Logga in   |  Bli kund
 
 

Så agerade fondspararna under 2019

2019 blev ett gynnsamt år för utvecklingen på aktiemarknaden och även så för fonderna. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årlig avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Fondspararna har valt globalfonder, investmentbolag och mycket USA. Mestadels svenska fondbolag med fokus på hållbarhet.

Statistik från Fondmarknaden.se visar att fonder med globalt och investmentbolags-fokus varit populära under året 2019. Bland de 20 mest handlade fonderna på Fondmarknaden.se var 9 fonder med globalt fokus, en ökning från fyra stycken jämfört med 2018.

Även fonder med exponering mot USA har varit populära, en marknad som presterat bra under året. Extra roligt är att kunderna i stor utsträckning valt fonder med bra hållbarhetsvärden. Vi ser att kunderna använder verktygen för att jämföra fonder ur ett hållbart perspektiv som implementerades i början av året, som en parameter när de väljer fonder.

Dessutom kan man se att fondsparare favoriserat de svenska fondbolagen, endast 2 amerikanska bolag återfinns på listan över de 20 mest handlade fonderna under 2019. När vi tittar på utvecklingen kan vi konstatera att det varit ett bra val och att fondspararna valt bra fonder till sina portföljer.

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.