Logga in   |  Bli kund
CF Bull
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder 140,45 SEK 41,58 % 7 ej betygsatt Jämför Köp
 

Data saknas för att denna fond ska kunna klassificeras med ett hållbarhetsbetyg.

Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Läs mer om hur hållbarhetsbetyget fungerar:
Frågor och svar
Metodik för Morningstars hållbarhetsbetyg

Klimatmärkt fond

Låg koldioxidrisk
För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige är det just nu 638 som klarar kraven.

Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Även fonder inriktade på tillväxtföretag i Europa och USA tar ofta låg risk att innehaven drabbas av problem vid en omställning av världsekonomin till låga utsläpp av koldioxid, eftersom de har en stor del av fondförmögenheten investerad i branscherna IT och läkemedel.

Läs mer om hur koldioxidrisken fungerar:
Frågor och svar
Metodik för Morningstars ”Låg CO2-risk”