Kapitalförsäkringsdepå - fondspara förmånligt utan kapitalvinstskatt

Med en kapitalförsäkringsdepå kan du handla med fonder precis som vanligt, men du slipper kapitalvinstskatt och deklarationsblanketter.

Då vi på Fondmarknaden.se inte är försäkringsförmedlare kan du inte teckna själva kapitalförsäkringen hos oss, men när du väl ingått ett kapitalförsäkringsavtal via en rådgivare, försäkringsförmedlare eller direkt med en kapitalförsäkringsdistributör kan du med fördel öppna en kapitalförsäkringsdepå på Fondmarknaden och på så vis kunna handla fondandelar hos oss inom ramen för dina försäkringsvillkor.

Allmän information om kapitalförsäkringsdepå:

  • Ingen kapitalvinstskatt. Endast avkastningsskatt 0,453% (år 2019)
  • Ingen deklaration för dina affärer behövs
  • Ingen skatt på utdelningar*
  • Inga avgifter eller skatter på uttag
  • Du väljer själv hur mycket du vill spara
  • Sätt in och ta ut pengar när du vill
  • Försäkra dig själv, någon anhörig eller bli försäkrad av din arbetsgivare
  • Oslagbar överblick - alla dina fonder på ett ställe
  • Direktanslutning till ditt vanliga bankkonto

* Utdelning på svenska värdepapper är skattefria, på utländska värdepapper tas källskatt ut enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och respektive land.

Förköpsinformation

Skatteregler för Kapitalförsäkring

I en kapitalförsäkring sätter du in dina skattade sparade pengar och tar därmed också ut skattade pengar, istället utgår en årlig avkastningsskatt. Den 1 januari 2012 började nya skatteregler gälla för Kapitalförsäkring. Förändringen innebär att beskattningsunderlaget numer består av två delar, det är värdet i kapitalförsäkringen vid ingången av beskattningsåret samt de insättningar som betalats in under året.
Insättningarna som betalas in under den första halvan av beskattningsåret tas med till 100 % i beskattningsunderlaget. Insättningarna som görs den andra halvan av beskattningsåret tas med till 50 %. Tidigare beräknades skatten endast på kapitalförsäkringens värde vid årets början.

Ny skatteregel från och med 2016 påverkar avkastningsskatten för Kapitalförsäkring

Från och med 2016 infördes en ny regel om att schablonintäkten som lägst ska vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle förgående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 % kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.


För att beräkna avkastningsskatt multiplicerar man beskattningsunderlaget (summan av värde och insättningar) med statslåneräntan den 30 november föregående år + skattegolv 1,00 %. Resultatet ska sedan beskattas med samma skattesats som gäller för investeringssparkonto (ISK), dvs. 30 %.

Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring 2019:

Statslåneränta per den 30 november 2018: 0,51 %

Schablonintäkten: 0,51 % + 1,00 % = 1,51 % 

Schablonintäkten beskattas med 30 % = 0,0151 x  0,30 = 0,00453 = 0,453% avkastningsskatt för Kapitalförsäkring 2019