Logga in   |  Bli kund

BalansiPortfoljen.png

Fondnyheter

 • Guldpriset och ädelmetallsbolagen har historiskt stigit efter kriser - Pacific Precious  

  Guldpriset och ädelmetallsbolagen har historiskt stigit efter kriser - Pacific Precious

  Fonden Pacific Precious minskade 8,6 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under turbulenta tider med hög marknadsoro har meningen med guld och ädelmetallsbolag varit att de ska stå emot starkt, men fondförvaltarna medger att det stämt till hälften under årets nedgång, då guldet är upp cirka 6 procent medan ädelmetallsbolagen fallit med resten av börsen.

  "Värt att ha med sig är att under finanskrisen 2008 såg vi också kraftiga rörelser både i guldet och ädelmetallsbolagen men utfallet blev starkt efterhand som krisen förlöpte.", kommenterar förvaltarna.

  Det har kommit in starka rapporter från guldbolagen med kraftigt stigande vinster, men deras drift har i vissa fall påverkats av coronaviruset vilket därmed tyngt bolagen. Vid en jämförelse med den breda marknaden som väntas ha fallande vinster, är utsikterna, vid ett högt guldpris, betydligt starkare hos guldbolagen.

  Samtidigt har centralbankerna och regeringarna ökat stimulanserna med nytryckta pengar samt ökade balansräkningar, detta är något som enligt förvaltarna stärker argumentet till att äga guld.

  Fondens bäst presterande innehav i mars var Gold Bullion Securities, Xetra Physical Gold och Invesco Physical Gold.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Lunding Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies köptes i Pacific Explorer Dynamic under mars  

  Lunding Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies köptes i Pacific Explorer Dynamic under mars

  Fonden Pacific Explorer Dynamic minskade 14,1 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden föll marknaden och prisade in coroanvirusets påföljder på den globala ekonomin. Fonden agerade genom att minska aktievikten till att tidigt i mars vara på 80 procent, med en kassa om 10 procent samt en kortposition som vägde uppemot 19 procent.

  Lite över en vecka senare togs vinsten i den korta positionen hem och vid slutet av månaden var man förberedda på ytterligare marknadsfall och återtog en kort position.

  "Nedgångsperioden sker ofta i ett antal omgångar eller vågor med kraftiga uppåtrekyler på vägen tills marknaden hittar en botten", beskriver förvaltarna.

  Månadens starkaste innehav var Netease, Tencent samt de korta positionerna. På den negativa sidan utmärktes Banco Bradesco, ICICI Bank och Mahindra & Mahindra.

  Nya innehav i fonden är Lundin Gold, Techtronic och Silicon Motion Technologies.

  Under månaden såldes innehavet i Richter Gideon efter en stark kursutveckling, och samtidigt halverades Naspers och Cosan.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge investerade i mars i Nordea-obligation  

  Nordic Cross Credit Edge investerade i mars i Nordea-obligation

  Fonden Nordic Cross Credit Edge minskade 5,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gjorde fonden en mindre investering i Nordea Banks AT1 obligation.

  Exponeringsbeloppet var vid månadsskiftet 101,4 procent och fonden är till 65,6 procent investerad obligationer, med återstående 30,4 procent i kassa.

  Fondens tre största emittenter var per utgång av månaden Stadshypotek, Kommuninvest och svenska statsobligationer med portföljvikterna 7,7, 6,6 respektive 5,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kraftigt minskad exponering mot derivatinstrument i Nordic Cross Total Return Bond i mars  

  Kraftigt minskad exponering mot derivatinstrument i Nordic Cross Total Return Bond i mars

  Fonden Nordic Cross Total Return Bond Fund minskade 7,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Månadens resultat påverkades kraftigt av stigande kreditspreadar vilket späddes på av stora utflöden från företagsobligationsfonder. I Europa föll high yield index med ca 20 procent från topp till botten och i Sverige resulterade marknadens dysfunktionalitet i att flera av de dagligt handlade företagsobligationsfonderna tvingades stänga för inlösen.", kommenterar fondens förvaltare inledningsvis.

  Riksbanken tog beslutet att köpa företagscertifikat för att stabilisera marknaden, vilket ledde till att de stängda fonderna sedan kunde öppnas upp för handel igen.

  För att hålla en hög kvalitet beskriver förvaltarna att fonden har en bestämd strategi vid ökad turbulens och volatilitet. Först reduceras marknadsexponeringen fort, följt av att de enbart går in i stora marknader med hög likviditet och agerar opportunistiskt.

  Under den skakiga månaden minskades fondens exponering mot derivatinstrument från 50 till 4 procent. Fonden har inte varit tvungen till att sälja några innehav och står därmed redo att agera opportunistiskt med sin kassa samt AA-klassade obligationer på 39,7 procent av förmögenheten.

  Avslutningsvis trycker förvaltarna på att återhämtningen vid tidigare kriser har varit betydligt snabbare i obligationsmarknaden än i aktiemarknaden.

  De tre största innehavda emittenterna per utgången av månaden var Nordea Hypotek, Länsförsäkringar Hypotek och M2 Asset Management med portföljvikterna 10, 6,5 respektive 6,1 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya lägsta-nivåer kan vänta under våren, tror AGCM Asia Growth  

  Nya lägsta-nivåer kan vänta under våren, tror AGCM Asia Growth

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK minskade 9,6 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Gustav Rhenman beskriver att månaden bjudit på hög volatilitet samt en uppsjö av rapporter från innehaven i fonden. De flesta rapporterna visar på ett starkt fjärde kvartal 2019, men samtidigt guidar många av bolagen nu för ett svagare första kvartal under 2020.

  Det har gått ett flertal veckor sedan coronakrisens peak i Kina och Rhenman ser att landets ekonomi börjas stabiliseras. Tillverkningsindustrin har satts igång till 98 procent, men det som fattas är konsumenterna, som ännu inte är tillbaka till samma konsumtionsnivå som innan. Överlag har det ekonomiska läget i Kina förbättrats väsentligt fortare än vad analytikerna väntat sig.

  Fondens innehav inom internettjänster, telekom och hälsosektorn väntar sig knappt någon påverkan alls av krisen, men samtidigt har värderingarna kommit ner till följd av det massiva säljflödet.

  Ett av innehaven, JD.com, har utvecklats väl då bolaget lyckats ökat sin marknadsandel. Även NetEase och Tencent har presterat väl till följd av att både online gaming och efterfrågan på underhållning ökat kraftigt.

  Bland bolagen som utvecklats sämst finns finansbolagen DBS och UOB, vars aktier föll på rädslan över ökade kreditförluster.

  Avslutningsvis beskriver Rhenman att fonden fortsatt har en passiv positionering, då marknaden kan sätta nya lägstanivåer i vår, innan den vänder upp igen.

  Fondens tre största innehav var per utgång av månaden var Alibaba, Tencent Holdings och Baidu med portföljvikterna 8,7, 6 respektive 4,7 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktiv mars för DNB Renewable Energy retail som ökat innehaven i bolag med starka kassaflöden och balansräkningar  

  Aktiv mars för DNB Renewable Energy retail som ökat innehaven i bolag med starka kassaflöden och balansräkningar

  Fonden DNB Renewable Energy retail A minskade 22,4 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 18,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 27,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 13,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver fondförvaltarna Jon Sigurdsen och Christian Rom att coronavirusets negativa effekter främst syntes på de cykliska delarna av portföljen, där råvarubolag och företag inom energibesparing föll kraftigt. Samtidigt var bolag inom kraftgenerering och vindutrustning extra motståndskraftiga under månaden.

  Bland de innehaven som utvecklats starkast finns Longyuan, Futurefuel och Siemens Gamesa. Futurefuels aktie steg efter att bolaget rapporterat ett starkt resultat och annonserat en överraskande stor engångsutdelning.

  På den negativa sidan fanns Sunrun, Martinrea och Chemours, som alla tyngdes extra hårt av coronaviruset.

  Förvaltarna har varit aktiva i portföljen och ökat innehaven i ett flertal bolag. Fokuset hat legat på aktier med starka kassaflöden och balansräkningar som blivit översålda samt strukturella vinnare. I de bolagen som fått en osäkrare framtid till följd av coronaviruset har fonden minskat sina innehav.

  De största aktieköpen gjordes i Sunrun, TPI Composites och Magna International.
  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var China Longyuan, Renewable Energy Group och First Solar med portföljvikterna 8,2, 7,1 respektive 6,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Skapa balans i din portfölj  

  Skapa balans i din portfölj

  Världens börser har under fler veckors tid nu rasat och många sparare är oroliga för det rådande läget. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av det som händer och nästan omöjligt att förutspå framtiden. Nedan följer några punkter som vi tycker kan vara bra att tänka på.

  Se över din risknivå och sparhorisont
  Drabbas inte av panik, utan tänk igenom din ursprungliga plan - Vad har jag för riskvilja och sparhorisont för mitt sparande? När kommer jag behöva pengarna? Vad ska pengarna användas till? Är du fortfarande bekväm med din risknivå och har en lång sparhorisont så håll dig till din plan. Det är just för lägen som detta man har sin sparplan till.  

  Om du däremot kommer fram till att du har en för hög risk, eller behöver pengarna inom kort, är det kanske läge att se över din portfölj, och eventuellt omplacera, även om det innebär att ta en förlust. Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att ha korrekt risknivå i sin portfölj kontra sin faktiska placeringshorisont. Man vill ju i största mån undvika att behöva sälja fonder med förlust för att man är i behov av pengarna i det kortsiktiga perspektivet.

  Månadssparande sprider riskerna
  En viktig sak att komma ihåg är att vid oro på marknaderna så är det många som säljer av sina fonder när börsen går ner, men sedan missar att gå in i rätt tidpunkt när börsen vänder. Detta kan vara riskabelt och eventuellt medföra att man är med på det mesta av nedgången, men sedan går miste om en stor del av uppgången. Sanningen är att fler småsparare än man tror gör motsatsen till den gamla (och självklara) tesen; Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt, på grund av att man får panik och säljer när börsen står som lägst, och köper in sig igen när återhämtningen redan är ett faktum. Det är i stort sätt omöjligt att tajma marknaden så att man säljer på toppen och köper på botten. Därför är det viktigt att hålla sig till sin ursprungliga plan och sprida ut sina köp över tid, att månadsspara är ett jättebra sätt att få ner risken i sina köp, samt att få en långsiktig och bra utveckling. På så sätt köper man ibland på toppen och ibland på botten, men för det mesta där emellan.

  Hur kan man sänka risken i sitt sparande?
  Se över din portfölj, är du väldigt exponerad mot aktiemarknaden med aktiefonder kan du välja att öka andelen ränte- och hedgefonder. Det finns många alternativ och med olika risker. Gå gärna in på www.fondmarknaden.se och använd vårt sökverktyg för att hitta dina alternativ. Generellt sett så kan man säga att inom räntesegmentet så är företagsobligationer med lång löptid åt det mer riskfyllda hållet, och korträntefonder benämns oftast som säkrare. (Det finns så klart undantag i båda fallen).

  Hur ser framtiden ut?
  Att sia om framtiden är alltid svårt, men speciellt svårt i detta läge. Det är många faktorer som spelar in, till exempel  hur länge Coronasmittspridningen kommer att pågå. Ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv är ju en lång period att föredra medans ekonomiskt så är det tvärtom. Det enda vi vet är att detta är en tuff period på börserna och att det kan få stor påverkan på folks ekonomi. Vi är dock övertygade om att detta går över och för de flesta av oss så kommer det i slutändan att gå bra. Som vi sett historiskt så kommer börserna tillbaka, men det gäller att sätta sig ner och fundera igenom sin ursprungliga plan med sparandet, och inte drabbas av panik.


  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Coronasmällen i februari gav inget förändrat beteende hos Fondmarknaden  

  Coronasmällen i februari gav inget förändrat beteende hos Fondmarknaden

  Hos Fondmarknaden.se har de mest köpta fonderna under februari till större del än vanligt präglats av  mer defensiva fonder.

  Mot slutet av månaden fick de globala marknaderna en kraftig vändning nedåt till följd av oron för effekterna av Coronavirusets härjningar. Börsen förblev efter det volatil och orolig. Om man jämför flödena för fondhandeln, med 20 februari som bryttid, skiljer sig dock inte fondspararnas beteende märkbart. Detta gäller både på köp och sälj.

  Tittar man på köptoppen för hela februari har Spiltans högräntefond seglat upp till en förstaplats. Fondbolagets mest populära fond föregående månad var deras Aktiefond Investmentbolag, som både under förra och denna månaden är tredje mest köpta fonden.

  Andra fonder som blev populärare under månaden var bland annat Morgan Stanleys Global Opportunity Fund, Core Ny Teknik, Cliens småbolag och PriorNilssons Realinvest.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.   

 • Corona - ny pärs för Kina efter segt handelskrig  

  Corona - ny pärs för Kina efter segt handelskrig

  Den kinesiska aktiemarknaden föll kraftigt när Coronaviruset började sprida sig och landets styre tog till dramatiska och oprövade åtgärder genom att stänga ner stora delar av ekonomin.

  Coronavirusets utbrott inträffade i hjärtat av landet, Wuhan, som är en knutpunkt för resor och dessutom inför världens största reseperiod, det kinesiska nyåret.

  När börsen öppnade efter nyårsfirandet, som officiellt ställdes in, rasade kurserna men återhämtade sig gradvis och har sedan dess faktiskt gått bättre än de amerikanska och de europeiska börserna.

  Innan utbrottet hade landets BNP legat stadigt över 6 procent per år, men har i olika scenarion skruvats ner ordentligt. Morgan Stanley bedömer att tillväxten under det första kvartalet i år kan falla till 3,5 procent om inte industriproduktionen återställs till normala nivåer.

  Medan vissa analytiker hävdar att tillväxten kan halveras under ett kvartal menar andra att ekonomin tillfälligt kan minska. I ett sämsta scenario beskrivs en andra våg av Coronautbrott i landet.

  Humöret bland Kinas inköpschefer är det sämsta sedan finanskrisen 2008-2009. Kinas officiella inköpschefsindex för industrin rasade ända till 35,7 i februari, från att ha prickat det viktiga expansionsstrecket 50 föregående månad. Nivån är nu lägre än vad som sågs under finanskrisen 2008-2009 då indexet som lägst stod vid 38,8.

  En viktig bransch som fått stryk i det segdragna handelskriget är fordonsbranschen. Försäljningen har, mätt i årstakt, krympt under mer än ett års tid. I februari tvärnitade försäljningen på grund av att landets ”lock down”, vilket resulterade i en nedgång med 80 procent. Ytterligare en annan bransch som drabbats hårt är smartphoneförsäljningen som krympte 37 procent i januari.

  Ett osäkerhetsmoment är hur hårt flygbranschen drabbas av minskat resande i Corona-tider. Kina har nyligen signalerat att de är beredda att rädda konglomeratet HNA Group och sälja av bolagets flygbolag. HNA hör hemma i den hårt drabbade provinsen Hainan.

  Kina kommer att motverka negativa effekter av Corona genom nya stimulanser. Det kan bli tal om såväl sänkta företagsskatter och lättnader för företag inom nyckelbranscher för ekonomin.

  USA och Kina har tidigare enats om ett fas1-avtal, men en katalysator för landet, och något som skulle minska osäkerheten vore ett fas2-avtal, vilket dock kan ligga långt fram i tiden, inte minst mot bakgrund av den osäkerhet som råder i Coronatider.

  En negativ effekt av det utdragna handelskriget med USA är att många företag redan innan Corona sökt sig utanför Kina i jakt på nya leverantörer. Något som kan gynna grannländerna.

  En osäkerhet som kommer att bestå även efter Corona är den politiska oro som finns i Hongkong. Kommer protesterna att blossa upp igen och hur kommer i så fall Kina att agera. Risken för militära ingrepp är påtaglig enligt vissa bedömare.

  Kina har goda möjligheter att växa ekonomin igen, inte minst mot bakgrund av den enorma infrastruktursatsningen som skett under en längre tid. Det bästa exemplet på det är järnvägssatsningen “One belt, one road”.

  I skymundan av handelskriget och Corona har också den spända situationen i Sydostasien kommit. Hur kommer Kinas ökade militära närvaro i Sydkinesiska sjön att utveckla sig och hur agerar omvärlden? Kina har genomfört militärövningar med Ryssland, vilket USA inte ser på med blida ögon.

  Med den tekniska utvecklingen förändras efterfrågan på viktiga metaller. Här kan Kina sitta med trumf på hand då en stor del av sällsynta jordartsmetaller kontrolleras av Kina.


  Möjligheter
  + Fas2-avtal med USA
  + Stark efterfrågan när Coronaviruset svept över
  + Ökade förutsättningar för handel i regionen med infrastruktursatsningar


  Hot
  - En utdragen Coronaepidemi, eller ännu värre en andra våg av Corona.
  - Global recession
  - Flyttad produktion ur landet  

   

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.   

 • Hur ska man tänka och agera vid oro på världens marknader?  

  Hur ska man tänka och agera vid oro på världens marknader?

  Känner du oro när börsen går ner och funderar på att göra förändringar i din portfölj? Det är klart att man blir orolig när alla siffror är röda och marknaden är osäker, men då kan det vara bra att istället för att agera i panik, tänka på sin ursprungliga plan - Vad har jag för riskvilja och sparhorisont för mitt sparande?

  Är du bekväm med din risknivå och har en långsiktig plan så är det bästa rådet att hålla huvudet kallt i osäkra tider och inte drabbas av panik. Har du däremot en för hög risk, eller behöver pengarna inom kort, kan det vara läge att se över sin portfölj och eventuellt omplacera, även om det innebär att ta en förlust. Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att ha korrekt risknivå i sin portfölj kontra sin faktiska placeringshorisont. Man vill ju i störta mån undvika att behöva sälja fonder med förlust för att man är i behov av pengarna i det kortsiktiga perspektivet.

  Investeringskommittén på Fondmarknaden.se som förvaltar fyra portföljer i olika riskklasser för våra kunder gjorde en planerad omallokering i förra veckan.

  ”Vi har bytt ut fonder som vi anser har underpresterat och i vissa fall tagit in nya fonder som vi tror har förutsättningar till god riskjusterad avkastning i framtiden. I de fall vi inte tagit in nya fonder har vi istället ökat vikten i redan befintliga fonder. Dessa förändringar ska inte ses som en reaktion på de kraftiga börsrörelser som skett de senaste 10 dagarna, de har varit planerade redan innan börsfallet startade. Aktiv Förvaltning är en långsiktig spartjänst där vi inte agerar på kortsiktiga och tillfälliga marknadsrörelser. Skulle däremot vår långsiktiga syn på de globala börserna förändras så kommer vi självklart att agera och göra nödvändiga förändringar i våra portföljer”, säger Richard Kristoffersson och Mikael Tjäder från Fondmarknaden.se´s investeringskommitté.

   

  Investeringskommittén Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Coronaskräck satte börser i fritt fall  

  Coronaskräck satte börser i fritt fall

  Fallhöjden har varit stor på världens börser sedan Coronaskräcken slog till från all time high-nivåer. Coronaoron späs nu på av det kollapsande oljepriset och handeln på Stockholmsbörsen inleder veckan i likhet med världens börser, kraftigt nedåt.

  Så länge Corona spreds inom Kinas gränser höll sig världens börser lugna men när viruset fick fäste utanför Kina, spred sig oron till alla börser och branscher. Särskilt hårt drabbas flyg- och resebranschen, men även industrin och konjunkturkänsliga bolag drabbades hårt under Kinas omfattande nedstängning av ekonomin, så kallad ”lockdown”.

  Hur världsekonomin på sikt kommer att påverkas av Corona är ännu oklart. IMF (Internationella valutafonden) bedömer att den globala ekonomin kommer att växa långsammare i år än under 2019. I fjol var den globala tillväxten 2,9 procent.

  Kinas produktionsstopp har gjort att efterfrågan på olja minskat kraftigt, vilket fått oljepriset att falla. Oljekartellen Opec diskuterar i skrivande stund utökade neddragningar i produktionen för att försöka hålla priserna uppe.

  Även guld, som vanligtvis ses som en säker hamn vid fallande börser handlades ned ordentligt. Ädelmetallen såg säljtryck av aktörer som behövde få loss likviditet för att täcka sina växande förluster när aktiemarknaderna rasade kraftigt. Guldet fick dock en kraftig rekyl uppåt, så nedgången blev kortvarig.


  USA

  Coronaviruset satte USA-börsen i fritt fall. Risken för att Coronaviruset utvecklas till en pandemi har ökat, men trots det fick New York-börserna en kraftig rekyl uppåt. Flera faktorer bidrog:

  Den amerikanska centralbanken Fed sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till intervallet 1,0 – 1,25 procent. En sådan stor enskild sänkning tillhör undantagen och har enbart setts i tider av oro, som till exempel finanskrisen 2008, 9/11 och IT-kraschen.

  Joe Biden gick vinnande ur “Supertisdagen”, demokraternas primärval när 14 delstater röstar under en och samma dag. Joe Biden som var Barack Obamas vicepresident ses av marknaden som en mer stabil presidentkandidat än Bernie Sanders.

  Ett annat positivt besked var att den amerikanska kongressen bestämde om ett stimulanspaket på 8 miljarder dollar i kampen mot Corona. IMF och den italienska centralbanken lanserar också de, stödpaket på 50 miljarder dollar respektive 5 miljarder euro för att bekämpa Coronaviruset.

  Den viktiga amerikanska tioåriga räntan har fallit till rekordlåga nivåer. Den amerikanska staten får därmed en lägre räntekostnad på sin höga och stigande statsskuld. Många bedömare undrar om sänkningen av Fed är rätt recept då mer pengar i marknaden inte hjälper mot försörjningskedjan som fått ett stort avbräck i och med att Kina stängt ner många industrier och det tar lång tid att återstarta hela maskineriet igen. Fed kan därmed ha slösat bort en del av sin ammunition som eventuellt behövs i ett senare läge vid en lågkonjunktur för att få fart på investeringarna igen.

  Goldman Sachs tror inte längre på någon vinsttillväxt för amerikanska företag för helåret. Det kan jämföras med konsensus på en vinsttillväxt på sju procent i år.

  I början av månaden såg läget ljusare ut då inköpschefsindex för industrin steg över det viktiga expansionsstrecket 50, medan tjänsteindex fortsatte att stiga en bra bit över 50-strecket.


  Europa


  Årets uppgång på Stockholmsbörsen med 6 procent raderades på några få dagar när Coronaskräcken slog till. Även den svenska börsen fick en viss rekyl uppåt när den amerikanska centralbanken sänkte räntan.

  Tyska regeringen överväger stimulanser för att lindra påverkan på ekonomin från Coronaviruset. Det handlar om skattelättnader och individuellt företagsstöd åt de som drabbas.

  Den viktiga fordonsbranschen har det svettigt just nu då det är tvärnit på den viktiga kinesiska marknaden. Fordonsförsäljningen tappade 80 procent i februari, jämfört med motsvarande period föregående månad. Ännu sämre var siffran under den första delen av månaden då försäljningen pekade ner 92 procent.

  Flygbolagen brottas med allt mindre resande, inte minst då charterturister på sina håll tvingats sitta i karantän vid nya Coronautbrott.

  Inköpschefer i EMU-området indikerar om fortsatt kontraktion, även om inköpschefsindex steg något i januari. Tjänstesektorns siffror är högre och indikerar ett bättre expansionsläge än föregående månad.

  Värt att notera är att Tysklands sysselsättningsbarometer från Ifo (Institute for Economic Research)såg sitt största tapp sedan december 2008. Den tidigare optimismen som fanns på arbetsmarknaden är nu helt borta, enligt Ifo.

  Corona har skördat sin första konkurs inom flygindustrin då det brittiska lågprisflyget Flybe tvingats upphöra med sin verksamhet.


  Kina/Asien

  I Asien föll börserna under februari, men trots det omfattande Coronautbrottet och nedstängningen av produktion i Kina presterade landets börser bättre än sina grannländer. Hongkong och Kina-börserna har fallit mindre än Tokyobörsen och Taiwanbörsen.

  Kinas officiella inköpschefsindex för industrin rasade nertill 35,7 i februari, från att ha prickat det viktiga expansion strecket 50 föregående månad. Nivån är nu lägre än vad som sågs under finanskrisen 2008-2009 då indexet som lägst stod vid 38,8.

  Caixin som har sitt eget index visade att industrin föll till 40,3 i februari från 51,1 månaden innan. Inom tjänstesektorn var raset ännu större, ned till 26,5 från 51,8 på en månad.

  Hongkong-börsen, som i fjol var världens största noteringsmarknad sett till den totala storleken, bedömer att det kommer att bli betydligt färre börsnoteringar under det första halvåret på grund av coronaviruset. Den, av många efterlängtade, börsintroduktionen av Airbnb har också skjutits på framtiden.

  Det amerikanska inköpschefsindexet för tjänster har varit i fallande trend, och föll under det viktiga expansionsstrecket 50 samma dag som den amerikanska börsen började tappa från toppnivåerna. Denna nivå utgör alltså skillnaden mellan en växande och en krympande ekonomi.

  En bransch som drabbats hårt är bilförsäljningen i Kina som bromsat in 92 procent men även smartphoneförsäljningen som tappat nära 37 procent i januari.

  Kina som haft en stadig tillväxt på minst sex procent årligen kan under det första kvartalet i år falla till 3,5 procent enligt Morgan Stanley. Detta om industriproduktionen inte återställs till normala nivåer.


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Branschfonder - ett alternativ för dig som tror på en viss del av ekonomin  

  Branschfonder - ett alternativ för dig som tror på en viss del av ekonomin

  Valet mellan fonder kan göras på flera olika sätt, men även inom de stora kategorierna (Aktiefonder, Räntefonder och Hedgefonder) finns underkategorier som kan vara av intresse för dig som sparare. Därför har Fondbolag och kapitalförvaltare skapat nischade fonder baserade på branscher.

  Inom kategorin aktiefonder är det vanligt att fonder delas in efter geografiska regioner eller storlek på bolagen i fonden, men här finns även alternativet att låta sina pengar vara placerade i så kallade branschfonder. Här placerar förvaltaren i bolag inom en viss bransch, oftast inom olika delar av andra kategorier så som både stora och små bolag samt bolag med blandad geografisk hemvist.

  Bland branschfonder är populära kategorier bland annat bioteknik, fastigheter, IT, läkemedel och råvaror.

  Om man delar in fonderna på Fondmarknaden.se efter kategorier, där branschfonder är en, återfinns branschfonder i topp, endast slaget av etikfonder och Nordamerikafonder. Branschfonder har per 10 februari hittills i år avkastat 4,3 procent.

  Idén med konceptet är att ett Fondbolag eller en Kapitalförvaltare är experter inom respektive bransch. Det finns flera potentiella sätt där nischade fonder av typen branschfonder har chansen att dra nytta av sin profil.

  Exempel på det är läkemedelsbolag eller bioteknik där man har kommittéer eller utskott som består av läkare eller forskare, som är insatta i branschen. Här skiljer sig branschfonderna till skillnad från till exempel marknadsfonder som riktar in sig på vissa regioner. Det finns även fonder som har en stark koppling till konjunkturen, såsom råvarufonder. Andra branschfonder har en defensiv karaktär, exempelvis finans, fastigheter eller ädelmetaller.

  Bland de som presterat bäst av branschfonderna hos Fondmarknaden.se hittills i år hittar man teknikfonder, där flera av fonderna bara under årets första veckor stigit med över 10 procent.


  Möjligheter
  + Ofta är fonderna sammansatta av team som kan branschen extra bra
  + Du kan välja specifika områden som du annars bara får en liten del av i aktiefond
  + Du kan själv välja din risknivå

  Hot

  - Kan ha hög risk
  - Kräver ofta att det är en aktivt förvaltad fond och således en högre avgift


  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  


   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1725 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket