Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • ICA var en stark bidragsgivare för Evli Nordic i augusti - men fonden föll 4,2 procent  

  ICA var en stark bidragsgivare för Evli Nordic i augusti - men fonden föll 4,2 procent

  ICA var bland de positiva bidragsgivarna i Evli Nordics portfölj i augusti. Det framgår av en månadsrapport.

  Evli Nordic utvecklades negativt under månaden med en nedgång på 4,2 procent, medan jämförelseindex backade 0,9 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktieurvalet med en övervikt i industribolag i kombination med en undervikt i hälsobolag tyngde periodens avkastning.

  Geografiskt var det var det framförallt Danmark och Sverige som bidrog negativt.

  På bolagsnivå gynnades fonden av sitt innehav i ICA och avsaknaden av Ericsson och Nokia i portföljen.

  På minussidan märktes undervikten i Novo Nordisk samt innehaven i Orexo och Rockwool International.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Global backade 2,2 procent i augusti - missgynnades av Nexon, NetEnt, och Playtech  

  Evli Global backade 2,2 procent i augusti - missgynnades av Nexon, NetEnt, och Playtech

  Evli Global B backade 2,2 procent i augusti och avkastningen missgynnades framförallt av positionerna i Nexon, NetEnt och Playtech. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fondens aktieurval inom bland annat informationsteknologi och kommunikationstjänster tyngde utvecklingen.

  På bolagsnivå var det framförallt Nexon, NetEnt och Playtech som var de negativa bidragsgivarna.

  Fondens undervikt i finans och energisektorerna gynnade avkastningen. Även innehaven i NIC, Pandora och Generac Holdings bidrog positivt.

  Slutligen beskriver förvaltarna att man geografiskt sett missgynnades framförallt av sitt aktieurval i USA.

  Fonden investerar fortsatt i underprissatta bolag som genererar kassaflöden och innehar goda skuldåterbetalningsförmågor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli GEM utvecklades negativt i augusti - innehaven i Taiwan, Ryssland och Thailand tyngde avkastningen  

  Evli GEM utvecklades negativt i augusti - innehaven i Taiwan, Ryssland och Thailand tyngde avkastningen

  Tillväxtmarknadsfonden Evli GEM sjönk 4,9 procent i augusti, tyngdes bland annat av innehaven i Taiwan, Ryssland och Thailand. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fondens aktieurval inom vissa specifika sektorer under månaden bidrog till den negativa avkastningen.

  "De mest skadliga selektionseffekterna kom från industri, material och konsumentvaror", beskriver förvaltarna.

  Bland de positiva bidragsgivarna fanns finans- och hälsosektorerna. På enskild aktienivå var det fondens investering i China Medical System Holdings och ELAN Microelectronics som presterade starkast. Att man undvikit att ha Tencent i portföljen var även det något som blev gynnsamt.

  Geografiskt sett var det bland annat innehaven i Taiwan, Ryssland och Thailand som tyngde portföljens utveckling.

  Fonden har fortsatt som strategi att investera i lågt värderade bolag som genererar starka kassaflöden och har täckning över sina skulder.  Taggar:

 • Evli Short Corporate Bond steg för tredje månaden i rad i augusti, deltog i emission av NRC Group  

  Evli Short Corporate Bond steg för tredje månaden i rad i augusti, deltog i emission av NRC Group

  Evli Short Corporate Bond B steg 0,22 procent i augusti, vilket medför att fonden haft en nettouppgång på 3,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  De bästa sektorerna under månaden var tjänster, telekom och kapitalvaror. Samtidigt var det teknik, media och fritidssektorerna som presterade sämst.

  Emissionsaktiviteten var väldigt stilla under perioden och fonden deltog endast i en emission utgiven av NRC Group.

  Inför kommande månader ser fondens förvaltarteam en hög efterfrågan från investerare samt rekordlåga yields, vilket ger företag möjligheten att ge ut obligationer med lägre kuponger.

  Fondens yield var 1,2 procent med en duration på 2,1 år vid slutet av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Investment Management flaggar upp i Invisio  

  SEB Investment Management flaggar upp i Invisio

  SEB Investment Management har ökat sitt innehav i Invisio Communications till 5,03 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech   #telecom  

 • Skandia Nordamerika Exponering steg 0,4 procent i augusti - absoluta avkastningen gynnades av kronförsvagning  

  Skandia Nordamerika Exponering steg 0,4 procent i augusti - absoluta avkastningen gynnades av kronförsvagning

  Skandia Nordamerika Exponering 0,4 procent efter avgifter i augusti. Under samma period steg dess jämförelseindex 0,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn. Jämförelseindex är inte rensat utifrån dessa kriterier, varpå en avkastningsavvikelse mot index kan uppstå. Nettoeffekten av dessa exkluderingar var försumbar denna månad", skriver förvaltarna.

  Under perioden har fonden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemarknaden.

  Den svenska kronan försvagades mot dollarn, minus 1,7 procent, under perioden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev September  

  Nyhetsbrev September

  FMnewsletter.png

 • Räntemarknaden är en bubbla - men inget omedelbart hot att den ska brista enligt bedömare  

  Räntemarknaden är en bubbla - men inget omedelbart hot att den ska brista enligt bedömare

  Amerikanska räntefonder har stigit kraftigt på fallande räntor och många bedömare varnar för att det är en bubbla. En lösning i handelskriget mellan USA och Kina skulle kunna få bubblan att brista, men detta ligger långt bort enligt en bedömare och därför föreligger inte något omedelbart hot i närtid att den ska brista, skriver en krönikör på Bloomberg.

  Det är många osäkerhetsfaktorer i omvärlden som tynger världsekonomin, där handelskriget mellan USA och Kina i spetsen är den mest negativa faktorn. Situationen har drivit ner räntorna och fallande räntor ger som bekant en ökad avkastning i räntefonder.

  Räntorna i Sverige är redan låga, minusränta, och därför har samma värdeökning i svenska obligationsfonder inte skett här. Artikeln fokuserar istället på den amerikanska marknaden.

  Läget i världsekonomin såg helt annorlunda ut för mindre än ett år sedan. Den amerikanska tioårsräntan var på väg upp och marknaden darrade när den passerade tre procent av rädsla för överhettning i den amerikanska ekonomin. Detta var innan handelskrigets klor satte skräck i marknaden. Då menade många bedömare i branschen att den långvariga uppgången i obligationsmarknaden var på väg att ta slut.

  När den amerikanske presidenten Donald Trump införde skattelättnader skulle ekonomin få en skjuts uppåt och den amerikanska centralbanken, Fed, hade istället ögonen på räntehöjningar, vilket i dagligt tal går under benämningen att räntorna skulle normaliseras eftersom den historiskt legat högre i genomsnitt. En normalisering av räntorna och det höga utbudet av statsobligationer som ges ut av staten skulle kräva högre avkastning för att attrahera köpare, alltså högre ränta.

  Det skulle dock inte dröja länge innan det såg mer sannolikt ut med räntesänkningar än räntehöjningar. Oron i handelskriget förstärktes också av svagare makroindikatorer globalt.

  Tongångarna blev istället att de västerländska ekonomierna inte hade något annat val än att fortsätta ge ut obligationer och centralbankerna fick köpa tillbaka dem och därmed sänka räntorna.

  Tillgången på billiga pengar, låga räntor, kan alltså komma att fortsätta ett tag innan bubblan brister, sammanfattar John Authers i en krönika på Bloomberg.

  De lägre förväntningarna i ekonomin ger alltså lägre långa räntor och investerare väljer hellre kort duration, korta räntor för att minska risken. Det tenderar att minska ränteskillnaderna och nyligen så blev de korta räntorna högre än de långa, vilket går under benämningen inverterad yieldkurva; något som historiskt varit ett förebådande om en lågkonjunktur.

  Vad skulle då kunna göra att räntebubblan riskerar att brista (och att de återigen blir positiva skillnader mellan korta och långa räntor)?. Det största hotet, om man har obligationer i sin portfölj, är alltså om ett övertygande handelsavtal kan träffas mellan USA och Kina. Detta anser Authers på Bloomberg vara osannolikt i nuläget, men väldigt nyligen såg marknaden detta som något som faktiskt skulle kunna inträffa, rent av var huvudscenariot.

  En överenskommelse mellan kombattanterna att inte höja tullarna skulle också minska trycket på den amerikanska centralbanken att sänka räntorna. Men så sent som under den senaste veckan utökades de istället.

  Sammanfattningsvis kan sägas att obligationsmarknaden är en bubbla, men att det inte finns något omedelbart hot som kan få den att brisera i närtid.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Fondmarknaden.se's Aktiva portföljer utklassar index  

  Fondmarknaden.se's Aktiva portföljer utklassar index

  Fondmarknaden.se's fyra aktiva portföljer har under det senaste året utklassat sina respektive jämförelseindex med den riskjusterade avkastningen. Portföljerna, som förvaltas aktivt av Fondmarknaden.se's investeringskommitté, investerar åt Fondmarknaden.se's kunder i flera fonder och tillgångsslag med målet att leverera bra avkastning till en risknivå som är anpassat efter kunden.
      
  Hur har portföljerna presterat under 2019?
  -    Vår defensiva portfölj Aktiv Defensiv har en årsavkastning på +10,8% till en mycket låg risknivå. Aktiv Balanserad har till en medelrisk levererat +15%, och de två tillväxtorienterade portföljerna Aktiv Offensiv och Aktiv Tillväxt har presterat +23,6% respektive +21,8% under 2019.

  Portfolio_YTD.jpg

  Hur har ni genererat de fina avkastningssiffrorna?
  -    Börsen har varit väldigt stark under året och vi har kunnat ta hem vinster på 20-30 procent i bland annat flera USA-fonder där vi gjort fina investeringar i teknik- och småbolagsfonder. Vi har strategiskt valt att ha stor exponering mot båda dollar och euro som gett en god valutaeffekt och bidragit till den goda avkastningen som vi levererat till våra kunder.

  Med en stor osäkerhet på börsen, hur ligger risknivån i den aktiva förvaltningen?
  -    Vi har aktivt arbetat för att samtliga fyra portföljer ska ligga på en lägre risknivå än sina respektive jämförelseindex. Genom bra diversifiering och riskspridning så har vi kunnat dra ned risken i portföljerna samtidigt som vi har presterat högre avkastning än index i tre av fyra portföljer.

  Hur ser ni utvecklingen för portföljerna under hösten?
  -    Börsen och marknaderna är mer volatila och samtidigt inväntar vi flera känsliga geopolitiska händelser under hösten. Det pågående handelskriget mellan USA och Kina, Brexit och regeringskriser i Sydeuropa är några orosmoln som vi förväntar oss kommer att påverka marknaderna. Vi justerar portföljernas exponering och kommer att hålla ett bra öga på riskerna. Samtidigt ser vi fina möjligheter och fonder som vi tror kommer att leverera mycket goda resultat även under mer osäkra tider.

  Vill du veta mer om våra Aktiva portföljer, kontakta gärna mig eller läs mer här .

  Nils Thulin, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se
  08-545 186 03
  nils.thulin@fondmarknaden.se

   


  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Analys Tillväxtmarknader - Minskade risker i tillväxtmarknader med sänkta räntor  

  Analys Tillväxtmarknader - Minskade risker i tillväxtmarknader med sänkta räntor

  Intresset för tillväxtmarknader har generellt sjunkit, men specifikt för Asien på grund av handelskriget mellan USA och Kina.

  Även osäkerheten globalt med brexit och den italienska regeringskrisen spelade in, men även de eskalerande demonstrationerna i Hongkong vilket är en nagel i ögat för Kina, inte minst inför 70-årsfirandet av den kinesiska republiken. 


  Enligt JP Morgan som förvaltar flera fonder inom tillväxtmarknader så är de viktigaste riskerna i det korta perspektivet en fortsatt minskande global tillväxt, handelsspänningar och en stark dollar. Riskerna anses dock ha minskat då stora centralbanker sänker räntorna mer nu jämfört med tidigare år.
  Riskerna inom emerging markets har hängt kvar sedan i fjol, kopplade till just risker med den globala handeln och tillväxten.

  Här såg förvaltare möjligheter att köpa in sig i de mest högkvalitativa bankerna på tillväxtmarknader, enligt JP Morgan har också dessa innehav har varit de främsta bidragsgivarna under det första halvåret i år.

  Ett specifikt område som kan gynnas av duvaktiga centralbanker är realtillgångar som till exempel infrastruktur. Pekka Niemelä som är förvaltare på United Bankers bekräftar bilden av att detta område ses som betydligt mer populärt än vad de var för bara mindre än tio år sedan.

  På tillväxtmarknaderna anses infrastrukturbolagen mer tillväxtorienterade, samtidigt som de är mindre skuldsatta jämfört med liknande bolag på utvecklade marknader. Värderingsmässigt handlas de också till lägre multiplar idag.

  Niemelä pekar även ut naturgasbolag som ett intressant investeringsområde. De anses ha en intressant underliggande tillväxt av att många länder vill använda mindre kolkraft.

  De råvaruproducerade tillväxtmarknaderna har gynnats av stigande ädelmetaller som guld och silver under hela sommaren. Osäkerhet både geopolitiskt och finansiellt har lett till att fler och fler diversifierat sig och köpt ädelmetaller för att säkra värdet på sina tillgångar. Detta gäller inte minst centralbanker.

  När börsen stabiliserats och vänt upp har istället ädelmetallerna konsoliderat och inte vänt ner vilket tyder på en underliggande styrka, enligt Mattias Gromark som förvaltar ädelmetallfonden Pacific Precious.

  Kapitalförvaltaren Alfred Berg har neutral vikt mot tillväxtmarknader. Inom kategorin har ryska aktier stigit mest medan asiatiska faktiskt ligger på minus sett över 12 månader.

  "Vi gillar ryska aktier bäst eftersom dessa också understöds av kontinuerligt stigande vinstprognoser. Även östeuropeiska aktier gynnas av stigande vinstestimat, medan asiatiska vinstestimat istället faller", skriver Olavi i den senaste månatliga rapporten.

  I bland annat Sydamerika märks stora skillnader länderna emellan: Brasilien tyngs av en avsaknad av återhämtning i BNP-tillväxten och oro runt den sannolika omfattningen av pensionsreformer som har resulterat i vinsthemtagningar.

  Mexiko däremot gynnas av den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin, samt av vinsthemtagningar i Brasilien.

  Sorgebarnet Argentina fick nyligen skräpstatus CCC- av Standard & Poor. Kreditvärderingsinstitutet imponeras inte av regeringens plan att förlänga löptiden på skulder på 100 miljarder dollar som innebär en risk att de inte kan betala sina skulder. En ljuspunkt i mörkret är att Kina fördjupar sitt handelsband med landet. Här handlar det om infrastruktur för att kunna frakta soja och majs. Kina är den främsta köparen av argentinska sojabönor.

  I Ryssland som alltså sticker ut på uppsidan så är den ryska storbanken Sberbank ett exempel. Sberbank beskrivs ha investerat tungt i teknologi, framförallt sitt mobila bankerbjudande, vilket har medfört tillväxtmöjligheter ihop med ökad kostnadseffektivitet. 

  En annan ljuspunkt har varit indiska HDFC Bank och den indiska finanssektorn i stort, då den återhämtat sig från oro kring andelen uteblivna betalningar som inleddes under förra sommaren.
  För Sydafrika anser JP Morgan att reformer inte har gått så fort än vad optimistiska investerare hoppats på. Å andra sidan har ökningen av guldpriset hjälpt gruvbolagens intäkter.


  Möjligheter
  + Infrastruktursatsningar
  + En svag dollar om amerikanska räntorna sänks
  + Höga ädelmetallpriser  

  Hot
  - Lägre global tillväxt
  - Handelsspänningar
  - Stark dollar

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Atlant Stability Offensiv har parerat stökig börs  

  Atlant Stability Offensiv har parerat stökig börs

  Den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Stability Offensiv tog hem priset som bästa hedgefond 2018. Men hur har det gått i år? Vi har talat med Atlant Fonders chefsförvaltare Anders Kullberg om året hittills och hur utsikterna inför hösten och vintern ser ut.

  Fonden har stigit med 3,4 procent under årets sju första månader. Det går att jämföra med Atlant Stability Offensivs målsättning som är en avkastning om minst 5 procent över "SSVX 90 dagar" per år. Risken skall samtidigt vara väsentligt lägre än för aktiemarknaden. Fonden har riskklass tre av sju.
   
  ”Vi är nöjda med hur fonden har utvecklats hittills i år och vi följer plan för att nå vårt årliga avkastningsmål. Det har varit en stökig vår och sommar med handelskrig, brexit och inbromsande ekonomisk tillväxt. Centralbankerna har också börjat att agera. När det varit rörelser på börsen har vi parerat det som vi skall”, säger Anders Kullberg.
  Utmärkelsen från förra året var naturligtvis en fjäder i hatten för hedgefonden, men enligt Kullberg finns det aldrig tillfälle som förvaltare att slå sig till ro.
   
  ”Det viktiga är att vi hela tiden presterar och att målen nås. Även i år har vi levererat”, säger han.
  Blickar vi framåt i spåkulan är det många saker som ser svajigt ut enligt Kullberg. Han menar att det finns två olika vägar.
   
  ”Det är tydligt att det just nu är två krafter som tävlar om tolkningsföreträde på marknaden. På den positiva sidan - ultralåga räntor i Europa samt förväntningar om ytterligare minst tre snabba räntesänkningar i USA i kombination med förväntningar om en upplösning av handelskonflikten mellan Kina och USA. På den negativa sidan - oro för att när den ekonomiska aktiviteten nu vänder ner kommer inte centralbankernas räntesänkningar och stimulanser att vara tillräckliga för att kompensera för en avtagande vinsttillväxt. Detta i kombination med i många fall rekordhög skuldsättning ger en farlig cocktail.”
   
  Situationen är kort och gott farlig, enligt fondbolaget. Hur har då Atlant Stability Offensiv positionerat sig för att hantera utvecklingen?
   
  ”Vi har sedan en tid tillbaka en avvaktande hållning till börsen. Inför september har vi positionerat våra fonder utifrån en förhöjd risk för ett fortsatt negativt börsklimat”, säger förvaltaren.
   
  Han är också, likt vissa andra bedömare i marknaden, skeptisk till hur effektivt det penningpolitiska instrument de facto är. Centralbankerna sänker nu räntan, men att det skulle få någon väsentlig effekt i ekonomin är hedgefondsförvaltaren skeptisk till.
   
  ”Vi är skeptiska till att de relativt begränsade räntesänkningar som kan genomföras från nuvarande nivåer skall kunna ha tillräcklig effekt vare sig på tillväxt eller inflation, och vi ser framför oss ett fortsatt anemiskt makroklimat tills handelskonflikten mellan USA och Kina är löst. Räntorna är redan väldigt låga och ligger på osunda nivåer som skapar bubblor. Företag skall inte kunna låna pengar gratis eller få betalt för att låna och man skall inte betala för att låna ut kapital till stater”, säger Kullberg.
   
  Rådet inför hösten blir således kort och koncist. ”Det är läge att vara försiktig. Bubblor har alltid spruckit tidigare.”


  Artikeln är framtagen av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Stor handel i amerikanskt inriktade fonder i augusti  

  Stor handel i amerikanskt inriktade fonder i augusti

  Hur handlade Fondmarknaden.se's kunder i augusti? I den samlade statistiken framgår att amerikanska fonder har varit en populär fondkategori att handla.

  Flest köpordrar av Fondmarknaden.se's kunder i augusti lades på SPP Fonders Aktiefond USA. Även på andraplats hamnar en amerikanskt inriktad fond: USA Advantage Fund som MSIM Fund Managements förvaltar.

  I statistiken framgår också att amerikanskt inriktade fonder utgör en tyngdpunkt på säljlistan där fyra av tio har USA-anknytning. Listan över de mest tio mest sålda fonderna toppas annars av en svensk tungviktare; Didner & Gerges Aktiefond Sverige.

  Vilka fonder har då varit mest populära att handla med?
  I listan över mest omsatta fonder märks uppstickaren Spiltan Fonder. Bland de 20 mest handlade fonderna lyckades Spiltan få med inte mindre än fyra fonder. På förstaplats återfinns Spiltans högräntefond, på tredjeplats deras Aktiefond Investmentbolag. Högt upp hamnade också Globalfond Aktiebolag och Aktiefond Småland. På andraplats av omsatta fonder återfinns Morgan Stanleys Global Opportunity Fund.

  Värt att notera är också att SPP fonder har fyra fonder med på topplistan, där Aktiefond USA är den mest omsatta av dessa. För Carnegie handlar det om två fonder på topplistan med Sverigefonden och Strategifonden.

  ”Vi kan se att trenden med stor handel och köp i USA-fonder fortsätter trots hög osäkerhet på den amerikanska marknaden. SPP Aktiefond USA toppar listan med antal köp och fonden har lyckats locka professionella investerare såväl som privatpersoner med fin avkastning och låga avgifter", skriver Nils Thulin på Fondmarknaden i en kommentar och fortsätter:

  "Svenska fonder har normalt sätt hög omsättning och Didner och Gerges Aktiefond Sverige toppar i augusti säljlistan. Den tidigare prisade fonden har haft väldigt svårt de senaste åren och nu börjar vi se hur investerare allokerar om till aktörer som presterar bättre resultat.”

  Fondmarknaden.se listar tre nya fonder i augusti som finns med i utbudet. Namnet som klingar mest bekant av dessa med säkerhet Coeli med sin Lividitetsstrategi-fond. Ingen av de tre tog sig dock in på de mest köpta eller sålda fonderna under augusti månad.


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1757 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket