Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • Lyxor ser hur de små hedgefonderna inte längre överpresterar de stora  

  Lyxor ser hur de små hedgefonderna inte längre överpresterar de stora

  Fondbolaget Lyxor, med fokus på alternativa tillgångar, skriver i sitt veckobrev på tisdagen att små hedgefonder inte längre överpresterar de stora. Små fonder tenderar att ligga före tidigt och i mitten på cykler, men hala efter sent i cyklerna och i eventuella recessioner.

  Även om gapet i performance minskade mellan de stora och de små hedgefonderna i alla regioner har globala och europeiska små förvaltare lyckats lite bättre än deras motsvarigheter i USA och tillväxtmarknader.

  De små har underpresterat sedan 2017 efter att oroligheterna på marknaderna ökat och den ekonomiska tillväxten mattats av.

  Under oktober fortsatte börsen uppåt, boostat av bolagens redovisade vinster och framgångar i handelskonflikten mellan USA och Kina där man ser att det kan leda till lättnader på tariffer. Även global makro fortsatte presentera data som marknaden svarade positivt på, särskilt för de systematiska strategierna.  Taggar:

 • Carnegie Småbolagsfond ökade marginellt i oktober - Nordic Waterproofing drog upp  

  Carnegie Småbolagsfond ökade marginellt i oktober - Nordic Waterproofing drog upp

  Carnegie Småbolagsfond presterade i oktober en ökning om 0,2 procent och är upp 19,9 procent i år. Det går att läsa i en månadsrapport från fondbolaget.

  Nent noterar en uppgång för månaden på 19 procent efter att det annonserades en sammanslagning mellan bolagets Viasat Consumer och Telenors Canal Digital.

  Även Nordic Waterproofing presterade bra efter sin rapport.

  "Bolaget, som framför allt sysslar med taktätning, har tidigare felaktigt förknippats med svenskt bostadsbyggande trots att bara en bråkdel av försäljningen går dit", säger förvaltaren Viktor Henriksson.

  Fastighetssektorn i fonden utvecklades negativt under månaden efter att nettouthyrningen rapporterades svag, räntorna är något högre och en stark utveckling för konjunkturkänsliga aktier.

  Fonden var vid månadens slut till 85 procent viktad mot Sverige, en procentenhet lägre än förra månaden.

  Vad gäller fondens tre största innehav finner man Atrium Ljungberg, Scandi Standard och Stillfront med portföljvikterna 8,8, 6,9 respektive 6,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total ökade 1,4 procent i oktober - sålde av Carnegie Likviditetsfond  

  Carnegie Total ökade 1,4 procent i oktober - sålde av Carnegie Likviditetsfond

  Carnegie Total noterar ett positivt resultat om 1,4 procent i oktober. Detta innebär att fonden är upp 18,4 procent hittills i år. Det framgår i ett månadsbrev.

  Fonden är en så kallad allokeringsfond med 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder. Totalt förvaltar fonden cirka 72 miljarder.

  "I motsats till tillverkningsindustrin har tjänstesektorn utvecklats bättre. Det har gett stöd till arbetsmarknaden och bidragit till lugnare löneökningar i de utvecklade ekonomierna. Den
  inbromsning som vi sett i diverse konjunktursignaler har dock under senare tid mattats av.
  Makrostatistiken bekräftar en inbromsning, men det kanske inte är så illa som befarat", skriver förvaltarna.

  Carnegie Sverigefond och Carnegie Rysslandsfond var de bäst presterande aktiefokuserade fonderna under månaden med uppgångar på 4,9 respektive 2,3 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select väl och steg med 0,42 procent.

  Carnegie Likviditetsfond såldes av helt och Carnegie total omallokerade istället till att vikta upp i Carnegie Investment Grade.

  Carnegie Sverigefond väger tyngst med en andel på 19 procent, följt av C WorldWide Global Eq Ethical på 18 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap ökade 1 procent i oktober - Nordic Waterproofing och AQ Group lyfte fonden  

  Carnegie Micro Cap ökade 1 procent i oktober - Nordic Waterproofing och AQ Group lyfte fonden

  Carnegie Micro Cap ökade 1,0 procent i oktober, vilket medför att fonden sedan årsskiftet stigit 27,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Henriksson.

  Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing presterade bra under månaden.

  "Bolaget, som framför allt sysslar med taktätning, har tidigare felaktigt förknippats med svenskt bostadsbyggande trots att bara en bråkdel av försäljningen går dit. Både Danmark och Finland är större marknader och såväl renovering som kommersiella byggnader är viktigare än nybyggda bostäder för Nordic Waterproofing", skriver Viktor Henriksson.

  Även AQ Group lyftes upp som ett positivt innehav, bolaget steg med 6 procent efter att bolaget släppt sin rapport under månaden.

  Fastighetssektorn presterade sämre under månaden, men fondens innehav Catena och Platzer klarade sig bra och förvaltaren tror fortsatt på dessa aktier i framtiden.

  Fondens största innehav per utgången av månaden var Knowit, Addnode och Formpipe med portföljvikterna 8,7, 6,6 respektive 6,3 procent.

  Scandi Standard halkade ner från en tredjeplats till att bli fyra.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond steg 2,3 procent i oktober - upp 39,2 procent i år  

  Carnegie Rysslandsfond steg 2,3 procent i oktober - upp 39,2 procent i år

  Carnegie Rysslandsfond utvecklades positivt i oktober och noterar en ökning om 2,3 procent. Hittills i år är fonden upp 39,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren.

  Även denna månad var Ryssland en stark marknad och Surgutneftegaz oförklarliga stigning på 20 procent var det största samtalsämnet. Det finns spekulationer att man kommer använda den stora kassan till att köpa Lukoil eller delta i privatiseringen av Saudi Aramco. Dessutom har bolaget beslutat om nya riktlinjer gällande utdelningar, de nya riktlinjerna säger att man ska betala ut minst 100 procent av det fria kassaflödet som utdelning.

  Ryska parlamentet, duman, för diskussioner om att begränsa utländskt ägande i så kallade viktiga internetbolag, detta har fått Yandex att agera volatilt på börsen.

  Energi och råvaror var de största sektorexponeringarna vid månadsskiftet med energi på drygt 40 procent och råvaror på drygt 20 procent.

  De största innehaven i fonden per utgången av månaden var Gazprom, Sberbank och Surgutneftegas med portföljvikterna 9,4, 9,2 respektive 8,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia steg 1,9 procent i oktober - avknoppningen Vinhomes är ny i fonden  

  Carnegie Asia steg 1,9 procent i oktober - avknoppningen Vinhomes är ny i fonden

  Carnegie Asia noterar en uppgång på 1,9 procent i oktober. Det innebär en ökning på 17,8 procent i år. Det går att utläsa i en månadsrapport från fonden.

  Tongångarna mellan USA och Kina har, enligt förvaltaren, varit lite mildare på sistone. Det så kallade fas 1-avtalet i handelskonflikten är planerat att skrivas under och detta lugnar marknaden. Trots detta är det troligt att handelskonfliktens oro kommer fortsätta in i nästa år.

  Swire Pacific såldes av helt efter att ha sålts av delvis förra månaden. Fonden fick ett nytt innehav i form av Vinhomes, som är en avknoppning från fondinnehavet Vingroup. Vinhomes äger mark och utvecklar fastigheter och nya bostadsområden framförallt i åtta av de större städerna i Vietnam.

  I takt med att medelklassen växer och hushållens inkomster ökar växer behovet av moderna bostäder. Denna trend drivs också av ökad urbanisering i landet. Företaget har ansenliga landtillgångar och utvecklingsplanerna sträcker sig fram till år 2036", kommenterar förvaltaren Gunnar Påhlson.

  Största branschexponeringarna för fonden var finans, följt av fastigheter och teknik.

  De tre största innehaven i fonden var vins månadsskiftet Taiwan Sem, Samsung och Hdfc Bank med portföljvikterna 9,2, 5,7 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018  

  Fortsatt imponerande resultat av Årets Sverigefond 2018

  Aktiefonden Prior Nilsson Realinvest plockade hem en prestigetitel tidigare i år genom bli utsedd till Årets Sverigefond 2018 av Fondmarknaden.se. Men hur har det gått i år?

  Priset avsåg helåret 2018. Vi har tittat på hur fonden har preseterat hittills i år. Prior Nilsson Realinvest har ökat med 32,8 procent hittills i år. Det kan jämföras med Sverigefonder i stort som ökat med 27,7 procent och aktiefonder som ökat med i snitt 25,1 procent.

  Fonden har alltså slagit konkurrenterna på fingrarna även i år.
  “Det är klart att man är ju aldrig nöjd”, säger förvaltaren PO Nilsson i en kommentar till resultatet.

  Han fortsätter med att det är ett stort förtroende att hantera andras pengar och en ständig press kombinerat med en vilja att prestera.

  Prior Nilsson Realinvest är en lite speciell fond och är inte lik de stora flertalet andra Sverigefonder. Fonden har rätt att köpa nordiska bolag och fokus ska vara på företag som har en stor andel reala tillgångar såsom exempelvis fastigheter, skog, råvaror eller kraft. Det betyder att IT-konsulter och dylika bolag helt väljs bort. Istället är det riktiga fysiska tillgångar som gäller.

  Fonden har en fin historik där den lyckats ge investerarna god avkastning. Vad gäller speciell inriktning eller några särskilda kriterier så tror förvaltaren att nyckeln till framgången snarare ligger i förvaltarteamets genuina intresse och kunskap.

  “Vi vill kunna branschen väldigt bra innan vi gör något. Man ska aldrig utesluta något för tid och evighet”, säger PO Nilsson.

  Historiskt har fonden också varit mindre exponerad mot vissa delsektorer, men något delsegment går aldrig helt bort.

  Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbetet med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader  

  Ökad handel i USA-fonder och inflöden mot tillväxtmarknader

  Fondmarknaden.se rapporterar i oktobers handelsstatistik att fonder med USA-fokus varit mest populära under månaden.

  SPPs Aktiefond USA toppar listan med flest köpordrar men återfinns även på säljsidan. Desamma gäller för MSIMs US Advantage Fund som noteras som topp fyra för både flest köp och säljordrar under månaden.

  Förutom fonder med USA fokus är det fortsatt populärt med globalfonder, på köpsidan går det även att se en trend mot fonder med fokus på Indien, BRIC och Baltics. Exempel på det är Schroders BRIC och INVLs Baltic Fund, som köpts mycket av kunderna hos Fondmarknaden.se.

  Swedbank Robur Ny Teknik och Didner och Gerges Aktiefond Sverige återfinns bland de mest sålda fonderna för månaden. Båda fonderna har genomgått stora förändringar och båda har på senare tid bytt förvaltare.

  Didner och Gerges Aktiefond Sverige har historiskt presterat goda resultat, fonden har på sistone bytt förvaltare och haft det tuffare resultatmässigt. Swedbank Robur Ny Teknik bytte för cirka ett år sedan förvaltare och sparare fortsätter att sälja i fonden.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

 • Nuvarande fokus gynnar globalfonder  

  Nuvarande fokus gynnar globalfonder

  Analytiker på fondbolagen har blivit mer positiva till globalfonder som kategori i den turbulenta tid som vi nu befinner oss i. Globalfonder är också den kategori av fonder som är absolut populärast bland de svenska fondspararna.  

  Globalfonderna slår andra fondtyper på fingrarna när det gäller popularitet. Enligt fondinformationsjätten Morningstar har segmentet globalfonder hela 40 procent av sparandet i aktiefonder. Inte mindre än en biljon svenska kronor återfinns i segmentet.

  Bakgrunden är naturligtvis att det ger en balanserad risk. Globalfonden investerar över hela världen vilket innebär att du får en exponering mot allt från USA och Sverige till tillväxtmarknaderna.

  Hur har utvecklingen sett ut i år?
  Globalfonderna har hos Fondmarknaden.se stigit med i snitt 24,5 procent. Det är något sämre än aktiefonder i stort men bättre än exempelvis tillväxtmarknadsfonder. Kurserna har tripplats sedan botten i mars 2009.

  Men hur ser framtiden ut?
  Flera kapitalförvaltare, däribland SEB, är skeptiska till utvecklingen av världsekonomin. Storbanken menar att osäkerheten kring konjunkturen kombinerat med politisk oro för allt från handelskrig till Brexit motiverar försiktighet och helheten ger en dämpad börsbild. Banken har för första gången sedan 2016 valt att undervikta aktier. Samtidigt lyfter man upp globala aktier.

  “Det kan därför vara klokt att se över diversifieringen mellan tillgångsslagen, men också inom tillgångsslaget aktier. Den globala aktiemarknaden erbjuder diversifiering via valutor, branscher, affärsmodeller och kundstrukturer, som gör att förhållandet mellan framtida avkastning och risk balanseras, något som kan vara klokt i tider av oro”, skrev banken i sin senaste utgåva av “Investment Outlook”.

  Fondjätten SPP Fonder är också mer positiva till globala aktier än vad man är för exempelvis svenska aktier eller tillväxtmarknadsaktier. Globala aktier har normalvikt medan svenska aktier och tillväxtmarknadsaktier har undervikt i portföljerna hos SPP.

  “Positiva makrotal, centralbanksåtgärder samt positiva signaler kring handelskriget bidrog till nya högstanivåer för globala aktier. Vi har utnyttjat uppgången till att sälja en del globala aktier men är sammantaget fortsatt normalviktade inom globala aktier”, skrev fondjätten i en kommentar.

  Även bankjätten Citigroup har varit ute och lyft upp globala aktier. Kapitalförvaltaren bedömer att världens börser kommer att stiga till 2020.

  “Det är för tidigt att förklara det tioåriga globala börsrallyt som över, även om riskerna fortsatt är betydande”, skrev banken i en kommentar i oktober enligt Bloomberg News. Banken anser att USA-börserna kommer att leda vägen och att tillväxtmarknaderna ska underviktas.

  Slutsatsen är att i den turbulenta tiden vi lever i just nu erbjuder en global fond en större bredd och därmed också en lägre risk än vad enskilda länder gör.


  Möjligheter

  +    Bredd likt inga andra fonder
  +    Exponering mot hela världsekonomin
  +    Köper stora stabila företag i hela världen

  Hot
  -    Ofta hög avgift
  -    Tvingas nästan alltid köpa endast stora bolag
  -    Stor exponering mot USA - världens största ekonomi


  Analys producerad av Finwire 2019-11-07

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen  

  Högre företagsvinster än väntat gladde oktoberbörsen

  Oktober månad var en bra börsmånad globalt. Högre företagsvinster än väntat i det tredje kvartalet gav kursuppgångar. Marknaden gläds samtidigt åt sänkt amerikansk styrränta och en uppskjuten Brexit. Under månaden fortsatte det att komma dubbla budskap om hur handelssamtalen mellan USA och Kina egentligen går.

  USA
  De amerikanska bolagen har generellt överraskat positivt och den amerikanska centralbanken sänkte räntan som väntat med 25 punkter. De amerikanska börserna har därmed stigit till all-time high.

  Fortfarande kommer dubbla budskap inom de viktiga handelsförhandlingarna. Uppgångar följde på besked att USA och Kina beslutat att skjuta upp tullar som skulle ha införts men Kina uppger sig också ha sagt sig tveksamma till möjligheterna till ett långtgående handelsavtal.

  Marknaden tog fasta på det positiva i en räntesänkningen av den amerikanska centralbanken Federal Reserve som dock samtidigt signalerade en paus i sänkningarna vilket fick marknaden att skruva lite på sig. Fed lade samtidigt till att de kommer att agera om utsikterna ändras betydligt.

  Vägledande bolag som överraskade positivt med sin rapport för det tredje kvartalet var Apple och Facebook. Spotifys aktie rusade efter att ha gjort en vinst, då analytikerna räknat med en förlust. Det fanns dock bolag som inte levererade lika bra siffror, där ibland Twitter vars aktie sjönk efter en svag kvartalsrapport.

  Tungviktaren Microsoft tog hem Pentagons molnkontrakt på 10 miljarder dollar och snuvade därmed rivalen Amazon på det prestigefulla kontraktet.

  Konkurrensen inom streamingbranchen hårdnar. Barclays spår att Apple kan få fler än 100 miljoner kunder på sin videostreamingtjänst inom ett års tid, vilket skulle kunna påverka marknadsledande Netflix, men även andra tjänster som AT&T-ägda HBO med flera.

  En stor-affär som bekräftats är samgåendet mellan Fiat Chrysler och PSA Group som äger bland annat Peugot och Citroën.

  Kvar i bilbranschen kan nämnas att GM:s aktie steg efter att ha gjort en högre vinst än väntat, även om vinstprognosen sänktes och en avslutad strejk kostat företaget betydligt mer än vad de flesta analytiker räknat med.


  Europa
  För Europas del har delårsrapporter, Brexit och utvecklingen i handelsfrågan varit viktiga inslag. Breda Stoxx600 har sett en uppgång under månaden.

  Även om utvecklingen har varit positiv i stort bör flera sänken nämnas. Bland Europeiska bolag kan kursslakten i Nokia nämnas efter sänkta utsikter. Ett annat finskt bolag som gjorde marknaden besviken var verkstadsjätten Wärtsilä vars aktie rasade på sämre siffror än väntat. Även prognosen för de kommande tolv månaderna var dyster. En annan aktie som backade var Deutsche Bank som gjorde förlust i det tredje kvartalet.

  Även i Sverige har bolagen överträffat vinstförväntningarna. Den svenska börsen nådde årshögsta under oktober och strax under rekordnivån från april 2105. Det Large Cap-bolag som överraskat mest positivt är Saab, men även Intrum och Ericson. På nedsidan återfinns storbanken Nordea som istället för vinst uppvisade en förlust. SSAB underpresterade också i analytikernas ögon.

  En bransch som inbördes sett stora skillnader är klädbolagen där H&M sticker ut på uppsidan med ett resultat över förväntan. En besvikelse blev istället MQ som tappat stort.

  En uppskjuten Brexit gladde de europeiska börserna något, även om uppgången var marginell vid detta beslut. Senare kom besked om nyval i Storbritannien vilket även detta sågs som positivt av Londonbörsen.


  Asien
  Börserna i Asien har också påverkats positivt av att den amerikanska centralbanken sänkt räntan och intar en försiktig hållning till framtida räntejusteringar. Även här har det varit rapportsäsong med vitt skilda utslag.

  Bland större bolag kan Samsung Electronics nämnas som mer än halverade sitt resultat i räkenskapsårets tredje kvartal. Japanska speljätten Nintendo däremot gladde marknaden med så väl högre vinst som omsättning i sin kvartalsrapport. Även Sony överraskade positivt och höjde samtidigt sin prognos för helåret.

  Kina har länge brottats med fallande bilförsäljning. Det går även trögt för elbilstillverkarna då Kinas regeringen har tagit bort subventioner på området, vilket påverkar branschen stort.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 • Etiskt har slagit börsen i stort  

  Etiskt har slagit börsen i stort

  Greta Thunberg har talat i FN, somliga politiker uppmanar till nödläge för klimatet, begrepp som flygskam har uppstått. Miljö och hållbarhet har verkligen varit på tapeten i år. Avkastningsmässigt har det också varit bra att investera etiskt.

  Det är lätt att blanda ihop olika begrepp. På Fondmarknaden.se har vi en kategori för etiska fonder. De fonder som klassas under kategorin är de som uttalat har en etiskt inriktad fond. För andra hållbara fonder finns Morningstars hållbarhetsbetyg som ett hjälpmedel samt deras klimatmärkning, vilken markerar fonder med lågt koldioxidavtryck.

  Två begrepp är viktiga när det gäller etiska och hållbara investeringar. Fondbolagen använder sig av ESG och SRI. ESG står för Environment, Social, Governance, vilket är frågor som rör miljöhänsyn, social hänsyn (frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor) samt ägarstyrning. SRI står för Sustainable/Socially Responsible Investments, vilket kan sammanfattas som hållbara investeringar.

  I år har det varit en bra affär att investera etiskt. De etiska fonder som finns med i Fondmarknaden.se’s plattform har stigit med 24,5 procent i snitt. Det är bättre än exempelvis aktiefonder i stort och även Sverigefonder. Det enda som slår avkastningen är Nordamerikafonder.

  Bästa fond i år är Nordea Klimatfond BP följt av Öhman Etisk Index samt Öhman Etisk Index USA. Uppgångarna har varit 34,2, 32,7 respektive 32,6 procent.

  Privatpersoner och institutioner har visat ett ökat intresse för att investera etiskt och hållbart. Det innebär också att kapitalförvaltarna har fått upp ögonen för området.

  Det går också att kvantifiera det ökade intresset. Kapitalförvaltaren Invesco släppte nyligen en rapport där det framkom att statliga investerare, som bland annat investerar pensionspengar, i en allt högre omfattning väljer att väga in etiska ståndpunkter i sina investeringar. I år svarar inte mindre än nära två tredjedelar av de tillfrågade investerarna att man väger in etik i sina investeringar. För två år sedan var siffran under 50 procent. Även centralbankerna blir mer etiska även om de ligger väsentligt efter. I år väljer 20 procent av centralbankerna att väga in etiska ställningstaganden i sina investeringar, vilket är nära en fördubbling på två år, enligt datan från Invesco. Västländer är bättre än övriga att investera etiskt. 76 procent av investerarna uppger att man väljer att investera etiskt. Andra regioner som exempelvis Mellanöstern har legat betydligt efter men börjar nu komma upp rejält även dem.

  Den ökade efterfrågan återspeglas också i antalet produkter som investerar etiskt. Antalet fonder ökar och kapitalförvaltarna bedömer att det är ett prioriterat område. Världens största kapitalförvaltare, Blackrock, har exempelvis uppgett att hållbarhet som område är ett strategiskt tillväxtområde. Bolaget är inte ensamma om analysen. Pimco, som är världens största obligationsinvesterare, har fått upp ögonen på allvar för ESG och pekar ut det som ett nyckelområde för framtiden.

  “Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan”, uppgav Pimcos Europachef Craig A Dawson för en tid sedan.

  Investmentbanken Jefferies har satt siffror på hur stort området blivit i USA. Fondernas förvaltade kapital uppgick i slutet av förra året till 11,6 biljoner dollar, upp från 3,7 biljoner 2012.

  Men hur viktigt är det etiska för fondbolagens investeringsobjekt, alltså bolagen?

  Finansinformationsjätten Factset har lyssnat igenom samtliga presentationer av börsbolagen som ingår i storbolagsindexet S&P 500 i senaste rapportsäsongen. Totalt har 24 bolag nämnt ESG i sin presentation. Det är en fördubbling mot det första kvartalet och en rejäl ökning från 2017 då blott två bolag nämnde ESG. Det är samtidigt bara en bråkdel av bolagen som faktiskt nämner ESG. En betydande uppsida finns således.

  Bolagen agerar också likt vad Pimco pekade på när det gäller obligationer. ESG är allt viktigare och ett stort antal länder och bolag ger ut gröna obligationer, vilket innebär att företagen öronmärker kapital åt hållbara investeringar. Området förväntas växa rejält framöver vilket gör det lättare för etiska fonder att hitta investeringsobjekt.

  Slutsatsen blir att etiska fonder kommer att vara ett fortsatt tillväxtområde.

   

  Analys producerad av Finwire 2019-10-02

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   

 • Det våras för hedgefonder?  

  Det våras för hedgefonder?

  Världen har varit väldigt lugn under en lång tid och börsen har klättrat. Givetvis har det varit några mindre dippar men börsen har inte klappat ihop utan stigit år efter år. Det har egentligen varit negativt för hedgefonder som då inte fått bevisa sin nytta.

  Fjolåret var inte något bra avkastningsår för hedgefonder. Fonderna hade svårt att hantera det turbulenta slutet på 2018. I år har det dock pekat uppåt. Hedgefonderna som är med på Fondmarknaden.se’s plattform har ökat med i snitt 3,8 procent hittills i år. Bäst har det gått för Man AHL Trend Alternative DNY som stigit med 25,4 procent följt av Lynx Dynamic och Lynx som klättrat med 23,5 respektive 23,4 procent.

  Fonderna som helhet har emellertid presterat sämre än alla andra kategorier, men tanken är inte heller att fonderna skall konkurrera med exempelvis en index- eller aktiefond. Tanken är att hedgefonderna skall skapa en avkastning oavsett om det går upp eller ned, så kallad absolutavkastning. Stabilitet är det viktiga för förvaltningen.

  Ett problem för branschen har varit att finans- och penningpolitiken sedan finanskrisens dagar lyckats pressa ned volatiliteten på finansmarknaderna till historiskt låga nivåer. Börserna har stigit stabilt och slagit rekord. Några stora ihärdiga rörelser har inte inträffat, vilket inneburit att hedgefonderna inte kunnat uppvisa sin verkliga styrka - att skapa avkastning vid en negativ trend.

  Lynx, som toppar listan vad gäller avkastning i Sverige för hedgefonder, ser ljuset i tunneln efter flera år med svagare utveckling.

  “Trots att fondens avkastning de senaste åren legat under våra förväntningar är jag övertygad om att miljön kommer att förbättras och att våra kunders tålamod och förtroende för oss kommer att belönas”, skrev Lynx-förvaltaren Svante Bergström i sin halvårsrapport till kunderna.

  Hedgefonder är samtidigt ett paraplynamn för mängder med olika strategier. Allt från trendföljande till makro- och valutafonder finns. Den absolut största kategorin är lång/kort aktiehedgefond. Fonden kombinerar långa innehav (köpta) med korta (blankade) innehav. Tanken är att man skall kunna skapa en stabil avkastning över tid oavsett hur börsen går. Marknadsexponeringen, hur relationen ser ut mellan långa och korta positioner, kan skilja sig åt och beror på strategin från förvaltaren. Det betyder också att aktiemarknaden måste gå ned för att man som sparare skall ha verklig nytta av tillgångsslaget.

  I år har hedgefonderna gått bra även internationellt. Enligt analyshuset eVestment, som specialiserat sig på just hedgefonder, har fonderna pekat uppåt på bred front.

  Investerarna tycks dock inte ha imponerats av utvecklingen. Data från eVestments visar att uttagen ur hedgefonder är på sin högsta nivån sedan 2016. Under årets sju första månader plockade investerarna ut 56 miljarder dollar och juli var en riktigt mörk månad med utflöden om 8,4 miljarder dollar. Branschen sitter dock på rejält med kapital. Hedgefonderna har totalt 3,3 biljoner dollar under förvaltning. Utflödet har traditionellt investerats i private equity eller private debt, skriver Financial Times.

  Hedgefonderna har alltså inte haft det lätt de senaste åren. I år stiger avkastningen men då överger investerarna fonderna.

  Marknaden har dock flera moln på himlen för tillfället. Handelskrig, global avmattning, geopolitisk oro, val i USA och Brexit. Om det kommer att innebära att det blir hedgefondernas tid att lysa återstår att se.

  Mikael Tjäder,
  VD Fondmarknaden.se/Fondab AB

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1750 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket