Logga in   |  Bli kund

Banner_anm5.gif

Fondnyheter

 • Lannebo Fonder har minskat något i OEM International  

  Lannebo Fonder har minskat något i OEM International

  Lannebo Fonder har sålt 100 000 aktier i teknikhandelsbolaget OEM International och äger därefter 2,24 miljoner aktier. Det motsvarar 9,7 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna i bolaget, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ökade 0,2 procent i januari - Billerud Korsnäs, Coor och SEB främsta bidragsgivare  

  Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge ökade 0,2 procent i januari - Billerud Korsnäs, Coor och SEB främsta bidragsgivare

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 0,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Philip Wendt och Maria Ljungqvist.

  Aktiekurserna steg på Stockholmsbörsen under årets första månad, där de mindre bolagen gick bättre än de större.

  Billerud Korsnäs, Coor och SEB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. På den negativa sidan återfinns de korta positionerna EQT, Klövern, och Wallenstam.

  "En av utgångpunkterna för förvaltningen i januari har varit att kreditrisk fortfarande kan bidra positivt till avkastningen. En annan utgångspunkt har varit att renodlad ränteduration inte är det investeringsalternativ som har bäst risk- och avkastningsprofil. Korta marknadsräntor var stabila i januari, men under andra halvan föll de längre obligationsräntorna (främst 5 år och 10 år) i och med nyhetsflödet om Coronaviruset", skriver förvaltarteamet.

  Fondens tre största långpositioner per utgången av månaden var Tration, SHB och SEB. Största kortpositioner var Nibe, Getinge och Atlas Copco.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge ökade 0,6 procent i januari vilket var i linje med index  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge ökade 0,6 procent i januari vilket var i linje med index

  Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge steg 0,6 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Löfdahl.

  "På världens börser var utvecklingen blandad. Uppgångar i de råvaru- tunga indexen i Kanada och Australien varvades med nedgångar i Asien och Europa. De globala obligationsräntorna föll kraftigt under perioden, där särskilt stora nedgångar noterades i australiensiska och nordamerikanska statsobligationsräntor", skriver Löfdahl.

  Fondens aktieindexportfölj slutade på minus under årets först månad. Mindre vinster gjordes i IBEX 35 och S&P ASX 200.

  Både ränteportföjen och valutaportföljen levererade en fin avkastning under månaden. Även råvaruportföljen steg.

  Fondens volatilitetsportfölj backade vilket kan hänförs till optioner på amerikanska statsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv minskade 0,3 procent i januari - kortpositionerna bidrog negativt  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv minskade 0,3 procent i januari - kortpositionerna bidrog negativt

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv minskade 0,3 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Philip Wendt och Maria Ljungqvist.

  Aktiekurserna steg på Stockholmsbörsen under årets första månad, där de mindre bolagen presterade bättre än de större.

  Positiva bidrag kom från bland annat Billerud Korsnäs, Coor och SEB. Tyngde avkastningen gjorde kortpositionerna EQT, Klövern, och Wallenstam.

  "Fastighetsaktier bidrog marginellt negativt. I genomsnitt uppgick fondens aktieinnehav till 33,1 procent och de korta positionerna till 38,2 procent, ett netto på -5,1 procent. Vilket är lägre nettoexponering än under december. Bruttoexponeringen, innehav och korta positioner är fortsatt lägre än tidigare under året som en åtgärd för att minska på risken i portföljen efter en tid av negativ avkastning", skriver förvaltarteamet.

  Förvaltarna nämner inget om några portföljförändringar.

  Största kortpositioner per utgången av månaden var Nibe, Klövern och Lundbergs. Största långpositioner var Traton, Husqvarna och SEB.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa minskade 1,2 procent i januari - BASF, Continental och Ipsen tyngde avkastningen  

  Aktie-Ansvar Europa minskade 1,2 procent i januari - BASF, Continental och Ipsen tyngde avkastningen

  Fonden Aktie-Ansvar Europa minskade 1,2 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Lars-Erik Lundgren.

  "Januari har innehållit en amerikansk attack på en iransk officer, Brexit samt utbrott av ett smittsamt virus. Den konjunkturstatistik som presenterades tolkades som att inbromsningen avtagit något och utvecklingen planat ut. Huruvida det är en vändpunkt eller bara en lågpunkt återstår att se", skriver Lundgren i en marknadskommentar.

  Den negativa avvikelsen från index beror främst på sämre utveckling bland fondens industri- och råvarubolag.

  Fondes ljuspunkter under månaden var Novo Nordisk, Roche och Nestle. Tyngde avkastningen gjorde BASF, Continental och Ipsen.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, AXA och Sanofi Aventis med portföljvikterna 8,7, 4,7 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige ökade 1,1 procent i januari - ökat i Ericsson  

  Aktie-Ansvar Sverige ökade 1,1 procent i januari - ökat i Ericsson

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 1,1 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Lars-Erik Lundgren.

  Årets första månad präglades av nyheter kring coronaviruset, brexit och en amerikansk attack mot en iransk officer.

  Fondens avkastning under månaden gynnades främst av industrisektorn, där man bland annat lyckades undvika Atlas Copco som föll på sin rapport för det fjärde kvartalet. Dessutom bidrog övervikt i Volvo och Skanska till avkastningen efter en stark kursutveckling.

  Fonden har minskat innehavet i SEB efter en stark start på året. Vidare har man sålt Tele2 och Bygghemma eftersom de gått starkt.

  Innehavet i Ericsson har ökats.

  Bästa bidragsgivare under januari var BillerudKorsnäs, SEB och Investor. Bland de bolag som tyngde var Ericsson, Stora Enso och Elekta.

  "Med flera rapporter bakom oss kan vi ny konstatera att verkstadsbolagen haft det relativt tungt där framför allt USA tyngt. Börsen har skakat av sig oron tämligen snabbt och snarast valt att se det om det bara kan bli bättre nu. Givet att coronaviruset kommer leda till nedjusteringar är det ett minst sagt positivt sätt att se på förloppet. Av den anledningen försöker vi ha en balanserad portfölj och undvika de högst värderade aktierna", skriver förvaltaren.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nordea, Investor och Volvo med portföljvikterna 8,7, 8,2 respektive 6,7 procent.  Taggar:


Våra fondnyheter

 • Branschfonder - ett alternativ för dig som tror på en viss del av ekonomin  

  Branschfonder - ett alternativ för dig som tror på en viss del av ekonomin

  Valet mellan fonder kan göras på flera olika sätt, men även inom de stora kategorierna (Aktiefonder, Räntefonder och Hedgefonder) finns underkategorier som kan vara av intresse för dig som sparare. Därför har Fondbolag och kapitalförvaltare skapat nischade fonder baserade på branscher.

  Inom kategorin aktiefonder är det vanligt att fonder delas in efter geografiska regioner eller storlek på bolagen i fonden, men här finns även alternativet att låta sina pengar vara placerade i så kallade branschfonder. Här placerar förvaltaren i bolag inom en viss bransch, oftast inom olika delar av andra kategorier så som både stora och små bolag samt bolag med blandad geografisk hemvist.

  Bland branschfonder är populära kategorier bland annat bioteknik, fastigheter, IT, läkemedel och råvaror.

  Om man delar in fonderna på Fondmarknaden.se efter kategorier, där branschfonder är en, återfinns branschfonder i topp, endast slaget av etikfonder och Nordamerikafonder. Branschfonder har per 10 februari hittills i år avkastat 4,3 procent.

  Idén med konceptet är att ett Fondbolag eller en Kapitalförvaltare är experter inom respektive bransch. Det finns flera potentiella sätt där nischade fonder av typen branschfonder har chansen att dra nytta av sin profil.

  Exempel på det är läkemedelsbolag eller bioteknik där man har kommittéer eller utskott som består av läkare eller forskare, som är insatta i branschen. Här skiljer sig branschfonderna till skillnad från till exempel marknadsfonder som riktar in sig på vissa regioner. Det finns även fonder som har en stark koppling till konjunkturen, såsom råvarufonder. Andra branschfonder har en defensiv karaktär, exempelvis finans, fastigheter eller ädelmetaller.

  Bland de som presterat bäst av branschfonderna hos Fondmarknaden.se hittills i år hittar man teknikfonder, där flera av fonderna bara under årets första veckor stigit med över 10 procent.


  Möjligheter
  + Ofta är fonderna sammansatta av team som kan branschen extra bra
  + Du kan välja specifika områden som du annars bara får en liten del av i aktiefond
  + Du kan själv välja din risknivå

  Hot

  - Kan ha hög risk
  - Kräver ofta att det är en aktivt förvaltad fond och således en högre avgift


  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  


   

 • Fastighets-, teknik- och indexfonder populärast hos Fondmarknaden i januari  

  Fastighets-, teknik- och indexfonder populärast hos Fondmarknaden i januari

  Året har bara börjat och än så länge har det inte varit brist på nyheter – Genomförd Brexit, Coronavirus och primärval i USA har bland annat varit i ropet. Vi har tittat närmare på hur fondandelsägarna agerat under starten på året.

  I köptoppen återfinns fastighetsfonder i form av bland annat Länsförsäkringars Fastighetsfond. Dessutom var indexfonder och teknikfonder populära under månaden.

  Fastigheter har gått mycket starkt på börsen i spåren av de uthålligt låga räntorna. Riksbanken har varit tydliga med att räntan inte kommer att sticka iväg i det korta perspektivet, vilket gynnar fastighetsbolagen.

  Japanfonder hamnar däremot högt på säljlistan tillsammans med bland annat småbolagsfonder.

  Som helhet kan man dock notera att det köpts mer fonder än det sålts hittills under 2020.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  


   

 • Hur påverkar Coronaviruset din ekonomi?  

  Hur påverkar Coronaviruset din ekonomi?

  Coronaviruset har gjort att inledningen av året fått en skakig start med ökad osäkerhet med reella konsekvenser som att hela miljonstäder stängts ner och i övrigt stor oro från människor att faktiskt drabbas av det fruktade viruset. Viruset kommer sannolikt att påverka marknaderna världen över ett bra tag framöver. Kreditvärderingsjätten Standard & Poors, som är specialister på att framförallt beräkna risker, har exempelvis redan justerat ned sina förväntningar på den ekonomiska tillväxten i Kina i år.

  Ett stort antal globala bolag har stängt ned sina fabriker eller satt verksamhet på paus i Kina.

  I SVTs Agenda uttalar sig två namnkunniga läkarprofessorer om virusets signifikans och lugnar tittarna samtidigt som man starkt avråder från onödigt resande till regioner där viruset är vidare spritt så som Kina och semesterpopulära Thailand.

  Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, och Johan Giesecke, professor i epidemiologi och forskningschef på europeiska smittskyddsmyndigheten, menar att smittspridningens kulmen troligen inte kommer nås inom några veckor, utan snarare om ett par månader.

  Båda förväntar sig att viruset kommer försätta spridas världen över och att fler fall kommer uppdagas i Sverige.

  "I och med att det är ett luftvägsvirus som ändå sprids relativt sätt lätt så kommer det att spridas över världen", säger Olsen i tv-programmet.

  Viruset anses vara aktuellt en längre tid och ett vaccin är enligt professorerna inte att vänta inom en snar framtid.

  Frédéric Cho, vice ordförande för Sweden China Trade Council och Kina-expert, kommenterar viruset utifrån ett ekonomiskt perspektiv där han lyfter fram att ingen ännu vet vad virusets följder kommer sluta, denna oro skapar osäkerhet som märkts på börserna världen över.

  Cho varnar för att den psykologiska delen med stora svängningar på börserna, vilket är det som händer nu, bara är en del. Därefter kommer de realekonomiska effekterna.

  "Nästa vecka kommer inte folk gå tillbaka till arbetet. Det kommer skjutas på i veckor eller kanske till och med till mars. Då blir det produktionsstopp, vilket får direkta konsekvenser för flera bolag och regioner"

  Numera är Kina världens andra största ekonomi och effekter där får större inverkan på världsekonomin, menar Cho.

  "För 17 år sedan, under Saars, då drabbades Kina hårt, men då vara Kina bara världens sjätte största ekonomi: aningen större än Italien, men mindre än Frankrike. Nu är det världens nästa största ekonomi och världens största handelsnation."

  Redan nu har flera stora aktörer tillfälligt delvis stängt sin verksamhet, med svenska exempel som IKEA och H&M. Utbrotten kom dessutom under den konsumtionsintensiva högtiden Kinesiskt nyår där det förra året omsattes cirka 150 miljarder dollar. Dessutom är kineser viktiga för turistnäringen runtom i världen. Cirka 150 miljoner kineser beräknas turista utomlands årligen, av vilka många nu inte åker ifrån Kina. Dock tror Cho att det negativa kan tas igen när det värsta är över, i alla fall delvis. Den uppfattningen delar även exempelvis Standard & Poors.

  "Med detta sagt så kan ju saker och ting vändas till det positiva. Vi kommer få euforisk skjuts om och när man har hittar en lösning på det här problemet. Låt oss hoppas att det går fort", avslutar Cho.

  Vi har lyssnat på ett stort antal företagsledare under den pågående rapportsäsongen och samtliga uppger att det är för tidigt att dra några ekonomiska slutsatser av virusutbrottet.

  Råvarufonderna sticker ut i jämförelse med andra typer av fonder, och marknaden i övrigt. Oroligheterna kring Coronaviruset har gjort att råvarupriserna världen över har tappat rejält. Oljan handlas nedåt och är under den senaste månaden ner omkring 15 procent.


  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  


   

 • Ingen kollaps, trots oro för Coronaspridning  

  Ingen kollaps, trots oro för Coronaspridning

  De senaste veckorna har Coronaviruset dominerat nyhetsrapporteringen världen över. Virusets tillväxttakt har ännu inte avstannat och osäkerheten kring var utvecklingen kommer att landa kvarstår. Världshälsoorganisationen, WHO, förklarade på torsdagskvällen den 6 februari att viruset utgör ett internationellt hälsonödläge. Det innebär risk för internationell spridning och behov av samordnade åtgärder.

  I Sverige såg vi under januari en svag uppgång på 0,6 procent, vilket skiljer sig jämfört med de europeiska börserna i Frankfurt och London, där kurserna backade med 2,0 respektive 3,4 procent. I USA lämnade däremot den mer teknikinriktade börsen, Nasdaq, ett positivt januari efter sig genom att landa på upp 2,0 procent.


  USA

  ISM, tillverkningsindex i USA, kom för första gången sedan augusti 2019 in över 50-nivån. Avläsningen låg på 50,9 och var således marginellt över 50, men signalerar att en trendvändning kan ha skett. Ett index över 50 indikerar expansion.

  Den viktiga månadsrapporten för sysselsättningen i USA i januari släpptes på fredagseftermiddagen. Det skapades 225 000 arbeten utanför jordbrukssektorn i januari, vilket var mer än de förväntade 165 000 arbeten. Arbetslösheten steg samtidigt till 3,6 procent från 3,5 procent, väntat var 3,5. Timlönerna ökade något mer än väntat med 3,1 procent i årstakt.

  På statistikfronten kom siffror i början på februari som visade att Chicagos inköpschefsindex minskade mer än väntat i januari. Inköpsindexet sjönk under årets första månad till 42,9. Marknaden hade väntat en ökning till 48,9 från december månadssiffra på 48,2.

  USAs BNP ökade med 2,1 procent i fjärde kvartalet, räknat på årsbasis, vilket var något högre än vad ekonomerna på Wall Street förväntat sig.

  Månadens aktie får man nog säga var Tesla. Serieentreprenören Elons Musks elbilsuppstickare har under början av året varit i strålkastarljuset efter att aktien under förra veckan rusade upp till över 950 dollar. Kursen backade efter toppen tillbaka något. Aktien har i princip fördubblats sedan årsskiftet. Varför uppgången skett är det ingen som säkert vet, men det finns olika spekulationer. Det har spekulerats att delar av uppgången är blankare som har stängt sina positioner, men frågan är om det är förklaring nog till dessa stora uppåtrörelser med en såpass stor handelsvolym. En annan av spekulationerna är att stora fondaktörer gått in i bolaget, men detta får vi reda på först i april när de amerikanska fonderna innehavsredovisar. Analytikerna på Wall Street är nu i snitt skeptiska till aktien, de anser att den är för högt värderad.


  Europa

  I Europa har fokus varit riktat mot dels den tyska ekonomin men även åt Brexit. Storbritannien går slutligen ut ur EU. Det var ett mycket stämningsfyllt adjö i EU-parlamentet.

  Finansmarknaden har i övrigt riktat blickarna mot regionens största ekonomi, Tyskland. Landets viktiga industrisektor utgör en bra konjunkturindikator.

  Det kroniska överskottet i den tyska handeln fortsatte och var i linje med förväntningarna. Detaljhandeln pekade också uppåt under månaden även om ökningstakten var lägre än förväntat. Bytesbalansöverskottet för den tyska ekonomin var det största i sitt slag i världen under 2019, visade en sammanräkning som IFO låtit göra. Japan kom på andra plats. Tyskland fick åter kritik för att man ligger över en hållbar nivå enligt EU. Kritiker menar att Europas största ekonomi måste göra mer för att få igång den inhemska konsumtionen.

  På statistikfronten visade siffror över EMU:s bruttonationalproduktion att den ökat med 1,0 procent i årstakt under fjärde kvartalet, att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,1 procent.


  Asien

  Under första månaden på året gick Shanghaibörsen ned cirka tio procent efter att Coronaviruset oroat investerarna. Det exporttunga Japan drogs med i oron, men landade på endast tre procent ner under januari.

  Fastlandskinas börser var under flera dagar stängda, trots detta kom Kinas inköpschefsindex för industrin, enligt Caixin, in i linje med förväntningarna. Indexet minskade till 51,1 i januari från 51,5 månaden innan, vilket signalerar fortsatt expansion. Detta trots virusoron.

  Japans definitiva siffror för inköpschefsindex för industrin blev lägre, 48,8, än preliminära 49,3.

  Kärn-KPI i Tokyo ökade mindre än väntat i årstakt under januari. Samtidigt som landets försäljning inom detaljhandeln sjönk mer än väntat under december. Dessutom sjönk påbörjade husbyggen mindre än väntat under december.

  Sydkoreas industriproduktion ökade mer än väntat under december.

   

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  


   

   

 • Så agerade fondspararna under 2019  

  Så agerade fondspararna under 2019

  2019 blev ett gynnsamt år för utvecklingen på aktiemarknaden och även så för fonderna. I kombination med en stark dollar så hittar vi många fonder med en årlig avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Fondspararna har valt globalfonder, investmentbolag och mycket USA. Mestadels svenska fondbolag med fokus på hållbarhet.

  Statistik från Fondmarknaden.se visar att fonder med globalt och investmentbolags-fokus varit populära under året 2019. Bland de 20 mest handlade fonderna på Fondmarknaden.se var 9 fonder med globalt fokus, en ökning från fyra stycken jämfört med 2018.

  Även fonder med exponering mot USA har varit populära, en marknad som presterat bra under året. Extra roligt är att kunderna i stor utsträckning valt fonder med bra hållbarhetsvärden. Vi ser att kunderna använder verktygen för att jämföra fonder ur ett hållbart perspektiv som implementerades i början av året, som en parameter när de väljer fonder.

  Dessutom kan man se att fondsparare favoriserat de svenska fondbolagen, endast 2 amerikanska bolag återfinns på listan över de 20 mest handlade fonderna under 2019. När vi tittar på utvecklingen kan vi konstatera att det varit ett bra val och att fondspararna valt bra fonder till sina portföljer.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Fondsparande 2020 – hur ska du agera vid en eventuell ekonomisk vändning?  

  Fondsparande 2020 – hur ska du agera vid en eventuell ekonomisk vändning?

  2019 bjöd på starka börsuppgångar både i Sverige och på ett globalt plan. Flera aktörer hänför detta till att flera politiska orosmoln föll ut bättre än vad marknaden hade befarat. Här finns exempel som Brexit där Storbritanniens premiärminister Boris Johnson vann valet med betryggande siffror samt att handelskriget mellan USA och Kina inte blossade upp, utan istället ser ut att komma fram till en lösning eller nedtrappning.

  Framöver under 2020 finns även här politiska händelser eller potentiella risker, kanske också risker man i dagsläget inte kan förutse. Dock finns ett antal politiska händelser som kommer att påverka hur 2020 artar sig. Brexit är inte genomfört, men planeras att genomföras vid utgången av januari. Efter det väntar handelsavtal och ytterligare förutsättningar för Storbritannien som fristående land från EU.

  Dessutom är inte handelskonflikten mellan USA och Kina något som kan anses om löst, även om det på sistone gått framåt i frågan och marknaderna lugnats av utvecklingen. Under 2020 sker även presidentval i USA, där flera bedömare tror att ett avgörande steg är vem som blir kandidat för demokraterna och därmed också Donald Trumps motståndare när han söker förnyat förtroende av väljarna i det amerikanska presidentvalet i november.

  Året har även inletts med en del geopolitiska orosmoln, framförallt mellan USA och Iran. I nuläget verkar en upptrappning inte aktuell då både USA och Iran hänvisat till att man inte vill ha en väpnad konflikt. USA har däremot utökat sina sanktioner mot Iran, och Trump har även bett NATO om att bli än mer involverat i mellanöstern.


  Det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig och agera när det stormar på den politiska och ekonomiska fronten. Därför skulle det vara bra att veta hur man ska agera och hantera sin ekonomi om det kommer ett bakslag i marknaden. Primärt handlar det om att försöka förstå sin egen riskvilja och sina egna förutsättningar i det aktuella läget man befinner sig i.


  Hur kan jag då tänka kring min portfölj?
  Det kan vara klokt att se över sitt sparande. Börsen har gått bra under 2019 och risknivån i ditt sparande kan ha förändrats vid en värdeökning. Du kan behöva rebalansera ditt sparande för att behålla din tänka risknivå. Nedan följer lite tips på saker att tänka på:


  •    Gör en årlig översyn av ditt sparande.
  Varför inte ta som vana att göra det vid varje årsskifte? Det kan vara en idé att ta hem lite vinster om man tror på en sämre konjunktur under 2020. Glöm inte att se över alla delar så som pensionssparande och barnens sparande.

  •    Minimalt med pengar på sparkontot
  Att ha en mindre buffert på ett lättillgängligt sparkonto är viktigt men pengar på ett sparkonto utan ränta är en dålig investering i det långa loppet. Eftersom vi ändå har viss inflation så innebär det att pengar som placeras på sparkonto urholkas i värde. Pengar som skall sparas på längre sikt bör placeras så de ges möjlighet att växa.

  •    Se över din risk och fördelning
  Ditt sparmål kanske närmar sig och du kan behöva sänka risken i ditt sparande ju närmare du är att använda dina pengar. Värdeförändringen i din portfölj kan ha ändrat pga. börsuppgång och därmed kan risken i ditt sparande blivit för hög. Gör en översyn för att se att du ligger rätt i förhållande till din sparhorisont och risknivå.

  Mikael Tjäder,
  VD Fondmarknaden.se


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1756 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket