Logga in   |  Bli kund
 
 

Analys Nordamerika - marknaden som styr den globala ekonomin

Den amerikanska ekonomin och börsen är världens lokomotiv. Går Wall Street dåligt går oftast även resten av världen dåligt. De senaste åren har dock varit starka och börsuppgången, på engelska bull market, är den längsta någonsin i historien. Kan det fortsätta? Vi har tittat på hur förväntningarna ser ut på Wall Street.

Ska börsen fortsätta att stiga i Nordamerika måste vinsterna stiga. Annars blir börsen bara dyrare och dyrare i förhållande till vinsterna. En annan faktor som är viktig är den ekonomiska tillväxten i USA och inflationen. Håller sig inflationen i schack kan de låga räntorna bestå vilket traditionellt sett är bra för just börsen.

Hur ser vinstutvecklingen ut framöver?

De amerikanska storbolagen, mätt som storbolagsindexet S&P 500, väntas minska sina vinster i det fjärde kvartalet. Enligt data sammanställt av finansinformationsjätten Refinitv väntas vinsterna i det senaste kvartalet ha backat med 0,6 procent jämfört med året innan. Det håller samtidigt inte i sig. Intäkterna väntas stiga med 4,2 procent, vilket signalerar en hälsosam efterfrågan i världens största ekonomi.

Analytikerkåren är samtidigt mer positiva om framtiden. I det första kvartalet väntas vinsttillväxten vara 6 procent mätt som årstakt och i det fjärde kvartalet 14,4 procent. Historiskt har dock analytikerna alltid varit generellt sett positiva. Mäktiga centralbanken Federal Reserve tycks även vara inställda på fortsatt låga räntor, vilket är positivt för börsen. Vinsterna väntas också ha stöd av en bättre handelsrelation mellan Kina och USA.

Det fundamentala talar helt enkelt för en fortsatt uppgång i USA. Historiskt har det också varit en bra marknad att investera i.

Vad tror marknaden själva?

Aktiemäklarjätten Bank of America Securities gör en analys där man tittar på flödet av kapital. Rapporten heter Flow Show och den indikerar att marknaden är positiv. Inte sedan i mars 2018 har sentimentet så positivt som det är just nu bland investerarna. Bland annat noteras i den senaste rapporten att kapital flödar till cykliska aktier, vilket innebär aktier som knutna till konjunkturen. Kortfattat kan man säga att det ger en indikation om att marknaden tror på en global ekonomisk återhämtning framöver.

Fundamentala faktorer talar alltså för börsen och många har redan tagit position för en uppgång. Dessutom kommer den amerikanska centralbanken fortsätta att hålla låga räntor.

Vad talar då emot börsen? Historiskt har analytiker legat högt i sina prognoser. Att vinsttillväxten ligger högt inför det fjärde kvartalet är precis som vanligt. Analytikerna är som kollektiv positiva och framöver kan prognoserna helt enkelt tvingas att justeras ned. Har marknaden redan prisat in förväntningar om en vinstutveckling finns risker på nedsidan om företagen sedan inte når Wall Streets uppskruvade förväntningar.

Andra faktorer som kan få börsen på fallrepet är ökade geopolitiska spänningar samt handelskonflikter. President Donald Trump siktar in sig på att bli omvald för ytterligare en mandatperiod. Under hans mandatperiod har han dragit igång flera handelskonflikter där relationen till Kina är den som har störst påverkan. Han har även haft konflikter med exempelvis EU och övriga Nafta-länder. Mellanöstern har också varit och är en krutdurk.

USA går också mot val i år. Trump har inte majoriteten med sig. 52,9 anser att han inte gör ett bra jobb medan 44,8 ger honom tummen upp. Siffrorna är inte katastrofalt mycket sämre än Barack Obamas siffror. Vem han kommer att möta är inte klart. Just nu har Joe Biden högst stöd av konkurrenterna, enligt en sammanfattning hos politiksajten Realclearpolitics.

Möjligheter
+   Vinstprognoserna pekar uppåt
+    Räntan väntas vara fortsatt låg
+    Historiskt har Wall Street varit en bra investering

Hot
-    Höga förväntningar kanske inte nås
-    Geopolitisk oro kan öka
-    Politisk risk med presidentval


Analys producerad i samarbete med nyhetsbyrån Finwire

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.