Logga in   |  Bli kund

BannerFM_4.jpg

Fondnyheter

 • Tellus Bank och Finansfond ökade i januari, fortsatt övervikt i nordiska banker och norska i synnerhet  

  Tellus Bank och Finansfond ökade i januari, fortsatt övervikt i nordiska banker och norska i synnerhet

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, steg 5,4 procent i januari vilket innebär att fonden återhämtade sig från nedgången på 5 procent som sågs i december. Fondens referensobjekt har under samma period ökat 0,2 procent.

  Potentialen efter den svaga hösten med översålda marknader sågs som stor i sektorn av förvaltarna.

  Vad som talar för sektorn i det lite kortare perspektivet är att de snart kommer utdelningssäsong och med den höga direktavkastning som sektorn ger kommer den förmodligen att fortsätta att utvecklas positivt, tillägger förvaltarna.

  Fonden lyfter särskilt fram innehavet Nordea i och med Cevians inhopp i banken och förändringar i styrelsen. Detta väntas ge ett ökat tryck inom banken för att öka lönsamheten till att ligga i paritet med övriga nordiska storbanker. Bland banker som ser särskild medvind just nu är SEB.

  Fonden kommer att fortsatt hålla en övervikt i nordiska banker och norska banker i synnerhet.

  Förvaltarna ser dem som mer stabila än övriga europeiska banker. De tror dock att den otillräckliga lönsamheten hos europeiska banker generellt kommer att leda till strukturförändringar, vilket se som positivt, i alla fall i det kortare perspektivet.

  De främsta bidragsgivarna för fondens del under månaden var Nordea och Resurs Holding. Inget av fondens innehav hade en negativ utveckling under januari.

  Fonden har inte gjort några nyinvesteringar eller avyttringar i sin helhet under månaden.

  Aktieandelen minskade något till 72 procent i januari från 74 procent föregående månad.

  De största innehaven per utgången av månaden var Resurs, Storebrand och Nordea med portföljvikterna 7,2, 6,7 respektive 6,6 procent.

  Spol Sparebanken som tidigare låg i topp tre har lämnat den av fonden redovisade topp fem-listan gällande portföljvikt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas steg 5,3 procent i januari, Solparpack och Temeneos bidrog mest till avkastningen  

  Tellus Midas steg 5,3 procent i januari, Solparpack och Temeneos bidrog mest till avkastningen

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, ökade 5,3 procent under årets första månad. Fondens två referensobjekt har under samma period stigit 6,2 procent respektive backat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att anledningen till att fonden inte nådde lika hög avkastning som Europa Stoxx 600 var att de inte hade full exponering mot aktiemarknaden. Statsskuldväxlar fortsätter att ge en negativ avkastning och i januari uppgick avkastningen för en tremånaders stadsskuldväxel till -0,1 procent.

  De aktier som bidrog mest positivt till utvecklingen under januari var det spanska solenergibolaget Solparpack och det schweiziska mjukvarubolaget Temeneos.

  I den negativa vågskålen återfinns parkskötselbolaget Green Landscaping och den finländska pizzakedjan Kotipizza.

  Kotipizza var det bolag som bidrog mest positivt under helåret 2018 efter ett uppköpserbjudande som nu gick till likvid när Orklas bud gick igenom.

  Fonden har gjort två nya investeringar under månaden. Förvaltarna har återtagit, om än en lägre position än förra gången, i det tyska specialapoteket Medios. De har även köpt aktier i norska bolaget Nel, som tillhandahåller lösningar för att producera och lagra vätgas.

  Två innehav såldes under månaden; nämnda Kotipizza och solenergibolaget Azelio.

  Aktieandelen ökades till 67 procent i januari från 64 procent för en månad sedan.

  De största innehaven per utgången av månaden var Solarpack, Green Landscaping och Temenos med portföljvikterna 5,6, 5,4 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag steg 7,4 procent i januari, tog position i Leroy Seafood  

  Tellus Investmentbolag steg 7,4 procent i januari, tog position i Leroy Seafood

  Tellus Investmentbolag ökade 7,4 procent i januari medan jämförelseindex stärktes med 9,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att januari blev en bra börsmånad där hårt ansatta techbolag steg kraftigt. Den viktigaste faktorn för återhämtningen var sannolikt att många bolag kom med bra rapporter och att Fed beslutade sig för att inte höja räntan för tillfället, skriver förvaltarna.

  Trots den starka uppgången har fonden samma risk som i slutet av året, det vill säga en lägre risk än under första halvan av 2018. Fondens exponering mot sektorn är 26 procent, med noll exponering mot underkategorin halvledare.

  Under januari tog fonden en position i Leroy Seafood.

  De största innehaven per utgången av månaden var Amazon, Epam Systems och Vestas med en portföljvikterna 4,9, 4,6 respektive 4,6 procent.

  Berkshire Hathaway och Barrick Gold som var topp tre-innehav föregående månad finns inte längre med bland de fem största innehaven.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index USA steg 9,2 procent i januari, Apple, Microsoft och J&J fortsatt tre största innehaven  

  Öhman Etisk Index USA steg 9,2 procent i januari, Apple, Microsoft och J&J fortsatt tre största innehaven

  Öhman Etisk Index USA A ökade 9,2 procent under årets första månad medan jämförelseindex klättrade 10,4 procent under samma månad. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Johnson & Johnson med portföljvikterna 5,0, 4,7 respektive 2,2 procent.

  Teknik stod för 29,5 procent av allokeringen vid årsskiftet, följt av sjukvård med 19,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Sverige steg 7,8 procent i januari, underpresterade mot jämförelseindex  

  Öhman Etisk Index Sverige steg 7,8 procent i januari, underpresterade mot jämförelseindex

  Öhman Etisk Index Sverige A ökade 7,8 procent under årets första månad medan jämförelseindex avancerade 8,1 i januari. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Nordea med portföljvikterna 7,1, 5,6 respektive 5,4 procent.

  Industri stod för 33,1 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av finans med 22,4 procent.  Taggar:

 • Öhman Etisk Index Japan avancerade 8,5 procent i januari, Softbank nu bland fondens tre största innehav  

  Öhman Etisk Index Japan avancerade 8,5 procent i januari, Softbank nu bland fondens tre största innehav

  Öhman Etisk Index Japan steg 8,5 procent i januari, vilket innebär att ökningen var större än nedgången för helåret 2018 på 6,9 procent. Fonden slog sitt jämförelseindex under årets första månad med 0,2 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  De största aktieinnehaven var Toyota, Softbank och Sony med portföljvikterna 6,0, 2,8 respektive 2,7 procent. Mitsubishi tappar en placering till fjärdeplatsen med en portföljvikt på 2,7 procent.

  Branschen Konsument cyklisk stod för 19,3 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av industri med 16,4 procent.  Taggar:


Våra fondnyheter

 • Nyhetsbrev februari 2019  

  Nyhetsbrev februari 2019

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.
  Läs vår fondkommentar här


  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.
  Läs mer

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.
  Läs mer


  Till nyhetbrevet för februari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare  

  Riskviljan tillbaka i januari hos fondsparare

  Riskviljan hos sparare kom tillbaka under januari, efter en tung avslutning på förra året. Aktiefonder såg det största inflödet. Som grupp gick Nordamerika bäst. Sett till enskilda länder gick Turkiet bäst medan Indien placerar sig i botten bland aktiefonderna. Det framgår av statistik från Fondab som äger och driver handelsplatsen Fondmarknaden.se.

  Under månaden har aktiefonder inriktade på Nordamerika presterat bäst som kategori. Därefter är det påfallande snarlik och positiv utveckling för flera kategorier: I fallande ordning Nordenfonder, Globalfonder, Tillväxtmarknadsfonder, Europafonder och Sverigefonder.

  Turkiet har som enskild geografisk marknad gått bäst medan flera Indienfonder placerar sig på förlorarsidan. Som fondgrupp har hedgefonder gått sämst, men håller sig över nollan. Denna kategori har slagits av räntefonder.

  Sett till vilka individuella fonder som hör till de mest köpta och sålda på Fondabs plattform under januari 2019 spretar statistiken något. Listan toppas av Swedbank Robur Access Global, följt av Öhmans Obligationsfond och JP Morgan Global Corporate Bond Fund. Bland mest sålda utmärker sig Case Safe Play följt av Monyx Strategi Balanserad och Öhmans Obligationsfond.

  Enligt fondbolagens förening har nettoinflödet till fonder varit totalt 4,5 miljarder kronor under januari. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Aktiefonder hade som grupp sett det största inflödet med 2 miljarder kronor.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch  

  Hållbart fondsparande blir mer vanligt, men nu är hållbara obligationer på frammarsch

  Fondbolagen blir allt mer aktiva när det gäller granska sina investeringar med hållbarhetsglasögon. Nu går obligationsjättar som Pimco ut med att de vill komma ikapp aktiefonderna som sedan flera år har det etablerade hållbarhetsbetyget ESG, genom Morningstar.

  Gröna obligationer som är ett samlingsnamn för obligationer där likviden är öronmärkt att gå till investeringar inom miljöområdet har exempelvis varit väldigt hett på den svenska marknaden under 2018.


  Hållbart sparande var även ledordet under Fondmarknadens event Årets Fonder, där varje fond som utses till vinnare i sin kategori nu behöver uppfylla hållbarhetskrav. Samtidigt tas kategorin årets etiska fond bort.

  Det handlar dock om en mer långsiktig trend än så. För nästan tre år sedan började Morningstar med ett hållbarhetsbetyg, ESG; miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Hållbarhetsbetyget mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till dessa faktorer relativt andra fonder i samma kategori.

  Betygsskalan är normalfördelad där de tio procent som är bästa och sämst i kategorin får betyget fem respektive ett i betyg. Betyget 4 och 2 utgörs av 22,5 procent vardera, medan betyget 3 utgörs av resterande 35 procent av fonderna.

  Under hösten lanserade Nasdaq terminer för det OMXS30 ESG-indexet, ett hållbarhetsindex.

  Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga inom just obligationer. En aktör som valt att flytta över hela sin portfölj om 8 miljarder dollar till ESG-investeringar är Chicago, inom både nya och existerande investeringar, som påverkar framför allt obligationsmarknaden.

  En obligationsfond är en räntefond som investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper. Utgivarna är ofta stater, banker, hypoteksinstitut och större bolag. Investerare i obligationsmarknaden bedömer bolagen som ställer ut företagsobligationerna som köps. För en investerare som agerar i enlighet med ESG är det därför viktigt att förutom pris och risk på obligationen även att bolaget har ett godkänt hållbarhetsarbete.

  Idag är det framförallt aktiefonder som dominerar området. Obligationsbranschen har varit mer konservativ och det finns ännu ingen motsvarighet hos de stora kreditvärderingsinstituten för räntebärande papper som Morningstar har inom fonder. Men det här kan nu vara på väg att ändras.

  Obligationsjätten Pimco, som länge drev världens största obligationsfond, lyfter exempelvis upp ESG som ett av sina huvudteman framöver vid sidan av teknik som AI. Kapitalförvaltaren bedömer att en allt större del av fondkapitalet kommer att placeras hållbart. Det gäller oavsett om det rör sig om aktie- eller räntefonder. Siktet är inställt på att komma ikapp aktiefonderna.

  Bolaget utmanar också frågan om governance, bolagsstyrning. För att kunna arbeta med bolagsstyrning krävs det att man äger aktier och på så vis påverkar styrelsearbetet i kraft av sitt ägande. Vill du göra världen mer hållbar skall du investera i en aktiefond med inriktning mot hållbarhet. Det är den traditionella uppfattningen.

  Pimcos chef i Europa Craig A Dawson anser att det är förenklat och vill utmana den tesen. Han menar att den stora verkliga förändring kommer nu när obligationsinvesterarna inkluderar ESG och hållbarhet.

  "Vi utmanar synen att man måste äga aktier för att kunna påverka världen. Vi är en av de verkligt stora inom obligationer och vi uppmanar våra bolag att ge ut ESG-obligationer. Det tror vi kan ha en verklig påverkan", säger han.

  Dawson pekar på att obligationerna finansierar investeringarna i bolagen. Om obligationsägarna kräver hållbarhet så kommer investeringarna också bli hållbara.

  Uppfattningen delas av schweiziska finansjätten UBS som bedömer att räntemarknaden nu kommer ikapp när det gäller ESG. UBS menar att räntemarknaden har haft hämmande faktorer vilket gjort att man hamnat efter aktiefonder. Det har det inte funnits lika mycket jämförelseindex och kreditvärderingsprocessen har inte följt med utvecklingen. Det här kommer snabbt att ändras, bedömer investmentbanken.

  Obligationsinvesterarna använder sig annars av Sustainalytics och MSCI för att få en bra genomlysning av investeringsobjekt. Den strategin är likvärdig för aktiefonder. Pimco är exempelvis övertygade om att det kommer en standard inom kreditvärdering för ESG likt man har inom traditionella investeringar med kreditvärderingsbjässar som Moodys, Fitch och Standard & Poors.

  Att ta ESG-hänsyn som fond är dock ingen garanti för att höja sin avskastning. I januari rapporterade till exempel Aktie-Ansvar Europa att deras ESG-exkluderingar tyngt relativavkastningen. Fonden steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindex ökade 6,3 procent. Fonden har tagit ställning genom att utesluta branscher som vapen, alkohol och tobak.

  Enligt Bloombergs gigantiska databas finns det totalt 1 900 ESG-fonder. Endast 15 procent är obligations- och räntefonder. Den stora merparten är aktiefonder.

  På Fondmarknadane.se har vi tagit ett första steg att synliggöra hållbarhetsaspekten genom att införa Morningstars Hållbarhetsbetyg samt en märkning för låg koldioxidrisk på vår plattform. Den säger långt ifrån allt men det är en bra början för att underlätta för våra kunder att väga in den aspekten i sitt fondsparande.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn  

  Läkemedelspriser och förändringar i sjukförsäkringen avgörande för hälsovårdssektorn

  Hälsovårdssektorn utvecklades positivt under större delen av 2018, men hade i likhet med många andra sektorer det tufft under december. Under året slutade MSCI Healthcare ändå upp 7,6 procent, där framförallt medicinteknik utmärkte sig på den positiva sidan.

  Det nya börsåret har i absoluta tal inletts positivt för hälsovårdssektorn, även om den halkat efter något i januari, jämfört med många andra sektorer.

  Handelsavtalsdiskussionerna med Kina påverkar förstås sektorn i viss utsträckning och sentimentet på marknaden, men det finns en del branschspecifika utmaningar.

  Läkemedelspriserna i USA har ökat kraftigt det senaste decenniet. President Donald Trump har tidigare utlovat att han skulle göra något åt de ökande läkemedelspriserna, men ännu har inget hänt.

  Båda politiska lägren i USA är dock angelägna om att förbättra situationen och till det demokratiska primärvalet strömmar det in kandidater som har olika målsättningar när det kommer till sjukvården. Vissa eftersträvar ett Medicare ska omfatta alla medan andra vill utvidga systemet. Båda vägar kan innebära ett hot för läkemedelsindustrin, som vanligen tjänar mer pengar när den privata sektorn köper in läkemedel.

  Under 2018 minskade förvärvsaktiviteten i hälsovårdssektorn globalt med 5 procent till 308 miljarder dollar. Detta till följd av politisk osäkerhet och nya regleringar. Denna siffra väntas öka till 400 miljarder dollar enligt Baker McKenzie. Vi har redan i år noterat Bristol-Myers Squibb jätteförvärv av Celgene för nästan 700 miljarder kronor, med en budpremie om strax över 50 procent.

  Något som också har blivit allt mer aktuellt är förvärv och avknoppningar med anknytning till riskkapital. Riskkapitalbolagens affärer inom hälsovårdssektorn har mellan 2009 och 2016 tredubblats, och aktiviteten var fortsatt hög under 2017 och 2018.

  Revisionsjätten PwC tror att denna trend kommer att fortsätta under 2019 då många läkemedelsbolag kan komma att överväga försäljningar av icke-essentiella verksamhetsdelar. Fler storaffärer i linje med riskkapitalbolaget KRR:s förvärv av Envision Healthcare kan komma att utannonseras under året.

  För hälsovårdsfonder kan aviserade förvärv resultera i stora värdeökningar, samt potentiellt resultera i uppvärderingar av andra innehav.

  Ser man till exponering mot sektorn för småspararen, finns det många fonder att välja på. C Worldwide Medical Small & Mid Cap har gått väldigt starkt hittills i år och toppar utvecklingen bland branschfonder med en uppgång om 19,8 procent. Även Rhenman Healthcare Equity finns i toppen med en uppgång om 17 procent sedan årsskiftet.


  Möjligheter

  • Digitaliseringen av sjukvården, e-hälsa.
  • Konsolidering i branschen kan medföra lägre kostnadsbas som i slutändan överförs till patienter
  • Stor tillväxtpotential hos utvecklingsekonomier för läkemedelsbolagen

  Hot
  • Höga läkemedelspriser kan medföra politiska motåtgärder
  • Sämre finansieringsmöjligheter för främst mindre läkemedelsbolag vid försämrade konjunkturutsikter
  • En försvagad opinion för ett allmänt sjukförsäkringssystem i USA

   

  Analysen producerad av Finwire

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar  

  Återvändande köplust på börserna men lägre kinesisk efterfrågan dämpar

  Köplusten är tillbaka på de globala marknaderna efter den kraftiga nedgången på de globala börserna i december där Stockholmsbörsen inte var något undantag. Hittills i år är OMXS30 upp 9,5 procent och S&P500 upp 8 procent.

  Arbetsmarknaden i USA fortsatte att överraska med besked i januari. Antalet nya jobb, 304 000 stycken var den bästa siffran på elva månader och samtidigt den största positiva avvikelsen från analytikernas estimat på tio år. Samtidigt visades att timlöner hölls i schack, med samma tillväxttakt som under föregående månad. Det viktiga inköpschefsindexet för industrin ökade som väntat och flera fondförvaltare bedömer att risken för recession har minskat.

  President Donald Trumps rekordlånga nedstängning av statsapparaten kan dock ha påverkat den ekonomiska tillväxten negativt enligt analytiker. Nedstängningen är en konsekvens av den politiska låsning i kongressen som vägrat godkänna en separat finansiering för en mur mot Mexiko som Trump krävt.

  En annan smolk i glädjebägaren var att leveranserna av tunga lastbilar i Nordamerika fortsatte att falla i januari, med hela 68 procent jämfört med samma månad föregående år. Det var samtidigt den lägsta siffran i antal enheter och statistiken var ännu sämre än nedgången om 24 procent i december. Det blev även en nedgång i Europa, minus 12,8 procent i januari.

  För Europas del har det varit ömsom vin och ömsom vatten på makronivå. I den negativa vågskålen: Italien har gått in i teknisk recession efter att ha visat negativ tillväxt under två kvartal och EMU:s konjunkturindikator minskade mer än väntat i januari. Samtidigt försämrades affärsklimatindikatorn mer än väntat. I den positiva vågskålen märks en större ökning av det tyska konsumentförtroendet än väntat i februari. Därtill växte den franska ekonomin mer än väntat i årstakt under det fjärde kvartalet. Samtidigt har riskerna för en hård brexit minskat, vilket bättrat på investerarhumöret.

  De amerikanska kvartalsrapporterna har varit starka, men en lägre efterfrågan från Kina har bromsat flera företag - däribland viktiga Atlas Copco-konkurrenten Caterpillar och teknikjätten Nvidia. Färsk statistik från IDC visar att den tongivande techjätten Apple tappat sina kinesiska leveranser med 20 procent i fjolårets fjärde kvartal.

  Noteras bör att det kinesiska lyxsuget inte har dämpats vilket har gynnat de europeiska lyxhusen. Bland annat såg franska LVMH en stark organisk försäljningstillväxt i det senaste kvartalet.

  Den amerikanska centralbankschefen har signalerat att Fed vill avvakta med räntehöjningar efter att ha lämnat räntan oförändrad vid det senaste räntemötet. Sannolikheten för att det istället kan komma att bli en räntesänkning har ökat, enligt flera förvaltare och analytiker.

  För Kinas del har inköpschefsindexen varit i fokus. För industrin ökade det mer än väntat, men nivån är fortfarande under 50 som är gränsen mellan kontraktion och expansion. Den asiatiska handeln har bitvis varit avvaktande när handelssamtalen mellan USA och Kina återupptogs. Ännu har inget konkret kommit ur detta.

  Det finns nu en förväntan om att handelssamtalen ska nå någon form av genombrott när de återupptas senare i veckan. Utsikterna om att ett fullständigt avtal ska vara i hamn innan tidsfristen för att USA ska höja de kinesiska importtullarna från 10 till 15 procent vid månadsskiftet februari/mars ser dock ut att vara minimala. Trump har sagt att han måste träffa Xi Jinping för detta. Ett sådant samtal kan komma att ske i mitten av mars, enligt de senaste signalerna.

  Tillväxtmarknaderna har gått starkt och gynnats av en fallande dollar och ett svagare oljepris, även om de sammantaget inte gått lika bra som den amerikanska börsen.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Nyhetsbrevet januari 2019  

  Nyhetsbrevet januari 2019

  Handelskriget fick marknaderna att darra ordentligt
  Det har varit ömsom vin ömsom vatten på börserna i inledningen av januari efter en nedgång om 7 procent i december för OMXS30 och minus 9,2 procent för S&P 500. Hittills i år är uppgången 3,6 respektive 3,4 procent.
  Läs hela vår fondkommentar här
   

  Analys av globalfonder - Stökigt fjolår har gett lägre värderingar
  Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. 
  Läs mer


  Årets bästa fonder 2018 utsedda
  Börsåret 2018 har passerat med stora svängningar och nu har vi glädjen att kunna avslöja 2018 års bästa fonder. Utmärkelsen Årets Fonder 2018 delas ut inom 10 kategorier, samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling.
  Läs mer
   

  Nytt hållbarhetsbetyg samt koldioxidriskmått på Fondmarknaden.se
  Vi har nu glädjen att kunna presenter två mått från Morningstar som skall hjälpa dig som sparare att jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  I fondlistan och på varje enskilld fond hittar du nu ett hållbarhetsbetyg samt en märkning för de fonder som har en låg hållbarhetsrisk.  Till fondlistan

  Dessutom har vi valt att göra om våra fondpaket så att de nu endast innehåller hållbara fonder.
  Läs mer här

   

  Till nyhetbrevet för januari månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1775 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket