Logga in   |  Bli kund
Carnegie Fonder Corporate Bond
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 417,66 SEK 0,32 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,32%
  i år
 • 0,11%
  1 vecka
 • 0,20%
  1 mån
 • -0,63%
  3 mån
 • -0,29 %
  6 mån
 • -0,45%
  1 år
 • 7,81%
  3 år
 • 10,91%
  5 år
 • 56,25 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Carnegie Corporate Bonds exponering mot säkerställda svenska krediter minskades något i december  

  Carnegie Corporate Bonds exponering mot säkerställda svenska krediter minskades något i december

  Carnegie Corporate Bonds exponering mot säkerställda svenska krediter minskades marginellt till förmån för bland annat norska Statnett. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna Niklas Edman och Maria Andersson skriver i en kommentar att decemberkylan bet fortsatt tag om marknaderna och månaden kom att bli en av de sämsta för krediter sedan finanskrisen 2008.

  Förvaltarteamet har varit aktiva i främst sekundärmarknaden då bolagen i primärmarknaden antingen valt att använda annan finansiering eller skjuta potentiella transaktion till efter nyår.

  På bolagsnivå har man varit aktiva i namn som Danske Bank, Norsk Hydro, Volvo och Landshypotek.

  Carnegie Corporate Bond sjönk 0,4 procent i december, vilket medför att fonden tappat 0,5 procent under 2018.
  De största emittenterna per utgången av månaden var Telia, B2 Holding och SBB med portföljvikterna 2,7, 2,7 respektive 2,5 procent.

  AAA-segmentet stod för 15,8 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av B-segmentet med 14,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond A deltog i emissioner i Castellum, Heimstaden, Epiroc och Songa Container  

  Carnegie Corporate Bond A deltog i emissioner i Castellum, Heimstaden, Epiroc och Songa Container

  Carnegie Corporate Bond backade med 0,4 procent under november och hittills i år är avkastningen minus 0,1 procent.

  Fonden var aktiva under höstmånaden.

  "Vi har under månaden varit aktiva i både primär- och sekundärmarknaden. I primärmarknaden deltog vi i både bekanta namn som Castellum och Heimstaden men även nya namn som Epiroc och Songa Container. I sekundärmarknaden har vi gjort mindre justeringar och utnyttjat den svaga prisutvecklingen till att köpa i namn som vi bedömer handlat ned omotiverat mycket", skriver förvaltaren Niklas Edman.

  Förvaltaren avser behålla en balanserad portfölj.

  "En fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter under året gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Centralbanker som avslutar sina kvantitativa lättnadsprogram och successivt höjer räntan gör att vi lägger än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat och framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på kuponger", skriver Edman.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie fonder och Mellby Gård i Dunis valberedning  

  Carnegie fonder och Mellby Gård i Dunis valberedning

  Servettjätten Duni har formerat en valberedning inför nästa års stämma.

  I år tar Carnegie fonder plats. Förvaltaren Simon Blecher har tidigare lyft upp aktien.

  Följande personer tar plats:
  Rune Andersson, Mellby Gård Investerings
  Johan Strömgren, Carnegie fonder
  Bernard R. Horn, Jr., Polaris Capital Management, LLC
  Magnus Yngen, ordförande i Duni

  Duni håller stämma tisdagen den 7 maj i Malmö.  Taggar:
  #retail   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Delfonden har som målsättning att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att placera i räntebärande instrument, t.ex. obligationer och penningmarknadsinstrument som handlas på en reglerad marknad. Investeringarna kommer främst att fokusera på utfärdare i Norden. Delfonden får även placera upp till 10 % av tillgångarna i andra investeringsfonder. Delfonden kan använda sig av derivat, komplexa finansiella instrument, för att uppfylla delfondens investeringsmål eller minska risker.

Fondens startår: 1990-10-01 Fondens Bolag: Carnegie Fonder FondStorlek: 15172,45 milj SEK