Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Nordiska hedgefonder ökade med 3 procent i första kvartalet  

  Nordiska hedgefonder ökade med 3 procent i första kvartalet

  Nordiska hedgefonder ökade med 0,5 procent i snitt under mars månad och fonderna har därmed ökat 3 procent under det första kvartalet. Det framgår av det index som Hedge Nordic beräknar.

  91 procent av fonderna i Norden har rapporterat in avkastningssiffror för mars.

  Det väsentligt bredare indexet som beräknas av Hedge Fund Research visade på en uppgång i det första kvartalet på 5,7 procent. Det är den bästa starten för hedgefonder sedan 2006.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #stocks  

 • SEB flaggar ned i Bure  

  SEB flaggar ned i Bure

  SEB Investment Management har minskat sitt ägande i investmentbolaget Bure Equity till 4,91 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #financials   #insider  

 • Swedbank Robur har valt ny ordförande  

  Swedbank Robur har valt ny ordförande

  Swedbank Roburs stämma har enligt ett pressmeddelande valt den tidigare styrelseledamoten Joachim Spetz till ny ordförande i fondbolaget.

  Han uppges under många år ha haft ett flertal styrelseuppdrag och ledande befattningar inom finansbranschen, främst inom fond- och kapitalförvaltning.

  Joachim Spetz axlar sin nya roll som ordförande för Swedbank Robur i samband med det konstituerande styrelsemötet den 17 april 2019.  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Fidelity Global Financial Services steg 9,6 procent i första kvartalet, köpte in sig i två bolag  

  Fidelity Global Financial Services steg 9,6 procent i första kvartalet, köpte in sig i två bolag

  Fidelity Global Financial Services A-Dis-EUR utvecklades positivt i det första kvartalet med en uppgång om 9,6 procent. Detta i linje med jämförelseindexet.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den finansiella sektorn utvecklades väl under perioden men gick svagare än den breda marknaden. Samtliga delsektorer som inryms under finanssektorn avslutade kvartalet på plus.

  För fondens del hörde SS&C Technologies, Worldpay och Ingenico till de främsta bidragsgivarna till den relativa avkastningen.

  Worldpay som är verksamma inom betallösningar steg på nyheten om ett samgående med Fidelity National Information Services, en affär som värderas till cirka 35 miljarder dollar. Det uppges vara en av de största affärerna hittills på betalområdet som växer kraftigt.

  På minussidan märktes främst innehaven i Caixabank, Banco Macro och KB Financial Group.

  Caixabank backade på regulatorisk oro runt Basel-normer i Spanien. Från förvaltarhåll anser man fortsatt att banken är välskött med en bra ledning.

  Ett nytt innehav i fonden är det i China Life Insurance, det största livsförsäkringsbolaget i Kina. Företaget anses ha en god finansiell ställning, ett starkt varumärke och ett solitt distributionsnätverk.

  SS&C Technologies som var kvartalets vinnaraktie är även ett nytt innehav. Företaget bedöms ha en stark position i automatiseringsarbete för finansbolag samt en attraktiv tillväxtprofil.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Greater China ökade 17,1 procent i första kvartalet, har gått bättre än index  

  Fidelity Greater China ökade 17,1 procent i första kvartalet, har gått bättre än index

  Fidelity Greater China A-USD ökade 17,1 procent i första kvartalet, medan jämförelseindexet steg 15,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sentimentet gentemot kinesiska aktier stärktes under perioden mot bakgrund av framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina samt inhemska tillväxtsatsningar.

  Fonden utvecklades väl under perioden samt bättre än jämförelseindexet, vilket hänförs till gynnsamma aktieval inom hälsovårdssektorn. Vissa konsumtionsrelaterade innehav samt IT-bolag bidrog även positivt till den relativa avkastningen.

  På bolagsnivå hörde Kweichow Moutai, New Oriental och Kingsoft till de främsta bidragsgivarna.

  Bryggerijätten Kweichow Moutai steg på ökad försäljningsvolym, högre genomsnittliga försäljningspriser och kontrollerad kostnadsökning.

  På minussidan märktes framförallt innehavet i Industrial and Commercial Bank of China, vars kvartalsresultat tyngdes av bland annat svag tillväxt i insättningar samt ökade kreditkostnader.

  Från förvaltarhåll framhåller man att banken är väl skött, samt att banken har en stark finansiell position.

  Förvaltarteamet är fortsatt positiva till investeringstemat New China, med positiva tillväxtutsikter för vissa sektorer till följd av teknologiska framsteg, förändrade konsumentbeteenden och flexibla verksamhetsstrategier. Portföljen fortsätter att ha en tyngdpunkt mot aktier inom IT, konsument och kommunikationstjänster.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Consumer Industries steg 15,8 procent i första kvartalet, har köpt in sig i Booking Holdings och Infineon  

  Fidelity Global Consumer Industries steg 15,8 procent i första kvartalet, har köpt in sig i Booking Holdings och Infineon

  Fidelity Global Consumer Industries A-EUR steg 15,8 procent i det första kvartalet, medan jämförelseindexet ökade 14,4 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader steg under perioden med anledning av mjukare centralbanker, framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina samt hälsosamma företagsvinster.

  Fonden utvecklades väl och bättre än jämförelseindex under perioden, vilket hänförs till framförallt en övervikt mot textil, kläder och lyxsektorn.

  LVMH, PVH och Tiffany & Company hörde till de främsta bidragsgivarna, medan innehaven i Philip Morris, EssilorLuxottica och Kroger tyngde.

  LVMH steg på en positiv kvartalsrapport. Från förvaltarhåll anser man att bolaget har ett starkt varumärkesmomentum på flera marknader och genom flera produktlinjer. Vidare har fortsatta investeringar bidragit till att man upprätthållit sin marknadsledande position.

  Ett nytt innehav som initierades under perioden är det i resebolaget Booking Holdings. Bolaget har ökat sina marknadsandelar på internationella marknader, och bedöms ha ett förnyat fokus på varumärkesannonsering.

  Man har även köpt in sig i Infineon Technologies som upplevs vara attraktivt värderat.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity America ökade 8,6 procent i första kvartalet, har köpt in sig i Alexion med stark pipeline  

  Fidelity America ökade 8,6 procent i första kvartalet, har köpt in sig i Alexion med stark pipeline

  Fidelity America A-Acc-USD ökade 8,6 procent i det första kvartalet, medan jämförelseindexet ökade 13,5 procent. Detta efter att bland annat det mer defensiva innehavet Berkshire Hathaway tyngt avkastningen. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska aktiemarknaden steg kraftigt under perioden, mot bakgrund av en mjukare centralbank i landet och framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina.

  Fonden utvecklades väl under perioden, men sämre än dess jämförelseindex.

  På minussidan märktes framförallt innehavet i Berkshire Hathaway, ett innehav som beskrivs vara mer defensivt. Bolaget anses ha en väldigt stark balansräkning och äger många bolag som är generellt okorrelerade med varandra.

  Även CVS Health hade det svårt på börsen. Trots en positiv kvartalsrapport backade aktien då bolaget förmedlade en svag guidance för 2019.

  På plussidan märktes fondens energiinnehav, däribland SBM Offshore som steg på sin kvartalsrapport. Bolaget aviserade en utdelningshöjning på 50 procent.

  Ett nytt innehav som initierades under kvartalet är det i bioteknikbolaget Alexion Pharmaceuticals. Förvaltarteamet framhåller att patentskyddet för läkemedlet Soliris har förlängts och att det finns i princip ingen jämförbar konkurrerande produkt på marknaden. Vidare anses bolaget ha en stark pipeline av läkemedelsprojekt som talar för framtida vinsttillväxt.

  Två andra nya positioner är industrikonglomeratet General Electric och det globala matbolaget Bunge.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific steg 12 procent i första kvartalet, såg robust rapport från Softbank  

  Fidelity Pacific steg 12 procent i första kvartalet, såg robust rapport från Softbank

  Fidelity Pacific A-USD steg 12 procent i första kvartalet, medan jämförelseindexet ökade 9,8 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier i Stilla havet-regionen utvecklades positivt under kvartalet, efter en större nedgång under 2018. Mjukare centralbanker globalt ihop med framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina förbättrade sentimentet på börsen.

  De tillägger dock att det finns fortfarande vissa frågetecken kring styrkan i den ekonomiska återhämtningen, särskilt vad gäller handels- och tillverkningssektorer.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fondens del var Softbank, Clinuvel Pharma och Kingsoft. På minussidan märktes Bitauto Holdings, Amaysim Australia och Financial Products Group.

  Softbank levererade ett robust kvartalsresultat med stöd från telekomverksamheten och bidrag från konglomeratets teknikinvesteringar. Bolaget utannonserade även ett aktieåterköpsprogram.

  Vad gäller Bitauto som tyngde bedömer man att investerare förbisåg bolagets starka kvartalsrapport och istället fokuserade på svagheten på efterfrågesidan för bilar i Kina.

  Ett nytt innehav är det i e-handelsbolaget Cafe24. Aktien anses gynnas av strukturell tillväxt på e-handelsområdet i Sydkorea.

  Vidare har förvaltarteamet ökat i kinesiska Kingsoft som anses ha en attraktiv värdering.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail A backade 3,3 procent i mars, upp 21,5 procent i första kvartalet  

  DNB Renewable Energy retail A backade 3,3 procent i mars, upp 21,5 procent i första kvartalet

  DNB Renewable Energy retail A backade 3,3 procent i mars, i linje med jämförelseindexet. Det medför att fonden är upp 21,5 procent under det första kvartalet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektorn för förnybara energikällor utvecklades svagare än aktiemarknaden i allmänhet i mars efter en betydligt starkare början på året.

  En del av fallet kan förklaras av en svag utvecklingen i vissa råvaror som till exempel ferrovanadium, som hittills i år haft en sämre utveckling än vad man hade räknat med.

  Det fanns en del ljuspunkter i portföljen under månaden.

  Månadens vinnare blev Lynas, en leverantör av sällsynta jordarter. Aktien steg efter ett opportunistiskt bud från detaljhandelskedjan Wesfarmers. Nordex utvecklades även positivt efter att bolaget signalerat bättre utsikter än förväntat.

  Förvaltarteamet skriver avslutningsvis att fonden handlar till en värderingsrabatt mot MSCI World, trots att den har en högre förväntad resultatutveckling. Tillväxten i förnybara energikällor är i stor utsträckning strukturell och kanske mindre cyklisk än vad marknaden diskonterar, lyder deras bedömning.

  De största innehaven var per utgången av månaden China Longyuan Power, American Axle & Manufacturing och First Solar med portföljvikterna 6,7, 6,6 respektive 6,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care steg 0,4 procent i mars, hälsa är som alltid en viktig fråga inför amerikanska presidentvalet  

  DNB Health Care steg 0,4 procent i mars, hälsa är som alltid en viktig fråga inför amerikanska presidentvalet

  DNB Health Care ökade 0,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 9,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i USA börjar positionering inför presidentvalet 2020 och hälsa är som alltid en viktig fråga.

  "Fokus på höga läkemedelspriser och organiseringen av sjukvården står högt upp på dagordningen. Demokraterna vill ha en sjukvård som ligger i linje med den Europeiska, och investerare fruktar att detta kommer att leda till lägre lönsamhet i branschen, eftersom myndigheterna får en ännu större roll som köpare av sjukvård och sjukvårdsprodukter", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden utvecklades sämre än jämförelseindexet under månaden som ökade med 1,3 procent.

  Dentsply Sirona blev månadens vinnare i portföljen efter att bolaget levererat solida siffror och signalerat goda utsikter. Sanofi utvecklades även bra.

  På minussidan märktes Bayer, på grund av att bolaget förlorade en ny rättegång relaterad till bekämpningsmedlet Glyfosat.

  De största innehaven var per utgången av månaden Johnson & Johnson, Sanofi och Cigna med portföljvikterna 8,6, 7 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia har nu fem stjärnor hos Morningstar  

  C WorldWide Asia har nu fem stjärnor hos Morningstar

  C WorldWide Asia har nu fem stjärnor hos Morningstar, från tidigare fyra stjärnor. Det framgår av en uppdatering i databasen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi steg 2,5 procent i mars, är fortsatt positiva till T-Mobile  

  DNB Teknologi steg 2,5 procent i mars, är fortsatt positiva till T-Mobile

  DNB Teknologi steg 2,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 20,2 procent hittills i år. T-Mobile bidrog negativt denna månad, men från förvaltarhåll är man fortsatt positiva till aktien. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mars var en gynnsam månad för teknologi‐, media‐ och telekomaktier.

  Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under månaden som ökade med fyra procent.

  På plussidan för fonden märktes Square Enix och Alphabet.

  Förväntningarna inför Square Enix lansering av det nya Final Fantasy-spelet på E3-mässan i juni drev aktiekursen uppåt. Alphabet (Google) steg i linje med den breda marknaden.

  På minussidan återfinns Vishay Intertechnology och T‐Mobile, varav det senare innehavet kommenteras ytterligare.

  Myndigheterna har satt sig på tvären gällande fusionen mellan T‐Mobile och Sprint, och väntan på godkännande från myndigheterna fick aktien att falla.

  "Vi ser dock en stor uppsida för aktien oavsett scenario", tillägger förvaltarteamet.

  De största innehaven var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Oracle med portföljvikterna 8,7, 6,6 respektive 5,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Avanza 75 uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar  

  Avanza 75 uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar

  Avanza 75 uppgraderas från fyra till fem stjärnor hos Morningstar, enligt en uppdatering i fonddatabasen.  Taggar:

 • Öhman Grön Obligationsfond steg 0,6 procent i mars, ser framför sig god utveckling av gröna obligationsmarknaden  

  Öhman Grön Obligationsfond steg 0,6 procent i mars, ser framför sig god utveckling av gröna obligationsmarknaden

  Räntefonden Öhman Grön Obligationsfond steg 0,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp en procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den goda utvecklingen under månaden beror på fallande räntor och en fortsatt stark återhämtning på kreditmarknaden.

  "Rising stars"-kandidaten Humlegården som erhöll IG-rating, allokering till EUR-krediter samt investeringar i fastighetssektorn bidrog mest till fondens avkastning under månaden.

  Förvaltarteamet ser positivt på framtiden för fonden.

  "Vi bedömer att den gröna obligationsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt under 2019 med starkt intresse för gröna primärmarknadstransaktioner vilka fonden kommer fortsätta vara aktiv i", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De tillägger dock att ledande indikatorer pekar fortsatt ned och oro för tillväxt och politiska risker kvarstår.

  Med anledning av ovanstående är förvaltarteamet fortsatt försiktiga och fokuserar främst på investeringar med kortare löptider och ratingkandidater.

  De största obligationsinnehaven i portföljen vid månadsskiftet var utgivna av Southern Economic, Klövern och Volvo Finans med portföljvikterna 3,8, 3,3 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #energy   #fixedincome   #macro   #renewable  

 • Lannebo Komplett uppgraderas från tre till fem stjärnor på Morningstar  

  Lannebo Komplett uppgraderas från tre till fem stjärnor på Morningstar

  Lannebo Komplett, som inrymmer flera Lannebo-fonder, hoppar från tre till fem stjärnor på Morningstar. Det framgår av en uppdatering.

  Vanligen brukar förbättringar eller försämringar av betyget ske med en stjärna i taget.

  Fondens uppgång sedan årsskiftet lyder 7,4 procent enligt den senaste månadsrapporten, medan jämförelseindexet är upp 6,3 procent under samma period.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Företagsobligationsfond ökade 0,6 procent i mars, har gått bättre än index i år  

  Öhman Företagsobligationsfond ökade 0,6 procent i mars, har gått bättre än index i år

  Räntefonden Öhman Företagsobligationsfond A ökade 0,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 1,2 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 0,8 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den goda utvecklingen under månaden beror på en fortsatt återhämtning på kreditmarknaden och ett lägre ränteläge.

  Fonden har en längre löptid än index och det bidrog positivt under månaden med 40 räntepunkter.

  Inga strukturella förändringar genomfördes i portföljen, men man avyttrade Swedbank och köpte Länsförsäkringar.

  Inför framtiden noterar man att ledande indikatorer pekar fortsatt ned och oro för tillväxt och politiska risker kvarstår.

  "Vi är därför fortsatt försiktiga och fokuserar främst på investeringar med kortare löptider och i bättre kvalitet", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De största obligationsinnehaven i portföljen var utgivna av Stadshypotek, DNB och Kungsleden med portföljvikterna 2,2, 2 respektive 1,7 procent. Den effektiva durationen löd 2,9 år.  Taggar:

 • Öhman FRN Hållbar steg 0,3 procent i mars, portföljkrediter har fortsatt utvecklats starkt  

  Öhman FRN Hållbar steg 0,3 procent i mars, portföljkrediter har fortsatt utvecklats starkt

  Den aktivt förvaltade räntefonden Öhman FRN Hållbar A steg 0,3 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 0,8 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 0,5 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de noterar fortsatt att centralbankers bekräftande av svaghetstecken i Kina och Europa medfört att marknaden återhämtat sig och att räntehöjningar skjutits på framtiden.

  "Ledande indikatorer pekar dock fortsatt ned och oro för tillväxt och politiska risker kvarstår", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De väljer att vara fortsatt försiktiga och fokuserar främst på investeringar med kortare löptid och med bättre kvalitet.

  För fondens del har krediter fortsatt att utvecklats starkt. Fastigheter och då Humlegården som fick en IG-rating under mars har bidragit mest.

  Under sista veckan av mars avyttrades en mindre exponering i Swedbank eftersom man förväntar sig mer volatilitet framöver.

  De största obligationsinnehaven var per utgången av månaden utgivna av SBB, Kungsleden och Akelius med portföljvikterna 2,3, 1,7 respektive 1,5 procent.

  Kreditsegmentet BBB stod för 52,3 procent av allokeringen, följt av BB med 27,3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index USA ökade 2,4 procent i mars, är upp 18,2 procent i första kvartalet  

  Öhman Etisk Index USA ökade 2,4 procent i mars, är upp 18,2 procent i första kvartalet

  Öhman Etisk Index USA A ökade 2,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 18,2 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit 19 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per utgången av månaden Apple, Microsoft och Johnson & Johnson med portföljvikterna 5,3, 5 respektive 2,2 procent.

  Teknik stod för 29,6 procent av allokeringen, följt av sjukvård med 18,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Holberg Global uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar  

  Holberg Global uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar

  Holberg Global A uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar, från tidigare fyra stjärnor. Det framgår av en uppdatering.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige ökade 0,5 procent i mars, är upp 12,2 procent under det första kvartalet  

  Öhman Etisk Index Sverige ökade 0,5 procent i mars, är upp 12,2 procent under det första kvartalet

  Öhman Etisk Index Sverige A ökade 0,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 12,2 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Ericsson var det största innehavet i fonden vid månadsskiftet, följt av Volvo och Assa Abloy. Portföljvikterna för dessa innehav var 7,3, 6,2 respektive 5,3 procent.

  Industri stod för 34,7 procent av allokeringen, följt av finans med en andel om 19,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar har nu fem stjärnor hos Morningstar  

  Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar har nu fem stjärnor hos Morningstar

  Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar har nu fem stjärnor hos Morningstar, från tidigare fyra stjärnor. Det framgår av en uppdatering i databasen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Japan ökade 0,9 procent i mars, har stigit 11,5 procent under det första kvartalet  

  Öhman Etisk Index Japan ökade 0,9 procent i mars, har stigit 11,5 procent under det första kvartalet

  Öhman Etisk Index Japan ökade 0,9 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11,5 procent i det första kvartalet. Detta i likhet med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven var per utgången av månaden Toyota, Softbank och Takeda Pharmaceutical med portföljvikterna 5,7, 3,4 respektive 2,6 procent.

  Konsument cyklisk stod för 19 procent av allokeringen, följt av industri med 16,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar  

  SPP Generation 70-tal uppgraderas till fem stjärnor hos Morningstar

  SPP Generation 70-tal får fem stjärnor hos Morningstar, från tidigare fyra stjärnor. Det framgår av en uppdatering i databasen.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Pacific ökade 1,1 procent i mars, upp 17,3 procent i första kvartalet  

  Öhman Etisk Index Pacific ökade 1,1 procent i mars, upp 17,3 procent i första kvartalet

  Öhman Etisk Index Pacific ökade 1,1 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17,3 procent hittills i år. Detta i likhet med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven var per utgången av månaden AIA Group, Commonwealth Bank of Australia och Westpac med portföljvikterna 8,9, 8,4 respektive 6,7 procent.

  Finans stod för 50,9 procent av allokeringen, följt av fastigheter med 15 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Europa steg 0,8 procent i mars, ökad portföljvikt för Nestle  

  Öhman Etisk Index Europa steg 0,8 procent i mars, ökad portföljvikt för Nestle

  Öhman Etisk Index Europa steg 0,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 14,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 16 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per utgången av månaden Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 5,6, 3,7 respektive 2,5 procent.

  Finans stod för 23,3 procent av allokeringen, följt av sjukvård med 16,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Emerging Markets steg en procent i mars, Tencent fortsatt största innehavet  

  Öhman Etisk Emerging Markets steg en procent i mars, Tencent fortsatt största innehavet

  Öhman Etisk Emerging Markets steg en procent i mars, vilket medför att fonden är upp 16,3 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 15 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per utgången av månaden Tencent, Alibaba och Taiwan Semiconductor med portföljvikterna 8,3, 7,5 respektive 6,3 procent.

  Teknik stod för 35,5 procent av allokeringen, följt av finans med 28,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Sverige Fokus sjönk 0,7 procent i mars, har utvecklats bättre än index  

  Öhman Sverige Fokus sjönk 0,7 procent i mars, har utvecklats bättre än index

  Aktiefonden Öhman Sverige Fokus sjönk 0,7 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 14,5 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 13,1 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven var per utgången av månaden Essity, Volvo och Electrolux med portföljvikterna 8,3, 7,4 respektive 6,7 procent.

  Industri stod för 36,3 procent av allokeringen, följt av teknik med 22,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Småbolagsfond steg 1,4 procent i mars, stödjande makrodata bedöms bli viktigt framgent  

  Öhman Småbolagsfond steg 1,4 procent i mars, stödjande makrodata bedöms bli viktigt framgent

  Aktiefonden Öhman Småbolagsfond steg 1,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 14,3 procent under det första kvartalet. Detta i likhet med jämförelseindexet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oron kring konjunkturutvecklingen gjorde att mars fick en sval avslutning. Starkt bidragande var de preliminära inköpschefsindexen för tillverkningsindustrin i eurozonen som fortsatte att försvagas. Brexit fortsätter också att vara ett orosmoln.

  Stödjande makrodata bedöms bli viktigt för att börsen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt.

  Småbolag utvecklades bättre än stora bolag under perioden.

  För fondens del var det Elekta, Swedish Orphan Biovitrum, samt Acando som utvecklades starkast. Acando fick ett bud på sig med en premie om 44 procent från senaste stängningskurs.

  Salmones Camanchaca, Hexpol samt NetEnt utvecklades negativt. Flera laxbolag, däribland Salmones Camanchaca, utvecklades svagt efter oro kring ökat utbud vilket skulle
  påverka laxpriset negativt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Tele2, MTG och Nibe med portföljvikterna 5,8, 5,5 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Hållbar ökade 1,3 procent i mars, kan komma en kortsiktig sättning  

  Öhman Global Hållbar ökade 1,3 procent i mars, kan komma en kortsiktig sättning

  Öhman Global Hållbar steg 1,3 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 16,4 procent hittills i år. Från förvaltarhåll är man fortsatt försiktiga till marknaden. Det framgår av en månadsrapport.

  "Framåtblickande indikatorer pekar nu på en inbromsning av ekonomin, men aktiemarknaden har historiskt sett fortsatt att stiga relativt länge efter att de första varningssignalerna blinkar rött", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De befarar att det kan komma en kortsiktig sättning innan det börjar röra sig uppåt igen. Förvaltarteamet fortsätter med sina långsiktiga teman samt ser större sättningar som köplägen för enskilda bolag.

  Fonden har utvecklats väl i år men något sämre än jämförelseindex som är upp 17,4 procent.

  Det fanns en del ljuspunkter i portföljen under månaden.

  Det amerikanska halvledarbolaget Nvidia steg 17 procent då marknaden gillade deras köp av ett annat bolag i fonden, i form av Mellanox.

  På minussidan märktes Biogen som misslyckades med ett försök inom terapiområdet Alzheimers och där aktien sjönk kraftigt. Även Veoneer tyngde på nyemissionsoro. Båda dessa innehav beskrivs dock som små i fonden.

  De största innehaven var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Roche med portföljvikterna 3,6, 3,6 respektive 2,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth ökade 1,3 procent i mars, kraftig uppgång för Nvidia efter förvärv  

  Öhman Global Growth ökade 1,3 procent i mars, kraftig uppgång för Nvidia efter förvärv

  Aktiefonden Öhman Global Growth ökade 1,3 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17,7 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit 17,4 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man är fortsatt neutrala till marknaden.

  "Framåtblickande indikatorer pekar nu på en inbromsning av ekonomin, men aktiemarknaden har historiskt sett fortsatt att stiga relativt länge efter att de första varningssignalerna blinkar rött", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De befarar att det kan komma en kortsiktig sättning innan det börjar röra sig uppåt igen. Förvaltarteamet fortsätter med sina långsiktiga teman samt ser större sättningar som köplägen för enskilda bolag.

  Det fanns en del ljuspunkter i portföljen under månaden.

  Den kinesiska resesajten ctrip.com steg 28 procent på en upplevt bra rapport och att de ser ett bättre 2019 än väntat.

  Det amerikanska halvledarbolaget Nvidia steg 17 procent då marknaden gillade deras köp av ett annat bolag i fonden, i form av Mellanox.

  På minussidan märktes bilsäkerhetsföretaget Veoneer som backade kraftigt på oro för nyemission samt dåligt sentiment för allt bilrelaterat.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Samsung med portföljvikterna 6,6, 5 respektive 4,5 procent. Antalet aktieinnehav var 42 stycken.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Global REIT steg fyra procent i mars, noterar attraktiva värderingar inom fastighetssektorn  

  UB Global REIT steg fyra procent i mars, noterar attraktiva värderingar inom fastighetssektorn

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden UB Global REIT steg fyra procent i mars, jämfört med uppgången om 2,8 procent för indexet MSCI World. Från förvaltarhåll bedömer man att det finns fortfarande mycket likviditet som söker efter bra fastighetsinvesteringar.

  Förvaltaren Aki Kostiander uppger i en kommentar till fondens utveckling att stämningen på fastighetsmarknaden var överlag bra under perioden i de utvecklade OECD-länderna, som fonden riktar in sig mot. Sjunkande räntor och mjukare penningpolitik från centralbankerna bedöms underlätta situationen för fastighetsinvesterare.

  Fonden utvecklades positivt under månaden samt bättre än världsindexet MSCI World.

  Avkastningen i Asien, vilket ingriper OECD-länderna Australien och Japan, var bättre än i USA och Europa. De noterade nordiska fastighetsaktierna i portföljen utvecklades även väl samt bättre än kontinentala Europa och Storbritannien.

  På minussidan återfinns innehav i Tyskland.

  "Det största negativa temat under perioden var spekulationerna i tyska Berlin där politikerna har öppnat upp diskussionen om att förstatliga privata bostäder. Det slog mot de tyska, listade bostadsaktierna som är en stor sektor inom de olika indexen för fastighetsaktier", berättar Kostiander.

  På plussidan nämner UB-förvaltaren att resultatperioden överlag visade att både hyrorna och tillgångsvärden för noterade fastighetsaktier har fortsatt att utvecklas bra.

  Under perioden gjordes inga större ändringar i portföljen.

  Vikten på de amerikanska REIT:erna inom detaljhandel och köpcentersektorn sänktes något. Därutöver är amerikanska Brookfield Property Partners nu den högst viktade aktien i portföljen.

  Förvaltarteamet bakom fonden anser att fastighetssektorn som helhet ser ganska attraktiv ut i och med att ränteläget är positivt samtidigt som den globala tillväxten har mattats av.

  "Detta borde betyda att aktier med bra direktavkastning och lite lägre risk gynnas jämfört med tillväxtaktier. Värderingarna inom sektorn ser också attraktiva ut i de flesta länderna", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Brexit ses som ett orosmoment men de bedömer att de noterade fastighetsaktierna där har diskonterat en stor del, om inte hela delen, av en potentiell hård Brexit. Med anledning av detta anses aktierna vara klart köpvärda till dagens kurser tillsammans med det svaga pundet.

  Fonden placerar globalt i REIT-bolag och börsnoterade fastighetsbolag. Inom REIT-lagstiftningen befrias fastighetsbolagen från bolagsskatt under vissa förutsättningar. Undersökningar visar att REIT-placeringarna gett klart bäst avkastning av olika former av fastighetsplaceringar, enligt fondbolaget.  Taggar:
  #realestate  

 • Relativt bra miljö för krediter just nu - Chris Iggo  

  Relativt bra miljö för krediter just nu - Chris Iggo

  Det är en relativt bra miljö för krediter just nu, enligt finansjätten Axas ränteinvesteringschef Chris Iggo.

  Det har uppkommit vissa tecken på att den globala tillväxten nu stabiliseras, även om europeisk makrodata laggar något. Kina och USA har utmärkt sig på plussidan vad gäller tillverkningsdata.

  Yielden på obligationer har även stigit något, vilket antyder att recessionsoron på marknaden har avtagit något.

  Krediter som tillgångsslag är inte nödvändigtvis billigt, men ses som attraktivt relativt statsobligationsräntor.

  Han rekommenderar att aktiva kreditexponeringar bör ha en högre tyngdpunkt på delar av kreditmarknaden med högre yield.

  Vidare tror Iggo att kreditmarknader bör överprestera om makrodata förbättras ihop med positiva nyheter kring ett antal viktiga frågor, däribland handelssamtalen mellan USA och Kina samt Brexit-situationen i Storbritannien.  Taggar:
  #financials   #insurance  

 • Bra kvartalsrapport från Beijer Ref, förvärv i Asien bidrar starkt till resultattillväxten - Vegard Søraunet  

  Bra kvartalsrapport från Beijer Ref, förvärv i Asien bidrar starkt till resultattillväxten - Vegard Søraunet

  Det var en bra kvartalsrapport från kylgrossisten Beijer Ref, och förvärven i Asien bidrar starkt till tillväxten för rörelseresultatet (ebit). Det uppger Odin-förvaltaren Vegard Søraunet i en kommentar till Finwire, mot bakgrund av bolagets kvartalsrapport som släpptes under morgonen.

  Beijer Refs omsättning uppgick till 3 434 miljoner kronor (2 605) i det första kvartalet, en ökning med 32 procent mot föregående år. Organiskt ökade omsättningen 8 procent. Ebitda-resultatet blev 346 miljoner kronor (195), med en ebitda-marginal på 10,1 procent (7,5).

  Det framgick även av kvartalsrapporten att Beijer Refs vd Per Bertland ser positivt på det andra kvartalet, med upplevt gynnsamma förutsättningar.

  "Bolaget visar återigen en stark omsättningstillväxt om 32 procent, varav 8 procent organiskt. Förvärven i Asien bidrar till stark tillväxt hos ebit-resultatet. Den fruktade nedgången i köldmediepriser kompenseras av starka eftermarknader efter regleringar och nya investeringar", förklarar Odin-förvaltaren.

  Aktien har reagerat positivt på rapporten med en uppgång på drygt 17 procent i skrivande stund. Den är därmed upp nästan 30 procent sedan årsskiftet.

  Søraunet berättar att analytiker har varit skeptiska inför rapporten med anledning av fallande köldmediepriser.

  Han nämner vidare att en stark efterfrågan på marknaden medför att bolaget nu bygger en ny fabrik.

  En annan ljuspunkt är att nettoskulden i förhållande till ebitda-resultatet nu understiger två gånger, till följd av ett starkt kassaflöde.

  "Vi förväntar oss nya förvärv framöver och tror att det är helt rätt att ha en stor position i detta bolag med strängare regleringar och ökat fokus på koldioxid och miljö", uppger förvaltaren avslutningsvis.

  Kylgrossisten är ett av de största innehaven i både Odin Sverige och Odin Norden, där innehavet hade en portföljvikt om 4,8 procent respektive 3,2 procent vid utgången av mars. Detta enligt fondernas senaste månadsrapporter.  Taggar:
  #industrials  

 • Vinnarfonderna på Beijer Refs rapportrusning, Skandia Småbolag och Odin Sverige i toppen  

  Vinnarfonderna på Beijer Refs rapportrusning, Skandia Småbolag och Odin Sverige i toppen

  Flera fonder gynnas av att kylgrossisten Beijer Ref stiger nästan 17 procent på sin rapport för det första kvartalet, däribland Skandia Småbolag Sverige, Odin Sverige och Spiltan Aktiefond Sverige. Detta enligt fonddatabasen Morningstar.

  Bolagets omsättning uppgick till 3 434 miljoner kronor (2 605) i det första kvartalet, en ökning med 32 procent mot föregående år. Organiskt ökade omsättningen åtta procent. Ebitda-resultatet blev 346 miljoner kronor (195), med en ebitda-marginal på 10,1 procent (7,5).

  Det framgick även av kvartalsrapporten som släpptes under morgonen att Beijer Refs vd Per Bertland ser positivt på det andra kvartalet, med upplevt gynnsamma förutsättningar.

  I toppen i ägarlistan, sorterat efter portföljvikt för aktivt förvaltade fonder, återfinns Skandia Småbolag Sverige där innehavet i Beijer Ref hade en portföljvikt om 6,1 procent vid utgången av mars.

  Därefter kommer Odin Sverige där kylgrossisten utgjorde 4,8 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet. Det är även ett större innehav i Odin Norden.

  Odin-förvaltaren Vegard Søraunet har tidigare uttryckt sig positivt om aktien, och bedömer att företaget gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet.

  Därefter i fondägarlistan kommer två Spiltan-fonder, i form av Spiltan Aktiefond Sverige samt Spiltan Aktiefond Stabil. Portföljvikten för Beijer Ref löd 4,1 procent i dessa två fonder i slutet av februari.

  Andra fonder med större innehav i Beijer Ref sett till procentuell exponering är Evli Swedish Small Cap, Öhman Sweden Micro Cap, Öhman Småbolagsfond, Cliens Småbolag och Strand Småbolagsfond. Beijer Ref stod för mellan tre till fyra procent av dessa fonders portföljer vid det senaste månadsskiftet.

  Dagens kursuppgång medför att Beijer Ref har stigit drygt 29 procent på börsen sedan årsskiftet, och 70 procent de senaste 12 månaderna.  Taggar:
  #industrials  

 • Ålandsbanken Fonder ser en del distinkta konjunkturella varningssignaler, sänker aktieandelen  

  Ålandsbanken Fonder ser en del distinkta konjunkturella varningssignaler, sänker aktieandelen

  Ålandsbanken Fonder ser en del distinkta konjunkturella varningssignaler, samtidigt som konsumenter ger stöd till efterfrågan. Det framgår av deras senaste marknadsutblick.

  Den makroekonomiska omgivningen har utvecklats sämre än fondbolagets förväntningar den senaste tiden. Europeiska PMI-mätningarna för mars var klart sämre än väntat, speciellt indikatorer för orderingången i tillverkningsindustrin visade svaghet.

  "Ännu verkar dock svagheten vara koncentrerad till anpassningen inom europeisk bilindustrin till nya regelverk, snarare än en generell kollaps i industriell aktivitet", förklarar författarna av marknadsrapporten.

  Vad gäller rekommenderad allokering sänks aktieandelen från 60 till 50 procent.

  Samtidigt minskas risktagandet i fondbolagets ränteportföljer genom att en nedskalning av exponeringen mot företagsobligationer med högre kreditrisk.

  Norden, high yield-obligationer och USA erhåller rekommendationen övervikt. Korta räntor, IG-obligationer och tillväxtmarknader får rekommendationen neutralvikt, medan man anser att Europa och långa räntor bör underviktas.  Taggar:
  #bank   #financials  

 • UB EM Infra köpte under mars aktier inom eldistribution i Brasilien samt mexikanska flygplatser  

  UB EM Infra köpte under mars aktier inom eldistribution i Brasilien samt mexikanska flygplatser

  Förvaltarteamet bakom infrastrukturfonden UB EM Infra, med fokus på tillväxtmarknader, köpte under mars aktier inom eldistribution i Brasilien samt flygplatser i Mexiko. Det framgår av en månadsrapport.

  "Tillväxtprognoserna på tillväxtmarknader är på väg ner men så är även långräntorna. Vi förväntar oss en svagt positiv utveckling under resten av året", förklarar fondens förvaltningsteam i månadsrapporten.

  De anser att värderingarna hos tillväxtmarknadsaktier är fortsatt attraktivt värderade relativt andra marknader.

  UB EM Infra A backade 0,7 procent i mars, vilket medför att avkastningen hittills i år summerar till 6,8 procent.

  De främsta bidragsgivarna under månaden i portföljen var International Container Terminal Services, Zhejiang Expressway och China Resources Gas Group. Totalt steg 21 aktier i portföljen, medan 22 innehav backade.

  De största innehaven per utgången av månaden var International Container Terminal Services, SATS och Airports of Thailand med portföljvikterna 4,2, 3,9 respektive 3,8 procent. Snittvärderingen i portföljen sett till P/E-tal var 13,6, en ökning från 12,1 för ett halvår sedan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Lighthouse Asset steg 0,2 procent i mars, kommenterar negativ avkastningskurva i USA  

  Consensus Lighthouse Asset steg 0,2 procent i mars, kommenterar negativ avkastningskurva i USA

  Consensus Lighthouse Asset A steg 0,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 4,1 procent hittills i år. Från förvaltarhåll hänför man det goda börshumöret främst till ränteutvecklingen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börserna gick relativt sidledes under mars månad.

  "Det som är lite underligt är att vinstförväntningarna är mer negativa än normalt. Det är ovanligt att börsen är så positiv när den inte drivs av förbättrade vinstförväntningar. Konsensusförväntningarna på vinsterna för S&P 500 föll 2 procent i kvartalet. Det är rimligt att säga att börsutvecklingen idag drivs mer av ränteutvecklingen än av positiva vinstrevideringar", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De kommenterar även uppkomsten av en negativ avkastningskurva i USA.

  "Detta har tidigare varit en relativt pålitlig indikator för att förutspå en kommande recession. Detta är mycket omskrivet och diskuterat i media den senaste tiden. I vissa lägen kan enbart sådana diskussioner skapa en recession", uppger förvaltarteamet och fortsätter:

  "Vi måste ha i åtanke att vi haft en av de längsta högkonjunkturer på länge, främst drivet av riksbankernas penningpolitik".

  De största fondinnehaven var vid månadsskiftet Danske Invest Hedge Fixed Income och Öhman FRN-fond med andelarna 8,4 respektive 7,3 procent.

  De största aktieinnehaven i fonden var THQ Nordic, Saab och Hoist med portföljvikterna 2,1, 1,9 respektive 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Institutionella investerare i USA har hög andel kassa och övervikt mot defensivt - Enter Fonder  

  Institutionella investerare i USA har hög andel kassa och övervikt mot defensivt - Enter Fonder

  Enkäter visar på att institutionella investerare i USA har hög andel kassa och övervikt mot defensiva sektorer, skriver Enter-förvaltaren Jon Hyltner och räntechefen Gustaf Tegell i den senaste marknadsanalysen från fondbolaget.

  Året har startat med en synkroniserad uppgång för risktillgångar, och mot bakgrund av flera utvecklingar på finansmarknaderna kunde man tänka sig att det råder en övervägande optimism bland investerare.

  "Det verkar dock inte vara fallet. Enkäter för den amerikanska marknaden pekar på att institutionella investerare har en hög andel kassa och övervikt mot defensiva sektorer. Vårt intryck är att detsamma råder för den svenska marknaden. Förväntningarna på konjunkturen och bolagens vinster är på låga nivåer", kommenterar Hyltner och Tegell.

  Pessimismen globalt bedöms antagligen till stor del grundas på förväntan om en svagare global ekonomisk utveckling.

  Kina är ett land som lyfts fram i marknadsanalysen, och Enter-förvaltarna anser att Kinas betydelse för världsekonomin inte kan understrykas nog.

  "IMF förväntar sig att Kina kommer att stå för 33 procent av global BNP-tillväxt i år och resten av Asien för ytterligare 30 procent. Stimulanserna som kinesiska myndigheter nu genomför kan få märkbara effekter", förklarar Hyltner och Tegell.

  Deras uppfattning är att ett Kina som accelererar skulle kunna vara det som behövs för att få fart på den tyska och europeiska konjunkturen.

  Enter-förvaltarna skriver avslutningsvis att trots en kraftig återhämtning på börsen, så förefaller investerarkollektivet vara försiktigt inställda till börsen samt att Kinas stimulanser mycket väl kan förbättra konjunkturbilden under detta år. En förbättrad konjunktur och pessimistiska investerare bedöms vara en bra kombination för tillgångsslaget aktier.  Taggar:
  #macro   #stocks  

 • SEB Bioteknikfond sjönk - budaktuella Celgene största innehavet  

  SEB Bioteknikfond sjönk - budaktuella Celgene största innehavet

  SEB Bioteknikfond C sjönk med 0,3 procent under mars, vilket var svagare än marknaden som ökade under samma period. Hittills i år är fonden upp med 14,4 procent, mot 17,5 procent för index. Det framgår av en månadsrapport.

  "Mars var en volatil månad på bioteknikmarknaden och generellt sett föll marknaden
  tillbaka något. Fonden tappade i absoluta tal, och även relativt sitt jämförelseindex.
  Faktorallokeringen påverkade relativavkastningen negativt, främst drivet av fondens
  exponering mot lågt värderade bolag som utvecklades fortsatt svagt under månaden.
  Fondens exponering mot större bolag hade också en negativ påverkan", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Fondens exponering mot större bolag hade också en negativ påverkan under vårens första månad. På bolagsnivå påverkade övervikten i Biogen fondens relativa utveckling mest negativt, då bolaget föll kraftigt efter nyheten att en stor studie stoppas.

  Den största positiva effekten på relativavkastningen kom från fondens övervikt i Celgene, ett bolag som är under uppköp.

  De största innehaven var per utgången av månaden Celgene, Amgen och Gilead Sciences med portföljvikterna 10, 8,9 respektive 8,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg mot strömmen i mars, köpt aktier i medicinteknikbolag  

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg mot strömmen i mars, köpt aktier i medicinteknikbolag

  SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 0,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17,4 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 21 procent, men föll under mars månad. Det framgår av en månadsrapport.

  "Överlag ser marknaden skäligt prissatt ut, men på vissa håll är den övervärderad med aktiekurser som inte speglar företagens fundamenta. Sammantaget finns dock fortsatt goda möjligheter och vi behåller fokus på kvalitetsföretag som bör gynnas av marknadsuppgångar och skydda kapitalet vid eventuell nedgång", skriver förvaltaren Mark Sherlock i en månadsrapport.

  Fonden har under perioden köpt på sig aktier i Cantel Medical, ett bolag som har en dominerande ställning inom endoskopi i USA. Verksamheten har visat en tvåsiffrig tillväxt.

  "Framöver räknar vi med att utvecklingen kommer att drivas av en mix av olika branscher, såsom ERP-system, engångsartiklar inom sjukvården, och konsumentvaror i Europa", skriver Sherlock.

  Under perioden investerade fonden också i ICU Medical, som är ledande inom utrustning för infusionsbehandling. Marknaden gynnas av drivkrafter för tillväxt såsom en åldrande befolkning, ökad tillgång till sjukvård i tillväxtländer och fördelaktig, motiverar förvaltaren.

  Under månaden var Bio-Rad (life science) och WEX (tankkort) vinnare på en stark rapport respektive ljusa framtidsutsikter. Materialtillverkaren Eagle Materials steg också sedan en aktivistinvesterare köpt 9 procent i bolaget och planerade omfattande omstruktureringar.

  I den negativa vågskålen återfanns John Wiley, som utvecklades sämre än väntat med en ny intäktsmodell.

  "Vi ansåg att marknaden överreagerade och köpte fler aktier i det defensiva bolaget, som har ett gott kassaflöde och investerar i utbildningssektorn", uppger SEB-förvaltaren.

  Backade gjorde även Wintrust Financial och Community Bank System i linje med många andra finansaktier som tyngdes av Federal Reserves hållning i fråga om räntehöjningar.

  De största innehaven var per utgången av månaden Alimentation Couche-Tard, West Pharmaceuticals Services och Reinsurance Group of America med en andel om 2,7 procent följt av respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Hållbarhetsfond Global steg med 0,5 procent i mars - klimatfokuset hade liten betydelse för avkastningen  

  SEB Hållbarhetsfond Global steg med 0,5 procent i mars - klimatfokuset hade liten betydelse för avkastningen

  SEB Hållbarhetsfond Global steg 0,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 15,5 procent hittills i år. Detta är något svagare än jämförelseindex, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att världens aktiemarknader utvecklades blandat under mars. Obligationsräntor sjönk generellt på en ökad oro för världsekonomins utveckling och minskad riskaptit i marknaden.

  "Faktorallokeringen påverkade den relativavkastningen negativt, främst drivet av fondens exponering mot faktorn value som utvecklades fortsatt svagt under mars månad. Fondens exponering mot mindre bolag hade också en negativ påverkan, däremot bidrog exponeringen mot kvalitet positivt till utvecklingen", skriver förvaltarna i en kommentar.

  Energibolagen gick marginellt sämre än marknaden medan kraftbolagen utvecklas lite bättre så sammantaget hade fondens klimatfokus liten betydelse för resultatet.

  Både sektorallokering och bolagsval påverkade den relativa utvecklingen negativt även om den största effekten kom från de enskilda bolagsvalen.

  Störst negativ påverkan hade bolagsvalen inom IT där en undervikt i Apple påverkade mest negativt.

  Fondens övervikter i de engelska byggtillverkarna Persimmon och Berkely Group påverkade också relativavkastningen negativt. Övervikter i Target och Procter & Gamble samt L Brands gav de största positiva bidragen till fondens utveckling under månaden.

  De största innehaven var per utgången av månaden Procter & Gamble, Intel och Roche med andelarna 3,1 respektive 3 procent.  Taggar:

 • Allianz Global Equity Insights utvecklades som marknaden - har köpt Ping An  

  Allianz Global Equity Insights utvecklades som marknaden - har köpt Ping An

  Allianz Global Equity Insights AT-EUR gav en positiv absolutavkastning under mars, men presterade sämre än marknaden i stort. Börserna steg modest under vårens första månad.

  Fonden köpte under mars in sig i det kinesiska försäkringsbolaget Ping An, ett bolag som man menar använder bland annat AI för att ge sig på sina äldre konkurrenter i branschen. Marknadsandelarna ökar och värderingen är attraktiv, skriver förvaltaren Steve Berexa.

  Fonden har även sålt av det kinesiska molnföretaget Kingdee och IBM på grund vinsthemtagningar. Investeringssynen har också ändrats vilket fick bolaget att sälja Eicher Mtors, Six Flags samt Suzuki.

  Vidare har Allianz Global Equity Insights AT-EUR köpt på sig mer aktier i DBS Bank, Agilent Technologies, CVS Heath Corporation, IQVIA Holdings, Progressive Corporation och Genpact Limited. Företaget har också minskat ned sina innehav i Auto Trader och Invitae. Unitet Health-innehavet minskades också ned då man oroar sig för att demokraternas politik kan vara negativt för försäkringsbolagen.

  Även positionerna i Sanofi och Vonovia minskades.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Green Bond steg i mars - investerade i Danske Bank och finska OP  

  Allianz Green Bond steg i mars - investerade i Danske Bank och finska OP

  Allianz Green Bond - AT3 (H2-SEK) utvecklades positivt i mars men gick något svagare än index som under samma period ökade med 1,9 procent. Emissionsvolymen avseende gröna obligationer uppgick till 12 miljarder dollar. Det framgår av en månadsrapport.

  Undervikten i franska OAT, EIB och KfW förklarade differensen mot index. Övervikten i Siwre Properties och Orsted bidrog till avkastningen.

  När det gäller primärmarknaden investerade fonden under måndagen i Danske Bank. Fonden köpte i sekundärmarknaden också en grön obligation i OP Corporate Bank samt minskade ned sina positioner i Raiffeisen, LeasePlan och Barclays. Durationen var kortare än jämförelseindex. Fonden har totalt 137 olika investeringar.

  Under utsikter skriver fondbolaget att man underviktar europeisk duration och har en mer neutral syn på amerikansk duration. Fokus ligger fortsatt på botten-upp-analys när det gäller investeringar i gröna obligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Söderberg & Partners varnar för VIX - lite nervösa över nästan obefintlig oro i marknaden  

  Söderberg & Partners varnar för VIX - lite nervösa över nästan obefintlig oro i marknaden

  Söderberg & Partners varnar i sitt veckobrev för volatilitetsindexet VIX. Rapportsäsongen går mot sin start, det finns mängder med konjunkturella frågetecken och oron bland investerare är enligt VIX i princip obefintlig. VIX-indexet ligger enligt förvaltaren på oroväckande låga nivåer.

  "Att vi nu står inför en rapportsäsong där osäkerheten och rädslan bland investerarna ser ut att vara nästintill obefintlig gör oss lite nervösa. När vi dessutom sett fortsatt vikande konjunktursignaler och tendenser till en överköpt aktiemarknad, kan rapportsäsongen vara triggern för en eventuell nedåtrörelse, om inte kvartalsrapporterna lyckas leva upp till förväntningarna", skriver förvaltaren.

  I den amerikanska rapportsäsongen har 83 procent av de fåtal bolag som rapporterat slagit förväntningarna på vinstnivå. Endast 45 procent har dock slagit förväntningarna på högsta raden.

  "Även om investerarkollektivet uppenbarligen är väldigt positivt inställt, vill vi höja ett varningens finger för det låga VIX-indexet", uppger förvaltaren.

  När det gäller fondval är numera Fidelity Asia Pacific Opps ett nytt toppval. Tidigare var det Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • SEB Världenfond steg 0,5 procent - Target och Kumba Iron Ore bästa innehaven  

  SEB Världenfond steg 0,5 procent - Target och Kumba Iron Ore bästa innehaven

  SEB Världenfond steg med 0,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 10 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex, inklusive utdelning, har under samma period ökat 11,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Faktorallokeringen påverkade fondens relativa utveckling negativt främst drivet av
  exponeringen mot value medan exponeringen mot kvalitet bidrog positivt. Sektorallokeringen gav ett positivt bidrag till fondens relativa utveckling medan bolagsvalen var det som tyngde utvecklingen", skriver förvaltarna i en kommentar.

  På sektornivå var en undervikt mot finans det som gav det största positiva bidraget. Fondens undervikt mot IT tyngde den relativa utvecklingen mest.

  På bolagsnivå hade övervikter i bolag som Target Corp och Kumba Iron Ore störst positiv effekt, medan övervikter i bolag som Carnival Corp, Persimmon och Petkim Petrokimya Holding påverkade fondens relativa utveckling mest negativt.

  Fallande räntor påverkade fondens räntedel negativt, även om flackningen av räntekurvan en positivt kompenserade effekt. Räntedelen tappade något mot sitt jämförelseindex under månaden.

  SEB Världenfond-förvaltarna skriver inget om eventuella förändringar.

  De största obligationsinnehaven var per utgången av månaden utgivna av Stadshypotek, Nordea Hypotek och Swedbank Hypotek med portföljvikterna 7,1, 6,6 respektive 5 procent.  Taggar:

 • Carnegie Corporate Bond ökade 0,5 procent i mars - fortsatt mer konservativ portfölj  

  Carnegie Corporate Bond ökade 0,5 procent i mars - fortsatt mer konservativ portfölj

  Räntefonden Carnegie Corporate Bond A utvecklades positivt i mars och ökade 0,5 procent, vilket medför att fonden är upp 1,9 procent hittills i år. Fonden har stigit i tre raka månader. Det framgår av en månadsrapport.

  "Även om 2019 börjat i dur, upplever vi fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Detta gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. I spåren av den breda omprisningen under 2018 ser vi
  dock fortsatta möjligheter att hitta attraktiva investeringar. Med rådande ränteläge lägger vi än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta", skriver förvaltarduon Niklas Edman och Maria Andersson i månadsrapporten.

  Det gynnsamma klimatet har fått flertalet bolag att emittera nytt kapital. Fonden har också gjort flera investeringar. Servicejätten Coor är nya på obligationsmarknaden. Andra investeringar är Telenor och Electrolux. Under månaden har fonden även gjort en ny investering i norska Hexagon Composites, ett bolag som tillverkar gasbehållare till bland annat fordon, grillar och industri. Fonden har minskat i SEB och Swedbank då man bedömer osäkerheten är för stor kopplad till penningtvätthärvan.

  De största emittenterna per utgången av månaden var SBB, B2 Holding och Telia med portföljvikterna 2,6, 2,5 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total steg med 1,2 procent i mars - satsar på Indien  

  Carnegie Total steg med 1,2 procent i mars - satsar på Indien

  Carnegie Total ökade 1,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 8,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Magnus Gustafsson skriver i rapporten att Carnegie Indienfond var ett nytt innehav under månaden. Fonden minskade ned sitt innehav i Carnegie Asia.

  "Vi noterar att Indien halkat efter i uppgångsfasen. Under månaden gick rekordstora flöden in på den indiska aktiemarknaden. Intresset för investeringar på den indiska marknaden har ökat hos institutionella investerare", skriver förvaltaren.

  "USA:s ekonomi ser i relativa termer fortsatt stark ut, men vi ser en inbromsning från höga nivåer. I Euroområdet ser det däremot betydligt mörkare ut och det är främst utvecklingen för industrin som tynger, där inköpschefsindexet befinner sig i en negativ trend", skriver han. Även Kina visar tydliga tecken på avmattning.

  Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Indienfond och C WorldWide Global Equities Ethical bäst med en uppgång på 8,2 respektive 3,4 procent. Även Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Asia hade en bra månad och steg med 1,9 respektive 2,7 procent. Carnegie
  Global hade en negativ månad och backade med 1,4 procent.

  Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select och Carnegie Corporate Bond väl och steg med 0,8 respektive 0,5 procent. Även Carnegie Emerging Markets Corporate Bond hade en positiv månad och steg med 0,6 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden på aktiesidan var Carnegie Sverigefond och C WorldWide Global Eq Ethical med portföljvikter på 19 procent vardera, i likhet med föregående månad.

  Det största innehavet inom räntedelen var fortsatt Carnegie Corporate Bond med 19 procent i portföljvikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global sjönk 1,4 procent i mars - KKR är nytt innehav  

  Carnegie Global sjönk 1,4 procent i mars - KKR är nytt innehav

  Aktiefonden Carnegie Global sjönk med 1,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin lyfter i sin månadsrapport upp att fonden gjort en investering i riskkapitalbolaget KKR. Verksamheten grundades redan 1976 och förvaltar idag 195 miljarder dollar. Carnegie Global-förvaltaren pekar på att området för alternativa investeringar växer kraftigt. KKR är också en av de starkaste aktörerna i området.

  "Trots det är bolaget väldigt billigt. Tar man bort värdet på investeringarna i deras fonder, som ingår när man köper aktien, värderas själva investeringsverksamheten till 6-7 gånger vinsten. Den vinsten är dessutom både stabil och växande", skriver han.

  Negativa nyheter presenterades från Bayer som förlorat ett rättsfall i USA kring bekämpningsmedlet Roundup. Fondbolaget har dock valt att behålla innehavet då man menar att marknaden undervärderar kemijätten.

  The Gym Group, som är en lågprisgymkedja i Storbritannien, har samtidigt presenterat en stark rapport.

  "De fenomenala resultaten återspeglas dock inte i värderingen. Bolaget värderas nu till
  10 gånger det normaliserade kassaflödet. Låg värdering och hög lönsam tillväxt brukar vara en bra grund för hög framtida avkastning", skriver Tarnawski-Berlin.

  De största innehaven per utgången av månaden var Alphabet, Ryman Healthcare och Mty Food Group med portföljvikterna 8,9, 6,9 respektive 6,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Sverigefond ökade i ABB - ser flera styckningsmöjligheter  

  Carnegie Sverigefond ökade i ABB - ser flera styckningsmöjligheter

  Carnegie Sverigefond utvecklades positivt i mars och ökade 0,4 procent, vilket medför att fonden är upp 10,8 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Simon Blecher lyfter i sin kommentar upp ABB som han menar kommer att bestå av en nettokassa efter försäljningen av Power Grids.

  "Därtill är bolaget scencykliskt och rätt positionerat för framtiden genom sin exponering inom elektriska fordon och robotar. På sikt kan bolaget delades upp i ytterligare två eller tre delar, vilket långsiktigt kan motivera 40-50 procent uppsida", skriver Blecher.

  Förvaltaren tror på hyfsade kvartalsrapporter från verkstadssektorn framöver. Han tror också fortsatt på Skanska.

  "Vi närvarade på Skanskas kapitalmarknadsdag och konstaterade att bolaget är på väg att helt göra sig av med sin portfölj inom infrastruktur, vilket lär frigöra ett par miljarder kronor kommande år", skriver Blecher.

  Carnegie Sverigefond ökade också i Securitas. Blecher pekar på att företaget trots sin stabilitet handlas med lägre multiplar än börsen som helhet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Oroväckande amerikansk avkastningskurva - Carnegie Strategifond  

  Oroväckande amerikansk avkastningskurva - Carnegie Strategifond

  Carnegie Strategifond utvecklades positivt för tredje månaden på raken i mars med en uppgång om en procent, vilket medför att fonden är upp 9,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren John Strömgren bedömer att det är oroväckande att den amerikanska avkastningskurvan har inverterats.

  "Uppfattningarna på aktie- respektive räntemarknaderna om vart ekonomin är på väg gick isär i mars. Aktiemarknaderna befäste de goda uppgångarna under årets två första månader. Långräntorna föll däremot mer än marginellt, vilket knappast är en styrkesignal avseende konjunkturen", förklarar förvaltaren.

  I USA är avkastningskurvan nu negativ, vilket brukar föregå en recession.

  Strömgren tillägger dock att det inte nödvändigtvis innebär en recession runt hörnet.

  "Hoppet står till att Kinas stimulanser ska innebära en betydande tillväxtimpuls under årets andra halvår", uppger Carnegie-förvaltaren.

  Fonden utvecklades positivt i det första kvartalet, och förvaltarteamet har fortsatt att öka innehaven i Epiroc och Kinnevik.

  På fastighetssidan har de ökat aktieinnehavet i Atrium Ljungberg. Fastighetsinvesteringar har även skett via obligationer i Logistri och Slättö/Fastpartner.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Investor, Volvo och Holmen med portföljvikterna 9,3, 4,4 respektive 4,1 procent.

  De största emittenterna på räntesidan var SBB, B2 Holding och Akelius med portföljvikter på strax över två procent vardera.

  Aktieandelen har lämnats i princip oförändrat hög om cirka 60 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia steg 2,8 procent i mars, tre viktiga faktorer styrde börsutvecklingen  

  Carnegie Asia steg 2,8 procent i mars, tre viktiga faktorer styrde börsutvecklingen

  Carnegie Asia steg 2,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 13 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Gunnar Påhlson skriver i en kommentar att tre viktiga faktorer styrde utvecklingen och riskaptiten denna månad, i form av utsikterna för den amerikanska centralbankens räntepolicy, Brexit och förhandlingarna mellan Kina och USA om handelskonflikten.

  Det noterades en positiv börsutveckling i Indien. Låg inflation gjorde att centralbanken där kunde sänka räntan i början av året. Ytterligare en sänkning kommer med all sannolikhet i början av april, innan valet.

  Utländska placerare investerade fem miljarder dollar i indiska aktier den senaste månaden, vilket blev börsbränsle.

  Under månaden ökades Carnegie Indienfonds investeringar genom köp av Axis Bank och Bajaj Finance. I Taiwan investerade fonden i Largan Precision Company.

  Exponeringen mot Kina reducerades däremot genom att innehaven i China Light & Power samt de kinesiska bankerna minskades.

  De största innehaven per utgången av månaden var Taiwan Semiconductor, Tencent och ICBC med portföljvikterna 7,3, 6,6 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond steg 0,2 procent i mars, tre ryska bolag lyckades placera aktier  

  Carnegie Rysslandsfond steg 0,2 procent i mars, tre ryska bolag lyckades placera aktier

  Carnegie Rysslandsfond ökade 0,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 13 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Fredrik Colliander skriver i en kommentar att relativt höga oljepriser ger den ryska marknaden stöd medan sanktionsnyheter skapar en viss volatilitet.

  Rysk inblandning i Venezuela pekas ut som en risk.

  Rysslands inblandning i Venezuelas interna affärer innebär tyvärr en ökad risk för aktiemarknaden. Två stora ryska militära transporter har gjorts till landet och Ryssland planerar nu att bygga en helikopter- och en Kalasjnikovfabrik i landet. Detta är knappast något som USA kommer att acceptera. Nya amerikanska sanktioner diskuteras redan", förklarar förvaltaren.

  Förvaltaren uppger vidare att det var länge sedan något ryska bolag lyckades placera aktier på marknaden.

  "I mars lyckades dock tre bolag med detta. Ramon Abramovichs och Alexander Abramovs maktbolag Crispian sålde en position i Norilsk Nickel (MUSD 550) och dessutom placerade Abramovich och Abramov 200 miljoner dollar i kol- och stålbolaget Evraz", berättar förvaltaren och fortsätter:

  "Ur säljarnas perspektiv framstår timingen som god. Alla tre aktierna var nära all-time high".

  De främsta bidragsgivarna på bolagsnivå har hittills i år varit Sberbank, Surgutnefteg preferensaktie och Yandex.

  De största innehaven per utgången av månaden var Surgutnefteg preferensaktie, Sberbank och Novatek med portföljvikterna 9,6, 9,5 respektive 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering steg 0,9 procent i mars  

  Skandia Europa Exponering steg 0,9 procent i mars

  Skandia Europa Exponering var upp 0,9 procent under mars, samtidigt som jämförelseindexet ökade med 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Strategin för fonden är att följa index. Det faktum att fonden under den här månaden inte nådde index hänger samman med att fondbolaget på grund av sin etik- och miljöpolicy avstått från att investera i vissa bolag. Nettoeffekten av dessa exkluderingar påverkade fondens relativavkastning negativt med 25 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan stärktes mot både euron (0,9 procent) och det brittiska pundet (1,6 procent) under perioden, vilket påverkade fondens absolutavkastning negativt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering ökade 1 procent i mars  

  Skandia Japan Exponering ökade 1 procent i mars

  Skandia Japan Exponering ökade 1,0 procent i mars. Det kan jämföras med jämförelseindex som under samma period ökade med 1,1 procent, enligt en månadsrapport.

  Fonden har som strategi att följa index.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att arbetslösheten i Japan nu ligger på den lägsta nivån sedan i september i fjol. Vidare har det ledande ekonomiska indexet stigit mer än väntat och indikerat en fortsatt expansion av ekonomin. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin ökade något men ligger under gränsen för expansion.

  Effekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning positivt med 3 baspunkter under perioden. För tillfället är det endast Japan Tobacco som fonden avstår att investera i.

  Svenska kronan försvagades med -0,4 procent mot japanska yen, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering klättrade 1,9 procent under mars  

  Skandia Global Exponering klättrade 1,9 procent under mars

  Skandia Global Exponering klättrade 1,9 procent i mars medan jämförelseindex avancerade 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det varit fokus varit på amerikansk, europeisk och kinesisk makrostatistik. Kina sänkte sitt tillväxtmål för 2019 något.

  Under månaden var det i övrigt fokus på handelsdiskussioner, främst mellan Kina och USA, och Storbritanniens hittills misslyckande försök att få till ett brexitavtal. Federal Reserve, ECB, Bank of England, Bank of Japan och Reserve Bank of Australia beslutade att
  behålla sina styrräntor oförändrade i mars.

  Ser man till fondens avkastning, påverkade nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar fondens relativ-avkastning positivt med 5 baspunkter under perioden.

  Svenska kronan stärktes mot euro (0,9 procent) och brittiska pund (1,6 procent) men försvagades mot amerikanska dollar (-0,5 procent) och japanska yen (-0,4 procent), vilket påverkade fondens absolutavkastning positivt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering steg 0,9 procent i mars  

  Skandia Sverige Exponering steg 0,9 procent i mars

  Skandia Sverige Exponering ökade 0,9 procent i mars medan jämförelseindexet var upp 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har som strategi att följa index.

  Förvaltarna nämner inget om förändringar i positioner. När det gäller rapporterande bolag var H&M en positiv överraskning medan Clas Ohlson överraskade negativt.

  Bland månadens vinnare fanns H&M (10,9 procent), Balder (9,6 procent) och Swedish Match (9,5 procent).

  Veoneer ( -23,4 procent), Swedbank (-14,2 procent) och Autoliv (-9,7
  procent) var några av månadens sämsta aktier.

  Bland småbolagen var budaktuella Acando vinnare (44,7 procent), Ortivus (34,0 procent) och Consilium (23,6 procent) i toppen.

  I botten återfinns MQ ( -43,1 procent),
  Fingerprint Cards (-32,4 procent) och BioArctic (-27,2 procent).

  Nettoettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar (saknar Swedish Match) påverkade fondens relativavkastning negativt med 10 baspunkter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Eligo är neutralt inställda till börsen  

  Eligo är neutralt inställda till börsen

  Eligo fonder är neutralt inställda till börsen. Bakgrunden är att man anser att det är svårt att sia om riktningen framöver.

  "Vi har nu fortsatt ett läge där man på marknaden numera ifrågasätter den ekonomiska tillväxten vilket gäller både i USA och Europa. I kontrast till detta verkar det som att riskaptiten på marknaderna stigit ordentligt under den senaste månaden på grund av FED:s uttalande gällande räntan samt en viss framgång i förhandlingarna i handelskriget. Sammantaget gör detta att vi enligt oss står inför en osäker framtid där det är svårt att säga vilken riktning vi kan förvänta oss i framtiden på marknaderna. Sett från vårt perspektiv och vad våra modeller säger så bör man framöver vara neutralt inställd till börsen", skriver förvaltaren Markus Linnes i en kommentar.

  Eligo Strategifond Offensiv steg under mars med 1,2 procent. Det var tredje månaden i rad med stigande kurser.

  Linnes skriver inget om eventuella portföljförändringar. Fondens största innehav var ett antal olika fonder. Största aktieinnehaven var H&M, Volvo och Atlas Copco.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer Multi-Strategy steg 0,8 procent i mars - ökar i AlphaCrest och minskar i Nektar  

  Brummer Multi-Strategy steg 0,8 procent i mars - ökar i AlphaCrest och minskar i Nektar

  Brummer Multi-Strategy, BMS, redovisar en bedömd avkastning om 0,8 procent för mars.

  Större aktieindex i Asien, Europa och USA liksom obligationsmarknaderna fortsatte att stiga under vårens första månad. Portföljförvaltarna har i april förändrat allokeringen till AlphaCrest och Nektar, genom att öka vikten i AlphaCrest samt minska vikten i Nektar.

  Lynx och Florin Court gick båda starkt under mars och ökade med 7,6 respektive 4,4 procent. Lång/kort-aktiefonden Bodenholm genererade positivt alfa (aktieurval) och den asiatiska makrofonden Arete hade också en bra månad med avkastningar över 1 procent.

  Nektar (relativvärde inom räntor) och AlphaCrest (systematiska aktier) hade det motigare och avslutade månaden negativt, -1,1 procent respektive -1,4 procent. Lång/kort-aktiefonden Manticore var ner 2,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering steg 2,3 procent i mars  

  Skandia Nordamerika Exponering steg 2,3 procent i mars

  Skandia Nordamerika Exponering ökade 2,3 procent under årets vårens första månad medan jämförelseindexet avancerade 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och miljöhänsyn bidrog positivt med 17 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan försvagades mot dollarn (-0,5 procent) under perioden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i Betsson  

  Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i Betsson

  Swedbank Robur Fonder har minskat i Betsson och går under flaggningsgränsen 5 procent. Innehavet uppgår nu till 7 082 342 aktier vilket motsvarar 4,9 procent av aktierna och 2,44 procent av rösterna.

  Enligt Holdings är det första gången på över 10 år som Robur är under 5 procent i Betsson.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #insider   #leisure  

 • SEB flaggar ned i Betsson  

  SEB flaggar ned i Betsson

  SEB Investment Management har minskat sitt ägande i bettingbolaget Betsson till 4,92 procent av kapitalet och 2,44 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #insider   #leisure  

 • Skagen Vekst ökade 14,9 procent i första kvartalet, Novo Nordisk främsta bidragsgivaren  

  Skagen Vekst ökade 14,9 procent i första kvartalet, Novo Nordisk främsta bidragsgivaren

  Skagen Vekst A ökade 2,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 14,9 procent under det första kvartalet. Detta i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden följde det globala rallyt under perioden. Aktiemarknadsuppgången har skett trots utmanande makroekonomisk data och fortsatt osäkra politiska utsikter.

  Det finns flera bolagsnamn inom energi bland de främsta bidragsgivarna under perioden. Ett av dessa är Lundin Petroleum som utannonserade en ny aktieägarvänlig utdelningspolicy i samband med sin kapitalmarknadsdag.

  Vidare förmedlade man positiva utsikter vad gäller produktionstillväxt i den norska delen av Nordsjön, vilket är en del av förvaltarteamets investeringstes.

  Den främsta bidragsgivaren har dock varit Novo Nordisk, det största innehavet i fonden.

  Under de senaste åren har Novo Nordisk varit föremål för potentiell prispress på sina största marknader.

  "Vi ser inte detta som ett stort hot dock, då deras nya läkemedel fokuserar mer på att förhindra livsstilssjukdomar och övervikt", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Under kvartalet har de ökat innehaven i Borr Drilling och Northern Drilling. Från förvaltarhåll ser man framför sig en fortsatt återhämtning inom den havsbaserade energiindustrin, med positiva nyheter från bolagen under detta år.

  De största innehaven per utgången av kvartalet var Novo Nordisk, Citigroup och Samsung med portföljvikterna 7, 4,5 respektive 4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond steg 1,9 procent i mars, lyfter fram Nent från gamla MTG som högintressant  

  Carnegie Småbolagsfond steg 1,9 procent i mars, lyfter fram Nent från gamla MTG som högintressant

  Carnegie Småbolagsfond steg 1,9 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Två innehav som lyfts fram i rapporten är Nent från gamla MTG och spelutvecklingsbolaget Stillfront.

  "I mars ägde uppdelningen av MTG rum. Dataspel och e-sport hamnade i MTG, tv och radio i det nya bolaget, Nent. I den inledande handeln är summan av delarna större än den gamla helheten, som vi hoppades", berättar förvaltaren Viktor Henriksson.

  Förvaltarteamet bakom fonden attraheras av stabiliteten och den låga värderingen i Nent.

  Vidare noterar man en stark reklammarknad, stabila tittarskaror hos tv-kanalerna och ett Viaplay som får allt fler abonnenter.

  "I ett längre perspektiv är både kanalerna och Viaplay uppköpskandidater. Vi minns förra årets affär med TDC som föll på målsnöret och ser en konsolidering som trolig", kommenterar Henriksson.

  Vad gäller Stillfront har aktien haft en väldigt stark utveckling hittills i år.

  I mars ökade de tyska bröderna Wawrzinek sitt ägande rejält genom bolaget Laureus Capital.

  "Det här är intressant på fler än ett sätt. När Stillfront för ett drygt år sedan köpte brödernas bolag, Goodgames, blev de största ägare i Stillfront. Det har funnits en oro för att de skall sälja sina aktier, när de nu väljer att istället signifikant öka sitt innehav och lägga sig precis under 30 procent ägande minskar risken för en stor aktieförsäljning samtidigt som det är en kraftfull signal om en stark tro på bolaget", uppger Carnegie-förvaltaren.

  Han pekar på att Goodgame-delen inte har utvecklats lika bra som det ursprungliga Stillfront, och att bröderna nu ökar sitt innehav stärker förvaltarteamets tro att Goodgames var ett riktigt bra förvärv.

  Förvaltarteamet är av uppfattningen att det finns fortsatt potential i aktien och anser att uppgången skall ses i ljuset av en alltför låg värdering i slutet av förra året.

  De främsta bidragsgivarna i år för fonden har varit Stillfront, Concentric och Dometic. På minussidan märks Hoist, Byggmax och Scandi Standard.

  De största innehaven per utgången av månaden var Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Nordic Waterproofing med portföljvikterna 9, 6,3 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Insight har stigit 22,4 procent under det första kvartalet, ser förändring av japansk bolagsstyrning som högintressant  

  Skagen Insight har stigit 22,4 procent under det första kvartalet, ser förändring av japansk bolagsstyrning som högintressant

  Skuggaktivistfonden Skagen Insight sjönk 0,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 22,4 procent under det första kvartalet. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 17,5 procent, vilket är sämre. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet med Tomas Johansson i spetsen skriver i en kommentar att den goda avkastningen under perioden drevs främst av solida kvartalsresultat genom hela portföljen.

  Denna utveckling anses bana väg för fortsatt stark avkastning, givet att majoriteten av portföljbolagen anses vara väldigt missförstådda och ratade av marknaden.

  Diebold Nixdorf lyfts fram i kvartalsrapporten, ett innehav som hade det tufft i fjol men stigit med över 380 procent sedan lägstanivåerna under den senaste julen.

  Nu har aktien gått upp så pass mycket att den nått förvaltarteamets riktkurs, varför större delen av positionen har avyttrats.

  På minussidan märks Thyssenkrupp. Förvaltarteamet är fortsatt övertygade om att det nuvarande marknadsvärdet är i osynk med verkligheten.

  Ett investeringstema som anses vara mycket intressant är den pågående förändringen av bolagsstyrning i Japan. Från förvaltarhåll ser man en stor chans för att detta kommer göra de japanska företagen mer konkurrenskraftiga samt låsa upp dolda värden i bolag.

  De största innehaven i fonden var per utgången av mars månad Teikoku Sen-I Co, Thyssenkrupp och Telecom Italia med portföljvikterna 8,6, 7,7 respektive 5,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Focus ökade 17,3 procent i första kvartalet, har etablerat position i japanska Hitachi  

  Skagen Focus ökade 17,3 procent i första kvartalet, har etablerat position i japanska Hitachi

  Skagen Focus A backade 0,2 procent i mars, vilket medför att fonden ökade 17,3 procent under årets första kvartal. Fondens jämförelseindex steg under samma period med 17,2 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden under kvartalet levererade den högsta kvartalsvisa avkastningen sedan starten. Trots att flera globala indikatorer visat på ekonomisk svaghet rörde sig aktiemarknaderna uppåt under perioden, vilket hänförs till bland annat en mer duvaktig amerikansk centralbank.

  Förvaltarteamet etablerade en ny position i det japanska industrikonglomeratet Hitachi.

  I deras mening representerar bolaget en bra värdemöjlighet i sitt konglomerat, vilket inbegriper många olika affärsenheter.

  Nu ska företaget avveckla konglomeratet och därmed skapa aktieägarvärde. Ambitionen är att avknoppa enheter med svagare lönsamhet och som inte anses vara kärnverksamhet.

  De har även ökat innehavet i australienska OZ Minerals som upplevs ha en attraktiv risk/avkastningsprofil, samt China Unicom och Bank of Kyoto.

  Förvaltarteamet avser även fortsättningsvis ersätta äldre exponeringar mot nya investeringscase. Mer än 60 procent av fondens exponering är mindre än ett år gammal.

  De främsta bidragsgivarna under kvartalet på bolagsnivå var Pilgrim's Pride, Ivanhoe Mines och Softbank. På minussidan märktes Canfor Pulp Products, Nova Ljubljanska Banka och Aichi Bank.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AIG, OMV och China Unicom Hong Kong med portföljvikterna 6,6, 5,1 respektive 5 procent. Detta i likhet med föregående månad, fast med skillnaden att OMV och China Unicom Hong Kong bytt plats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen m2 ökade 17,2 procent i det första kvartalet, har köpt in sig i två japanska fastighetsbolag  

  Skagen m2 ökade 17,2 procent i det första kvartalet, har köpt in sig i två japanska fastighetsbolag

  Skagen m2 ökade 4,1 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17,2 procent under det första kvartalet. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har initierat positioner i två japanska bolag under kvartalet. Det första företaget, Keihanshin Build med huvudsäte i Osaka, driver främst kommersiella fastigheter som kontor och datacenter.

  "Det här är ett väldigt billigt sätt att få exponering mot det ökande segmentet datacenter som normalt handlas till väldigt höga multiplar", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Den andra nyinvesteringen är JR Kyushu som sticker ut i portföljen. Även om fastigheter är en stor del av företagets vinst så erbjuder företaget även tjänster inom järnvägstransport.

  Båda företagen anses sitta på intressanta tillgångar och pipelines, ihop med låga värderingar.

  Från förvaltarhåll anser man att fastighetssektorn framstår som fortsatt attraktiv till följd av en stabil och ökande omsättning, låga finansieringskostnader och solida kassaflöden. Även om sektorn noterats för en uppgång hittills i år anses det fortsatt finnas intressanta case med bra värde och triggers.

  De främsta bidragsgivarna för fonden under kvartalet var Hembla, Kojamo och CK Asset. På minussidan märktes främst Shangri-La och Melia Hotels International.

  De största innehaven per utgången av månaden var Hembla, Catena och Mitsui Fudosan med portföljvikterna 7,5, 6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Kon-Tiki A steg 1,2 procent i mars, välkomnat tillbaka två tidigare innehav  

  Skagen Kon-Tiki A steg 1,2 procent i mars, välkomnat tillbaka två tidigare innehav

  Skagen Kon-Tiki steg 1,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 16,3 procent under det första kvartalet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 14,9 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden har man välkomnat tillbaka två tidigare innehav i form av Shangri-La och PZ Cussons.

  Hotelloperatören Shangri-La har haft det tufft på börsen på oro runt en tillväxtavmattning i Kina.

  Företaget anses vara ett kvalitetsbolag som nu handlas till en betydande rabatt mot de beräknade underliggande värdena i bolaget. Från förvaltarhåll ser man kraftig uppsidepotential från högre rumsintäkter.

  Istället har man avyttrat tre kinesiska innehav, i form av Great Wall Motor, Wuliangye och Hangzhou Robam. Dessa aktierna har nått förvaltarteamets riktkurser, där framförallt Wuliangye haft en stark utveckling och ökat med mer än 80 procent sedan årsskiftet.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt positiva på både kort och längre sikt till tillväxtmarknadsaktier. Värderingarna ligger i linje med historiska värden, samtidigt som den heterogena naturen i fondens investeringsuniversum medför bra möjligheter till aktiv överavkastning.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Ping An, Wuliangye Yibin och Samsung. På minussidan märktes Mahindra & Mahindra, Ghana Commercial Bank och Hyundai Motor.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung, Naspers och Hyundai Motor med portföljvikterna 7,6, 5,1 respektive 5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Global ökade 0,8 procent i mars, lyfter fram Nike och McDonald’s  

  Skagen Global ökade 0,8 procent i mars, lyfter fram Nike och McDonald’s

  Skagen Global ökade 0,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 15,6 procent under det första kvartalet. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala aktiemarknaden återhämtade sig i det första kvartalet och levererade ett av de bästa kvartalen på ett årtionde. Både utvecklade marknader och tillväxtmarknader genererade bra avkastning under perioden.

  Fonden initierade fyra nya positioner under kvartalet, i form av Abbott Laboratories, Edwards Lifesciences, Nike and McDonald’s.

  Vad gäller Nike visar förvaltarteamets analys på att aktien är undervärderad. Detta givet att aktien inte reflekterar kombinationen av ett väldigt starkt varumärke ihop med ett strukturellt skifte mot ökad hälsomedvetenhet globalt.

  Från ett investeringsperspektiv anses McDonald’s vara attraktivt med sin franchisemodell. Resultatet är en tillgångslätt affärsmodell som generar hög avkastning på kapitalet, som de tror kan komma att öka ytterligare.

  De främsta bidragsgivarna under kvartalet var DSV, Accenture och Microsoft.

  På minussidan märktes Nissan Chemical, Hiscox och Medtronic.

  De största innehaven per utgången av månaden var Intercontinental, Unilever och Microsoft med portföljvikterna 5,3, 5 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cicero Fonder övertar Eligos verksamhet  

  Cicero Fonder övertar Eligos verksamhet

  Som ett led i de förändringar som har skett på fondmarknaden, med ökande kostnader samt prispress på förvaltningsavgifter, är det bestämt att Cicero Fonder övertar Eligos verksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Detta innebär flytt av förvaltningen av fonden Eligo Strategifond Offensiv samt modellportföljerna.

  Förvaltningsuppdragen kommer att fortgå som tidigare med samma fondnamn och förvaltningsinriktning. Markus Linnes kommer fortsatt vara fondens förvaltare.

  På Cicero Fonder kommer Linnes att ingå i ett förvaltningsteam med totalt nio förvaltare.

  Förändringen uppges innebära positiva effekter både på förvaltnings- och marknadssidan.

  "Cicero har en befintlig marknadsavdelning med betydligt mer resurser än vad Eligo har haft. Samtidigt får Eligos kunder också tillgång till ett betydligt större och bredare produktutbud", förklarar fondbolaget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity-förvaltare ser positivt på att Kinas lokala räntemarknad nu ingår i stora, globala obligationsindex  

  Fidelity-förvaltare ser positivt på att Kinas lokala räntemarknad nu ingår i stora, globala obligationsindex

  Den första april inkluderades Kinas lokala räntemarknad (onshore RMB bonds) i stora, globala obligationsindex. Fidelity-förvaltaren Bryan Collins bedömer att det är en indikation på att Kina har en allt mer hälsosam kapitalmarknad.

  En hälsosam kapitalmarknad anses i sin tur vara en nödvändig förutsättning för en hållbar långsiktig ekonomisk tillväxt.

  En positiv trend som noterats är att det utländska ägandet av kinesiska statsobligationer (CGB) ökat. Det uppgick till över åtta procent vid utgången av 2018.

  "De främsta drivkrafterna bakom den ökade aptiten är attraktiva yielder, låg korrelation och en mjukare hållning från den kinesiska centralbanken. Detta resulterade i att CGB blev en av de bäst presterande tillgångsklasserna under 2018, med en uppgång på över nio procent", förklarar Collins.

  Inför framtiden är det förvaltarens uppfattning att investerare i globala räntor kan gynnas av att allokera till den kinesiska riskfria tillgångsklassen med negativ korrelation.

  Vidare tror han att den positiva utvecklingen på obligationsmarknaden i Kina kommer att få en positiv effekt på den bredare asiatiska räntemarknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sector Healthcare Value Fund ökade 0,9 procent i mars, undervikt mot hälsovårdstjänster har gynnat fonden  

  Sector Healthcare Value Fund ökade 0,9 procent i mars, undervikt mot hälsovårdstjänster har gynnat fonden

  Sector Healthcare Value Fund (NOK) ökade 0,9 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11,7 procent under det första kvartalet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick sämre än jämförelseindex under månaden men har utvecklats över tre procentenheter bättre sedan årsskiftet.

  Från förvaltarhåll berättar man att aktier inom hälsovårdstjänster har pressats ned den senaste tiden.

  Osäkerhet kopplat till de långsiktiga regulatoriska och teknologiska utsikterna ihop med vinstvarningar från CVS och Walgreens har resulterat i negativ avkastning för delsektorn hittills i år.

  Fonden har varit underinvesterad i denna sektor relativt jämförelseindex i många år, och nu har det valet övergått till att bidra positivt för fonden när sektorn har det tufft.

  "Vi fortsätter att finna fler möjligheter, med lägre regulatoriska risker, i produktbolag inom hälsovårdssektorn, som tillsammans utgör över 90 procent av fondens investeringar", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Det fanns flera avkastningsmässiga ljuspunkter i mars, däribland exponeringen mot medicinteknik, läkemedel och bioteknik.

  De främsta bidragsgivarna på bolagsnivå var Sanofi, GSK och Biorad.

  På minussidan märktes Bristol Myers, Bayer och Clovis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg i mars, förvaltare ger tolkning på inverterad avkastningskurva  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg i mars, förvaltare ger tolkning på inverterad avkastningskurva

  Börsuppgången fortsatte i mars trots indikationer på en svagare världsekonomi, enligt förvaltaren Peder Du Rietz bakom Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv som utvecklades positivt i mars.

  "Att avkastningskurvan i USA skulle bli flackare, och kanske invertera, har berörts vid flertalet tillfällen i de här månadsbreven de sista åren. Det var en rimlig förväntning", berättar förvaltaren.

  Hans tolkning är att avkastningskurvan inverterats för att räntemarknaden förväntar sig lägre korträntor på lite sikt och att centralbanken är för restriktiv.

  "Anledningen är att ekonomin mattas av och en lågkonjunktur är mer sannolik. Det är inte min uppfattning att en inverterad kurva i sig leder till en lågkonjunktur för att det blir olönsamt för bankerna att låna ut pengar. Detta påverkar endast marginellt", förklarar förvaltaren på Aktie-Ansvar.

  Han tillägger att det låga ränteläget har gjort det svårare för kurvan att inverteras än historiskt, vilket stöds av avkastningskurvor i andra länder där konjunkturen har vänt ned utan någon invertering.

  "Det kan till och med vara så att den 'nya' inverteringen är redan när kurvan bryter 50 baspunkter", skriver förvaltaren avslutningsvis.

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv ökade 1,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 6,8 procent hittills i år. Fondens referenstillgång har under samma period ökat 10,9 procent.

  Aktieportföljen gav ett marginellt positivt nettobidrag, medan övriga delar av portföljen rörde sig inte märkbart. Det största bidraget i den förstnämnda delen kom från amerikanska statsobligationer.

  Fonden har fortsatt att minska aktieexponeringen successivt under månaden genom att minska i lågvolatila aktier som nu anses ha blivit övervärderade.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv backade i mars, tror att börsen kan fortsätta stiga under våren  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv backade i mars, tror att börsen kan fortsätta stiga under våren

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv utvecklades svagt i mars med en nedgång om 2,1 procent. Från förvaltarhåll tror man att börsen kan fortsätta stiga under våren. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier gav ett negativt bidrag, obligationer ett positivt bidrag medan derivatstrategierna gav ett marginellt negativt bidrag.

  På aktiesidan noterades positiva bidrag från bland annat Coor, MTG och Volvo.

  Fondens kortpositioner bidrog däremot negativt, främst till följd av kortexponering mot fastighetsaktier.

  Vid utgången av månaden löd fondens nettoexponering -3,3 procent, vilket är den minsta nettoexponeringen man haft på mycket länge. Bruttoexponeringen är dock kvar på samma nivå som tidigare, runt 60 procent.

  Deras bedömning är att aktiemarknaden kan fortsätta stiga under våren, men till en fortsatt hög volatilitet.

  På kreditsidan fanns flera ljuspunkter, bland annat flera med långa löptider då de ger bäst utväxling när kreditspreadar minskar. Även vissa korta obligationer med lägre kreditkvalitet utvecklades väl under månaden.

  De största aktiepositionerna i långboken var Stora Enso, NCC och Cloetta vid månadens utgång. På kortsidan var det istället Ericsson, Balder och H&M.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,1 procent i mars, ser viss anledning till oro  

  Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,1 procent i mars, ser viss anledning till oro

  Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,1 procent i mars, medan jämförelseindexet backade 0,2 procent. Fonden är därmed upp 0,6 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den starka börsuppgången mattades något men den uppåtgående börstrenden var likväl intakt.

  De ser dock viss anledning till oro.

  "Ännu en månad trotsade börsen den ekonomiska statistiken som överlag var svag och steg i de flesta länder. Såväl handelskriget med Kina eller Brexit verkar fortfarande vara långt från en lösning", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Marknadens syn på framtida centralbankspolicy har förändrats helt under de senaste två månaderna, vilket anses ha drivit marknaden.

  Ser man till de underliggande fonderna, utvecklades samtliga positivt under perioden utom Graal Aktiehedge.

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge stod för 38,2 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Aktie-Ansvar Kvanthedge med 33,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge ökade 1,8 procent i mars, större vinster från råvaruportföljen  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge ökade 1,8 procent i mars, större vinster från råvaruportföljen

  Aktie-Ansvar Kvanthedge utvecklades positivt i mars med en uppgång om 1,8 procent, vilket medför att fonden är ned 0,3 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexet har under samma period tappat 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att världens börser stod för en blandad uppgång under månaden, med uppgångar i Italien och Storbritannien samt nedgångar i Sverige och Japan. De långa statsobligationsräntorna föll däremot kraftigt under perioden, där Kanada och Australien utmärkte sig.

  Råvaruportföljen, ränteportföljen och valutaportföljen utvecklades positivt under perioden.

  Vad gäller råvaruportföljen noterades större vinster från positionerna i majs, soja och guld.

  Aktieindexportföljen backade däremot något, där förluster från positioner i FTSE 100 och S&P ASX 200 översteg vinsterna från positionen i bland annat AEX.

  Bland större köp under månaden märktes tioårig kanadensisk statsobligation, tioårig australiensk statsobligation och EUR/USD. På försäljningssidan återfinns amerikansk tioårig statsobligation.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge sjönk 2,1 procent i mars, kortpositioner tyngde  

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge sjönk 2,1 procent i mars, kortpositioner tyngde

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge sjönk 2,1 procent i mars, vilket medför att hedgefonden är ned 2,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier gav ett negativt bidrag, obligationer ett positivt bidrag medan derivatstrategierna gav ett marginellt negativt bidrag.

  På aktiesidan noterades positiva bidrag från bland annat Coor, MTG och Volvo.

  Fondens kortpositioner bidrog däremot negativt, främst till följd av kortexponering mot fastighetsaktier.

  Vid utgången av månaden löd fondens nettoexponering -3,3 procent, vilket är den minsta nettoexponeringen man haft på mycket länge. Bruttoexponeringen är dock kvar på samma nivå som tidigare, runt 60 procent.

  Deras bedömning är att aktiemarknaden kan fortsätta stiga under våren, men till en fortsatt hög volatilitet.

  På kreditsidan fanns flera ljuspunkter, bland annat flera med långa löptider då de ger bäst utväxling när kreditspreadar minskar. Även vissa korta obligationer med lägre kreditkvalitet utvecklades väl under månaden.

  De största aktieinnehaven på långsidan var Akelius preferensaktie, NCC och Handelsbanken. I kortboken var det istället Ericsson, Boliden och H&M.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Aktie-Ansvar Europa ökade 0,5 procent i mars, tyska Bayer har fått lämna portföljen  

  Aktie-Ansvar Europa ökade 0,5 procent i mars, tyska Bayer har fått lämna portföljen

  Aktie-Ansvar Europa ökade 0,5 procent i mars, medan jämförelseindexet steg 2,4 procent. Det medför att fonden är upp 11,7 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen skriver i en kommentar att det som driver marknaden är uteslutande låga räntor och duvaktiga centralbanker. Marknadens förändrade syn på framtida centralbankspolicy har agerat börsbränsle, trots svag statistik.

  Fonden utvecklades svagare än jämförelseindexet under perioden, vilket hänförs främst till avsaknaden av vissa bolag på grund av ESG-skäl. Bolag inom bland annat olja samt tobak hade en stark månad.

  En förändring i portföljen är att tyska Bayer fått lämna. Bolaget är indraget i en rättstvist i USA som man bedömer kan bli betydande. Även innehavet i cykliska Knorr-Bremse har avyttrats.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Novo Nordisk, Novartis och Orange.

  På minussidan märktes Bayer, ING och ABN Amro.

  Mot bakgrund av en rapportsäsong på ingång är man fortsatt försiktiga till cykliska aktier.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Koninklijke och Orange med portföljvikterna 7,4, 5,8 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Banksektorn ser intressant ut men riskerar att hållas tillbaka tills anklagelser retts ut - Aktie-Ansvar Sverige  

  Banksektorn ser intressant ut men riskerar att hållas tillbaka tills anklagelser retts ut - Aktie-Ansvar Sverige

  Banksektorn ser i överlag intressant ut men riskerar att hållas tillbaka tills alla anklagelser retts ut, bedömer förvaltarteamet bakom Aktie-Ansvar Sverige. Det framgår av en månadsrapport.

  De skriver i en månatlig kommentar att Swedbank har som bekant hamnat i centrum på grund av penningtvättsanklagelser.

  "Även om vi var underviktade just Swedbank drogs alla banker med i fallet", förklarar förvaltarteamet.

  Deras uppfattning är att baserat på vad som hittills framkommit verkar situationen helt annorlunda jämfört med Danske Bank.

  Aktie-Ansvar Sverige backade 1,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 7,9 procent hittills i år.

  En annan besvikelse var Attendo som vinstvarnade i kvartalet. Detta trots att bolaget så sent som för sex veckor förmedlade en prognossänkning.

  "Två besvikelse på så kort tid innebär att förtroendet är bortblåst. På längre sikt finns definitivt ett värde i bolaget men just nu saknas förtroende".

  Bland större förändringar under månaden märktes köp av Stora Enso, Millicom och Volvo.

  På försäljningssidan återfinns Skanska, Atlas Copco och Assa Abloy.

  Förvaltarteamet har ökat något inom cykliska aktier men i huvudsak inom skogen då man tror att en del verkstadsaktier får svårt att leva upp till värderingarna.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nordea, Investor och SEB med portföljvikterna 7,2, 7 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs kursrusning efter omvänd vinstvarning, Origo Quest 1 och Lannebo i toppen  

  Vinnarfonderna på Lindabs kursrusning efter omvänd vinstvarning, Origo Quest 1 och Lannebo i toppen

  Flera fonder sitter på stor exponering mot verkstadsbolaget Lindab, som stiger kraftigt på börsen efter en så kallad omvänd vinstvarning.

  Aktien är i skrivande stund upp nästan tio procent på börsen, vilket medför att uppgången sedan årsskiftet summerar till cirka 65 procent.

  I toppen i ägarlistan vad gäller aktivt förvaltade fonder återfinns hedgefonden Origo Quest 1 på första platsen, om man ser till procentuell exponering. Detta enligt analystjänsten Morningstar.

  Vid utgången av mars var Lindab det största innehavet i Origo Quest 1 med en portföljvikt om 12,6 procent.

  "Rent generellt så har företagsledarna som vi har pratat med inte sett några tydliga tecken på avmattning i Europa trots sämre BNP-tillväxt i vissa länder (mycket stark efterfrågan och i Lindabs fall är det all-time high i fabrikerna). Det har varit möjligt att höja priserna nu när alla konkurrenter har högt kapacitetsutnyttjande", uppger Origo-förvaltaren Carl Rydin i en kommentar.

  Förvaltarteamet på Origo Capital har länge trott på aktien. Rydin uppgav för Affärsvärlden i slutet av förra sommaren att Lindabs aktiekurs kan dubblas.

  Hedgefonden följs av Lannebo Småbolag Select, där innehavet stod för 4,5 procent av portföljen vid utgången av februari. Positionen minskades lite grann under den månaden.

  Systerfonden Lannebo Småbolag finns längre ned i listan med en procentuell exponering om 1,9 procent mot Lindab.

  Därefter i listan kommer Cicero Fonders Peab-fonden, Fidelity Nordic och Evli Nordic. Deras innehav i Lindab hade portföljvikter om 4,5, 4,3 respektive 2,9 procent vid senaste innehavsrapporteringen för Morningstar. Uppgiften för Fidelity Nordic avser utgången av februari.

  Lindab förmedlade en omvänd vinstvarning efter börsstängning igår. Omsättning och resultat för det första kvartalet överstiger både tidigare år och förväntat utfall.

  Nettoomsättningen uppgår till 2 315 miljoner kronor (2 153) med ett preliminärt rörelseresultat på 192 miljoner kronor, inklusive påverkan av IFRS 16. Enligt Factsets sammanställning förväntar sig analytikerna en omsättning på 2 301 miljoner och ett rörelseresultat på 134,5 miljoner kronor.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Lindab har sannolikt fått igenom breda prishöjningar, gynnas av strukturell tillväxt inom ventilation - Origo Quest 1  

  Lindab har sannolikt fått igenom breda prishöjningar, gynnas av strukturell tillväxt inom ventilation - Origo Quest 1

  Förvaltarteamet bakom hedgefonden Origo Quest 1 bedömer att Lindab, som igår efter börsstängning förmedlade en så kallad omvänd vinstvarning, gynnas av en strukturell tillväxt inom ventilation. Detta samtidigt som orderboken för affärsområdet Building Systems visat sig vara lönsam igen.

  Verkstadsbolaget Lindabs omsättning och resultat för det första kvartalet överstiger både tidigare år och förväntat utfall.

  Nettoomsättningen uppgår till 2 315 miljoner kronor (2 153) med ett preliminärt rörelseresultat på 192 miljoner kronor, inklusive påverkan av IFRS 16. Enligt Factsets sammanställning förväntar sig analytikerna en omsättning på 2 301 miljoner och ett rörelseresultat på 134,5 miljoner kronor.

  "Rent generellt så har företagsledarna som vi har pratat med inte sett några tydliga tecken på avmattning i Europa trots sämre BNP-tillväxt i vissa länder (mycket stark efterfrågan och i Lindabs fall är det all-time high i fabrikerna). Det har varit möjligt att höja priserna nu när alla konkurrenter har högt kapacitetsutnyttjande", uppger Origo-förvaltaren Carl Rydin i en kommentar.

  Han får medhåll av förvaltarkollegan Stefan Roos som bedömer att Lindab sannolikt har fått igenom breda prishöjningar.

  Vidare tror de att omstruktureringsåtgärderna under hösten har bidragit till att kostnadsbasen är relativt fast, vilket medfört att omsättningsökningen rinner igenom på ett helt annat sätt än tidigare.

  "Säkerligen har Östeuropa haft en bra trend, liksom Norden vilket är viktigt för affärsområdet Building Systems", tillägger Roos.

  Lindab är i inledande handel upp nästan nio procent på börsen, vilket medför att aktien har stigit drygt 63 procent i år.

  Vid utgången av mars var Lindab det största innehavet i hedgefonden Origo Quest 1, med en portföljvikt om 12,6 procent.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Tundra Vietnam steg 2,1 procent i mars, övervikter i sällanköp och material bidrog positivt  

  Tundra Vietnam steg 2,1 procent i mars, övervikter i sällanköp och material bidrog positivt

  Tundra Vietnam A steg 2,1 procent i mars, medan jämförelseindexet ökade 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidrag erhölls från fondens övervikter i sällanköpsvaror (TNG Investment, Dry Cell & Storage Battery Company och Phu Nhuan Jewelry), material (Hoa Sen Group, Bim Son Cement) och Finans (Vietcombank).

  Dessutom bidrog några av fondens off-benchmark-innehav som Kido Foods, FPT Corporation och Vietinbank positivt.

  "Efter att ha haft några kvartal med dålig utveckling har Kido Foods fokuserat om genom att stärka sin produktportfölj och distributionssystem vilket sannolikt kommer att ge ökade marginaler framöver", förklarar fondens förvaltningsteam.

  På minussidan märktes undervikt i fastigheter. Fonden sålde under månaden några fastighetsaktörer och illikvida innehav.  Taggar:

 • Ålandsbanken Euro Bond steg 0,5 procent i mars, har gått klart bättre än index i år  

  Ålandsbanken Euro Bond steg 0,5 procent i mars, har gått klart bättre än index i år

  Ålandsbanken Euro Bond steg 0,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 1,3 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 0,1 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nyemissionsmarknaden för investment grade-obligationer var mycket livlig i mars.

  Under månaden deltog fonden dock endast i Ålandsbankens emission av obligationer med bostadslån som säkerhet.

  "Däremot var vi mer aktiva på sekundärmarknaden. Vi använde fortfarande derivat för att minska fondens ränterisk, trots att räntorna sjunkit ytterligare", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Inför framtiden berättar man att Europa verkar lida mest av avmattningen i den globala ekonomin och av handelskriget mellan USA och Kina.

  Vad gäller centralbankerna uppger man att till och med de tidigare förväntningarna på räntehöjningar i USA har förbytts mot förväntningar på räntesänkningar, och även ECB har indikerat en mer expansiva inriktning.

  Därför tror man att räntorna kommer att förbli låga under lång tid.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Konecranes, Irland och Sponda med portföljvikterna 2, 1,7 respektive 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield ökade 0,6 procent i mars, bra månad för high yield-marknaden  

  Ålandsbanken Euro High Yield ökade 0,6 procent i mars, bra månad för high yield-marknaden

  Ålandsbanken Euro High Yield ökade 0,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 2,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mars var en bra månad för high yield-marknaden, liksom för alla riskfyllda tillgångsklasser.

  Under månaden var fondens transaktioner dessutom livligare än i början av året, även om nyemissionsmarknaden upplevdes som fortsatt obetydlig.

  Bland annat sålde fonden innehavet i en obligation från researrangören Thomas Cook och deltog i Caverions nyemission.

  Fonden beskrivs fortfarande lägga stor vikt på nordiska företagsobligationer och har hållit durationen låg om 2,35 år. Snittkreditbetyget för fondens investeringar är fortfarande detsamma som tidigare, i form av BB-.

  De största emittenterna per utgången av månaden var Finnair, Nokia och Smakraft med portföljvikterna 2,7, 2,7 respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 0,6 procent i mars, har minskat aktieandelen  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 0,6 procent i mars, har minskat aktieandelen

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond ökade 0,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en del av årets tidigare uppgång för aktier har låsts in genom en minskad aktieandel, från 60 till 50 procent.

  De är dock fortsatt positiva till aktier och bedömningen är att nästa förändring i tillgångsallokeringen åter blir en ökning av aktievikten.

  På räntesidan har det även skett förändringar.

  "Samtidigt minskar vi risktagandet i en del i våra ränteportföljer genom att skala ned exponeringen mot företagsobligationer med högre kreditrisk. För att hitta positiv förväntad realavkastning krävs dock ett visst risktagande vilket innebär att vi vill behålla exponering mot kreditmarknaden, men vi styr i högre grad mot företagsobligationer med låg kreditrisk", förklarar förvaltarteamet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Novo Nordisk, Volvo och Essity. På minussidan märktes Fingerprint, Nordea och Sampo.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Pohjolan Voima, Finnair och B2 Holding med portföljvikterna 2,2, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 0,7 procent i mars, har minskat risken inom både aktier och räntor  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 0,7 procent i mars, har minskat risken inom både aktier och räntor

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 0,7 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 10,1 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har valt att låsa in en del av årets tidigare uppgång för aktier genom att minska aktieandelen i allokeringen från 60 till 50 procent.

  Samtidigt minskar man risktagandet i en del i ränteportföljerna genom att skala ned exponeringen mot företagsobligationer med högre kreditrisk.

  "För att hitta positiv förväntad realavkastning krävs dock ett visst risktagande vilket innebär att vi vill behålla exponering mot kreditmarknaden, men vi styr i högre grad mot företagsobligationer med låg kreditrisk", förklarar förvaltarteamet.

  De är dock fortsatt positiva till aktier och deras bedömning är att nästa förändring i tillgångsallokeringen åter blir en ökning av aktievikten.

  De främsta bidragsgivarna under perioden, rensat för derivat, var Novo Nordisk, Volvo och Novartis.

  På minussidan märktes Nordea, Nokia och Sampo.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Pohjolan Voima och Outokumpu med portföljvikterna 1,4, 1,1 respektive 1,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Global Aktie steg 1,5 procent i mars, Amazon, Microsoft och P&G bidrog positivt  

  Ålandsbanken Global Aktie steg 1,5 procent i mars, Amazon, Microsoft och P&G bidrog positivt

  Ålandsbanken Global Aktie B steg 1,5 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17 procent hittills i år. Detta i linje med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala aktiemarknaden fortsatte att gå upp i mars liksom under årets två första månader. Geografiskt sett gav USA:s aktiemarknad den bästa avkastningen bland de viktigaste regionerna.

  Från förvaltarhåll har man inte gjort några betydande ändringar i portföljen under månaden.

  Största delen av aktieinvesteringarna har gjorts på aktiemarknaderna i västländerna, nämligen USA och Europa.

  På bolagsnivå var de bästa valen Amazon, Microsoft och Procter & Gamble under mars.

  På minussidan märktes främst övervikt i Bayer och United Rentals samt undervikt i Apple.

  Fondens direkta aktieinvesteringar i Europa och USA gav en något lägre avkastning än marknaden.

  "Geografiskt sett led vi av övervikten på tillväxtmarknaderna. Tillväxtmarknaderna nådde inte samma avkastningsutveckling som västmarknaderna på grund av den stärkta US-dollarn", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Microsoft, Amazon och Alphabet med portföljvikterna 3,2, 2,5 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Arden X Global Entertainment Fund steg en procent i mars, ser flera vinnare på Cloud Gaming  

  Arden X Global Entertainment Fund steg en procent i mars, ser flera vinnare på Cloud Gaming

  Arden X Global Entertainment Fund med ny placeringsinriktning sedan februari steg en procent i mars, vilket medför att fonden är upp 7,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Tidigare har fonden huvudsakligen placerat i svenska aktier och haft en stor andel räntebärande instrument.

  Nu har man en betydligt större andel aktier. Vidare placerar man uteslutande i bolag som på ett eller annat sätt har en koppling till underhållning på den globala aktiemarknaden.

  Fondens största innehav finns inom spelutvecklare med cirka 32 procent, följt av e-sport som utgör drygt 17 procent.

  "Vi är särskilt positivt inställda till e-sport och enligt analysföretaget Newzoo`s marknadsrapport, från september 2018, förväntas e-sportsindustrin fortsätta att växa kraftigt under de närmaste åren", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De ser även mycket positivt på utvecklingen inom Cloud Gaming, på svenska molnbaserat spelande.

  Bedömningen är att det kommer förändra det traditionella spelandet som hittills till stor del skett via konsoler, med potentiellt många vinnare.

  "Det 'nya' sättet att få tillgång till spel kommer, enligt vår bedömning, att i synnerhet gynna bolag som till exempel Google (Stadia), Tencent (Start), Microsoft (xCloud), Amazon och Verizon (Netflix-liknande streamingtjänst för gaming + lansering av 5G). Som en följd ser vi till exempel att de amerikanska bolagen AMD och Intel är intressanta i kategorin underleverantörer", uppger förvaltarteamet.

  De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Electronic Arts, MTG och Activision Blizzard med portföljvikterna 6,9, 6,7 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #tech  

 • Ålandsbanken Europe Value steg 0,2 procent i mars, Sobi nytt innehav  

  Ålandsbanken Europe Value steg 0,2 procent i mars, Sobi nytt innehav

  Ålandsbanken Europe Value, som är en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, steg 0,2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 13,5 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 16 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har under månaden genomfört en del portföljförändringar.

  "Förändringar att nämna är att innehaven i både Continental och Sandvik avyttrades under månaden. Bolag där vi under månaden fortsatt ökat vikten i är Reckitt Benckiser, Danone och SAP där vi tycker värderingen och den förväntade avkastningspotentialen framstår som attraktiv", berättar fondens förvaltningsteam.

  Nya bolag i fonden under månaden är EssilorLuxottica, det franska fastighetsbolaget Gecina samt det svenska läkemedelsbolaget Sobi.

  Inför framtiden bedömer man att fokus på Brexit-omröstningen i det brittiska parlamentet kommer att fortsätta under april och utgången anses vara fortsatt oviss.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fondens del var Nestle, Novartis och SAP.

  På minussidan märktes Bayer, G4S och BNP Paribas.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Nestle, Total och SAP med portföljvikterna 5, 3,2 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality Fund steg 1,6 procent i mars, gått klart bättre än index i år  

  Augmented Reality Fund steg 1,6 procent i mars, gått klart bättre än index i år

  Augmented Reality Fund A steg 1,6 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 17,6 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,5 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Magnus Nicklasson i spetsen anser fortfarande att det inte finns några tydliga tecken på en kommande recession och att det föreligger goda förutsättningar för en fortsatt positiv aktiemarknad.

  För portföljen är Kina kanske den viktigaste omvärldsfaktorn, och från förvaltarhåll är man övertygade om att en lösning i handelskriget mellan Kina och USA är det enda troliga.

  Ett innehav som lyfts fram i månadsrapporten är den amerikanska teknikjätten Apple.

  Det är ett centralt innehav då man tror att Apple kommer vara den ledande aktören inom Augmented Reality, med intressanta tjänster även utanför smartphonen.

  "Oroligheterna de senaste sex månaderna kring fallande försäljningssiffror av bland annat Iphones har påverkat flera portföljinnehav. Samtidigt är det viktigt att inte stirra sig blind på aktiviteter förknippat med Apple. Flera av portföljbolagen har idag attraktiva värderingar och komponenterna som levereras till Apple har många andra potentiella användningsområden och kunder", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Även andra kunder än Apple är en stor möjlighet gällande just smartphonen med AR-potential, däribland Google med Android.

  "Det är endast frågan om tid innan Android-telefoner kommer bli AR-kompatibla och då är uppsidan enorm för bolagen i vår portfölj", kommenterar förvaltarteamet.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fondens del var Lumentum, Shopify och Apple. På minussidan märks främst Ams, Himax Technologies och IQE.

  De största innehaven per utgången av månaden var Shopify, Lumentum och Finisar med portföljvikterna 8,5, 8,4 respektive 7,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden steg 0,7 procent i mars, har investerat i Sobi och Husqvarna  

  Ålandsbanken Norden steg 0,7 procent i mars, har investerat i Sobi och Husqvarna

  Ålandsbanken Norden steg 0,7 procent i mars i linje med jämförelseindexet, vilket medför att fonden är upp 13,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har sålt innehavet i Electrolux under månaden efter en mycket god kursutveckling sedan slutet av oktober.

  "Aktien framstår nu som fullvärderad givet den kvardröjande osäkerheten kring lönsamhetsnivån på längre sikt", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De reducerade också innehavet i Investor något efter stark kursutveckling som medfört en minskad substansrabatt.

  Bland större investeringar återfinns Sobi, där man bedömer att potentialen för uppvärdering givet förväntad lönsamhet och tillväxt alltjämt är betydande, samt Husqvarna. I Husqvarna ser förvaltarteamet möjligheter till en relativt snabb återhämtning i lönsamheten under 2019 till följd av vidtagna strukturåtgärder.

  Man är fortsatt positiva till de nordiska aktiemarknaderna på 6-12 månader sikt, men potentialen har minskat något jämfört med tidigare. Kortsiktigt bedöms riskerna för en korrigering ha ökat efter den kraftiga uppgången under inledningen av året.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Novo Nordisk, Volvo och Essity. På minussidan märktes Nordea, Nokia och Sampo.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 8,8, 6,9 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Finansiering via obligation vid behov mer sannolikt för Veoneer - Norron Alpha  

  Finansiering via obligation vid behov mer sannolikt för Veoneer - Norron Alpha

  Veoneer tyngde fonden Norron Alpha i mars, men från förvaltarhåll har man valt att öka i det innehavet då marknaden anses tänka mer kortsiktigt. Det framgår av en månadsrapport.

  Veoneer inledde det nya börsåret med uppgång, men ny oro runt finansieringssituationen i bolaget medförde att aktien hade det tufft i mars.

  Från förvaltarhåll förklarar man att bolaget har runt 700 miljoner dollar i kassa och det är deras tro att finansiering via en obligation är mer sannolikt, vid behov.

  Förvaltarteamets syn är att aktiv säkerhet är en snabbt växande marknad med ett ökat innehåll per bil i takt med ny reglering, vilket gynnar Veoneer.

  Norron Alpha tappade 2,8 procent i mars, vilket medför att fonden är ned 0,5 procent sedan årsskiftet.

  På plussidan under månaden märktes bland annat Volvo, Medicover och Skanska.

  Utöver Veoneer hörde även Swedbank och Bioarctic till de främsta negativa bidragsgivarna under perioden.

  Trots en låg exponering mot banker och en reduktion av innehavet i Swedbank i februari påverkades man ändå av den aktiens rörelse i mars.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Select backade 0,7 procent i mars, håller fortsatt låg nettoexponering  

  Norron Select backade 0,7 procent i mars, håller fortsatt låg nettoexponering

  Norron Select backade 0,7 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 1,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de flesta risktillgångarna har inlett året betydligt mer positivt än vad många förväntat. De bedömer att marknaden prisar in ett positivt scenario vad gäller handelssamtalen mellan USA och Kina.

  Förvaltarteamet är av uppfattningen att det är viktigt med försiktighet framgent, och inför rapportsäsongen bör man hålla koll på välmåendet hos den underliggande ekonomin samt guidning från bolagen.

  De främsta bidragsgivarna på långsidan var Sedana Medical, H&M, IBT, THQ och Medicover. På minussidan märktes Veoneer, Bioarctic och Catena Media.

  Ser man till fondens kortpositioner bidrog kortningen av Scandic Hotels mest positivt, medan kortningarna av ICA och Evolution Gaming tyngde.

  De största innehaven per utgången av månaden var Kindred och Volati preferensaktie med portföljvikterna 4 respektive 3,7 procent.

  Fondens betajusterade nettoexponering är fortsatt under 20 procent, och från förvaltarhåll adderar man inte någon mer risk till långportföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Target sjönk 0,7 procent i mars, global tillväxtavmattning allt mer tydlig  

  Norron Target sjönk 0,7 procent i mars, global tillväxtavmattning allt mer tydlig

  Norron Target sjönk 0,7 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 3 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden blev det allt mer tydligt att den globala tillväxten håller på att sakta ned. De pekar bland annat på ISM-siffror i USA samt tillverkningssiffror från både eurozonen och Kina.

  Fonden fortsätter att ha en försiktig nettolång exponering mot aktier. Deras bedömning är att politiker både förstår och oroar sig över den pågående avmattningen. En mer försiktig amerikansk centralbank och ett positivt utfall vad gäller handelssamtalen mellan USA och Kina talar för ytterligare uppgång på aktiemarknader.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Ocean Yield, Volvo, Medicover, Alligator Bioscience och Sagax.

  På minussidan märktes Bioarctic, Veoneer, SEB, IAR Systems och Norwegian Finans.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var fonden Norron Alpha, Ocean Yield och Aker med portföljvikterna 4,3, 3 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium steg 0,8 procent i mars, kreditmarknaden mindre attraktiv nu relativt början av 2019  

  Norron Premium steg 0,8 procent i mars, kreditmarknaden mindre attraktiv nu relativt början av 2019

  Norron Premium steg 0,8 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 2,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att mars var en svårare månad för flera riskmarknader, men inte för krediter. Kreditmarknaden noterar inflöden och investerare har blivit mer riskbenägna.

  Den nordiska nyemissionsmarknaden var stark under månaden. Förvaltarteamet tillägger att man är fortsatt försiktiga vad gäller nya bolag på obligationsmarknaden.

  Fonden deltog i ett flertal utgåvor under månaden, bland annat från Ekornes, Volvo Cars och Hexagon.

  Generellt sett har man valt att minska risken något och det genomsnittliga kreditbetyget har förbättrats under månaden.

  Det anses nu finnas utrymme för negativa rörelser på kreditmarknaden jämfört med inledningen av året.

  Fonden utvecklades positivt i mars, vilket hänförs främst till Borr Drilling, UPM Kymmene och Stena.

  De största emittenterna i portföljen per utgången av månaden var Ocean Yield, Volvo Cars och Sirius med portföljvikterna 2,2, 2,1 respektive 2,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Active sjönk 2 procent i mars, fortsatt positiva till Veoneer  

  Norron Active sjönk 2 procent i mars, fortsatt positiva till Veoneer

  Norron Active sjönk 2 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 11 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att trots en låg exponering mot banker och en reduktion av innehavet i Swedbank i februari påverkades man ändå av den aktiens rörelse i mars.

  Banken blev föremål för penningtvättsanklagelser, och med Danske Bank-historien i backspegeln valde investerare att fly alla banker med någon form av exponering mot Baltikum.

  Förvaltarteamet uppger att man inte är nöjda med utvecklingen i mars, efter en stark inledning på 2019.

  Även Bioarctic och Veoneer hörde till de främsta negativa bidragsgivarna under perioden.

  Bioarctics största konkurrent inom Alzheimers stoppade sin fas 3-studie då läkemedelskandidaten inte uppvisat tillräckligt hög effektivitet. Från förvaltarhåll bedömer man att detta inte bör påverka Bioarctic, men aktiemarknaden handlade ned aktien på denna nyhet.

  Vad gäller Veoneer förklarar förvaltarteamet att aktiv säkerhet är en snabbt växande marknad med ett ökat innehåll per bil i takt med ny reglering, vilket är positivt för Veoneer. Förvaltarteamet har ökat i det innehavet, då marknaden anses tänka för kortsiktigt.

  På plussidan under månaden märktes Volvo, Medicover, Skanska, Ocean Yield och Essity.

  De största innehaven per utgången av månaden var Volvo, Hexagon och Aker med portföljvikterna 6,5, 4,9 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra story i Tomra men finns ett par risker i bland annat värderingen - Fidelity-förvaltare  

  Bra story i Tomra men finns ett par risker i bland annat värderingen - Fidelity-förvaltare

  Bertrand Lecourt som förvaltar den relativt nystartade fonden Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund bedömer att det finns en bra story i det norska återvinningsbolaget Tomra, men ser samtidigt ett par större risker.

  Vad gäller företagets satsning på Storbritannien tror Fidelity-förvaltaren att konkurrensen kommer vara hög på den marknaden.

  Han uppger vidare att dagens värdering förutsätter att exekveringen av bolagets strategi lämnas ostörd samt att man potentiellt tar sig in på nya marknader.

  "Om man tittar på investeringarna (CAPEX) har det ökat, men ser man på det fria kassaflödet rör det sig inte så mycket. Man måste ta ett bet på att något annat kommer uppkomma i caset", förklarar förvaltaren i samband med en presentation av fonden.

  I förvaltarteamets screening över potentiella investeringar för fonden framgår det att Tomra befinner sig i nedre delen.

  Det bygger på Fidelitys fundamentala research på den ena axeln, och den beräknade uppsidan baserat på ett antal värderingsmodeller på den andra.

  Enligt screeningen indikeras en mindre nedsida för aktien samtidigt som det fundamentala betyget från Fidelity är lågt relativt andra potentiella investeringar, vilket förklarar fondens avsaknad av Tomra.

  Fidelity Sustainable Water & Waste A Acc USD har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex i år och är upp drygt 20 procent sedan årsskiftet, enligt analystjänsten Morningstar.  Taggar:
  #analytics   #utilities  

 • Stora drivkrafter som talar för vatten- och avfallshanteringssektorerna, lyfter fram två innehav - Fidelity-förvaltare  

  Stora drivkrafter som talar för vatten- och avfallshanteringssektorerna, lyfter fram två innehav - Fidelity-förvaltare

  Bertrand Lecourt som förvaltar den relativt nystartade fonden Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund ser stora drivkrafter som talar för företag verksamma inom vatten- och avfallshanteringssektorerna.

  Antalet aktier på området har ökat kraftigt från 30 till cirka 300 sedan 1990. Följaktligen har det totala marknadsvärdet ökat kraftigt.

  ”Allting man ser är produktion. Men man glömmer den andra sidan, och den är stor och växer snabbt", förklarar förvaltaren under en lunchpresentation anordnad av fondbolaget.

  Avfall- och vattenbehov uppges växa snabbare än global BNP. Det finns idag ungefär lika många kinesiska bolagsnamn som amerikanska namn på området, och just i utvecklingsländer ser man framför sig en kraftig tillväxt vad gäller dessa behov.

  Fondens strategi anses stödjas av flera globala stortrender, däribland befolkningstillväxt, miljöbegränsningar, stödjande förordningar, graden av urbanisering och globalt förmögenhetsskapande.

  Lanseringen av fonden beskrivs ha varit en av de snabbaste i fondbolagets historia. Den anses även ha varit vältajmad, givet ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor globalt. Fonden strävar efter att integrera ESG-frågor (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) i sina investerings- och riskövervakningsprocesser, vilket leder till hållbarhetsegenskaper hos fonden.

  Typiskt sett ska fonden ha runt 60 procent av innehaven inom vatten och runt 40 procent inom avfall, med totalt mellan 35 till 50 bolag.

  På vattensidan investerar fonden i alla industrier som har exponering mot vattencykeln, däribland transport, vattenbehandling och lagring.

  Vad gäller avfall ökar det i takt med förmögenheten.

  "Om man tror på kinesisk konsumtionstillväxt, tror man även på kinesiskt avfall", kommenterar Lecourt.

  De största innehaven i fonden per utgången av mars var Waste Management och American Water Works.

  De två innehaven lyfts fram under presentationen.

  Amerikanska Waste Management som tillhör avfallsbenet inom fonden anses ha en hög visibilitet hos intjäningen och kassaflöden, ihop med en stark balansräkning.

  Trender som bolaget bedöms gynnas av är exponeringen mot real ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion. Företaget har även exponering mot vissa sektorer som industri och bygg.

  American Water Works är ett av de största utilities-bolagen i Nordamerika med fokus på vatten.

  Fidelity spår goda tillväxtutsikter för bolaget, med tillväxt som sannolikt kommer komma från ökad outsourcing i takt med vattenregleringen skärps. Mindre än 15 procent av den amerikanska vattenmarknaden är i dagsläget outsourcad, vilket innebär betydande marknadspotential för bolaget.

  Värderingen i det innehavet anses stödjas av att det finns betydande infrastrukturmässiga behov på den amerikanska vattenmarknaden.

  Båda aktierna har gått klart bättre än världsindexet tillika jämförelseindexet MSCI ACWI i princip varje år de senaste fem åren. De har utvecklats särskilt starkt i samband med större börsnedgångar, exempelvis i fjol.

  I Norden finns det färre bolag inom sektorerna men ett antal tas upp under presentationen, däribland norska Tomra.

  Förvaltaren bedömer att det finns en bra story i Tomra, men ser samtidigt ett par större risker.

  Vad gäller satsningen på Storbritannien tror Fidelity-förvaltaren att konkurrensen kommer vara hög på den marknaden.

  Han uppger vidare att dagens värdering förutsätter att exekveringen av bolagets strategi lämnas ostörd samt att man potentiellt tar sig in på nya marknader.

  "Om man tittar på investeringarna (CAPEX) har det ökat, men ser man på det fria kassaflödet rör det sig inte så mycket. Man måste ta ett bet på att något annat kommer uppkomma i caset", förklarar förvaltaren.

  I förvaltarteamets screening över potentiella investeringar för fonden framgår det att Tomra befinner sig i nedre delen.

  Det bygger på Fidelitys fundamentala research på den ena axeln, och den beräknade uppsidan baserat på ett antal värderingsmodeller på den andra.

  Enligt screeningen indikeras en mindre nedsida för aktien, samtidigt som det fundamentala betyget från Fidelity är lågt relativt andra potentiella investeringar.

  Fidelity Sustainable Water & Waste A Acc USD har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex i år och är upp drygt 20 procent sedan årsskiftet, enligt analystjänsten Morningstar.

  Enligt fondens beskrivning är målsättningen är att leverera en hög riskjusterad avkastning över en marknadscykel, med selektiva aktieval som den främsta drivkraften.  Taggar:
  #analytics   #utilities  

 • SPP Fonder behåller normalvikt för aktier  

  SPP Fonder behåller normalvikt för aktier

  SPP Fonder har inte gjort några justeringar av sina vikter.

  Kapitalförvaltaren har fortsatt normalvikt för globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och svenska aktier. Det uppger fondjätten i en månadskommentar.

  Inom obligationer är fondjätten fortsatt underviktade för globala och svenska obligationer. Normalvikt råder för krediter.

  "En del är återigen oense om huruvida uppgången för aktiemarknaden och räntefallet speglar två olika uppfattningar om framtidsutsikterna, där den sistnämnda marknaden nu tycks indikera en kommande recession även med en invertering av räntekurvan (lägre långa räntor än korta räntor). Divergens mellan aktie- och räntemarknaden är dock något som vi
  har sett flera gånger under de senaste tio åren drivet av så kallad tillgångsinflation på grund av centralbankernas pengatryckande", skriver kapitalförvaltningsjätten i en kommentar.

  Federal Reserve, Fed, har också gett tydliga signaler om en räntepaus och ett stopp för reduceringen av balansräkningen. Det innebär att en prissättning av marknaden sker därefter.

  "En ytterligare åtstramning av penningpolitiken prisas ut, och helomvändningen från Fed bekräftades ytterligare under marsmötet. Marknadsoron i december har helt klart bidragit
  till helomvändningen, som många anser vara en konsekvens av högre statsräntor i november kombinerat med svagare tillväxts och inflationsutsikter. Detta har därmed givit bränsle till både aktie- och kreditmarknaderna hittills i år trots att makrotalen har fortsatt att falla", fortsätter kapitalförvaltaren.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Utflöde för aktiefonder under mars - Fondbolagens Förening  

  Utflöde för aktiefonder under mars - Fondbolagens Förening

  Under mars månad noterade samtliga fonder en nettoinsättning på totalt 2,1 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande.

  Långa räntefonder hade det största inflödet med 4,7 miljarder kronor, följt av korta räntefonder med 1,1 miljarder. Aktiefonder noterade ett utflöde om 3,9 miljarder kronor.

  ”Mot bakgrund av att börsen har inlett året urstarkt och att ekonomisk osäkerhet verkar vara det nya svarta, så drog spararna ner något på risken i mars. Ett par övergripande trender består, uttag från Sverige- och Europafonder och insättningar i globalfonder och långa räntefonder. Med det sagt fortsatte en del sparare jakten på högre avkastning genom placeringar i branschfonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i en kommentar.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 49 miljarder kronor och uppgick vid utgången av första kvartalet till 4 424 miljarder.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • OPM Listed Private Equity ökade 1,9 procent i mars, har stigit nästan 20 procent i år  

  OPM Listed Private Equity ökade 1,9 procent i mars, har stigit nästan 20 procent i år

  OPM Listed Private Equity ökade 1,9 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 18,7 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har överträffat liknande fonder i dess Morningstar-kategori och merparten av världens aktieindex både under månaden och hittills i år.

  De främsta bidragsgivarna på bolagsnivå under månaden var Rocket Internet, Naspers, Brookfield Renewables och KKR. De anses vara goda exempel på fondens breda diversifiering mellan olika geografier och investeringsinriktningar.

  Vad gäller Private equity-branschen märker man att att investerare allokerar allt mer kapital till alternativa investeringar och till branschen i synnerhet.

  "Preqins stora Investor Outlook-studie bekräftar det starka intresset. Exempelvis uppgav 95 procent av de tillfrågade institutionerna att de planerar att bibehålla eller öka sina långsiktiga allokering till private equity. Denna utveckling gynnar våra investeringar där vi är delägare med management i själva fondbolagen och tar del av intjäningen från det förvaltade kapitalet", förklarar förvaltarteamet.

  De pekar bland annat på Blackstone som rapporteras ha rest över 22 miljarder USD till sin åttonde buyout-fond, medan Softbank uppges föra samtal kring ytterligare kapitalresning till sin Vision Fund.

  De största innehaven per utgången av månaden var Blackstone, KKR och Brookfield med portföljvikterna 7,2, 7,1 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds