Logga in   |  Bli kund

Fondpaket_Medelrisk.jpg

Fondnyheter

 • Skandia Korträntefond steg i april medan jämförelseindex tappade, kreditspreadar tillbaka på nivåer innan hösten  

  Skandia Korträntefond steg i april medan jämförelseindex tappade, kreditspreadar tillbaka på nivåer innan hösten

  Skandia Korträntefond utvecklades positivt i april med en uppgång om 0,10 procent. Detta medan jämförelseindex backade 0,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktie- och kreditmarknader fortsatte att handlas starkt under april. Börserna handlas i princip på rekordnivåer och kreditspreadar är tillbaka på nivåer som noterades innan isärspreadningen i höstas. Räntor började månaden med att stiga men föll tillbaka under den senare delen av april.

  På centralbankssidan levererade Riksbanken ett räntebesked som var mjukare än vad marknaden hade förväntat sig.

  "Trots att data har kommit in svagt och FED samt ECB varit mjuka så har Riksbanken haft en retorik som fått marknaden att tro att de inte skulle göra några större förändringar i sin räntepolitik. Så när Riksbanken valde att skjuta fram nästa räntehöjning till slutet av året eller till början av 2020, flacka räntebanan samt att kommunicera köp av statsobligationer till ett nominellt belopp av 45 miljarder kronor mellan juli i år och december nästa år, skapade det stora rörelser på marknaderna", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Även ECB gav räntebesked under månaden men kommunicerade inget nytt utan fortsatte hålla samma mjuka ton som tidigare, berättar man vidare.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Emerging Asia Equity steg en procent i april, ökat i China Life Insurance och WIN Semiconductors  

  Allianz Emerging Asia Equity steg en procent i april, ökat i China Life Insurance och WIN Semiconductors

  Allianz Emerging Asia Equity A USD steg en procent i april, vilket medför att fonden är upp 12,2 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Dennis Lai i spetsen skriver i en kommentar att fonden gick svagare än sitt jämförelseindex under månaden, vilket beskrivs som ett resultat av ogynnsam aktieallokering i Sydkorea, Filippinerna och Indien.

  På bolagsnivå var övervikter i Taiwan Semiconductor och China Tower ihop med en undervikt i China Mobile tre ljuspunkter.

  På minussidan märktes istället övervikterna i Hanwha Aerospace, Woongjin Coway och Zhuzhou CRRC Times Electric.

  Det gjordes ett antal förändringar i portföljen under månaden.

  Fonden avyttrade innehaven i olje- och gasbolaget PetroChina samt telekombolaget Grameenphone.

  Under perioden har man istället ökat innehaven i China Life Insurance och det taiwanesiska halvledarbolaget WIN Semiconductors.

  Vid utgången av månaden var de två största överviktade innehaven Mobile World Investment och Vincom Retail.

  På regional nivå är man överviktade Vietnam, Filippinerna och Bangladesh. Detta i motsats till Indien, Sydkorea och Kina som är undervikter i dagsläget.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan Global Corporate Bond utvecklades positivt i april, negativa till bilindustrin  

  JP Morgan Global Corporate Bond utvecklades positivt i april, negativa till bilindustrin

  Företagsobligationsfonden JP Morgan Global Corporate Bond A (acc) USD utvecklades positivt i april med en uppgång om 0,6 procent. Det medför att fonden är upp 5,6 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindexutvecklingen under samma period lyder 5,3 procent. Detta enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att från ett fundamentalt perspektiv så är de operationella trenderna fortsatt starka i USA. Man noterar att tillväxten i skuldsättning har avtagit markant, vilket är uppmuntrande givet den ökning som skett de senaste åren.

  Däremot har utbudet på företagsobligationsmarknaden i Europa ökat kraftigt, med tillägget att utbudet ändå har absorberats väl på marknaden.

  Från förvaltarhåll avser man att hålla ett extra öga på efterfrågan och utbudet i Europa under maj, då man väntar sig ett högre utbud inför ledighetstider och andra faktorer som kan sänka efterfrågan.

  Fonden utvecklades positivt i april, vilket hänförs främst till allokeringen inom energisektorn. Detta trots att den har reducerats från övervikt till undervikt. Det drevs främst av en övervikt mot Western Midstream Operating, vars kreditspreadar gick ihop på branschnyheten att Chevron förvärvar Anadarko.

  På minussidan märktes däremot undervikten mot bilindustrin.

  "Ford, BMW och Daimler är våra största undervikter givet oro runt potentiella ratingnedgraderingar och efterfrågan på bilar globalt, särskilt i Kina", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Trots att man har en negativ syn på sektorn gick den starkt med anledning av ett naturligt högt beta-tal.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Strategic Growth utvecklades positivt i april, brittiska Games Workshop en ljuspunkt  

  JPM Europe Strategic Growth utvecklades positivt i april, brittiska Games Workshop en ljuspunkt

  JPM Europe Strategic Growth A EUR utvecklades positivt i april med en uppgång om 2,4 procent, vilket medför att fonden är upp 17,9 procent hittills i år. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 19,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det finns tecken på att investerare har varit långsamma på att återvända till marknaden med sitt kapital. Det antyder på att det finns pengar som sitter på sidlinjen och som kan komma att sättas i arbete igen, givet de positiva vinsttillväxtutsikterna för resterande del av 2019.

  Det finns dock flera stora risker på marknaden i dagsläget, däribland handelsspänningarna mellan USA och Kina, uthålligheten i kinesisk makrodata samt Brexit-situationen i Storbritannien.

  Fonden utvecklades positivt under perioden men svagare än jämförelseindex.

  På aktienivå var en ljuspunkt brittiska Games Workshop som tillverkar krigsspel. Siffror från bolaget visade på fortsatt positivt momentum ihop med en utdelning som var högre än förväntat.

  Även avsaknad av innehav i hotell- och restaurangkedjan Whitbread gynnade fonden då företaget rapporterade en vinst som var svagare än väntat samt sänkte guidance för 2020.

  På minussidan märktes dock undervikt i den tyska mjukvarujätten SAP. Aktien utvecklades väl efter starka kvartalssiffror.

  De största överviktade innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, Unilever och LVMH. I den andra vågskålen med de största undervikterna återses Siemens, Anheuser-Busch och AstraZeneca.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv utveckling för Danske Invest Emerging and Frontier Markets i april  

  Positiv utveckling för Danske Invest Emerging and Frontier Markets i april

  Danske Invest Emerging and Frontier Markets utvecklades positivt och i linje med jämförelseindex under april med en uppgång om 2,2 procent, vilket medför att fonden är upp 13,3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Finans stod för 15,4 procent av allokeringen på sektornivå vid månadsskiftet, följt av sällanköpssektorn med 13,6 procent.

  Kina utgjorde 13,5 procent av allokeringen sett till länder, med Indien på andra plats med portföljvikten 12,3 procent.

  Ingen förvaltarkommentar ges denna månad.  Taggar:

 • Danske Invest Lux Global Inflation Linked Bonds backade i april, gått något bättre än index i år  

  Danske Invest Lux Global Inflation Linked Bonds backade i april, gått något bättre än index i år

  Danske Invest Lux Global Inflation Linked Bonds backade 0,4 procent under april i linje med jämförelseindexet, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 2,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 2,7 procent, vilket är något sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att de globala tillväxtutsikterna förbättrades i april efter mer positiv lånetillväxt i Kina samt europeiska industriproduktionssiffror som var bättre än väntat.

  I den andra vågskålen återfinns duvaktiga centralbanker, så yielderna var totalt sett oförändrade eller något högre under månaden. Återhämtningen i oljepriset som inleddes i början av detta år fortsatte och bidrog till ökade inflationsförväntningar.

  På svenskt håll har den svenska centralbanken överraskat marknaden med att vara mer duvaktig än väntat, medan i Storbritannien förlängdes Brexit-deadlinen ytterligare till slutet av oktober.

  Under april valde man att undervikta femåringen mot tioåringen inom det europeiska segmentet ytterligare.

  Vid inledningen av maj var den största positionen i fonden övervikt i amerikansk femårig statsobligation mot tioårig.  Taggar:


Våra fondnyheter

 • Norden tuffar på  

  Norden tuffar på

  De nordiska börserna har tuffat på hittills i år. Samtliga index pekar uppåt och i toppen av de nordiska länderna finns Stockholmsbörsen med en uppgång om 14,7 procent, bland annat dopad av en svag valuta. Dyraste börsen är Köpenhamn. Tillväxtmässigt väntas de svenska bolagen växa långsammast. Makroekonomiskt är det inte något land som haltar betydligt. Oro finns naturligtvis för handelsfrågan.

  Makroekonomiskt läge
  Det ser generellt ganska bra ut i Norden. Samtliga länder växer och arbetslösheten är låg. Politiskt är det, även om det blir val i Danmark, stabilt. Odin Fonder kallar området för en värld i miniatyr. Norden har nämligen en diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet.

  Ränteläget i de nordiska länderna fortsätter att vara lågt. Sverige har minusränta, Danmark och Finland, som är med i eurosamarbetet, har nollränta medan Norge har en ränta om 1 procent.

  Norge släpper sitt räntebesked nu på torsdag. Förväntningarna är att räntan ligger kvar oförändrad. Handelsbanken har nyligen i en analys pekat på att man förväntar sig att den norska centralbanken skjuter upp sin höjning till i september, istället för i juni.

  Förväntningarna på tillväxten skiljer sig lite åt mellan de olika nordiska länderna. Sverige som är den största ekonomin väntas växa med 1,7 procent i år och 1,8 procent nästa år, ned från 2,5 procent i fjol. Danmarks tillväxt öka till 1,9 procent, från 1,5 procent i fjol. Därefter väntas den falla ned till 1,2 procent, enligt Bloomberg sammanställning.

  Världen i miniatyr
  Börserna i Norden har också stora bolag inom samtliga sektorer, men inte på respektive börs. Sverige har exempelvis en stor finanssektor men vi saknar ett noterat försäkringsbolag. Det är inga problem för det finns i övriga Norden. Norge är exempelvis stora på energi och shipping, vilket är sektorer som är svaga i Finland och Sverige. Finland i sin tur är exempelvis stora på papper och massa.

  Börsutveckling
  Hur har då börserna gått? Stockholmsbörsen har gått starkast med en uppgång på 14,7 procent följt av Köpenhamnsbörsen som stigit 12 procent. På tredje plats kommer Oslobörsen med en uppgång om 8,9 procent. Sist kommer Finland med en börsuppgång på 6,4 procent.

  Den starka utvecklingen innebär inte att man har högst värdering. Enligt Factsets gigantiska databas är p/e-talet högst för Danmark, 17,8. Det har stigit från 14,9 vid årsskiftet och 14,3 i maj i fjol. Sverige har ett p/e-tal på 15, upp från 12,9 vid årsskiftet efter höstens börsturbulens. Vid utgången av förra året var värderingen 14. Oslobörsen är billigast med ett p/e-tal på 12 medan Finland ligger i mitten med 14,1.

  Förväntad vinsttillväxt
  Vinsttillväxten väntas bli högst i Oslo, 22,5 procent. Lägst är den förväntade tillväxten i Sverige vid 8,8 procent. Sverige sticker också ut. Analytikerkollektivet har höjt sina tillväxtprognoser för övriga länder men sänkt den för Sverige. Vid årsskiftet räknade analytikerna med att Sverige skulle växa 9,3 procent.

  Finland har haft en totalt motsatt utveckling. Vårt östliga grannland låg i botten vid årsskiftet med en förväntad vinstökning om 8,7 procent. I dag ligger den vid 13,5 procent.

  Slutsats
  De nordiska börserna väntas på bred front öka sina vinster under det kommande året. Ökningstakten är såklart olika då nationerna har olika näringsliv. Det finns också ett stöd i form av en underliggande ekonomisk tillväxt i samtliga ekonomier. Ränteläget är lågt vilket brukar gynna aktier. Värderingen av börserna sticker inte heller ut. Köpenhamn har dock en värdering som är högre än USA-börserna. 

  Fondmarknaden.se har totalt 51 olika nordiska aktiefonder att välja mellan.

  Möjligheter
  + Låg ränta
  + Stabila ekonomier
  + Bredd i avseende sektorer

  Hot
  - Eskalerande globala handelskonflikter
  - Ökad politisk osäkerhet
  - Fortsatt avmattning av ekonomin

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondmarknaden.se's kunder köpte småbolag och tillväxt i april  

  Fondmarknaden.se's kunder köpte småbolag och tillväxt i april

  Fondmarknaden.se’s kunder köpte på sig tillväxt- och småbolagsfonder under april. I säljlistan återfanns amerikanska fonder samt enskilda tillväxtländer såsom Vietnam, Kina och Indien. Det visar en sammanställning från handelsplatsen.


  Köpsidan toppades av Baltic Fund från INVL Asset Management. Fonden investerar likt vad namnet antyder i de baltiska länderna. På andra plats kommer en europeisk tillväxtfond från Jupiter och på tredje plats US Advantage Fund från Morgan Stanley. Först på femte plats kommer en svensk fond, Spiltans Högräntefond.

  På säljsidan återfanns amerikanska fonder från SPP Fonder, Alliance Bernstein och Morgan Stanley.

  Mest handlade fonder var Cliens Småbolag, Norron Target följt av Spiltan Högräntefond. Det var också en hög aktivitet i PriorNilssons specialfond Realinvest.


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Uber mot börsen sätter fokus på teknik  

  Uber mot börsen sätter fokus på teknik

  Trender kommer och går. Nyligen var det hett för teknikbolagen att stå utanför börsen och söka kapital för egen maskin. Företag som Uber, Spotify, Airbnb, Wework med flera önskade inte någon kvartalshets med rapporter, aktiekurser och krav från marknaden. Det var mer bekvämt att resa pengar i privat miljö.

  Tiderna förändras och nu söker i princip alla sig till Wall Street istället. Flera har redan noterats däribland Lyft, Spotify och Dropbox. Optionerna som de anställda erhåller måste också kunna realiseras någon gång.

  De bjässar som står utanför har i dag tydliga kommunicerade mål om en framtida notering. Inom kort tar Uber plats. Därefter har även aktörer som Airbnb, Pinterest och Wework samtliga flaggat för att man avser söka en notering på Wall Street. Elon Musks rymdprojekt SpaceX är ett av få bolag som inte uppgett att man inom sinom tid kommer att handlas på USA-börserna.

  Uber sätter stämningen i och med att noteringen är så stor och då den inträffar inom kort. Noteringsintervallet är 44-50 dollar per aktie, vilket ger ett börsvärde om 80-90 miljarder dollar. Det är fortsatt en bit från toppen. Apple, Amazon och Microsoft ligger alla på ett börsvärde över 900 miljarder dollar.

  Det kommer också att göra det enklare för sparare att köpa aktier i bolagen. Fidelity var länge en indikator på värderingarna i den privata miljön då fondjätten hade en fond som investerade i de onoterade teknikbjässarna.

  I takt med att bolagen noteras kommer det också att bli enklare och billigare för svenska sparare att spara i bolagen. Indexfonder och vanliga aktiefonder kommer framöver att investera i bolagen när de väl noteras.

  Hur har då teknikfonderna utvecklats i år?

  Fondmarknaden.se har totalt 27 fonder att välja från inom teknikområdet. Samtliga fonder har stigit. Bäst i år har JPMorgan - JPMF US Technology Fund (a) gått med en uppgång om 42,7 procent följt av Threadneedle Lux - Global Technology som stigit 41,1 procent. På tredje plats kommer Franklin Templeton - Technology Fund (acc) som ökat 40,4 procent.

  En intressant ny teknikfond som sedan starten i februari i år levererat en avkastning på 14,36% är fonden TIN Fonder - Core Ny Teknik. Fonden drivs av succéförvaltarna bakom fonden Swedbank Robur - Ny Teknik, Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Av deras månadsrapport framgår det att 40 000 kunder har investerat i fonden sedan starten och totalt placerat över 1 300 miljoner kronor.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Svenska börsbolagen har slagit förväntningarna  

  Svenska börsbolagen har slagit förväntningarna

  Den svenska rapportfloden har redan nått sin kulmen för den här gången. I det första kvartalet har bolagen presterat bättre än väntat i snitt, delvis förklarat av en dopning genom redovisning och en svag svensk krona. I skrivande stund har dock president Donald Trump utlovat nya tariffer i handeln vilket skapat oro runt om i världen.

  I den svenska rapportfloden har 75 rapporter än så länge inkommit där data kan jämföras med förväntningarna hos finansinformationsjätten Factset. Totalt har 44 rapporter varit starkare än väntat och 24 sämre än väntat. Sju stycken hade ett resultat som låg under 1 procent från förväntningarna.

  ”Överlag har rapportsäsongen varit bra, men resultaten har dopats något av IFRS 16-effekter* och den svaga kronan. Verkstadsrapporterna har generellt sett varit något över förväntningarna och framförallt har orderingången sett bra ut. Ericsson överraskade också på uppsidan. H&M var bättre än väntat, men där var förväntningarna extremt lågt ställda. Det som stuckit ut på nedsidan är bankerna, som haft större press på sina räntenetton än väntat”, säger Strands förvaltare David Lindström i en kommentar.

  Den svenska kronan har gynnat den svenska exportindustrin under perioden. Fallet i kronan är nu så stort att det ligger i en nivå med länder som drabbats av statskupp, skrev Nordea nyligen i en analys. Nedgången är dock positiv för börsen.

  Aktiespararnas analyschef Peter Malmqvist skriver i en kommentar att det är tillväxten som sticker ut.

  ”Osäkerheten inför rapportperioden var större än tidigare. De två senaste rapportperioderna hade levererat tillväxt, men klart under förväntan. Nu kan konstateras att utvecklingen detta kvartal var klart bättre än väntat och att tillväxten hoppat upp ett par snäpp jämfört med tidigare.”

  Malmqvist har också räknat på de 40 största bolagens vinsttillväxt. Plockas extremvärden bort har kvarvarande bolag en vinstuppgång om 9 procent. Totalt har 63 procent av komponenterna i undersökningen ökat vinsten. Medianvärdet för tillväxten är 8 procent. Det är enligt analyschefen bättre än de senaste två kvartalen.

  Analytikerkåren har trots att avvikelsen varit åt det positiva hållet inte höjt sina prognoser på bred front. I maj har 38 procent av justeringarna varit uppåt medan 41 procent varit nedåt, enligt Factsets databas. Det var första månaden sedan i januari som snittprognoserna har justerats ned. I april var det 39 procent höjningar och 36 procent sänkningar.

  Hur står sig då Sverige internationellt?
  I USA har vinsterna också utvecklat sig bra och resultaten har varit högre än vad analytikerkåren på Wall Street förväntat sig. Cirka 80 procent av bolagen har släppt sina siffror och inte mindre än 76 procent av bolagen har presterat bättre än väntat, 6 procent i linje och 19 procent har varit sämre än väntat, enligt en sammanställning från Factset. Det är högre än det femåriga snittet.

  Försäljningen har dock varit betydligt sämre. Försäljningen har i snitt varit 0,3 procent bättre än väntat, vilket är sämre än femårssnittet.

  Utsikterna är dock betydligt blekare. Analytikerna räknar med att vinsterna faller i det andra kvartalet för att sedan stiga i det tredje och fjärde kvartalet.


  *Den internationella redovisningsstandarden IFRS 16 trädde i kraft 1 januari 2019. Det innebär att operationell leasing nu måste anges i balansräkning, jämfört med att det tidigare enbart bokfördes i resultaträkningen. Till operationell leasing klassas bland annat kontorshyra (avtal längre än 12 månader) och leasing av bilar. Det här innebär för företag som hyr stor del av sina lokaler att skuldsättning i vissa fall kommer att öka dramatiskt.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Nyhetsbrev april 2019  

  Nyhetsbrev april 2019

  Fokus på positiva nyheter drev börserna vidare uppåt i mars
  Den amerikanska börsen fortsatte att stiga i mars medan uppgångstakten dämpats något sedan botten vid jul. Investerarna får vänta allt längre på ett handelsavtal mellan USA och Kina men positiva signaler därifrån gör att marknaden fortsatt inkasserar att ett avtal går i lås. Oron över en global konjunkturavmattning har dämpats. Positiva makrosignaler i början av april gav fortsatt stöd till börsuppgången. Det har till exempel skapat fler jobb i USA än väntat i mars. Läs mer

  Analys Nordamerika: Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA
  USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. Uppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt. Läs mer


  Fondmarknadens kunder köpte globalfonder i mars
  Bland de tio mest köpta fonderna på Fondmarknaden i mars var fyra globala aktiefonder, ihop med en global obligationsfond. Detta enligt en fondöversikt.

  Kundernas tilltro till globalfonderna sker mot bakgrund av en global tillväxtavmattning, samtidigt som de största centralbankerna nu intagit en mjukare hållning vad gäller potentiella räntehöjningar.  Läs mer

  Hur har det gått för robotrådgivarna jämfört med Fondmarknadens aktiva portföljer?
  Det är goda tider för robotrådgivning just nu, med många satsningar på olika håll och kanter. Lysa, Avanza, Nordnet och Nordea är några av de aktörer som satsar på området.

  Danske Bank har också lanserat sin populära robotrådgivare i Sverige och nyligen har även den norska storbanken DNB startat igång en liknande tjänst, vilket visar på att intresset är stort. Läs mer

  Till nyhetbrevet för april månad


  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA  

  Lägre värderingar, fortsatt ekonomisk tillväxt och avmattning i handelskrig talar för USA

  USA-börsen hade det tufft i fjol men har inlett året starkt. Det amerikanska börsindexet S&P 500 är hittills i år upp nästan 15 procent. Uppgången sker mot bakgrund av mjukare centralbanksuttalanden den senaste tiden där den europeiska centralbanken såväl som den amerikanska har dragit ned marknadens räntehöjningsförväntningar, vilket bidragit till börsuppgången globalt. Den amerikanska ekonomin väntas växa fortsatt starkt jämfört med många andra delar av världen, även om det finns risk för att ledande indikatorer kan ha toppat. Samtidigt är förväntningarna inför den stundande rapportsäsongen i USA relativt lågt ställda, vilket kan utlösa ytterligare uppgång. Värderingarna som ligger strax under det femåriga genomsnittet är inte heller särskilt höga.

  Räntekurvan har inverterats

  Detta har resulterat i att långräntorna fallit tillbaka väldigt hastigt. Räntekurvan i USA har inverterats för första gången sedan 2007, vilket betyder att den längre 10-årsräntan handlas under 3-månadersräntan. Spreaden mellan just tremånadersräntan och tioårsräntan har uppvisat den historiskt starkaste korrelationen mellan en invertering och en kommande recession. Det finns dock marknadsaktörer som ser positivt på den amerikanska ekonomin, med argumentet att data pekar på att ekonomin i landet är hälsosam.

  Framsteg i handelskriget

  Vidare har det gjorts framsteg vad gäller handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Flera bedömare tror även att ett handelsavtal mellan länderna är närmare efter Mueller-rapporten med ett positivt utfall för den sittande presidenten Donald Trump.

  USA:s och Kinas samtal uppges gå framåt på samtliga punkter. Kina skall även tagit ett kliv för att blidka USA när det gäller tekniköverföring. Detta i ljuset av att USA har anklagat Kina för att stjäla immateriella tillgångar och tvinga amerikanska bolag att genomföra tekniköverföringar. Många bedömare pekar på att ett ingånget handelsavtal kan förbättra konjunkturutsikterna och agera börsbränsle.

  De amerikanska teknikjättarna

  Förutom de makroekonomiska förutsättningarna är det en viktig fråga om de amerikanska teknikbolagen kommer leverera under 2019. IT-sektorn utgör den klart största delen av den amerikanska marknaden, med jättar som Apple, Microsoft och Amazon.

  Ett krav som lyfts upp av den politiska vänsterkanten i USA är att man ska bryta upp teknikjättarna. Dagens stora tech-bolag anser de har för mycket makt över ekonomin, samhället och demokratin i landet. Donald Trump är negativt inställd till det föreslagna konceptet, men i samband med varje skandal uttrycks missnöje globalt. Med ett presidentval på ingång är det tänkbart att liknande förslag lyfts upp igen för att blidka väljare.

  Summering


  Många bedömare är dock fortsatt optimistiska kring den amerikanska ekonomin. Det kombinerat med att sannolikheten ökat för ett handelsavtal mellan USA och Kina talar för ett fortsatt bra sentiment för amerikanska aktier. Vidare är förväntningarna på det första kvartalet för de amerikanska börsbolagen i dagsläget lågt ställda, vilket kan resultera i positiva överraskningar i USA framöver.

  Möjligheter
  + Nedrevideringar av bolagsvinsterna under början av 2019 har medfört lägre förväntningar
  + Den amerikanska ekonomin väntas växa i fortsatt god takt framgent
  + Handelskriget mellan USA och Kina är närmare en lösning

  Hot
  - En avmattning i den amerikanska ekonomin
  - Finns vissa signaler på recession som en inverterad räntekurva, samtidigt kan många ledande indikatorer ha toppat
  - En svag rapportsäsong nu i Q1 med försämrad guidance för helåret

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1757 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket