Logga in   |  Bli kund
 
 

Amerikanska inhemska småföretag kan gynnas av Trumps skattereform enligt Jonas Olavi, tillgångsstrateg på Alfred Berg.

Det har nu gått mer än ett år sedan Donald Trump valdes till USA:s president. Ett av hans mest omtalade vallöften var en skattereform. Går den igenom blir det den största på på tre decennier i USA.

Reformen har störst tonvikt på företagsskatterna. I korthet går den ut på att sänka bolagsskatten från 35 till 20 procent. För privatpersoner kan det handla om en renodling av skattenivåerna med färre brytgränser.

Just nu manglas skattereformen i senaten och skapar lite friktion och oro på marknaderna och den 13 november beräknas förslaget debatteras i senatens skattekommitté.

I mångt och mycket påminner det om representanthusets skatteförslag, men skiljer sig ändå på några få punkter. Det handlar bland annat om att begränsa ränteavdragen och full avdragsrätt för investeringar.

Hur ser analytiker på Trumps skattereform. Vilka branscher kan gynnas mest av den - om den går igenom? Finwire frågade Jonas Olavi, tillgångsstrateg på Alfred Berg.

“Förslaget förväntas få ett bifall. Frågan, som kanske inte är så viktig i sammanhanget är sedan om själva beslutet kommer före eller efter årsskiftet”, är hans sammanfattning om den politiska biten.

Så här säger han om tillväxten:

“För privatpersoner på aggregerad nivå kommer skattesänkningarna vara relativt begränsade. För vissa grupper kan förstås stimulansen bli större, men är knappast något som kommer förändra synen på den amerikanska tillväxten. Genom att rikta in sig mer på företagen så visar Trump att hans protektionistiska politik blir allt mer verklig.

Vilka vinnare och förlorare kan man tänka sig med anledning av skattereformen?

“Bland vinnarna bör ändock inhemskt inriktade företag gynnas bättre än bolag med stor andel utlandsverksamhet. Då bör till exempel småbolag vara intressantare än stora bolag.

Hur ser det ut för svensk del?

“För svenska bolag kommer den amerikanska skattereformen knappast lämna något större avtryck. Stimulanserna må vara tunna, särskilt i början på dess implementation, vilket kan komma att punktera ett eventuellt Trumprally på börsen. Dollarn försvagades och långräntorna steg när insikten infunnit sig – den att reformerna kanske inte blev så breda och djupgående som förhandssnacket gjort gällande”.

Jonas Olavi ger mer kött på benen om reformen: Som det ser ut nu kommer senatens förslag göra skattesänkningarna mindre dramatiska 2018, utan få mer fäste först 2019. Till exempel föreslås att bolagsskatten kvarstår på 35 procent under 2018 och sänkas till 20 procent först 2019. Sänkningen motsvarar ungefär 140 miljarder dollar per år, vilket är en betydande stimulativ summa. Samtidigt förefaller kassor utomlands beskattas hårdare 2018, vilket då egentligen ökar bolagens skattebelastning under nästa år."

Enligt Joint Committee On Taxations (JCT) kommer skatterna endast att sänkas med 0,06% av BNP, vilket knappast kommer räcka för att stimulera till nytt beteende bland företag och privatpersoner.

Dessutom vill senaten sprida ut andra skattesänkningar över 10 istället för 5 år, vilket ger en mindre impuls än man tidigare hoppats på.

Marginalskatten för privatpersoner föreslås förvisso sänkas men möts av försämrade bostadsrelaterade avdragsmöjligheter.

För företag kommer avdragsmöjligheterna för ränteutgifter begränsas relativt hårt vilket ökar skatteintäkterna med 308 mdr USD (enligt JCT) över kommande 10 år.

"För att locka hem kapital så bestraffas inkomster och tillgångar utomlands, samt så påläggs skatt på överföringar till dotterbolag utomlands. Dessa skatter kommer som det ser ut överstiga den föreslagna inhemska skatten på 20% som väntas implementeras 2019. Poängen med detta är att få bolagen att flytta hem både produktion och vinster som sedan kan beskattas i USA istället."

 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.