Logga in   |  Bli kund
Pictet-European Equity Sel R EUR
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Europafonder 502,41 EUR -24,91 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -24,91%
  i år
 • 1,19%
  1 vecka
 • -3,02%
  1 mån
 • 15,64%
  3 mån
 • -25,44 %
  6 mån
 • -19,75%
  1 år
 • -11,98%
  3 år
 • -0,65%
  5 år
 • 46,69 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Denna placeringsfond placerar åtminstone två tredjedelar av sina nettotillgångar i aktier av börsnoterade bolag vilkas huvudsakliga verksamhet eller säte är i Europa. Denna placeringsfond har en diversifierad portfölj som omfattar närmast värdepapper av börsnoterade bolag. Dessa kan vara stamaktier, prioritetsaktier, konvertibla värdepapper och till en mindre mån optionsbevis på konvertibla värdepapper och teckningsoptioner. Placeringsfonden kan också göra placeringar i andra företag för kollektiva placeringar (fondföretag) inom ramen för placeringsbegränsningarna.

Fondens startår: 2001-07-09 Fondens Bolag: Pictet Asset Management (Europe) SA FondStorlek: 223,23 milj EUR