Logga in   |  Bli kund
Pictet-Digital R USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 398,25 USD 12,66 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,66%
  i år
 • 1,85%
  1 vecka
 • 8,41%
  1 mån
 • 18,57%
  3 mån
 • 7,42 %
  6 mån
 • 18,23%
  1 år
 • 58,15%
  3 år
 • 105,64%
  5 år
 • 344,24 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens placeringspolicy syftar till att uppnå kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av de totala tillgångarna/den totala förmögenheten i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av bolag som använder digital teknik för att erbjuda interaktiva tjänster och/eller produkter med anknytning till interaktiva tjänster på kommunikationsområdet. Riskerna minimeras genom en geografisk spridning av portföljens placeringar. Investeringsområdet är inte begränsat till någon specifik del av världen.

Fondens startår: 1999-11-26 Fondens Bolag: Pictet Asset Management (Europe) SA FondStorlek: 3161,84 milj USD
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Branschfonder