Logga in   |  Bli kund
Handelsbanken Sverige Selektiv
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Sverigefonder 444,17 SEK -9,43 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -9,43%
  i år
 • 3,26%
  1 vecka
 • 8,12%
  1 mån
 • -1,91%
  3 mån
 • -5,77 %
  6 mån
 • 1,82%
  1 år
 • 19,68%
  3 år
 • 41,86%
  5 år
 • 197,58 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i huvudsak i företag på den svenska aktiemarknaden. Fondens placeringar koncentrerar innehaven till ett mindre antal företag och placeringar sker normalt i 16 till 35 företag. Placeringarna är inriktade mot företag som historiskt har bevisat att de har en stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Denna fond förvaltas med utgångspunkt i fondbolagets Hållbarhetsstrategi. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är SIX SRI Sweden Index GI. Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

Fondens startår: 2014-09-26 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 5764,90 milj SEK