Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondkommentar december - Stark avslutning på börsåret

December var en stark börsmånad med tekniksektorn som draglok. Förväntningarna har stigit på ett undertecknande av ett Fas1-avtal mellan USA och Kina. Vidare har den amerikanska centralbanken Fed har fortsatt att pumpa in likviditet i marknaden genom att köpa statsobligationer. För svenskt vidkommande höjde Riksbanken som väntat styrräntan till noll procent efter fem år med minusränta.

Det enda riktigt stora orosmomentet var den snabbt uppblossande geopolitiska oron mellan USA och Iran. I nuläget verkar en upptrappning inte aktuell då både USA och Iran hänvisat till att man inte vill ha en väpnad konflikt. USA har däremot utökat sina sanktioner mot Iran, och Trump har även bett NATO om att bli än mer involverat i mellanöstern.

USA
Den amerikanska centralbanken Fed har från mitten av december pumpat in pengar i marknaden genom att köpa amerikanska statsobligationer. Statistik visar på ett stort samband över hur börsen gått veckovis, jämfört med hur stora obligationsköp som har genomförts. I klartext betyder att den amerikanska centralbanken fortsätter att finansiera en allt större amerikansk statsskuld som möjliggöra att ekonomin kan växa.

I USA, skakade marknaden snabbt av sig beskedet att Donald Trump ställs inför riksrätt. Marknaden tror inte att presidenten kommer att avsättas eftersom republikanerna har majoritet i senaten som ska rösta om saken.

Den amerikanska julhandeln var stark, där särskilt näthandeln gick bra. Samtidigt kom den amerikanska sysselsättningssiffran in lite lägre än väntat, vilket tyngde tillfälligt. Börstrenden är dock väldigt stark just nu.

Europa
Under månaden var det också ett nyval i Storbritannien där Tories och Boris Johnson fick egen majoritet är det nu klart att landet kommer att lämna unionen den 31 januari. Då mer klarhet kommit i Brexit, steg Tysklands exportförväntningar inom tillverkningsindustrin till den högsta siffran sedan februari, enligt Ifo.

Uppsvinget i den tyska arbetsmarknaden väntas fortsätta, enligt samma institut som samtidigt uppger att momentumet väntas vara svagare under 2020 än 2019.

För Sveriges del har det också varit en uppgång med stöd från det positiva börshumöret i USA. Riksbanken höjde som väntat styrräntan till noll procent efter fem år med minusränta.

Enligt konjunkturbaromentern så har dock den svenska ekonomin gått in i en tydlig avmattningsfas. Avmattningen förstärks av osäkerheten kring Brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021, enligt Konjunkturinstitutet.

Asien
December blev även en stark börsmånad i Kina. Ett riktigt vitamintillskott blev beskedet från kinas centralbank som sänker bankernas kapitalkrav. Det handlar om 0,5 procentenhet vilket motsvarar mer än 1000 miljarder kronor. Beskedet fick Kina-börserna att stiga kraftigt.

Under månaden höjde IMF sin BNP-prognos för innevarande år till 6,0 procent från tidigare 5,8 procent. Detta tack vare det nära förestående fas1-avtalets undertecknande.

Både det officiella inköpschefsindexet och Caixins index för den kinesiska industrin signalerar fortsatt expansion. Caixin visade dock på en större nedgång än väntat men ligger å andra sidan högre än det officiella som hamnade på oförändrad siffra, strax över expansionsstrecket.

En svaghet i den kinesiska ekonomin är fortsatt fallande bilförsäljning. I december tappade bilförsäljningen 3,6 procent, jämfört med ett år sedan. Det betyder samtidigt att försäljningen har backat under 18 månader av de senaste 19 månaderna.

Sammantaget var 2019 ett bra börsår. Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 26 procent, vilket var i paritet med uppgången för tyska DAX. Lite lägre avkastning blev det för Londonbörsen som var upp 12 procent för helåret. Det amerikanska breda indexet var upp 29 procent där tekniktunga Nasdaq presterade ännu bättre. Där slutade uppgången på 35 procent. Kinesiska Shanghai stängde helåret på en marginell uppgång efter att tidigare varit ner kraftigt.

Inom kort drar rapportsäsongen för det fjärde kvartalet igång. Värderingarna på världens börser har drivits upp genom så kallad multipelexpansion, alltså att p/e-talet stigit. Nu återstår att se om även bolagsvinsterna kan matcha uppgången som vi har bakom oss.

 

Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.