Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, inga större förändringar i portföljen  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, inga större förändringar i portföljen

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade 0,2 procent i juli, vilket medför att fonden är upp tio procent i år. Jämförelseindexutvecklingen under samma period uppgår till 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Ross Teverson skriver i en kommentar att handelskriget mellan USA och Kina var det som påverkade fonden mest under månaden. Marknaderna var känsliga för vilka tecken som helst på antingen framsteg eller eskalering vilket fått marknaderna att svänga väldigt mycket. Fonden strävar efter att förbise bolag som påverkas av den politiska debatten och söker istället bolag som med större sannolikhet klarar sig igenom stundande händelser.

  Det som bidrog positivt till fondens utveckling var främst främst innehaven i small- och midcap-bolag. Bland annat presterade den kinesiska kreditgivaren Qudian och brasilianska uthyrningsfirman av byggutrustning Mills Estruturas.

  GT Bank i Nigeria var den sämsta bidragsgivaren under juli månad.

  Fonden har inte gjort stora förändringar i portföljen under perioden, förutom att de köpte lite aktier i SK Hynix, Mills och PagSeguro.  Taggar:

 • Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, upp 6,1 procent i år  

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, upp 6,1 procent i år

  Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som noteras för en uppgång på 0,4 procent. Hittills i år har fonden stigit 6,1 procent, vilket är något mer än jämförelseindex som stigit fem procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ariel Bezalel.

  Förvaltaren skriver i en kommentar att marknadsrörelserna främst dominerades av två stora centralbanksmöten i juli. Det enda var europeiska centralbanksmötet den 23 juli och det andra var USA:s centralbank Federal Reserves möte den 31 juli. Fed sänke styrräntan med 0,25 procentenheter, vilket fått marknaden att förvänta sig ytterligare lättnader. Globalt fortsatte makrodatan vara svag, speciellt i Europa.

  Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte även i juli utan större framgångar. I Storbritanninen blev Boris Johnson vald till premiärminister vilket ökar sannolikheten på brexit med eller utan avtal.

  Fonden steg under juli vilket beror på breda uppgångar i de flesta innehaven i portföljen, speciellt amerikanska och australiensiska obligationer.

  I en kommentar kring framtiden skriver förvaltaren att han tror att den amerikanska ekonomin är i slutet av en konjunkturcykel och är på väg mot en nedgång. Han tror även att Fed kommer sänka styrräntan ytterligare.  Taggar:

 • Jupiter European Growth uppvisar positiv utveckling i juli, fonden slår sitt jämförelseindex igen  

  Jupiter European Growth uppvisar positiv utveckling i juli, fonden slår sitt jämförelseindex igen

  Jupiter European Growth steg 1,2 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som under samma period steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Alexander Darwall skriver i en kommentar att inflationen i eurozonen föll från 1,1 procent till 0,9 procent i juli. I Kina, minskningen i tillverkningssektorn visade tecken på stabilisering i juli. I USA, trots att konsumentförtroendet var den högsta på åtta månader efter förbättrade framtidsutsikter för jobb, växte den amerikanska tillverkningssektorn väldigt långsamt.

  Aktierna i Grifols steg efter att FDA, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, godkände en av deras produkter för primär immunbrist. Detta borde hjälpa till att driva tillväxten och förbättra marginalerna.

  Aktierna i Londonbörsen steg efter att de bekräftat att de köper Refinitiv. Adidas-aktien fortsatte stiga inför rapporten för det andra kvartalet i augusti, bland annat upprepar de sina årsprognoser.

  Grenke var bland de svagare bolagen under månaden efter att de kommit med en vinstvarning för 2019.

  Fonden noteras i år för en uppgång på 21,2 procent, medan jämförelseindexutvecklingen under samma period stigit 17,2 procent.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att deras framtidsutsikter ser oförändrade ut. De kommer fortsättningsvis undvika att investera i bolag som lätt påverkas av politik eller bolag med stora skulder.  Taggar:

 • Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,4 procent i juli, Sandvik och Tesla besvikelser  

  Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,4 procent i juli, Sandvik och Tesla besvikelser

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) ökade 1,4 procent i juli, vilket medför att fonden stigit 22,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juli, som är en av fyra stora rapportmånaderna har det hänt mycket. Bland annat sänkte den amerikanska centralbanken Fed styrräntan med 0,25 procentenheter vilket var i linje med förväntningarna. En annan stor nyhet som sänkte det brittiska pundet var att Boris Johnson valdes till ny premiärminister i Storbritannien.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det under juli främst var företag inom kommunikationstjänster och dagligvaror som bidrog mest medan innehaven inom sjukvård och banker var oförändrade.

  Fondens kortpositioner belastade utvecklingen med 0,1 procent, medan långpositionerna gav ett positivt bidrag med 1,5 procent.

  Fondens starkaste bidragsgivare i juli var det belgiska bryggerikonglomeratet Anheuser-Busch InBev.

  "Aktien steg kraftigt efter bolagets andra kvartalsrapport som visade bättre än väntade resultat på samtliga områden. AB Inbev kunde stolt presentera bolagets starkaste organiska tillväxt på fem år (2,1%) som var långt bättre än marknadens förväntningar (1%)," berättar förvaltarteamet bakom fonden.

  En annan kraftigt positiv bidragsgivare var den amerikanska IT-jätten IBM som kom med en kvartalsrapport som slog analytikernas förväntningarna. Bland de positioner som fick negativ inverkan på fonden var Sandvik sämst, som rapporterade sämre operationell vinst än väntat. Även kortpositionen Tesla bidrog negativt.

  "Vi har successivt minskat fondens exponering under våren och försommaren. Rapporterna för det andra kvartalet har dock ingett förtroende för att utvecklingen i fondens innehav överlag är god och att motståndskraften för en sämre efterfrågesituation är tillfredsställande. Vi behåller därför såväl exponering som sektorfördelning oförändrad", skriver förvaltarna.

  De största innehaven per utgången av månaden var Chevron, Volkswagen och Anheuser-Busch InBev.  Taggar:

 • Odin Sverige backade två procent i juli, har ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon  

  Odin Sverige backade två procent i juli, har ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon

  Odin Sverige har under juli månad ökat innehaven i Atrium Ljungberg och Hexagon och sålt en del aktier i Beijer Ref och Lifco. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Vegard Søraunet.

  De bästa bidragsgivarna under månaden var Hoist Finance och Axfood, med de som bidrog minst till avkastningen var Hexagon och Addlife.

  Även Sweco, Ahlström-Munksjö och Intrum var bland månadens bästa bidragsgivare.

  Odin Sverige backade två procent i juli, vilket medför att fonden är upp 26,2 procent i år. Jämförelseindexutvecklingen under samma period uppgår till 19,2 procent.

  Fondens största innehav per utgången av perioden var Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 5,1, 4,7 respektive 4,2 procent.  Taggar:

 • Negativ utveckling för Odin Norge C i juli, norska ekonomin utvecklas väl  

  Negativ utveckling för Odin Norge C i juli, norska ekonomin utvecklas väl

  Odin Norge C noteras för en nedgång på 2,3 procent i juli, vilket innebär att fonden är upp 15,9 procent i juli. Jämförelseindexutvecklingen uppgår under samma period till 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Vigdis M. Almestad.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Mowi och Yara. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Equinor och Borregaard", skriver förvaltaren i en kommentar.

  Subsea 7, Sparebank 1 SR-Bank och TGS Nopec Geophysical var också bland de svagare portföljinnehaven under juli.

  Förvaltaren beskriver den norska ekonomin som robust och att den utvecklas väl.

  "Den fria valutan och de goda statsfinanserna dämpar effekterna av fluktuerande råvarupriser. Den norska ekonomin har stått sig väl under oljekrisen", förklarar Almestad.

  Yara International, Telenor och Equinor var de tre största portföljinnehaven per utgången av månaden med portföljvikterna 8,4, 7,3 respektive 6,7 procent.  Taggar:

 • Odin Norden backade 1,7 procent i juli, Addlife och Instalco nya i portföljen  

  Odin Norden backade 1,7 procent i juli, Addlife och Instalco nya i portföljen

  Under juli investerade Odin Norden i två nya företag i portföljen, Addlife och Instalco. För att finansiera köpen sålde de några aktier i Huhtamäki, Sampo och Novo Nordisk. Det framgår av en månadsrapport.

  "Addlife fokuserar på nischer inom laboratorieanalys och behandling, kunderna är bland annat sjukhus, universitet och laboratorier. Addlife är en av de största positionerna i ODIN Sverige, och vi tror att företaget också kommer att bidra bra i ODIN Norden i framtiden. Instalco består av över 60 företag som tillhandahåller installationstjänster som rör, värme, el, ventilation i Norden. Marknaden kännetecknas av många små aktörer som ger möjligheter till lönsamma förvärv", förklarar förvaltarna bakom fonden.

  Odin Norden noteras för en nedgång på 1,7 procent i juli, samtidigt som fondens jämförelseindex steg 0,3 procent.

  De bästa bidragsgivarna under juli var Axfood, Ossur och Sweco. De svagare bidragsgivarna var Addtech, Protector Forsikring och Hexagon.

  Hittills i år är Odin Norden upp 23,3 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex stigit 17,3 procent.

  Beijer Ref, NIBE och Huhtamäki var per utgången av perioden fondens största innehav med portföljvikterna 4,3, 3,9 respektive 3,5 procent.  Taggar:

 • Odin Global C steg med 1,7 procent i juli, klart bättre än jämförelseindex i år  

  Odin Global C steg med 1,7 procent i juli, klart bättre än jämförelseindex i år

  Odin Global C noteras under juli månad för en uppgång på 1,7 procent, vilket medför att fonden är upp 33,4 procent i år. Jämförelseindex har under samma period ökat med 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Alphabet och Constellation Software. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var SAP och Lifco", skriver förvaltaren Oddbjørn Dybvad.

  Även Accenture, Compass Group och Ball Corp bidrog till uppgången i juli.

  De största innehaven per utgången av månaden var Constellation Software, DCC och Lifco med portföljvikterna 8,2, 7,6 respektive 7,5 procent.  Taggar:

 • ODIN Finland C backade 2,6 procent, finska ekonomin på bättringsväg  

  ODIN Finland C backade 2,6 procent, finska ekonomin på bättringsväg

  Odin Finland backade 2,6 procent i juli, vilket medför en uppgång på 18 procent i år. Det kan jämföras med jämförelseindexutvecklingen om 16,8 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Nokia och Kesko. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Sampo och Valmet", skriver fondförvaltaren Truls Haugen i en kommentar.

  Andra bolag som bidrog minst till avkastningen under juli var Cramo, Nordea och Tieto.

  "Finsk ekonomi är på bättringsvägen efter flera svaga år. Optimismen är hög bland såväl konsumenter som bolag och förtroendeindikatorerna har skjutit i höjden. BNP-tillväxten för innevarande, och kommande, år har justerats upp rejält", fortsätter förvaltaren.

  En av Finlands stora resurser är skogen där det finns flera bra bolag. Kombinationen av minskad användning av plast och fokus på hållbar materialanvändning kommer fiberbaserade produkter ta mer plats. Fonden äger flera bolag som är väl positionerade i trenden.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Sampo, Kone och Huhtanmäki med portföljvikterna 6,6, 6,5 respektive 6,5 procent.  Taggar:

 • Odin Europa steg 1,3 procent i juli, europeiska marknaden fortsatt attraktiv  

  Odin Europa steg 1,3 procent i juli, europeiska marknaden fortsatt attraktiv

  Under juli månad steg aktiefonden Odin Europa med 1,3 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som noteras för en uppgång på 1,4 procent. Fonden är i år upp 22 procent vilket är i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var AMS och Arrow. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var SAP och Spectris", berättar förvaltaren Håvard Opland.

  Andra portföljbolag som bidrog till utvecklingen var Teleperformance, Wood Group och Henkel.

  Förvaltaren skriver att fonden har en bra riskspridning mellan flera olika sektorer och regioner. I Europa befinner vi oss i en period av stark ekonomisk tillväxt och stor optimism. Om man jämför med andra marknader har europeiska börser en attraktiv prissättning.

  "I Europa befinner vi oss i en period av stark ekonomisk tillväxt och stor optimism. Makrostatistiken är starkare än på länge och utsikterna goda. Den låga räntenivån tillsammans med fortsatt ekonomisk stimulans bidrar också positivt. Vi ser en stadigt ökad optimism bland såväl chefer inom industrin som vanliga konsumenter. OECDs indikatorer pekar nu på att den ekonomiska aktiviteten i områdena växer och att tillväxten befinner sig i en expansionsfas", fortsätter förvaltaren.

  SAP, IMCD Group och Teleperformance var per utgången av juli fondens största innehav med portföljvikterna 6,6, 6,2 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets utvecklades negativt i juli, klart sämre än jämförelseindex  

  Odin Emerging Markets utvecklades negativt i juli, klart sämre än jämförelseindex

  Odin Emerging Markets backade 0,6 procent i juli, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Fonden noteras i år för en uppgång på sex procent, jämfört med jämförelseindexet som stigit 16,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Oddbjørn Dybvad.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa bidragsgivarna under månaden var Tencent Holdings och Oracle Financial Services. De bolag som bidrog minst till avkastningen under månaden var Garware Technical Fibres och HDFC Bank", skriver förvaltaren i en kommentar.

  De portföljbolag som bidrog mest till nedgången var HDFC Bank - ADR och Oracle med en nedgång på 0,7 respektive 0,2 procent.

  Bid Corp, Bidvest och HDFC Bank var fondens största portföljinnehav per utgången av månaden med portföljvikterna 7,6, 7,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:

 • Odin USA ökade 7 procent i juli, stigit 33,6 procent i år  

  Odin USA ökade 7 procent i juli, stigit 33,6 procent i år

  Aktiefonden Odin USA ökade sju procent i juli, medförande att avkastningen under 2019 uppgår till 33,6 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som stigit 29,7 procent i år. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam.

  "Under juli månad har vi inte gjort några större ändringar i fonden. De bästa
  bidragsgivarna under månaden var Alphabet och Sherwin-Williams. De bolag som bidrog
  minst till avkastningen under månaden var Nike och Covetrus", skriver förvaltarna Vigdis M. Almestad och Harald Nissen på Odin Fonder.

  De största innehaven per utgången av månaden var Visa, Thermo Fisher Scientific och Ball Corp med portföljvikterna 5,2, 5,1 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli, bästa månaden i år för fonden  

  Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli, bästa månaden i år för fonden

  Odin Fastighet C steg 7,1 procent i juli jämfört med jämförelseindexet som steg 5,5 procent. Fonden är därmed upp 30,9 procent i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Resultatet i juli har varit mycket bra och är hittills den bästa månaden för fonden i år. Rapporter för andra kvartalet 2019 har varit solida för våra företag i portföljen. 86
  procent av fonden har nu rapporterat sina resultat och den årliga vinsttillväxten är 18
  procent", skriver fondens förvaltare Øystein Bogfjellmo på Odin Fonder.

  Wihlborgs rapporterade, med mycket exponering inom kontor i södra Sverige, och NP3, med exponering för norra Sverige i olika fastighetssegment, en årlig underliggande vinsttillväxt på 33 procent respektive 35 procent.

  Fonden har sålt JM efter en stark prisutveckling på 50 procent 2019.

  De största innehaven per utgången av perioden var Balder, Wihlborgs och Sagax med portföljvikterna 8,6, 8,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal (oms)  

  C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal (oms)

  (Omsändning)
  C WorldWide Sweden Small Cap ökade 3,7 procent i juli medan jämförelseindexet enbart steg 1,9 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Under månaden rapporterade ett stort antal av fondens bolag. Förvaltarteamet beskriver att Mycronic, Evolution Gaming och Enea bidrog positivt och visade starka kvartalssiffror.

  "Onlinecasinoleverantören Evolution Gamings rapport var fenomenal och visar på skalbarheten i deras affärsmodell. Även mjukvarubolaget Enea visade imponerande siffror i sin rapport", kommenterar förvaltarteamet.

  Större negativa bidrag kom från Kindred och Addtech. Teamet beskriver att Kindred redovisade en svag omsättningstillväxt och vinst i förhållande till förväntningarna och därmed sänktes estimaten för helåret. Men fonden ser fortfarande en stor långsiktig potential i Kindred.

  Under månaden gjordes inga större förändringar och vid periodens slut var de största innehaven Evolution Gaming, Elekta och Mycronic med portföljvikterna 5,7, 5,5 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Fonder minskar i Thule (oms)  

  Lannebo Fonder minskar i Thule (oms)

  Lannebo Fonder har minskat med 396 002 aktier i takboxproducenten Thule. Innehavet uppgår därefter till cirka 4,83 miljoner aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #retail  

 • Sensor Sverige Select steg 1,3 procent i juli på starka rapporter  

  Sensor Sverige Select steg 1,3 procent i juli på starka rapporter

  Sensor Sverige Select utvecklades positivt i juli och noteras för en uppgång på 1,3 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som endast steg 0,1 procent. Fonden är därmed upp 17,8 procent i år, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna skriver i en kommentar kring marknaden att det trots en intensiv rapportperiod med mycket nyheter av både makroekonomisk och geopolitiks karaktär blev kursutvecklingen stillsam totalt sett. Konjunkturen viker och en övergång till placeringar av defensiv karaktär väntar. Stockholmsbörsen steg 0,2 procent i juli beräknat efter SIXRX-indexet.

  "Vi prövar hela tiden vår syn på marknaden utifrån ett antal variabler, som från tid till annan varierar i styrka och vikt. Marknaden är kortsiktig, en tweet kan förändra stämningsläget totalt. Fundamentalt viktig är ändå vinstutvecklingen hos de noterade bolagen, och bedömningen av hur den kommer att se ut framåt", förklarar förvaltarteamet.

  De innehav som bidrog mest till fondens positiva utveckling var Evolution Gaming, Balder och Investor. Sämst utveckling hade Swedish Match, Sandvik och Thule.

  "Fonden klarade sig annars mycket bra genom rapportperioden. Fonden hade några innehav som rapporterade mycket starkt samtidigt som fonden inte hade några stora positioner i aktier som straffades hårt vid sina rapporter", fortsätter förvaltarna bakom fonden.

  Vidare kommenterar de att Evolution Gaming återigen levererade en stark rapport. Även Sobi och Astra Zeneca kom med bra rapporter och steg kraftigt.

  De största innehaven per utgången av perioden var Investor, Evolution Gaming och Balder med portföljvikterna 8,6, 6,5 och 4,6 procent. Fondens nettoexponering löd 55 procent, en minskning med fyra procentenheter från föregående månad.  Taggar:

 • Lannebo Fonder minskar i Thule  

  Lannebo Fonder minskar i Thule

  Lannebo Fonder har minskat med 396 002 aktier i takboxproducenten Thule. Innehavet uppgår därefter till cirka 4,83 miljoner aktier, motsvarande 4,7 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #retail  

 • Pareto Global Corporate Bond noteras för positiv uppgång i juli, deltagit i tre nyemissioner  

  Pareto Global Corporate Bond noteras för positiv uppgång i juli, deltagit i tre nyemissioner

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond ökade med 0,08 procent i juli och noteras för en uppgång i år på 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet har under månaden följt Boris Johnson som tog över rollen som Storbritanniens premiärminister och Feds sänkning av ränta med 0,25 procentenheter. Detta har lett till att den brittiska valutan tappat, aktiemarknaden har hållit sig stabil och emissionerna av företagsobligationerna har varit övertecknade.

  "Kvartalsrapporterna har varit av blandad karaktär. Klart är dock att det sker en marginell avmattning i de cykliska bolagens affärer. Utsikterna är också mer avvaktande. Bolagen nämner ord som ”stärka balansräkningen” istället för ”stark expansion”. Det ger oss som kreditinvesterare en viss trygghet", berättar förvaltarna bakom fonden.
  Pareto Global Corporate Bond deltog i IQVIA, Loxam och Oriflames nyemissioner som alla tre mottogs positivt av marknaden.

  Fonden hade en positiv månad där några av de cykliska bolagen backade, medans de mer defensiva hade en bättre utveckling.

  I andrahandsmarknaden har fonden köpt mer av Eurofins, Unity och Davita och minskat lite i Radisson Holding.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Liberty Global, Eurofins Scientific och Upm Kymmene med portföljvikterna 4,6, 3,8 respektive 3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal  

  C WorldWide Sweden Small Cap uvecklades positivt i juli, Evolution Gamings rapport var fenomenal

  C WorldWide Sweden Small Cap ökade 3,7 procent i juli medan jämförelseindexet enbart steg 1,9 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Under månaden rapporterade ett stort antal av fondens bolag. Förvaltarteamet beskriver att Mycronic, Evolution Gaming och Enea bidrog positivt och visade starka kvartalssiffror.

  "Onlinecasinoleverantören Evolution Gamings rapport var fenomenal och visar på skalbarheten i deras affärsmodell. Även mjukvarubolaget Enea visade imponerande siffror i sin rapport", kommenterar förvaltarteamet.

  Större negativa bidrag kom från Kindred och Addtech. Teamet beskriver att Kindred redovisade en svag omsättningstillväxt och vinst i förhållande till förväntningarna och därmed sänktes estimaten för helåret. Men fonden ser fortfarande en stor långsiktig potential i Kindred.

  Under månaden gjordes inga större förändringar och vid periodens slut var de största innehaven Evolution Gaming, Elekta och Mycronic med portföljvikterna 5,7, 5,5 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli, negativa bidrag från Sandvik och Nordea  

  C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli, negativa bidrag från Sandvik och Nordea

  C WorldWide Sweden backade 0,5 procent i juli och presterade sämre än sitt jämförelseindex som steg 0,2 procent. Fonden är upp 23,4 procent i år, enligt den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet beskriver i en kommentar att Mycronic och Astra Zeneca redovisade mycket starka kvartalsrapporter. Mycronic, som är en global tillverkare av produktionsutrustning för elektronikindustrin, visade en stark orderingång.

  "Astra Zenecas rapport överträffade förväntningarna avseende såväl produktförsäljning som marginalförbättringar. Bolaget höjde prognosen för helåret och vi ser potential för fortsatt momentum i aktien då flera studiedata (Lynparza, Imfinzi, Farxiga och Calquence)
  väntas presenteras under H2", beskriver förvaltarteamet.

  Under månaden har fonden avyttrat sitt innehav i esport-bolaget MTG.

  De bolagen som bidragit mest negativt var Sandvik och Nordea. Sandvik lyckades inte möta tillväxtförväntningarna eller hålla uppe marginalerna i sin rapport och Nordea redovisade en resultatbesvikelse.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy med portföljvikterna 8,7, 7,1 respektive 6,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity utvecklades positivt i juli, övervikt i franska Accor bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity steg 0,43 i juli och utvecklades därmed starkare än jämförelseindexet som steg 0,3 procent. Därmed är fonden upp totalt 16,66 procent i år.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de europeiska marknaderna utvecklades relativt platt under månaden.

  En övervikt i sektorn för teknologi och hårdvara bidrog till den positiva utvecklingen medan bolagen inom hälsovård och icke durabla konsumentvaror tyngde portföljen. Förvaltarna ser det även som positivt att man avstått från att äga telekombolaget Ericsson vars kvartalsrapport blev en besvikelse för marknaden.

  Övervikten i den franska bolaget Accor bidrog kraftigt till den positiva avkastningen medan övervikten i danska Novo Nordisk och italienska FinecoBank bidrog negativt.

  "Företaget gör framsteg gällande kapitaldisciplin och i sina planerna att avyttra ickerelevanta tillgångar från det tidigare förvärvet av hotellvarumärkena Mantra och Mövenpick", kommenterar förvaltarteamet gällande Accor.

  Avslutningsvis beskriver förvaltarna att börsen troligen kommer röra sig mer i sidled efter ett väldigt starkt första halvår.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade i juli, slog jämförelseindex  

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade i juli, slog jämförelseindex

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD minskade med 0,8 procent i juli, jämfört med jämförelseindexet som sjönk 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna bakom fonden.

  Förvaltarteamet bakom fonden förklarar att aktievalen inom tekniksektorn i norra Asien bidrog med positiva uppgångar. Förväntningarna på efterfrågan på nya tekniska produkter och tjänster visar tidigt förbättringar, främst drivet av lanseringen av 5G.

  Övervikten i Korea bidrog till nedgången i fonden.

  Förvaltarteamet är särskilt intresserade av tillväxtmarknadsaktier som erbjuder stark vinsttillväxt. Nuvarande P/B-värdering om 1,6 gånger är fortsatt i den lägre delen av det historiska spannet, samtidigt som marknadsförväntningarna vad avser vinsttillväxten är låga.

  Fonden har stigit 12,5 procent i år, jämfört med sitt jämförelseindex som endast ökat 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindex  

  JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindex

  JPM US Smaller Companies Fund A acc USD steg 2,8 procent i juli, vilket är drygt 2 procentenheter mer än jämförelseindexet som steg 0,56 procent. Fonden noteras för en uppgång i år på 23 procent, jämfört med jämförelseindexet som stigit 17,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieval inom sjukvård och producentvaror inom sällanköp bidrog till den positiva avkastningen i juli. Bland annat sjukvårdsbolaget West Pharmaceutical Services som slog analytikernas estimat och annonserade ökad utdelning för 2019.

  En av de största bidragsgivarna till månadens uppgång var IAA som steg 20 procent i juli.

  Inom teknik- och materialsektorerna var utvecklingen negativ.

  I en framåtblick nämner förvaltarna att det är fortsatt fokus på fundamenta inom ekonomin och intjäningsförmågan hos bolagen. De räknar med en fortsatt expansion under innevarande år samt nästa år. Det handlar dock om en blygsam expansion för ekonomin.  Taggar:

 • C WorldWide Asia steg i juli, tagit nya positioner i BTPS och Godrej Properties  

  C WorldWide Asia steg i juli, tagit nya positioner i BTPS och Godrej Properties

  C WorldWide Asia steg 2,5 procent i juli, vilket är bättre än jämförelseindex som ökade 1,6 procent. Det medför att fonden är upp totalt 21,4 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden tog fonden nya positioner i indiska Godrej Properties och indonesiska BTPS.

  BTPS är en mikrolåneorganisation som fokuserar på kvinnor i underprivilegierade områden, det grundades 2011 och har sedan dess visat en otrolig tillväxt. Det indiska Godrej Properties är en bostadsutvecklare som fonden anser gynnas av den pågående konsolideringen i sektorn tack vare sitt varumärke och sin marknadsposition.

  Fonden har en sektorfördelning där finans står för 28 procent av portföljen, tätt följt av informationsteknik som står för 25,2 procent samt fastighetssektorn som står för 14,8 procent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tencent, Samsung Electronics och TSMC med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic utvecklades negativt i juli, Novo Nordisk fortsatt största innehavet  

  C WorldWide Nordic utvecklades negativt i juli, Novo Nordisk fortsatt största innehavet

  C WorldWide Nordic backade 1,8 procent under juli, vilket var sämre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 14,3 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid utgång av månaden var Novo Nordisk, Volvo och Essity de största innehaven med portföljvikterna 9,7, 5,4 respektive 5,0 procent.

  Industri stod för 32,8 procent av allokeringen på sektornivå följt av Hälsovård som stod för 17,9 procent och finans med en vikt på 11,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets steg 2,3 procent i juli, avyttrat ett flertal bolag från portföljen  

  C WorldWide Emerging Markets steg 2,3 procent i juli, avyttrat ett flertal bolag från portföljen

  C WorldWide Emerging Markets styrde om ordentligt i portföljen och ökade 2,3 procent i juli. Därmed slog fonden sitt jämförelseindex och är upp totalt 18,4 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet beskriver i rapporten att fonden avyttrat sina innehav i Adani Ports, Geely och Han’s Laser till följd av oro och frustration över bolagsstyrningarna.

  Även Naspers, Fu Shou Yuan och Geopark såldes. Gällande Naspers anser teamet att finns problem med den underliggande bolagsstrukturen.

  Under månaden togs nya positioner i Tencent Music Entertainment, som är den ledande musikströmningstjänsten i Kina, samt det brasilianska fintech-bolaget Via Varejo och det sydafrikanska investmentbolaget PSG.

  Fonden har störst vikt i finanssektorn som står för 27,5 procent av portföljen, följt av Informationsteknik och sällanköpsvaror.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung Electronics, Alibaba och Tencent med portföljvikterna 7,0, 6,5 respektive 6,2 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Stable Equities ökade med 5,6 procent i juli och slog sitt jämförelseindex  

  C WorldWide Stable Equities ökade med 5,6 procent i juli och slog sitt jämförelseindex

  C WorldWide Stable Equities ökade 5,6 procent i juli, vilket är 1,9 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex och medför att fonden är upp totalt 26,9 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastigheter är fortsatt fondens största sektor och står för 20,3 procent av portföljen, tätt efter kommer informationsteknik som står för 17,3 procent av portföljen.

  De största innehaven per utgången av månaden var Franco-Nevada, AT&T och Atlantica Yield med portföljvikterna 4,8, 4,4 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Global Defence & Security Fund utvecklades positivt i juli, säkerhets och IT-sektorerna presterade bäst  

  Global Defence & Security Fund utvecklades positivt i juli, säkerhets och IT-sektorerna presterade bäst

  Global Defence & Security Fund ökade 4,3 procent i juni och utvecklades i linje med sitt jämförelseindex som steg 4,4 procent. Därmed är fonden upp totalt 10,1 procent hittills i år.

  Det var säkerhets och IT-sektorerna som presterade bäst och på bolagsnivå bidrog Dell, Carbon Black och Palo Alto Networks allra mest.

  "Vår uppfattning är att Dell är ett välskött bolag, dock är vår bedömning att bolaget påverkas mycket av det pågående handelskriget mellan USA och Kina. Dell jobbar aktivt med att
  minska den risken", kommenterar förvaltarteamet.

  Carbon black är upp 40 procent sedan fondens inledande investering i april och teamet tror på fortsatt uppsida inom säkerhetsbolag, men till en hög framtida risk.

  Bland försvarsbolagen var L3 Harris Technologies, Mantech, Northrop Grumman,
  CACI och Raytheon i topp. Ett flertal bra rapporter har släppts under månaden och bland annat Raytheon har visat starka finansiella siffror.

  De sämst presterande bolagen under månaden var Kongsberg Gruppen, Flir, Thales, Textron och Boeing. Boeing rapporterade sin största kvartalsförlust genom tiderna, hela 2,9 miljarder dollar.

  De fem största innehaven i fonden var per utgången av månaden Lockheed Martin, Northrop Grumman och Booz Allen Hamilton med portföljvikter på 7,9, 7,8 respektive 7.3 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Global Equities Ethical har avytratt Naspers och tagit position i Bank Central Asia  

  C WorldWide Global Equities Ethical har avytratt Naspers och tagit position i Bank Central Asia

  C WorldWide Global Equities Ethical har under juli sålt sitt innehav i Naspers och tagit en ny position i den indonesiska banken Bank Central Asia. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet kommenterar både Naspers och Bank Central Asia i rapporten. Gällande Naspers har "Tencent-rabatten" minskat sedan fonden köpte aktien och framöver ser man en risk för ökade regulatoriska utmaningar i Kina.

  "Vi tog en ny position i Bank Central Asia, Indonesiens största privatägda bank, som är mycket välskött och lönsam, med stark marknadsposition och i digital framkant", beskriver förvaltarteamet.

  Under juli utvecklades fonden positivt med en ökning på 4,8 procent vilket är bättre än jämförelseindex som ökade med 3,7 procent. Det medför att fonden är upp 30,9 procent hittills i år.

  De innehaven som bidragit mest positivt var Googles moderbolag Alphabet som visade en accelererande tillväxt tack vare mobilsök och Youtube, samt Sony och Visa. De största negativa bidragsgivarna var SAP, Thermo Fisher och Novo Nordisk.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Visa, HDFC och Ecolab med portföljvikterna 8,4, 7,2 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Evolving CTA Fund ER-SEK noteras för positiv uppgång i juli, fonden har stigit 7,2 procent i år  

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK noteras för positiv uppgång i juli, fonden har stigit 7,2 procent i år

  RPM Evolving CTA Fund steg med 1,7 procent i juli vilket göra att fonden noteras för en uppgång på 7,2 procent totalt i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Uppgången berodde mycket på vinster i valutor, aktier och räntemarknader när investerarna gladdes över utsikterna till ny ekonomisk stimulans från centralbanker och genomgående starka rapporter.

  "I valutamarknaderna stärktes dollarn främst gentemot euron och pundet när ECB bjöd under Fed genom att lova mer QE om nödvändigt och när Boris Johnson valdes till ny brittisk premiärminister, vilket antagligen har ökat risken för en Brexit utan uppgörelse", förklarar förvaltarna.

  Förvaltarna bakom fonden ser de globala ekonomiska utsikterna som fortsatt svaga, även fast det hittills blivit mindre dramatiskt än vad många befarat. De tvivlar på att en konjunkturavmattning kan undvikas trots räntesänkningar genom QE.  Taggar:

 • RPM Galaxy E (SEK) steg 13,1 procent i juli, konjunkturavmattning kan inte undvikas  

  RPM Galaxy E (SEK) steg 13,1 procent i juli, konjunkturavmattning kan inte undvikas

  RPM Galaxy E (SEK) ökade 13,1 procent i juli, med positiva bidrag från både trendföljarna samt den kortsiktiga förvaltarstrategin. Hittills i år har fonden stigit 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom RPM Galaxy skriver i en kommentar att juli blev en stark månad för fonden med vinster i valutor, aktier och räntemarknader när investerarna gladdes över utsikterna till ny ekonomisk stimulans från centralbanker och genomgående starka rapporter.

  "I valutamarknaderna stärktes dollarn främst gentemot euron och pundet när ECB bjöd under Fed genom att lova mer QE om nödvändigt och när Boris Johnson valdes till ny brittisk premiärminister, vilket antagligen har ökat risken för en Brexit utan uppgörelse", förklarar förvaltarna.

  Förvaltarna bakom fonden ser de globala ekonomiska utsikterna som fortsatt svaga, även fast det hittills blivit mindre dramatiskt än vad många befarat. De tvivlar på att en konjunkturavmattning kan undvikas trots räntesänkningar genom QE.  Taggar:

 • Brummer Multi-Strategy genererade i juli en estimerad avkastning på 0,6 procent  

  Brummer Multi-Strategy genererade i juli en estimerad avkastning på 0,6 procent

  Brummer Multi-Strategy genererade i juli månad en estimerad avkastning på 0,6 procent där sex av de åtta underliggande fonderna noterades för en positiv avkastning, enligt en månadsrapport.

  Förvaltningsteamet förklarar att det varit en händelserik månad där förhandlingarna om ett handelsavtal mellan USA och Kina återupptogs, Fed sänkte styrräntan med 25 procentenheter och Boris Johnson blev vald till ny premiärminister.

  "Aktiemarknader var generellt något ner eller nära noll under månaden. Förväntningar på nya stimulanser från Europeiska centralbanken pressade ner räntor i euroområdet, medan den amerikanska dollarn stärktes mot flertalet andra valutor", fortsätter förvaltarna.

  Tittar man på fondens portfölj utmärkte sig den systematiska trendföljande fonden Lynx med en avkastning andra månaden i rad över fem procent. Även Florin Court noterades igen för en positiv avkastning.

  "Lång/kort-aktiefonderna uppvisade mer blandade resultat där Manticore (+2,6 procent) och Bodenholm (+2,2 procent) hade ett starkt positivt alfabidrag till BMS, medan Black-and-White (-1,6 procent) gav tillbaka en del av föregående månaders avkastning", skriver förvaltarna bakom fonden.

  Fonden har per den 1 augusti minskat allokeringen i de trendföljande fonderna och ökat i Arete, AlphaCrest, Black-And-White och Bodenholm.

  Brummer Multi-Strategy har hittills en årsavkastning på 6,3 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Global Equities ökade 3,9 procent i juli, tagit ny position i Bank Central Asia  

  C WorldWide Global Equities ökade 3,9 procent i juli, tagit ny position i Bank Central Asia

  C WorldWide Global Equities var upp 3,9 procent i juli och utvecklades därmed något bättre än sitt jämförelseindex. Det medför att fonden är upp 28,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under månaden avyttrat Naspers från portföljen och intagit en ny position i Bank Central Asia.

  Förvaltarteamet beskriver i en kommentar att man inför framtiden ser regulatoriska utmaningar i Kina för Naspers. Bank Central Asia är Indonesiens största privatägda bank och beskrivs av teamet som ett mycket välskött bolag som är i digital framkant samt innehar en stark marknadsposition.

  Månadens största positiva bidragsgivarna var Alphabet, Youtube samt Sony och Visa. Medan de innehaven som tyngde portföljen mest var SAP, Siemens och AIA.

  SAP:s tillväxt i molnverksamheten visade under månaden vissa tecken på svaghet.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Visa, HDFC och AIA med portföljvikterna 8,8, 7,6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sector Healthcare Value Fund utvecklades positivt i juli trots att hälsovårdsektorn föll  

  Sector Healthcare Value Fund utvecklades positivt i juli trots att hälsovårdsektorn föll

  Sector Healthcare Value Fund ökade 0,4 procent under juli och slog därmed sitt jämförelseindex och hälsovårdssektorn som föll 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att många bolag inom sektorn uppvisat solida kvartalsrapporter, men de positiva resultaten har överskuggats av osäkerhet kring USA:s reformer för läkemedelspriser och det eskalerande handelskriget.

  "Bortsett från fortsatt oro kring handelskrig och valutavolatilitet har aktier drivits främst av idiosynkratiska faktorer som intäkter, M&A och nyhetsflödet i juli, vilket gjorde det till en attraktiv månad för strategier med ett noggrant aktieurval", kommenterar förvaltarteamet.

  Innehaven inom medicinteknik och hälsovårdstjänster överavkastade och bidrog starkt till den positiva avkastningen medan life-science och bioteknikbolagen bidrog mest negativt.

  De aktierna som presterade allra bäst var Nuvasive, Philips, Otsuka, Glaxo och Humana som alla släppte rapporter som kom in över förväntan. De bolagen som presterade sämst var Perkin Elmer, Clovis, Sanofi och Roche.

  Fonden är till följd av månadens positiva avkastning upp 11,1 procent hittills i år.  Taggar:

 • QQM Equity Hedge utvecklades positivt i juli, steg 16 av 23 handelsdagar  

  QQM Equity Hedge utvecklades positivt i juli, steg 16 av 23 handelsdagar

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, steg 1,6 procent i juli och har därmed ökat 9,8 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de rapporterade vinsterna för de europeiska bolagen andra kvartalet hittills varit 1,5 procent över analytikernas estimat, vilket är lägre än det historiska genomsnittet på 3,8 procent. Det breda europeiska aktieindexet S&P Europe 350 Index steg med 0,28 procent i juli.

  Fonden noteras för en positiv avkastning 16 av 23 handelsdagar och dess svenska, spanska och schweiziska delportföljer stod för de största bidragen.

  "På branschnivå har fonden under juli ökat exponeringen till Materials, Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences och Retailing samt minskat till Energy, Automobiles & Components och Capital Goods", berättar förvaltarna.

  Ser man till exponeringen mot aktiemarknaden, uttryckt som fondens estimerade beta till världsindex, har den varierat mellan 0,01 och 0,06 med ett genomsnitt på 0,04.

  Fondens aktieportfölj bestod vid utgången av juni av 336 långa aktiepositioner samt 285 korta aktiepositioner. Bruttoexponeringen till aktier löd 254 procent.  Taggar:

 • SEB Asset Selection ökade 2,63 procent i juli, exponering mot statsobligationer och valutor bidrog positivt  

  SEB Asset Selection ökade 2,63 procent i juli, exponering mot statsobligationer och valutor bidrog positivt

  SEB Asset Selection C EUR ökade 2,63 procent i juli med positivt bidrag från två av totalt fyra tillgångsslag. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i rapporten att fonden erhöll positiv avkastning från statsobligationer och valutor men förlorade marginellt med pengar inom aktier och räntor.

  Inför månaden hade fonden en lång nettoexponering mot aktiemarknaden på 43 procent. Marknaden har under månaden haft en mixad utveckling och exponeringen steg till 68 procent vid månadens slut.

  Marknaden för räntor sjönk något och därmed bidrog fondens långa position med en marginellt negativ avkastning, positionens storlek behölls vid månadens slut.

  Vad gäller statsobligationer och valutor avkastade tillgångslagen cirka 1,1 respektive 1,7 procent. Inom statsobligationer hade fonden en lång nettoexponering som steg i samband med marknadens rörelser. Inom valuta hade man en överlag kort positionering på 39 procent, vilken har reducerats till 19 procent vid månadens slut.

  Fonden är upp 6,27 procent hittills i år och har inför framtiden kvar sin positiva syn på statsobligationer.  Taggar:

 • C WorldWide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli, Novocure bidrog positivt  

  C WorldWide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli, Novocure bidrog positivt

  C Worldwide Healthcare Select steg 3,7 procent i juli och slog sitt jämförelseindex som ökade 2,2 procent. Fonden är därmed upp 16,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i rapporten att innehavet Novocure bidrog positivt då bolaget steg på en stark kvartalsrapport.

  Även Edward Lifesciences redovisade en bra kvartalsrapport och bidrog tillsammans med Cara Therapeutics till fondens positiva utveckling.

  De innehaven som tyngde portföljen var Coherus, Aerie och Acccelerate Diagnostics.
  Under månaden ökade fonden innehaven i Oncopeptides, Aerie, Biohaven, Horizon och Coherus samtidigt som man minskade sina positioner i Amarin, Exact Sciences, Dexcom, Thermo Fisher och Illumina.

  De största innehaven var per utgången av månaden Anthem, AstraZeneca och Thermo Fisher med portföljvikterna 5, 4 respektive 3,9 procent.

  Fonden är en sammanslagning av de två tidigare fonderna C WorldWide Medical och C WorldWide Medical Small & Mid Cap. Syftet med fonden är att samla förvaltarteamens bästa idéer globalt i en portfölj, utan hänsyn till jämförelseindex.  Taggar:

 • Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,7 procent i juli, uppgång på fyra procent i år  

  Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,7 procent i juli, uppgång på fyra procent i år

  Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C utvecklades positivt i juli med en uppgång på 0,7 procent, vilket medför att fonden är upp fyra procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom fonden skriver i en kommentar att juli månad traditionellt sett är en lugn månad präglad av semester i Norden, dock har aktiviteten varit något högre i år än tidigare.

  Viktiga händelser under juli är att Boris Johnson blev vald till premiärminister i Storbritannien och att Federal Reserve sänkte räntorna med 0,25 procentenheter. Sammantaget visade den internationella hugh yield-marknaden en positiv utveckling under juli.

  "Pareto Nordic Corporate Bond har fortsatt att växa starkt under juli, och fondens totala tillgångar har nu nått motsvarande 10 miljarder norska kronor. Nytt kapital investeras i marknaden genom emissioner på primärmarknaden och sekundärmarknaden, främst i existerande innehav", berättar förvaltarna.

  Fondens fokus kommer fortsätta vara investeringar i välkända nordiska företag, bred diversifiering, låg räntekänslighet och god underliggande likviditet.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av juli SBB, Ekornes och Ship Finance International Limited med portföljvikterna 1,8, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur flaggar till över 5 procent av rösterna i Electrolux  

  Swedbank Robur flaggar till över 5 procent av rösterna i Electrolux

  Swedbank Robur Fonder har gått över gränsvärdet på 5 procent av rösträtterna i Electrolux efter att ha ökat innehavet med 100 000 aktier den 13 augusti. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Innehavet uppgår nu till drygt 19,2 miljoner aktier, motsvarande 6,2 procent av kapitalet och strax över 5 procent av rösterna.  Taggar:
  #consumergoods   #industrials   #insider   #retail  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli, företagsobligationerna bidrog mest  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli, företagsobligationerna bidrog mest

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC utvecklades positivt i juli med en uppgång på 0,7 procent, vilket medför att fonden i år är upp 2,8 procent. Jämförelseindexet har hittills i år backat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet bakom fonden skriver att den gynnsamma miljön för räntebärande tillgångar under månaden bidrog till att portföljen utvecklades positivt under juli.

  "Fondens innehav i företagsobligationer var den främsta bidragsgivaren till portföljens avkastning men fonden gynnades också av fallande obligationsräntor", förklarar förvaltarna och fortsätter:

  "Den divergens mellan hur olika tillgångsmarknader prissätter sannolikheten för lågkonjunktur är inte hållbar i längden. Vår bedömning är att aktie- och kreditmarknader är sårbara för väsentligt svagare ekonomisk statistik. Om vi får positiva konjunktursignaler kommer de långa obligationsräntorna att behöva justeras upp."

  Förvaltarna beskriver risknivån i fonden som balanserad med en fortsatt hög kassaposition. Under juli minskade fonden sin ränterisk.

  Durationen, ett mått på räntekänslighet, löd 1,4 år vid utgången av månaden.  Taggar:

 • Catella Nordic L/S Equity backade 4,26 procent i juli, tuff rapportperiod påverkade fonden  

  Catella Nordic L/S Equity backade 4,26 procent i juli, tuff rapportperiod påverkade fonden

  Catella Nordic L/S Equity har påverkats negativt under rapportperioden i juli. Fondens långa position i Skanska och dess korta positioner i Alfa Laval, Thule och Subsea 7 är dn enda lyckade positionerna. Det skriver förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity.

  "Trots fallande aktiekurser och svagt negativ nettoexponering utvecklades fondens korta positioner positivt under månaden. Överraskande starka rapporter i mathandelsbolagen Ica, Axfood och Kesko var de främsta negativa bidragsgivarna på kortsidan. På den långa sidan presenterade SSAB, Sampo, Hexagon samt Securitas svagare rapporter än väntat vilket drabbade fondens avkastning", förklarar förvaltarna.

  Fonden backade med 4,3 procent i juli och är hittills i år ned 7,3 procent.

  Förvaltarna skriver att det råder en stor värderingsskillnad mellan dyra defensiva och billiga, mer cykliska bolag.

  "Om konjunkturen fortsätter att försvagas kommer även de defensiva bolagen att ha svårt att ge en positiv avkastning och i ett läge där framtidsutsikterna bedöms gå mot det bättre finns en stor potential i billiga, men mer cykliska bolag", skriver de.  Taggar:

 • Catella Avkastning erhöll positiva bidrag från fallande räntor i juli och ökade med 0,25 procent  

  Catella Avkastning erhöll positiva bidrag från fallande räntor i juli och ökade med 0,25 procent

  Räntefonden Catella Avkastning noteras för en uppgång på 0,25 procent i juli, med positivt bidrag från fallande räntor vilket medför att fonden är upp 1,29 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Trots fortsatta indikationer på svagare konjunkturutveckling var risksentimentet gott, vilket gjorde att fondens innehav i företagsobligationer även de bidrog till månadens avkastning. Fondens ränterisk minskades under månadens sista dagar och durationen var 0,8 år vid månadsskiftet", förklarar förvaltarteamet.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fortsatt svag inkommande makrodata och allt högre förväntningar på lägre styrräntor från centralbankerna stödde under perioden trenden med fallande obligationsräntor.

  Rapportmånaden gav blandade resultat med mindre nedgångar på aktiemarknaden.

  "Räntenivåerna är de lägsta vi haft sedan finanskrisen och vår bedömning är att obligationsmarknaden nu är fullt prissatt för lågkonjunktur och ekonomisk data måste fortsätta att överraska negativt för att räntenivåerna ska sjunka ytterligare", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond steg åtta procent i juli, kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen  

  Catella Hedgefond steg åtta procent i juli, kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen

  Catella Hedgefond steg 0,8 procent under juli månad och kreditportföljen stod för huvuddelen av avkastningen främst drivet av högre än normal ränteduration. Det framgår av en månadsrapport.

  "Aktier stod för svagt positiv avkastning och därtill tillkommer viss intjäning också från derivatpositioner. Vad gäller enskilda positioner var Ovzon en tydlig vinnare. Under våren har bolaget snabbt tagit de avgörande stegen för att säkra uppskjutningen av egen satellit i tillägg till den redan etablerade verksamheten baserad på hyrd kapacitet", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Även Assa Abloy, Sobi och Epiroc kom med positiva besked under rapportmånaden. Alfa Laval, Nordea, Kindred och Sandvik utgjorde besvikelser.

  "Även Ambea bidrog positivt under månaden då aktien återhämtade sig efter den nyemission som genomfördes i anslutning till förvärvet av Aleris. Främsta negativa bidragsgivare var SSAB, Alligator, Axfood och Castellum Det kan noteras att Alligator föll 35 procent på månadens sista dag efter att det meddelats att bolagets partner avslutar samarbetet kring antikroppen ADC-1013", förklarar förvaltarteamet.

  Catella Hedgefond är hittills i år upp 2,54 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Fonder minskar i Ambea  

  Catella Fonder minskar i Ambea

  Catella Fondförvaltning har minskat med 400 000 aktier i vårdbolaget Ambea. Därefter äger fondbolaget per den 13 augusti 4 624 259 aktier, motsvarande cirka 4,9 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

  Under morgonen har Carnegie därefter internmäklat en post om 1,2 miljoner aktier i Ambea till kursen 65,70 kronor. Aktieposten motsvarar cirka 1,3 procent av aktierna i Ambea.  Taggar:
  #healthcare   #healthservices   #insider  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Boule Diagnostics  

  Nordea Fonder flaggar upp i Boule Diagnostics

  Nordea Fonder har ökat till drygt 1,12 miljoner aktier i diagnostikbolaget Boule Diagnostics, vilket motsvarar cirka 5,78 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  Under gårdagen mäklade SEB en aktiepost på 295 227 aktier i Boule Diagnostics, motsvarande cirka 1,5 procent av antalet aktier i bolaget.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #lifescience   #medtech   #mutualfunds  

 • Nysparandet i aktiefonder uppgick till 6,1 miljarder kronor under juli - Fondbolagens Förening  

  Nysparandet i aktiefonder uppgick till 6,1 miljarder kronor under juli - Fondbolagens Förening

  Under juli fortsatte nettosparandet i fonder på den svenska marknaden. Bäst gick aktiefonder med ett nysparande på 6,1 miljarder kronor, följt av långa räntefonder 3,5 miljarder och blandfonder 2,6 miljarder. Det visar färska siffror från Fondbolagens förening. Det totala inflödet var 12,9 miljarder kronor.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 737 miljarder.

  Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit aktiefonder, följt av räntefonder.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • PriorNilsson Smart Global upp 3 procent i juli, har erhållit utdelningar från ett flertal bolag  

  PriorNilsson Smart Global upp 3 procent i juli, har erhållit utdelningar från ett flertal bolag

  PriorNilsson Smart Global som fokuserar på investeringar i utdelande bolag ökade med 3 procent under juli, vilket är något lägre än jämförelseindex och medför att fonden är upp 20,6 procent i år.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit utdelningar från bland annat Procter & Gamble, Pentair PLC, CVS Health Corp och Colgate-Palmolive.

  De främsta bidragsgivarna var Sysmex, Rpm international och WW Grainger.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Ecolab, Sysmex och National Grid med portföljvikter om 1,4 procent vardera.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli, TF Bank var månadens glädjeämne  

  Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli, TF Bank var månadens glädjeämne

  Carnegie Micro Cap backade 2,3 procent i juli i en börsmånad som präglades av kvartalsrapporter med blandade resultat. Det framgår av en månadsrapport skriven av Carnegie Micro Caps förvaltare Viktor Henriksson.

  Månadens klart bästa rapport kom från nischbanken TF Bank som rapporterade vinsttillväxt med mer än 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget handlas till p/e 8 och har den senaste tiden växt kraftigt, vilket andra storbanker inte har. Aktien steg med 17 procent under juli.

  Även Addnode, som är ett av fondens största innehav, kom också med en stark rapport.

  "Addnode är ett välskött bolag som besitter flera egenskaper som uppskattas av börsen. Bolaget växer, såväl genom förvärv som organiskt och har en stor andel repetitiva intäkter. Addnode har till stor del genomfört en transformation av intäkterna till mjukvara som en service snarare än en engångsbetalning av licens", förklarar Henriksson.

  It-konsulten Know IT, som är fondens största innehav, kom med en rapport som var svagare än analytikernas förväntningar. Aktien backade 11 procent i juli.

  "Månadens sämsta innehav var Concentric som redovisade ett resultat i linje med förväntningarna. Återigen imponerar bolaget med en fantastisk rörelsemarginal trots att försäljningsutvecklingen är aningen negativ. Det som sänkte aktien var en sänkt prognos för försäljningen i det tredje kvartalet. Vi är lite förvånade över genomslaget för den sänkta prognosen", avslutar förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid periodens utgång Addnode, Know It och Formpipe Software.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield steg 0,02 procent under juli, positivt bidrag från positionen i Xact Bear  

  PriorNilsson Yield steg 0,02 procent under juli, positivt bidrag från positionen i Xact Bear

  PriorNilsson Yield steg 0,02 procent i juli samtidigt som jämförelseindexet minskade med 0,04 procent. Fonden är därmed upp 0,7 procent sedan årsskiftet, vilket även det slår jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden är en aktivt förvaltat hedgefond med tyngdpunkten på placeringar i Sverige och som mål att skapa absolutavkastning.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden erhållit positiva bidrag under månaden från Xact Bear samt långa positioner i SCA, John Matsson och Skanska.

  De innehaven som har tyngt portföljen har varit långa positioner i Electrolus, Nordea och korta positioner i JM och Castellum.

  JM som fonden var kort steg nästan 10 procent på sin kvartalsrapport då man redovisade högre resultat och intäkter än väntat.  Taggar:

 • Återigen positiv månad för Carnegie Corporate Bond, brist på nyemissioner  

  Återigen positiv månad för Carnegie Corporate Bond, brist på nyemissioner

  Carnegie Corporate Bond hade sin sjunde positiva månad under 2019 i juli och steg 0,45 procent. Under månaden var det brist på nyemissioner vilket gjort att tillgångspriserna stigit till nya rekordnivåer, skriver Niklas Edman och Maria Anderson som förvaltar Carnegie Corporate Bond.

  "Storbolagen har överlag rapporterat i linje med förväntningarna samtidigt som utsikterna skruvats ned något mot bakgrund av både handelskrig samt sämre makrodata", fortsätter förvaltarna.

  När juli och semestertider närmade sig stannade aktiviteten på primärmarknaderna och blickarna vändes mot de europeiska marknaderna. Fonden har under månaden varit aktiv i Hedin Bil, Kistefos, Nordax, Heimstaden, Intrum, Oriflame och Ellos.

  "Samtidigt har innehaven i tidigare återköpsannonserade obligationer återlösts och vi har sagt adjö till namn som Seagull och EG Group", avslutar förvaltarna.

  De största emittenterna var vid periodens slut SBB, B2 Holding och Heimstaden med portföljvikterna 2,9, 2,9 och 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv utvecklades positivt i juli, ökat exponering mot fastighets- och finansbolag  

  PriorNilsson Sverige Aktiv utvecklades positivt i juli, ökat exponering mot fastighets- och finansbolag

  PriorNilsson Sverige Aktiv har utvecklats positivt i juli och ökat sin exponering mot både fastighets och finanssektorn. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man förutom att ha ökat inom fastighets och finanssektorn även minskat sin exponering mot verkstadsbolag och telekomföretag.

  På bolagsnivå har fonden ökat sina innehav i Skanska, Klövern, Essity och SEB. Medan man minskat innehaven i Volvo, Ericsson och Nordea.

  PriorNilsson Sverige Aktiv steg 1,3 procent under juli, vilket är mer än jämförelseindex som enbart ökade 0,25 procent under samma period. Därmed är fonden upp totalt 15,8 procent i år.

  Under månaden har man avyttrat sina positioner i Industrivärden, Telia, Atlas Copco och Stora Enso.

  De främsta bidragen under månaden kom från Diös, Klövern och Skanska.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Skanska, Essity och SEB med portföljvikterna 6,7, 6 respektive 6 procent.  Taggar:

 • Carnegie Total steg 1,4 procent i juli, stor turbulens på världens aktiemarknader  

  Carnegie Total steg 1,4 procent i juli, stor turbulens på världens aktiemarknader

  Carnegie Total påverkas av att det på världens aktiemarknader råder en stor turbulens vilket lett till en hög volatilitet, skriver fondens förvaltare Magnus Gustafsson i en månadsrapport.

  "Federal Reserve sänkte styrräntan med 25 punkter till 2,25 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Sänkningen är den första sedan finanskrisen 2008. Feds sänkning beror på en försämring av de ekonomiska utsikterna och då främst den internationella inbromsningen", fortsätter förvaltaren.

  Historiskt sett kommer det alltid en dipp på aktiemarknaden efter att Fed genomfört lättnader vilket borde leda till att dollarn försvagas.

  Det upptrappade handelskriget mellan USA och Kina bidrar också till fortsatt turbulens och osäkerhet på marknaden.

  Av Carnegie Totals aktiefonder utvecklades Carnegie Global och CWorldWide bäst med en uppgång på 6,6 respektive 5,2 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select och Carnegie Corporate Bond väl och steg med 0,8 respektive 0,5 procent.

  Fonden minskade innehavet i Carnegie Indien under juli.

  "Carnegie Rysslandsfond kom in som ett nytt innehav i början av månaden. Ryssland uppvisar en hög direktavkastning i kombination med en låg värdering, vilket borde kunna driva den ryska börsen ytterligare framöver", avslutar förvaltaren av Carnegie Total.

  Carnegie Total steg 1,4 procent i juli och har hittills i år stigit 14,9 procent.  Taggar:

 • Vi ser troligtvis en period framöver med risk för kursrörelser neråt - PriorNilsson  

  Vi ser troligtvis en period framöver med risk för kursrörelser neråt - PriorNilsson

  Juli har dominerats av bolagens kvartalsrapporter och det första som slagit en har varit den väldigt stora volatiliteten som uppstått när bolagen presenterar sina rapporter. Det skriver PriorNilsson förvaltaren PO Nilsson i juli månads förvaltningskommentar.

  Nilsson menar att bolag som presenterat förhållandevis små avvikelser i sina rapporter under månaden har haft kursrörelser på uppemot 8 till 13 procent. Det hände i fallen Ericsson, Billerud och Hexpol som alla föll på sina rapporter.

  Han konstaterar sammantaget att rapporternas utfall trots detta i stort sett var i linje med förväntningarna.

  "Trots vissa tveksamheter inför Q2-rapporterna, efter uttalande i samband med Q1-rapporterna, hölls försäljning och marginaler uppe väl i Q2-rapporterna. Emellertid har flera bolag sagt att de såg ett svagare utfall i juni än de förväntat" beskriver PO Nilsson.

  Fondbolaget håller fast vid sin uppfattning om att konjunkturen toppade för ett år sedan och nu blir allt sämre i flera segment. Handelskriget mellan USA och Kina har fått allt fler bolag att skjuta på investeringar.

  "Sammantaget kan man nog säga att det enda positiva för börsen för tillfället är låga räntor så troligtvis blir det en period med risk för kursrörelser nedåt", avslutar Nilsson sin kommentar med.  Taggar:

 • Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli, fastighetsbolagen fortsatt starka  

  Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli, fastighetsbolagen fortsatt starka

  Under juli månad visade återigen fondens fastighetsbolag Hufvudstaden, Fabege och Atrium Ljungberg stora uppgångar. Alla tre levererade starka kvartalsrapporter med stigande substansvärden och hyresintäkter. Det skriver Carnegie Småbolagsfonds förvaltare Viktor Henriksson i en månadsrapport.

  "Vi har valt i första hand högkvalitativ kontorsexponering i Stockholm eftersom vi där ser en ganska låg risk och högt intresse från institutionella investerare i direktmarknaden", fortsätter Henriksson.

  Även Peab redovisade en stark kvartalsrapport.

  BillerudKorsnäs resultat levde däremot inte upp till förväntningarna och aktien backade nio procent i juli. Förvaltaren säger att fonden minskat sitt innehav i BillerudKorsnäs.

  "Förra året var tungt för bolaget och året karaktäriserades av resultatbesvikelser. Därför var det glädjande att bolaget inledde 2019 på ett bra sätt resultatmässigt och att den sedan länge emotsedda skogsaffären genomfördes på ett bra sätt. I ljuset av det är det tråkigt att gå genom en kvartalsrapport som uppvisar en otillfredsställande lönsamhet", konstaterar Henriksson.

  Carnegie Småbolagsfond backade 0,7 procent i juli. Vid periodens utgång var de största innehaven Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Stillfront Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus upp 0,62 procent i juli, Unicredit bidrog positivt

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,62 procent i juli, mot bakgrund av att fonden har gynnats av ett ökat risksentiment. Avkastningen sedan årsskiftet summeras till 2,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet beskriver inledningsvis att det ekonomiska sentimentet fortsatt är negativt. Centralbankerna är rädda för svagheten i tillverkningsindustrin och agerar därmed förebyggande. Förväntan är att centralbankerna fortsätter med penningpolitiska stimulanser i form av lägre räntor.

  "Med marknadens förtroende att centralbankerna fixar alla problem så finns det en risk att dåliga nyheter blir bra nyheter med stigande tillgångspriser och ytterligare fallande räntor som följd", förklarar förvaltningsteamet.

  Den svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid föll under månaden till minus 0,68 procent och räntemarginalerna mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 53 baspunkter.

  Kreditobligationer utvecklades positivt relativt referens-swapränta då kreditspreadarna föll med 2 baspunkter.

  Till fondens positiva avkastning bidrog Unicredit positivt till följd av att dess kreditspread gick ihop rejält.

  Slutligen anser man att företagsobligationer fortsatt ser ut som en relativt bra placering gentemot statspapper och därmed behåller man fondens kreditduration på drygt tre år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporter, SEB fortsätter vara bästa bankaktien - Cliens Sverige Fokus  

  Noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporter, SEB fortsätter vara bästa bankaktien - Cliens Sverige Fokus

  Det noteras tydliga effekter från global tillväxtavmattning i delårsrapporterna, menar förvaltarteamet bakom Cliens Sverige Fokus.

  "I frånvaro av tydliga makroutsikter blev rapportutfallen väldigt vägledande för avkastningen i enskilda aktier. Vi ser nu tydliga effekter från avmattningen i den globala tillväxten. När merparten av de svenska bolagen rapporterat, indikeras att den aggregerade organiska tillväxten har fallit från 4 procent i det första kvartalet till 3 procent under det andra kvartalet", kommenterar man.

  Motvikten till den avtagande tillväxten tror man framåt kommer att vara en mer expansiv räntepolitik från centralbankerna.

  Cliens Sverige Fokus backade 1,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 17,1 procent i år.

  Sandvik, Hexagon och Alfa Laval stod för de största negativa bidragen, då verkstadsbolag generellt hade en tung månad på börsen.

  De största positiva bidragen kom istället från innehaven i Investor, SEB och Midsona.

  "SEB fortsätter att vara bästa bankaktien efter att levererat den överlägset bästa kvartalsrapporten bland storbankerna", uttrycker förvaltarteamet.

  Vad gäller Midsona ser man ljust på förvärvet av fransk/spanska Alimentation Sante för 604 miljoner kronor.

  "Bolaget är en ledande aktör inom ekologiska och växtbaserade livsmedel. Växtbaserade köttalternativ utgör någonstans mellan 25 till 50 procent av försäljningen och växer mycket starkt. Det breddar Midsonas produktportfölj på ett positivt sätt. Det förvärvade bolaget har en högre lönsamhet och växer organiskt snabbare än Midsonas nuvarande verksamhet", lyder förvaltarteamets uppfattning om förvärvet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiva bidrag från hållbarhetsprofiler i Öhman-fonder  

  Positiva bidrag från hållbarhetsprofiler i Öhman-fonder

  Det framgår av en sammanställning att positiva bidrag har erhållits från samtliga hållbarhetsprofiler i Öhmans indexnära aktiefonder under detta år.

  Det rör sig om sammanlagt åtta fonder som väljer bort bolag baserat på hållbarhetskriterier, vilket har under detta år gynnat fondernas avkastning relativt sina jämförelseindex.

  Öhman Etisk Index Sverige har gynnats av att Alfa Laval saknas i portföljen, då innehavet har valts bort på grund av oljerelaterade produkter.

  Öhman Etisk Index USA har gynnats av att fossilrelaterade bolag som Berkshire Hathaway (äger fossilbolag) och oljejätten Exxon Mobil utvecklats svagt på börsen. Just fossilrelaterade exkluderingar har gynnat flera andra indexnära aktiefonder hos Öhman.

  Därutöver har Öhman Etisk Index Europa och Öhman Etisk Index Pacific gynnats av bortscreeningar av HSBC respektive Oversea-Chinese Banking, varav den sistnämnda banken uppges ha ett lågt ESG-betyg.  Taggar:

 • Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent under juli, har inlett positioner i Novolipetsk Steel och Sistema  

  Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent under juli, har inlett positioner i Novolipetsk Steel och Sistema

  Alfred Berg Ryssland ökade 3,3 procent i juli, vilket är 0,7 procentenheter bättre än jämförelseindex. Fonden är därmed upp 35,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att höga utdelningar samt den ryska centralbankens räntesänkning med 25 punkter har varit bränsle för landets aktiemarknad som fortsätter att överträffa övriga tillväxtmarknader mätt i amerikanska dollar.

  "Rysslands centralbank (CBR) sänkte styrräntan med 25 baspunkter till 7,3 procent. Banken sa att de främsta orsakerna till sänkningen var att inflationen och den ekonomiska tillväxten börjat avta. CBR ser möjligheten till ytterligare räntesänkning under de kommande månaderna", förklarar förvaltarteamet.

  Fondens positiva avkastning kom till följd av en stark utveckling av preferensaktier i Tatneft. Bolaget meddelade en högre förväntad utdelning för första halvåret 2019. Även innehavet Veon bidrog till den positiva utvecklingen.

  Under månaden inledde fonden positioner i Novolipetsk Steel och Sistema, två bolag som förvaltarteamet ser en värdemässig uppsida i. Samtidigt sålde man en del av innehavet i Veon men har fortsatt kvar ett betydande värde i företaget.

  Inför framtiden spår man att ytterligare räntesänkningar kommer stödja den ryska aktiemarknaden. Fonden ser även att den ryska ekonomin är relativt motståndskraftig mot externa chocker på grund av låga skuldsättning.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Lukoil, Sberbank och Gazprom med portföljvikterna 9,5, 9,4 respektive 9,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond köpte SEB, Swedbank och SCA i juli, svenska ekonomin pekar nedåt  

  Carnegie Strategifond köpte SEB, Swedbank och SCA i juli, svenska ekonomin pekar nedåt

  De preliminära BNP-siffrorna och bolagens halvårsrapporter pekar på att den svenska ekonomin krympte under andra kvartalet. Det skriver John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, i en månadsrapport.

  "Centralbanker världen över fortsätter dock att signalera om att olika former av lättnader kan komma ifråga om konjunkturen visar sig försvagas. Det har hållit marknaderna på ett ganska gott humör under juli", säger förvaltaren och fortsätter:

  "Essitys rapport var bra, men marknaden blev besviken över den organiska tillväxten. Volvos rapport var stark som vanligt nu för tiden. I synnerhet kassaflödet sticker ut som positivt."

  Även Epiroc och Lifco överraskade och kom med bra rapporter.

  Fonden har under juli köpt mindre positioner i SEB och Swedbank. Positionen i SCA har också utökats.

  "På obligationssidan har exponeringen utökats marginellt i befintliga innehav som Heimstaden och Nordea Liv & Pension, medan exponeringen mot Intrum har reducerats", avslutar Strömgren.

  Carnegie Strategifond steg 0,3 procent i juli.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global steg med 6,6 procent i juli, Alphabet bidrog med urstark rapport  

  Carnegie Global steg med 6,6 procent i juli, Alphabet bidrog med urstark rapport

  Juli var en bra månad för Carnegie Global där uppgången var bred och de flesta bolagen i portföljen utvecklades bra, inleder Mikael Tarnawski-Berlin som förvaltar Carnegie Global.

  "Månadens största bidragsgivare var Alphabet. Bolaget, som är fondens största position, rapporterade ett starkt andra kvartal. Vinsten per aktie ökade med 21 procent jämfört med samma kvartal förra året. På en årsbasis har omsättningen ökat med svindlande 24 miljarder dollar", berättar förvaltaren.

  Alphabet annonserade även att man dubblar återköpsprogrammet till 25 miljarder dollar.

  En annan stark bidragsgivare var Qualitas, som är Mexikos största bilförsäkringsbolag. Tillväxtpotentialen i bolaget ser förvaltaren som stor eftersom endast 30 procent av alla bilar i Mexiko är försäkrade och att det sedan 1 januari finns en lag som säger att det är obligatoriskt med bilförsäkring.

  Fonden ökade med 6,6 procent i juli och är upp 20,9 procent för helåret. Alphabet, Mty Food Group och Ryman Healthcare utgjorde fondens största innehav vid periodens slut.  Taggar:

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg i juli, SBB har utmärkt sig  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg i juli, SBB har utmärkt sig

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg med 7,2 procent under juli, vilket är något bättre än jämförelseindex. Fonden är därmed upp 32,6 procent i år och slår sitt jämförelseindex.

  Förvaltarteamet beskriver att svenska långräntor har fortsatt nedåt trots att de redan är på mycket låga nivåer.

  "Som vi tidigare nämnt bedömer vi att avkastningskraven kan komma ner med 100 baspunkter om långräntan skulle parkera på dessa nivåer en längre tid. Det skulle i så fall vara mycket positivt för fastighetsbolagen och därmed fastighetsaktier", förklarar förvaltningsteamet.

  Under månaden har förvaltarna deltagit vid de årliga fastighetsdagarna i Båstad. Många av portföljinnehavens bolagsledningar var där och det sammanfattade budskapet från dagarna är att fastighetsmarknaden är fortsatt stark.

  Styrkan på fastighetsmarknaden anses bekräftas av resultatrapporterna för det andra kvartalet. De största positiva värderevideringarna redovisade Fabege, Platzer och Hembla. Men det var SBB som hade den högsta tillväxten i substansvärde.

  SBB utmärkte sig med en avkastning på dryga 30 procent och Lehto föll kraftigast med totalt 8 procent under månaden. Övervikten i SBB och undervikten i Wallenstam har bidragit positivt, medan undervikten i Castellum och positionen i NCC har varit de bolag som tyngt mest.

  Man har minskat positionen i Amasten och låtit SBB öka som andel av portföljen. Temporärt har även kassan ökat.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Balder, Fabege och Klövern med portföljvikterna 9,1, 7,8 respektive 7,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Carnegie Asia steg 2,1 procent i juli, påverkas av handelskrig och protesterna i Hongkong  

  Carnegie Asia steg 2,1 procent i juli, påverkas av handelskrig och protesterna i Hongkong

  Till en början fick börserna i Kina och Hongkong en positiv utveckling efter förhoppningarna om att Kina och USA skulle återuppta samtalen om handelskonflikten samt beskedet från Fed om lägre räntor, berättar Gunnar Påhlsson som förvaltar Carnegie Asia.

  De positiva signalerna vände dock snabbt efter att protesterna i Hongkong bröt ut och att Trump aviserade nya handelstullar på 10 procent på import från Kina till ett värde av 300 miljarder dollar.

  Kina svarade med importstopp av amerikanska jordbruksprodukter och en valutaförsvagning av yuanen.

  "De negativa nyheterna fortsatte att dugga tätt mot slutet av juli. Handelskonflikten mellan Japan och Sydkorea fick till följd att båda länderna införde restriktioner och tullar på utvalda varor. Det är negativt för Sydkoreas teknologisektor", fortsätter förvaltaren.

  Påhlsson förklarar även att den indiska marknaden föll som ett resultat svagare guidning från bolagen avseende framtida tillväxt och vinstvarningar.

  Taiwan Semiconductor, Tencent och Hdfc Bank utgjorde fondens största innehav vid periodens utgång.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige utvecklades positivt i juli, sålt lite i Bulten och Scandi Standard  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige utvecklades positivt i juli, sålt lite i Bulten och Scandi Standard

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg med 0,1 procent under juni medan jämförelseindexet ökade med 0,2 procent. Det medför att fonden är upp 24,3 procent i år, vilket är 3,4 procent bättre än jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man sett stora kursrörelser under rapportperioden. Assa Abloy, Sobi och Epiroc har överraskat marknaden positivt med starka rapporter medan Nordea och Alfa Laval överraskat negativt.

  "Banksektorn har haft ett svagt år med misstänkta penningtvättsaffärer och vid Q2-rapporterna visade flertalet banker på lägre räntenetto på grund av marginalpress och rapporterade även högre kostnader", lyder förvaltningsteamets situationsbeskrivning.

  Peab meddelade under månaden att man köpt YIT:s beläggningsverksamhet för närmare 3 miljarder kronor och innehavet Bulten vinstvarnade till följd av en svagare bilmarknad.

  På sektornivå har energi, kraft och hälsovård utvecklats starkast medan IT och råvaror varit de svagaste sektorerna.

  Vad gäller portföljen har Powercell och Midsona bidragit mest. Midsona har genomfört ett förvärv och Powercell har fått ytterligare en order från Kina. De bolag som däremot tyngt portföljen mest har varit Sandvik och BillerudKorsnäs.

  Under månaden har man sålt lite av sina innehav i Bulten och Scandi Standard.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgång Atlas Copco B, Electrolux och Elekta. De största underviktade var Atlas Copco A, Investor och Volvo.  Taggar:

 • Cliens Mixfond steg i juli, tagit in Indutrade med fortsatt goda utsikter  

  Cliens Mixfond steg i juli, tagit in Indutrade med fortsatt goda utsikter

  Cliens Mixfond A steg 0,2 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 12,6 procent i år. Det är 2,7 procentenheter bättre än jämförelseindexutvecklingen under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden har en stor del av bolagen släppt sina rapporter avseende årets andra kvartal.

  "Överlag kom rapporterna in hyggligt väl men konjunkturoptimisterna fick inte vatten på sin kvarn då en hel del bolag ändå var lite försiktiga i sin kommunikation om industrikonjunktur, omvärldsläge och inte minst aktiviteten i Kina", berättar förvaltarteamet.

  Fonden utvecklades något positivt, i linje med index. Vitec, AarhusKarlshamn och Balder stod för de största bidragen, medan Hexagon, Alfa Laval och Addtech utvecklades svagt.

  Vad gäller portföljen har man under månaden tagit in ett nytt innehav inom industrisektorn och teknikhandelsbolaget Indutrade, beskrivet som ett riktigt kvalitetsbolag med fin historik.

  "Indutrades rapport för det andra kvartalet matchade inte marknadens förväntningar och vi köpte in oss efter företaget rapporterat då vi tror att bolaget över tid har fortsatt goda utsikter", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Vid slutet av månaden hade fonden en aktievikt om ca 50,8 procent, i linje med föregående månad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige köpt in Autoliv som fortsätter ta marknadsandelar, tillväxtavmattning synts i bolagsrapporter  

  Cliens Sverige köpt in Autoliv som fortsätter ta marknadsandelar, tillväxtavmattning synts i bolagsrapporter

  Under juli månad adderades Autoliv som ett nytt innehav i Cliens Sverige, i ljuset av en upplevt attraktiv värdering. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att många bolag släppte under juli sina delårsrapporter för det andra kvartalet.

  "I frånvaro av tydliga makroutsikter blev rapportutfallen väldigt vägledande för avkastningen i enskilda aktier. Vi ser nu tydliga effekter från avmattningen i den globala tillväxten", berättar man.

  De nämner att när merparten av de svenska bolagen rapporterat, indikeras det att den aggregerade organiska tillväxten har fallit från 4 procent i det första kvartalet till 3 procent under det andra kvartalet.

  För fondens del blev AAK, AstraZeneca och Balder avkastningsmässiga ljuspunkter, då samtliga levererade delårsrapporter som överträffade analytikernas förväntningar.

  "AAK-aktien har även fortsatt att gynnas av den annonserade satsningen på fetter riktade till producenter av växtbaserade livsmedel. Det är ett mycket eftertraktat börstema globalt, inte minst efter kursrusningen på 700 procent i amerikanska Beyond Meat sedan
  börsintroduktionen den 2 maj", förklarar fondens förvaltningsteam.

  På minussidan märktes Hexagon, Addtech och Sandvik.

  Under månaden adderades Autoliv som ett nytt innehav till portföljen och för att finansiera
  detta avyttrades Alfa Laval.

  "Autoliv fortsätter att ta marknadsandelar inom säkerhetsprodukter för personbilar och värderingsmultiplarna ligger nu under det 10-åriga genomsnittet", lyder en kort motivering till köpet.

  Förvaltarteamet fortsatte även att plocka hem en del vinst i AstraZeneca.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Småbolag köpt aktier i SCA, Castellum och Latour under juli, sålt innehaven i Dometic och Proact  

  Cliens Småbolag köpt aktier i SCA, Castellum och Latour under juli, sålt innehaven i Dometic och Proact

  Cliens Småbolag har under juli månad köpt aktier i SCA, Castellum och Latour, samtidigt som fonden sålt innehaven i Dometic och Proact. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden har en stor del av bolagen släppt sina rapporter för årets andra kvartal.

  "Många bolag har haft ett väldigt starkt första halvår bakom sig kursmässigt så tålamodet med avvikelser från förväntningarna under denna rapportsäsong var begränsat. Även mindre avvikelser kunde i många fall utlösa stora kursreaktioner vilket som vanligt under sommaren förstärks av att likviditeten är sämre då rapporterna kommer under
  semesterveckorna", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Deras uppfattning är att rapporterna kom in överlag hyggligt väl, men konjunkturoptimisterna fick inte vatten på sin kvarn då en hel del bolag anses ändå ha varit lite försiktiga i sin kommunikation om industrikonjunktur, omvärldsläge och inte minst aktiviteten i Kina.

  Småbolagen utvecklades överlag bättre än börsens större bolag under månaden.

  För fondens del blev de främsta bidragsgivarna Vitec, AarhusKarlshamn och Castellum. Innehaven i Lagercrantz, Concentric och Addtech bidrog däremot negativt till fondens avkastning under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra steg en procent i juli, tror på högre volatilitet i höst  

  UB Infra steg en procent i juli, tror på högre volatilitet i höst

  UB Infra steg en procent i juli, vilket medför att fonden med fokus på infrastruktursektorn är upp 15,1 procent sedan årsskiftet. Från förvaltarhåll tror man att det pågående handelskriget kommer vara på tapeten även i höst. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en marknadskommentar att aktiemarknader utvecklades väl i juli. Globalt gick aktier upp 3,2 procent, medan infrastrukturaktier ökade en procent.

  Som förväntat sänkte Federal Reserve räntan i slutet av månaden, och förvaltarteamet är av uppfattningen att penningpolitiska hållningar kommer att fortsätta bli allt mjukare.

  "Samtidigt så blossar handelskriget mellan USA och Kina upp. Detta kommer sannolikt påverka aktiemarknaden inför hösten", tillägger fondens förvaltningsteam som tror på högre volatilitet i höst.

  De är dock fortsatt av uppfattningen att aktier med högre direktavkastning är bättre positionerade i nuvarande marknadsmiljö, något som infrastruktursektorn associeras med.

  Fonden utvecklades positivt under månaden med en relativt bred uppgång i portföljen. De främsta bidragsgivarna var RWE, ASTM och Vopak. Totalt steg 45 aktier, medan 27 stycken backade.

  Vad avser portföljtransaktioner köpte man några såväl australienska som kanadensiska utilities-bolag.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Transurban Group, Koninklijke Vopak och Veolia Environnement med portföljvikter om två procent vardera.  Taggar:

 • Positiv utveckling för UB EM Infra i juli, tror tillväxtavmattning och handelskrig kommer vara höstrubriker  

  Positiv utveckling för UB EM Infra i juli, tror tillväxtavmattning och handelskrig kommer vara höstrubriker

  Infrastrukturfonden UB EM Infra utvecklades positivt i juli med en uppgång om 0,6 procent. Det medför att fonden är upp 9,8 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en marknadskommentar att juli var en positiv månad på aktiemarknader. Tillväxtmarknadsindex avancerade 1,4 procent, medan fonden som har fokus på infrastruktur inom tillväxtmarknader steg något mindre.

  Handelskriget mellan USA och Kina påverkade inte marknaden i juli men vid inledningen av augusti så tilltog spänningar och marknaden noterade en kraftig korrektion.

  Från förvaltarhåll bedömer man att avtagande ekonomisk tillväxt och handelskriget kommer vara stora rubriker under hösten.

  Samtidigt anser man att värderingar på tillväxtmarknader är fortsatt attraktiva relativt utvecklade marknader, och mjukare penningpolitik kommer motverka den negativa påverkan som härrör från osäkerhet.

  Vidare gör förvaltarteamet bedömningen att infrastrukturaktier med högre direktavkastning är välpositionerade i den nuvarande marknadsmiljön.

  De främsta bidragsgivarna under månaden i portföljen var Cia Saneamento Basico, Centrais Electricas och China Gas Holdings med uppgångar på mellan 19,7 och 14,5 procent. Totalt steg 22 innehav i portföljen, medan 21 aktier backade.

  Det framgår även av månadsrapporten att P/E-talet på portföljen har sjunkit jämfört med ett halvår sedan. Det aggregerade P/E-talet lyder nu 13,7, medan direktavkastningen har ökat med 0,2 procentenheter till 4,2 procent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Cia de Saneamento, Airports of Thailand och China Gas Holdings med portföljvikterna 4,6, 4 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra start för Case Fair Play sedan fonden bytte inriktning till högräntefond, stark rapport från Hoist  

  Bra start för Case Fair Play sedan fonden bytte inriktning till högräntefond, stark rapport från Hoist

  Fair Play har fått en flygande start sedan maj då fonden ändrade inriktning från blandfond till högräntefond, skriver förvaltaren Andreas Rask i den senaste månadsrapporten.

  Rask förklarar inledningsvis i en marknadskommentar att kreditspreadarna för High Yield fortsatte sjunka i början på juli för att sedan i slutet på månaden gå isär igen till ursprungsläget som rådde vid halvårsskiftet.

  "Ändå har det under månaden lönat sig att vara investerad i obligationer med just något högre kreditrisk. Detta eftersom utgivandet av nya högavkastande företagsobligationer som vanligt ebbade under sommaren", konstaterar Case-förvaltaren.

  Detta fenomen resulterar ofta i brist på räntepapper och stark handel, vilket gjorde att befintliga utestående företagskrediter handlades upp.

  Fonden utvecklades positivt under månaden, och från förvaltarhåll är man nöjda med avkastningen om 1,5 procent från det att fonden bytte inriktning till utgången av juli. Avkastningen under månaden löd 0,7 procent.

  Hoist Finance anses ha kommit med en riktigt stark kvartalsrapport vilket bidrog till fondens utveckling. Vad gäller portföljen har man under månaden köpt i bland annat Axactor samt sålt i Arise.  Taggar:

 • Case All Star utvecklades positivt i juli, Veoneer kan ta stor marknadsandel för aktiv säkerhet i fordon  

  Case All Star utvecklades positivt i juli, Veoneer kan ta stor marknadsandel för aktiv säkerhet i fordon

  Aktiefonden Case All Star utvecklades positivt i juli med en uppgång om 0,7 procent, mot bakgrund av en upplevt stökig rapportperiod. Fonden är därmed upp 19,2 procent sedan årsskiftet, enligt den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet med Georg Norberg i spetsen skriver i en kommentar att kvartalsrapporterna som nu levererats under juli kan konstateras vara något under förväntningarna med lite svagare utsikter.

  "De framåtblickande kommentarerna från de stora bolagen andas viss försiktighet utan att på något sätt vara alarmerande. Volvo sticker ut med att redan nu dra ner på kapacitet för att möta en svagare efterfrågan och försäljning under resten av året", berättar man.

  Det har varit slagigt, och marknaden bedöms kalibrera in nya data och anpassa värderingar till en något svagare framtid.

  Förvaltarteamet kommenterar även bankrapporterna: "Bankerna fortsatte underprestera och det nya som tillkommit där är att vi nu ska förbereda oss på lägre utdelningar framåt. SEB stack ut med att leverera en bra rapport men här har marknaden helt missat den stora exponeringen mot Baltikum vilket i någon mån sannolikt kommer påverka även Wallenbergs bank under hösten".

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Veoneer som för stunden är fondens största innehav gick initialt upp kraftigt på en svag rapport som dock var väsentligt bättre än lågt ställda förväntningar.

  "Jan Carlson leder det innovativa ingenjörsföretaget med järnhand och vår tro är att han, som med de historiska framgångarna med Autoliv, kan komma att ta en stor världsmarknadsandel för aktiv säkerhet i fordon", förklarar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes Kindred. Spelregleringen som genomfördes vid årsskiftet har inte alls kommit att spela ut såsom bolaget aviserat.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Veoneer, Elekta och Sobi med portföljvikterna 8,6, 5,1 respektive 5,1 procent.  Taggar:

 • Case Safe Play steg i juli, starka bankrapporter från DNB och SEB  

  Case Safe Play steg i juli, starka bankrapporter från DNB och SEB

  Räntefonden Case Safe Play steg 0,3 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 3,1 procent sedan årsskiftet. Morningstar-kategorin som fonden ingår i har under samma period ökat 2,7 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att Federal Reserve sänkte som väntat styrräntan med 25 punkter vid julimötet.

  "Det blev den första sänkningen på över tio år från Fed. Ska man tro Jerome Powell bör detta egentligen inte ses som en start på en lång rad sänkningar framöver utan mer som en justering i nuvarande räntecykel för att stävja konjunkturoron en smula", kommenterar man.

  Från förvaltarhåll ser man det som högst troligt att det kommer ytterligare sänkningar i år, givet eskaleringen av handelskriget mellan USA och Kina.

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Kreditspreadarna för Investment Grade blev totalt under månaden oförändrade.

  Vad gäller rapportsäsongen så anses rapporterna från de nordiska bankerna DNB och SEB varit starka.

  Fonden deltog bland annat i en emission från Oriflame, mot bakgrund av något lägre aktivitet på primärmarknaden. Vidare har man sålt i Marginalen Bank.  Taggar:

 • Etiska fonder utgör fortsatt liten del av totalen på brittiska marknaden, AXA-fond gått starkast i år  

  Etiska fonder utgör fortsatt liten del av totalen på brittiska marknaden, AXA-fond gått starkast i år

  Etiska fonder utgör fortsatt endast 1,5 procent av det totala kapitalet under förvaltning i Storbritannien, enligt en analys från Morningstar.

  Etiska fonder noterades för inflöden om 234 miljoner pund under juni på den marknaden, men sektorn utgör fortsatt en liten del av den totala marknaden.

  Fler och fler fonder anammar ESG-kriterier i förvaltningen. Historiskt har hållbara investeringar haft det kämpigt att attrahera kapital, skriver Morningstar. Fondjätten tillägger dock att ett flertal fonder på den brittiska marknaden visat att det nödvändigtvis inte är fallet genom hög avkastning.

  I toppen bland etiska fonder återfinns AXA Global Factors Sustainable Equity med en avkastning om 17 procent under de senaste 12 månaderna. Perioden inbegriper börskorrektionen under förra hösten.

  AXA-fonden följs av Liontrust Sustainable Future Global Growth, Hermes Impact Opportunities Equity och Liontrust Sustainable Future Absolute Growth med något lägre avkastningar. RobecoSAM Sustainable Water intar femte platsen med en uppgång om 14,1 procent.  Taggar:

 • Evli Sverige Småbolag bedömer att mindre värderingspremie för småbolag är rättfärdigad  

  Evli Sverige Småbolag bedömer att mindre värderingspremie för småbolag är rättfärdigad

  Förvaltarteamet bakom Evli Sverige Småbolag bedömer att den mindre värderingspremien som småbolagen handlas till relativt storbolagen är rättfärdigad. Det framgår av en halvårsrapport för fonden.

  Fonden är upp 32,9 procent under årets första halvår, och placerar sig därmed i det avkastningsmässiga toppskiktet bland småbolagsfonder sett till den tidsperioden.

  Förvaltarteamet förklarar att tillväxtfokus har varit gynnsamt för bra avkastning på den svenska marknaden. Skalbara affärsmodeller inom sektorerna teknik och medicinteknik har däremot bidragit till vissa väldigt höga värderingsmultiplar.

  Trots vissa extremfall, outliers, så upplever man inte att småbolagsmarknaden är särskilt övervärderad jämfört med historiska nivåer.

  "Vi anser att en mindre värderingspremie relativt storbolag är fortsatt rättfärdigad, givet att tillväxt fortsätter att dominera vad gäller investerarpreferenser", tillägger förvaltarteamet.

  Vidare anser man att svenska småbolagsaktier är och fortsätter att vara en attraktiv tillgångsklass för internationella investerare. Den inhemska ekonomin är mestadels solid, medan många företag beskrivs vara marknadsledande i växande, globala nischer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Hållbar köpt in sig i Investor efter förbättring hos bolagets hållbarhetsarbete  

  Lannebo Sverige Hållbar köpt in sig i Investor efter förbättring hos bolagets hållbarhetsarbete

  Lannebo Sverige Hållbar steg 0,7 procent i juli, medan jämförelseindexet ökade 0,2 procent. Investor är ett nytt innehav i fonden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det var små rörelser på världens börser under juli, med mycket fokus på den pågående rapportsäsongen.

  "Juli var som vanligt en intensiv rapportmånad där i stort sett alla stora svenska börsbolag rapporterade. Vinstestimaten hade successivt skruvats ned inför rapportsläppen och utfallen motsvarade ungefär förväntningarna. Såväl vinster som försäljning växer fortfarande för börsbolagen som helhet men i väsentligt lägre takt än under 2018", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Bland portföljbolagen rapporterade bland annat Sandvik och Thule något sämre än väntat. Detta medan AstraZeneca och Castellum stod för starka rapporter.

  AstraZenecas försäljning beskrivs växa snabbt tack vare ett stort antal nya produkter som kommit ut på marknaden, samtidigt som fastighetsbolagen bedöms gynnas av det låga ränteläget.

  Investor, Veoneer och Essity var fondens största köp i juli, varav den förstnämnda är ett nytt innehav efter att bolagets hållbarhetsarbete förbättrats.

  "I bilsäkerhetsbolaget Veoneer har värderingen sjunkit påtagligt och den finansiella risken minskat efter en lyckad kapitalanskaffning. I Essity valde vi att öka positionen efter att aktien sjönk i samband med kvartalsrapporten", tillägger man.

  Efter månadsavkastningen är fonden upp 23 procent sedan årsskiftet, vilket kan ställas mot jämförelseindexutvecklingen om 21 procent.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AstraZeneca, ÅF Pöhry och Castellum.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag har ökat i lågvärderade Netent samt investerat i Elekta på nytt  

  Lannebo Småbolag har ökat i lågvärderade Netent samt investerat i Elekta på nytt

  Lannebo Småbolag ökade i Tikkurila och speltillverkaren Netent under juli, samt har investerat i Elekta på nytt. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att under juli var bolagsrapporterna för det andra kvartalet i fokus.

  "Generellt var rapporterna lite mjukare och speciellt var det orderingången som var svagare, framför allt inom fordonssektorn", förklarar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del var rapportperioden en blandad kompott. Addtech var en ljuspunkt som rapporterade en organisk tillväxt om 12 procent och rörelsemarginalen förbättrades.

  Nobia överraskade också och omsättningen ökade med 7 procent drivet av förvärv samtidigt som rörelsemarginalen endast föll marginellt jämfört med motsvarande kvartal 2018.

  Securitas sjönk däremot 8 procent under månaden, drivet av en rapport som visade på en inbromsning i tillväxt samt försämrad marginal i Europa.

  Lannebo Småbolag backade 0,6 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 23,8 procent i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 27 procent.

  Förvaltarteamet berättar att innehaven i Tikkurila och speltillverkaren NetEnt har ökats på.

  "NetEnt har problem med tillväxten men rörelsen genererar starka kassaflöden och direktavkastningen är cirka 8 procent. Aktien handlas till 12-13 gånger vinsten och bolaget har möjligheter att växa i nya marknader som Nordamerika och Asien", upplyser förvaltarteamet.

  Elekta är ett nygammalt innehav. Bolaget har framgångsrikt lanserat nya produkter samtidigt som kostnaderna är under kontroll, lyder en kort motivering till köpet.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Huhtamäki, Securitas och Castellum med portföljvikterna 5,6, 5,3 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Räknar med stökig fortsättning av 2019 - Excalibur  

  Räknar med stökig fortsättning av 2019 - Excalibur

  Thomas Pohjanen som förvaltar räntehedgefonden Excalibur räknar med en stökig fortsättning av 2019. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

  "När juli månad inleddes så stod det klart att USA och Kina fortfarande står långt ifrån en lösning på det handelskrig som varit med oss sedan förra året. Någon upptrappning meddelades inte, men hotet om tullar på de återstående 300 miljarder dollar av kinesisk export till USA finns vilande och kan utlösas av USA med kort varse", förklarar förvaltaren.

  Hans bedömning är att marknaderna är illa förberedda. Aktiekurserna bedöms spegla höga värderingar och har stor fallhöjd vid ökade spänningar. Räntor i Europa och Japan ligger nedan på negativa nivåer och kan knappast bidra mer än marginellt vid svagare ekonomisk tillväxt.

  Hösten tror man kommer att bli volatil på finansmarknaderna med stora månatliga slag på aktiebörserna världen över. Räntor bedöms bara kunna fungera som en stötdämpare i någon större mening på de amerikanska räntemarknaderna.

  Excalibur backade en procent i juli.

  "Vi räknar med en stökig fortsättning av 2019. Det hände inte i juli, med små börsrörelser, lägre räntor i Europa och Sverige samt något stigande räntor i USA. De samlade marknadsrörelserna slog värderingsmässigt negativt mot fondens positioner, men vi räknar inte med att de blir bestående när vi går in i en stökig höst", berättar förvaltaren som hittills under augusti har fått rätt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lugn juli månad på aktiemarknaden, överlag godkända rapporter - Carnegie Sverigefond  

  Lugn juli månad på aktiemarknaden, överlag godkända rapporter - Carnegie Sverigefond

  Juli månad var generellt sett en lugn månad där de stora bolagen föll lite medans de mindre stod emot, berättar Simon Blecher som förvaltar Carnegie Sverigefond.

  Under perioden kom merparten av portföljens innehav med sina halvårsrapporter. Siffrorna var överlag godkända där flera bolag rapporterade ett svagare juni jämfört med april till maj som var något starkare. Mycket beror på en avmattning i Europa och Asien och en nedåtgående konjunktur.

  "De svaga signalerna till trots lyckades bolag som Dometic, SKF och Volvo visa mycket höga marginaler; särskilt imponerande Dometic där organisk tillväxt föll kraftigt, men marginalerna ändå bibehölls", förklarar förvaltaren.

  NCC föll kraftigt på sin rapport utan någon egentlig förklaring. Troligtvis beror detta på att nettoskulden på sex miljarder såg ovanligt hög ut och att marknaden underskattar tiden det tar att förbättra marginalerna.

  "Vi tror dock att detta bara är tillfälligt och att NCC snart är skuldfritt igen", menar Blecher.

  "Visst kan börsen snabbt falla 5-10 procent till, men glöm inte att värderingarna är hyfsat attraktiva, utdelningarna finns där och räntan fortsätter att vara noll. Vi tror snarare att detta bara är börsens mönster från senare år som upprepar sig, det vill säga två steg fram och ett steg tillbaka", avslutar Carnegie-förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond steg med 1,5 procent under juli, flera starka rapporter  

  Carnegie Rysslandsfond steg med 1,5 procent under juli, flera starka rapporter

  Carnegie Rysslandsfond steg med 1,5 procent under juli månad trots att sanktionsrisken återigen hamnat i fokus.

  "Det har varit positiva nyheter runt gasbolaget Novatek under månaden. Bolaget sålde 10 procent av projektet Arctic LNG-2 till ett japanskt konsortium. Lite senare under månaden kom man också med ett starkt kvartalsresultat. Bolaget uppvisade ett rekordhögt kassaflöde och EBITDA steg med 8 procent under kvartalet", kommenterar förvaltaren Fredrik Colliander.

  Även detaljhandelsbolaget X5 kom med en stark rapport där försäljningstillväxten var 14,4 procent. Stålbolagen NLMK, MMK och Severstal redovisade också bra rapporter utan större överraskningar. Därutöver utmärkte sig även guldbolagen Polyuz och Polymetal på plussidan.

  Gazprom steg kraftigt efter att ha placerat 2,9 procent av bolagets aktier (2,2 miljarder dollar) på marknaden.

  "Den ryska inflationen fortsätter nedåt. Månadsinflationen i juni blev 0 procent. Årsinflationen kan komma att bli ner mot 3 procent vilket ska jämföras med Centralbankens mål på 4 procent. Centralbanken kommer med all sannolikhet att påskynda räntesänkningarna. Tillväxten ser inte alls bra ut och man är i behov av lägre räntor. Den ryska tillväxten kan tom komma att bli lägre än de 1,5 procent man tidigare förväntat sig", fortsätter Colliander.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Gazprom, Sberbank och Novatek med portföljvikterna 9,4, 9,4 respektive 7,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lyxor tror att hedgefonder med lågbetastrategier bör gynnas i förvirrande handelssituation  

  Lyxor tror att hedgefonder med lågbetastrategier bör gynnas i förvirrande handelssituation

  Fondbolaget Lyxor med fokus på alternativa tillgångar tror att hedgefonder med lågbetastrategier bör gynnas i den förvirrade handelsoron. Det framgår av en veckovis analys.

  "Även om de senaste utannonserade handelsnyheterna kom som en överraskning för oss, så var vår vy redan lutad mot defensiva strategier", skriver Lyxor.

  Mot bakgrund av svag handelsvolym på sommarbörsen och Brexit-deadline på horisonten så kommer investerare troligtvis att sälja av innan man överväger att utnyttja lägre priser på risktillgångar.

  På obligationsmarknaden har räntorna nått rekordlåga nivåer i Europa och kommer sannolikt testa nya lägstanivåer under de kommande veckorna, tror Lyxor.

  De upprepar övervikt mot strategier inom förvärvsarbitrage och aktiemarknadsneutrala strategier. Vidare ställer man sig positiva till kredithedgefonder och globala makrostrategier på tillväxtmarknader.  Taggar:

 • Naventi Global Företagsobligationsfond ökade marginellt i juli, har ökat i Stillfront och Jyske Bank  

  Naventi Global Företagsobligationsfond ökade marginellt i juli, har ökat i Stillfront och Jyske Bank

  Naventi Global Företagsobligationsfond ökade positivt med 0,27 procent under juli, varefter fonden är upp 4,25 procent i år.

  Fondens förvaltarteam skriver i en kommentar att aktiviteten på primärmarknaden har varit låg. Samtidigt har efterfrågan inom sekundärmarknaden varit god vilket gynnat prisutvecklingen på företagsobligationer.

  Fokus under månaden har riktats mot bolagsrapporter och räntebesked. Riksbanken och ECB har lämnat räntorna oförändrade medan FED gjorde sin första räntesänkning på över 10 år. I framtiden ser man potential inom den amerikanska obligationsmarknaden då kostnaden för valutasäkringar sjunker i takt med FED:s räntesänkningar.

  "Den goda efterfrågan på företagsobligationer har drivit prisutvecklingen och vår nuvarande positionering med övervikt inom den nordiska marknaden har givit avkastning och fonden har i år ett markant försprång mot sitt jämförelseindex", kommenterar förvaltarna.

  Fonden har ökat innehaven i Stillfront och Jyske bank, till följd av att man anser att värderingsnivåerna har varit attraktiva. Man har även deltagit i en emission utgiven av Ellos. Samtidigt tog man hem vinst i Castellum, Klövern, Telia och Volvo.

  Under månaden blev fonden invald i organisationen Tobacco Free Portfolios, vilken strävar efter en värld fri från tobak.

  De största emittenterna vid periodens slut var Klövern, Fastpartner och Nobina med portföljvikterna 7,2, 7,2 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Offensiv Flex upp 4,4 procent i juli, ökat exponeringen mot kommunikation och konsumentsektorerna  

  Naventi Offensiv Flex upp 4,4 procent i juli, ökat exponeringen mot kommunikation och konsumentsektorerna

  Naventi Offensiv Flex utvecklades positivt med 4,4 procent under juli, vilket medför att fonden är upp 28,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam skriver i en kommentar att man ökat exponeringen mot kommunikation och konsumentsektorerna.

  Många innehav har rapporterat och över 80 procent av rapporterna har redovisat en omsättning i linje eller över fondens förväntan.

  "Apple imponerade starkt, med intäkter om 53,8 miljarder dollar samt en vinst per aktie om 2,18 dollar, att jämföra med marknadens estimat som var nästan 4 procent lägre. Visserligen sjönk försäljningen av Iphones ytterligare, men det noterades en bättre efterfrågan i tillväxtmarknaderna", kommenterar förvaltarteamet.

  Även rapporterna från fondens innehav Alphabet och Microsofts imponerade vilket man anser visa på en stark efterfrågan inom molntjänster.

  Fonden blev under månaden invald i organisationen Tobacco Free Portfolios som strävar efter en värld fri från tobak.

  De främsta bidragsgivarna har varit Alphabet, Apple och Mastercard. Medan Tal Education, HFDC Bank och Kering har tyngt portföljen.

  De största innehaven i fonden var per utgång av månaden Amazon, Mastercard och Facebook med portföljvikterna 4,3, 3,8 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent i juli, fastighetsbolagen har visat styrka  

  Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent i juli, fastighetsbolagen har visat styrka

  Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent under juli och är upp 18,7 procent för helåret. Fondens jämförelseindex har avkastat 16,3 procent under året. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet beskriver att man ökat fondens aktieandel något samt att omkring 80 procent av de bolagen som rapporterat har haft resultat i linje med förväntningarna.

  "Apple imponerade och överträffade marknadens förväntningar både vad gäller intäkt och vinst, samt att framtidsutsikterna justerades upp. Vi ser fortsatt uppsida i bolaget, med potential inom Iphone-försäljningen i takt med att 5G-nätet rullas ut", kommenterar man.

  Fastighetsbolagen har visat fortsatt styrka, därmed realiserade fonden vinst i innehaven Castellum och Klövern.

  Fondens räntedel ökade i innehaven Stillfront samt Jyske Bank då man anser att bolagen har attraktiva värderingsnivåer. Utöver det deltog man även i Ellos Emission som var kraftigt övertecknad.

  Under månaden blev fonden en del av Tobacco Free Portfolios, en organisation med en vision om en värld fri från tobak.

  De största bidragsgivarna under perioden var Alphabet, Apple och Mastercard. Medans vi på minussidan hittar Tal Education, HFDC Bank och Illumina.

  Vid månadens slut var Mastercard, Facebook och Alphabet de största innehaven med en vikt på 2,0, 1,7 respektive 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Centralbankernas aggressivitet kommer styras av hur konjunkturen utvecklas - Trude  

  Centralbankernas aggressivitet kommer styras av hur konjunkturen utvecklas - Trude

  Centralbankernas aggressivitet kommer styras av hur konjunkturen utvecklas under de kommande månaderna, enligt Anders Nordborg som förvaltar kredithedgefonden Trude.

  Han berättar inledningsvis i en månadsrapport att efter ekonomiska data i tillverkningsindustrin kommit in något svagare de senaste månaderna har marknaden lagt ett stort fokus på hur centralbankerna ska reagera.

  "Den stora ovissheten ligger i om det är en tillfällig svacka i konjunkturen eller om vi är på väg in i en recession. Den amerikanska centralbanken FED sänkte som förväntat styrräntan med 0,25 procent, men poängterade att det var en tillfällig sänkning för att motverka den fallande konjunkturen. Marknaden hade velat se ett löfte om fortsatta sänkningar och uttryckte en viss besvikelse", lyder förvaltarens förklaring.

  Marknaden lägger även stort fokus på handelskriget mellan USA och Kina där flera aktörer anser att det kommer avgöra om marknaden får en tillfällig nedgång i konjunkturen eller om en recession är förestående.

  "De flesta politiska analytiker anser att USA och President Trump har för mycket att förlora på en eskalering av handelskriget, vilket skulle minska Trumps möjligheter att bli återvald
  2020. Man förväntar sig därför en lösning på handelsproblematiken med Kina", uppger fondförvaltaren.

  Fonden backade 1,5 procent i juli. Grundpositionen utvecklades starkt under månaden, medan undervikten i duration belastade resultatet. De flesta spreadpositionerna gick sidledes under månaden.

  Inför framtiden bedömer man att längre statsobligationer kommer få svårt att utvecklas starkt framöver.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider bättre än många andra - Rhenman Healthcare Equity L/S  

  Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider bättre än många andra - Rhenman Healthcare Equity L/S

  Hälso- och sjukvårdssektorn kan klara sämre tider bättre än många andra, förklarar förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S i den senaste månadsrapporten för fonden.

  Det skulle gynna fonden, som fokuserar på denna sektor. Förvaltarteamet tillägger dock att fonden har samtidigt en ganska hög andel mindre och medelstora bolag vilket kan motverka en sådan utveckling. Detta trots bolagens gynnsamma värderingar, eftersom denna del av aktiemarknaden anses vara mer volatil.

  Vidare går marknaden mot den tid på året då aktiemarknaden ofta är lite svagare. Augusti- och septemberperioden har som ett genomsnitt över alla år sedan andra världskrigets slut varit perioden med svagast resultat.

  Förvaltarteamet har ändå i grunden en optimistisk syn på hälsovårdssektorn.

  "Våra bolag möter en mycket god efterfrågan i en marknad med relativt stabila förutsättningar - trots den politiska retoriken, samt gynnas av snabba forskningsmässiga och teknologiska framsteg. Attraktiva värderingar pekar på fortsatt stora möjligheter till god avkastning", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg 3,1 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 28,5 procent sedan årsskiftet.

  Ljuspunkter i portföljen var bland annat Novocure och Galapagos.

  Under juli fortsatte aktiekursen i Novocure att stiga tack vare en upplevt stark delårsrapport samt ett positivt ersättningsbeslut från CMS (Medicare och Medicaid) för Optune.

  Galapagos har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Gilead för kommersialisering av filgotinib. I mitten av månaden breddades bolagens samarbete, varpå aktien rusade.

  På minussidan märktes istället Nektar Therapeutics, då i slutet av perioden meddelade FDA att de förlänger granskningstiden för Nektars läkemedel, mot bakgrund av opioidkrisen i USA.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Eli Lilly, Roche och Novocure.  Taggar:

 • Rapporter under juli har varit på den svaga sidan, ser stora möjligheter dra nytta av volatilitet - Consensus Lighthouse Asset  

  Rapporter under juli har varit på den svaga sidan, ser stora möjligheter dra nytta av volatilitet - Consensus Lighthouse Asset

  Rapporter för det andra kvartalet släppta i juli har varit på den svaga sidan, bedömer förvaltarteamet bakom Consensus Lighthouse Asset.

  Rapporterna för det andra kvartalet anser de har visat oroande tecken för den framtida lönsamheten. Orderingång och vinster har generellt blivit svagare än förväntansbilden. Förvaltarteamets uppfattning är att marknaden bör förbereda sig för negativa vinstjusteringar för de kommande kvartalen.

  Trots svagare rapporter slutade börsen med ett plus om 0,23 procent, och rörde sig lugnt och sidledes under månaden.

  Consensus Lighthouse Asset A steg 0,2 procent i denna miljö, vilket medför att fonden är upp 6,8 procent sedan årsskiftet. Under månaden hade cykliska bolag och banker det tufft, vilket uppvägdes av mer konjunkturstabila bolag som AstraZeneca, H&M och Telia.

  "Detta har visat att marknaden inte är helt immun mot en sämre konjunktur. Fonden kommer att fortsätta att fokusera på att arbeta med tillgångsallokeringen under hösten som kan bli lite utmanande om inte frågetecknen rätar ut sig. Då vi har en aktiv strategi ser vi stora möjligheter att dra nytta av den kommande volatiliteten", tillägger man.

  Förvaltarteamet kommenterar vidare turbulensen inledningsvis under augusti.

  "I skrivande stund har augusti börjat med stor turbulens på världens börser då tonen höjts i handelssamtalen. På den positiva sidan har både ECB och Fed kommunicerat att man kommer att stödja marknaderna med de stimulativa verktyg som de har till sitt förfogande. Fed sänkte räntan under månaden med 0,25 procent vilket stärkte marknaden och förhoppningarna om fler sänkningar under hösten", berättar fondens förvaltningsteam och fortsätter med sin syn på saken:

  "Det blir lite förvirrande när man samtidigt ser att vinsterna revideras ner samtidigt som börsen går upp. Detta kan förklaras av bristen på placeringsalternativ. Denna utveckling kommer naturligtvis till vägs ände någon gång, liknande den vi såg i kvartal 4 under 2018. Men fram till dess förlitar marknaderna sig på riksbankerna och att alla investerare söker avkastning".

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Hoist Finance, Ubisoft och Billerud med portföljvikterna 2,9, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Captor Scilla Global Equity steg 3 procent i juli, Hershey och Starbucks främsta bidragsgivare  

  Captor Scilla Global Equity steg 3 procent i juli, Hershey och Starbucks främsta bidragsgivare

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Captor Scilla Global Equity steg 3 procent i juli, vilket var i linje med jämförelseindexutvecklingen. Detta efter särskilt positiva bidrag från Hershey och Starbucks. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att juli blev en stark månad för globala aktier.

  "Volatiliteten har fortsatt sjunka och är för fonden på en historisk låg nivå. Sektormässigt så är det IT-bolag och dagligvaror som gått bäst medan finansbolag och el, vatten och gas som gått sämst, i termer av genomsnittlig avkastning bland bolagen", förklarar fondens förvaltningsteam.

  De tillägger att det är ingen sektor som bidragit negativt till avkastningen.

  På bolagsnivå utgjorde Hershey och Starbucks de främsta bidragsgivarna, medan Japan Post utvecklades svagt på börsen.

  Inför framtiden berättar man att fonden för närvarande har en högre aktieexponering, det vill säga en hävstång.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Telus, Swiss Prime och Woolworths Group med portföljvikterna 0,8, 0,7 respektive 0,7 procent. Försäkringar och dagligvaror hörde till de mest överviktade sektorerna.  Taggar:

 • Bra juni månad för Captor Iris Ränta, upp 8,4 procent i år - svenska räntekurvan nu nästan lika flack som europeisk  

  Bra juni månad för Captor Iris Ränta, upp 8,4 procent i år - svenska räntekurvan nu nästan lika flack som europeisk

  Obligationsfonden Captor Iris Ränta steg en procent i juli, vilket medför att fonden är upp 8,4 procent sedan årsskiftet. Det överträffar jämförelseindexutvecklingen under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en kommentar att efter en stabil start på juli månad inleddes en period av stigande räntor med låg omsättning i samband med att semestrarna startade i Sverige.

  "Halvvägs in i månaden kom dåliga BNP-siffror vilken pressade ner räntor till nya lägstanivåer. Svensk räntekurva är numera nästan lika flack som europeisk. Orosmolnen i form av handelskrig och passerad topp på högkonjunkturen lägger fortsatt press på marknaden", lyder förklaringen till marknadsutvecklingen.

  Förvaltarteamet tillägger att för att nå positiv avkastning fram till förfallodagen i bostadsobligationer, på engelska uttryckt som YTM, behöver man numera gå nästan fyra år ut på kurvan.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Swedbank Hypotek, Länsförsäkringar Hypotek och Stadshypotek med portföljvikterna 19,8, 19,1 respektive 17,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Captor Scilla Norden steg 1,9 procent i juli, positiva bidrag från AAK och Kesko  

  Captor Scilla Norden steg 1,9 procent i juli, positiva bidrag från AAK och Kesko

  Captor Scilla Norden steg 1,9 procent i juli, vilket överträffade flertalet jämförbara index. Detta efter större positiva bidrag från AAK och Kesko. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att volatiliteten har fortsatt sjunka och är för fonden på en historiskt låg nivå.

  På valutamarknaden har kronan försvagats mot övriga valutor i portföljen, mest mot euro med 1,4 procent.

  "Det har också avspeglats sig i bolagens utveckling där de svenska bolagen i portföljen gått betydligt bättre än övriga länder", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden utvecklades positivt under månaden och är upp 22 procent sedan årsskiftet, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen. Sektormässigt så gick fastighetsbolag och dagligvaror bäst under perioden medan finansbolag och sällanköpsvaror gått sämst.

  Går man ned på bolagsnivå var AAK och Kesko de främsta bidragsgivarna, medan innehavet i Sampo tyngde avkastningen.

  Vad gäller fondens avkastning anser man att 2019 har varit ett bra år och i linje med förväntningarna, även vad gäller risknivån utifrån nuvarande marknadsbild. För närvarande har fonden en lägre aktieexponering.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tryg, Carlsberg och Investor med portföljvikterna 3,5, 3,2 respektive 3 procent.  Taggar:

 • Sommarstiltje på kreditmarknaden under juli - Captor Dahlia Green Bond  

  Sommarstiltje på kreditmarknaden under juli - Captor Dahlia Green Bond

  Det var sommarstiltje på kreditmarknaden under juli, förklarar förvaltarteamet bakom Captor Dahlia Green Bond i fondens senaste månadsrapport.

  "ITRAXX kredit index (euro 5 år) har inte rört mycket på sig under tiden vi har semestrat. Däremot har räntorna i Europa och USA fortsatt att falla efter mjuka tongångar från ECB och räntesänkning från Federal Reserve. Detta har även tryckt ned de svenska räntorna", inleder man månadskommentaren med.

  Därtill har det varit lugnt vad gäller emissioner av gröna obligationer, även om fonden deltog i en emission i början av månaden från det statligt ägda italienska bolaget Ferrovie.

  Bolaget har BBB-rating från både S&P och Fitch och är verksamma inom järnväg, infrastruktur samt transporter. Pengarna från emissionen skall vara med och finansiera och refinansiera investeringar i elektriska lok och vagnar.

  Den aktivt förvaltade obligationsfonden utvecklades positivt under månaden med uppgången 0,8 procent, mot bakgrund av fallande räntor och kreditmarginaler som legat stilla. Avkastningen under 2019 summerar därmed till 4,1 procent.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Sveaskog, SBAB och DNB med portföljvikterna 6,3, 4,8 respektive 4,2 procent.  Taggar:

 • Risknivån i aktiemarknaden är alltjämt hög - Lannebo Nordic Equities  

  Risknivån i aktiemarknaden är alltjämt hög - Lannebo Nordic Equities

  Förvaltarteamet bakom Lannebo Nordic Equities bedömer att risknivån i aktiemarknaden alltjämt är hög varför man har en förhållandevis försiktig syn på börsen i det korta perspektivet. Det framgår av en månadsrapport.

  Juli var som vanligt en intensiv rapportmånad där i stort sett alla stora svenska börsbolag rapporterade.

  "Vinstestimaten hade successivt skruvats ned inför rapportsläppen och utfallen motsvarade ungefär förväntningarna. Såväl vinster som försäljning växer fortfarande för börsbolagen som helhet men i väsentligt lägre takt än under 2018", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Lannebo Nordic Equities tappade 1,9 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 19,8 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexet har under samma period ökat 17,5 procent.

  Bland portföljbolagen rapporterade framför allt Kindred sämre än väntat och aktien föll kraftigt. Detta då regleringen av den svenska marknaden för spelbolag har medfört ett mycket större försäljningstapp än väntat samtidigt som kostnaderna har stigit.

  Starka rapporter bland portföljbolagen kom istället från bland annat AstraZeneca och Castellum.

  "AstraZenecas försäljning växer snabbt tack vare ett stort antal nya produkter som kommit ut på marknaden. Fastighetsbolagen gynnas alltjämt av det låga ränteläget", kommenterar förvaltarteamet.

  Royal Unibrew, Valmet och Veoneer utgjorde fondens största köp i juli.

  Vad gäller svenska Veoneer berättar man att värderingen har sjunkit till attraktiva nivåer. Vidare anses den finansiella risken ha minskat efter en kapitalanskaffning.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Europris och AstraZeneca med portföljvikterna 8, 4,2 respektive 4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Börsen steg i juli trots mer blandade bolagsrapporter - Lannebo Mixfond Offensiv  

  Börsen steg i juli trots mer blandade bolagsrapporter - Lannebo Mixfond Offensiv

  Börsen steg i juli trots mer blandade bolagsrapporter än vad som tidigare varit fallet. Det förklarar förvaltarteamet bakom Lannebo Mixfond Offensiv i den senaste månadsrapporten.

  "Flera konjunkturkänsliga bolag talade om en tydlig inbromsning i efterfrågan från vissa kundsegment. Uttalanden från centralbankschefer i Europa och USA om beredskap att agera samt en väntad räntesänkning från Federal Reserve gav bränsle till börsen", berättar man inledningsvis.

  Vidare har rapportperioden inletts, som bedöms vara svagare än den föregående.

  "Rapportperioden har såhär långt, precis som vi bedömde i föregående månadsrapport, varit svagare än under det första kvartalet. Däremot fortsätter en svag krona och låga räntor att ge stöd åt den svenska aktiemarknaden, men med förhållandevis många vinstvarningar internationellt sett är det tydligt att det skett en avmattning", konstaterar förvaltarteamet.

  Lannebo Mixfond Offensiv backade 1,2 procent i juli, och är därmed upp 17,1 procent sedan årsskiftet. Det är en procentenhet bättre än jämförelseindexutvecklingen under samma period.

  Bland större köp under månaden märktes Alfa Laval, GN Store Nord och Husqvarna. Fonden sålde aktier däremot i Storebrand, Dometic och Kinnevik.

  "Alfa Lavals värdering har blivit mer attraktiv och tillväxtutsikterna för bolagets viktigaste produkter är god. Hörproduktsbolaget GN Store Nord är konjunkturokänsligt och bolagets marknader växer strukturellt", konstaterar fondens förvaltningsteam och fortsätter med aktieförsäljningarna:

  "Storebrand missgynnas av de sjunkande räntorna, medan marknaderna för flera av Dometics produkter fortsätter att utvecklas svagt".

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 4,6, 4,3 respektive 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag Select har ökat sitt innehav i Hexpol efter överdriven rapportreaktion  

  Lannebo Småbolag Select har ökat sitt innehav i Hexpol efter överdriven rapportreaktion

  Lannebo Småbolag Select har ökat sitt innehav i Hexpol efter en upplevt överdriven rapportreaktion. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en kommentar att börsen steg under juli, trots mer blandade bolagsrapporter än vad som tidigare varit fallet. Flera konjunkturkänsliga bolag har noterat en tydlig inbromsning i efterfrågan från vissa kundsegment.

  Vidare har rapportperioden inletts, som bedöms vara svagare än den föregående.

  "Rapportperioden har såhär långt, precis som vi bedömde i föregående månadsrapport, varit svagare än under det första kvartalet. Däremot fortsätter en svag krona och låga räntor att ge stöd åt den svenska aktiemarknaden, men med förhållandevis många vinstvarningar internationellt sett är det tydligt att det skett en avmattning", förklarar förvaltarteamet.

  Lannebo Småbolag Select backade 0,2 procent i juli, vilket medför att fonden är upp 21,5 procent sedan årsskiftet.

  En ljuspunkt i portföljen var bostadsutvecklaren JM. Bolaget presenterade en rapport som visade på en fortsatt stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm, vilket fick aktien att
  stiga.

  Den isländska protestillverkaren Össur var en annan aktie som utvecklades väl under månaden. Detta efter att ha presenterat starka kvartalssiffror med en god organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Företaget passade även på att höja tillväxtprognosen för helåret.

  På minussidan märktes OEM International, Securitas och Cramo.

  Fondens största köp gjordes under månaden i Hexpol, Cramo och Fagerhult, medan man sålde aktier i Husqvarna, JM och Bonava.

  Vad avser Hexpol anses reaktionen på rapporten ha varit för negativ.

  "Att vissa av bolagets slutmarknader inte är starka är välkänt, men det är ett välskött företag som historiskt har navigerat väl i svåra marknadsförhållanden", konstaterar förvaltarteamet.

  Innehavet i Cramo utökades efter bolagets vinstvarning då aktien anses ha nått attraktiva nivåer, även i ljuset av den nya informationen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden OEM International, Fagerhult och Securitas med portföljvikterna 9,5, 5,3 respektive 5 procent.  Taggar:

 • Kavaljer Multi byter namn till Kavaljer Quality Fokus, blir renodlad aktiefond  

  Kavaljer Multi byter namn till Kavaljer Quality Fokus, blir renodlad aktiefond

  Kavaljer Multi som tidigare investerat både i aktier och räntor blir en renodlad aktiefond med inriktning mot svenska och nordiska bolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Därutöver byter fonden namn till Kavaljer Quality Fokus i syfte att reflektera den ändrade investeringsinriktningen.

  "Namnbyte genomförs för att förtydliga fondens investeringsinriktning om att investera i en fokuserad portfölj bestående av så kallade kvalitetsbolag. Förvaltningsfilosofin förblir oförändrad jämfört med hur förvaltningen av aktiedelen fondens tidigare skepnad som blandfond bedrevs", förklarar fondbolaget.  Taggar:

 • Pareto Global såg generellt goda kvartalsresultat bland portföljbolagen i juli, uppsida i Goldman Sachs  

  Pareto Global såg generellt goda kvartalsresultat bland portföljbolagen i juli, uppsida i Goldman Sachs

  I juli rapporterade de flesta av portföljbolagen i Pareto Global det andra kvartalets resultat, och från förvaltarhåll lyfter man fram att det var glädjande att se att en tydlig majoritet av företagen levererade siffror över förväntningarna. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar med mycket fokus på specifika innehav att de viktigaste bidragsgivarna i juli var Discover Financial Services, Microsoft och Goldman Sachs, medan Ryanair, SAP och Michelin bidrog mest negativt.

  "Kreditkortsföretaget Discover Financial Services hade ytterligare ett stabilt kvartal med både utlåningstillväxt, högre räntemarginaler och fortfarande låga förluster. Kombinationen av ökade kreditvärdighetskrav och en stark amerikansk ekonomi med låg arbetslöshet håller förlusterna låga", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Goldman Sachs var även en ljuspunkt, trots att låg volatilitet på finansmarknaderna bidrog till att flera investeringsbanker levererade svaga siffror.

  "Aktiehandeln hade det näst bästa kvartalet på fyra år. Antalet börsnoteringar i USA väntas slå rekordåret 2000, och Goldman Sachs bekräftar återigen sin ledande position som rådgivare för fusioner och förvärv och IPO:s", konstaterar man.

  Det bedöms finnas uppsida i investmentbanken. Hittills i år har avkastningen på eget kapital varit 11 procent årligen, och förvaltarteamets bedömning är att det nya målet blir minst 15 procent.

  "Detta indikerar att banken bör värderas högre än det bokförda värdet, som det gör i dag".

  Ett annat innehav med uppsida är det i Polaris Industries, som nyligen levererade en stark kvartalsrapport. Bolaget tillverkar bland annat fyrhjulingar, snöskotrar, motorcyklar (Indian) och båtar inom segmentet Power Sports.

  "Efter höjningen av tullarna förväntades företaget sänka sin guidning. Å andra sidan presenterades riktlinjerna för 2019. Genom motåtgärder och ökade priser har företaget lyckats neutralisera den senaste höjningen av tullarna. Polaris meddelar också att resultatet skulle ha varit 15-18 procent högre utan tulleffekten, vilket illustrerar den underliggande intjäningspotentialen", förklarar förvaltarteamet och fortsätter:

  "Vi ser en betydande uppsida och tror att aktien är kraftigt underprisad till 12 gånger nästa års snittmultipel, medan den genomsnittliga multipeln under de senaste fem åren har varit över 17. Vi ser ytterligare uppsida om handelskriget löser sig".

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Prudential, Microsoft och ÅF med portföljvikterna 7,1, 6,7 respektive 5,5 procent.  Taggar:

 • Lannebo Mixfond ökat i Alfa Laval med mer attraktiv värdering och goda tillväxtutsikter  

  Lannebo Mixfond ökat i Alfa Laval med mer attraktiv värdering och goda tillväxtutsikter

  Lannebo Mixfond gjorde sina största aktieköp i Alfa Laval, GN Store Nord och Elekta under juli, varav värderingen i den förstnämnda anses ha blivit mer attraktiv. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att juli var som vanligt en intensiv rapportmånad där i stort sett alla stora svenska börsbolag rapporterade.

  "Vinstestimaten hade successivt skruvats ned inför rapportsläppen och utfallen motsvarade ungefär förväntningarna. Såväl vinster som försäljning växer fortfarande för börsbolagen som helhet men i väsentligt lägre takt än under 2018", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden utvecklades svagt negativt under juli med en nedgång om 0,8 procent. Fonden är därmed upp 14,4 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 11,3 procent.

  Bland portföljbolagen rapporterade framför allt Kindred sämre än väntat och aktien föll påtagligt.

  Förvaltarteamet ger en kort förklaring: "Regleringen av den svenska marknaden för spelbolag har medfört ett mycket större försäljningstapp än väntat samtidigt som kostnaderna har stigit".

  Starka rapporter bland portföljbolagen kom istället från bland annat AstraZeneca och Castellum. AstraZenecas försäljning växer snabbt tack vare ett stort antal nya produkter
  som kommit ut på marknaden, medan fastighetsbolag generellt gynnas av det låga ränteläget.

  Alfa Laval, GN Store Nord och Elekta var fondens största köp i juli.

  "Alfa Lavals värdering har blivit mer attraktiv och tillväxtutsikterna för bolagets viktigaste produkter är god. Hörproduktsbolaget GN Store Nord är konjunkturokänsligt och bolagets marknader växer strukturellt", lyder förvaltarteamets motivering till två av köpen.

  De största försäljningarna gjordes i Storebrand och Dometic, som avyttrades helt, samt i Kinnevik där innehavet minskades.

  Storebrand missgynnas av de sjunkande räntorna medan marknaderna för flera av Dometics produkter fortsätter att utvecklas svagt, bedömer man från förvaltarhåll.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 3,2, 3 respektive 2,8 procent.  Taggar:

 • Utfallen i rapportsäsongen har motsvarat ungefär förväntningarna - Lannebo Komplett  

  Utfallen i rapportsäsongen har motsvarat ungefär förväntningarna - Lannebo Komplett

  Utfallen i rapportsäsongen har motsvarat ungefär förväntningarna, förklarar förvaltarteamet bakom Lannebo Komplett i fondens senaste månadsrapport.

  "Juli var som vanligt en intensiv rapportmånad där i stort sett alla stora svenska börsbolag rapporterade. Vinstestimaten hade successivt skruvats ned inför rapporterna och utfallen motsvarade ungefär förväntningarna. Såväl vinster som försäljning växer fortfarande för börsbolagen som helhet men i väsentligt lägre takt än under 2018", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  I övrigt var det små rörelser på världens börser under juli. Småbolagen var starkare än de stora under månaden på svenskt håll och steg med 1,9 procent. Det var dock stor spridning mellan sektorerna. Oljebolag och hälsovård var de starkaste, medan teknologi och metallbolag var de svagaste.

  Obligationsräntorna föll ytterligare på bred front i juli. Det finns en risk att de pågående handelskonflikterna fördjupas vilket är negativt för konjunkturutsikterna. Det i sin tur har påverkat räntemarknaden.

  Fonden utvecklades positivt under månaden med en uppgång om 0,5 procent, vilket var marginellt sämre än jämförelseindexutvecklingen. Fonden är därmed upp 12,2 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexavkastningen lyder 10,3 procent.

  Det var blandade kursrörelser i de innehavda aktiefonderna. Lannebo Vision stack ut och steg med 6,8 procent. Annars var det små kursrörelser.

  Aktiefondsandelen sjönk något till 52 procent av fonden och resterande 48 procent låg i företagsobligationsfonder och likviditet. Inga större innehavsförändringar gjordes i fonden under månaden, tillägger förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag oförändrad i juli, blankade Arrow Global en ljuspunkt i portföljen  

  Lannebo Europa Småbolag oförändrad i juli, blankade Arrow Global en ljuspunkt i portföljen

  Lannebo Europa Småbolag var oförändrad i juli, och är därmed fortsatt upp 24,2 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 21,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de europeiska börserna backade något under juli, i första hand på grund av en rapportsäsong där bolagen uttryckte oro kring den globala ekonomiska utvecklingen.

  "Denna oro orsakades av dels handelskriget mellan USA och Kina samt även ökad osäkerhet förknippad med brexit. Å andra sidan fortsätter centralbankerna att stödja aktiemarknaden genom expansiv penningpolitik", berättar man.

  Arrow Global, AAK och LNA Santé var de innehav som under juli bidrog mest positivt till fondens utveckling.

  "Under en längre tid har Arrow varit en blankad aktie, där många investerare spekulerat i en kursnedgång, trots att ledningen levt upp till marknadens förväntningar. Täckningar av korta positioner och bra kvartalsrapporter från branschkollegor var huvudförklaringarna till den starka kursutvecklingen. Under det andra kvartalet redovisade sju aktörer minskningar av sina korta positioner, vilket sågs som positivt av marknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Vad avser svenska AAK anses företaget ha levererat en solid kvartalsrapport med stabil volymtillväxt och förbättrad lönsamhet. Försäljningsmixen förbättrades då AAK beskrivs framgångsrikt förflytta erbjudandet mot produkter och lösningar med högre marginal.

  Bland större köp under månaden märktes Solutions 30, Grenke och Medios. I den andra vågskålen med större aktieförsäljningar noterades Brembo, Datalogic och Thule.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden AAK, Tecan Group och TKH Group med portföljvikterna 4,5, 4,3 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Generellt bättre amerikanska kvartalsrapporter än väntat - Lannebo Vision  

  Generellt bättre amerikanska kvartalsrapporter än väntat - Lannebo Vision

  När juli summeras har drygt 60 procent av bolagen inom det amerikanska indexet S&P 500 rapporterat, med generellt bättre resultat än väntat. Det berättar förvaltarteamet bakom fonden Lannebo Vision i den senaste månadsrapporten.

  "Cirka 77 procent av bolagen har rapporterat en vinst som var bättre än väntat och cirka 60 procent har rapporterat försäljning som var bättre än väntat. Det beror till stor del på att förväntningarna kommit ner inför rapporterna", förklarar fondens förvaltningsteam.

  I snitt visar också rapportperioden på en negativ vinsttillväxt.

  "Den tros främst bero på handelskrig och införda tariffer då den negativa vinsttillväxten i stort sett helt kommer från bolag som har stor andel av sin omsättning utanför USA", berättar man.

  Teknologisektorn, som fonden investerar i, visade den största positiva skillnaden mellan rapporterat resultat och förväntat resultat.

  Fonden steg 6,8 procent i marknadsmiljön, medan jämförelseindex ökade 5,9 procent. Mycronic, Alphabet och Microchip var ljuspunkter för Lannebo Vision under månaden, och det förstnämnda bolaget lyfts fram i rapporten.

  "Mycronic levererade en stark rapport där framför allt orderingången i affärsområdet Assembly Solutions överraskade positivt. Marknaden var orolig att handelskriget och en svagare marknad inom halvledare skulle påverka det affärsområdet negativt. Det var den nya vd:n Anders Lindqvists första kvartalsrapport och han nämnde bland annat att det finns potential i att integrera förvärvade enheter samt att öka intäkter från service och eftermarknad. Vilket också sågs som positivt", kommenterar förvaltarteamet.

  Den svenska speloperatören Kindred, amerikanska mediebolaget Netflix och det amerikanska spelbolaget Electronic Arts visade svagast utveckling. De två förstnämnda bolagen har en portföljvikt som understiger en procent.

  Vad gäller Kindred berättar man att det är främst regleringen av den svenska marknaden som har medfört ett mycket större försäljningstapp än väntat samtidigt som kostnaderna har stigit och spelskatten ökat.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Alphabet, Microsoft och Apple med portföljvikterna 9,3, 9,3 respektive 8,4 procent.  Taggar:

 • Lannebo Sverige köpt aktier i Nordea och Swedbank under juli, minskat i SEB  

  Lannebo Sverige köpt aktier i Nordea och Swedbank under juli, minskat i SEB

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige har köpt aktier i Ericsson, Nordea och Swedbank under juli, samtidigt som innehavet i bland annat SEB minskats. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en marknadskommentar att Europas ekonomier fortsätter att präglas av avmattning. Marknaderna förväntar sig nu att den amerikanska centralbanken skall genomföra flera sänkningar av räntan, och även ECB förväntas genomföra penningpolitiska lättnader under hösten.

  Rapportsäsongen har även inletts.

  "Likt den tidigare rapportsäsongen var utfallen blandade, samt att avvikelser från förväntningar gav stora utslag i aktiekurserna. Börserna fortsätter att vara tudelade där värderingsskillnaderna mellan sektorer, men även mellan bolag inom sektorer, är stor", berättar fondens förvaltningsteam.

  Lannebo Sverige steg 1,1 procent i juli, medan jämförelseindexet ökade 0,2 procent.

  Av fondens innehav utvecklades Nokia, AstraZeneca samt Veoneer bättre än börsen som helhet.

  "Nokia presenterade en resultatrapport som var bättre än väntat inom alla affärsområden. Rapporten minskade tvivlen på att bolaget kan möta sina helårsprognoser", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter med läkemedelsjätten AstraZeneca:

  "AstraZeneca levererade en bra rapport och höjda utsikter för sin försäljning. Bolaget uppvisar en hög försäljningstillväxt inom sina onkologimediciner".

  På minussidan märktes Sandvik, Nordea och Securitas.

  Nordea och banksektorn har fortsatt att utvecklas svagt till följd av fallande marknadsräntor. Bolånemarginalerna pressas av konkurrensen och vinsterna hålls tillbaka trots stigande utlåningsvolymer.

  Fonden har under månaden köpt aktier i Ericsson, Nordea samt Swedbank medan innehaven i SEB, Securitas samt Skanska minskades.

  De största innehaven per utgången av perioden var AstraZeneca, H&M och Volvo med portföljvikterna 7,5, 6,5 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Sommarstiltje på obligationsmarknaden i juli - Lannebo Corporate Bond  

  Sommarstiltje på obligationsmarknaden i juli - Lannebo Corporate Bond

  Den goda aktiviteten på primär- och sekundärmarknaden för krediter fortsatte någon vecka in i juli, men sedan rådde sommarstiltje. Det berättar förvaltarteamet bakom Lannebo Corporate Bond i den senaste månadsrapporten.

  Förvaltarteamet skriver inledningsvis i en marknadskommentar att de svenska långräntorna fortsatte sjunka under juli.

  "Bakgrunden till det senaste räntefallet är svaga konjunktursignaler generellt i Europa samtidigt som inflationen ligger kvar på låga nivåer. Det finns även en risk att de pågående handelskonflikterna fördjupas vilket är negativt för konjunkturutsikterna", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Fonden har låg ränteduration, vilket gör att en förändring i långräntan inte har någon större påverkan på fonden.

  De berättar vidare att rapporterna för det första halvåret 2019 började komma in och de flesta rapporterade som förväntat ur ett kreditperspektiv.

  Lannebo Corporate Bond A steg marknadslikt i juli med en uppgång om 0,3 procent. Fonden är därmed upp 2,6 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen lyder 2,2 procent.

  Primärmarknaden för krediter var väldigt inaktiv under månaden och fonden deltog inte i några emissioner. Fonden utökade däremot sitt innehav i Klöverns gröna obligation, Jyske bank och i Castellum.

  Fondens största emittenter var vid månadsskiftet Castellum, Color Group och DNB med portföljvikterna 7,6, 4,5 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds