Logga in   |  Bli kund
Nordic Cross Asset Management Small Cap Edge
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 110,02 SEK 3,68 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 3,68%
  i år
 • 1,41%
  1 vecka
 • 3,12%
  1 mån
 • 3,11%
  3 mån
 • 2,21 %
  6 mån
 • 4,52%
  1 år
 • -
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Nordic Cross Small Cap Edge backade i april, köpt in Karnov och Zeta Display  

  Nordic Cross Small Cap Edge backade i april, köpt in Karnov och Zeta Display

  Nordic Cross Small Cap Edge utvecklades svagt i april med en nedgång om drygt en procent, efter ett större negativt bidrag från biotekniksektorn. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det är svårt att sia om den närmsta framtiden, men det är nog överraskande för många förvaltare att börsen visat sådan styrka i en konjunktur som sannolikt rullat över från toppen för runt ett år sedan.

  I deras mening beror styrkan på börsen främst på att centralbankerna signalerat paus i räntehöjningarna eftersom osäkerheten om konjunkturen ökat. Vidare bedömer man att mycket kapital som var på sidlinjen efter den stora nedgången i slutet på
  förra året tvingats in i marknaden igen.

  "Rimligtvis borde börsen ta en paus på uppsidan och röra sig mer sidledes under kommande månader", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del var de största bidragsgivarna under april BTS, Iconovo, CAG, Addnode och Bygghemma Group.

  Positioner som bidrog negativt var istället Sivers, Sportamore, Transtema, Recipharm och Hansa Biopharma, följt av flera medtechbolag i portföljen.

  Nya bolag i fonden är bland annat Karnov och Zeta Display.  Taggar:

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,7 procent i mars, avyttrat THQ och Xvivo  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,7 procent i mars, avyttrat THQ och Xvivo

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,7 procent i mars, till en standardavvikelse på 4,9 procent. Fonden är därmed upp 8,5 procent hittills i år, till en risk på 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inom mandatet lång/kort aktier, var de största bidragsgivarna under mars Transtema vars Q4-rapport indikerade att man såg en viss ljusning för fibermarknaden.

  Fonden deltog även i en placing i THQ som bidrog positivt, men positionen avyttrades under månaden liksom Xvivo som sålts efter stark uppgång.

  Andra bidragsgivare var bland annat Medicover, Addnode, BTS och en kort position i AstraZeneca som stängdes på månadens sista handelsdag.

  På minussidan märktes bland annat Sivers, Storytel, Bygghemma, Sportamore och Iconovo.

  Nya bolag har tillkommit i portföljen, och de som namnges är Eolus Vind och Frisq.  Taggar:

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg i februari, kursreaktion efter Sportamores kvartalsrapport överdriven  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg i februari, kursreaktion efter Sportamores kvartalsrapport överdriven

  Nordic Cross Small Cap Edge utvecklades positivt i februari med en uppgång om 0,6 procent, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,5 procent. Fondens två referenstillgångar har under samma period minskat respektive ökat med 0,1 och 13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i det första av fondens delmandat, lång/kort aktier, var en av de största bidragsgivarna under februari BTS som levererade en så kallad omvänd vinstvarning där bolaget överträffade marknadens högt ställda förväntningar.

  Även Recipharm Sivers IMA, Xvivo och Addnode bidrog positivt.

  På minussidan återfinns innehavet i Sportamore.

  "Bolaget kom med ett resultat som omsättningsmässigt var ”in line” men som var marginellt under marknadens förväntan. Det fick som följd att aktien handlades ner cirka 2 procent vilket vi tycker var en överreaktion", förklarar förvaltarteamet.

  De tror att bolaget kommer att växa fortsättningsvis och att marginalen successivt kommer öka. De ser inte heller rapporten som en anledning till att sälja innehavet.

  Nettoexponering har minskat aningen under månaden då förvaltarteamet tror på en mindre rekyl och sannolikt sidledes marknad under en period.  Taggar: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en alternativ aktivt förvaltad småbolagsfond, som främst ska ses som ett alternativ till traditionella svenska eller nordiska småbolagsfonder. Fonden har en målsättning att, till balanserad risk och oberoende av marknadens utveckling, ge en årlig avkastning som överstiger 8% efter avgift över en period på tre till fem år, med en standardavvikelse på 6-9%. Fonden tillämpar i dagsläget två lång/kort strategier, fundamental stockpickning och systematisk derivatexponering. Fondens nettoexponering varierar mellan +60% och -20%. Båda strategierna följer en strukturerad och transparent investeringsprocess. Huvudstrategin består av långa positioner i småbolag med goda tillväxtutsikter, som balanseras med korta positioner i större bolag och index. Allokeringen sker fritt mellan bolag och sektorer. Den systematiska strategin har en dagligt justerad risk med låg eller negativ korrelation till aktiemarknaden som helhet. Fonden är fossilfri och har ett starkt hållbarhetsfokus.

Fondens startår: 2017-12-18 Fondens Bolag: Nordic Cross Asset Management FondStorlek: 70,00 milj SEK