Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • FIM Sahara A tappade 3,4 procent i augusti, försvagning av sydafrikanska randen bakom nedgång  

  FIM Sahara A tappade 3,4 procent i augusti, försvagning av sydafrikanska randen bakom nedgång

  FIM Sahara A tappade 3,4 procent under augusti, vilket innebär att fonden avkastat 1,9 procent sedan årsskiftet. Fonden har inget jämförelseindex.

  Fonden tyngdes under månaden av en nedgång i den sydafrikanska randen som försvagades med 10 procent mot euron, vilket i sin tur orsakade en sektorrotation som ledde till att aktierna inom hemmamarknadssektorerna sjönk. Försvagningen av randen berodde främst på turbulensen som började i Argentina och Turkiet och spred sig även till andra tillväxtmarknader i augusti, skriver förvaltaren Hertta Alava.

  Börserna i Oman och Egypten gav en svagt positiv avkastning under perioden.

  "Det var relativt lugnt på börserna i Mellanöstern under månaden på grund av ramadan, men under den sista veckan i månaden öppnades de avvaktande efter Eid-pausen. Oljepriset steg åter till cirka 77 dollar mot slutet av månaden, vilket innebär att områdets fundament var gynnsamma", skriver Alava.

  Under månaden har fonden minskat vikten till Sydafrika från nästan 30 procent i början av året till 23 procent, samtidigt menar förvaltaren att det vid årets slut kommer skapas möjligheter att öka investeringarna igen.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Aramex, HSBC och Dubai Islamic Bank.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Bond Opportunities sjönk 0,5 procent i augusti, ser framför sig ökat utbud på kreditmarknaden  

  JPM Global Bond Opportunities sjönk 0,5 procent i augusti, ser framför sig ökat utbud på kreditmarknaden

  JPM Global Bond Opportunities A (acc) EUR backade 0,5 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 2,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Tillväxtmarknadsskuld tyngde avkastningen under månaden, däribland Sydafrika och Indonesien. Detta i likhet med statsskuldväxlar. Kortpositionen mot tyska statsobligationer och långpositionen gentemot perifera länder vilket inbegriper Italien, Spanien och Portugal tyngdes efter italiensk oro under månaden.

  Däremot var företagsobligationer inom high yield-segmentet en positiv bidragsgivare, då företag uppvisade hälsosamma siffror i samband med den senaste rapportsäsongen ihop med låga konkurssiffror.

  Inför framtiden ser förvaltarteamet framför sig två ytterligare räntehöjningar i USA detta år, samt ytterligare två under det första halvåret nästa år. Utbudet kommer sannolikt öka på kreditmarknaden, vilket kan tynga avkastningen. Däremot bedömer man att de generella utbudsnivåerna kommer vara lägre i år jämfört med i fjol.

  Per utgången av månaden stod kreditsegmentet BB för 28,4 procent av allokeringen, följt av BBB med 23 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM China A backade 5,8 procent i augusti, aktieval i teknologisektorn gick svagt  

  JPM China A backade 5,8 procent i augusti, aktieval i teknologisektorn gick svagt

  JPM China A (acc) USD backade 5,8 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 9,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit 7,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval i sällanköpsvaror och tjänster tyngde avkastningen mest relativt index under månaden, vilket främst drevs av innehavet i Wisdom Education.

  Aktien föll nästan 40 procent på ny regeringsreglering kring privata utbildningsföretag. Förvaltarteamet tror dock att marknaden har överreagerat och vidhåller att positionen i Wisdom är långsiktig.

  Aktieval i teknologisektorn gick även svagt, däribland Sunny Optical som redovisade siffror för det första halvåret som var sämre än väntat, delvis till följd av ökad konkurrensintensitet för kameramoduler.

  Istället var det aktieval i textil som bidrog positivt, då både Shenzhou International och Anta
  Sports redovisade solida siffror och kvalitet i tillväxten. Förvaltarteamet är positiva till bägge bolagen till följd av deras höga vinstvisibilitet samt hållbara tillväxtmomentum.

  Inför framtiden upprepar man sin positiva syn på vissa tillväxtsektorer, däribland konsument, teknologi och hälsovård.

  De största överviktsinnehaven per utgången av månaden var China Merchants Bank, Ping An Insurance och Postal Savings Bank of China med de aktiva portföljvikterna 4,4, 2,9 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • FIM Artificiell Intelligens A ökade med 0,2 procent i augusti, Boc Aviation bästa innehav  

  FIM Artificiell Intelligens A ökade med 0,2 procent i augusti, Boc Aviation bästa innehav

  FIM Artificiell Intelligens, som är en aktiefond som investerar globalt med hjälp av artificiell intelligens, steg med 0,2 procent under augusti. Det var svagare än jämförelseindex som avkastade 1,8 procent under månaden.

  Den bästa investeringen under augusti var Boc Aviation, som leasar ut flygplan och vars aktie steg med över 16 procent. Det sämst presterande innehavet var italienska Atlantia, som förvaltar motorvägsbron som rasade i Genua. Värdet på aktien gick ner cirka 23 procent direkt efter att bron kollapsade.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Pfizer, Sirius XM och Gentex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Africa Equity sjönk 7,1 procent i augusti, tillväxtmarknadsvolatilitet gett upphov till möjlighet  

  JPM Africa Equity sjönk 7,1 procent i augusti, tillväxtmarknadsvolatilitet gett upphov till möjlighet

  JPM Africa Equity A (acc) perf USD sjönk 7,1 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 9,5 procent sedan årsskiftet. Det är något bättre än jämförelseindex som sjunkit 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval var den främsta bidragsgivaren under månaden, även om den landspecifika allokeringen också bidrog.

  Innehaven i sektorerna telekom, material och dagligvaror var särskilt tongivande till avkastningen under månaden. Undervikten mot guld fortsätter att vara gynnsam.

  Avsaknaden av exponering mot Kosmos Energy i Ghana samt undervikten mot Tullow Oil tyngde istället avkastningen relativt index, då båda aktierna gick starkt mot bakgrund av ett högre oljepris.

  Inför framtiden bedömer man att en ökad tillväxtmarknadsvolatilitet har påverkat ett antal afrikanska marknader negativt. Detta anses ha skapat ett läge för långsiktiga investerare, särskilt när man identifierar stark fundamenta ihop med attraktiva värderingar.

  De största överviktsinnehaven var vid utgången av månaden Safaricom, Anglo American och Nestle Nigeria med de aktiva portföljvikterna 1,9, 1,6 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America Equity backade 8,7 procent i augusti, starka kvartalssiffror från innehavet Globant  

  JPM Latin America Equity backade 8,7 procent i augusti, starka kvartalssiffror från innehavet Globant

  JPM Latin America Equity A USD backade med 8,7 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 15,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att exponeringen mot Globant, ett argentinskt IT-bolag, bidrog positivt till avkastningen under månaden. Bolaget redovisade starka siffror för det andra kvartalet, däribland en rekordhög intäktsnivå om 128 miljoner dollar vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 28,4 procent.

  På minussidan återfinns överviktsexponeringen mot detaljhandelsbolaget Lojas Renner. Aktien föll kraftigt då investerare oroar sig att ökad politisk osäkerhet kommer tynga konsumentförtroendet och medföra lägre försäljning.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att tillväxtmarknader möter dagens förhöjda risknivå från en starkare position jämfört med tidigare. Samtidigt anser man att valutor och aktier reflekterar mycket av denna risk.

  De största överviktsinnehaven var vid utgången av månaden Grupo Aeroportuario Del Sureste, Lojas Renner och Raia Drogasil.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio Base Shares (Snap) steg 3,7 procent i augusti, momentum främsta bidragsgivare  

  Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio Base Shares (Snap) steg 3,7 procent i augusti, momentum främsta bidragsgivare

  Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio Base Shares (Snap) steg med 3,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,3 procent. Det är bättre än jämförelseindex som ökat 6,1 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att amerikanska aktier steg främst till följd av positiv ekonomisk data, däribland en upprevidering av den amerikanska BNP-tillväxten. Däremot påverkades aktiemarknaden inledningsvis negativt av handelsspänningar, då USA utannonserade ytterligare tullar på kinesiska varor.

  Bland fondens investeringsteman bidrog momentum mest positivt till den relativa avkastningen, följt av ledning och sentiment. På minussidan återfinns investeringstemat värdering, följt av kvalitet.

  På sektornivå var det istället industri som var den främsta bidragsgivaren, medan sällanköpsvaror och tjänster tyngde mest.

  Innehavet i Medifast steg till följd av ett starkt momentum och hållbara intäktskällor. Bolaget redovisade en stark intäktstillväxt för det andra kvartalet ihop med en vinst som hamnade något över konsensusförväntningar. Detta åtföljdes av höjda tillväxtförväntningar för andra gången i år.

  De största innehaven per utgången av månaden var Wirecard, Splunk och Wellcare Health Plans med portföljvikterna 1,3, 1,2 respektive 1,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GS India Equity Portfolio utvecklades positivt i augusti, energi och dagligvaror de främsta bidragsgivarna  

  GS India Equity Portfolio utvecklades positivt i augusti, energi och dagligvaror de främsta bidragsgivarna

  Goldman Sachs India Equity Portfolio utvecklades positivt under augusti men underpresterade sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadskommentar.

  Under månaden steg jämförelseindexet MSCI India IMI med 4,95 procent, vilket medför att indexet ökat 7,4 procent i krontermer sedan årets början. Fonden underpresterade sitt jämförelseindex med 311 baspunkter under perioden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar den ekonomiska tillväxten i Indien har nu överraskat på uppsidan tre kvartal i rad. Privatkonsumtionen är fortsatt stark samtidigt som investeringsaktiviteten har fortsatt att återhämta sig, vilket indikerar industriell kapacitetsutökning.

  Vidare bedöms den senaste rapportsäsongen ha indikerat en högre efterfråga samt en bred återhämtning vad gäller bolagsvinsterna.

  På sektornivå var positionerna i energi samt dagligvaror de främsta bidragsgivarna till den relativa avkastningen. På minussidan återfinns finans och industri. Indiska large cap-bolag presterade samtidigt bättre än mindre bolag och undervikten mot det segmentet medförde ytterligare motvind för fondens avkastning relativt index.

  På bolagsnivå var undervikten i Housing Development Finance Corporation den främsta bidragsgivaren under månaden då aktien gick svagt efter ogynnsam utveckling i portföljen av non-performing loans.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att Indien fortsätter att sticka ut jämfört med andra jämförbara marknader till följd av sin starka vinsttillväxt, i kombination med en hälsosam makromiljö och sin starka demografiska fördel.

  De största innehaven per utgången av månaden var Infosys, Maruti Suzuki India och Reliance Industries med portföljvikterna 7,6, 4,7 respektive 3,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia 1A backade 0,4 procent i augusti, innehavet i Sunny Optical backade på rapport  

  C WorldWide Asia 1A backade 0,4 procent i augusti, innehavet i Sunny Optical backade på rapport

  C WorldWide Asia 1A backade med 0,4 procent under augusti, vilket var sämre än jämförelseindex som steg med 2,9 procent under månaden. Sedan årets början har fonden sjunkit med 0,6 procent medan index stigit med 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Störst negativa bidrag under månaden kom från Sunny Optical som gick svagt på resultat som var sämre än förväntat för första halvåret. Fondteamet ser det som en överreaktion och tror att aktien kommer att återhämta sig givet bolagets utsikter.

  Fonden tog en ny position i Country Garden, en av Kinas största och ledande bostadsutvecklare, och avyttrade innehavet i CK Asset Holdings.

  Vid månadsskiftet var fondens största positioner Samsung Electronics, TSMC och Tencent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities Ethical steg med 5,3 procent i augusti, innehaven i Visa, Amazon och Sony i förarsätet  

  C WorldWide Global Equities Ethical steg med 5,3 procent i augusti, innehaven i Visa, Amazon och Sony i förarsätet

  C WorldWide Global Equities Ethical steg med 5,3 procent i augusti och utvecklades bättre än jämförelseindex som steg med 4,8 procent under perioden. Sedan årets början har fonden stigit med 16,0 procent, vilket är något bättre än index.

  Största positiva bidragsgivare var Visa, Amazon och Sony medan de största negativa bidragsgivarna var HDFC och Bayer.

  Inga förändringar gjordes under månaden.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Visa, HDFC och Amazon.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar fondförvaltning minskar innehavet i Scandi Standard  

  Länsförsäkringar fondförvaltning minskar innehavet i Scandi Standard

  Länsförsäkringar fondförvaltning minskar innehavet i kycklingbolaget Scandi Standard. Innehavet motsvarar nu 4,88 procent av kapital och röster i bolaget.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #insider   #retail  

 • Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i Concentric till under 5 procent  

  Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i Concentric till under 5 procent

  Handelsbanken Fonder minskar sitt innehav i verkstadsbolaget Concentric och har nu strax under 5 procent av kapitalet och rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent i augusti, fortsatt övervikt mot verkstad  

  Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent i augusti, fortsatt övervikt mot verkstad

  Sensor Sverige Select steg med 2,1 procent under augusti, vilket innebär att fonden stigit med 10,5 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarduon Stefan Olofsson och Ulf Öster att man ser en fortsatt stark konjunktur med starka och friska bolag med rimliga värderingar. De ser vidare inte stigande räntor eller inflation på horisonten och menar därför att det finns en tydlig konkurrensfördel för aktier kontra obligationer. Fondteamet har därför valt att under sommaren öka exponeringen mot aktier igen.

  Augusti beskrivs som en nyhetsfattig månad på bolagsnivå.

  Av fondens innehav rapporterade THQ och Midsummer. Båda rapporterna övertygade. Midsummer har stigit över 200 procent sedan introduktionen.

  "En sådan uppgång leder såklart till eftertanke men ifall bolagets framtidsversioner slår in finns det fortsatt uppsida kvar i aktien. Det viktigaste är att bolaget erhåller nya orders. Bolaget har ökat storleken på organisationen kraftigt vilket vi utgår från beror på en mycket stark pipeline på nya affärer", skriver förvaltarna.

  Fonden är fortsatt överviktad mot verkstad då man ser en fortsatt stark konjunktur, medan fonden saknar innehav inom banksektorn. Fonden har under perioden öpt Intrum, MTG och Ericsson. Fonden saknar helt exponering mot dagligvaru- och hälsovårdssektorn.

  Fondens nettoexponering var vid månadens slut 73 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity China Opportunity backade 0,8 procent i augusti, positioner inom IT tyngde  

  UBS Equity China Opportunity backade 0,8 procent i augusti, positioner inom IT tyngde

  Aktiefonden UBS Equity China Opportunity sjönk med 0,8 procent under augusti, vilket innebär att fonden under det senaste året stigit med 21,7 procent uttryckt i svenska kronor. Motsvarande utveckling för index summerar till 15,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under året har positionen i TAL Education varit det starkaste bidraget till portföljen, aktien föll dock under månaden i spåren av nya relegeringar på utbildningsområdet. Under månaden har verkstadssektorn varit det starkaste bidraget och innehavet i Shenzhen International studsade tillbaka från översålda nivåer.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Tencent, Alibaba och TAL Education.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Bank i Luxemburg säljs till schweizisk finansgrupp  

  Öhman Bank i Luxemburg säljs till schweizisk finansgrupp

  Öhmangruppen säljer dotterbolaget Öhman Bank i Luxemburg till schweiziska finansgruppen Reyl & Cie. Affären väntas vara slutförd under första kvartalet 2019 efter godkännande från CSSF och ECB, enligt ett pressmeddelande.

  Öhman Bank i Luxemburg etablerades 2006 och erbjuder tjänster inom private banking till nordiska kunder. Under 2008 erhöll bolaget en bankoktroj.

  I en kommentar till överenskommelsen säger Öhmangruppens koncernchef Johan Malm:

  ”Vi är övertygade om Reyls förmåga att ta hand om nuvarande och framtida kunder. Reyl är en innovativ bankaktör som har kapacitet att ytterligare utveckla verksamheten i Luxemburg. Genom affären får Öhmangruppen ytterligare kapital för expansion, framtida förvärv och investeringar. Försäljningen innebär även fortsatt renodling av fond- och kapitalförvaltningen och stärker vår roll som ledande kraft i konsolideringen av den nordiska marknaden.”  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha steg med 0,4 procent i augusti, fortsatt utmanande miljö för fondens värdestrategi  

  Axa Rosenberg Global Small Cap Alpha steg med 0,4 procent i augusti, fortsatt utmanande miljö för fondens värdestrategi

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg med 0,4 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 2,5 procent sedan årsskiftet. På ett års sikt har fonden ökat med 4,7 procent, jämfört med fondens jämförelseindex som ökat med 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en månadskommentar framgår att fonden steg under månaden men att den samtidigt avkastade sämre än sitt jämförelseindex. Detta i spåren av att marknaden präglades av att relativt dyra tillväxtbolag fortsatte att prestera bättre än så kallade värdebolag. Denna utveckling missgynnade fondens strategi som har ett värdeorienterat fokus.

  Ett annat fenomen som man pekar på är att mycket av den senaste tidens uppgångar på aktiemarknaden har drivits av icke-lönsamma småbolag. Det gäller i synnerhet bolag inom sektorer som mjukvara och bioteknik.

  Fondens förvaltare är övertygad om att även om en stor andel av dessa förlustbringande bolag i sinom tid kommer övergå i lönsamhet så överskattar den senaste tidens utveckling potentialen i denna övergång.

  "Vi har sett perioder av liknande överoptimism förut och dessa har alltid följts av återgångar till nivåer där företagens aktiekurser är mer i linje med fundamenta. Dessa återgångar har typiskt sett varit lönsamma för vår strategi."

  Bland innehav som bidrog negativt under augusti nämns den italienska vägtullsoperatören ASTM vars aktie föll brant efter den tragiska brokollapsen i norra Italien. Trots att bolaget inte var operatören bakom just denna bro missgynnades kursen av att investerare prisade in ökade statliga interventioner i sektorn som ett resultat av händelsen, skriver fondteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock flaggar ned i Loomis  

  Blackrock flaggar ned i Loomis

  Kapitalförvaltaren Blackrock har sålt aktier i kontanthanteringsbolaget Loomis och äger nu 9,96 procent av kapitalet och 7,06 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Fidelity flaggar ned i Radisson Hospitality  

  Fidelity flaggar ned i Radisson Hospitality

  Kapitalförvaltaren Fidelity har sålt aktier i hotelloperatören Radisson Hospitality, som tidigare hette Rezidor, och äger nu 4,97 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #leisure  

 • Skandia Time Global steg med 7,6 procent i augusti, Lenovo och Ericsson bland vinnarna  

  Skandia Time Global steg med 7,6 procent i augusti, Lenovo och Ericsson bland vinnarna

  Skandia Time Global, som är en aktiefond som investerar i TIME-sektorerna telekom, information, media och underhållning (entertainment), steg med 7,6 procent under augusti, vilket medför att fonden stigit med 26 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex har sedan årsskiftet avkastat 27,3 procent.

  Bland fondens positiva bidragsgivare under månaden nämns innehaven i Lenovo och Ericsson.

  Aktiekursen för datortillverkaren Lenovo sköt i höjden i spåren av en stark kvartalsrapport. I fallet Ericsson gynnades den svenska telekomjätten av en stärkt global konkurrensposition mot bakgrund av problem för kinesiska producenter av telekomutrustning.

  Det största negativa bidraget var JPJ Group vars aktiekurs backade till följd av en svag kvartalsrapport som visade på en temporär försvagning i bolagets brittiska verksamhet. Förvaltarna menar dock att den internationella verksamheten utvecklas fortsatt väl.

  Fondens största positioner var vid månadsskiftet Alphabet, Lenovo och Oracle.

  I en marknadsutblick skriver fondteamet att teknologi, media och telekomsektorn karaktäriseras av stark, stabil intjäning. Den gynnas vidare av de låga räntorna och en rad strukturella tillväxtfaktorer. Enligt förvaltarna har det gjorts för lite investeringar i IT- och telekominfrastruktur under senare år, och man menar att detta tjänar som en bra grogrund för tillväxt framåt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech steg 4,3 procent i augusti, tagit hem vinst i Dexcom  

  AXA WF Framlington Robotech steg 4,3 procent i augusti, tagit hem vinst i Dexcom

  AXA WF Framlington Robotech A EUR steg med 4,3 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 1,4 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader steg marginellt i augusti, då rapporterna för det första halvåret var fortsatt starka. På portföljnivå gick teknologisektorn samt hälsovårdsaktier särskilt bra, samtidigt som industrisektorn stabiliserades något.

  Ett innehav som gick särskilt bra var teknikbolaget Dexcom som redovisade stark försäljningstillväxt. Förvaltarteamet bedömer att det framstår som allt mer sannolikt att de kommer gynnas av nästa runda av iPhone-lanseringar de kommande månaderna.

  Under månaden har man ökat innehavet i designmjukvaruföretaget Autodesk samt simulationsföretaget Ansys, mot bakgrund av att teamet bakom fonden avser öka i innehav som påverkas mindre av global handelsoro. Samtidigt har positionen i Dexcom skalats av efter stark kursutveckling.

  Inför framtiden bedömer man att så här långt i år har vinsttillväxten överstigit aktiekurstillväxten för bolagen i portföljen, och man bedömer att värderingarna blir allt mer attraktiva för robot- och automatiseringsindustrin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income steg 0,1 procent i augusti, ökat i spelbolaget Electronic Arts  

  AXA WF Defensive Optimal Income steg 0,1 procent i augusti, ökat i spelbolaget Electronic Arts

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg med 0,1 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti blev en volatil månad för tillväxtmarknader, däribland Turkiet vars valuta har fallit med nästan 40 procent sedan inledningen av året. Däremot fortsätter den amerikanska marknaden gå starkt som gynnas av en fortsatt positiv ekonomisk miljö med tillväxt.

  I termer av allokering har man valt att minska i amerikanska aktier. Enskilda aktier som man har valt att öka i är Splunk, Trend Micro, Check Point Software och Electronic Arts.

  På obligationssidan väljer man att bibehålla en relativt låg känslighet på obligationsmarknaden. Allokeringen i Investment grade-obligationer har bibehållits med en portföljvikt på cirka 29,2 procent. High yield står samtidigt för 4,7 procent av portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Small Cap backade 4,4 procent i augusti, minskat exponering mot Turkiet  

  JPM Emerging Markets Small Cap backade 4,4 procent i augusti, minskat exponering mot Turkiet

  JPMorgan Funds Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) perf USD backade med 4,4 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 10,4 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit med 9,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att både landspecifik allokering och aktieval påverkade den relativa avkastningen negativt under månaden.

  De främsta bidragsgivarna relativt index under månaden var Grupo Aeroportuario Del Sureste, Vanguard International Semiconductor och Lojas Renner. På minussidan återfinns Tatung, Page Industries och Baozun.

  Exponeringen mot det brasilianska detaljhandelsbolaget Lojas Renner bidrog negativt. Aktien föll på investeraroro runt den ökade politiska osäkerheten i landet. Även innehavet i Hangzhou Robam tyngde avkastningen som redovisade halvårsresultat som var sämre än väntat.

  Under månaden har man valt att minska exponeringen mot Turkiet genom att avveckla positionen i Ford Otosan. Vidare har man köpt in sig i Han's Laser, den största tillverkaren av industriell laserutrustning i Kina.

  Inför framtiden bedömer man att risken avseende global tillväxt och aktiemarknader har ökat under året, men anser att tillväxtländer möter den förhöjda risknivån från en starkare position jämfört med tidigare.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific backade 2,3 procent i augusti, anser Asien erbjuder attraktiva tillväxtmöjligheter  

  Fidelity Pacific backade 2,3 procent i augusti, anser Asien erbjuder attraktiva tillväxtmöjligheter

  Fidelity Pacific A-USD backade med 2,3 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 0,7 procent. Fondens avkastning för de senaste tolv månaderna summerar därmed till 4,9 procent, något lägre än jämförelseindexavkastningen om 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktier i Asien och Stillahavsregionen sjönk i augusti. Vad gäller makrodata kom detaljhandelsförsäljning in sämre än väntat, medan bankutlåning, export och import överträffade förväntningarna.

  Fonden underpresterade index under månaden och mot bakgrund av handelsproblem mellan Kina och USA samt svaga resultat i IT-sektorn påverkades fondens IT-innehav.

  Bland positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen märktes Wisetech, Aurora och Softbank. På minussidan återfinns Samsung som man var underviktade mot, samt Updater och Kingsoft.

  Det kinesiska innehavet Kingsoft var en negativ bidragsgivare som påverkades av förseningar på gamingsidan samt ökat konkurrenstryck på molnverksamheten, vilket resulterade i en vinstvarning för helåret.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att Asien fortsätter att erbjuda attraktiva tillväxtmöjligheter, med stöd från verkliga konkurrensfördelar, strukturella förändringar i konsumtionstrender, teknologisk disruption och reformfokuserade regeringar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech steg med 4,4 procent i augusti, Alnylam, Sangamo och Incyte bakom uppgång  

  UBS Equity Biotech steg med 4,4 procent i augusti, Alnylam, Sangamo och Incyte bakom uppgång

  Bioteknikfonden UBS Equity Biotech steg med 4,4 procent under augusti, vilket innebär att fonden under året har stigit med 9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades under månaden av sin exponering mot bolag som presenterade positiva regulatoriska uppdateringar samt av stark avkastning från bolag som tidigare släpat efter vad gäller kursutveckling.

  Bästa bidrag under månaden var innehaven i Alnylam, Sangamo och Incyte medan negativa bidrag kom från exponeringar mot Sanofi and Exelixis.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Biogen, Vertex och Gilead.  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Ny Teknik en av investerarna när Smart Eye tar in 114 miljoner kronor  

  Swedbank Robur Ny Teknik en av investerarna när Smart Eye tar in 114 miljoner kronor

  Smart Eye genomför en riktad nyemission till teckningskursen 52 kronor per aktie och tillförs cirka 113,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Rabatten är 7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen de senaste tio handelsdagarna och 10 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

  I samband med nyemissionen blir Swedbank Robur Ny Teknik en betydande ny ägare med 7,6 procent av aktierna, enligt ett pressmeddelande. Flera andra institutionella investerare har också investerat, bland annat en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag.

  Fouriertransorm har i samband med nyemissionen sålt samtliga sina aktier då intresset beskrivs ha varit mycket stort.  Taggar:
  #automotive   #funding   #tech  

 • Jupiter Global Absolute Return sjönk 2,3 procent i augusti, såväl långa som korta boken orsakade förluster  

  Jupiter Global Absolute Return sjönk 2,3 procent i augusti, såväl långa som korta boken orsakade förluster

  Jupiter Global Absolute Return backade med 2,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 3,0 procent. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet med James Clunie i spetsen skriver att krisen inom tillväxtmarknader fördjupades under augusti där Turkiet fortsatt var en av de mest stressade marknaderna. Spridningseffekter intensifierades också, vilket medförde stor kapitalflykt från marknader som Argentina, Sydafrika, Indien, Indonesien och Ryssland.

  Denna oro till trots lyckades amerikanska aktier stiga med tech-bolagen i spetsen. Utvecklingen var anmärkningsvärd givet att såväl brittiska som tyska aktier föll under månaden, vilket bidrog till en förstärkning av värderingsskillnaden mellan USA och resten av världen, skriver Clunie.

  För fondens del utgjorde ovan utveckling en "perfekt storm" då både den korta som den långa boken bidrog med förluster.

  Bland fondens korta positioner bidrog innehaven i Nvidia, Middleby, Amazon och Netflix negativt. Bland långa innehav bidrog Esure group, Burford Capital och AP Moller Maersk positivt medan värdebolag som BP, Fresnillo, Rio Tinto och Sberbank tyngde portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock ser inte ny kris bli lika stor som finanskrisen, varnar ändå för en rad välbekanta risker  

  Blackrock ser inte ny kris bli lika stor som finanskrisen, varnar ändå för en rad välbekanta risker

  Amerikanska kapitalförvaltaren Blackrock och dess chefsstrateg Richard Turnill har i sin senaste veckokommentar valt att ta fokus på riskerna kring en potentiell ekonomisk kris.

  Kortfattat handlar det om att Turnill inte ser den nya krisen få samma magnitud liknande den för tio år sedan. Med detta sagt råds investerare ändå att hålla ett öga på ett par nya så väl som välbekanta risker.

  Riskerna är bland annat USA:s stigande offentliga skuld, som är högre idag jämfört med finanskrisen, samt den högre skuldsättningen med icke-finansiella företag.

  Hos Kina spökar höga skulder inom näringslivet och opak belåning, vilket alltihop utgör en finansiell sårbarhet.

  Slutligen på global nivå är det svårt att se samma samordnade aktioner bli vidtagna idag som under 2008. Förklaringen ligger i dagens trender mot nationalism och populism.

  Investerarna får därför rådet att skaffa sig en motståndskraftig portfölj, men Turnill behåller ändå en preferens för aktier eftersom man kompenseras där med stadig tillväxt och starka företagsintäkter.

  Som brukligt presenterar Blackrock även en tremånadersprognos för en rad olika tillgångsslag.

  Man behåller övervikt på amerikanska aktier, neutral för japanska aktier och undervikt på europeiska. Man behåller även undervikt för amerikanska statsobligationer och europeiska ränteprodukter.  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Europe Value steg 1,4 procent i augusti, ser mycket låg värdering för finanssektorn  

  Ålandsbanken Europe Value steg 1,4 procent i augusti, ser mycket låg värdering för finanssektorn

  Ålandsbanken Europe Valiue, som är en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, steg med 1,4 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 1,1 procent. Fonden har sedan årsskiftet stigit med 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att euroområdet var det stora positiva konjunkturella utropstecknet under 2017 men utvecklingen under första halvåret 2018 var en besvikelse. Under senare tid noterar man dock en viss stabilisering i synen på Europas ekonomi, i takt med att marknadens förväntningar justerats ned samtidigt som inkommande data landar mer i linje med förväntansbilden.

  Nedgången i Europa drevs under månaden av Telekom, följt av en svag utveckling för Finans, Energi och Material. Inom dessa grupper klarade sig fondens bolagsval däremot relativt bra vilket bidrog till månadens överavkastning.

  Bland positiva bidragsgivare märktes adidas, Investor och Nestle. Detta medan Siemens, BNP Paribas och Banco Santander tyngde.

  Handelskonflikterna mellan USA och övriga världen betraktas dock alltjämt vara ett orosmoment, samtidigt som stora delar av den cykliska industrin verkar diskontera ett svagt konjunkturförlopp. Förvaltarteamet bedömer dock att värderingen av finansiella företag framstår alltjämt som mycket låg givet deras konjunkturscenario.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, Investor och Shell med portföljvikterna 3,8, 3,6 respektive 3,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 1,7 procent i augusti, övertygande rapportsäsong  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 1,7 procent i augusti, övertygande rapportsäsong

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg med 1,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaderna i Norden, Europa och USA visade förhållandevis gynnsam utveckling under månaden, där USA gick i täten. Förutsättningarna för tillväxtmarknader anses från förvaltarhåll vara fortsatt tuffa, där främst risken för utvidgade handelskonflikter tynger regionen.

  Augusti var en godkänd börsmånad där Premiumfonderna bedöms ha utvecklats väl i absoluta och relativa tal. Den positiva avkastningen i Premiumfonderna förklaras främst av övervikten i tillgångsslaget aktier medan räntemarknaden fortsätter att ge en relativt återhållen avkastning.

  Bolagen har levererat en övertygande rapportsäsong vilket blåst liv i investerarnas riskaptit, anser man från förvaltarhåll. Givet rådande låga räntenivåer så är den förväntade avkastningen i räntemarknaden återhållen, och för att hitta avkastning bedöms man därför behöva exponering mot segment med något högre risk.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond och Ålandsbanken Norden Aktie med portföljvikterna 15,2, 14,6 respektive 10,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 2,3 procent i augusti  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 2,3 procent i augusti

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg med 2,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oron för handelskonflikter mellan USA och omvärlden gör sig emellanåt påmind då President Trump höjer tonläget i diskussionen med olika motpartner. Samtidigt känns förhandlingsmönstret alltmer förutsägbart att gå ut hårt, för att sedan kompromissa.

  "Även om samtalstonen är högt uppskruvad så ser vi inga tydliga reala effekter i ekonomin. Konjunkturbilden har förblivit stark, främst i USA", skriver förvaltarteamet.

  Augusti var en godkänd börsmånad där Premiumfonderna anses ha utvecklats väl i absoluta och relativa tal. Den positiva avkastningen i Premiumfonderna förklaras främst av övervikten i tillgångsslaget aktier medan räntemarknaden fortsätter att ge en relativt återhållen avkastning.

  De största innehaven per utgången av månaden var en S&P 500-future, Ålandsbanken Euro Bond och Ålandsbanken Norden Aktie. Portföljvikterna för dessa var 12,7, 10,3 respektive 10,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond steg 3,1 procent i augusti, mer positiv makrodata under månaden  

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond steg 3,1 procent i augusti, mer positiv makrodata under månaden

  Ålandsbanken Premium 70 Placeringsfond steg med 3,1 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att våren präglades av positiva ekonomiska data, men under tidiga sommarmånader kunde marknaden observera en viss avmattning i ledande indikatorer. Däremot pekar augustidata mot att den begynnande tendensen till inbromsning inte har fullföljts, delger man. Den senaste statistikskörden anses avspegla en stabilisering av tillväxttakter och på sina håll en förnyad acceleration.

  Aktiemarknaderna i Norden, Europa och USA visade förhållandevis gynnsam utveckling under månaden, där USA gick i täten. Förutsättningarna för tillväxtmarknader anses vara fortsatt tuffa, där främst risken för utvidgade handelskonflikter tynger regionen.

  Augusti var en godkänd börsmånad där Premiumfonderna anses ha utvecklats väl i absoluta och relativa tal. Den positiva avkastningen i Premiumfonderna förklaras främst av övervikten i tillgångsslaget aktier medan räntemarknaden fortsätter att ge en relativt återhållen avkastning.

  De största innehaven per utgången av månaden var en S&P 500-future, Ålandsbanken Norden Aktie och Ålandsbanken Europe Value. Portföljvikterna för dessa var 15,9, 13,6 respektive 10,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,6 procent i augusti, fortsatt positiva utsikter för företag  

  Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,6 procent i augusti, fortsatt positiva utsikter för företag

  Ålandsbanken Euro High Yield steg med 0,6 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat med 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Jyri Suonpää i spetsen skriver att i augusti rådde det fortfarande spänningar på marknaden på grund av tvister om tullar och andra tariffer. Jämfört med början av sommaren verkar både räntemarknaden och aktiemarknaden reagera avsevärt mer återhållsamt på hotet om handelskrig.

  I början av augusti var aktiviteten på nyemissionsmarknaden fortfarande mycket låg. Mot slutet av månaden ökade den och det verkar bli livligt på marknaden i början av september, bedömer förvaltarteamet.

  Marknaden för high yield-obligationer klarade sig fortsatt bra och var åter något kriståligare för marknadsvolatilitet än Investment grade-marknaden. Utsikterna för företagen är fortsatt positiva och balansräkningarna historiskt sett starka, bedömer man från förvaltarhåll.

  I augusti deltog fonden i SSAB:s femåriga emission, men i övrigt var fondens transaktioner ringa. Man har hållit de kontanta medlen på en relativt låg nivå, cirka 3,5 procent. Fonden lägger fortfarande stor vikt på nordiska företagsobligationer och har hållit durationen låg.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Obligation Sverige steg 0,4 procent i augusti, läget på tillväxtmarknader utgör orosmoment  

  Ålandsbanken Obligation Sverige steg 0,4 procent i augusti, läget på tillväxtmarknader utgör orosmoment

  Ålandsbanken Obligation Sverige steg med 0,4 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i augusti rådde det fortfarande spänningar på marknaden på grund av tvister om tullar och andra tariffer.

  De ekonomiska indikatorerna i somras har främst stärkt bilden av att den positiva konjunkturen fortgår i både Europa och USA. Läget på tillväxtmarknaderna anses dock från förvaltarhåll utgöra ett visst orosmoment på räntemarknaden.

  Under hösten och våren 2019 kommer ECB:s penningpolitik att vara förutsägbar, bedömer man.

  "Centralbanken har fastställt sina ränteprinciper så noggrant långt in på hösten 2019 att vi knappast kommer att se några överraskningar", skriver förvaltarteamet.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Nordic Investment Bank, Kommuninvest och den svenska staten. Portföljvikterna var 21,0, 21,0 respektive 18,5 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Dynamisk Ränta backade 0,4 procent i augusti  

  Ålandsbanken Dynamisk Ränta backade 0,4 procent i augusti

  Ålandsbanken Dynamisk Ränta backade 0,4 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 1,9 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de ekonomiska indikatorerna i somras har främst stärkt bilden av att den positiva konjunkturen fortgår i både Europa och USA. Läget på tillväxtmarknaderna utgör ett visst orosmoment på räntemarknaden.

  "Än så länge har kriserna i Turkiet, Argentina och Venezuela inte spridit sig till andra länder, men risken för en valutakris på tillväxtmarknader liknande krisen hösten 1998 är dock möjlig", skriver teamet bakom fonden.

  Aktiviteten på nyemissionsmarknaden var låg fram till de senaste veckorna i augusti. Då inledde dock många företag nyemissioner. Denna trend förväntas vara stark även i september.

  Under den gångna månaden sänkte fonden vikten på tillväxtmarknaderna betydligt genom att sälja ETF-investeringar, vilket var den största förändringen i fondens verksamhet. Dessutom har fonden sänkt vikten på amerikanska statsobligationer på grund av relativt höga kostnader för valutasäkringar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro Bond var oförändrad i augusti, tror på hög räntemarknadsvolatilitet framöver  

  Ålandsbanken Euro Bond var oförändrad i augusti, tror på hög räntemarknadsvolatilitet framöver

  Ålandsbanken Euro Bond var oförändrad i augusti, vilket medför att fonden tappat 0,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i augusti rådde det fortfarande spänningar på marknaden på grund av tvister om tullar och andra tariffer.

  De ekonomiska indikatorerna i somras anses ha främst stärkt bilden av att den positiva konjunkturen fortgår i både Europa och USA. Läget på tillväxtmarknaderna utgör ett visst orosmoment på räntemarknaden, bedömer man. Än så länge har kriserna i Turkiet, Argentina och Venezuela inte spridit sig till andra länder, men risken för en valutakris på tillväxtmarknader liknande krisen hösten 1998 är dock möjlig, uppger teamet bakom fonden.

  Aktiviteten på nyemissionsmarknaden var låg fram till de senaste veckorna i augusti. Då inledde dock många företag nyemissioner. Fonden deltog i två nyemissioner och man sålde också vissa aktier som hade gett dålig avkastning.

  Förvaltarteamet ser framför sig hög volatilitet på räntemarknaden: "Vi är övertygade om att
  volatiliteten på räntemarknaden kommer att vara mycket stor även i slutet av året, särskilt nu när ECB upphör med månatliga stödköp i slutet av december".

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av Localtapiola mutual life, Hoist och TVO med portföljvikterna 1,9, 1,8 respektive 1,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Kort Ränta var oförändrad i augusti, tror på förutsägbar penningpolitik från ECB  

  Ålandsbanken Kort Ränta var oförändrad i augusti, tror på förutsägbar penningpolitik från ECB

  Ålandsbanken Kort Ränta var oförändrad i augusti, vilket medför att fonden tappat 0,4 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i augusti rådde det fortfarande spänningar på marknaden på grund av tvister om tullar och andra tariffer.

  "Hoten från båda sidorna fortsatte återigen utan större klarhet om vad som de facto kommer att ske. Jämfört med början av sommaren verkar både räntemarknaden och aktiemarknaden reagera avsevärt mer återhållsamt på hotet om handelskrig", skriver teamet bakom fonden.

  Under hösten och våren 2019 tror man att ECB:s penningpolitik kommer att vara förutsägbar. Fed håller sitt nästa möte i slutet av september där marknaderna förväntar sig att räntorna åter höjs med 25 räntepunkter och sedan ännu en gång till i december med lika många räntepunkter.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av European Investment Bank, Kommuninvest och Stadshypotek. Portföljvikterna var 18,8, 13,4 respektive 12,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Financial Services steg 0,4 procent i augusti, Worldpay främsta bidragsgivare  

  Fidelity Global Financial Services steg 0,4 procent i augusti, Worldpay främsta bidragsgivare

  Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR steg med 0,4 procent i augusti, vilket var betydligt bättre än jämförelseindex som tappade 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala aktiemarknaden steg i augusti, då handelsspänningar lättades något efter att Trump utannonserat att USA nått en överenskommelse med Mexiko kring Nafta-avtalet.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Worldpay, Broadridge och HSBC. På minussidan återfinns Commerzbank, Sberbank och Willis Towers Watson.

  Worldpay rapporterade starka resultat för det andra kvartalet samt höjde sin helårsprognos för vinsten, drivet av kostnadsbesparingar, ökade möjligheter inom e-handel och fortsatt styrka vad gäller lösningar för detaljhandelskunder i Storbritannien. Förvaltarteamet bedömer att företaget är väl positionerat för att generera stark vinsttillväxt.

  Inför framtiden bedömer man att handelsrelaterad osäkerhet skulle kunna ha en påverkanseffekt på tillväxt och investeringsbeslut. Därför bör investerare ha koll på det geopolitiska området, och fokus från fondens håll ligger på kvalitetsföretag med hälsosamma balansräkningar och goda företagsledningar som handlas till rimliga värderingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Global B steg 3,7 procent i augusti, Pandora anses erbjuda hög direktavkastning  

  Pareto Global B steg 3,7 procent i augusti, Pandora anses erbjuda hög direktavkastning

  Pareto Global B steg med 3,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 9,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 17,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den allmänna tillväxten i ekonomin är fortsatt bra, vilket återspeglas i både tillväxten och högre marginaler. Samtidigt är det ökade räntor, handelskrig, mellanval i USA, trög tillväxt i Europa och hög värdering av FANG/FAANG-aktierna som kännetecknar marknadssentimentet.

  De företag som bidrog mest till den positiva avkastningen var Discover Financial Services, CVS Health och Microsoft, medan Pandora, Affiliated Managers Group och IWG var förlorarna under månaden.

  Den danska smyckeproducenten Pandora föll tio procent i augusti efter att bolagets andra kvartal visade sig vara något svagare än väntat. Från förvaltarhåll bedömer man att på P/E 8 prisar marknaden in en betydande resultatnedgång de närmsta åren.

  "Försäljningen av charms har fallit till mer normala nivåer, och den föll tre procent justerat för engångseffekter i kvartalet. Dock finns det några positiva signaler. "Same store sales" i konceptbutiker var bara ner en procent under andra kvartalet, en förbättring från minus fem procent under första kvartalet. Samma siffror ifrån USA visar igen tillväxt, och Kina ökar tillväxttakten. Online växer 54 procent, och hälften av verksamheten som inte är charms växer 19 procent", skriver förvaltarteamet.

  Man uppger vidare att Pandora nu ger åtta procent i direktavkastning och hela 12 procent om man anpassar för inköp av egen distribution.

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Prudential och Discover Financial Services med portföljvikterna 7,2, 7,1 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Sverige Aktie steg 3,8 procent i augusti, Stora Enso och Holmen bidragsgivare  

  Ålandsbanken Sverige Aktie steg 3,8 procent i augusti, Stora Enso och Holmen bidragsgivare

  Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond (SEK) steg med 3,8 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 3,2 procent. Fonden har sedan årsskiftet stigit med 4,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala konjunkturen är stark.

  "Våren präglades av positiva ekonomiska data, men under tidiga sommarmånader kunde vi observera en viss avmattning i ledande indikatorer. Däremot pekar augustidata mot att den begynnande tendensen till inbromsning inte har fullföljts", skriver förvaltarteamet.

  Den positiva utvecklingen på Stockholmsbörsen fortsatte under augusti med en uppgång på drygt 3 procent för månaden. Uppgången omfattade i stort sett samtliga sektorer.

  De största bidragen för fondens del kom från basindustri, där Stora Enso och Holmen steg efter en fortsatt positiv utveckling för produktpriserna. Även kronförsvagningen under månaden påverkade innehaven positivt.

  Negativa bidrag kom istället i första hand från undervikterna i Ericsson, Assa Abloy och Sobi.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Volvo och Nordea med portföljvikterna 8,5, 8,2 respektive 8,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Global Corporate Bond steg 0,6 procent i augusti, minskar i Danske Bank  

  Pareto Global Corporate Bond steg 0,6 procent i augusti, minskar i Danske Bank

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond steg med 0,6 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 1,2 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har under augusti månad mottagit betyget ESG2, vilket placerar fonden bland topp 4 procent globalt av alla granskade räntefondstrategier av Mercer. ESG-betyget anses vara ett kvitto på fondens processer och en investeringsstrategi som är bärkraftig inför framtiden.

  Den globala kreditmarknaden fortsätter att gå i olika riktningar.

  "Emerging Markets tappar fart i tillväxt, och flera länder börjar få finansiella problem. Under augusti månad var det särskilt fokus på utvecklingen i Turkiet. USA och Europa visar dock fortsatt styrka, och det speglas i både aktie- och kreditmarknaden, även om handelskrig bidrar till en viss försiktighet", skriver förvaltarteamet.

  Nyemissioner i USA och Europa har varit avvaktande under månaden. Den sena sommarledigheten i USA är en stor del av förklaringen. Fonden har deltagit i en nyemission för Islandsbanki, som således fortsätter resan med återhämtningen från HY till numera IG. Teamet bakom fonden minskade under månaden i Danske Bank.

  Största emittenter var per utgången av månaden Bergvik, Perstorp och Liberty Global med portföljvikterna 4,0, 3,6 respektive 3,5 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Pareto Nordic Corporate Bond C steg 0,3 procent i augusti, fortsatt begränsad aktivitet på primärmarknader  

  Pareto Nordic Corporate Bond C steg 0,3 procent i augusti, fortsatt begränsad aktivitet på primärmarknader

  Räntefonden Pareto Nordic Corporate Bond C steg med 0,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,3 procent. Det är klart bättre än jämförelseindex som ökat med 0,3 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiviteten fortsatte att vara något begränsad på primärmarknader under första halvan av månaden, även om en förbättring skedde på sekundärmarknaden.

  Fonden har noterat god avkastning såhär långt under det tredje kvartalet och har gjort ett antal portföljjusteringar vad gäller sekundärmarknaden. Nya positioner i fonden är bland annat Gaslog och BW Offshore. I tillägg har man ökat positionerna i Norsk Gjenvinning, TDC, Link Mobility och Scan Global Logistics.

  Inför framtiden bedömer man att ett eventuellt handelskrig är fortsatt i bakgrunden och bidrar till marknadsoro, även om USA och Europa uppvisar fortsatt styrka och motståndskraft.

  De största emittenterna per utgången av månaden var Okea, Perstorp och Point Resources med portföljvikterna 2,5, 2,4 respektive 2,3 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar ned i Hemfosa  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar ned i Hemfosa

  Länsförsäkringar Fonder har sålt aktier i fastighetsbolaget Hemfosa och äger därefter 4,60 procent av kapitalet och 4,88 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Swedbank Robur flaggar upp i Hemfosa  

  Swedbank Robur flaggar upp i Hemfosa

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i fastighetsbolaget Hemfosa till 5,01 procent av kapitalet och 5,30 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Swedbank Robur flaggar upp i Saab  

  Swedbank Robur flaggar upp i Saab

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i försvarsbolaget Saab till 5,79 procent av kapitalet och 4,27 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #defence   #industrials   #insider  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade med 8,5 procent i augusti, turkiska innehav sänken  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade med 8,5 procent i augusti, turkiska innehav sänken

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade med 8,5 procent i augusti, vilket innebär att fonden tappat 19 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har tillväxtmarknader upplevt en turbulent miljö, vilket medförde att marknaden kom att fokusera mer på storbolag och relativt defensiva namn, i vilka fonden är underviktad, och bort från små och medelstora bolag och mer perifera marknader, så kallade frontier markets, där fonden är överviktad.

  De mest negativa bidragsgivarna under månaden var de turkiska innehaven DP Euraisa och Bulker Biskuvi. Ett annat negativt bidrag under månaden var den kinesiska spelutvecklaren Netease, efter att nya regleringar kommit att sätta press på sektorn. Motsvarande regleringspress missgynnade också Tencent, vilket var positivt för fonden då bolaget väger tungt i index samtidigt som fonden inte har innehav i aktien.

  Under månaden har fonden adderat till positioner där man känner att aktierna nått en översåld nivå, däribland Bizlink.

  Fonden initierade positioner i det digitala resebokningsbolaget Despegar som har fokus på Latinamerika samt det kinesiska hygienproduktsbolaget Vinda.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Huvudägare säljer 20 procent i 24SevenOffice Scandinavia till svenska institutioner  

  Huvudägare säljer 20 procent i 24SevenOffice Scandinavia till svenska institutioner

  24SevenOffice Scandinavias norska huvudägare 24SevenOffice AS har sålt 20 procent av bolaget till svenska institutioner, bland annat Swedbank Robur Ny Teknik. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Det rör sig om 11,1 miljoner aktier, motsvarande 20,1 procent av aktierna. Andra institutioner som deltar är Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond, Nordea Fonder och Humle Småbolagsfond.

  Försäljningen genomförs i syfte att öka likviditeten samt bredda och förstärka ägarbasen i bolaget, en försäljning som sker mot bakgrund av att flera fonder uttryckt intresse av att köpa aktier. Den norska huvudägaren bedömer att transaktionen gynnar samtliga aktieägare.

  24SevenOffice AS äger efter transaktionen 32,5 miljoner aktier motsvarande cirka 59 procent av aktierna, från tidigare runt 79 procent.

  Försäljningen genomfördes till en kurs i paritet med måndagens stängningskurs om 8,00 kronor.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • Jupiter Dynamic Bond steg med 0,1 procent i augusti, gynnades av defensiv positionering  

  Jupiter Dynamic Bond steg med 0,1 procent i augusti, gynnades av defensiv positionering

  Jupiter Dynamic Bond steg med 0,1 procent i augusti, vilket var bättre än jämförelseindex, Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged, som backade med 0,6 procent. Sedan årets början har fonden tappat 2,7 procent.

  I en kommentar skriver förvaltaren Ariel Bezalel att oron på tillväxtmarknader tilltog ytterligare under månaden med Turkiet i blickfånget. Kedjeeffekter intensifierades samtidigt, vilket satte press på marknader såsom Argentina, Brasilien, Sydafrika, Indonesien och Indien.

  Fonden gynnades av sin defensiva positionering under månaden och förvaltaren hade redan under årets inledning tagit ner tillväxtmarknadsexponeringen.

  Fondens avkastning var i stor utsträckning ett resultat av exponeringen mot tillgångar med AAA-rating såsom amerikanska och australiensiska statspapper. I synnerhet amerikanska statsobligationer gynnades av den tilltagande marknadsoron.

  Fondens innehav i företagskrediter utvecklades stabilt under månaden. Denna bok består primärt av investment grade krediter.

  Som respons till en växande oro för spridningseffekter på tillväxtmarknader hedgade fonden valutarisken i Indien. Denna åtgärd vissade sig vältajmad då den indiska rupien föll kraftigt kort därefter.

  Under månaden har fonden ökat sina positioner i australiensiska statsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg med 3,2 procent under augusti, minskade i Sobi och ökade i Leo Vegas  

  C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg med 3,2 procent under augusti, minskade i Sobi och ökade i Leo Vegas

  C WorldWide Sweden Small Cap steg med 3,2 procent under augusti, vilket innebär att fonden har stigit med 15,5 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex har stigit med 13,8 procent på året.

  Under månaden kom större positiva bidrag från innehaven RaySearch, Mips och Sobi.

  RaySearch steg på en stark Q2-rapport där ordertillväxten enligt förvaltaren imponerade. Mips uppvisade kraftig omsättningstillväxt under årets andra kvartal. Aktien har gått starkt sedan vunna patenttvister mot hjälmtillverkarna POC och Bauer. Sobi annonserade inga direkta nyheter. Efter stark kursutveckling har värderingen ökat rejält, men är inte helt avvikande för ett bolag där uppköp inte kan uteslutas, skriver förvaltaren.

  Störst negativa bidrag till portföljen erhölls från Alimak, en global producent av bygg- och industrihissar, som presenterade en halvårsrapport som var sämre än väntat.

  Fonden minskade sitt innehavet i Sobi och ökade i Leo Vegas.

  Vid månadens utgång var fondens största positioner Elekta, Sobi och Castellum.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden steg 3,6 procent i augusti, har fortsatt positiv marknadssyn  

  Ålandsbanken Norden steg 3,6 procent i augusti, har fortsatt positiv marknadssyn

  Ålandsbanken Norden steg med 3,6 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 4,1 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala konjunkturen är stark.

  "Våren präglades av positiva ekonomiska data, men under tidiga sommarmånader kunde vi observera en viss avmattning i ledande indikatorer. Däremot pekar augustidata mot att den begynnande tendensen till inbromsning inte har fullföljts. Den senaste statistikskörden avspeglar en stabilisering av tillväxttakter och på sina håll en förnyad acceleration", skriver förvaltarteamet.

  De största positiva bidragen till utvecklingen erhölls genom innehaven i UPM-Kymmene, Investor och Tieto.

  Negativa bidrag till avkastningen kom, förutom från en svag krona, från innehaven i Telia, SKF och Nokian Renkaat. I Telias fall berodde kursnedgångarna sannolikt på en ökad politisk osäkerhet inför det svenska valet, i de två andra fallen på en ökad oro för efterfrågan från fordonsindustrin.

  Inför framtiden skriver förvaltarteamet att deras marknadssyn är fortsatt positiv, även om osäkerheten kring konjunkturbilden kvarstår. Man pekar på att ledande indikatorer ligger kvar på relativt höga nivåer, och en svag krona bedöms vara ett kraftfullt stöd för exportindustrin.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 8,5, 7,2 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Kina steg 0,3 procent i augusti, mer positiv makrodata mot slutet av månaden  

  Ålandsbanken Kina steg 0,3 procent i augusti, mer positiv makrodata mot slutet av månaden

  Ålandsbanken Kina steg med 0,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att nyhetsflödet har fortsatt dominerats av handelskonflikten mellan USA och Kina där Trump annonserat om nya tullar på kinesiska varor.

  Kinesisk makrodata har generellt varit svagt under sommaren anser man från förvaltarhåll, men data under slutet av månaden talar dock för en viss förbättring där särskilt inköpschefsindex kom in starkare än väntat.

  "Vi såg stora skillnader i avkastning på sektornivå där teleoperatörer och fastigheter var starkast medan svagast avkastning kom från sällanköpsvaror och IT", skriver förvaltarteamet.

  På bolagsnivå kom stark avkastning från 58.com som är Kinas största onlinetjänst för handel med begagnade varor. Även läkemedelsbolaget Sinopharm steg kraftigt då bolagets kvartalsrapport kom in bättre än marknadens förväntningar.

  Månadens svagast presterande bolag kom nästan uteslutande från IT-sektorn, däribland sökbolaget Baidu samt teknikbolagen Tencent och Netease.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att värderingen av aktiemarknaden är relativt attraktiv, men det är främst god vinstutveckling som bedöms kunna lyfta börserna framöver.

  De största innehaven per utgången av månaden var Alibaba, Tencent och China Construction Bank med portföljvikterna 9,6, 8,4 respektive 7,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad steg 1,9 procent i augusti, råvaruinvesteringar bidragsgivare  

  Skandia Smart Balanserad steg 1,9 procent i augusti, råvaruinvesteringar bidragsgivare

  Skandia Smart Balanserad steg med 1,9 procent i augusti, vilket var cirka 0,5 procent under jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti var en relativt lugn månad i den utvecklade världen med relativt små rörelser i både räntor och valutor. Utvecklingsländer å andra sidan var desto mer volatila.

  "Turkiet seglade upp igen som en oroshärd, där valutan försvagades med 30 procent. Orsaken var USA:s tullar på turkiskt stål och Turkiets skuld till utlandet, det vill säga deras beroende av dollar. Det i sin tur spred oro bland europeiska banker som har exponering mot turkiska tillgångar och även i andra länder med liknande situation, som Argentina och Sydafrika", skriver förvaltarteamet.

  I ränteportföljen gick långa obligationer bättre än de korta vilket gjorde att övervikten i korta obligationer kostade i termer av relativavkastning.

  Aktiemarknaderna uppvisade generellt en stark månad men med relativt stor spridning över regionerna. USA och Asien gick starkast samtidigt som tillväxtmarknader gick svagast även i augusti.

  Krediterna hade en svag månad samtidigt som råvaruinvesteringarna gick starkt och levererade nästan 2,5 procent i avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig steg 0,5 procent i augusti, volatila utvecklingsländer under månaden  

  Skandia Smart Försiktig steg 0,5 procent i augusti, volatila utvecklingsländer under månaden

  Skandia Smart Försiktig steg med 0,5 procent under augusti, vilket var cirka 0,5 procent under jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti var en relativt lugn månad i den utvecklade världen med relativt små rörelser i både räntor och valutor, medan utvecklingsländer var mer volatila.

  I ränteportföljen gick långa obligationer bättre än de korta vilket gjorde att övervikten i korta obligationer kostade i termer av relativavkastning. Aktiemarknaderna uppvisade generellt en stark månad men med relativt stor spridning över regionerna. USA och Asien gick starkast samtidigt som tillväxtmarknader gick svagast även i augusti.

  Försvagningen av den svenska kronan förstärkte avkastningen i de utländska marknaderna ytterligare och svenska aktier gick som sämre än globala uttryckt i kronor. Lågriskportföljen gick svagt i den riskvilliga miljön och backade gentemot sitt jämförelseindexindex.

  Krediterna hade en svag månad samtidigt som råvaruinvesteringarna gick starkt och levererade nästan 2,5 procent i avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Offensiv steg 3,3 procent i augusti, relativt lugn månad på utvecklade marknader  

  Skandia Smart Offensiv steg 3,3 procent i augusti, relativt lugn månad på utvecklade marknader

  Skandia Smart Offensiv steg med 3,3 procent i augusti, vilket var cirka 0,6 procent under jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti var en relativt lugn månad i den utvecklade världen med relativt små rörelser i både räntor och valutor. Utvecklingsländer å andra sidan var desto mer volatila.

  "Turkiet seglade upp igen som en oroshärd, där valutan försvagades med 30 procent. Orsaken var USA:s tullar på turkiskt stål och Turkiets skuld till utlandet, det vill säga deras beroende av dollar. Det i sin tur spred oro bland europeiska banker som har exponering mot turkiska tillgångar och även i andra länder med liknande situation, som Argentina och Sydafrika", skriver förvaltarteamet.

  Aktiemarknader gick generellt sett starkt under månaden men med relativt stor spridning. Krediterna hade en svag månad samtidigt som råvaruinvesteringarna gick starkt och levererade nästan 2,5 procent i avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent i augusti, Glaukos och Nektar Therapeutics bästa bidrag  

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent i augusti, Glaukos och Nektar Therapeutics bästa bidrag

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent under augusti, vilket innebär att fonden avkastat cirka 31 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades av ett allmänt positivt sentiment på världens börser under månaden, men i synnerhet av breda uppgångar för delsektorerna bioteknik, läkemedel samt medicinteknik- och tjänster.

  Bland bolagsinnehav var de bästa bidragsgivarna under perioden Glaukos och Nektar Therapeutics. I den negativa vågskålen fanns innehaven i Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals.

  Glaukos, som är ett amerikanskt medicinteknikbolag som specialiserar sig på ögonsjukdomar, gynnades under månaden av att konkurrenten Alcon meddelade att man drar tillbaka produkten CyPass från alla marknader på grund av en ofördelaktig säkerhetsprofil. CyPass är en direkt konkurrent till Glaukos produkt iStent som är ett alternativ till ögondroppar. Aktiekursen för Glaukos steg kraftigt på beskedet.

  Det amerikanska bioteknikbolaget Nektars aktiekurs har varit mycket volatil under året. Under månaden gynnades kursen sannolikt av förhoppningar gällande ytterligare data som ska presenteras i november avseende bolagets melanomstudie som gjorts tillsammans med Bristol-Myers Squibb, skriver Rhenman.

  Det amerikanska bioteknikbolaget Sparks aktiekurs påverkades under månaden av uppdaterade data för en läkemedelskandidat som potentiellt kan vara ett botemedel mot Hemofili A, en vanlig form av blödarsjuka. I en fas I/II-studie utvecklade två av sju patienter immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till sämre effekt av behandlingen. Aktiekursen föll initialt kraftigt efter att bolaget presenterat sina uppdaterade data, men återhämtade sig delvis under perioden.

  Portola, som är ett amerikanskt bioteknikbolag med fokus på trombos och hematologiska sjukdomar, delgav under månaden att försäljningen av produkten Bevyxxa inte mötte marknadens förväntningar under det andra kvartalet. Bolaget har nu sänkt försäljningsutsikterna eftersom det har visat sig svårare än väntat att få snabb acceptans för produkten hos de behandlande läkarna.

  I en marknadsutblick skriver fondteamet att de ser ett tydligt ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i
  läkemedelsprisfrågan, och demokraterna, som en konsekvens av detta, synes ha flyttat tillbaka tyngdpunkten till generella hälso- och sjukvårdsfrågor.

  "Ett P/E-tal på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam", avslutar man månadskommentaren.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities steg med 3,8 procent i augusti, köpte Procter & Gamble och sålde Philip Morris  

  C WorldWide Global Equities steg med 3,8 procent i augusti, köpte Procter & Gamble och sålde Philip Morris

  C WorldWide Global Equities 1A steg med 3,8 procent under augusti, vilket innebär att fonden sedan årsskiftet ökat med 12,7 procent. Fondens jämförelseindex steg med 4,8 procent under månaden och har därmed stigit 15,4 procent på året.

  Största negativa bidragsgivare var British American Tobacco, HDFC och Bayer. Största positiva bidragsgivare var Visa, Amazon och Sony.

  Fonden tog en ny position i Procter & Gamble, som fondteamet menar rör sig i rätt riktning efter ett antal initiativ för accelerera tillväxten. Samtidigt avyttrades Philip Morris då man blivit något mindre positiva till e-cigarettmarknaden och konkurrenssituationen på densamma. Fonden utökade också innehavet i Bayer, som gått svagt en tid på rättstvister i USA, som förvaltarna dock tror bolaget kommer att vinna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond A steg med 0,6 procent i augusti, menar att rabatten i Investor bör sjunka ytterligare  

  Cliens Mixfond A steg med 0,6 procent i augusti, menar att rabatten i Investor bör sjunka ytterligare

  Cliens Mixfond A steg med 0,6 procent under augusti, viket var 0,7 procentenheter svagare än fondens jämförelseindex. Sedan årets början uppgår fondens avkastning till 5,2 procent.

  Störst positiva bidrag under augusti kom främst från innehav i Investor, SCA och Essity. Enligt förvaltaren Gunnar Håkanson har rabatten i Investor sjunkit till cirka 26 procent men bör kunna sjunka väsentligt mer.

  Störst negativa bidrag kom främst från Prime, H&M och Boliden.

  Större aktieköp gjordes främst i ABB, Ericsson och Stora Enso. Större viktminskningar var Kinnevik, Telia och Sandvik.

  Aktievikten minskades från drygt 63 procent till knappt 61 procent. Fondteamet gör dock fortsatt bedömningen att möjligheterna i aktiemarknaderna överväger hoten på lite längre
  sikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fondförvaltning flaggar upp i Scandi Standard  

  Länsförsäkringar Fondförvaltning flaggar upp i Scandi Standard

  Länsförsäkringar Fondförvaltning flaggar upp i kycklingbolaget Scandi Standard och har nu ett innehav som motsvarar 5,07 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #insider   #retail  

 • Cliens Småbolag A steg med 3,5 procent i augusti, köpte HMS Networks, Addlife och Concentric  

  Cliens Småbolag A steg med 3,5 procent i augusti, köpte HMS Networks, Addlife och Concentric

  Cliens Småbolag A steg med 3,5 procent i augusti, vilket var 1,0 procentenheter bättre än index. Sedan årets början har fonden avkastat 22,8 procent medan index ökat med motsvarande 14,6 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

  "Augusti kom att bli ännu en stark månad på börsen och för våra småbolag i synnerhet.
  Dock kan man befara att delar av Stockholmsbörsens uppgångar finner sin förklaring i den svaga svenska kronan, så när det tredje kvartalet om men månad går mot sitt slut blir det mycket intressant att se hur bolagen har lyckats kompensera för eller tjäna på detta
  års kraftiga kronförsvagning", skriver förvaltaren Carl Sundblad i en kommentar.

  Största positiva bidragen under månaden kom från innehaven i Beijer Alma, Sectra och Tomra. Sämsta innehav under månaden blev fondens innehav i Lifco, Concentric och ÅF.

  Under månaden har fonden köpt fler aktier i främst HMS Networks, Addlife och Concentric. Samtliga aktier i fastighetsbolaget Castellum såldes efter en stark utveckling under sommaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus avkastade 2 procent i augusti, ökade i Veoneer och Elekta  

  Cliens Sverige Fokus avkastade 2 procent i augusti, ökade i Veoneer och Elekta

  Cliens Sverige Fokus avkastade 2 procent i augusti, vilket var 0,6 procentenheter svagare än fondens jämförelseindex. Fonden har sedan årsskiftet ökat med 7,9 procent, vilket kan ställas i relation till index som stigit med 11,2 procent.

  Största positiva bidrag relativt index under månaden kom från innehaven i Essity, ABB och Investor.

  "Essity har en mycket bra historik av att plocka ut kostnader för att motverka motvinden från ökade råmaterialkostnader. Att bolaget under månaden fick sällskap av konkurrenten Kimberly-Clark som nu går ut brett med prishöjningar på de flesta produkter ökar sannolikheten för marginalexpension det kommande året för Essity. Dessutom har Essity annonserat ytterligare rationaliseringar i produktionen av mjukpapper i Europa", skriver förvaltaren Thomas Brodin och fortsätter:

  "ABB som är i en sencyklisk positiv vinsttrend har kursmässigt även gynnats av spekulationer om framtida strukturförändringar i bolaget. Den höga substansrabatten i Investor har under månaden minskat något."

  Sämsta bidrag relativt index kom från att fonden inte har några aktier i varken Ericsson, Nordea eller Viking Supply Ships.

  Fonden gjorde inga innehavsförändringar under månaden. Däremot ökade fonden
  innehaven i både Veoneer och Elekta efter kvartalsrapporten.

  Fonden hade vid utgången av månaden 25 aktieinnehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige A avkastade 1,6 procent i augusti, Essity, Investor och ABB bland vinnarna  

  Cliens Sverige A avkastade 1,6 procent i augusti, Essity, Investor och ABB bland vinnarna

  Cliens Sverige A avkastade 1,6 procent i augusti, vilket var 1,0 procentenheter svagare
  än jämförelseindex som steg med 2,6 procent. Sedan årets början uppgår fondens avkastning till 6,5 procent medan index avkastat 11,2 procent.

  Största positiva bidrag under månaden kom från innehaven i Essity, Investor och ABB.

  "Essity fick under månaden sällskap av konkurrenten Kimberly-Clark som nu går ut brett med prishöjningar på de flesta hygienprodukter. Det ökar sannolikheten för marginalexpension det kommande året för Essity. ABB som är i en sencyklisk positiv
  vinsttrend har kursmässigt även gynnats av spekulationer om framtida strukturförändringar
  i bolaget", skriver förvaltaren Thomas Brodin.

  Sämsta innehav i fonden blev Telia, Stillfront och Recipharm.

  "Telia-kursen tog stryk av marknadens samt politikernas misstro mot det annonserade förvärvet av Bonnier Broadcasting. Vi är inte heller speciellt förtjusta i det förvärvet, men kursnedgången sedan affären läckte ut anser vi vara överdriven. Kursnedgången uttryckt i miljarder kronor överskrider nu det totala förvärvsvärdet om 9,2 miljarder kronor", kommenterar förvaltaren.

  Under månaden adderades MTG som nytt innehav i fonden. Innehaven i Epiroc, Dustin och Trelleborg avyttrades.

  Fonden hade 30 innehav vid månadens utgång och hade en marginellt högre vikt i aktier än vid ingången av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEF Entropics Cat Bond A ökade med 0,2 procent under augusti, låg stormaktivitet under månaden  

  SEF Entropics Cat Bond A ökade med 0,2 procent under augusti, låg stormaktivitet under månaden

  SEF Entropics Cat Bond A, som är en aktivt förvaltad fond som investerar i globala återförsäkringsrisker som täcker naturkatastrofer, steg med 0,2 procent under augusti och är därmed i princip oförändrad sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har kuponger och svagt ökande marknadspriser bidragit positivt till avkastningen. Negativa bidrag kom från justeringar av skadekostnader för händelserna 2017. Därutöver gav räntedifferensen mellan Sverige och USA ett negativt bidrag på 180 terminspunkter för augusti månad, då fondens tillgångar huvudsakligen nomineras i amerikanska dollar.

  Under månaden deltog fonden i en ny emission och minskade storleken på en position.
  Fonden har för närvarande 72 positioner jämfört med 56 för ett år sedan. Fondens största position är 3,3 procent jämfört med 4,5 procent för ett år sedan. Utgivningstakten av nya obligationer gick ned under månaden.

  Handeln i augusti har varit relativt hög jämfört med tidigare år, det beror bland annat på att vissa fonder som primärt investerar i illikvida ILS (insurance linked securities)-transaktioner, allokerat om från likvida till illikvida värdepapper, skriver Entropics.

  Stormaktiviteten var låg under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Markets ETF lanserar sin första börshandlade fond  

  Nordea Markets ETF lanserar sin första börshandlade fond

  Nordea Markets ETF lanserar sin första börshandlade fond, ETF. ETF:en följer ett index, baserat på en historiskt framgångsrik strategi, och riktar sig till både privatsparare och professionella investerare med en tydlig hållbarhetsprofil. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Den börshandlade fonden lanseras idag den 17 september och heter Nordea SmartBeta Eurozone Equity UCITS ETF. Dess underliggande index är en så kallad faktorbaserad aktiestrategi som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Denna ETF passar både privatsparare och professionella placerare och riktar sig till dem som planerar att hålla investeringen i minst fem år.

  SmartBeta-ETF:en följer Nasdaq Nordea SmartBeta Multifactor ESG Eurozone Index, ett av Nordea i samarbete med Nasdaq framtaget index som består av aktier från euro-området med hög direktavkastning, lågt beta jämfört med marknaden och positiv utveckling relativt marknaden. SmartBeta-ETF:en är en del av konceptet Nordea IndexGo, som erbjuder sofistikerade investeringar på ett enkelt sätt, skriver Nordea.

  SmartBeta-ETF:en är noterad i svenska kronor på Nasdaq Stockholm och fondandelar kan köpas och säljas under normala marknadstider med start idag den 17 september.  Taggar:
  #etp   #financials  

 • Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent i augusti, sålde Swedbank till förmån för amerikanska banker  

  Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent i augusti, sålde Swedbank till förmån för amerikanska banker

  Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent under i, vilket innebär att fonden har stigit med 7,5 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under perioden gynnats av sin exponering mot amerikanska och japanska aktier samt av dess räntedel, medan tillväxtmarknader och Europa utvecklats negativt.

  Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i Swedbank och har istället köpt amerikanska banker i form av Bank of America och Citigroup, vilka man anser har en bättre avkastningspotential i förhållande till risk.

  Fondens förvaltare har varit på jakt efter ett bolag som gynnas av digitaliseringstrenden inom finansbranschen och under månaden har man investerat i Ebix, en mjukvaruleverantör inom försäkrings- och finansbranschen som erbjuder allt ifrån handelsplattformar, riskhantering, digital infrastruktur och skräddarsydda lösningar.

  Förvaltarna har också ökat innehavet i det kinesiska teknikbolaget Alibaba i spåren av att bolagets aktie föll på en rapport som visade på en intäktstillväxt på 61 procent men där ökade kostnader pressade kursen. Naventi ser de ökade kostnaderna som ett resultat av ökad investeringsaktivitet i och med förvärvet av matleveransföretaget Ele.

  "Vi ser positivt på Alibabas expansiva strategi och att bolaget Ele redovisade en ökning av transaktionsvolymer på 45 procent under perioden. Vi anser att marknaden inte prisar in potentialen i bolag som Ele fullt ut och ser god potential i Alibaba framöver", skriver Naventi.

  I fondens räntedel har obligationsinnehavet i försäkringsbolaget AXA haft störst positivt bidrag till fondens avkastning. Även fondens innehav i Ellevi, Verisure, Polygon samt Kongsberg har utvecklats positivt och gynnats starkt av den tilltagande efterfrågan från marknadens köparsida, där intresset varit stort för obligationer utgivna i svenska kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Offensiv Flex steg med 3,5 procent i augusti, amerikanska och japanska aktier positiva bidrag  

  Naventi Offensiv Flex steg med 3,5 procent i augusti, amerikanska och japanska aktier positiva bidrag

  Naventi Offensiv Flex steg med 3,5 procent under augusti, vilket innebär att fonden har stigit med 11,5 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Amerikanska och japanska aktier bidrog positivt till fondens avkastning under månaden medan tillväxtmarknader och Europa hade negativt resultatbidrag.

  Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i Swedbank och har istället köpt amerikanska banker i form av Bank of America och Citigroup, vilka man anser har en bättre avkastningspotential i förhållande till risk.

  Fondens förvaltare har varit på jakt efter ett bolag som gynnas av digitaliseringstrenden inom finansbranschen och under månaden har man investerat i Ebix, en mjukvaruleverantör inom försäkrings- och finansbranschen som erbjuder allt ifrån handelsplattformar, riskhantering, digital infrastruktur och skräddarsydda lösningar.

  Förvaltarna har också ökat innehavet i det kinesiska teknikbolaget Alibaba i spåren av att bolagets aktie föll på en rapport som visade på en intäktstillväxt på 61 procent men där ökade kostnader pressade kursen. Naventi ser de ökade kostnaderna som ett resultat av ökad investeringsaktivitet i och med förvärvet av matleveransföretaget Ele.

  "Vi ser positivt på Alibabas expansiva strategi och att bolaget Ele redovisade en ökning av transaktionsvolymer på 45 procent under perioden. Vi anser att marknaden inte prisar in potentialen i bolag som Ele fullt ut och ser god potential i Alibaba framöver", avslutar Naventi månadskommentaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Asset Selection steg med 0,7 procent i augusti, vinster i aktier, räntor och valutor bakom uppgång  

  SEB Asset Selection steg med 0,7 procent i augusti, vinster i aktier, räntor och valutor bakom uppgång

  SEB Asset Selection SEK-LUX steg med 0,7 procent under augusti månad, vilket innebär att fonden tappat 5,6 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden tjänade under månaden pengar på aktier, räntor och valutor. Ett breakeven‐resultat noterades för råvaror medan övriga effekter var negativa.

  Vad gäller risktagandet låg volatiliteten under de 30 senaste handelsdagarna på 5,8 procent.
  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Hans-Olov Bornemann att många aktiemarknader i världen sjönk under den senaste månaden. I genomsnitt tappade de 1,0 procent där den sämsta utvecklingen noterades i spanska IBEX, engelska FTSE och tyska DAX. Räntemarknaderna levererade positiv avkastning.

  På valutamarknaden deprecierade många valutor mot den amerikanska dollarn. De kraftigaste valutaförsvagningarna stod den svenska kronan, den australiensiska dollarn och den nyzeeländska dollarn för.

  Vid månadens slut hade portföljen en volatilitetsprognos om 6,6 procent. Diversifieringseffekter reducerade den prognostiserade volatiliteten med 3,7 procentenheter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,2 procent i augusti, obligationsinnehav i Axa bästa bidragsgivare  

  Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,2 procent i augusti, obligationsinnehav i Axa bästa bidragsgivare

  Naventi Global Företagsobligationsfond steg med 0,2 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till negativa 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har aktiviteten på primärmarknaden för företagsobligationer varit väldigt låg, men mot slutet av perioden har antalet emissioner återigen accelererat, skriver fondteamet.

  Intresset från marknadens köpsida har varit stark, främst inom obligationer utgivna i svenska kronor från industribolag, vilket återspeglas tydligt i fondens innehav Ellevi, Verisure, Polygon samt Kongsberg som utvecklats väl.

  Största positiva bidragsgivaren under månaden var innehavet i försäkringsbolaget AXA. Det beror på att obligationen har kommit från låga nivåer samt att den europeiska banksektorn på senare tid fått medvind, skriver förvaltaren som tror fortsatt på finans- och försäkringssektorn med beaktande av ökad lönsamhet och så småningom stigande räntenivåer i Europa.

  Under månaden avvecklade fonden innehavet i Bewi, utgivet i euro, samtidigt behålls innehavet i svenska kronor.

  "Med den starka efterfrågan på obligationer utgivna i svenska kronor, passade vi på att ta hem vinst i delar av vårt innehav i säkerhetsbolaget Verisure och diversifierade portföljen genom att förvärva obligationer i det norska investmentbolaget Aker, utgivna i norska kronor", skriver Naventi.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Fonder flaggar upp i Kabe  

  Nordea Fonder flaggar upp i Kabe

  Nordea Fonder har ökat sitt innehav i Kabe till 8,32 procent av kapitalet och 5,20 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #automotive   #insider   #retail  

 • Lannebo High Yield Allocation steg 0,3 procent i augusti, deltog i emission av Teekay LNG  

  Lannebo High Yield Allocation steg 0,3 procent i augusti, deltog i emission av Teekay LNG

  Lannebo High Yield Allocation ökade med 0,3 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti inleddes med fortsatt sommarstiltje på de nordiska kreditmarknaderna men under slutet av månaden kom aktiviteten på både primär- och sekundärmarknaden igång.

  Riksbanken behöll den svenska reporäntan oförändrad på -0,5 procent vid mötet i juli och signalerade att den kommer fortsätta driva en expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion gör bedömningen att reporäntan kommer att börja höjas i långsam takt under slutet av 2018, delger förvaltarteamet.

  Nyemissionsmarknaden tog fart under slutet på månaden. Fonden deltog i en emission av shippingbolaget Teekay LNG som är en av världens största operatörer av LNG (Liquefied Natural Gas) fartyg.

  Största emittenter per utgången av månaden var Cibus Nordic Real Estate, Ocean Yield och Color Group med portföljvikterna 3,9, 3,9 respektive 3,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur flaggar upp i Boliden  

  Swedbank Robur flaggar upp i Boliden

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i gruvbolaget Boliden till 5,04 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commodities   #copper   #insider  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Thule  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Thule

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i Thule till 5,02 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #leisure   #retail  

 • Alfred Berg Ryssland backade 2,6 procent i augusti, gick något bättre än index  

  Alfred Berg Ryssland backade 2,6 procent i augusti, gick något bättre än index

  Alfred Berg Ryssland backade med 2,6 procent i augusti, vilket var något bättre än jämförelseindex som sjönk 2,7 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den ryska aktiemarknaden föll under augusti i dollartermer till följd av investerarnas negativa syn på tillväxtmarknader i allmänhet och nya amerikanska sanktioner mot Ryssland som trädde i kraft i slutet av månaden.

  Den marginella överavkastningen mot jämförelseindex hänförs till innehavet i VEON, innehavet i Luxoft samt en undervikt i MOEX.

  Under augusti månad ökades exponeringen i Phosagro (gödsel), X5 (livsmedelskedja) och MTS (telekom).

  "Dessa aktier har gått relativt svagt mot marknaden och vi ser stor kurspotential, då vi förväntar oss att de kommer att leverera bra resultat och starka kassaflöden. Vi har finansierat dessa köp i huvudsak med Gazprom, Rosneft och Megafon, som såldes i ett utköpserbjudande från huvudägaren", skriver förvaltarteamet.

  Inför framtiden förväntar man sig att den ekonomiska situationen ger stöd åt ryska aktiemarknaden och rubeln. Detta under de närmaste 12 månaderna. Man pekar på att en liten skillnad mellan inflationen i USA och Ryssland inte borde pressa rubeln jämfört med dollarn. Förvaltarteamet är även av uppfattningen att oljepriset befinner sig i jämvikt vilket ger ökat stöd till rubeln.

  De största innehaven per utgången av månaden var Lukoil, Alrosa och Sberbank med portföljvikterna 9,5, 8,2 respektive 8,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AGCM Asia Growth RC SEK steg med 1,5 procent i augusti, ser imponerande tillväxt i fondens innehav  

  AGCM Asia Growth RC SEK steg med 1,5 procent i augusti, ser imponerande tillväxt i fondens innehav

  AGCM Asia Growth RC SEK steg med 1,5 procent under augusti, vilket innebär att fonden stigit med 3,2 procent sedan årets början.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter att väga på kinesiska aktier. Samtidigt menar han att den nedgång på 15 procent som setts under de senaste tre månaderna för MSCI China såväl som för A-aktierna på fastlandet har attraherat investerare att komma tillbaka.

  "Värderingar är låga både i absoluta och relativt andra större aktiemarknader. Kinas ekonomi växer med 6,5 procent, bolagsresultaten för den första halvan av detta år var mestadels starka. Investerare har enligt vår mening överreagerat gällande de potentiella konsekvenserna av en handelskonflikt med USA. Kina är inte längre en exportdriven ekonomi, den drivs av konsumtion och investeringar", skriver förvaltaren.

  Vad gäller fondens innehav säger sig förvaltaren vara nöjd med rapporterna för det första halvåret.

  "Vårt största innehav, Alibaba, rapporterade en 61-procentig tillväxt i intäkter och guidade för 60 procents tillväxt för räkenskapsåret som slutar i mars 2019. Tencent rapporterade en tillväxt 39 procent, JD växte med 32 procent och Baidu med 24 procent år över år."

  Vid månadens slut var fondens största innehav Alibaba, Tencent och Samsung Electronics.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robur Fonder flaggar upp i Hemfosa  

  Robur Fonder flaggar upp i Hemfosa

  Swedbank Robur Fonder har ökat innehavet i Hemfosa från strax under 8,3 miljoner aktier till cirka 8,5 miljoner aktier, motsvarande 4,75 procent av kapitalet och 5,03 procent av rösterna, den 12 september. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,1 procent i augusti, hög investeraraptit vid nyemissioner  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,1 procent i augusti, hög investeraraptit vid nyemissioner

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg med 0,1 procent efter avgifter i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den positiva avkastningsutvecklingen berodde både på ränteintäkten och en gynnsam utveckling av kreditspreadar. Störst positivt bidrag kom ifrån subordinerade obligationer i SEB och Handelsbanken.

  "I den nordiska kreditmarknaden har investerarnas aptit varit stor vid de nyemissioner som kommit i slutet av sommaren. Under augusti var vi själva aktiva i primärmarknaden i SEK ibland annat Willhem (Green Bond), Islandsbanki, Nibe och Wallenius (NOK). Samtliga dessa utgåvor attraherade många investerare och orderböckerna var rejält övertecknade", skriver förvaltarteamet.

  Fondteamet fortsätter att se företagsobligationer som ett relativt bra placeringsalternativ. Däremot är man vaksamma kring den senaste tidens utveckling i Europa, med osäkerheten kring Italiens kommande budget i spetsen, samt krisen i Turkiet som drog isär kreditspreadar något under förra månaden.

  "Dock ser det ut att finnas bra möjligheter att addera risk gradvis och selektivt framöver i vissa namn som fått oproportionerligt med stryk", avslutas månadskommentaren.

  De största obligationsinnehaven per utgången av månaden var utgivna av SEB, Sirius International och Handelsbanken med portföljvikterna 4,7, 4,6 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige steg 2,9 procent i augusti, ABB positiv bidragsgivare  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige steg 2,9 procent i augusti, ABB positiv bidragsgivare

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg med 2,9 procent i augusti, vilket var något bättre än jämförelseindex som ökade 2,6 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 11 procent, medan jämförelseindexavkastningen uppgår till 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att börsuppgången var bred under månaden, men med en relativt svag avslutning. Under det senaste året har reaktionerna på ny information som inte är förväntad haft en stor effekt på kurserna, anser man från förvaltarhåll.

  "Utöver redovisningen av faktiska siffror vid rapporter och tillkännagivanden från bolagen har mäklares rekommendationer och förändringar därav från tid till annan en osedvanligt stor kurseffekt. Reaktioner på tio procent eller mer är inte ovanliga", skriver fondteamet.

  Fastighetssektorn utvecklades i linje med marknaden, där bland annat innehavet i Besqab utvecklades väl efter en tid då en dämpad konjunktur för bostadsutvecklare har påverkat kursen negativt.

  Fondinnehavet ABB har annonserat att man överväger att avyttra verksamheten Power Grids, vilket ledde till att aktien steg och kursen var upp med 8 procent under månaden. Även Nobina bidrog positivt som fortsatte att utvecklas väl och steg med mer än 10 procent efter att de under föregående månad förvärvat Samtrans och därmed ökar sin intjäning.

  En negativ bidragsgivare var istället Loudspring som rapporterade en reviderad omsättning för sina kärninnehav.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, ABB och Essity med portföljvikterna 5,3, 5,1 respektive 4,5 procent. Portföljens struktur med avseende på sektorer har inte förändrats nämnvärt. Inga nya innehav har tillkommit under perioden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 2,7 procent i augusti, positiva faktorer kommer bestå under flera år  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 2,7 procent i augusti, positiva faktorer kommer bestå under flera år

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg med 2,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 20,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 21,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under augusti fortsatte fastighetsaktier upp, ungefär i linje med den svenska börsen som helhet.

  Långräntorna i Sverige har kommit ner något under månaden. Stigande långräntor är annars det hot många målar upp för fastighetssektorn, delger förvaltarteamet. Man är inte så oroliga för stigande räntor, speciellt inte om de stiger tack vare ökad tillväxt och inflation.

  Hufvudstaden släppte sitt resultat för det andra kvartalet under månaden.

  "Trots tidigare starka rapporter från konkurrenter kom Hufvudstadens värdeuppskrivning av fastighetsportföljen på nära 3,6 procent under kvartalet som en positiv överraskning för de flesta i marknaden. Vi gör bedömningen att vi kommer att få se fortsatta värdeuppskrivningar i sektorn framöver", skriver förvaltarteamet.

  Inför framtiden bedömer man att de faktorer som för närvarande påverkar bolagen positivt kommer att bestå under flera år framöver, i form av lågräntemiljö kombinerat med god efterfrågan från hyresgäster.

  De största innehaven per utgången av månaden var Balder, Fabege och Hufvudstaden med portföljvikterna 9,3, 7,1 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Nordea Fonder ökar i budaktuella Capio  

  Nordea Fonder ökar i budaktuella Capio

  Nordea Fonder har ökat i budaktuella Capio och äger nu cirka 7,17 miljoner aktier, motsvarande nästan 5,1 procent av kapital och röster. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

  I somras lade franska sjukvårdsjätten Ramsay Générale de Santé fram ett bud på Capio värt 48,50 kronor per aktie. Styrelsen avvisade dock erbjudandet och flera storägare som Robur Fonder, R12 Kapital och Nordea Fonder har sagt nej till budet.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #ma  

 • JPM Europe Select Equity Fund sjönk 1,9 procent i augusti  

  JPM Europe Select Equity Fund sjönk 1,9 procent i augusti

  JP Morgan Europe Select Equity Fund sjönk 1,9 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 1,4 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en underviktposition i det tyska läkemedelsbolaget Bayer bidrog positivt till den relativa avkastningen under månaden. Aktien har underpresterat sedan förvärvet av Monsanto stängdes tidigare i år.

  Undervikten mot British American Tobacco bidrog även positivt till avkastningen relativt jämförelseindex. Det råder fortsatt oro kring hälsoprofilen runt nästa generations produkter samtidigt som kärnverksamheten fortsätter att gå dåligt i termer av volym och prissättning.

  Underviktpositionen i Nestlé bidrog däremot negativt under månaden, efter kvartalssiffror som kom in något bättre än väntat.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att trots den senaste tidens avtagande tillväxt förväntar man sig att tillväxten för eurozonen kommer öka med två procent i år. Värderingarna anses inte vara på oroväckande höga nivåer, särskilt mot bakgrund av stillastående aktiekurser detta år trots stigande företagsvinster.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Market Opportunities sjönk 4,2 procent i augusti, negativt sentiment kan fortsätta  

  JPM Emerging Market Opportunities sjönk 4,2 procent i augusti, negativt sentiment kan fortsätta

  JPM Emerging Market Opportunities A (acc) USD sjönk 4,2 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 8,7 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex har under samma period tappat 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieval i Brasilien var en negativ bidragsgivare under månaden. Aktierna backade på en svagare valuta och osäkerhet runt presidentvalet som ska hållas i oktober. Som ett resultat drabbade detta fondens bankinnehav i landet.

  Generellt sett bidrog aktieval inom finanssektorn även negativt. I Ryssland tyngde Sberbank avkastningen medan i Kina missgynnades fonden av överviktpositioner i China Life Insurance och Postal Savings Bank.

  Samtidigt var exponering i IT-sektorn en av de främsta positiva bidragsgivarna under månaden. IT-bolaget Tata Consultancy steg ytterligare på fortsatt svaghet för den indiska valutan. Innehavet Samsung SDI steg på stabiliserande litiumbatteriverksamhet och ökad vinst inom ett litiumsegment.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att tillväxtmarknader möter dagens förhöjda risknivåer från en starkare position mot tidigare. Man anser även att valutor såväl som aktier reflekterar en stor del av risken. Däremot tror man att det negativa sentimentet kan kvarstå under en längre period, vilket kan resultera i rabatterade värderingar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Macro Opportunities A EUR sjönk 0,1 procent i augusti, minskar exponering mot cykliskt  

  JPM Global Macro Opportunities A EUR sjönk 0,1 procent i augusti, minskar exponering mot cykliskt

  JP Morgan Global Macro Opportunities A EUR sjönk 0,1 procent i augusti, vilket medför att fonden tappat 2,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknader ökade i augusti medan obligationsmarknaden backade mot bakgrund av blandad makrostatistik. Samtidigt blev tillväxtskillnader mer uppenbara, med USA-styrka samtidigt som tillväxtmarknader hade en tuff månad.

  Geopolitiska risker var fortsatt månadens ämne i ljuset av handelsspänningar mellan USA och viktiga handelspartners. Även Italien hamnade i strålkastarljuset då regeringen ska utannonsera ett budgetförslag medan Brexit-frågan tilltar nu mot slutet av året.

  Givet avsaknaden av bred tillväxt samt ökade risker har man valt att minska exponeringen mot mer cykliska områden på aktiemarknaden, särskilt halvledarrelaterade namn inom IT-sektorn. Inom den sektorn väljer man att allokera till mer stabila tillväxtsektorer som mjukvara.

  Inför framtiden avser man på kort sikt hålla en mer defensiv portfölj då man tror handelsspänningar kommer fortsätta inför det amerikanska mellanårsvalet samt att tillväxtmarknader ser allt mer sårbara ut.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity steg 2,8 procent i augusti, generellt stark utveckling bland portföljbolag  

  OPM Listed Private Equity steg 2,8 procent i augusti, generellt stark utveckling bland portföljbolag

  OPM Listed Private Equity steg 2,8 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,2 procent i år. Jämförelseindexen LPX Buyout TR SEK ligger på 9,2 procent i år och MSCI World TR SEK på 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en del orosmoln har dämpat aktiemarknaderna, särskilt Trumps handelsförhandlingar, men konjunkturen ser fortsatt stark ut med ökande företagsvinster i synnerhet i USA.

  Det har kommit en hel del positiva nyheter under månaden från innehav och höjda riktkurser.

  "Morgan Stanley placerade Blackstone bland sina ”top picks” där även vårt innehav Apollo finns. Berkshire kom med en bra rapport och har börjat köpa tillbaka egna aktier, en tydlig signal på att aktien är lågt värderad. KKR har rest en ny global infrastrukturfond på 7,4 miljarder dollar. Utvecklingen bland portföljbolagen generellt är stark", skriver förvaltarteamet.

  Bäst utveckling under månaden hade SoftBank med 15,2 procent, följt av Blackstone och Berkshire Hathaway med 10,1 procent respektive 9,3 procent.

  Fonden har nu passerat tre miljarder kronor i förvaltat kapital och har sedan start i oktober 2009 en värdeutveckling på 3,3 gånger med en årsavkastning på 14,2 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var KKR, Blackstone och Apollo med portföljvikterna 6,9, 6,8 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Europa steg med 4,0 procent i augusti, kommenterar innehavet i Burford Capital  

  Odin Europa steg med 4,0 procent i augusti, kommenterar innehavet i Burford Capital

  Aktiefonden Odin Europa steg med 4,0 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,8 procent. Fondens jämförelseindex har under året ökat med 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Wood Group, Teleperformnce och Bunzi. På minussidan fanns Contintental, Hugo Boss och ING.

  De största innehaven per utgången av månaden var SAP, Bunzl och IMCD med portföljvikterna 5,8, 4,7 respektive 4,6 procent.

  Förvaltaren kommenterar i månadsrapporten innehavet i Burford Capital som är ett bolag verksamt i gränslandet mellan juridik och finans. Enligt förvaltaren har bolaget intagit en ledande position på marknaden och har ett starkt varumärke, man har dessutom byggt upp stora konkurrensfördelar och är mer diversifierat än tidigare. Prissättningen bedöms också attraktiv.

  "Aktiekursen har sedan börsnoteringen 2009 drivits av tillväxt i underliggande resultat och
  aktiens prissättning har varit relativt stabil. Vi anser att en prislapp jämfört med ett
  underliggande resultat (P/E) på under 20 är attraktivt för ett bolag med den här typen av
  tillväxtutsikter och kapitalavkastning", skriver förvaltaren som vidare menar att bolagets icke-cykliska profil bidrar till riskspridningen i portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets ökade 2,5 procent i augusti, ingen exponering mot turkiska bolag  

  Odin Emerging Markets ökade 2,5 procent i augusti, ingen exponering mot turkiska bolag

  Odin Emerging Markets ökade 2,5 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,6 procent. Fondens jämförelseindex har under året ökat med 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Oddbjørn Dybvad att händelser utanför bolagens resultat kom att prägla marknaderna i tillväxtekonomierna i augusti.

  "Upptrappningen av spänningarna mellan USA och Turkiet var en utlösande faktor för försvagningen av den turkiska liran. Investerarna känner oro inför de politiska och ekonomiska utmaningarna i Turkiet. Valutor i andra sårbara ekonomier har också haft det tufft."

  Fonden har ingen exponering mot turkiska bolag.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Hartalega, Bid Corp och Bidvest. På minussidan fanns PSG Group, Travelsky Technology och Anheuser-Busch.

  De största innehaven per utgången av månaden var Bid Corp, Bidvest och HDFC Bank.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Viking Fonder Sverige steg 4,1 procent i augusti, upplevt starka kvartalsrapporter  

  Viking Fonder Sverige steg 4,1 procent i augusti, upplevt starka kvartalsrapporter

  Viking Fonder Sverige steg 4,1 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 13,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 5,2 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Markus Linnes skriver i en kommentar att under månaden ställdes investerare inför återinförandet av amerikanska sanktioner mot Iran, nya spänningar mellan Turkiet och USA, en försämring av handelsförhandlingar mellan USA och Kina och volatiliteten på den italienska statsobligationsmarknaden.

  Kvartalsrapporterna visade dock på styrka och konjunkturen globalt sett verkar vara stark, enligt Linnes.

  "Sett från vårt perspektiv och vad våra modeller säger så kan man framöver möjligtvis vara lite mer positivt inställd till marknaderna och vi håller därför fast vid en mer neutral hållning i väntan på vad som sker under hösten", skriver förvaltaren.

  Linnes skriver vidare att fonden har under månaden totalt sett haft en relativt neutral portfölj vilket visade sig vara en korrekt hållning med tanke på börsens beteende under månaden. Aktieinnehaven upplevs ha presterat bra under månaden vilket resulterade i en överavkastning mot börsen.

  De största aktieinnehaven per utgången av månaden var AstraZeneca, Sobi och Elekta med portföljvikterna 9,3, 7,4 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care steg 7,7 procent i augusti, kongressval i USA kan leda till prisdebatt för läkemedel  

  DNB Health Care steg 7,7 procent i augusti, kongressval i USA kan leda till prisdebatt för läkemedel

  DNB Health Care steg 7,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 23,4 procent. Det är 0,4 procentenheter lägre än jämförelseindexavkastningen under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti blev ännu en stark månad för hälsovårdssektorn som utvecklades bättre än den breda marknaden.

  Fondens position i NuVasive bidrog mest positivt efter att deras kvartalsrapport visat på tilltagande tillväxt och ökade marginaler. HMS Hodings hade också en stark månad baserat på solida kvartalssiffror.

  Tillverkaren av tandvårdsprodukter Dentsply var månadens negativa bidragsgivare, dock endast ett mindre negativt bidrag. Detta efter att ha rapporterat nedslående siffror och nedjusterade utsikter.

  Inför framtiden skriver förvaltarteamet att marknaden närmar sig kongressval i USA, i november, och debatten runt högre priser på läkemedel kommer att blossa upp.

  "På kort sikt kan aktiekurserna uppleva viss turbulens och förhoppningsvis kommer goda investeringsmöjligheter att uppstå. På lång sikt är vi positiva till hälsosektorn och förväntar oss god avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, åldrande befolkning, livsstil och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier", skriver förvaltarteamet avslutningsvis.

  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var Sanofi, Johnson & Johnson och Pfizer med portföljvikterna 6,9, 6,9 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail A steg 3,6 procent i augusti, American Axle främsta bidragsgivare  

  DNB Renewable Energy retail A steg 3,6 procent i augusti, American Axle främsta bidragsgivare

  DNB Renewable Energy retail A steg 3,6 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 18,6 procent. Det är 16 procentenheter bättre än jämförelseindexavkastningen under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att sektorn steg något i augusti med stöd av generellt positiva aktiemarknader. Andra sektorer såsom teknologi och några mer defensiva sektorer, så som hälsovård, utvecklades bättre än energisektorn.

  Fondens största position American Axle var en av de mest positiva bidragsgivarna efter att ha rapporterat ett resultat för andra kvartalet över förväntningarna.

  Siemens Gamesa utvecklades också starkt baserat på förväntningar om att en stark orderingång skulle uppväga den negativa effekten av stålpriserna.

  AMG Advanced Metallurgical var en negativ bidragsgivare som backade efter fallande spotpriser på litium i Kina men förvaltarteamet tror inte att detta kommer att få fundamentala konsekvenser för företaget.

  Inför framtiden noterar fondteamet att värderingsmultiplarna låg i stort sett oförändrade under augusti.

  "Vi ser lovande på detta mot bakgrund av den positiva utvecklingen. Sammantaget verkar de aggregerade nivåerna vara attraktiva jämfört med historiska nivåer såväl som MSCI World och NEX sektorindex", skriver förvaltarteamet avslutningsvis.

  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var American Axle & Manufacturing, Renewable Energy Group och China Longyuan Power med portföljvikterna 9,0, 7,1 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi steg 7,8 procent i augusti, positiva kvartalsresultat från innehavet Lenovo  

  DNB Teknologi steg 7,8 procent i augusti, positiva kvartalsresultat från innehavet Lenovo

  DNB Teknologi steg 7,8 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 27,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktiemarknader upplevde ännu en månad med bra avkastning i augusti. Merparten av avkastningen kom från starka amerikanska börser och en stärkt dollar. Det var även en positiv månad för teknologi-, media- och telekomaktier.

  Datortillverkaren Lenovo utvecklades starkt efter positiva kvartalsresultat.

  "Företaget minskar förlusterna inom sin mobilverksamhet, börjar leverera inom sin serververksamhet och gör samtidigt en vinst inom PC-segmentet", skriver förvaltarteamet.

  Ericsson-aktien utvecklades också bra då bolagets globala konkurrensmässiga position stärktes tack vare motvind för de kinesiska leverantörerna av telekomutrustning.

  Onlinespeloperatören JPJ Group bidrog istället negativt då aktien föll efter att kvartalsresultatet visade på en tillfällig försämring på den brittiska marknaden.

  Inför framtiden bedömer förvaltarteamet att teknologi-, media- och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det upplevs finnas ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn.

  De största innehaven per utgången av den föregående månaden var Alphabet, Lenovo och Oracle med portföljvikterna 9,4, 7,2 respektive 7,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar steg 3,4 procent i augusti, Powercell meddelade två viktiga samarbeten  

  Skandia Sverige Hållbar steg 3,4 procent i augusti, Powercell meddelade två viktiga samarbeten

  Skandia Sverige Hållbar steg 3,4 procent i augusti, vilket innebär att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 14,8 procent. Det innebär en överavkastning mot jämförelseindex på 3,6 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att innehavet ClimeOn meddelade att de öppnar en filial på Island och presenterade senare under månaden en kvartalsrapport som visade en mycket stark orderingång vilken fick aktien att lyfta kraftigt.

  Innehavet Powercell meddelade två viktiga samarbeten under månaden. Ett distributionsavtal med Buhman Industries på den koreanska marknaden, som även inkluderar integrering av PowerCells bränsleceller i Buhman Industries nuvarande produkter.

  Därutöver utannonserade bolaget ett samarbete med Siemens avseende en gemensam utveckling av bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg, två samarbeten som har fått aktien att lyfta kraftigt.

  Innehavet SimCorp var även en bidragsgivare som redovisade en starkare rapport än vad marknaden förväntat sig vilket följdes av insiderköp och upprevideringar från analytiker.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige steg 2,1 procent i augusti, bra kvartalsrapport från innehavet Midsummer  

  Skandia Sverige steg 2,1 procent i augusti, bra kvartalsrapport från innehavet Midsummer

  Skandia Sverige steg 2,1 procent i augusti, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 2,6 procent. Fonden har därmed gått upp med 11,2 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att SimCorp redovisade en starkare rapport än vad marknaden förväntat sig vilket följdes av insiderköp och upprevideringar från analytiker och aktien har haft en stark utveckling under månaden.

  Man nämner även att Midsummer har fått en uppföljningsorder från Asien av betydande storlek samt att de presenterade en bra första kvartalsrapport som noterat bolag. Aktien har fått en positiv start på börsen sedan noteringen med en fortsatt god kursutveckling i augusti.

  GN Store Nord var även en bidragsgivare som redovisade en upplevt stark rapport där affärsområdet Audio sticker ut med en stark organisk försäljningstillväxt och höjd helårsprognos för tredje gången i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige steg 3,3 procent i augusti, stark rapport från Mips gynnade fonden  

  Skandia Småbolag Sverige steg 3,3 procent i augusti, stark rapport från Mips gynnade fonden

  Skandia Småbolag Sverige steg 3,3 procent i augusti, vilket medför att årets avkastning summerar till 22 procent. Det innebär en överavkastning om 7,5 procentenheter mot jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att innehavet Midsummer har fått en uppföljningsorder från Asien av betydande storlek och presenterade en bra första kvartalsrapport som noterat bolag. Aktien har fått en positiv start på börsen sedan noteringen och hade en fortsatt mycket stark utveckling under augusti, delger man.

  Innehavet Mips rapporterade starkt för andra kvartalet där försäljningen steg drygt 50 procent drivet av fler hjälmmodeller samt större framgång inom snökategorin.

  "Bolaget är på god väg att nå sina mål 2020 på 400 miljoner i nettoomsättning med över 40 procent i ebit-marginal", skriver förvaltarteamet.

  Fondinnehavet Beijer Alma presenterade även en stark rapport trots tuffa jämförelsesiffror vilket gav aktien en stark utveckling på börsen under senare delen av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Citadel rekryterar senior trader till en av sina hedgefonder - NYP  

  Citadel rekryterar senior trader till en av sina hedgefonder - NYP

  Amerikanska hedgefonden Citadel, med runt 30 miljarder dollar i förvaltat kapital, har rekryterat Ken Griffin som senior trader för fonden Surveyor Capital. Det skriver New York Post med hänvisning till källor.

  Ken Griffin kommer närmast från PDT Partners, en fond med fem miljarder dollar i tillgångar och startad av en tidigare alumni på Goldman Sachs. Ken Griffin är också alumni på Goldman Sachs för vilken han handlade aktier med 2005.

  35-årige Ken Griffin beskrivs annars som ett underbarn (wunderkind), och får alltså ansvaret för Surveyor Capital som hamnar under flaggskeppsfonden Wellington. Den var i år upp 11,15 procent per 31 augusti, att jämföra med motsvarande avkastningen för S&P 500 på mindre än 8,5 procent.

  Citadel och PDT har inte velat ge någon kommentar till New York Post.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Fidelity lanserar två nya kostnadsfria indexfonder  

  Fidelity lanserar två nya kostnadsfria indexfonder

  Fidelity lanserar två nya kostnadsfria indexfonder som täcker large cap samt segmenten small och mid cap. Det rapporterar CNBC.

  Fidelity Investments drog in nästan en miljard dollar vid lanseringen av deras första kostnadsfria indexfond i augusti som täcker en större del av den amerikanska marknaden, och den 18 september lanserar man ytterligare två fonder som fokuserar på delar av marknaden.

  De nya fonderna är Fidelity ZERO Large Cap Index Fund och Fidelity ZERO Extended Market Index Fund, medan den första man lanserade heter Fidelity ZERO Total Market Index Fund.

  Large cap-fonden liknar en indexfond för det amerikanska börsindexet S&P 500 medan Extended Market Index Fund fokuserar på mindre bolag.

  Fidelity uppger att marknadsexponeringen genom de tre kostnadsfria indexfonderna täcker mer än två tredjedelar av den fondmarknaden.

  ETF-chefen Todd Rosenbluth uppger att man väntar sig att lansera ytterligare investeringsstilar de kommande månaderna som också kommer vara kostnadsfria.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet C steg 2,8 procent i augusti, JM och Wihlborgs bästa bidragsgivare  

  Odin Fastighet C steg 2,8 procent i augusti, JM och Wihlborgs bästa bidragsgivare

  Odin Fastighet C steg med 2,8 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 16,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 17,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var JM och Wihlbogs. På minussidan fanns Klövern Pref och Olav Thon Eiendomsselskap.

  Den senaste månaden gjordes inga större förändringar i fonden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sagax, Balder och Wihlborgs med portföljvikterna 8,5, 8,4 respektive 8,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Vision steg med 8,1 procent i augusti, nya innehavet AMD har stigit kraftigt  

  Lannebo Vision steg med 8,1 procent i augusti, nya innehavet AMD har stigit kraftigt

  Lannebo Vision steg med 8,1 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 29,1 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 32 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att augusti var en förhållandevis lugn månad även om det kom in en del rapporter.

  De innehav i fonden som utvecklades bäst under augusti var det amerikanska halvledarbolaget Advanced Micro Devices (AMD), det svenska mjukvarubolaget Raysearch och det amerikanska hårdvarubolaget Apple.

  Fonden investerade i AMD i början av månaden och aktien har sedan dess gått upp med cirka 30 procent.

  "Senaste åren har AMD investerat i forskning och utveckling för att bredda sitt produkterbjudande främst inom det växande datacentersegmentet. Det har gjort att AMD nu har ett konkurrenskraftigt erbjudande och tar marknadsandelar främst från Intel. Bolagets produkter kan nu på vissa områden även mäta sig med framgångsrika NVIDIA och har en lägre prisbild", skriver förvaltarteamet.

  Den svenska spelutvecklaren Paradox, den amerikanska spelutvecklaren Electronic Arts och det sydafrikanska mediebolaget Naspers visade svagast utveckling.

  De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Alphabet med portföljvikterna 9,5, 9,1 respektive 8,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Utdelningsfond steg 1,4 procent i augusti, fortsatt motståndskraftig Stockholmsbörs  

  Lannebo Utdelningsfond steg 1,4 procent i augusti, fortsatt motståndskraftig Stockholmsbörs

  Lannebo Utdelningsfond steg med 1,4 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsätter att vara motståndskraftig till geopolitiska händelser och den starka utvecklingen i juli fortsatte under augusti med uppgång.

  "Om man tittar runt om kring sig ser man dock en tudelad bild. Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter ha en stark utveckling, primärt driven av teknologiaktier. Den
  europeiska aktiemarknaden utvecklades svagt. Flertalet europeiska bankaktier har fallit och avkastningskravet på vissa europeiska statsobligationer stiger", skriver förvaltarteamet.

  Av fondens innehav utvecklades Stora Enso, Ericsson och Investor bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 17, 12 respektive 8 procent. Autoliv, H&M och Epiroc utvecklades svagare än marknaden och föll med 6, 6, respektive 5 procent.

  Investor har utvecklats starkt efter en uppgång i underliggande innehav. Högre aktiekurser i ABB, Sobi och AstraZeneca tillsammans med förbättrade utsikter för Mölnlycke har bidragit.

  Bland förändringar under månaden märktes köp av Epiroc, Telia och Electrolux. På försäljningssidan återfinns SEB, Securitas och Stora Enso.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Volvo och H&M med portföljvikterna 11,2, 6,6 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Plus steg 1,7 procent i augusti, positiva signaler från Ericsson  

  Lannebo Sverige Plus steg 1,7 procent i augusti, positiva signaler från Ericsson

  Lannebo Sverige Plus steg med 1,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 11,2 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsätter att vara motståndskraftig till geopolitiska händelser och den starka utvecklingen i juli fortsatte under augusti med uppgång om 2,6 procent.

  Av fondens innehav utvecklades Stora Enso, Ericsson och ABB bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 17, 12 respektive 7 procent. Autoliv, H&M och Epiroc utvecklades svagare än marknaden och föll med 6, 6, respektive 5 procent.

  Stora Enso återhämtade sig efter en mycket svag utveckling i samband med bolagets kvartalsrapport. Ericsson utvecklades väl efter sin kvartalsrapport samt fortsatta positiva signaler kring efterfrågan för de närmsta kvartalen.

  H&M pressades däremot efter oro runt försäljning och kostnadsutveckling. Interna åtgärdsförbättringar fortgår i stor omfattning, uppger förvaltarteamet.

  Fonden har under augusti köpt aktier i Trelleborg, Epiroc och Electrolux medan innehaven i SEB, SKF och Securitas minskats.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, H&M och Electrolux med portföljvikterna 7,8, 6,3 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag Select steg 2,4 procent i augusti, ökar i Fagerhult med goda tillväxtförutsättningar  

  Lannebo Småbolag Select steg 2,4 procent i augusti, ökar i Fagerhult med goda tillväxtförutsättningar

  Lannebo Småbolag Select, som är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden, steg med 2,4 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,4 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 14,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det övergripande intrycket från den senaste rapportperioden är alltjämt att konjunkturen är stark, vilket återspeglas i en god omsättningstillväxt för företagen.

  Månadens främsta innehav var cancerterapiföretaget RaySearch Laboratories som steg med drygt 25 procent och därmed återhämtade sig efter en svag kursutveckling tidigare under 2018.

  Fonden valde att öka i Fagerhult som anses ha en fin historik med god tillväxt. Man bedömer att Fagerhult har fortsatt goda tillväxtförutsättningar samtidigt som aktien kommit ned under det senaste året.

  Inför framtiden skriver förvaltarteamet att i förvaltningen börjar man dra sig åt det försiktiga hållet. Ökade kostnader på insatsvaror samt brist på arbetskraft inom vissa områden kan vara tecken på att marknaden befinner sig sent i konjunkturcykeln.

  De största innehaven per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Fabege med portföljvikterna 8,5, 4,9 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige steg 1,6 procent i augusti, tror uppdelning av ABB kan leda till uppvärdering  

  Lannebo Sverige steg 1,6 procent i augusti, tror uppdelning av ABB kan leda till uppvärdering

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige steg med 1,6 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 11,2 procent. Detta i likhet med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att Stockholmsbörsen fortsätter att vara motståndskraftig till geopolitiska händelser och den starka utvecklingen i juli fortsatte under augusti med uppgång om 2,6 procent.

  Av fondens innehav utvecklades Stora Enso, Ericsson och ABB bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 17, 12 respektive 7 procent. Autoliv, H&M och Epiroc utvecklades istället svagare än marknaden och föll med 6, 6, respektive 5 procent.

  Stora Enso återhämtade sig efter en mycket svag utveckling i samband med bolagets kvartalsrapport. Ericsson utvecklades väl efter sin kvartalsrapport samt fortsatta positiva signaler kring efterfrågan för de närmsta kvartalen.

  ABB var i fokus då nya spekulationer kring en försäljning av affärsområdet Power Grids tog fart. En uppdelning av ABB skulle sannolikt leda till en uppvärdering av de olika delarna, bedömer man från förvaltarhåll.

  Fonden har under augusti köpt aktier i Trelleborg, Epiroc, Tele2 medan innehaven i SEB, SKF och Securitas minskats.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Electrolux och Telia med portföljvikterna 7,8, 6,3 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #aktier   #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond steg 1,4 procent i augusti, största försäljningar i SKF, Sandvik och Atlas Copco  

  Lannebo Mixfond steg 1,4 procent i augusti, största försäljningar i SKF, Sandvik och Atlas Copco

  Lannebo Mixfond steg 1,4 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det är stor spridning i utvecklingen på världens aktiemarknader i år.

  "Det brukar vara ett svaghetstecken när aktiemarknaderna går åt olika håll. Det tillsammans med att framåtblickande ekonomiska indikatorer pekar mot en tillväxtdämpning är en förklaring till att vi minskade aktieandelen i fonden under månaden", skriver förvaltarteamet.

  Fondens aktieandel uppgick till 45 procent vilket var en minskning med 13 procentenheter jämfört med aktieandelen vid utgången av juli. Fondens största försäljningar gjordes i SKF, Sandvik och Atlas Copco.

  De innehav som påverkade fonden mest positivt var NCC, Storebrand och Sbanken. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Pandox, Huhtamäki och Trelleborg.

  De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Kinnevik och Novo Nordisk med portföljvikterna 3,1, 2,9 respektive 2,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Nordic Equities steg 3,7 procent i augusti, valt att gå mer defensivt i fonden  

  Lannebo Nordic Equities steg 3,7 procent i augusti, valt att gå mer defensivt i fonden

  Lannebo Nordic Equities steg 3,7 procent i augusti, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att utfallet av månadens makrostatistik var något svagare än väntat framför allt i USA. Inköpschefsindex gick ner från höga nivåer samtidigt som det skapades färre jobb än väntat.

  I Europa var utfallen ungefär som väntat och tillväxttakten har planat ut under sommaren efter en svag inledning på året.

  Fondens innehav i danska Novo Nordisk ökades på medan DNB och Kinnevik är nya innehav. DNB bedöms gynnas av en förbättrad bostadsmarknad, samtidigt som risken upplevs minska i verksamheten i och med att oljesektorn i Norge växer igen.

  Tre innehav har avyttrats i form av Sandvik, Atlas Copco och SKF.

  "Vi har valt att gå mer defensivt i fonden. Anledningen till det är att flera makroekonomiska signaler börjar uppvisa svaghetstecken samt att ett ökat behov av investeringar sällan är bra för lönsamheten i verkstadsbolag", skriver förvaltarteamet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Volvo och Skanska med portföljvikterna 7,8, 4,0 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds