Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige, Små-/medelstora bolag 1873,73 SEK -9,33 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -9,33%
  i år
 • -3,71%
  1 vecka
 • -5,24%
  1 mån
 • -2,36%
  3 mån
 • -2,54 %
  6 mån
 • 10,29%
  1 år
 • 119,50%
  3 år
 • 177,89%
  5 år
 • 562,56 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 70-80 bolag noterade i Sverige och vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen vid köptillfället.Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden för småbolag mätt genom indexet Carnegie Small Cap Index.

Fondens startår: 1997-09-01 Fondens Bolag: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB FondStorlek: 14500,01 milj SEK