Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Technology A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Branschfonder 524,28 SEK 26,22 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 26,22%
  i år
 • 2,55%
  1 vecka
 • 0,37%
  1 mån
 • 7,28%
  3 mån
 • 33,19 %
  6 mån
 • 38,61%
  1 år
 • 119,37%
  3 år
 • 213,25%
  5 år
 • 562,38 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Koncentrationen av aktieplaceringarna till denna sektor gör fonden till en placering med hög risk. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 1983-09-01 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 61666,84 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Branschfonder