Logga in   |  Bli kund

BannerFM_3.jpg 

 

Fondnyheter

 • Skagen Focus A sjönk 0,4 procent i september, intressant investeringsmöjlighet i OMV  

  Skagen Focus A sjönk 0,4 procent i september, intressant investeringsmöjlighet i OMV

  Skagen Focus A sjönk med 0,4 procent i september, samtidigt som dess jämförelseindex backade 1,9 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 8,6 procent, enligt en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att amerikanska aktier fortsatte att prestera bättre än resten av världen under det tredje kvartalet, vilket främst drevs av teknologibolag och specifika industriföretag.

  Bland positiva bidragsgivare under kvartalet märktes Softbank, SBI Holdings och Magforce. På minussidan återfinns Gold Fields, Telecom Italia och X-Fab Silicon Foundries.

  Softbank steg över 40 procent under kvartalet, och marknaden minskar gradvis värderingsrabatten i bolaget. Den kommande börsnoteringen av Softbank Mobile kan även bli en katalysator för aktien, bedömer förvaltarteamet.

  Under perioden har olje & gas-bolaget OMV trätt in på topp tio listan över de största innehaven. Aktien har gått svagt till följd av oro relaterad till spänningar mellan USA och Ryssland, samt hot om sanktioner.

  Ryssland utgör dock mindre än 5 procent av företaget sett till tillgångsbasen, och från förvaltarhåll anser man att marknadsoron har medfört en intressant investeringsmöjlighet.

  De största innehaven per utgången av perioden var AIG, Telecom Italia och Softbank med portföljvikterna 5,6, 5,4 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Castellums positiva framtidsutsikter stärker sentimentet kring bolaget - Eriksson, Aktiespararna Direktavkastning  

  Castellums positiva framtidsutsikter stärker sentimentet kring bolaget - Eriksson, Aktiespararna Direktavkastning

  Aktiespararna Direktavkastnings förvaltare Tomas Eriksson kommenterar i ett inlägg på Aktieinvest Fonders sajt kvartalsrapporten från Castellum som presenterades under morgonen.

  Enligt Eriksson kommer de positiva framtidsutsikter som bolagets vd Henrik Saxborn förmedlade att stärka sentimentet kring bolaget.

  "Castellum levererar ett förvaltningsresultat på 799 miljoner kronor (708 för motsvarande period 2017) i tredje kvartalet 2018. Bolaget har som övergripande mål att öka förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10 procent i år. Henrik Saxborn, vd, hävdar att han är 'ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet'"

  "Vd, Henrik Saxborn, skriver också i delårsrapporten att efterfrågetrycket på effektiva kontorslokaler 'lär bestå ytterligare några år' och den kommersiella fastighetsmarknaden 'är oerhört stark i Nordens tillväxtområden'".

  Enligt förvaltaren togs Castellum in i Aktiespararna Direktavkastning i mars 2017 och har sedan dess gått upp med nästan 30 procent. Om man inkluderar utdelningar är avkastningen ännu starkare.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer Multi-Strategy noterar nedgång på 1,9 procent hittills under oktober, trendföljande fonder sänken  

  Brummer Multi-Strategy noterar nedgång på 1,9 procent hittills under oktober, trendföljande fonder sänken

  Brummer Multi-Strategy har tappat 1,9 procent under oktober månads första hälft, vilket innebär att fonden stigit med 1,4 procent sedan årets början. Det framgår av en uppdatering på Brummer & Partners sajt.

  Bland de fonder som tynger utvecklingen märks de trendföljande hedgefonderna Lynx och Florin Court som är ned 7,0 respektive 3,3 procent. Även de aktiefokuserade fonderna Bodenholm och Manticore noterar större nedgångar på 4,1 respektive 3,1 procent.

  I den positiva vågskålen finns Black-and-White (+1,9%), Nektar (+1,3%), Observatory (+0,5%) och Arete (+0,4%).

  Samtliga avkastningssiffror anger estimat per den 15 oktober.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Skagen m2 sjönk 3,4 procent i september, gått klart bättre än index sedan årsskiftet  

  Skagen m2 sjönk 3,4 procent i september, gått klart bättre än index sedan årsskiftet

  Skagen m2 sjönk med 3,4 procent i september, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 1 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en kvartalsrapport för fonden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknadsvolatiliteten fortsatte under det tredje kvartalet, mot bakgrund av handelsrelaterad oro, en stark dollar och betydande valutarörelser.

  Bland positiva bidragsgivare under kvartalet märktes D Carnegie, Catena och Aroundtown. På minussidan återfinns Shangri-La Asia, Melia Hotels och Phoenix Mills.

  Svensknoterade Catena fortsatte att prestera starkt på upplevt god underliggande fundamental utveckling, vilket främst drevs av tillväxt inom e-handeln.

  Inför framtiden bedömer man att de generella förutsättningarna för fastighetsbranschen fortsätter att vara gynnsamma trots stigande räntor. Därutöver bedöms det fortfarande finnas betydande värderingsskillnader mellan direktägda fastighetstillgångar och noterat, vilket talar för ytterligare M&A-transaktioner under året.

  De största innehaven per utgången av månaden var Catena, D Carnegie och Mitsui Fudosan med portföljvikterna 7,9, 7,8 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Investmentbolag sjönk med 1,8 procent i september, investerat i Royal Carribean Cruises  

  Tellus Investmentbolag sjönk med 1,8 procent i september, investerat i Royal Carribean Cruises

  Tellus Investmentbolag sjönk med 1,8 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 21 procent. Det är bättre än jämförelseindex som under samma period stigit 14,7 procent, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet med Jan Petersson i spetsen skriver att september var en negativ månad för globala aktier.

  "Återigen spökade olika uttalanden och hot om än högre straffavgifter i handelskriget mellan USA och Kina. Marknaden har svårt att bedöma hur alla dessa ”utspel” kommer att påverka olika sektorer och bolagens tillväxttakt och vinster", skriver förvaltarteamet.

  En sektor som är extra volatil på grund av detta är IT som fonden är överviktad, men något lägre än tidigare.

  Under månaden har man investerat i Royal Caribbean Cruises, ett rederibolag som är ett av världens största inom kryssningar och upplevelser. Från förvaltarhåll pekar man på att familjeägda bolag presterar som regel bättre över tid än andra bolag, vilket får stöd i en analys av Credit Suisse.

  De största innehaven per utgången av månaden var Fortinet, Veeva Systems och Apple med portföljvikterna 5,9, 5,2 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas sjönk 2,9 procent i september, avyttrat Zalando efter rapportbesvikelse  

  Tellus Midas sjönk 2,9 procent i september, avyttrat Zalando efter rapportbesvikelse

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, sjönk med 2,9 procent i september, vilket medför att avkastningen sedan årsskiftet summerar till 3,3 procent. Det är bättre än dess två jämförelseindex som backat med 1,5 respektive 0,5 procent under samma period, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man har under de senaste månaderna varnat för de negativa konsekvenser som ett handelskrig kan föra med sig och som kan komma att bli den faktor som får den goda konjunkturen att gå in i en avmattningsfas.

  Det har inte varit huvudscenariot utan att man har trott och hoppats att framförallt USA och Kina skulle sätta sig vid förhandlingsbordet.

  "Tyvärr har inte så blivit fallet och avståndet mellan de två ekonomiska supermakterna känns tyvärr just nu ganska stort. Detta har framförallt avspeglat sig inom teknikrelaterade sektorer, men också inom bilindustrin och dess underleverantörer", kommenterar förvaltarteamet.

  De aktier som bidragit mest positivt till utvecklingen under september är det franska gruvbolaget Eramet och det nordiska flygbolaget SAS. Mest negativt bidrag till utvecklingen stod den österrikiska sensortillverkaren Ams för och det tyska läkemedelsbolaget Evotec, som dock var en av förra månadens vinnaraktier.

  Aktieandelen minskade under september från 92 till 85 procent. Två innehav har avyttrats i form av Medios samt e-handelsbolaget Zalando efter en rapportbesvikelse.

  De största innehaven per utgången av månaden var Ocean Yield, Link Mobility Group och Green Landscaping med portföljvikterna 6,9, 6,4 respektive 6,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Vilken depå ska man välja för sitt fondsparande?  

  Vilken depå ska man välja för sitt fondsparande?

  Det finns flera olika konto- och depåtyper att välja på för den som ska börja spara i fonder. Från en vanlig fonddepå till IPS-depå, ISK(Investeringssparkonto) och KF(Kapitalförsäkringsdepå). De olika typerna har olika för- och nackdelar. Nedan följer en redogörelse så att det blir lättare att välja rätt.

  Den stora skillnaden
  Det är främst på skattesidan som de olika depåerna skiljer sig åt. I ISK och KF beskattas det totala kapitalet, i en fonddepå beskattas reavinster och i ett Individuellt Pensionssparande (IPS) beskattas kapitalet som pension när du tar ut det i framtiden.

  ISK och KF
  Investeringssparkonto(ISK) och Kapitalförsäkringsdepå(KF) är så lika i beskattningen att vi avhandlar dem under samma rubrik. I en ISK beskattas du med vanlig kapitalskatt på en schablonintäkt baserad storleken på ditt kapital och statslåneräntan plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25 procent.

  I deklarationen kan den schablonintäkten kvittas mot till exempel räntekostnader, precis som andra kapitalinkomster. Skatten i en KF kallas avkastningsskatt och beräknas på ungefär samma sätt. Där har du dock ingen möjlighet att kvitta i deklarationen.

  Kommer du göra många transaktioner per år, vilket genererar reavinster (och förluster), är ISK och KF utmärkta alternativ. Du slipper att deklarera varje affär och din totala skatt kan, beroende på vilken avkastning du uppnår, bli lägre.

  Skillnaden mellan ISK och KF är att till en KF-depå finns en försäkring kopplad, vilket innebär att du kan välja förmånstagare. Det kan underlätta vid till exempel dödsfall eller vid sparande till barn. Men eftersom det är en försäkring är det tekniskt sett också försäkringsbolaget som äger tillgångarna, vilket om du har aktier innebär att du inte kan rösta vid stämmor eller utnyttja aktieägarförmåner. Sparformerna kan också skilja sig åt på avgiftssidan. För en ISK tillkommer inga avgifter för själva kontot, vilket det kan göra för Kapitalförsäkringen som är kopplad till din KF-depå. Så kolla upp det förhand.

  Fonddepå
  En fonddepå är det klassiska alternativet. Du betalar bara skatt när du realiserar vinster genom att sälja andelar. Planerar du att vara passiv i ditt sparande och inte göra några affärer kan detta över långa tidshorisonter var skattemässigt fördelaktigt jämfört med ISK och KF. Detta eftersom en mindre andel av kapitalet försvinner i skatt varje år och därmed kan dra nytta av ränta på ränta-effekten.

  Skatten som betalas varje år kallas fondskatt och är en vanlig kapitalskatt på en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari. Den intäkten kan i deklarationen kvittas mot till exempel räntekostnader.

  IPS
  Individuellt pensionssparande var fram till den 1 januari 2016 ett väldigt förmånligt sparande för pensionen. Då upphörde avdragsrätten på insättningar, vilket innebär att pengar som sätts in idag dubbelbeskattas eftersom pengarna beskattas som pension när de tas ut efter 55 års ålder.

  Således är IPS inget bra alternativ om du inte tillhör någon av de två undantagsgrupperna: De som inte har en tjänstepension via jobbet och de som är egenföretagare. Då gäller fortfarande avdragsrätten med upp till 35 procent av anställningsinkomsten – näringsverksamheten för egenföretagare – upp till som mest 10 prisbasbelopp.

  Inom din IPS kan du fritt göra omplaceringar. Pengarna beskattas bara när de tas ut.

  Mikael Tjäder
  Fondmarknaden.se

 • Nyhetsbrev oktober 2018  

  Nyhetsbrev oktober 2018

  Vart i konjunkturen befinner vi oss?

  September månad såg den svenska börsen gå minus och nu inväntar vi bolagens kvartalsrapporter som kommer inkomma under oktober månad. Förväntningarna är fortsatt vinsttillväxt på ca 10 % framåt och för 2019, men det kan stå sig dyrt med större nedgångar för de bolag som inte lyckas leva upp till satta förväntningar.

  Vi fick även se en nedgång av dollarn mot svenska kronan under september, som medverkat till att även världsindex MSCI World gått minus i svensk krona. Det är svårt att för närvarande hitta en marknad som går väldigt starkt och handelskrig, valutaeffekter och råvarupriser står alla för tillfället och balanserar.

  Det finns en klar osäkerhet bland analytikerna vart någonstans i konjunkturen vi befinner oss. Vanligtvis så ser vi starka aktie- och råvarumarknader i slutet av högkonjunkturen, vilket kan öppna för god tillväxt för aktiefonder även framåt.

  Läs hela vår fondkommentar här
   

  Till nyhetbrevet för oktober månad

  Är du kund men får inte våra nyhetsbrev? Kontrollera i så fall att du har en aktuell e-postadress registrerad på ditt konto. Om dina problem kvarstår vänligen kontakta oss på telefon: 08-545 186 00 alternativt via e-post: info@fondmarknaden.se så hjälper vi dig.

  Är du inte kund ännu men vill börja prenumerera på våra nyhetsbrev, då kan du anmäla dig på nedan sida.

  Till Fondmarknaden.se:s nyhetsbrev

 • Energifonderna avancerar men lyckas inte hålla takten med oljeprisets ökning  

  Energifonderna avancerar men lyckas inte hålla takten med oljeprisets ökning

  Oljepriset har ökat successivt de senaste fyra åren och handlas nu stadigt över 80 dollar per fat. I skrivande stund ligger oljepriset på drygt 86 dollar per fat. Vissa bedömare menar att 100 dollar-nivån är i sikte. Hur ser prisbilden ut framöver och vilka hur har energifonderna utvecklats i takt med att oljepriset stigit? Finwire har gjort en genomgång.

  En av faktorerna som skruvat upp priset är USA:s sanktioner mot Iran. Landet har helt enkelt tvingats strypa sin export.

  Irans exportmöjligheter försämrades då Indien som är den näst största köparen av olja från Iran gick ut med att de inte planerar att köpa någon mer olja från landet från och med november, enligt Economic Times of India.

  I slutet av september skrev CNBC att Saudiarabien var redo att kompensera bortfallet med att utöka produktionen. Orsaken till att detta planerades i det tysta skulle ha varit för att inte göra de andra Opec-medlemmarna upprörda eftersom en ökad produktion leder till fallande priser och därmed lägre intäkter. Det bör dock nämnas att alla länder inte har kapacitet för en snabb produktionsökning.

  Häromdagen uppgav källor för Reuters att Saudiarabien och Ryssland (som inte är medlem i Opec) ska ha kommit överens om att höja oljeproduktionen.

  Kanske räds Saudiarabien att de delvis måste strypa produktionen för att balansera utbudet i takt med att USA ökar sin produktion.

  En som legat på hårt vid flertal tillfällen för att få ned bränslepriserna, i grunden oljepriset, är USA:s president Donald Trump. Han har gjort påtryckningar för att Saudiarabien ska öka sitt utbud för att kyla ner prisuppgången. Med sig kan man ha att detta sker i en tid då landet står inför det viktiga mellanårsvalet.

  Nu ser det ut som att det kan ha effekt. I alla fall om man får tro en av källorna till Reuters som uppgav att ”saudierna och ryssarna gick med på att förse marknaden med fler fat på ett tyst sätt för att inte få det att se ut som att de gjorde det på Trumps begäran”.

  Irak som är Opecs största producent har dock tidigare flaggat för att leveranserna ska öka. I slutet av september närmades sig landet nya rekordnivåer av export på olja.

  Vad säger då Opec själva? Nyligen reviderade oljekartellen upp sin prognos för efterfrågan på olja fram till år 2020. Då väntas den globala oljekonsumtionen nå 101,9 miljoner fat per dag, vilket är en höjning med 1,2 miljoner fat från förra årets rapport.

  Den norska banken bedömer att Opec inte har samma möjlighet att öka produktionen, ett överskottslager är begränsat, och att export via den amerikanska gulfen fortfarande behövs.

  Hedgefonder är sammanvägt positiva till oljan och har ökat sina långpositioner i olja till den
  högsta nivån på elva veckor, rapporterade Bloomberg för en vecka sedan.

  Rysslands energiminister tror dock att oljeprisets nuvarande nivåer bara är temporärt och tror på ett långsiktigt oljepris på omkring 50 dollar per fat.

  tabell.png

  I sammanställningen blir det tydligt att ett urval av energifonder inte helt har hållit takten med höjningen av oljepriset. Det har dock varit en god idé att investerar i energifonder de senaste tre åren, i jämförelse med Stockholmsbörsens storbolagsindex som slagits av alla nämnda energifonder de senaste tre åren och det senaste året.

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Läkemedelsfonder har utklassat Stockholmsbörsen hittills i år  

  Läkemedelsfonder har utklassat Stockholmsbörsen hittills i år

  Läkemedelsfonder har hittills i år stigit med 23,5 procent. Branschen som helhet har utklassat Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 som ökat med 4,8 procent under samma tidsperiod.

  Fondteamet hos Rhenman Healthcare Equity skriver i en marknadsutblick att de ser ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i läkemedelsprisfrågan.


  I den förra månadsrapporten skrev de att hälso- och sjukvårdssektorn har ett p/e-tal på drygt 17,5 vilket kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam, tillägger de. Rhenman Healthcare Equity har hittills i år stigit 27 procent.

  HealtInvest Value Fund A som lyfter fram två stora läkemedelsjättar bland innehaven har stigit 19,2 procent sedan årsskiftet. Läkemedel står för mer än hälften av allokeringen, följt av sjukvårdstjänster. Två bidrag lyfts fram i en månadsrapport; Johnson & Johnson och Merck.

  Johnson & Johnson bedöms ha gynnsamma framtidsutsikter med en vinsttillväxt årligen på 12 procent under en femårsperiod. Aktien anses vara relativt attraktivt värderad om 20 gånger fritt kassaflöde.

  Läkemedelsjätten Merck äger storsäljare Keytruda som är ett immunoterapiläkemedel som är verksamt mot många olika cancerformer. Från förvaltarhåll bedömer man att den redan höga försäljningen av produkten kan komma att fördubblas till 2020, vilket väntas ge ett vinstlyft för Merck.

  En av fonderna som tittar bortom den amerikanska marknaden och är inriktad på småbolag inom hälsosektorn i Asien och Europa är HealthInvest MicroCap Fund som ökat 10 procent hittills i år.

  I en månadsrapport lyfter de fram att den globala hälsovårdssektorn är relativt lågt värderad då den handlas med en rabatt på 14 procent till den globala aktiemarknaden mätt som MSCI World. Detta anser de är ovanligt då hälsosektorn oftast handlas med en tydlig premium om 10-15 procent på grund av sin höga strukturella tillväxt och låga konjunkturkänslighet.

  Medicinsk utrustning står för mer än en fjärdedel av fondens följt av läkemedel och distributörer. Ett innehav som utvecklats bra är det svenska mjukvarubolaget Surgical Science som som sett en stark försäljning av kirurgiska VR-simulatorer till bland annat universitetssjukhus.

  Fondens gigant i branschen som förvaltar drygt 26 miljarder kronor är BGF World Healthscience A2. Den femstjärniga fonden har stigit 27,9 procent hittills i år.

   

  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Vart i konjunkturen befinner vi oss?  

  Vart i konjunkturen befinner vi oss?

  September månad såg den svenska börsen gå minus och nu inväntar vi bolagens kvartalsrapporter som kommer inkomma under oktober månad. Förväntningarna är fortsatt vinsttillväxt på ca 10 % framåt och för 2019, men det kan stå sig dyrt med större nedgångar för de bolag som inte lyckas leva upp till satta förväntningar. Vi fick även se en nedgång av dollarn mot svenska kronan under september, som medverkat till att även världsindex MSCI World gått minus i svensk krona. Det är svårt att för närvarande hitta en marknad som går väldigt starkt och handelskrig, valutaeffekter och råvarupriser står alla för tillfället och balanserar. Det finns en klar osäkerhet bland analytikerna vart någonstans i konjunkturen vi befinner oss. Vanligtvis så ser vi starka aktie- och råvarumarknader i slutet av högkonjunkturen, vilket kan öppna för god tillväxt för aktiefonder även framåt.


  Vi har fortsatt inte fått någon ny regering på plats men varken börsen eller räntemarknaden har påverkats nämnvärt. Förväntningarna är att oavsett vilken regering som tillträder så kommer vi att få se en expansiv finanspolitik. De goda statsfinanserna och vår rörliga växelkurs innebär att politiken har en ytterst marginaliserad effekt på dina investeringar i fonder. Långsiktigt så ser Sverigefonder väldigt starka ut.

  Nyckeltal under september:
  Globalindex i svensk krona: -1,37 %
  Svenska börsen: -0,5 %
  Bästa marknad: RTS Ryssland +10,6 %  

  Valutor
  USD/SEK: 8,79, sedan årsskiftet +7,1 %
  EUR/SEK: 10,32, sedan årsskiftet +4,9 %

  Bästa Fonder
  Alla Kategorier: Rhenman Partners - Healthcare Equity RC1 +9,70 %
  Nordamerika: Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund SEK-H1 A +0,21 %
  Europa: Fidelity - Italy Fund A +1,03 %
  Sverige: FCG Fonder AB - PLUS Mikrobolag Sverige Index +3,96 %
  Tillväxtmarknader: HSBC Global Investment Funds - GIF Turkey Equity A +9,64 %
  Räntefonder: Türkisfund - Türkisfund Bond A +7,51 %

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

 • Turkietfonder tog revansch i september, Indien sänke - Fondmarknaden  

  Turkietfonder tog revansch i september, Indien sänke - Fondmarknaden

  Turkietfonder är tveklöst årets stora förlorare, men i september tog dessa fonder revansch och steg på bred front. Även Rysslandsfonder har haft en stark månad, enligt data från Fondmarknaden.

  Turkietfonder gynnades bland annat under månaden av att den turkiska liran stärktes till den högsta nivån sedan mitten på augusti. Sett över året är dock samtliga förlorarfonder de med inriktning mot Turkiet. Flera fonder har noterat nedgångar på över 30 procent.

  Rysslandsfonder går som brukligt bra i tider av stigande oljepris och har under september stigit mot bakgrund av att priset på olja har gått upp till över 83 dollar fatet. Oljepriset har därmed nått ett 4-års högsta, vilket förklaras av beskedet att Opec och dess allierade inte ska höja produktionen.

  Bland förlorarfonder i september märks i princip uteslutande de med inriktning mot Indien. Den indiska aktiemarknaden, uttryckt som S&P BSE Sensex, var svag under månaden och tappade 6,2 procent. Det är den svagaste septembermånaden sedan 2008 då indexet tappade omkring 10 procent.

   

  bast_avkastning_sep.png

  samst_avkastning_sep.png


  Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.

   

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1792 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket