Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • DNB Health Care steg 1,1 procent i september - USA-valet nästa år skapar osäkerhet inom hälsovårdssektorn  

  DNB Health Care steg 1,1 procent i september - USA-valet nästa år skapar osäkerhet inom hälsovårdssektorn

  Aktiefonden DNB Health Care utvecklades positivt i september med en avkastning på 1,1 procent där läkemedelsbolaget Sanofi bidrog mest positivt till avkastningen. Sedan årsskiftet har fonden ökat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna.

  "Hälsosektorn utvecklades svagare än den breda marknaden i september. Sektorn kännetecknas av en fortsatt osäkerhet knuten till valet i USA nästa år och eventuella förändrade ramvillkor för hälsovården. Osäkerheten varierar något från månad till månad påverkad av politiska debatter och opinionsmätningar", inleder förvaltarna.

  Rädslan beskrivs dock vara överdriven. Resultatrapporterna för första halvåret är bra och rekordmånga nya läkemedel har fått godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

  Läkemedelsföretaget Sanofi bidrog mest positivt under månaden efter att flera mäklarhus spår ökad vinsttillväxt de kommande åren. Även strålbehandlingsföretaget Varian hade en positiv utveckling.

  På den negativa sidan återfanns UnitedHealth och Anthem.

  "Den långsiktiga utvecklingen inom sektorn anser vi vara bra och något som vi ser positivt på. Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Vår investeringsstrategi försöker fånga upp dessa trender utan att ta för hög risk", förklarar förvaltarteamet.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Sanofi, Johnson & Johnson och GlaxoSmithKline med portföljvikterna 8,2, 7,7 respektive 6,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi slog jämförelseindex i september - lyfter upp Square Enix och Fitbit  

  DNB Teknologi slog jämförelseindex i september - lyfter upp Square Enix och Fitbit

  Aktiefonden DNB Teknologi avkastade tre procent i september mot index som endast ökade 1,4 procent. På årsbasis har index utvecklats bättre än fonden med en avkastning på 39 procent, jämfört med fondens avkastning på 35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att september var en positiv månad för teknologi‐, media‐ och telekomaktier.

  I rapporten lyfter de upp det japanska spelföretaget Square Enix som under månaden fortsatte att utvecklas positivt. Deras nya mobilspel Dragon Quest Walk har fått en raketstart i Japan. Vidare lyfter de fram hårdvaruproducenten Fitbit vars aktie utvecklades väl under månaden efter spekulationer kring en potentiell försäljning av bolaget.

  TomTom tyngde avkastningen under månaden trots deras positiva långsiktiga besked på deras kapitalmarknadsdag.

  "Teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden", berättar förvaltarteamet.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Alphabet, Vodafone och Microsoft med portföljvikterna 9,3, 6,1 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent under tredje kvartalet - Netflix bidrog positivt  

  Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent under tredje kvartalet - Netflix bidrog positivt

  Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent tredje kvartalet, medans fondens jämförelseindex hade en negativ avkastning på 0,1 procent. Fonden underpresterar index även på årsbasis där man noteras för en negativ avkastning på fem procent. Det framgår av en kvartalsrapport från fondens förvaltare.

  Tillgångsmarknader backade under kvartalet. De flesta aktieindex steg i juli och september, mot bakgrund av FED:s räntesänkning med 25 punkter. ECB sänkte räntan till rekordlåga -0,5 procent vilket gynnade tillgångsmarknader.

  Aktiemarknaderna i USA och Japan ökade, medan börserna i Storbritannien och Europa inte presterade lika bra.

  För fondens del påverkades portföljen negativt i juli och augusti för att återhämta sig något i september.

  Fondens ljuspunkter under kvartalet var Netflix, Planet Fitness and Middleby, och långpositioner i IG Group and GVC. Burford Capital, och kortpositionerna i Shake Shack, Ball Corp and Transdigm tyngde avkastningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent tredje kvartalet - adderat grekiska och egyptiska statsobligationer till portföljen  

  Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent tredje kvartalet - adderat grekiska och egyptiska statsobligationer till portföljen

  Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent och slog sitt jämförelseindex under tredje kvartalet. Fonden noteras hittills i år för en avkastning på 7,7 procent. Det framgår av en kvartalsrapport från fondens förvaltare.

  Marknaderna påverkades av politiska konflikter under kvartalet, däribland handelskriget mellan Kina och USA, primärvalet i Argentina och oroligheterna kring Storbritanniens planerade utträde ur EU.

  Bland annat centralbankerna FED och ECB kom med lättnader.

  Fondportföljens avkastning drevs främst av statsobligationer från USA och Australien, varefter statsobligationer från Italien, Polen och Cypern också kom med positiva bidrag. High-yield-marknader och tillväxtmarknader var också bland fondens starkaste bidragsgivare.

  Under kvartalet investerade fonden i grekiska och egyptiska statsobligationer.

  USA beskrivs vara i slutet av sin ekonomiska cykel, baserat på bland annat både makro- och marknadssignaler för att nämna några.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Fonder flaggar ned i Husqvarna  

  Didner & Gerge Fonder flaggar ned i Husqvarna

  Didner & Gerge Fonder har minskat sitt innehav i skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna till 4,83 procent av kapitalet och 2,80 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #industrials   #insider   #retail  

 • Allianz Global Equity Insights presterade sämre än index i september - Amyris bästa innehav med +26 procent  

  Allianz Global Equity Insights presterade sämre än index i september - Amyris bästa innehav med +26 procent

  Aktiefonden Allianz Global Equity halkar efter det breda världsindexet MSCI under månaden.

  Under månaden har aktiemarknaden rusat efter att handelskriget mellan USA och Kina lättat. Detta efter att marknaden hade en tuff period månaden innan. Dessutom har räntesänkningar gjorts både i USA och av ECB, vilket har gynnat aktiemarknaden ytterligare.

  Amerikanska Amyris steg under september 26 procent och blev därför det starkaste innehavet för fonden under perioden. USAs största asfaltsbolag, Vulcan Materials, var fondens nästa bästa innehav med sin 7-procentiga ökning.

  Vulcan Materials lyfts av förvaltaren med argumenten att makten över prissättningen är stor eftersom att kunderna oftast väljer den närmsta leverantörer på grund av den tunga vikten och dyra transporten. Dessutom påpekas det att infrastrukturen i USA är eftersatt och har stora investeringar att vänta framöver.

  Novocure backade 18 procent under månaden, men är ändå det innehav som bidragit mest hittills i år och förvaltarna tror fortfarande på bolaget på lång sikt.

  Under månaden har fonden tagit in fyra nya innehav, varan tre är turnaround-cases. Det första av dessa är e-handlaren Asos, en aktie som förlorat över 70 procent på två år. Nästa är Hoshizaki Electric Corporation där bolaget avslöjade ett bedrägerifall på ett av de lokala kontoren, men detta ska nu ha lugnat ner sig. Det sista av de tre är kinesiska Noah
  Holdings som presterat dålig efter bedrägerianklagelser inom bolaget. Det sista nya innehavet är Barrick Gold, som motiveras delvis av att det fungerar som del av en diversifiering.

  Fonden ökade i Appen, Bio-Rad Laboratories, Deere & Company, Citigroup, Acuity och United Rentals.

  Under september har fonden gått ur godistillverkaren Hershey’s och köpte istället Coca-Cola.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Etiskt har slagit börsen i stort  

  Etiskt har slagit börsen i stort

  Greta Thunberg har talat i FN, somliga politiker uppmanar till nödläge för klimatet, begrepp som flygskam har uppstått. Miljö och hållbarhet har verkligen varit på tapeten i år. Avkastningsmässigt har det också varit bra att investera etiskt.

  Det är lätt att blanda ihop olika begrepp. På Fondmarknaden.se har vi en kategori för etiska fonder. De fonder som klassas under kategorin är de som uttalat har en etiskt inriktad fond. För andra hållbara fonder finns Morningstars hållbarhetsbetyg som ett hjälpmedel samt deras klimatmärkning, vilken markerar fonder med lågt koldioxidavtryck.

  Två begrepp är viktiga när det gäller etiska och hållbara investeringar. Fondbolagen använder sig av ESG och SRI. ESG står för Environment, Social, Governance, vilket är frågor som rör miljöhänsyn, social hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning. SRI står för Sustainable/Socially Responsible Investments, vilket kan sammanfattas som hållbara investeringar.

  I år har det varit en bra affär att investera etiskt. De etiska fonder som finns med i Fondmarknaden.se’s plattform har stigit med 24,5 procent i snitt. Det är bättre än exempelvis aktiefonder i stort och även Sverigefonder. Det enda som slår avkastningen är Nordamerikafonder.

  Bästa fond i år är Nordea Klimatfond BP följt av Öhman Etisk Index samt Öhman Etisk Index USA. Uppgångarna har varit 34,2, 32,7 respektive 32,6 procent.

  Privatpersoner och institutioner har visat ett ökat intresse för att investera etiskt och hållbart. Det innebär också att kapitalförvaltarna har fått upp ögonen för området.

  Det går också att kvantifiera det ökade intresset. Kapitalförvaltaren Invesco släppte nyligen en rapport där det framkom att statliga investerare, som bland annat investerar pensionspengar, i en allt högre omfattning väljer att väga in etiska ståndpunkter i sina investeringar. I år svarar inte mindre än nära två tredjedelar av de tillfrågade investerarna att man väger in etik i sina investeringar. För två år sedan var siffran under 50 procent. Även centralbankerna blir mer etiska även om de ligger väsentligt efter. I år väljer 20 procent av centralbankerna att väga in etiska ställningstaganden i sina investeringar, vilket är nära en fördubbling på två år, enligt datan från Invesco. Västländer är bättre än övriga att investera etiskt. 76 procent av investerarna uppger att man väljer att investera etiskt. Andra regioner som exempelvis Mellanöstern har legat betydligt efter men börjar nu komma upp rejält även dem.

  Den ökade efterfrågan återspeglas också i antalet produkter som investerar etiskt. Antalet fonder ökar och kapitalförvaltarna bedömer att det är ett prioriterat område. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock, har exempelvis uppgett att hållbarhet som område är ett strategiskt tillväxtområde. Bolaget är inte ensamma om analysen. Pimco, som är världens största obligationsinvesterare, har fått upp ögonen på allvar för ESG och pekar ut det som ett nyckelområde för framtiden.

  “Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan”, uppgav Pimcos Europachef Craig A Dawson för en tid sedan.

  Investmentbanken Jefferies har satt siffror på hur stort området blivit i USA. Fondernas förvaltade kapital uppgick i slutet av förra året till 11,6 biljoner dollar, upp från 3,7 biljoner 2012.

  Men hur viktigt är det etiska för fondbolagens investeringsobjekt, alltså bolagen?

  Finansinformationsjätten Factset har lyssnat igenom samtliga presentationer av börsbolagen som ingår i storbolagsindexet S&P 500 i senaste rapportsäsongen. Totalt har 24 bolag nämnt ESG i sin presentation. Det är en fördubbling mot det första kvartalet och en rejäl ökning från 2017 då blott två bolag nämnde ESG. Det är samtidigt bara en bråkdel av bolagen som faktiskt nämner ESG. En betydande uppsida finns således.

  Bolagen agerar också likt vad Pimco pekade på när det gäller obligationer. ESG är allt viktigare och ett stort antal länder och bolag ger ut gröna obligationer, vilket innebär att företagen öronmärker kapital åt hållbara investeringar. Området förväntas växa rejält framöver vilket gör det lättare för etiska fonder att hitta investeringsobjekt.

  Slutsatsen blir att etiska fonder kommer att vara ett fortsatt tillväxtområde.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Det våras för hedgefonder?  

  Det våras för hedgefonder?

  Världen har varit väldigt lugn under en lång tid och börsen har klättrat. Givetvis har det varit några mindre dippar men börsen har inte klappat ihop utan stigit år efter år. Det har egentligen varit negativt för hedgefonder som då inte fått bevisa sin nytta.

  Fjolåret var inte något bra avkastningsår för hedgefonder. Fonderna hade svårt att hantera det turbulenta slutet på 2018. I år har det dock pekat uppåt. Hedgefonderna som är med på Fondmarknaden.se’s plattform har ökat med i snitt 3,8 procent hittills i år. Bäst har det gått för Man AHL Trend Alternative DNY som stigit med 25,4 procent följt av Lynx Dynamic och Lynx som klättrat med 23,5 respektive 23,4 procent.

  Fonderna som helhet har emellertid presterat sämre än alla andra kategorier, men tanken är inte heller att fonderna skall konkurrera med exempelvis en index- eller aktiefond. Tanken är att hedgefonderna skall skapa en avkastning oavsett om det går upp eller ned, så kallad absolutavkastning. Stabilitet är det viktiga för förvaltningen.

  Ett problem för branschen har varit att finans- och penningpolitiken sedan finanskrisens dagar lyckats pressa ned volatiliteten på finansmarknaderna till historiskt låga nivåer. Börserna har stigit stabilt och slagit rekord. Några stora ihärdiga rörelser har inte inträffat, vilket inneburit att hedgefonderna inte kunnat uppvisa sin verkliga styrka - att skapa avkastning vid en negativ trend.

  Lynx, som toppar listan vad gäller avkastning i Sverige för hedgefonder, ser ljuset i tunneln efter flera år med svagare utveckling.

  “Trots att fondens avkastning de senaste åren legat under våra förväntningar är jag övertygad om att miljön kommer att förbättras och att våra kunders tålamod och förtroende för oss kommer att belönas”, skrev Lynx-förvaltaren Svante Bergström i sin halvårsrapport till kunderna.

  Hedgefonder är samtidigt ett paraplynamn för mängder med olika strategier. Allt från trendföljande till makro- och valutafonder finns. Den absolut största kategorin är lång/kort aktiehedgefond. Fonden kombinerar långa innehav (köpta) med korta (blankade) innehav. Tanken är att man skall kunna skapa en stabil avkastning över tid oavsett hur börsen går. Marknadsexponeringen, hur relationen ser ut mellan långa och korta positioner, kan skilja sig åt och beror på strategin från förvaltaren. Det betyder också att aktiemarknaden måste gå ned för att man som sparare skall ha verklig nytta av tillgångsslaget.

  I år har hedgefonderna gått bra även internationellt. Enligt analyshuset eVestment, som specialiserat sig på just hedgefonder, har fonderna pekat uppåt på bred front.

  Investerarna tycks dock inte ha imponerats av utvecklingen. Data från eVestments visar att uttagen ur hedgefonder är på sin högsta nivån sedan 2016. Under årets sju första månader plockade investerarna ut 56 miljarder dollar och juli var en riktigt mörk månad med utflöden om 8,4 miljarder dollar. Branschen sitter dock på rejält med kapital. Hedgefonderna har totalt 3,3 biljoner dollar under förvaltning. Utflödet har traditionellt investerats i private equity eller private debt, skriver Financial Times.

  Hedgefonderna har alltså inte haft det lätt de senaste åren. I år stiger avkastningen men då överger investerarna fonderna.

  Marknaden har dock flera moln på himlen för tillfället. Handelskrig, global avmattning, geopolitisk oro, val i USA och Brexit. Om det kommer att innebära att det blir hedgefondernas tid att lysa återstår att se.

  Mikael Tjäder,
  VD Fondmarknaden.se/Fondab AB

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Stark börsmånad med stöd av stimulanser från centralbankerna  

  Stark börsmånad med stöd av stimulanser från centralbankerna

  September har ett rykte om sig att vara en svag månad för finansmarknaderna, men med facit i hand så skulle man ha köpt till kräftorna. OMXS30 visade en uppgång på drygt 5 procent under månaden, samtidigt som amerikanska S&P 500 avslutade nära sin högsta notering någonsin.

  Månaden fick en bra start efter oron över handelsdispyten mellan USA och Kina som tyngt marknaderna i slutet av augusti avtagit något. Länderna kom överens om att hålla samtal i början av oktober, även om inga löften om att avlägsna handelsrestriktionerna utvecklades.

  Handelsdispyten var, vid sidan av de allt fler tecknen på en inbromsning i världsekonomin, något som både ECB och Federal Reserve hänvisade till när centralbankerna under månaden beslöt att vidta ytterligare penningpolitiska lättnader.

  ECB lanserade ett helt åtgärdspaket med sänkt ränta och återstartade obligationsköp, vilket Federal Reserve följde upp med en egen räntesänkning - den andra sedan finanskrisen. Sänkningen ansågs dock vara något hökaktig då direktionen, tvärtemot marknaden, inte spår några fler höjningar under 2019.

  På hemmaplan lämnade Riksbanken räntan oförändrad och upprepade sin bedömning om en höjning kring årsskiftet - vilket förvånade en del bedömare som hade trott att centralbanken skulle retirera från sina planer, i synnerhet med tanke på det svaga inflationsutfallet för augusti.
   
  Oljepriserna rusade efter att en drönarattack mot Saudi Aramco slagit ut hälften av Saudiarabiens oljeproduktion, men sjönk snart tillbaka sedan landet relativt snabbt lyckats återgå till full kapacitet. Förutom att öka de geopolitiska spänningarna i regionen spädde attacken även på spekulationerna om att börsnoteringen av det statliga oljebolaget kommer att skjutas upp.

  Åt det mer positiva hållet rapporterades det att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un är öppen för ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Senast ledarna möttes var i juni då Donald Trump tog ett par historiska steg på nordkoreansk mark.

  På noterings-temat tvingades Wework i slutet av månaden dra tillbaka sin börsnotering, som annars hade blivit en av de större på Wall Street i år, efter ett svalt intresse från investerarna. Bättre gick det för riskkapitalbolaget EQT, som steg 24 procent på Stockholmsbörsen under sin första handelsdag.

  Allt fler tecken på en avmattning i den globala ekonomin har dykt upp under månaden och för Europas vidkommande kröntes strömmen av illavarslande statistik av ett riktigt svagt inköpschefsindex från den tyska industrin, medan det för svensk del har presenterats nedslående siffror över arbetsmarknaden.
   
  Vinstvarningar har också dykt upp från konjunkturkänsliga bolag som Wärtislä, ABB-konkurrenten Kuka, Saf-Holland och Atlas Copco-konkurrenten Pfeiffer Vacuum - som alla hänvisade till ett svagare ekonomiskt klimat.

  Resebranschen skakades i slutet av månaden av giganten Thomas Cooks konkurs, som temporärt strandsatte 150 000 resenärer på olika destinationer och ställde in Vings alla flygningar. Bolaget skyllde bland annat på att processen med Storbritanniens utträde ur EU påverkat verksamheten negativt.

  Brexit och premiärminister Boris Johnsons strider med brittiska parlamentet har annars varit ett fortsatt hett tema under september, då parlamentet till och med stängdes ned på premiärministerns begäran. Storbritannien lär även ha ögonen på sig under den kommande tiden, i synnerhet då Boris Johnson har lovat att ta landet ur EU enligt tidsplanen den 31:a oktober - med eller utan avtal. 

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Nyhetsbrev September  

  Nyhetsbrev September

  FMnewsletter.png

 • Räntemarknaden är en bubbla - men inget omedelbart hot att den ska brista enligt bedömare  

  Räntemarknaden är en bubbla - men inget omedelbart hot att den ska brista enligt bedömare

  Amerikanska räntefonder har stigit kraftigt på fallande räntor och många bedömare varnar för att det är en bubbla. En lösning i handelskriget mellan USA och Kina skulle kunna få bubblan att brista, men detta ligger långt bort enligt en bedömare och därför föreligger inte något omedelbart hot i närtid att den ska brista, skriver en krönikör på Bloomberg.

  Det är många osäkerhetsfaktorer i omvärlden som tynger världsekonomin, där handelskriget mellan USA och Kina i spetsen är den mest negativa faktorn. Situationen har drivit ner räntorna och fallande räntor ger som bekant en ökad avkastning i räntefonder.

  Räntorna i Sverige är redan låga, minusränta, och därför har samma värdeökning i svenska obligationsfonder inte skett här. Artikeln fokuserar istället på den amerikanska marknaden.

  Läget i världsekonomin såg helt annorlunda ut för mindre än ett år sedan. Den amerikanska tioårsräntan var på väg upp och marknaden darrade när den passerade tre procent av rädsla för överhettning i den amerikanska ekonomin. Detta var innan handelskrigets klor satte skräck i marknaden. Då menade många bedömare i branschen att den långvariga uppgången i obligationsmarknaden var på väg att ta slut.

  När den amerikanske presidenten Donald Trump införde skattelättnader skulle ekonomin få en skjuts uppåt och den amerikanska centralbanken, Fed, hade istället ögonen på räntehöjningar, vilket i dagligt tal går under benämningen att räntorna skulle normaliseras eftersom den historiskt legat högre i genomsnitt. En normalisering av räntorna och det höga utbudet av statsobligationer som ges ut av staten skulle kräva högre avkastning för att attrahera köpare, alltså högre ränta.

  Det skulle dock inte dröja länge innan det såg mer sannolikt ut med räntesänkningar än räntehöjningar. Oron i handelskriget förstärktes också av svagare makroindikatorer globalt.

  Tongångarna blev istället att de västerländska ekonomierna inte hade något annat val än att fortsätta ge ut obligationer och centralbankerna fick köpa tillbaka dem och därmed sänka räntorna.

  Tillgången på billiga pengar, låga räntor, kan alltså komma att fortsätta ett tag innan bubblan brister, sammanfattar John Authers i en krönika på Bloomberg.

  De lägre förväntningarna i ekonomin ger alltså lägre långa räntor och investerare väljer hellre kort duration, korta räntor för att minska risken. Det tenderar att minska ränteskillnaderna och nyligen så blev de korta räntorna högre än de långa, vilket går under benämningen inverterad yieldkurva; något som historiskt varit ett förebådande om en lågkonjunktur.

  Vad skulle då kunna göra att räntebubblan riskerar att brista (och att de återigen blir positiva skillnader mellan korta och långa räntor)?. Det största hotet, om man har obligationer i sin portfölj, är alltså om ett övertygande handelsavtal kan träffas mellan USA och Kina. Detta anser Authers på Bloomberg vara osannolikt i nuläget, men väldigt nyligen såg marknaden detta som något som faktiskt skulle kunna inträffa, rent av var huvudscenariot.

  En överenskommelse mellan kombattanterna att inte höja tullarna skulle också minska trycket på den amerikanska centralbanken att sänka räntorna. Men så sent som under den senaste veckan utökades de istället.

  Sammanfattningsvis kan sägas att obligationsmarknaden är en bubbla, men att det inte finns något omedelbart hot som kan få den att brisera i närtid.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Fondmarknaden.se's Aktiva portföljer utklassar index  

  Fondmarknaden.se's Aktiva portföljer utklassar index

  Fondmarknaden.se's fyra aktiva portföljer har under det senaste året utklassat sina respektive jämförelseindex med den riskjusterade avkastningen. Portföljerna, som förvaltas aktivt av Fondmarknaden.se's investeringskommitté, investerar åt Fondmarknaden.se's kunder i flera fonder och tillgångsslag med målet att leverera bra avkastning till en risknivå som är anpassat efter kunden.
      
  Hur har portföljerna presterat under 2019?
  -    Vår defensiva portfölj Aktiv Defensiv har en årsavkastning på +10,8% till en mycket låg risknivå. Aktiv Balanserad har till en medelrisk levererat +15%, och de två tillväxtorienterade portföljerna Aktiv Offensiv och Aktiv Tillväxt har presterat +23,6% respektive +21,8% under 2019.

  Portfolio_YTD.jpg

  Hur har ni genererat de fina avkastningssiffrorna?
  -    Börsen har varit väldigt stark under året och vi har kunnat ta hem vinster på 20-30 procent i bland annat flera USA-fonder där vi gjort fina investeringar i teknik- och småbolagsfonder. Vi har strategiskt valt att ha stor exponering mot båda dollar och euro som gett en god valutaeffekt och bidragit till den goda avkastningen som vi levererat till våra kunder.

  Med en stor osäkerhet på börsen, hur ligger risknivån i den aktiva förvaltningen?
  -    Vi har aktivt arbetat för att samtliga fyra portföljer ska ligga på en lägre risknivå än sina respektive jämförelseindex. Genom bra diversifiering och riskspridning så har vi kunnat dra ned risken i portföljerna samtidigt som vi har presterat högre avkastning än index i tre av fyra portföljer.

  Hur ser ni utvecklingen för portföljerna under hösten?
  -    Börsen och marknaderna är mer volatila och samtidigt inväntar vi flera känsliga geopolitiska händelser under hösten. Det pågående handelskriget mellan USA och Kina, Brexit och regeringskriser i Sydeuropa är några orosmoln som vi förväntar oss kommer att påverka marknaderna. Vi justerar portföljernas exponering och kommer att hålla ett bra öga på riskerna. Samtidigt ser vi fina möjligheter och fonder som vi tror kommer att leverera mycket goda resultat även under mer osäkra tider.

  Vill du veta mer om våra Aktiva portföljer, kontakta gärna mig eller läs mer här .

  Nils Thulin, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se
  08-545 186 03
  nils.thulin@fondmarknaden.se

   


  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1756 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket