Logga in   |  Bli kund
 
 

Att tänka på inför 2020

2020 har flertalet intressanta händelser att vänta med stora politiskt avgörande händelser och oavslutade kapitel från 2019.

Utvecklingen av Handelskonflikten mellan USA och Kina har de senaste åren varit central för världsekonomins mående och reaktioner. Brexit har också påverkat marknaderna och har länge varit under lupp. Nu i december sker det brittiska valet och resultatet blir troligen avgörande för utvecklingen. Magnus Hjelmér, vardagsekonom på Ica Banken, säger i en intervju att han inte ser det som rimligt att en heltäckande lösning i frågan skulle vara på plats under nästa år. Däremot tror inte Hjelmér att marknadens största risk är just Brexit.

"Jag ser fortfarande ingen tydlig lösning, ingen gör det. Men marknaden har hunnit prisa in detta, oavsett hård Brexit eller ej."

Alexandra Stråberg, Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar, menar att 2020 troligen kommer bjuda på lägre tillväxt jämfört med vad 2019 har presterat, men att det ändå inte nödvändigtvis är ett dåligt år vi har framför oss.

Bland de viktiga händelser som Stråberg tar upp nämns bland annat att riksbanken aviserat en höjning till noll i december 2019, men också att man därefter avser att ligga stilla ett tag framöver. Politiskt i Sverige lär vårbudgeten vara värd att hålla ett öga på. Stråberg tror att det är sannolikt att vi får se stora justeringar i vårpropositionen eftersom kommunerna troligt kommer behöva mer tilldelning. Dock skall tilläggas att Sverige har goda finanser och är bra rustade.

Även arbetslöshetssiffrorna är värda att hålla ett öga på. Detta efter att SCB i år gått ut med att deras egna siffror inte varit tillförlitliga. Felen har varit så pass allvarliga att de inte gått att åtgärda i efterhand, på grund av att felen inte varit konsekventa. Detta kommer dock på sikta att uträttas, men rutinerna för att få ordning på det faller sannolikt inte på plats omedelbart.

Enligt Stråberg står vi i ett intressant läge när två av tre vägledande indikatorer tror på en förbättrad ekonomisk situation, medan en är skeptisk. Både den framåtblickande indikatorn, börsen, och tillväxtindikatorer baserade på det som skett, är positiva. Däremot är konsumenternas och företagens inställning skeptisk till läget och ser på framtiden med osäkerhet.

Magnus Hjelmér på Ica Banken menar att vi inte kan ställa samma avkastningskrav på 2020 som vi haft under 2019. Däremot ska man för den sakens skull inte ligga med likvid på ett bankkonto och alternativen till aktiemarknaden är fortsatt dåliga.

Räntefonder är något man får akta sig för enligt Hjelmér, som menar att ränteläget vi haft och troligen kommer ha framöver är direkt ogynnsamt för räntefonder. Det är också värt att tänka på att blandfonder innehåller räntebärande delar, som man lätt kan glömma bort. Däremot är företagsobligationer ett alternativ som fått oförtjänt lite uppmärksamhet och som man gott kan titta på.

Ryssland har gått väldigt starkt under året, men har man tagit del av avkastningen på den energitunga marknaden kan det vara rimligt att ta hem sina vinster där.

Dessutom är tillväxtekonomierna att hålla ögonen på med hjälp av hur USAs ekonomi utvecklas. Detta eftersom tillväxtekonomierna ofta har lån ställda i dollar och därför skulle gynnas av en sämre ställd dollarkurs.

"Det finns inga stora globala obalanser", säger Alexandra Stråberg.

Båda bankernas ekonomer är överens om att 2020 troligen lär prestera sämre än vad 2019 har gjort. Det är också troligt att vi går in i en avmattning i ekonomin och ett någorlunda osäkert läge, men ändå inte att räkna som en kris. Detta på grund av  att vi är bättre rustade och att det inte finns någon uppenbart överhettad fara i ekonomin. Hushållens skuldsättning är lägre och inga uppenbara snedvikter går att se.

Analys producerad i samarbete med Finwire

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.