Logga in   |  Bli kund
Ålandsbanken Euro Bond B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 33,55 EUR -3,42 % 2 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -3,42%
  i år
 • -0,24%
  1 vecka
 • -0,12%
  1 mån
 • -1,26%
  3 mån
 • -4,08 %
  6 mån
 • -4,01%
  1 år
 • 8,13%
  3 år
 • 16,99%
  5 år
 • 41,76 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden placerar sina medel i räntebärande värdepapper i euro inom Europa. Fonden förvaltas enligt en aktiv strategi som utgår från branschval och "bond-picking", vilket innebär att fonden sannolikt avviker från jämförelseindexets sammansättning. Fonden strävar under normala marknadsförhållanden efter att ha en genomsnittlig duration om 1-3 år. Syftet med fondens placeringsverksamhet är att åstadkomma en jämn avkastning med lägsta möjliga risk i det placerade kapitalet. Strategin som medellång räntefond ger fonden möjlighet att fritt flytta tyngdpunkten för sina placeringar mellan längre och kortare maturiteter och på detta sätt åstadkomma en möjligast jämn värdeutveckling i varje marknadsläge. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.

Fondens startår: 1998-10-23 Fondens Bolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab FondStorlek: 301,61 milj EUR