Logga in   |  Bli kund

Kategori | Etikfonder +24,62% i år

Etikfonder

 I kategorin Aktiefonder, Etiska Fonder har vi samlat alla Etiska, Miljö och Ideella fonder. En ökad miljömedvetenheten och intresse för mänskliga rättigheter gör att fler sparare efterfrågar fonder med ett etiskt ansvarstagande.

Etiska fonder
Med etiska fonder menas fonder som tar hänsyn till agerandet i de företag de väljer att investerai. Dessa fonder kallas vanligtvis för SRI-fonder (Social Responsible Investments) och deras investeringar för ansvarsfulla investeringar. Det finns två generella grundstrategier för ansvarsfulla investeringar. Den första är att välja utifrån positiva kriterier och den andra är att välja utifrån negativa kriterier. Exempel på positiva kriterier kan vara att välja aktier i företag som aktivt arbetar för att förbättra miljö och öka jämställdhet. Negativa kriterier innebär att fonden undviker att investera i företag som har en omfattande verksamhet med till exempel vapen, tobak och alkohol.

Etiska fondbolag måste ha en särskild placeringspolicy och informera om de kriterier som gäller för respektive fond.  

Miljöfonder
Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till Etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper:

  • Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik, etanoldrivna motorer etc.
  • Bäst - i- klassen miljöfonder. Placerar i de företag inom var industrigren som anses vara bäst enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av sitt miljöarbete, dvs. att företaget kan visa att de arbetar strategiskt med miljöfrågor.
  • Miljöfonder med en social dimension. Kombinerar ofta ett urval enligt principen bäst – i -klassen med sociala kriterier, för att på så vis åstadkomma treenigheten ekonomi, socialt och miljömässigt ansvar. Den senare gruppen, miljöfonder med social dimension ökar i antal, medan miljöteknikfonder blir allt färre.

Ideella fonder
En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett (ideellt) ändamål, t ex till en forskningsfond eller en förening.

Fonderna i kategorin Etiska Fonder är aktiefonder och har en hög risk. De olika fonderna i kategorin skiljer sig vitt åt vad avser placeringsinriktning och vilka regioner de väljer. Det är viktigt att kontrollera hur fonden placerar i kombination med den etiska inriktningen, innan man väljer att investera i en fond.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Etiska fonder – ansvarsfulla investeringar 2018-02-15
Det finns många förvaltare som insett vikten av att följa etablerade principer för ansvarsfulla investeringar. Flertalet fonder undviker idag placeringar i branscher som till exempel pornografi, tobak och vapen eller företag som på något sätt bryter mot internationella normer. Även om ansvarsfulla investeringar ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en viktig fråga för många bolag har flertalet förvaltare tagit detta ett steg längre. Inom kategorin etiska fonder har du som investerare därför möjlighet att främja en hållbar utveckling och plånboken samtidigt.(Analys producerad av Fondmarknaden.se 2018-02-15 ) Se hela analysen

 

Fonder i kategorin Etikfonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Nordea Klimatfond BP SEK 206,21 33,51% 5 ej betygsatt    
Öhman Etisk Index USA A 275,54 33,25% 6 ej betygsatt    
Öhman Etisk Index USA B utdelande 202,33 33,12% 5 ej betygsatt    
Jupiter Global Elgy Gr L EUR Acc 15,60 29,79% 5 ej betygsatt    
Sarasin Responsible Global Equity A Acc 2,14 29,45% 5 ej betygsatt    
Danske Invest SRI Global SA 191,90 29,38% 5 ej betygsatt    
Swedbank Robur Transition Global MEGA 282,85 28,83% 5 ej betygsatt    
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 303,36 28,82% 5 ej betygsatt    
JSS Sustainable Equity Glbl P EUR dist 173,92 28,33% 5 ej betygsatt    
Öhman Etisk Index Europa 166,17 28,26% 5 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 33
Resultat per sida: