Logga in   |  Bli kund
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 SEK)
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Tillväxtmarknadsfonder 364,74 SEK -2,55 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,55%
  i år
 • -0,50%
  1 vecka
 • 2,32%
  1 mån
 • 5,04%
  3 mån
 • 13,57 %
  6 mån
 • 3,35%
  1 år
 • 19,91%
  3 år
 • 62,37%
  5 år
 • 87,22 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar i aktier i utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika inklusive Balkan och Baltikum. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Med aktivt förvaltad avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS ESG Screened Emerging Markets Index. 135 Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

Fondens startår: 1997-11-25 Fondens Bolag: Handelsbanken Fonder AB FondStorlek: 16402,19 milj SEK
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder