Logga in   |  Bli kund

Fondnyheter

 • Fondbolaget Fidelity har utsett global chef för hållbara investeringar  

  Fondbolaget Fidelity har utsett global chef för hållbara investeringar

  Fondbolaget Fidelity har utsett Tan Jenn-Hui till global chef för hållbara investeringar. Det rapporterar The Business Times.

  Han har arbetat på Fidelity i 12 år, och kommer rapportera till Paras Anand som har ansvar för Asien och Stillahavsregionen.

  Arbetsuppgifterna innefattar strategi och policybeslut kring engagemanget i bolag, röstning och ESG-integrering i förvaltningen. Det framgår bland annat att Tan Jenn-Hui har varit viktig för att bygga upp Fidelitys kapacitet vad avser bolagsstyrningsfrågor i Asien.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Captor Scilla Norden utvecklades positivt i juni, övergång till Sustainalytics medfört vissa avyttringar  

  Captor Scilla Norden utvecklades positivt i juni, övergång till Sustainalytics medfört vissa avyttringar

  Captor Scilla Norden utvecklades positivt i juni med en uppgång om 3,2 procent, i ljuset av att det endast var råvaru -och fastighetsbolag som bidrog med negativ avkastning.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under juni återhämtade sig börsen med bred uppgång. Volatiliteten har med marknadsuppgången minskat under månaden.

  För fonden som utvecklades positivt har industribolag gått bäst under månaden. Detta både sett till bidrag och genomsnittlig uppgång där samtliga innehav visade på positiv avkastning under perioden. Det var endast råvaru- och fastighetsbolag som bidrog med negativ avkastning.

  På bolagsnivå inkom särskilt positiva avkastningsbidrag från Nibe och Assa Abloy.

  En stor händelse för fonden under våren har varit en systemövergång från screeningleverantören GES till Sustainalytics.

  "På grund av att Sustainalytics har ytterligare kriterier i screeningen av fossila bränslen så har ett antal bolag sålts under juni månad som inte längre klarar gränsen på 5 procent", förklarar man. Av månadsrapporten framgår det att fonden är kraftigt underviktad energisektorn.

  Månadens avkastning medför att fonden är upp 19,7 procent sedan årsskiftet, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tryg, Carlsberg och Investor med portföljvikterna 3,6, 3,1 respektive 2,9 procent. På sektornivå var man kraftigt överviktad i finans, dagligvaror och telekom.  Taggar:

 • Captor Iris Ränta utvecklades väl i juni, upp 7,3 procent i år - ser inte framför sig större förändring av ränteläget  

  Captor Iris Ränta utvecklades väl i juni, upp 7,3 procent i år - ser inte framför sig större förändring av ränteläget

  Captor Iris Ränta steg 1,9 procent i juni. Det medför att den aktivt förvaltade obligationsfonden är upp 7,3 procent i år, vilket överträffar jämförelseindexutvecklingen under samma period.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att juni bjöd på fallande svenska räntor, drivet mycket av centralbankerna Federal Reserve och ECB.

  "Svensk 10-årig swapränta har under månaden nått sin lägsta nivå någonsin på 53 baspunkter, och slutade månaden på 54,25 baspunkter. De fallande räntorna har påverkat bostadsobligationsmarknaden och för att få positiv yield to maturity behöver investerare nu gå längre än 3 år ut på kurvan", berättar fondens förvaltningsteam.

  De bedömer att det inte finns mycket just nu som tyder på någon stor förändring av ränteläget.

  De pekar på att den tyska 10-åringen har handlats ner till nivåer i närheten av ECB:s styrränta samtidigt som ECB talar om förlängning av stödprogram. Riksbanken håller dock fortsatt fast vid sin prognos om räntehöjning i slutet av året.

  De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Swedbank Hypotek, Länsförsäkringar Hypotek och Stadshypotek med portföljvikterna 20, 19,3 respektive 18,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America Equity upp 6,9 procent i juni, gynnades av exponering mot PagSeguro  

  JPM Latin America Equity upp 6,9 procent i juni, gynnades av exponering mot PagSeguro

  JPM Latin America Equity A USD utvecklades positivt i juni med en uppgång om 6,9 procent, med ett stort bidrag från betalbolaget PagSeguro Digital. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att latinamerikanska aktier bytte ut nedgången i maj mot uppgång. Brasilianska aktier gynnades av lägre riskaversion på marknaden, ihop med reformframsteg kring socialförsäkringen i landet. Mexikanska aktier ökade på ett invandringsrelaterat avtal med USA som slöts i syfte att undvika ytterligare tullar. Även den chilenska aktiemarknaden utvecklades väl.

  Fonden gynnades framförallt av aktievalen inom IT-sektorn, däribland PagSeguro. Man anser att företaget fortsätter att framgångsrikt leverera betallösningar till små och medelstora återförsäljare i Brasilien, samtidigt som man bygger ut sin P2P-kapacitet.

  På minussidan märktes undervikten i det brasilianska energibolaget Petrobras. Aktien utvecklades starkt efter en försäljning av en majoritetspost i pipelineenheten TAG.

  Vad avser portföljen berättar man att transaktionerna var begränsade under månaden, och det gjordes inga större positionsförändringar.

  Inför framtiden håller man utkik efter aktier på tillväxtmarknader som erbjuder stark vinsttillväxt. Vidare framhåller man att de nuvarande värderingarna på marknaden, illustrerat som ett P/B-tal om 1,6 gånger, är i den lägre delen av det historiska spannet. Samtidigt är vinsttillväxtförväntningarna låga.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan Emerging Markets Small Cap steg 4,9 procent i juni, kinesiska snabbmatsjätten Café de Coral ljuspunkt  

  JP Morgan Emerging Markets Small Cap steg 4,9 procent i juni, kinesiska snabbmatsjätten Café de Coral ljuspunkt

  JP Morgan Emerging Markets Small Cap steg 4,9 procent i juni, vilket medför att fonden är upp 10,7 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindexet i form av MSCI EM Small Cap har under samma period stigit 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknader återhämtade sig kraftigt i juni, fast med tillägget att småbolagsaktier utvecklades sämre än storbolagen.

  Inför framtiden tror man att de viktigaste riskerna på kort sikt är fortsatt avtagande global tillväxt, handelsspänningar och en stark dollar. Från förvaltarhåll ser man dock begränsad uppsida för dollarn härifrån.

  Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex under månaden, vilket härleds till investeringsidéer i Taiwan och Kina. De taiwanesiska portföljbolagen Silergy, Voltronic och Vanguard International Semiconductor utvecklades alla starkt under månaden.

  I Kina var en ljuspunkt investeringen i snabbmatsaktören Café de Coral som släppte starkare kvartalsresultat än väntat.

  "Vi mötte ledningen för bolaget i Hongkong under månaden och vi är fortsatt komfortabla med positionen", kommenterar förvaltarteamet.

  Kinesiska Techtonic var en annan ljuspunkt i portföljen. Flera interaktioner med bolaget har stärkt förvaltarteamets syn på företaget, liksom en djupdykning i bolagets huvudkonkurrent.

  På minussidan märktes fondens allokering i Indien. Man nämner att det inte kom något specifikt nyhetsflöde från något av bolagen, samt att Indien var den enda småbolagsmarknaden inom tillväxtmarknadssfären på minussidan i juni.

  Under månaden har man minskat innehavet i Globant, och likviden har använts till att köpa aktier i mjukvarubolaget Tata Elxsi. Vidare har fondens innehav i BAT Malaysia avyttrats, då den ursprungliga investeringstesen inte materialiserats som tilltänkt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan China ökade 8,8 procent i juni, gått klart bättre än index i år - gynnades av Ping An Insurance  

  JP Morgan China ökade 8,8 procent i juni, gått klart bättre än index i år - gynnades av Ping An Insurance

  JP Morgan China ökade 8,8 procent i juni, medan jämförelseindexavkastningen landade på 7,6 procent. Det medför att fonden är upp 22,7 procent sedan årsskiftet, motsvarande en relativ överavkastning om 9 procentenheter.

  Kinesiska aktier rekylerade uppåt efter att de största centralbankerna signalerat mer duvaktiga hållningar. Vidare kom den kinesiska PMI-siffran för tillverkningsindustrin in svagt på under 50, vilket har fått den kinesiska regeringen att agera med ytterligare stimulanser.

  Fonden gynnades av sina aktieval i finanssektorn, vilket inbegriper innehavet i försäkringsbolaget Ping An Bank samt avsaknaden av innehav i Bank of China.

  I det förstnämnda fallet så berättar man att marknaden fortsätter att omvärdera strukturen på företagets verksamhet samt att en mycket mer positiv vy kring utsikterna har intagits. Detta då man har fått ett NPL-relaterat (nödlidande lån) problem ur vägen och minskat låneexponeringen bort från företagssektorn.

  På minussidan märktes undervikt mot såväl materialsektorn och fastighetssektorn, men det överskuggades av de positiva bidragen.

  Inför framtiden bedömer man att penningpolitiken kommer fortsätta spela en viktig roll för den nuvarande ekonomiska cykeln, samtidigt som skattelättnader bör gynna den inhemska konsumtionen i Kina samt företagsvinsterna.

  Värderingen inom Greater China-området, vilket inbegriper även Taiwan, ses som fortsatt attraktiv för långsiktiga investerare.  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Passiv aktieförvaltning tar marknadsandelar  

  Passiv aktieförvaltning tar marknadsandelar

  Passivt förvaltade aktiefonder har noterat inflöden på 39 miljarder dollar i USA såhär långt under 2019, medan investerare tar ut rekordmängder från aktivt förvaltade aktiefonder. Det framgår av en analys från investmentbanken J.P. Morgan, som bedömer att passiva fonder står för 60 procent av aktiefondsförmögenheten i USA.

  Kontentan blir att aktivt förvaltade fonder har en marknadsandel på 20 procent inom detta segment, eftersom kvantitativa aktiefonder som följer trendföljande modeller beräknas ha en marknadsandel på lika mycket.

  Passiva fonder i allmänhet är en betydligt mer populär sparform i USA med en dubbelt så hög marknadsandel relativt Europa, men även här har marknadsandelen ökat kraftigt det senaste året.

  Svaga resultat, höga avgifter och kraftig aktiemarknadsuppgång orsaker

  Många delar bedömningen att aktiv förvaltning har pressats till följd av svaga resultat, höga avgifter och kraftig aktiemarknadsuppgång. Analyser från bland annat fondjätten Morningstar har visat att de aktivt förvaltade fonderna har svårt att slå sina jämförelseindex på längre sikt.

  Vidare i Europa har nya europeiska regler tvingat fondbranschen att avslöja den reella kostnaden för att investera i fonder, vilket bedöms ha haft avskräckande effekt i vissa fall.

  Givet de stora inflödena under väldigt lång tid framstår investerare som odelat positiva till indexfonder, men det finns många som menar att det finns sidoeffekter av passiv förvaltning samt att aktiv förvaltning har en naturlig plats i en portfölj.

  En konsekvens är att mycket av aktiehandeln hamnar i datorns händer, och blir därmed automatisk. Många kända investerare bedömer att det bidrar till en ökad känslighet på marknaden.

  Jeffrey Gundlach som styr över DoubleLine Capital med över 120 miljarder dollar i förvaltning tror att passiva investeringar och robotrådgivare kommer förstärka problem i marknaden, av skälet att det utgör flockbeteende.

  Vanguard som är en av de största aktörerna inom indexförvaltning har själva tillbakavisat detta påstående med att hänvisa till att indexfonder endast äger 15 procent av aktier globalt, samt att strategin står för mindre än fem procent av handelsvolymen på börser.

  Framtiden för aktiv aktieförvaltning

  Många fondbolag som förvaltar sina fonder aktivt försvarar även deras affärsmodeller.

  Förvaltaren PO Nilsson uttryckte i en artikel i Realtid tidigare under detta år att förvaltning genom indexfonder är snarare en affärsmässig succé för bolagen som skapat produkterna än en bra lösning för sparare.

  "Vad är en prisvärd produkt? Svaret är inte så svårt. Det är en fond som historiskt visat en avkastning som överstiger index efter kostnader", förklarar förvaltaren och fortsätter:

  "Min slutsats är att ett sparande i fonder som bedriver aktiv förvaltning är ett mycket bättre alternativ än sparande i indexfonder då historiken tydligt visar att det finns en grupp förvaltare som levererar avkastning som är högre än indexfonderna. Även en modest överavkastning per år resulterar i betydande större sparat belopp med tiden".


  Avslutningsvis råder det inget tvivel om att aktiv aktieförvaltning kommer att finnas i framtiden, men den relevanta frågan är i vilken utsträckning.

  Mikael Tjäder, VD Fondab AB

 • Analys Sverige - Mindre handelsspänningar talar för exportorienterade Sverige  

  Analys Sverige - Mindre handelsspänningar talar för exportorienterade Sverige

  Den svenska börsen har gått starkt sedan årsskiftet, och framförallt i juni med en uppgång om sju procent. Förväntningar om stimulanser från globala centralbanker ihop med framsteg i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina gynnade även svenska aktier i juni.

  Globala ledande konjunkturindikatorer har stabiliserats men fortsätter att flagga för avmattning. I takt med att svagare ekonomisk data har inkommit har såväl Federal Reserve som ECB intagit mer duvaktiga hållningar.

  Federal Reserve uppger att man är redo att agera på lämpligt sätt för att bibehålla den ekonomiska expansionen, och gör bedömningen att oro kring handelsfrågor och svag ekonomi fortsätter att tynga utsikterna för den amerikanska ekonomin. De flesta investerare tror nu på en sänkning med 0,25 procent vid centralbankens möte i slutet av juli.

  Den europeiska centralbanken meddelade i juni att ytterligare penningpolitiska stimulanser kan behövas, om de ekonomiska utsikterna inte förbättras. Vidare uttryckte centralbankschefen Mario Draghi att räntesänkningar och utvidgat QE (kvantitativa lättnader) är fortfarande en del av verktygslådan.

  Svenska börsen påverkas positivt av ökad optimism

  Den svenska börsen påverkas positivt av ökad optimism globalt kring tillväxtutsikterna, givet en hög andel cykliska bolag.

  Det finns vissa orosmoln på makrofronten. Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade mer än väntat i juni. Det råder även pessimism i detaljhandeln och tjänstesektorn.

  Vidare är den svenska industrin relativt beroende av Tyskland, som stått för svaga industrisiffror den senaste tiden. Den tyska bilindustrin har haft det kämpigt, och om det är Tysklands industrisiffror som ska vända upp eller Sveriges siffror som ska vända ner återstår att se.

  Rekordlåg krona och framsteg i handelskriget


  Samtidigt är den svenska kronan rekordlåg, vilket gynnar våra exportbolag och kan förklara varför de visar en större motståndskraft mot den svagare omvärldsefterfrågan.

  Samtidigt har det slutits en vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina. Det ska tilläggas att Donald Trump har gått till angrepp mot Mexiko och nu senast mot Indien, men marknaden har hittills tagit dessa angrepp med ro. Det ska nämnas också att Kina beräknas stå för drygt en tredjedel av den globala BNP-tillväxten i år.

  Ett lägre tonläge i handelskonflikten mellan framförallt USA och Kina är gynnsamt för Sveriges exporttunga ekonomi.

  Den svenska rapportperioden blir en viktig signal

  Den svenska rapportperioden som nu har börjat på allvar kommer bli viktig, mot bakgrund av den starka uppgången på aktiemarknaden hittills i år. Givet uppgången ihop med vissa svaghetstecken i konjunkturen talar för att de svenska börsbolagen nog har mycket att leva upp till.

  Ska det goda börshumöret hålla i sig under det andra halvåret behöver bolagscheferna nu i rapportsäsongen måla upp en god eller åtminstone stabil bild av konjunkturen. Därtill blir det intressant att se om negativa effekter från handelskriget materialiseras i de finansiella siffrorna.

  Många amerikanska teknikbolag har tillkännagett negativa effekter av det pågående handelskriget. I Europa har vinstvarningarna generellt uteblivit, men den svenska börsjätten Hexagon meddelade nyligen att resultatet i det andra kvartalet blir lägre än förväntat med anledning av handelskonflikten mellan USA och Kina. Om fler svenska bolag kommer följa i samma spår och förmedla en svagare konjunktursyn kommer det tynga den svenska börsen.

  Värderingen samma som för ett år sedan

  Den svenska börsen, inklusive utdelningar, är upp 17,8 procent i år. Ser man till de senaste 12 månaderna som inkluderar den kraftiga börskorrektionen i höstas är Stockholmsbörsen däremot upp drygt 9 procent.

  Sverige sticker ut i Norden med högre uppjusteringar av vinstprognoser från analytikerkåren. Stockholmsbörsen handlas till runt 17 gånger vinsten idag, vilket är i linje med värderingen för ett år sedan. Det går att diskutera huruvida det är högt eller lågt, men i ljuset av att räntorna är rekordlåga och väntas också vara det under överskådlig framtid så söker sig fler investerare till aktier som tillgångsslag.

  Summering

  Sverige har påverkats positivt av den nedtonade handelskonflikten mellan USA och Kina, och den svaga svenska kronan är gynnsam för den exportorienterade ekonomin. Börsuppgången har varit god, men samtidigt sticker Sverige ut i regionen när det kommer till positiva vinstrevideringar av analytikerkåren. Det har bidragit till att stävja en högre multipel på Stockholmsbörsen. Trots vissa frågetecken relaterade till konjunkturbilden samt om vapenvilan i handelskriget mellan USA och Kina är ett faktiskt framsteg är vi försiktigt positiva till den svenska börsen.


  Möjligheter

  + Mindre handelsspänningar bör gynna Sveriges exportorienterade ekonomi
  + Rekordlåga räntor stärker svenska aktiers attraktionskraft
  + Samma värdering på Stockholmsbörsen som för ett år sedan trots börsuppgång

  Hot

  - Eskalering av det internationella handelskriget
  - Nedtonade framtidsutsikter bland de svenska börsbolagen under den innevarande rapportsäsongen
  - Viss pessimism i delar av den svenska ekonomin  


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondmarknaden.se's kunder köpte aktiefonder med fokus på USA i juni  

  Fondmarknaden.se's kunder köpte aktiefonder med fokus på USA i juni

  Bland de fem mest köpta fonderna på Fondmarknaden.se i juni var tre aktiefonder med fokus på USA. Detta enligt en fondöversikt.

  Den amerikanska börsen har gått starkt hittills i år, och gått bättre än såväl europeiska som asiatiska aktiemarknader. Börsindexet Dow Jones Industrial Average är för första gången nu på nivåer över 27 000 punkter.

  Sparare på Fondmarknaden.se köpte AllianceBernstein American Growth Portfolio och JPMorgan US Small Cap Growth som är två tillväxtorienterade fonder. Därutöver var den passivt förvaltade SPP Aktiefond USA en av de mest köpta fonderna under månaden.

  I kategorin mest köpta fonder återfinns även Handelsbanken Hälsovård Tema.

  På försäljningssidan återfinns bland annat Schroder Emerging Europe, Fidelity Greater China Fund och JP Morgan Japan Equity.

  Fondbolaget Spiltans Högräntefond var den mest handlade fonden under perioden, följt av Spiltan Räntefond Sverige och Morgan Stanley Global Opportunity Fund.  

   


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Introduktion till gröna obligationer  

  Introduktion till gröna obligationer

  Gröna obligationer är väldigt mycket på tapeten just nu, och det är en del av räntemarknaden som har vuxit explosionsartat de senaste åren. Det finns många drivkrafter, men den kanske största är att det allt fler som vill investera hållbart, och många aktörer på finansmarknaden anpassar därmed sina utbud för att möta den ökande efterfrågan.


  Vad är en grön obligation?


  För det första finns det två delar i begreppet grön obligation. Med grönt syftar man på en investering som görs i syfte att stödja olika former av hållbara samhällsförändringar. Att emittera en obligation är ett sätt att få in pengar, och kan ses som en skuld. När ett företag emitterar en grön obligation kan man således få in pengar som öronmärks till speciella hållbara ändamål. För att säkerställa att obligationen verkligen är grön finns det många certifieringar, beroende på vilket område det handlar om.


  Vilka emitterar gröna obligationer?

  Många olika typer av företag emitterar gröna obligationer, men fastighetssektorn utmärker sig och står för en stor del av den gröna obligationsmarknaden. Genom att ge ut gröna obligationer kan fastighetsbolagen energieffektivisera bestånd, och då får investerarna ut ett slags miljömässigt mål med investeringen. Den första gröna obligationen kom ut 2007, och när marknaden var väldigt ung och liten var det framförallt överstatliga jätteorganisationer som emitterade gröna obligationer, exempelvis Världsbanken. Nu är det mycket företag som ger ut dem.

  Vilken avkastning kan man få via en grön obligation?


  Det vanligaste är att den gröna obligationen får samma kreditbetyg och därmed avkastning som en annan vanlig obligation från samma företag. En förekommande uppfattning är att man offrar avkastning för hållbarhetsrelaterade mervärden, men det stämmer inte. Om något skulle man kunna resonera som så att den gröna obligationen är mindre riskfylld, eftersom den syftar till att investera i hållbara ändamål. På så vis kan man tänka sig att den riskjusterade avkastningen ökar.

  Hur ser framtiden ut för gröna obligationer?

  För svenska sparare som vill investera hållbart kommer EU:s kommande taxonomi för klimatåtgärder bli väldigt viktig. Syftet med den är att erbjuda klarare definitioner över vad som är hållbart och inte, samt hur man mäter hållbarhet. Just avsaknaden av tydliga definitioner har lyfts fram som ett problem för gröna investeringar i största allmänhet.

  I dagsläget är en stor del av de gröna obligationerna koncentrerade till fastighetssektorn. På så vis när man köper en grön obligationsfond får man en naturligt stor exponering mot fastighetssektorn. Det har dock emitterats gröna obligationer för en rad andra sektorer som hälsovård, utbildning och finans, och det är något som väntas öka med tiden.

  På sikt kommer den gröna obligationsmarknadens andel av den totala obligationsmarknaden att öka, givet den höga efterfrågan bland investerare. 2018 var ett rekordår för gröna obligationer, men det framgår redan nu att gröna obligationer troligen kommer öka sin marknadsandel kraftigt i år. Exakt var det kommer sluta är svårt att förutspå, men det framstår som att gröna obligationer kommer vara på tapeten väldigt länge. 


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Blandad kompott på makrofronten i juni  

  Blandad kompott på makrofronten i juni

  USA
  De amerikanska börserna har letat sig uppåt under den senaste månaden och nu står rapportfloden inför dörren. Dow Jones har exempelvis för första gången någonsin stigit över 27 000-nivån. I övrigt riktas blickarna mot president Donald Trump och mäktiga centralbanken Federal Reserve.

  De kommande veckorna kommer att präglas av dels kvartalsrapporter men även på räntebeskedet i slutet av månaden. Trumps handelskonflikter med bland annat Kina väntas också fortsatt vara på tapeten.

  Makroekonomiskt har månaden bjudit på en blandad kompott. Sysselsättningen ökade mer än väntat men det gjorde även arbetslösheten. Industriorderingången och ISM-index minskade samtidigt som det kroniska handelsunderskottet växte.

  Ledamöterna hos Federal Reserve är inte helt eniga om framtiden. Alla är inte ombord för en snar räntesänkning utan vissa ledamöter förespråkar istället tålamod. Totalt står åtta av 17 bakom en minst en räntesänkning under 2019. Slutsatsen tycks dock vara att centralbankschefen Jerome Powell är bekväm med marknadsprissättningen för en sänkt ränta nu i slutet av månaden. Ett amerikanskt räntebesked kommer den 31 juli.

  Börserna har den senaste tiden gått starkt och det klassiska Dow Jones-indexet har för första gången passerat gränsen 27 000. Sentimentet har stöd av just Powells duvaktiga hållning i räntefrågan.

  Kommande veckor kommer i övrigt att präglas av ett stort antal kvartalsrapporter. Wall Street kommer på så vis få en guidning av företagen kring vart konjunkturen är på väg.


  Europa

  Europa fortsätter att ha det politiska spelet i fokus. Storbritannien skall byta premiärminister och oppositionen Labour vill se en helt ny folkomröstning i Brexit-frågan.

  I Europa innebär vårens EU-val stora förändringar i den politiska ledningen. Tyskan Urusula von der Leyen föreslås bli ny ordförande för EU-kommissionen medan belgaren Charles Michel föreslås få ta över rollen som permanent rådsordförande. De röd-gröna partierna säger dock nej till von der Leyen och det är oklart om hon vinner tisdagens omröstning. Blir det nej tvingas EU:s regeringschefer ta ett nytt toppmöte.

  Läggs den politiska frågan åt sidan riktas blickarna mot konjunkturen och den mäktiga centralbanken ECB.

  ECB-chefen Mario Draghi har under sommaren varit ute och kommenterat läget. Runt midsommar tog börsen ett skutt efter att han i ett tal öppnat upp för ytterligare penningpolitiska lättnader om inte molnen över den europeiska ekonomin lättar.

  Aktörerna i marknaden lägger nu stort fokus på industriproduktionen och inköpschefsindex. Draghi uppgav också att det finns flera vapen i ECB-verktygslådan och pekade på räntesänkningar och kvantitativa lättnader som möjliga åtgärder. Den amerikanska presidenten Donald Trump har kritiserat Europa för att man gasar på och skapar sig en orättvis konkurrens.

  Tillväxtmarknaderna
  Året har börjat likt en bergochdalbana på tillväxtmarknaderna. Fokus ligger givetvis likt andra marknader på handelsbråket mellan USA och Kina. Under den senaste månaden har också geopolitisk oro seglat upp som viktig faktor. Iran har exempelvis hamnat i bråk med USA. Trump har också attackerat Indien över handelsfrågor.

  Penningpolitiken är givetvis fortsatt i fokus. Tillväxtmarknaderna skiljer sig inte alls från stora regioner som Europa och USA. Även centralbankerna på tillväxtmarknaderna lättar upp i syfte att hålla igång tillväxten.

  Under juni sänkte exempelvis Ryssland och Indien räntan. Båda ländernas inköpschefsindex backade dock under sommarens första månad.

  Dollarn har också enligt allt fler bedömare nått slutet av sitt åtta år långa rally. Det brukar normalt vara bra nyheter för tillväxtmarknaderna.

  Sammanfattningsvis kan man säga att tillväxtmarknaderna just nu präglas av vikande inköpschefsindex, räntelättnader och oro för handeln. Den mer pessimistiskt sinnade kan också göra analysen att de volatila råvarupriserna signalerar en oklar konjunkturbild. I den positiva vågskålen återfinns ett avstannat dollarrally.

  Kina
  Världens näst största ekonomi fortsätter bråka med USA om handeln. Under inledningen av juli har dock ett genombrott skett efter ett telefonsamtal.

  USA:s chefsförhandlare Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin talade i veckan med Kinas vice premiärminister Liu He och handelsminister Zhong Shan över telefon. Tanken är att parterna skall lösa de kvarstående meningsskiljaktigheterna som finns mellan stormakterna. Mnuchin har tidigare uppgett att avtalet är klart till 90 procent.
  Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlow tonade dock ned chanserna till ett mirakel.

  - Vi hade medvind i vintras och under våren. Sedan stannade det av. Förhoppningsvis kan vi ta vid där vi slutade, men det vet vi inte ännu, sade han.

  Trump har också tidigare utlovat att mer tullar väntar mot Kina om parterna inte når en överenskommelse.

  USA har samtidigt gjort en viss eftergift. Telekomjätten Huawei, som ibland pekas ut som kronjuvuelen i det kinesiska näringslivet, får lättnader i sina sanktioner. De amerikanska tech-bolagen kommer att kunna genomföra vissa affärer med Huawei framöver. Men det kommer att krävas tillstånd.

  Makroekonomiskt har det inkommit en hel del statistik. Under inledningen av juli inkom handelsstatistik som visade på ett större överskott än väntat. Exporten och importen minskade. Importen sjönk mer än exporten. Trump brukar vara ute och kommentera när Kina gör stora överskott i handeln.

  Inköpschefsindex för industrin, det officiella, var svagt för juni och låg fortsatt under gränsen för expansion. Positivt besked kom dock från Kinas pressade bilsektor. I juni ökade bilförsäljningen nämligen för första gången på 13 månader.


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare  

  Fondutbildning – bli en bättre fondinvesterare

  fondutbildning.png

  Att skapa hög avkastning med fonder

  Vill du lära dig fungerande beslutsmodeller för hög avkastning?
  Har du svårt att förstå de märkliga kursrörelser som uppstår på börser?
  Vill du förstå börspsykologi och hur det påverkar dig och andra investerare?
  Vill du få insikt i hur man sätter samman en smart fondportfölj?
  Eller hur man tar ett helhetsgrepp på alla sina fondinvesteringar?

  Det och mycket annat får du lära dig på denna unika utbildning den 26:e september.
  Den är exklusivt för kunder på Fondmarknaden.se och riktar sig till fondinvesterare.
  Kunskaperna kan dock tillämpas för alla typer av investeringsbeslut och finansiella
  instrument. Oavsett kunskapsnivå kommer du att få nya viktiga insikter om
  fondportföljer, fondstrategier och hur marknadens psykologi fungerar.

  Kursledare - Lars-Erik Boström

  Ansvarig för utbildningen är Lars-Erik Boström som har över 20 års erfarenhet av
  portföljförvaltning, analys och finansiell rådgivning från Handelsbanken Fonder och
  Handelsbanken Kapitalförvaltning. Han är idag Senior Advisor inom kapitalförvaltning på The
  Council. 2015 publicerades hans uppmärksammade bok om marknadspsykologi ”Börsens
  Psykologi - så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”. Han är Ekonomie
  Magister och auktoriserad finansanalytiker (AFA). Han har hållit ett flertal utbildningar för
  stora institutionella investerare. 

  Se klipp från EFN med Lars-Erik Boström

  Mer information om kursen hittar du här


  Anmäl dig nu!

  De 5 första anmälda får boken ”Börsens Psykologi – så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”.

  Anmälan: https://www.supersaas.se/form/The_Council/Fondutbildning_26_september
  Datum: 26 September 2019
  Tid: 17.30-20.30
  Pris: 1495 kr ink moms
  Inkluderar: Föredrag och skriftligt kursmaterial. Kaffe/Te och fikabröd
  Plats: Kursen hålls i Stockholm men kurslokal är beroende av antalet anmälda och
  meddelas senare via E-post och på Fondmarknaden.se.
  Betalning: När du gjort din anmälan kommer ett inbetalningskort med e-post.
  Efter din anmälan får du ett inbetalningskort via E-post som behöver betalas fyra
  veckor innan kursen.

   


Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1767 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket
SPP