Logga in   |  Bli kund

Blandfonder

I kategorin blandfonder har vi samlat fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper varierar ganska mycket. Du som sparare måste undersöka vad som gäller för den blandfond du tänkt investera i.

En specifik blandfond kan över tiden ha väldigt olika andelar aktie- och räntebärande värdepapper. Inom det utrymme som ges av placeringsinriktningen avgör fondförvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier. Tror fondförvaltaren att aktier kommer ge en högre avkastning ökar han/hon delen aktier i fonden och vice versa inom ramen för den i förväg bestämda placeringsramen.

I jämförelse mellan olika blandfonder är det viktigt att du tittar på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder har generellt sett en lägre risk än aktiefonder. Däremot är risken högre jämfört med räntefonder. Blandfonder passar dig som vill placera både på aktie- och räntemarknader Olika blandfonder kan sinsemellan vara extremt olika. För att jämförelsen ska vara rättvis måste du inte bara känna till ramen för placeringsinriktningen utan även om de placerar enbart i svenska eller även utländska värdepapper.

 

Fonder i kategorin Blandfonder

 FondKursUtveckling i årRiskBetyg  
Augmented Reality Fund A 111,36 40,39%    
Proethos Fond 142,34 40,24%    
Länsförsäkringar Global Hållbar A 52,95 31,39%    
Swedbank Robur Transfer 90 227,69 27,81%    
Invesco Global Real Est Sec A USD Acc 12,70 27,81%    
SPP Generation 70-tal 262,50 27,58%    
SPP Generation 80-tal 138,21 27,46%    
Skandia SMART Offensiv 553,16 26,57%    
Swedbank Robur Transfer 80 290,53 26,18%    
Swedbank Robur Transfer 70 261,05 26,16%    
        
Resultat 1-11 av 130
Resultat per sida: