Logga in   |  Bli kund
 
 

Ny nordamerika analys: Volatiliteten slår tillbaka

Marknaden har nu väckts ur sin slummer och efter ett extremt stabilt 2017 har USA-marknaden till slut backat i en korrigering. Detta borde inte komma som en överraskning. Ända sedan 1930 har S&P upplevt en korrigering på minst tio procent* en gång om året i snitt. Även om toppen för den riskjusterade avkastningen antagligen ligger bakom oss, verkar det lite för tidigt att på det här stadiet betrakta den näst längsta börsuppgången sedan 1929 som förbi. Detta skulle sannolikt kräva en lågkonjunktur i USA, vilket inte är särskilt troligt i det här skedet.

Ur ett makroekonomiskt perspektiv är det inte någon av de traditionella indikatorerna som pekar på ett nära förestående börsras. Ta till exempel arbetslösheten som nådde en ny lägstanivå under veckan som avslutades den 23 mars 2018. Historiskt har, sedan 1970, arbetslösheten börjat stiga minst sex månader före en recession. Ur detta perspektiv har vi alltså minst två ytterligare kvartal med expansion framför oss. En annan användbar indikator är avkastningskurvan (här spreaden mellan 10-åriga och 2-åriga amerikanska statsobligationer) som har dykt under nollan före de senaste fem lågkonjunkturerna efter 1980. För närvarande är spreaden nära sin lägsta nivå under konjunkturcykeln, men ligger fortfarande betydligt över nollstrecket (runt 50 i slutet av mars 2018).

Starkaste vinstprognosjusteringarna på minst 35 år

Det skulle också vara ett mycket märkligt slut på denna haussemarknad med tanke på företagens vinstnivåer. Tack vare skattereformen som initierades i USA i slutet av 2017 har indikatorn på bolagens vinstprognosjusteringar (antalet bolag som höjer sina prognoser för vinsten per aktie i förhållande till dem som sänker sina prognoser) varit den högsta sedan 1983**, över 3 i både januari och februari 2018. Mot bakgrund av detta och en något svagare USA-marknad under första kvartalet 2018 har det framåtriktade 12-månaders P/E-talet för S&P 500-bolagen fallit från över 20 i slutet av december 2017 till en mycket mer rimlig nivå på 16,5, vilket är i linje med det 30-åriga genomsnittet***. Som referenspunkt är den 30-åriga genomsnittliga räntan vid månadsslut för 10-åriga amerikanska statsobligationer 4,82 procent. Aktier verkar därför fortfarande erbjuda en bättre avkastning i förhållande till risk än obligationsmarknaden, där de 10-åriga amerikanska räntorna har problem att nå 3 procent och där kreditinstrumenten erbjuder minimalt skydd mot fallissemang.

Kommer FED att göra det igen?

Det finns dock risker med dessa utsikter. För det första är det inte ovanligt att US Federal Reserve agerar som den ”ekonomiska uppgångens slaktare” genom att vara mer hökaktiga än den ekonomiska situationen tål. Vändpunkten för avkastningskurvan ligger förmodligen några räntehöjningar bort. Samtidigt har FED inlett en bantning av sina stödåtgärder som ska ner till 50 miljarder USD per månad i september 2018. Att öka penningmängden under tiden som bankerna försökte återställa sina balansräkningar efter den stora finanskrisen var förstås ett kraftfullt verktyg för att skapa tillväxt i den amerikanska ekonomin. Det finns därför en markant risk att åtstramningen leder till svagare ekonomisk tillväxt under 2019, vilket skulle öka oddsen för en konjunkturnedgång. För det andra har handelskrigsretoriken mellan Kina och USA trappats upp ordentligt. En snabb lösning i denna fråga är nog inte att vänta då protektionism och USA:s handelsunderskott varit viktiga frågor i åratal samtidigt som ingen sida vill visa sig svag. Å andra sidan skulle en kraftig eskalering inte gynna någon, och därför borde rationaliteten segra, men innan dess kan vi nog vänta oss en hel del muskeluppvisning från bägge sidor den närmaste tiden.

Möjligheter
• Makroekonomiska indikatorer fortfarande positiva
• Starkaste vinstprognosjusteringsnivån på 35 år
• USD-emitterade aktier den mest attraktiva tillgångsklassen

Hot
• Risk för ett allt för hökaktigt FED
• Handelskrigsretoriken kan sänka förtroendet
• Riskjusterade avkastningen blir sannolikt lägre

    *Källa: BofA Merrill Lynch US Equity & Quant Strategy, S&P, mars 2018
    **Källa: BofA Merrill Lynch Global Quantitative Strategy, MSCI, IBES, mars 2018
    ***Källa: JP Morgan Research, mars 2018

 

Viktig information
Detta dokument har endast sammanställts i informationssyfte och ska inte tolkas som ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Detta är inte en rekommendation om någon placeringsstrategisk lämplighet för en viss investerare. Då portföljförvaltaren Pierre Bellot uttryckt åsikter baseras de på de marknadsförhållandena per den 5 april 2018 och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Åsikterna kan skilja sig från de åsikter som andra investeringsspecialister på Invesco har. Tidigare resultat är inte en garanti för framtida avkastning och de kan förändras med tiden. Detta dokument har utfärdats i Sverige av Invesco Asset Management SA (Frankrike), den svenska filialen, Stureplan 4c, 4:e vån., 114 35 Stockholm. Data per den 5 april 2018.

(Analys producerad av Invesco 2018-04-10)

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.