Logga in   |  Bli kund

Fondpaket

Enklaste sättet att komma igång med ditt sparande!

Vi har satt ihop tre färdiga fondpaket med olika risknivåer så att du enkelt kan starta igång ditt sparande. När du väljer ett fondpaket köper du en sammansättning av fonder som vi valt ut, enligt en fördelning som passar sparhorisonten.

Detta kan vara som en grund i ditt sparande. Självklart kan du byta ut, lägga till, ändra fördelning, val av fonder och anpassa paketet själv efter dina önskemål.


Nu är alla våra fondpaket hållbara

Vi på Fondmarknaden.se tror på att ett hållbart sparande är bra för både världen och din plånbok. Därför har vi valt att göra alla våra fondpaket hållbara genom att enbart välja fonder som arbetar långsiktigt med hållbarhet i sin förvaltning. Urvalet grundar sig på fondernas riskjusterade avkastning samt en bedömning av utvecklingen under en längre tid. En grundläggande förutsättning är en god riskspridning med syftet att leverera en stabil avkastning över tid.

Till detta tittar vi sedan även på hur fonden arbetar med hållbarhet och etik. Med Sveriges största fondutbud kan vi alltid välja de bästa fonderna.

LÅG RISK
SPENDERA SNART
SPARHORISONT
3-5 år
BESKRIVNING
För dig som vill ha en låg risk men som ändå vill vara med på en del av de avkastningsmöjligheter som ett aktiesparande kan erbjuda. Du är beredd att acceptera en relativt låg avkastning men motstår kursfall på ett bättre sätt i sämre tider.

MINSTA INSÄTTNING
1000 kr
UNGEFÄRLIG FÖRDELNING
AKTIEFONDER
30%
RÄNTEFONDER
50%
HEDGEFONDER
20%
MEDELRISK
MITT I LIVET
SPARHORISONT
5-10 år
BESKRIVNING
För dig som vill ha en medel risk och kan acceptera en ganska stor värdeminskning enskilda år om det ger möjlighet till en högre avkastning över tid. Vidare söker du de möjligheter till avkastning som marknaden kan erbjuda utan att exponeras mot enskilda branscher eller marknader.
MINSTA INSÄTTNING
1000 kr
UNGEFÄRLIG FÖRDELNING
AKTIEFONDER
60%
RÄNTEFONDER
30%
HEDGEFONDER
10%
HÖG RISK
SPARA LÄNGE
SPARHORISONT
> 10 år
BESKRIVNING
För dig som vill ha chans till en hög avkastning men som kan acceptera större tillfälliga värdeminskningar. Detta fondpaket innehåller placeringar i branch-, global- och tillväxtmarknader som i goda tider förväntas ge en hög avkastning men med en stor fallhöjd i sämre tider.
MINSTA INSÄTTNING
1000 kr
UNGEFÄRLIG FÖRDELNING
AKTIEFONDER
100%
RÄNTEFONDER
0%
HEDGEFONDER
0%

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.