Logga in   |  Bli kund
 
 

Atlant Stability Offensiv har parerat stökig börs

Den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Stability Offensiv tog hem priset som bästa hedgefond 2018. Men hur har det gått i år? Vi har talat med Atlant Fonders chefsförvaltare Anders Kullberg om året hittills och hur utsikterna inför hösten och vintern ser ut.

Fonden har stigit med 3,4 procent under årets sju första månader. Det går att jämföra med Atlant Stability Offensivs målsättning som är en avkastning om minst 5 procent över "SSVX 90 dagar" per år. Risken skall samtidigt vara väsentligt lägre än för aktiemarknaden. Fonden har riskklass tre av sju.
 
”Vi är nöjda med hur fonden har utvecklats hittills i år och vi följer plan för att nå vårt årliga avkastningsmål. Det har varit en stökig vår och sommar med handelskrig, brexit och inbromsande ekonomisk tillväxt. Centralbankerna har också börjat att agera. När det varit rörelser på börsen har vi parerat det som vi skall”, säger Anders Kullberg.
Utmärkelsen från förra året var naturligtvis en fjäder i hatten för hedgefonden, men enligt Kullberg finns det aldrig tillfälle som förvaltare att slå sig till ro.
 
”Det viktiga är att vi hela tiden presterar och att målen nås. Även i år har vi levererat”, säger han.
Blickar vi framåt i spåkulan är det många saker som ser svajigt ut enligt Kullberg. Han menar att det finns två olika vägar.
 
”Det är tydligt att det just nu är två krafter som tävlar om tolkningsföreträde på marknaden. På den positiva sidan - ultralåga räntor i Europa samt förväntningar om ytterligare minst tre snabba räntesänkningar i USA i kombination med förväntningar om en upplösning av handelskonflikten mellan Kina och USA. På den negativa sidan - oro för att när den ekonomiska aktiviteten nu vänder ner kommer inte centralbankernas räntesänkningar och stimulanser att vara tillräckliga för att kompensera för en avtagande vinsttillväxt. Detta i kombination med i många fall rekordhög skuldsättning ger en farlig cocktail.”
 
Situationen är kort och gott farlig, enligt fondbolaget. Hur har då Atlant Stability Offensiv positionerat sig för att hantera utvecklingen?
 
”Vi har sedan en tid tillbaka en avvaktande hållning till börsen. Inför september har vi positionerat våra fonder utifrån en förhöjd risk för ett fortsatt negativt börsklimat”, säger förvaltaren.
 
Han är också, likt vissa andra bedömare i marknaden, skeptisk till hur effektivt det penningpolitiska instrument de facto är. Centralbankerna sänker nu räntan, men att det skulle få någon väsentlig effekt i ekonomin är hedgefondsförvaltaren skeptisk till.
 
”Vi är skeptiska till att de relativt begränsade räntesänkningar som kan genomföras från nuvarande nivåer skall kunna ha tillräcklig effekt vare sig på tillväxt eller inflation, och vi ser framför oss ett fortsatt anemiskt makroklimat tills handelskonflikten mellan USA och Kina är löst. Räntorna är redan väldigt låga och ligger på osunda nivåer som skapar bubblor. Företag skall inte kunna låna pengar gratis eller få betalt för att låna och man skall inte betala för att låna ut kapital till stater”, säger Kullberg.
 
Rådet inför hösten blir således kort och koncist. ”Det är läge att vara försiktig. Bubblor har alltid spruckit tidigare.”


Artikeln är framtagen av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.