborg.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Klövern, Corem Prop och SCA.

  De största innehaven per utgången av månaden var Telia, Klövern och SCA med portföljvikterna 9,2, 8,6 respektive 8,2 procent.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målsättningen för Realinvest är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt på de berörda aktiemarknaderna, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden investerat i. Detta görs genom att bedriva en aktiv förvaltning oberoende av index. Vi investerar i bolag på deras egna meriter och inte för att de är med i ett index. Vi placerar utifrån hur ett bolags framtida värdering står i relation till den rådande marknadsvärderingen, baserat på en grundläggande analys. Med de grunderna tror vi att vi kan undvika bubblor som uppstår när vissa aktier får ett för högt pris i förhållande till sin faktiska intjäning och till företagens fundamentala värden. Vi har också genom många års erfarenhet lärt oss att utnyttja kursfluktuationer som uppkommer av psykologiska effekter i samband med oro på marknaderna eller speciella händelser. Att kunna välja de aktier vi tror på och att våga ta ställning till våra bästa idéer är några av fördelarna med att vara ett fristående fondbolag. Vi är långsiktiga, vi tänker självständigt och vi har tålamod. Fondens samtliga möjligheter och restriktioner finns beskrivna i informationsbroschyren med fondbestämmelser.

Fondens startår: 2013-09-02 Fondens Bolag: PriorNilsson FondStorlek: 627,40 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Sverigefonder