Indecap Guide Global
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Globalfonder 203,33 SEK 0,00 % ej betygsatt Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,00%
  1 mån
 • 0,00%
  3 mån
 • 0,00 %
  6 mån
 • 0,00%
  1 år
 • 12,08%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Indecap Guide Global är en aktivt förvaltad specialfond som placerar tillgångarna i flera olika globala aktiefonder. En specialfond innebär att den får koncentrera innehaven till ett mindre antal fonder. Ingen av de underliggande fonderna får utgöra mer än 40% av fondens tillgångar. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut. Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning på lång sikt med en god riskspridning. Den här andelsklassen ger ingen kontantutdelning. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Fondens startår: 2014-04-11 Fondens Bolag: Indecap AB FondStorlek: 395,70 milj SEK