Storebrand Global Multifactor A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Global 3236,64 NOK 33,32 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 33,32%
  i år
 • 1,23%
  1 vecka
 • 1,99%
  1 mån
 • 3,00%
  3 mån
 • 8,56 %
  6 mån
 • 41,48%
  1 år
 • 39,43%
  3 år
 • 72,81%
  5 år
 • 302,64 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera och välja ut företag genom en kombination av strategierna value, storlek, momentum och låg volatilitet för att skapa en långsiktig avkastning som överstiger genom¬snittet på de marknader som fonden placerar på. Fonden är bransch- och regionneutral och investerar normalt i 250-350 medelstora och stora bolag. Fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.

Fondens startår: 2006-12-19 Fondens Bolag: Storebrand Fonder FondStorlek: 18595,63 milj NOK