Logga in   |  Bli kund
Öhman Fonder Öhman Global Growth
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 615,89 SEK 18,51 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 18,51%
  i år
 • -0,30%
  1 vecka
 • 1,67%
  1 mån
 • 16,42%
  3 mån
 • 2,28 %
  6 mån
 • 18,22%
  1 år
 • 90,30%
  3 år
 • 199,02%
  5 år
 • 443,34 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Öhman Global Growth ökade 5 procent i februari, fortsatt neutrala till marknaden  

  Öhman Global Growth ökade 5 procent i februari, fortsatt neutrala till marknaden

  Aktiefonden Öhman Global Growth ökade 5 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 16,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att februari bjöd på ytterligare en stark månad för globala aktier, med fortsatt återhämtning efter höstens och decembers skarpa fall.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt neutrala till marknaden, då fundamenta inte har ändrats nämnvärt.

  "Marknaderna har dock rört sig rejält, nästan som ett "V", det senaste halvåret. Rapportperioden blev på det hela taget något bättre än befarat, men i alla fall delvis på grund av alltför hårt nedreviderade estimat", kommenterar förvaltarteamet.

  I deras mening ska man inte underskatta börsens så kallade sencykelrallyn, samtidigt som investerare bör beakta risker som bland annat hög skuldsättning och Brexit.

  Störst bidrag till avkastningen gav halvledarbolaget Mellanox och mjukvarujätten Microsoft. De största negativa bidragen kom från innehaven i Nintendo, Evolent Health och Amazon.

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Adobe och Amazon med portföljvikterna 5,7, 5,2 respektive 4,8 procent.



  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth steg 10,7 procent i januari, kursrusningar i Ctrip och Alibaba bidrog till uppgången  

  Öhman Global Growth steg 10,7 procent i januari, kursrusningar i Ctrip och Alibaba bidrog till uppgången

  Aktiefonden Öhman Global Growth ökade 10,7 procent under januari, vilket därmed var bättre än hela uppgången på 7,4 procent för 2018. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden steg därmed i takt med breda uppgångar på världens börser. Teknologidrivna aktier inledde svagt efter Apples vinstvarning men återhämtade sig under månaden.

  Av fondens cirka 40 innehav var det bara tre som föll under månaden med Evolent Health som största sänke med en nedgång på 10 procent. Noteras kan att antalet innehav därmed är fler än normala 20-35 för fonden.

  I den positiva vågskålen återfanns den kinesiska onlineresebyrån Ctrip.com
  som steg 26 procent och Alibaba som avancerade 25 procent.

  Förvaltarteamet har likt föregående månad en neutral syn på börsen då de ser en ekonomisk avmattning med en lägre vinsttillväxt. Vinstprognoserna bedöms som fortsatt lite höga.

  Värderingarna bedöms låga i Europa, Japan och tillväxtmarknader medan USA ligger i linje med det historiska genomsnittet.
  Förvaltarna bedömer att Brexit och handelskrigsoro nått sin kulmen och snarare kan öppna upp för positiv överraskning. Historiskt höga marginaler, kostnadsinflation och hög skuldsättning är de största dilemman för bolag, speciellt i USA.

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Amazon och Adobe med portföljvikterna 5,3, 5,0 respektive 5,0 procent.



  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth steg 7,4 procent under 2018, börsfall har diskonterat stor del av negativa utsikter  

  Öhman Global Growth steg 7,4 procent under 2018, börsfall har diskonterat stor del av negativa utsikter

  Aktiefonden Öhman Global Growth sjönk 9 procent i december, vilket medför att fonden stigit med 7,4 procent under 2018. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick bättre än jämförelseindex samt tekniksektorn under månaden. Däremot var antalet aktier med positiv avkastning begränsat.

  De bolag som genererade de största positiva bidragen var Samsung SDI, Palo Alto, Dexcom och Nokia.

  De största negativa bidragen kom istället från Amazon, Adobe, Microsoft och Alibaba, i huvudsak drivet av negativt marknadssentiment.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att de har en neutral syn på börsen.

  "Ledande indikatorer har varit svaga en längre tid och givet den tioåriga uppgången börjar den här ekonomiska cykeln bli alltmer mogen. Låga räntor, blygsam kostnadsinflation samt skattelättnader i USA är postiva faktorer som nu främst är bakom oss", säger förvaltarteamet men tillägger:

  "Samtidigt har höstens ökade volatilitet och börsfall diskonterat mycket av de negativa utsikterna".

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Adobe och Amazon med portföljvikterna 5,7, 5,2 respektive 4,8 procent.



  Taggar:
  #mutualfunds  



 • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Öhman Global Growth är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Fonden placerar normalt i 20-35 bolag fördelade på olika branscher. Fonden följer vår standard för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är oetisk. Bolagsurvalet görs med hjälp av en anlays av globala tekniktrender. Fondens strategi är att investera i bolag som drar nytta av globala tillväxttrender inom teknologi . Fonden investerar i samtliga branscher över hela världen, men har en tyngdpunkt mot teknologibranschen och mot Norden.

Fondens startår: 1996-04-15 Fondens Bolag: Öhman Fonder FondStorlek: 2982,00 milj SEK