Logga in   |  Bli kund
 
 

Kommer vi att få räntehöjningar?

Efter en bitter oktober månad så levererade november ett mindre dystert resultat. Det har fortsatt varit turbulent för de amerikanska teknikaktierna och politiska händelser som Brexitförhandlingen och handelskrig har skapat ökad volatilitet. Överlag så har dock världens marknader klarat sig bra under månaden och rört sig upp och ner runt nollan.

För svensk del så såg vi fastighetspriserna sjunka och börsen fortsätta nedåt. Enligt Finansinspektionen så börjar riskerna som tidigare varit associerade med bostadsmarknaden, nu även märkas på hela fastighetsmarknaden. En höjd reporänta i december kan få konsekvenser för högt belånade fastighetsbolag. Räntebeskedet är högst oklart från Riksbanken som tidigare varnade för höjningar i december. Det är en 50/50 chans om det kommer att ske nu i december eller senare i februari. Då vi befinner oss långt in i konjunkturcykeln så blir det dock svårt för både den svenska Riksbanken och Europeiska ECB att höja räntorna allt för mycket.

En volatil marknad, politisk risk och möjliga räntehöjningar har inneburit att defensiva aktiefonder har klarat nedgångarna betydligt bättre än småbolags- och teknikfonder. Defensiva aktiefonder kan komplettera en portfölj med hög risk utan att sänka aktieexponeringen. De i dagsläget låga avkastningsmöjligheterna inom räntefonder ökar behovet av diversifiering inom aktiesegmentet och komplettering av defensiva aktieinslag.

Nyckeltal november månad
Globalindex i svensk krona: +0,96 %
Svenska börsen: -2,1 %
Bästa marknad: OMXC20 Danmark +3,4 %

Valutor
USD/SEK: 9,09, sedan årsskiftet +10,8 %
EUR/SEK: 10,31, sedan årsskiftet +4,8 %

Bästa Fonder
Alla Kategorier: JOM Fund - Komodo Indonesia Equity Investment Fund +12,96%
Nordamerika: Fidelity - FF - America Fund A USD A +4,32%
Europa: Trigon Capital DZ - New Europe Fund E +5,30%
Sverige: Movestic - Sverige I +0,78%
Tillväxtmarknader: JOM Fund - Komodo Indonesia Equity Investment Fund +12,96%
Räntefonder: Türkisfund - Türkisfund Bond A +11,52%


Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.