Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i Nordic Waterproofing  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i Nordic Waterproofing

  Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt ägande i tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing till 5,07 procent av kapitalet och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Allianz Europe Equity Growth A-EUR backade 9,2 procent i oktober, missgynnades av rotation från tillväxt till värde  

  Allianz Europe Equity Growth A-EUR backade 9,2 procent i oktober, missgynnades av rotation från tillväxt till värde

  Allianz Europe Equity Growth A-EUR backade med 9,2 procent i oktober där såväl aktieval som sektorallokering hade en negativ påverkan på avkastningen.

  Gällande fondens sektorval missgynnades den av övervikten mot IT och verkstad och undervikt i hälsovård. IT-aktier straffades mot bakgrund av höga värderingar och det negativa investerarsentimentet som istället bidrog till att defensiva sektorer presterade starkt.

  Roche var en av de bättre presterande aktierna under månaden trots att den var ned 0,5 procent under perioden. Fondens undervikt i aktien bidrog därför negativt.

  Förvaltaren kommenterar rapporterna från Hexagon och SAP vars aktier båda tyngdes av det allmänt svaga sentimentet under månaden.

  Gällande Hexagon menar man att resultatet för det tredje kvartalet var stabilt och visar på att bolaget gynnas av återhämtningen inom gruvnäringen och energisektorn. Den organiska tillväxten var 8 procent med en förbättring i rörelsemarginal på 160 baspunkter. Framåt anser man bolaget kommer gynnas av omställningen mot smarta städer och autonoma fordon.

  Gällande SAP imponeras man av tillväxten inom molntjänster och man menar att ökat kostnadsfokus kommer öka lönsamheten framåt.

  Under månaden har man sålt innehavet i Roche. Inga nya positioner köptes.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk 8,4 procent i oktober, tuff månad för tillväxtmarknader  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk 8,4 procent i oktober, tuff månad för tillväxtmarknader

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained sjönk med 8,4 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 28,3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det var en väldigt utmanande månad för tillväxtmarknadsaktier.

  Bland fondens främsta bidragsgivare återfinns ett antal aktier som tidigare hade sjunkit på vad man från förvaltarhåll bedömde vara obefogad makrorelaterad oro. Bland dessa var det ett par med betydande exponering mot Turkiet.

  Andra positiva bidragsgivare under månaden var det brasilianska industriföretaget Mills Esturias som inte bara gynnades av en marknadsåterhämtning efter presidentvalet men även en positiv marknadsreaktion på företagets samgående med sektorkollegan Solaris.

  På minussidan återfinns det sydafrikanska konglomeratet Ascendis Health, taiwanesiska Chroma och det mexikanska leasingföretaget Vesta.

  Inför framtiden bedömer man att utsikterna har försämrats något på vinstnivå, trots att företagen fortsätter att rapportera positiv vinsttillväxt. Ett antal motvindar på marknaden är högre lånekostnader, ökade inventarier avseende vissa teknikprodukter samt avtagande efterfrågan i Kina kring fastigheter och fordon.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond sjönk 0,6 procent i oktober, tror marknadsvolatiliteten kommer öka  

  Jupiter Dynamic Bond sjönk 0,6 procent i oktober, tror marknadsvolatiliteten kommer öka

  Jupiter Dynamic Bond sjönk med 0,6 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 4,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det var en volatil månad för aktiemarknader, där de flesta index föll kraftigt. Det var även turbulens på kreditmarknader, även om de höll emot något bättre.

  Australienska statsobligationer och portföljens skydd mot amerikansk och europeisk high yield bidrog positivt till avkastningen.

  På minussidan återfinns fondens exponering mot amerikanska statsobligationer. Även om de steg kraftigt i den andra halvan av månaden var det inte tillräckligt för att kompensera för utvecklingen under den första halvan.

  Förvaltarteamet fortsätter att positionera fonden för en mer oförutsägbar miljö under de kommande 12 till 18 månaderna. Mot bakgrund av att Federal Reserve avser att fortsätta höja räntor och reducera dess balansräkning tror man att volatiliteten på marknaden kommer sannolikt att öka framgent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Absolute Return steg med 2,6 procent i oktober, kortningar av Netflix och Amazon bidrog positivt  

  Jupiter Global Absolute Return steg med 2,6 procent i oktober, kortningar av Netflix och Amazon bidrog positivt

  Jupiter Global Absolute Return steg med 2,6 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Detta i likhet med dess jämförelseindex, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober var en tuff månad för aktiemarknader, där fall på mellan 5 till 10 procent var vanligt förekommande.

  Fonden presterade väl under månaden, där främst fondens låga beta verkligen bidrog positivt.

  Bland positiva bidragsgivare finns ett antal kortpositioner, däribland i Netflix, Amazon, Wayfair och Nvidia. Aktierna har stigit kraftigt trots vissa orosmoment på marknaden, trots svagheter i balansräkningarna samt i förvaltarteamets mening ohållbara tillväxtstrategier.

  På minussidan återfinns fondens långpositioner i energisektorn, däribland BP och Transocean.

  inför framtiden bedömer förvaltarteamet att fonden har presterat som förväntat väl i en fallande marknad. Vidare anser man att fonden är väl positionerad för att gynnas av starkare rotationer vad gäller allokering sett till länder och investeringsstil.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefonden sjönk med 0,1 procent i oktober, tror att handelskriget fortsätter  

  Skandia Korträntefonden sjönk med 0,1 procent i oktober, tror att handelskriget fortsätter

  Skandia Korteräntefonden, tidigare Penningmarknadsfonden, sjönk med 0,1 procent i oktober, i linje med dess jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober månad präglades framförallt av stökiga marknader runt om i världen. Precis som de senaste månaderna, var det handelskrig, brexit och Italien som var fokus i det internationella nyhetsflödet.

  "Inget verkar tyda på att det kommer förändras under de kommande månaderna", kommenterar förvaltarteamet.

  Hemma i Sverige fortsatte den politiska turbulensen. Det är det fortfarande oklart vilka som kommer styra landet under den kommande mandatperioden, bedömer teamet bakom fonden.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev november 2018  

  Nyhetsbrev november 2018

  Berg- och dalbana på börsen

  Oktober månad präglades av kraftiga nedgångar på de globala aktiemarknaderna. Globalindex sjönk närmare 7,3 procent och nedgången drevs framför allt av de höga värderingarna inom den amerikanska IT-sektorn och de höjda räntorna i USA. Detta är inte några nyheter men effekterna spred sig snabbt till de resterande marknaderna och i Sverige så gick Stockholmsbörsen kraftigt ned. Stockholmsbörsen har numera en negativ avkastning för 2018 som en följd av nedgångarna i oktober.

  Men det finns samtidigt ljusglimtar; rapportsäsongen var överlag positiv och visade bra vinster och framtidsutsikter. Så den oro för en närliggande börskollaps som många känner, finns det inom den närmaste framtiden inget som tyder på då både ekonomin och företagen presterar bra.

  Läs hela vår fondkommentar här


  I detta nummer

  Till nyhetbrevet för november månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Systemuppdateringar 17 november  

  Systemuppdateringar 17 november

  Under eftermiddagen lördagen den 17 november kommer vi att genomföra systemuppdateringar. Det innebär att tjänsten inte kommer att vara tillgänglig under en kort period på max en timme.


  Vänligen Fondmarknaden.se

 • Analys tillväxtmarknader - Navigera genom marknadsvolatiliteten  

  Analys tillväxtmarknader - Navigera genom marknadsvolatiliteten

  2018 har varit utmanande för tillväxtmarknaderna, och det verkar som marknadens uppfattning om risk har gått om de fundamentala faktorerna. Många investerare kan känna att tillväxtmarknader är mer riskfyllda idag och de ständigt negativa nyhetsrubrikerna hjälper knappast. Men trots detta tyder vårt värderingsarbete på att investerare nu belönas väl för att ta på sig tillväxtmarknadsrisker. Om goda nyheter från tillväxtmarknaderna når marknaden, kan tillgångsslagen ge en stark avkastning. Tillväxtmarknader bör fortfarande utgöra en viktig del av vår aktuella multi-tillgångsportfölj.

  Tillväxtmarknader i stormens öga
  Många tillväxtmarknadstillgångar upplevde en kraftig omsvängning av utländska kapitalflöden, särskilt när US-dollarn började stärkas på nytt. Även om farhågorna om att oron på tillväxtmarknaderna ska sprida sig och en ytterligare ”dollar-chock” har en viss substans, verkar den senare risken vara begränsad med tanke på Feds gradvisa åtstramningscykel.  En starkare US-dollar bör gynna exporten på tillväxtmarknaderna, men det skapar också inflationsrisker i många tillväxtmarknadsekonomier, även om det utgår från en gynnsam startpunkt. Vissa tillväxtmarknadsvalutor har sjunkit kraftigt, men i allmänhet har den externa sårbarheten förbättrats med en lägre andel kortfristiga skulder i US-dollar och förbättrat underskott i bytesbalansen, och tillväxtmarknaderna har nu en mycket starkare makroställning än tidigare. Brasilien har exempelvis förbättrat sitt underskott i bytesbalansen och landet är en nettofordringsägare i US-dollar.  Sannolikt kommer vissa länder med dubbla underskott att vara mer känsliga än andra (till exempel Turkiet och Argentina).


  USA:s spända handelsförbindelser, särskilt de med Kina, har varit en annan betydande orsak till den klena avkastningen på tillväxtmarknadstillgångar. Däremot tyder våra beräkningar, med hjälp av Oxford Economics-modellen, trots det på att åtgärderna som aviserats hittills bör ha en ganska liten ekonomisk inverkan. Risken är att effekterna av en intensifierad handelstvist mellan USA och Kina tar vid samtidigt som inverkan från de avtagande finanspolitiska stimulanserna och högre räntor börjar kännas, och det skulle kunna leda till en avmattning som är skarpare än väntat. Men om detta skulle bli verklighet kan de kinesiska myndigheterna ta hjälp av skatte- och penningpolitiska åtgärder för att stödja efterfrågan, och i USA, kan Fed justera räntebanan. Med hänsyn till detta kan en ökad marknadsvolatilitet ge köplägen. På längre sikt finns det utrymme för att den globala ekonomin kan motverka en alltmer isolationistisk amerikansk ekonomi genom att själva trycka på för en djupare integration.


  De grundläggande förutsättningarna fortsätter att vara attraktiva
  Globala tillväxttrender ser fortfarande hyggliga ut och recessionsrisken är låg. Räntehöjningarna fortsätter att ske gradvis och de flesta tillväxtekonomierna växer på en rimlig nivå och med inflationen i schack.
  De långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna förblir intakta. De fortsätter att driva den globala tillväxten, och väntas bidra med cirka 70 procent av den globala BNP-tillväxten.  Långsiktiga sekulära trender omfattar en gynnsam demografi med en ung och växande medelklass, urbanisering, industrialisering och ett klimat där det är lätt att göra affärer. I en PWC-analys tas det upp ett eventuellt maktskifte från G7 till E7 år 2050*.
  Men grundläggande är att tillväxtförväntningarna för 2018 och 2019 på tillväxtmarknaderna förblir tvåsiffriga. Med tanke på detta ser aktievärderingarna attraktiva ut, i synnerhet i jämförelse med aktier på de utvecklade marknaderna, då de erbjuder en i stort sett liknande aktieavkastning samtidigt som de handlas till en betydande rabatt.


  Slutsats
  Som långsiktiga investerare fortsätter vi att gilla tillväxtmarknadsaktier, men vi vill understryka vikten av att vara selektiv i denna miljö. Högre volatilitet skapar tillfällen där vi som aktiva förvaltare ser att vår grundläggande syn har prissatts fel av marknaden. Vi följer en bottom-up-strategi, och i våra fundamentala analyser integreras miljömässiga, sociala och styrningsfaktorer (ESG-kriterier). På HSBC Global Asset Management är det mycket viktigt att beakta ESG-frågor när vi väljer ut aktier som driver våra aktiva aktiestrategier för tillväxtmarknaderna. Dessutom är grunden till en helhetsomfattande investeringsmetod ett aktivt ägande som kräver engagemang och ombudsröstning.


  Vi fortsätter att övervaka olika risker och integrerar vårt perspektiv i våra aktieval samt utnyttjar våra egenutvecklade kvantitativa verktyg för att förbättra stresstester och scenarioanalyser av portföljen.

  Möjligheter

  + Positiv global tillväxt
  + Stadig vinsttillväxt
  + Attraktiva värderingar


  Hot

  - Stärkt US-dollar och ökad takt på Feds åtstramning
  - Amerikanska handelsspänningar
  - Orosmoln kring Kinas BNP-tillväxt


  *The World in 2050; looking at growth in GDP at PPPs
  G7: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA
  E7: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Ryssland och Turkiet

  Analys producerad av HSBC Global Asset Management 2018-11-09HSBC.png

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark  

  Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark

  Det har varit rejäla nedgångar på världens börser under oktober sedan oron för snabbt stigande marknadsräntor tagit ett allt fastare grepp om marknaden. Störst var nedgången för teknologisektorn som under lång tid har noterat kraftiga uppgångar.

  Fondförvaltare och strateger som Finwire pratat med ser inte nedgången som ett tecken på en långsiktig sättning eller en så kallad björnmarknad. Men de pekar på signaler man som investerare ska vara uppmärksam på.

  Mattias Martinsson som är tillväxtmarknadsförvaltare på Tundra Fonder, understryker att denna nedgång spär på en redan svag utveckling för tillväxtmarknadssegmentet där värderingarna, i synnerhet relativt USA, ser riktigt attraktiva ut.

  ”Frontier- och tillväxtmarknader har redan haft sitt svåraste år sedan 2011. På kort sikt drabbar globala börsfall alla marknader. Om vi skulle se tecken på en svagare amerikansk ekonomi och därmed en svagare amerikansk dollar kommer det dock att innebära att tillväxt- och frontiermarknader inleder en period av överavkastning kontra USA", säger Martinsson.

  Georg Norberg som är aktieförvaltare på Case, säger att denna nedgång kan hålla i sig kortsiktigt men att det är först när inflation och räntor på allvar vänder upp som man ska vara observant på en mer långsiktig nedgång.

  "Vi har studerat den amerikanska 10-åringen länge nu. Det hände inget vid 3,00 procent men däremot tycks det som att 3,25 procent blev en nivå som triggade igång en rekyl. Således en väntad rekyl. Rapportperioden står vi inför och det innebär samtidigt tyst period och att återköp av aktier inte kan äga rum. Kan vara oroligt någon vecka men sannolikt inte någon krasch ännu. Den kommer först när räntor och inflation på allvar vänder upp", säger Norberg.

  Johan Nilke, som förvaltar teknologifonden Lannebo Vision, är inne på att högre räntor i kombination med tariffer i spåren av handelskriget kan komma att slå mot vissa bolags marginaler, men understryker samtidigt att det finns få tecken som tyder på att en majoritet av tech-bolagens rapporter för det tredje kvartalet kommer att komma in sämre än förväntat.

  "Tvärtom tyder det mesta på att marknaden är fortsatt stark. Det har funnits en viss oro på halvledarsidan att man nått toppen av cykeln men samtidigt finns det även där underliggande drivkrafter som verkar positivt på ett antal av halvledarbolagen. Det finns också en hel del pengar på sidlinjen så borde kunna se lägen att plocka upp bolag som dras med i nergången", säger Nilke.

  Jonas OIavi, som är allokeringschef på Alfred Berg, menar att konjunkturen ser fortsatt stark ut och tror inte på en långsiktig nedgång.

  "Återigen har vi blivit påminda om riskerna på marknaden när främst teknikaktier fallit på, men även medicinteknikbolag och småbolag har följt med ned i kraftiga fall. Är detta början på något nytt och till och med början på en nedgångsperiod kan man fråga sig. Som jag ser det är det en mer en korrektion än början på en lång nedgång", säger han och fortsätter:

  "Man måste komma ihåg att konjunkturen, som ju driver bolagens förutsättningar, fortfarande är stark, om än divergerande om man tittar globalt. En mindre börsnedgång kommer inte att räcka för att försämra förutsättningarna för konjunkturen. För detta krävs en ihållande nedgång som gör konsumenterna försiktiga med att investera och det tror åtminstone inte jag kommer ske."

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Öhman har hittat köplägen i tech-raset, reducerat Amazon  

  Öhman har hittat köplägen i tech-raset, reducerat Amazon

  Öhman Global Growth, som är en aktiefond med fokus på teknikdriven tillväxt, har under den senaste tidens kraftiga nedgång för sektorn passat på att öka i vissa innehav som Infineon och Nvidia. Samtidigt har man reducerat risken i Amazon efter bolagets senaste rapport.

  Det framkommer i en intervju som Finwire gjort med förvaltaren Ellinor Hult.

  Hult understryker att hon inte tror att vi står inför en kollaps i tech-bolagen utan ser snarare den senaste tidens nedgång som en korrigering efter en lång period av stark avkastning.

  "Vi tror inte att det som har varit är en föraning om vad vi såg runt år 2000. Det vi såg då var att bolagen hade obefintlig intjäning och i bästa fall intäkter om några år. De stora teknologibolagen av idag är betydligt mer mogna, de tjänar pengar. Skörheten består i att värderingarna på vissa håll är ansträngda."

  Ellinor är relativt ny som delförvaltare av fonden och har givet sin bakgrund inom analys och förvaltning av läkemedels- och hälsovårdsbolag fått ett mandat att öka andelen teknikbolag verksamma inom just dessa sektorer.

  "Fonden ska investera i teknikdriven tillväxt och det är just vad vi ser i många av de teknikbolag som fokuserar på hälsovårdssektorn", säger hon och nämner ett bolag som hon precis köpt in i portföljen efter att kursen backat kraftigt.

  "Vi har köpt in oss i Align Technologies, ett bolag som gör genomskinliga tandställningar. Bolaget har 90 procent marknadsandel och är väldigt högteknologiskt. Tekniken bygger på 3D-printing och man skapar genom denna teknik skräddarsydda uttagbara tandställningar som man bär tills problemet är löst. Med andra ord är den klassiska rälsen ett minne blott."

  Enligt Hult växer Align kraftigt men aktien föll som en sten under början av oktober och fallet eskalerade efter en rapport som visade på högre rabatter i bolagets prisbild än förväntat. Det såg hon som ett köpläge.

  Vad gäller andra bolag som fonden adderat till under månaden nämns Nvidia och Infineon.

  "Vi har ökat i namn som är kopplade till bilindustrin, vilken utvecklats väldigt svagt. Infineon är ett sådant namn, ett annat är Nvidia som vi ser som ett relativt dyrt men väldigt intressant bolag. De tillverkar chip och är utöver exponering mot trenden självkörande bilar även exponerade mot gaming-industrin som vi tror väldigt mycket på."

  Ett bolag som man har sålt av under turbulensen är Amazon som lämnat över som fondens största position till Microsoft.

  "Vi reducerade Amazon efter rapporten som visade på svagare försäljningstillväxt än väntat. Bolaget växer och tjänar väldigt mycket pengar inom Amazon Web Services, men behöver investera mycket av den intjäningen i andra delar för att fortsätt växa. Vi tror inte på något sätt att det är ett dåligt bolag, men det kommer ställas fler frågor framöver gällande varifrån tillväxten kommer komma."

  Bland svenska bolag som fonden har innehav i nämns Sectra, Qliro och CLX. Fonden avvyttrade det svenska spelbolaget NetEnt i samband med att fonden blev ESG-anpassad under sommaren.

  På frågan om vilken typ av tech-bolag som fonden står utanför nämner Hult sådana fall där potentialen överskuggas en alltför hög risk. Ett sådant exempel är genterapibolag.

  "Med min bakgrund inom hälsovård har jag tittat extra på just genterapi-bolagen. De erbjuder en fantastisk möjlighet att upptäcka genetiska förändringar som tidigt kan visa på risken för cancer bland annat. Men att gå från att upptäcka till att behandla ligger fortfarande långt fram i tiden. Den osäkerheten har än så länge varit för stor för oss som investerare", säger Hult avslutningsvis.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

 • Fondflyttar stoppas mellan den 7/12-2018 och den 1/1-2019  

  Fondflyttar stoppas mellan den 7/12-2018 och den 1/1-2019

  Sista dagen för att flytta ut andelar från Fondmarknaden.se innan årsskiftet är 7/12. Anledningen till att vi stoppar utflyttar är för att det inte skall ligga fondflyttar som inte är färdigställda över årsskiftet, då det kan orsaka att ofullständiga uppgifter skickas till kund eller Skatteverket.

  Utflyttar av likvida medel till andra institut inom IPS och ISK stoppas mellan 14/12-2018 till 15/1-2019.

  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundsupport på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1805 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket