Logga in   |  Bli kund
Swedbank Robur Rysslandsfond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 34,59 SEK 42,64 % 7 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 42,64%
  i år
 • -1,90%
  1 vecka
 • -1,42%
  1 mån
 • 3,53%
  3 mån
 • 14,50 %
  6 mån
 • 32,58%
  1 år
 • 54,01%
  3 år
 • 123,45%
  5 år
 • 69,58 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Fondens startår: 1998-03-23 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 6558,77 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder