Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management Stable Return
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 100,18 SEK 1,03 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 1,03%
  i år
 • -0,19%
  1 vecka
 • -0,68%
  1 mån
 • -0,12%
  3 mån
 • -3,44 %
  6 mån
 • -2,28%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Stable Return ökade 1,1 procent i mars, marknaden står nu inför ett vägskäl  

  Nordic Cross Stable Return ökade 1,1 procent i mars, marknaden står nu inför ett vägskäl

  Nordic Cross Stable Return ökade 1,1 procent i mars, medan fondens två referensobjekt ökade 0 respektive 0,4 procent vilket är klart sämre. Fonden har därmed ökat drygt 2 procent i år, vilket är klart bättre än utvecklingen för referensobjekten. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att omräknat i årstakt ligger man nu långt före avkastningsmålet på 4 till 5 procent, men tillägger att man har en del att ta igen efter den svaga avslutningen på 2018.

  Det största bidraget för månaden kom från event-mandatet, men även lång/kort- och räntemandatet uppvisade ett gott resultat för månaden.

  "Knappt hälften av bidraget från event-mandatet kom från Cantargia som genomförde en riktad emission på drygt 100 miljoner kronor till bland annat Alecta och Handelsbanken Fonder, vilket möjliggör en utökad satsning på bolagets huvudprojekt CAN04 med en ny klinisk studie i USA", berättar förvaltarteamet.

  Detta anses vara ytterligare ett kvitto på potentialen i den forskning som Cantargia bedriver.

  Lång/kort-mandatet bidrog med 18 punkter i mars. Största bidragsgivare var fondens långa positioner i Volvo och Essity.

  Det marknadsneutrala mandatet gav för månaden däremot ett minus på 16 punkter. Främsta orsaken var spreaden lång Veoneer/kort Autoliv.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att även om låga räntor fortsatt är den viktigaste förklaringen så har också uppgången fått visst stöd i data från Kina.

  Deras största oro och bas för en försiktig hållning är utvecklingen i Europa, och de anser att marknaden står nu inför ett vägskäl i samband med att en ny rapportsäsong inleds.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return backade i februari, har gått klart bättre än referenstillgångarna i år  

  Nordic Cross Stable Return backade i februari, har gått klart bättre än referenstillgångarna i år

  Nordic Cross Stable Return backade 0,4 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 0,9 procent hittills i år. Det är bättre än utvecklingen för fondens två referenstillgångar, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bästa mandatet under månaden var Lång/kort som gav ett positivt bidrag på 16 punkter.

  På plussidan gav förvaltarteamets långa position i Sandvik ett bidrag på sex punkter, medan det största negativa bidraget kom från den korta positionen i Assa Abloy.

  På minussidan märktes det marknadsneutrala mandatet som gav ett minus på 19 punkter.

  Två spreadpositioner stod för huvuddelen av nedgången:

  "ICA-aktien steg under månaden mer än Axfood vilket innebar att spreaden lång Axfood/kort ICA gav ett negativt bidrag på 7 punkter och detsamma gällde position lång AF/kort Sweco som gav ett bidrag på -5 punkter", kommenterar förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att oron kring konjunkturen tilltar och tillväxtprognoserna för 2019 har under den senaste tiden justerats ned från en rad institut.

  "Störst osäkerhet råder just nu kring utvecklingen i Kina och Europa medan efterfrågan i USA fortsatt hålls upp på en relativt hög nivå".  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden  

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, och överträffade därmed utvecklingen för fondens två referenstillgångar som backade 0,1 respektive ökade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden lyckades avkasta 1,3 procent trots en nettoexponering på i genomsnitt drygt tre procent, vilket man uttrycker sig nöjda med.

  Det bästa mandatet för månaden blev lång/kort motsvarande drygt 19 procent av portföljen, med ett avkastningsbidrag på 91 punkter. Större bidrag erhölls från Veoneer som återhämtade sig samt Essity med en stark kvartalsrapport.

  Det marknadsneutrala mandatet gav ett bidrag på 47 punkter.

  "Den starka återhämtningen i Veoneer gjorde att spreaden lång Veoneer/kort Autoliv gav ett bidrag på närmare 15 punkter trots att även Autoliv steg under månaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Event-mandatet bidrog med 75 punkter. Såväl IBT som Cantargia steg under månaden och tog därmed igen en del av det tapp som noterades under det sista kvartalet 2018.

  "Cantargia har nu inlett sina Fas II-studier med CAN04 och beträffande IBT räknar vi med att den försenade Fas III-studien skall starta under första halvåret, vilket också är i linje med vad bolaget kommunicerat", kommenterar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes enbart derivat-mandatet.

  Inför framtiden bedömer man att vid en sammanfattning av rapportperioden upplevs riskerna för ett bakslag nu vara överhängande. Mycket av den börsuppgång som skett anses vara ett resultat av fallande riskpremier snarare än höjda vinstprognoser.

  "Vi kommer att fortsätta den inslagna vägen med att höja fondens bruttoexponering men göra det genom att matcha de investeringar vi gör i långa aktiepositioner med korta positioner i bolag eller index. Ambitionen är också fortsättningsvis att aktieandelen i portföljen skall öka främst genom en ökad allokering till mandaten Marknadsneutral och Lång/kort", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:
  #hedgefunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att uppnå maximal avkastning till låg risk genom att använda strategier med låg volatilitet. Fondens strategi syftar till att leverera konsekvent positiv avkastning oavsett riktningen för aktie-, kredit- och räntemarknaden. Det innebär en rad olika investeringsstrategier: Räntor och krediter, Aktier lång/kort, Events och Derivat. Fördelningen mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier sker dynamiskt och återspeglar förvaltarnas syn på marknad och risk. Detta skapar goda möjligheter att balansera både risken för ökade räntor och höga aktievärden. Fonden har ett avkastningsmål på i genomsnitt 4-5% efter avgift per år över en 3-5 årsperiod. Fonden är fossilfri och har ett starkt hållbarhetsfokus som är väl integrerat i investeringsprocessen.

Fondens startår: 2017-08-22 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 1250,00 milj SEK