Logga in   |  Bli kund
 
 

Dragkampen mellan rädsla och girighet

Månaden som gick blev i stora drag en fortsättning på den mer volatila miljö som rått sedan slutet av januari. Marknadens fokus på risker är intakt, riskerna i sig har dock ändrats under resans gång. I denna miljö har riskfyllda tillgångar haft svårt att hävda sig, globala aktier var i stort sett oförändrade under mars, medan räntesidan generellt klarade sig bättre.

Som rubriken antyder är det en dragkamp på marknaden. Den eufori som präglade början på året är nedslagen, men inte försvunnen. Tillväxten är fortsatt samordnad och får extra hjälp av en expansiv finanspolitik i USA, vilket kompenserar det faktum att Europa ser ut att plana ut efter ett överraskande starkt 2017.
På räntesidan har ett antal faktorer stått i centrum. Vad som utlöste korrektionen var en rädsla för stigande inflation (och därmed stigande räntor), ett scenario som nu inte längre framstår som lika sannolikt.

Ränteuppgången har också kommit av sig. Istället har risken för handelskrig tagit över i och med att USA:s president, kommit med ett antal förslag för att minska landets handelsunderskott. Riskerna är inte oväsentliga. Ifall det skulle urarta till ett handelskrig mellan USA och Kina, som är huvudmålet för Trump, kan den globala tillväxten definitivt drabbas negativt.

Några nyckeltal mars månad
Aktier, globalindex svensk krona + 0,3 %
Svenska börsen + 2,6 %
Bästa marknad, Stockholmsbörsen +2,6 %.

Valutor
USD/SEK 8,34 sedan årsskiftet +2 %
EUR/SEK 10,28 sedan årsskiftet +4,5 %

Bästa fond alla kategorier
Aviva Investors European Real Estate Securities Fund B (EUR) + 6,7 %

Nordamerika
UB Fondbolag UB Amerika + 4,65 %

Europa
Aviva Investors European Real Estate Securities Fund B (EUR) +6,7 %

Sverige
Cliens Kapitalförvaltning AB Cliens Småbolag +3,3 %

Tillväxtmarknader
JPMorgan JPMF Emerging Middle East Equity Fund + 6,35 %

Räntefonder
INVESCO Gilt Fund (a) +4,92 %

Thomas Holmström
Kapitalförvaltare, Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.