Logga in   |  Bli kund

Banner_1.png

Fondnyheter

 • Norron Select får grönt hållbarhetsbetyg av Movestic  

  Norron Select får grönt hållbarhetsbetyg av Movestic

  Kapitalförvaltaren Norrons fond Norron Select har fått det högsta av tre betyg för hållbarhet av Movestic Liv & Pension.

  Betyget innebär bland annat att man ska ha signerat UNPRI, utesluta vissa typer av investeringar, ha ett strukturerat arbete kring ESG-frågor och vara aktiv i sin påverkan som ägare.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fonderna som drabbas av Moberg Pharma kollaps  

  Fonderna som drabbas av Moberg Pharma kollaps

  Läkemedelsbolaget Moberg Pharma är i skrivande stund ner drygt 50 procent efter att man har släppt resultat från fas III-studien med MOB-015.

  PLUS Mikrobolag Sverige Index och Simplicity Småbolag Sverige är exponerade med 1,08 respektive 0,37 procent av fonderna. Detta enligt data från Morningstar, uppdaterat sista november respektive sista oktober.  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • UBS kan sälja sin fondplattform - BN  

  UBS kan sälja sin fondplattform - BN

  Schweiziska UBS kapitalförvaltning överväger att sälja sin fondplattform, UBS Fondcenter. Rörelsen kan gå för minst 500 miljoner schweizerfranc, motsvarande 4,8 miljarder kronor, uppger källor till Bloomberg News.

  Fondcenter tillhandahåller information om 65 000 fonder. En avyttring av den skulle vara ett försök för kapitalförvaltningen att vända på den negativa trenden.

  UBS kapitalförvaltning är en konstant underpresterare som fått genomgå omstrukturering. Ett tag var enheten aktuell för en potentiell fusion med Deutsche Bank. En avyttring av Fondcenter skulle vara ett steg i riktning mot bättre lönsamhet. Affären skulle också likna den som rivalen Credit Suisse gjorde med sin fondplattform när den fusionerades med private equity-uppbackade Allfunds.

  Enligt källor har UBS fört samtal med potentiella köpare för fondplattformen. UBS har avböjt att kommentera.  Taggar:
  #bank   #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Nystartade AuAg Silver Bullet ser stark efterfrågan och potentiell short squeeze i silvret  

  Nystartade AuAg Silver Bullet ser stark efterfrågan och potentiell short squeeze i silvret

  Branschfonden AuAg Silver Bullet A som startades i november backade 2,9 procent. Fonden ska leverera volatilitet och väntas gå upp/ner 2 till 3 gånger silverprisets rörelse. Det framgår av en månadsrapport.

  Silverpriset inledde november med en nedgång, men stabiliserades sedan och landade slutligen på 17 dollar. Detta motsvarar en negativ utveckling om 5,2 procent.

  Marknaden har varit överköpt och börjar nu stabiliseras, men prisrisk finns kvar till följd av att Commeriels fortfarande har relativt stora korta positioner.

  "Om Commercials inte lyckas kan vi få en short squeeze vilket skulle leda till kraftigt stigande priser", kommenterar fondens förvaltare Eric Strand.

  Efterfrågan på silver har blivit starkare och utbudet närmar sig en brist, under månaden uppvisade bolagen i fonden en särskild styrka, vilket är ett bra tecken för framtiden.

  Fondens jämförelseindex har avkastat 47,3 procent hittills i år.  Taggar:
  #commodities   #mutualfunds   #precious   #silver  

 • Fonderna som lyfts av Systemairs rapport  

  Fonderna som lyfts av Systemairs rapport

  Ventilationsföretaget Systemair släppte idag sin rapport för sitt andra kvartal. Rapporten visar på både ökad omsättning och vinst. Dessutom uppgick kassaflödet till 271 miljoner kronor (87).

  Aktien är när denna text skrivs upp nära tio procent hittills idag.

  Fonderna som är mest exponerade mot bolaget är bland annat Kavaljer Quality Focus, Taaleri Nordic Value Equity och Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige.


  [Tabell 1]

  Data från Morningstar.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november - positivt bidrag från NCAB, Sectra och Oncopeptides  

  Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november - positivt bidrag från NCAB, Sectra och Oncopeptides

  Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november, mot fondens jämförelseindex som steg 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att november börjat starkt med en optimism som drevs av bland annat att USA gått med på att minska importtullar på kinesiska varor, vilket Trump senare dementerade.

  "Vi är fortsatt försiktigt positiva till börsutvecklingen. Konjunktursignalerna ser något bättre ut än tidigare och statistiskt finns det ett visst stöd från säsongsmönstret då månaderna kring årsskiftet ofta är starkare än resten av året. Som vanligt finns det dock risker och den största av dem för närvarande är troligen handelsdiskussionerna mellan USA och Kina", beskriver fondens förvaltarteam.

  Månadens avkastning gynnades av NCAB, Sectra och Oncopeptides.

  Negativt bidrag kom från IAR Systems och NRC Group. Även Climeon fortsatte att utvecklats svagt, men förvaltarteamet tror på bolaget och är långsiktigt positiva.

  Aktievikten uppgick till 80,7 procent vid månadsskiftet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden Xvivo Perfusion, Evolution Gaming och Lindab.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Inför Årets Fonder 2019 – Nordiska aktörer dominerar och småbolagsfonder levererar i flera kategorier  

  Inför Årets Fonder 2019 – Nordiska aktörer dominerar och småbolagsfonder levererar i flera kategorier

  Den första gallringen för att ta fram toppkandidaterna till Årets Fonder 2019 är genomförd och trenden visar att det i år är de nordiska aktörerna som dominerar inom flertalet kategorier. Samtidigt ser vi att de traditionellt starka amerikanska fondbolagen i år har haft svårt att nå toppen. Enligt Mikael Tjäder, VD för Fondab som äger och driver Fondmarknaden.se så kan vi återigen konstatera att de fonder som förvaltas av de svenska och nordiska storbankerna, fortsätter att leverera toppresultat.

  Börsåret 2019 har varit en stabil resa uppåt på världens marknader och vi har sett fantastiska nivåer på ”all-time high”. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årliga avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Trots en underliggande oro hos investerare och ett känsligt geopolitiskt klimat så har börsen levererat en trevlig resa under året.

  Vi är fortsatt i första fasen med att ta fram kandidaterna inför Årets Fonder 2019, men den första gallringen indikerar ett övertag för småbolagsfonder inom flertalet kategorier. Fastighetsfonder har gått starkt under året och inom tillväxtmarknader så dominerar Östeuropa / Ryssland. 2019 har dessutom varit året för återkomsten av Hedgefonder som levererar många intressanta kandidater.

  Den svenska fondbranschen genomgår stora förändringar med en omfattande konsolidering som en följd av nya regulatoriska krav och PPM-systemets nya fondtorg. Vi ser ett minskat antal fondbolag i branschen och nystartade fonder lyser med sin frånvaro under 2019. Vi noterar att de fåtalet nystartade fonder som lyckats ta sig in på marknaden, har genomgående gjort så med en unik strategi eller ett mycket starkt förvaltarteam.

  Det hållbarhetskriterie som vi under förra året inkluderade vid urvalet av vinnare kommer självklart även i år att finnas med. Den, sedan januari 2019, nya märkningen på vår plattform för låg koldioxidrisk samt hållbarhetsbetyg från Morningstar har visas sig vara ett bra komplement för våra kunder när de väljer fonder. Intresset för hållbara investeringar ökar från våra kunder och det är självklart för oss att detta finns med i helhetsbedömningen när vi utser vinnarfonderna, säger Mikael Tjäder.

  Hur går processen till?
  Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de ca 1800 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknaden.se’s marknadsplats. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

  • Vi gör först en screening för att hitta aktuella kandidater, därefter görs en kvantitativ analys som fokuserar på fondernas riskjusterade avkastning sett över de senaste tre åren. Slutligen tittar vi på kvalitativa faktorer som kan påverka helhetsbedömningen. I den kvalitativa analysen tittar vi bland annat på om det varit förändringar i fondens förvaltningsteam eller om det gjorts justeringar i dess förvaltningsinriktning. Kontinuitet premieras.
    
  • Till detta tittar vi även på hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i sin fondförvaltning, där varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på miljö-, social- och etikparametrar. Som ett resultat av vårt ökade fokus på hållbarhet, genomgående i alla kategorier, har vi valt att inte utse någon vinnare i kategorin etiska fonder.

  Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Den sista månaden i fjol visade att mycket kan hända under årets sista veckor. Vinnarna kommer att tillkännages den 21 januari 2020 på Stora förmedlarmässan.

  Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se / Fondab AB

 • Flyttstopp inför årsskiftet  

  Flyttstopp inför årsskiftet

  Fondmarknaden.se kommer att ha ett stopp för in- och utflyttar i andelar och likvid inför årsskiftet. Det görs för att det över årsskiftet inte ska ligga flyttar som inte är färdigställda, då det kan orsaka att ofullständiga uppgifter skickas till dig som kund och till Skatteverket. Flyttanmälningarna tas dock emot som vanligt under denna period men hanteringen av dem återupptas enligt nedan datum.

  Fonddepå
  Andelsflyttar inom fonddepåer stoppas mellan 6 december 2019 och 7 januari 2020.

  ISK
  Flytt av likvida medel inom ISK stoppas mellan den 16 december 2019 och 7 januari 2020.

  IPS
  Flytt av likvida medel inom IPS kommer att stoppas mellan den 16 december 2019 till dess att vi mottagit statslåneräntan som förväntas rapporteras under januari.

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se

 • Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018  

  Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018

  Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till Årets Sverigefond 2018 av Fondmarknaden.se. Men hur har det gått i år?

  Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

  Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.
  “Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

  Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

  Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

  Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

  “Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

  Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbetet med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader  

  Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader

  Fondmarknaden.se rapporterar i oktobers handelsstatistik att fonder med USA-fokus varit mest populära under månaden.

  SPPs Aktiefond USA toppar listan med flest köpordrar men återfinns även på säljsidan. Desamma gäller för MSIMs US Advantage Fund som noteras som topp fyra för både flest köp och säljordrar under månaden.

  Förutom fonder med USA fokus är det fortsatt populärt med globalfonder, på köpsidan går det även att se en trend mot fonder med fokus på Indien, BRIC och Baltics. Exempel på det är Schroders BRIC och INVLs Baltic Fund, som köpts mycket av kunderna hos Fondmarknaden.se.

  Swedbank Robur Ny Teknik och Didner och Gerges Aktiefond Sverige återfinns bland de mest sålda fonderna för månaden. Båda fonderna har genomgått stora förändringar och båda har på senare tid bytt förvaltare.

  Didner och Gerges Aktiefond Sverige har historiskt presterat goda resultat, fonden har på sistone bytt förvaltare och haft det tuffare resultatmässigt. Swedbank Robur Ny Teknik bytte för cirka ett år sedan förvaltare och sparare fortsätter att sälja i fonden.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Nuvarande fokus gynnar globalfonder  

  Nuvarande fokus gynnar globalfonder

  Analytiker på fondbolagen har blivit mer positiva till globalfonder som kategori i den turbulenta tid som vi nu befinner oss i. Globalfonder är också den kategori av fonder som är absolut populärast bland de svenska fondspararna.  

  Globalfonderna slår andra fondtyper på fingrarna när det gäller popularitet. Enligt fondinformationsjätten Morningstar har segmentet globalfonder hela 40 procent av sparandet i aktiefonder. Inte mindre än en biljon svenska kronor återfinns i segmentet.

  Bakgrunden är naturligtvis att det ger en balanserad risk. Globalfonden investerar över hela världen vilket innebär att du får en exponering mot allt från USA och Sverige till tillväxtmarknaderna.

  Hur har utvecklingen sett ut i år?
  Globalfonderna har hos Fondmarknaden.se stigit med i snitt 24,5 procent. Det är något sämre än aktiefonder i stort men bättre än exempelvis tillväxtmarknadsfonder. Kurserna har tripplats sedan botten i mars 2009.

  Men hur ser framtiden ut?
  Flera kapitalförvaltare, däribland SEB, är skeptiska till utvecklingen av världsekonomin. Storbanken menar att osäkerheten kring konjunkturen kombinerat med politisk oro för allt från handelskrig till Brexit motiverar försiktighet och helheten ger en dämpad börsbild. Banken har för första gången sedan 2016 valt att undervikta aktier. Samtidigt lyfter man upp globala aktier.

  “Det kan därför vara klokt att se över diversifieringen mellan tillgångsslagen, men också inom tillgångsslaget aktier. Den globala aktiemarknaden erbjuder diversifiering via valutor, branscher, affärsmodeller och kundstrukturer, som gör att förhållandet mellan framtida avkastning och risk balanseras, något som kan vara klokt i tider av oro”, skrev banken i sin senaste utgåva av “Investment Outlook”.

  Fondjätten SPP Fonder är också mer positiva till globala aktier än vad man är för exempelvis svenska aktier eller tillväxtmarknadsaktier. Globala aktier har normalvikt medan svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier har undervikt i portföljerna hos SPP.

  “Positiva makrotal, centralbanksåtgärder samt positiva signaler kring handelskriget bidrog till nya högstanivåer för globala aktier. Vi har utnyttjat uppgången till att sälja en del globala aktier men är sammantaget fortsatt normalviktade inom globala aktier”, skrev fondjätten i en kommentar.

  Även bankjätten Citigroup har varit ute och lyft upp globala aktier. Kapitalförvaltaren bedömer att världens börser kommer att stiga till 2020.

  “Det är för tidigt att förklara det tioåriga globala börsrallyt som över, även om riskerna fortsatt är betydande”, skrev banken i en kommentar i oktober enligt Bloomberg News. Banken anser att USA-börserna kommer att leda vägen och att tillväxtmarknaderna ska underviktas.

  Slutsatsen är att i den turbulenta tiden vi lever i just nu erbjuder en global fond en större bredd och därmed också en lägre risk än vad enskilda länder gör.


  Möjligheter

  +    Bredd likt inga andra fonder
  +    Exponering mot hela världsekonomin
  +    Köper stora stabila företag i hela världen

  Hot
  -    Ofta hög avgift
  -    Tvingas nästan alltid köpa endast stora bolag
  -    Stor exponering mot USA - världens största ekonomi


  Analys producerad av Finwire 2019-11-07

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen  

  Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen

  Oktober månad var en bra börsmånad globalt. Högre företagsvinster än väntat i det tredje kvartalet gav kursuppgångar. Marknaden gläds samtidigt åt sänkt amerikansk styrränta och en uppskjuten Brexit. Under månaden fortsatte det att komma dubbla budskap om hur handelssamtalen mellan USA och Kina egentligen går.

  USA
  De amerikanska bolagen har generellt överraskat positivt och den amerikanska centralbanken sänkte räntan som väntat med 25 punkter. De amerikanska börserna har därmed stigit till all-time high.

  Fortfarande kommer dubbla budskap inom de viktiga handelsförhandlingarna. Uppgångar följde på besked att USA och Kina beslutat att skjuta upp tullar som skulle ha införts men Kina uppger sig också ha sagt sig tveksamma till möjligheterna till ett långtgående handelsavtal.

  Marknaden tog fasta på det positiva i en räntesänkningen av den amerikanska centralbanken Federal Reserve som dock samtidigt signalerade en paus i sänkningarna vilket fick marknaden att skruva lite på sig. Fed lade samtidigt till att de kommer att agera om utsikterna ändras betydligt.

  Vägledande bolag som överraskade positivt med sin rapport för det tredje kvartalet var Apple och Facebook. Spotifys aktie rusade efter att ha gjort en vinst, då analytikerna räknat med en förlust. Det fanns dock bolag som inte levererade lika bra siffror, där ibland Twitter vars aktie sjönk efter en svag kvartalsrapport.

  Tungviktaren Microsoft tog hem Pentagons molnkontrakt på 10 miljarder dollar och snuvade därmed rivalen Amazon på det prestigefulla kontraktet.

  Konkurrensen inom streamingbranchen hårdnar. Barclays spår att Apple kan få fler än 100 miljoner kunder på sin videostreamingtjänst inom ett års tid, vilket skulle kunna påverka marknadsledande Netflix, men även andra tjänster som AT&T-ägda HBO med flera.

  En stor-affär som bekräftats är samgåendet mellan Fiat Chrysler och PSA Group som äger bland annat Peugot och Citroën.

  Kvar i bilbranschen kan nämnas att GM:s aktie steg efter att ha gjort en högre vinst än väntat, även om vinstprognosen sänktes och en avslutad strejk kostat företaget betydligt mer än vad de flesta analytiker räknat med.


  Europa
  För Europas del har delårsrapporter, Brexit och utvecklingen i handelsfrågan varit viktiga inslag. Breda Stoxx600 har sett en uppgång under månaden.

  Även om utvecklingen har varit positiv i stort bör flera sänken nämnas. Bland Europeiska bolag kan kursslakten i Nokia nämnas efter sänkta utsikter. Ett annat finskt bolag som gjorde marknaden besviken var verkstadsjätten Wärtsilä vars aktie rasade på sämre siffror än väntat. Även prognosen för de kommande tolv månaderna var dyster. En annan aktie som backade var Deutsche Bank som gjorde förlust i det tredje kvartalet.

  Även i Sverige har bolagen överträffat vinstförväntningarna. Den svenska börsen nådde årshögsta under oktober och strax under rekordnivån från april 2105. Det Large Cap-bolag som överraskat mest positivt är Saab, men även Intrum och Ericson. På nedsidan återfinns storbanken Nordea som istället för vinst uppvisade en förlust. SSAB underpresterade också i analytikernas ögon.

  En bransch som inbördes sett stora skillnader är klädbolagen där H&M sticker ut på uppsidan med ett resultat över förväntan. En besvikelse blev istället MQ som tappat stort.

  En uppskjuten Brexit gladde de europeiska börserna något, även om uppgången var marginell vid detta beslut. Senare kom besked om nyval i Storbritannien vilket även detta sågs som positivt av Londonbörsen.


  Asien
  Börserna i Asien har också påverkats positivt av att den amerikanska centralbanken sänkt räntan och intar en försiktig hållning till framtida räntejusteringar. Även här har det varit rapportsäsong med vitt skilda utslag.

  Bland större bolag kan Samsung Electronics nämnas som mer än halverade sitt resultat i räkenskapsårets tredje kvartal. Japanska speljätten Nintendo däremot gladde marknaden med så väl högre vinst som omsättning i sin kvartalsrapport. Även Sony överraskade positivt och höjde samtidigt sin prognos för helåret.

  Kina har länge brottats med fallande bilförsäljning. Det går även trögt för elbilstillverkarna då Kinas regeringen har tagit bort subventioner på området, vilket påverkar branschen stort.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1753 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket