JPM China A (dist) USD
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 122,20 USD 0,75 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,75%
  i år
 • -0,66%
  1 vecka
 • -2,16%
  1 mån
 • -7,23%
  3 mån
 • 9,29 %
  6 mån
 • 41,85%
  1 år
 • 78,01%
  3 år
 • 198,58%
  5 år
 • 251,15 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper från den kinesiska regionen. Fonden avser att investera direkt i kinesiska företag noterade på de kinesiska börserna och i kinesiska företag som är verksamma i Kina med som noteras på börser utanför Kina, och då speciellt på Hongkong-börsen. Fonden kan också investera i icke-kinesiska företag, för vilka en stor del av intäkterna kommer från, eller väntas komma från, aktiviteter i Kina eller handel med Kina, men vars aktier finns noterade på börser i andra länder.

Fondens startår: 1994-07-04 Fondens Bolag: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. FondStorlek: 6958,00 milj USD
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder