Logga in   |  Bli kund

Modellportföljer.png

Fondnyheter

 • Pacific Precious stiger med 2,8 procent - ökar i platina  

  Pacific Precious stiger med 2,8 procent - ökar i platina

  Fonden Pacific Precious steg 2,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Gromark.

  Gromark kommenterar marknaden för ädelmetaller:

  "Klimatet för ädelmetallerna och relaterade bolag fortsätter att stärkas. Guldet har fortsatt hålla sig strax under 1800 USD och uppgången ser ut att fortsätta".

  Enligt förvaltaren kommer ädelmetallsföretagen leverera växande vinster i kommande rapportperiod.

  Vidare kommenterar Gromark världens centralbanker:

  "Amerikanska centralbanken Federal Reserv har gått från att köpa företagsobligationer via ETF:er till att nu köpa enskilda företagsobligationer i marknaden via ett nytt index skapat för ändamålet. Vår egna centralbank utökade vid sitt senaste penningpolitiska möte storleken på sitt program för köp av företagsoblikationer".

  Under perioden minskades innehavet i Hecla Mining med en tredjedel. Vidare minskades innehavet i silver med 2 procent. Samtidigt ökade fonden sitt innehav i platina till 4 procent. Enligt förvaltaren har platina och palladium bra potential på kort sikt.

  Bland fondens innehav gick det bäst för First Mining Gold, Sandstorm Gold och Fortuna Silver Mines. Sämst gick det för Livent, Royal Gold och Hecla Mining.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond ökade 2,5 procent - spår dålig rapportperiod och fortsatt oro  

  Strand Förmögenhetsfond ökade 2,5 procent - spår dålig rapportperiod och fortsatt oro

  Fonden Strand Förmögenhetsfond steg 2,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna drivs aktiemarknaden av nyheter kring covid-19.

  "Till stor del har uppgången haft stöd från pandemiutvecklingen i Europa där antalet fall minskar samtidigt som rörelsefriheten successivt har ökat. Det finns dock oroshärdar både i Europa och i resten av världen".

  Enligt förvaltarna är oroligheterna kring viruset långt ifrån över. De största hotet är om länder skulle behöva stänga ner igen.

  Vidare anser förvaltarna att kommande rapportperiod kommer vara dålig, med försäljningstapp upp emot 50 procent eller mer. Hos vissa bolag kommer det även förekomma betydande förluster. Förvaltarna kommenterar även värderingen hos vissa bolag.

  "'Finverkstad' som ofta levererar investeringsvaror till industrin och som bör påverkas negativt ett par år framöver ligger till exempel nära all time high, medan företag som är kopplade till bilindustrin, där det rimligen finns ett uppdämt utbytesbehov efter ett par dåliga år och där återhämtningen bör bli ganska snabb, ligger betydligt lägre".

  Strand Kapitalförvaltning menar att en måste blicka långt fram i tiden för att hitta motivering för de höga värderingarna. Vidare anser förvaltarna att det är svårt att hitta alternativ till aktier.

  Vid månadens slut uppgick aktievikten till 46,1 procent. Inklusive fondens andelar i aktiefonden Arisaig Asia uppgick aktieexponeringen till 54 procent.

  De fem största innehaven under perioden var: SEB, Securitas, Embracer, Climeon och ABB.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Småbolagsfond ökade 3,5 procent i juni - spår dålig rapportperiod och fortsatt osäkerhet  

  Strand Småbolagsfond ökade 3,5 procent i juni - spår dålig rapportperiod och fortsatt osäkerhet

  Fonden Strand Småbolagsfond steg 3,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna drivs aktiekurserna av nyheterna kring covid-19:

  "Till stor det har uppgången haft stöd från pandemiutvecklingen i Europa där antalet fall minskar samtidigt som rörelsefriheten successivt har ökat. Dock finns oroshärdar både i Europa och i resten av världen".

  Enligt förvaltarna är det långt kvar tills faran är över. Det största hotet anses vara ifall hela länder behöver stänga ner igen.

  Vidare anser förvaltarna att kommande rapportperiod kommer vara dålig, med försäljningstapp upp emot 50 procent eller mer. Dock anses marknaden vara förbered på detta. Samtidigt kommenterar förvaltarna de höga värderingarna hos vissa bolag:

  "'Finverskad' som ofta levererar investeringsvaror till industrin och som bör påverkas negativt ett par år framöver ligger till exempel nära all time high, medan företag som är kopplade till bilindustrin, där det rimligen finns ett uppdämt utbytesbehov efter ett par dåliga år och där återhämtningen bör bli ganska snabb ligger betydligt lägre."

  För att hitta motiveringar till varför värderingarna är höga måste man blicka långt fram i tiden, enligt Strand Kapitalförvaltning. Vidare skriver förvaltarna att det är svårt att hitta alternativ till aktier.

  Vid månades slut uppgick aktievikten till 90,3 procent.

  De innehav som bidrog mest till fondens positiva utveckling var Xvivo Perfusion, Sdiptech och Tobii. Sämst gick det för Dustin, Episurf Medical och Veoneer.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond ökade 0,5 procent i juni - Investerade i obligationer utgivna av Tele2 och SKF  

  Cliens Mixfond ökade 0,5 procent i juni - Investerade i obligationer utgivna av Tele2 och SKF

  Fonden Cliens Mixfond B steg 0,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som i juni som presterade bäst var Lagercrantz, Telia och Sandvik. AstraZeneca, Essity och Balder bidrog under månaden negativt till fondens avkastning.

  Under månaden köpte fonden i Investor, men sålde hela innehavet i Elekta. I fondens räntedel investerade man i obligationer utgivna av Tele2 och SKF.

  Vid månadens slut låg aktievikten på 52,6 procent.

  "Återhämtningen fortsätter och stimulanserna från världens centralbanker fortsätter att elda
  på börshumöret. Styrkan på återhämtningen har kanske avtagit lite men å andra sidan har nästan hela fallet under Coronakrisens inledning tagits igen", skriver förvaltarna om läget på marknaden.

  Trots börsens kraftiga uppgång nämner förvaltarna att det fortsatt finns aktier som noterat stora nedgångar för året och att dessa blir mycket intressanta att följa under rapportperioden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sektorrotation bland innehaven - Cliens Sverige ökade 0,6 procent i juni  

  Sektorrotation bland innehaven - Cliens Sverige ökade 0,6 procent i juni

  Fonden Cliens Sverige steg 0,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående fondens aktivitet under månaden nämner förvaltaren Roger Hedberg att man gjort vissa strategiska förändringar.

  "I början av månaden skedde en snabb rotation ut ur aktier som hade utvecklats extra starkt under börsåterhämtningen (huvudsakligen mindre konjunkturkänsliga tillväxtbolag), in i lägre värderade cykliska aktier. Detta missgynnade tillfälligt avkastningen i fonden. Sektorrotationen kom dock av sig något när flera centralbanker återigen försäkrade marknaden om att styrräntorna kommer förbli låga under lång tid framåt", skriver Hedberg.

  Största positiva bidragsgivare var i juni Stillfront, ABB, Addlife och Lime.

  Innehaven i AstraZeneca, Addnode och Byggmax drabbades under månaden av omfattande vinsthemtagningar och blev fondens svagaste innehav.

  Däremot uppger förvaltaren att nyhetsflödet kring de negativa bidragen alltjämt är positivt. Exempelvis har AstraZeneca fortsatt teckna leveransavtal kring ett potentiellt coronavaccin.

  Under månaden gjordes större köp i ABB, SEB och JM. Dock skalades delar av innehavet i AAK, Hexagon och Thule ner.

  I juni ökades aktieandelen i fonden.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni - ökar i Norton Life Lock och säljer i Crowdstrike  

  Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni - ökar i Norton Life Lock och säljer i Crowdstrike

  Fonden Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under perioden agerade Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Crowdstrike draglock för fonden. Förvaltaren Tor Sinclair valde att utnyttja prisutvecklingen i Crowdstrike och minskade allokeringen i innehavet. Efter avyttringen är Crowdstrike fortfarande fondens största innehav. De innehaven vilka det gick sämst för var L3Harris Technologies, CACI, Huntington Ingalls Industries, Norton Life Lock och Flir.

  Enligt Sinclair finns det inga nyheter som motiverar kursfallet hos de sämst presterande aktierna. Rörelserna tolkas istället som korta korrektioner.

  "Det är fortfarande stora prisrörelser i marknaden och mycket beror på den höga volatiliteten vi sett hittills, vilket tenderar att hålla i sig under en period."

  På grund av rådande marknadsläge valde fonden att öka sitt innehav i Norton Life Lock till 4 procent.


  Vidare kommenterar Sinclair den nya säkerhetslag som verkställts i Hong Kong.

  "I slutet av juni trädde den nya säkerhetslagen för Kina gällande Hong Kong i kraft. Hur detta kommer påverka regionen och världen vet vi inte än med den taktik som Kina använder strider emot internationell lag och kommer troligen leda till geopolitiska spänningar. Ett ökande fokus på säkerhet gör att vi ser positivt på fondens möjlighet att skapa god avkastning".

  Förvaltaren fortsätter.

  "Vi bedömer att den starka avkastningen är en kombination av översålda förhållanden i kombination med aggressiva kostnadsreduceringar. Denna krisen har varit oerhört svårt för bolag med exponering mot flygindustrin - som har tappat inkomstmotsvarande inbromsning av flygtrafiken (-51 procent mars, -96 procent april) Mer tid krävs innan man kan bedöma hur krisen har påverkat resebeteende."

  Vid månadsskiftet är Crowdstrike, Leidos, Lockheed Martin, L3Harris Technologies och Northrop Grumman.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Nya fonder på Fondmarknaden.se  

  Nya fonder på Fondmarknaden.se

  Under månaden som gått har vi lagt till flertalet nya fonder i vårt utbud på plattformen.

  Bland annat har vi lagt till PriorNilssons två nystartade fonder; PriorNilsson Evolve som startades 1 juni 2020. Fonden har mandat att investera i små och medelstora i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag.  PriorNilsson Balans som lanserades 1 december 2019 placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

  Vi har även under maj och juni lagt till flertalet fonder från Pimco som är ett amerikanskt fondbolag som startades 1971 och är en av världens främsta ränteförvaltare. Se hela utbudet från Pimco

  Ytterligare en ny fond som lanserades i juni 2020 är fonden White Fleet - Finserve Gbl Esports R SEK . Fonden investerar i bolag som är direkt eller indirekt sammankopplade med eSport-sektorn såsom hårdvaru- och mjukvarubolag, spelutvecklare eller företag som sköter sändningar av eSportevent, antingen via TV eller digitala kanaler.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt  

  Fondkommentar juni - Tvära kast i juni, men fortsatt uppåt

  Den svenska börsen började månaden starkt och bara efter första veckan var OMX upp ungefär 6 procent. Sen gick det åt andra hållet och börsen visade minus 1 procent på månaden, det vände dock igen och juni slutade omkring 2 procent upp. Vi kan konstatera att det fortsatt är volatilt, även om det lugnat sig från när det var som värst. Börsen kan ibland uppfattas som uppdelad i två läger, på ena sidan har vi förhoppningarna om en snabb återhämtning när ekonomierna nu börjat öppnas upp, på andra sidan rädslan om ytterligare smittspridning, en andravåg som det talas om. Det är svårt att säga vart vi är på väg, men klart är att många länder skulle få det oerhört tufft om man blev tvungna att återigen stänga ner och be folk stanna hemma.  
   
  Den amerikanska börsen S&P 500 har gått i samma spår som den svenska under juni, S&P 500 var likt OMX upp kraftigt i början av månaden, följt av ett snabbt ras och sedan återhämtning. Även här stannade månadens utveckling på cirka 2 procent. Glädjande är att arbetslöshetssiffrorna fortsätter att sjunka, under maj adderades 2,7 miljoner nya jobb, och under juni hela 4,8 miljoner jobb, den största ökningen under en månad någonsin. Trots detta så ligger arbetslösheten dock kvar på cirka 13 procent.
   
  Gällande smittspridningen av Covid-19 i USA så ser det nu ut öka i många delstater, framförallt i Kalifornien, Texas och Florida. Förhoppningarna är att åtgärderna inte ska behöva vara att återigen stänga ner, utan att istället vidta andra restriktioner för att hålla smittspridningen i styr. Tyvärr skulle det inte vara överraskande om man faktiskt väljer att stänga ner de samhällen där spridningen blir okontrollerad, vilket skulle leda till fler arbetslösa, företag i konkurs och så vidare.  
   
  Priset på guld har succesivt stigit sedan mitten på 2018, och den stundande krisen har gett ytterligare fart. Priset är snart uppe på 1800 dollar per uns, en nivå vi inte sett sedan eurokrisen 2012. Detta kan tolkas som ett tecken på att många inte riktigt tror på den börsuppgång som skett sedan kraschen, då guld ofta kan ses som en tillflyktsort om man är orolig för börsen. Vissa analytiker spår att priset kan nå upp till 2000 dollar per uns inom ett år.
   
  Sammanfattningsvis så står vi fast vid våra tidigare uttalanden när det kommer till risktagande och sparhorisont. Ha en tydlig plan och följ den, det är viktigt att fortsatt tänka på det långa loppet, och inte haka på korta och snabba trender, vare sig om det är att köpa in sig i fonder som rusar i värde, eller paniksälja för att ens investeringar skulle minska i värde under några dagar.

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
   

   

 • Så bygger du en bra fondportfölj  

  Så bygger du en bra fondportfölj

  Vilken risk är du villig att ta och hur långt bort är ditt sparmål?
  Byggandet av en bra portfölj börjar alltid med frågan: hur mycket pengar är jag beredd att förlora? Svaret på den frågan kommer att bero dels på vilken tidshorisont du har och dels på din personlighet. För alla människor hanterar att förlora pengar olika. Vissa kan rycka på axlarna åt en nedgång på 50 procent medan andra får magsår av nedgångar på några få procent.

  Historiskt sett har aktier/aktiefonder alltid gått upp på långt sikt. Men de har också alltid haft kortare perioder med nedgångar. I mars fick vi till exempel känna på en ordentlig börsnedgång. Hur hanterade du nedgången? Blev du stressad och sålde av eller hade du is i magen? Det är viktigt att förstå sin egen riskvilja och att ha en tydlig plan för sitt sparande och även i nedgång kunna hålla fast vid den. Om du hade tänkt att använda pengarna nu i vår så gjorde du klokt i att sälja när börsen kraschade men om din sparhorisont var 5-10 år hade det varit bättre att hålla dig till din plan och fortsätta spara löpande. Börsen har i dagsläget återhämtat sig starkt efter tappet i mars.

  Spara regelbundet
  Att hitta det perfekta tillfället att köpa är väldigt svårt, istället för att försöka spekulera i vad som är rätt läge att köpa så kan man månadsspara. När du månadssparar sprider du ut dina inköp över flera tillfällen, och får därigenom ett genomsnittspris som i sin tur ger en jämnare portföljutveckling. Du minskar då risken att råka köpa på toppen och behöva sälja vid en nedgång. Att spara regelbundet har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att sänka risken i sin portfölj.

  Sprid dina risker på fler marknader och branscher
  När du är klar över dina riskpreferenser finns det ett nästa oändligt antal sparprodukter, som till exempel fonder av olika slag, att bygga din portfölj med. Räntefonder har generellt lägre risk än aktiefonder och breda fonder har generellt lägre risk än smala fonder. Genom att sprida dina risker ser du till att din portfölj inte är för exponerad mot någon enskild händelse. Ta enskilda aktier till exempel. En ny reglering inom till exempel diabetesmedicin skulle kunna vara förödande för ett specifikt läkemedelsbolag, och få kursen att dyka, men inte alls påverka ett skogsbolag. Att sprida riskerna, eller diversifiera som det också kallas, innebär att se till att portföljen inte är för exponerad mot enskilda branscher eller regioner. Investerar du i aktiefonder gör en förvaltare jobbet med att välja aktier åt dig. Men du kan fortfarande applicera samma princip på din fondportfölj. Vill du bara ha fonder som investerar i ett visst land eller i vissa branscher? Genom att välja olika länder och olika branscher får du en ännu få bättre riskspridning.

  Hur många fonder ska man ha?
  Det är som sagt viktigt att sprida sina risker men tänk även på att inte ha allt för många innehav, i en fond har du redan exponering mot flera bolag. Du behöver till exempel inte ha allt för många fonder inom samma kategori. Satsa på att ha en till två fonder inom varje kategori. Vi har satt ihop ett exempel på en medelriskportfölj för dig med en sparhorisont på minst 5 - 10 år.

  portfolj.gif

  * Globala aktiefonder brukar normalt sett ha cirka 50 % exponering mot USA


  Avgifter - Ska man välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?
  En viktig sak att hålla kolla på är såklart kostnaden för fonden. Indexfonder är generellt billigare och det finns en anledning till det, dessa fonder följer ett särskilt index och tar inga aktiva beslut, utan ser bara till att fonden speglar just det indexet. Avkastningen för dessa fonder följer alltså indexet, och du behöver då se till att priset för en sådan fond är så låg som möjligt. En Aktivt förvaltad fond har som mål att hela tiden slå sitt index och därför arbetar förvaltarna aktivt med att hitta bolag som är undervärderade och har potential att växa. Även om en aktivt förvaltad fond är dyrare än en indexfond kan det löna sig då avkastningen kan bli högre, om du valt rätt fond och förvaltare. Kom ihåg att avkastningen på fonder alltid redovisas efter avgifter.

  Hållbarhet, lönsamt för framtiden och din plånbok
  En sista sak att tänka på när man bygger sin portfölj är hållbarhet. De flesta fondbolag har idag policys för hållbarhet, det betyder att bolagen ibland väljer bort vissa branscher, som till exempel kolkraft, och genom sitt ägande försöker påverka andra branscher till att bli mer miljövänliga. Så genom att välja hållbara fonder kan du bidra till att påverka världen till det bättre.

  Vilka fonder ska man då välja?
  När du har klart för dig vilken risk du är villig och ta och hur länge du tänkt att spara finns många verktyg som kan hjälpa dig att sätta samman en bra portfölj. Vill du se vilka fonder som Fondmarknaden.se rankar i topp i varje kategori kan du titta närmare på våra Topp 3 fonder. På Fondmarknaden.se finns även färdiga Modellportföljer i olika riskklasser som kan vara ett bra sätt att komma igång, logga in för att läsa mer här. Med våra Aktivt förvaltade portföljer kan du luta dig tillbaka och låta oss göra hela jobbet åt dig, läs mer här.

   

  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital. 

   

 • Tydliga skillnader på de nordiska börserna  

  Tydliga skillnader på de nordiska börserna

  Mitt under rådande coronakris så kan man se tydliga skillnader på de nordiska börserna. Danska börsen har gått bäst i regionen med en uppgång på nästan 6 procent. Sämst har den norska börsen gått som är minus nästan 18 procent.

  Det finns stora skillnader i kompositionen av de nordiska indexen, och detta påverkar såklart hur respektive börs regerar vid börsfall och volatila perioder.

  Fördelningen på de tre största sektorerna i respektive index ser ut som följande:
  Sverige: 37 procent industri, 22 procent bank och 11 procent teknologi.
  Danmark: 50 procent sjukvård & läkemedel, 17 procent industri och 10 procent konsumentvaror.
  Norge: 29 procent olja & gas, 21 procent konsumentvaror och 21 procent bank.
  Finland: 22 procent industri, 21 procent bank och 16 procent basvaror.


  Ser vi då till börsutvecklingen för perioden 31 december till 31 maj för de olika länderna så kan vi se att det skiljer sig ganska mycket, vad beror då detta på?
  OMX Stockholm 30: - 8,02 procent
  OMX Copenhagen 25: 5,83 procent
  OMX Oslo 20: - 17,9 procent
  OMX Helsinki 25: - 7,6 procent


  Sverige och Finland som är tunga inom industri och bank ligger någonstans mitt emellan Norge och Danmark som är de två länder som sticker ut. Detta faller sig ganska naturligt och nedgången känns på många sätt ändå mild med tanke på vad som skett ute i världen i och med Covid-19. Men stödpaketen har hjälpt till och det känns lite som att man tittar mer på 2021 i sina värderingar än 2020 just nu.


  Norge, vars index består av nästan 30 procent olja & gas följt av 21 procent konsumentvaror har haft det otroligt tufft. Oljepriset rasade i mars och låg på bottennivåer, sedan dess har en svag återhämtning skett, men det är fortfarande en bra bit kvar innan oljepriset är tillbaka på normala nivåer, om det någonsin kommer dit igen. Samtidigt har Norge haft hårda restriktioner gentemot sina medborgare vilket hämmat konsumtionen, detta har också haft stor påverkan på indexets dåliga utveckling.

  Danmark som har en väldigt stor del av sitt index mot sjukvårds- & läkemedelssektorn har istället gått väldigt bra. Trots att vi haft en pandemi som härjat så är indexet upp nästan 6 procent. Detta är mycket tack vare bolagen inom sjukvårds- & läkemedelssektorn som haft en stark period. I och med att det i hela världen blivit en enorm efterfrågeökning på diverse läkemedel och framförallt sjukvårdsmaterial så har bolagens produktion gått på högvarv.

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att det skiljer mycket mellan de nordiska ländernas börslägen. Men det finns naturliga anledningar till detta och en lärdom att ta med. Olika länder är bra på olika saker, så är det bara. Och för att skapa sig en bra och långsiktig portfölj så gäller det att diversifiera sig. Visserligen ligger länderna nära varandra rent geografiskt, men investerar man i olika bolag i Norden så får man en bra diversifiering och ofta fina och välskötta bolag som brukar ha god motståndskraft under tuffa tider.

  Möjligheter:
  •    Väldiversifierad region, det finns många fina bolag att investera långsiktigt i.
  •    Om korttidspermittering fungerar: Sverige och svenska bolag ligger då före alla andra i och med att man har personal som kan återkallas till arbete på mycket kort tid.
  •    Framförallt Sverige har haft samhället öppet, om läget kring Covid-19 nu inte förvärras så har företagen större chans att klara sig ur detta på ett bra sätt, och landets ekonomi står sig i det läget också starkare än många andra länder.

  Hot:
  •    Går börsen på konstgjord andning? Vad händer när stimulanserna lättas på?
  •    Om korttidspermittering ej fungerar: Bolagen kan då komma att behöva avskeda mycket personal, vilket visserligen kan vara positivt för ett bolags aktiekurs som då sänker sina kostnader, men negativt för ekonomin i det stora hela.
  •    Sveriges Covid-19 strategi fungerar ej och vi drabbas av en eventuell andra-våg, och måste i så fall införa striktare restriktioner liknande det andra länder redan gjort.
   

  Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-06-08

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

   

 • En annorlunda sommar ger möjligheter  

  En annorlunda sommar ger möjligheter

  Sommaren är nu i antågande och något som de flesta av oss längtat efter länge. Men i år blir det tyvärr inte riktigt som vanligt. När flygen står stilla och vi får planera för en semester på hemmaplan finns det ekonomiska möjligheter att dra nytta av.

  ”Hemester”
  Att semestra hemma gör att du sparar in på resor, boende, restaurangbesök och övriga kostnader som alltid tillkommer med utlandssemester. Att ta vara på sin närmiljö, den svenska Allemansrätten och naturen är både bra för din plånbok och miljön.

  Skatteåterbäringen

  Skatteåterbäringen brukar ofta vara ett bra tillskott på våren och till sommarsemestern. Nu kanske det är ett utmärkt tillfälle att istället spara den? Många har under rådande kris insett värdet av att ha ett bra buffertsparande för oförutsedda händelser. Det är aldrig försent att börja spara, även små summor växer på sikt.

  Sparform

  Oavsett om du sparar till en större semesterkassa nästa sommar, buffert, boende eller till pensionen så är ISK (Investeringssparkonto) vår absolut vanligaste sparform. ISK är gratis att öppna och du betalar ingen skatt på de vinster du gör utan endast en årlig schablonskatt på kapitalet som finns på kontot. Läs mer om ISK här

  Spara i fonder
  Att spara i fonder är ett enklare sätt att spara utan att behöva ha djupgående kunskap om olika aktiebolag. Ett vanligt bankkonto ger oftast ingen ränta och är därmed inget bra alternativ för långsiktigt sparande. Med fonder får du en bättre chans till avkastning, och med ränta-på-ränta effekten växer de snabbare över tid.

  Välja rätt fonder
  Om man vill välja fonder själv så har Fondmarknaden.se Sveriges största fondutbud med cirka 1800 fonder samt verktyg för att hjälpa dig med urvalet. Titta gärna på våra Topp 3 fonder inom varje kategori, så ser du de fonder som vi tycker är bra just nu. Det viktigaste är att du hittar fonder som passar din portfölj och framför allt din riskvilja, så att de speglar din målbild med sparandet. Tycker man att detta är svårt så erbjuder vi två olika tjänster som gör sparandet enklare.

  Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer
  För dig som vill få professionellt stöd i valet av fonder, och inte vill lägga ner så mycket tid på ditt sparande finns våra tjänster; Aktiv Förvaltning eller Modellportföljer.  Dessa är sammansatta av erfarna fondanalytiker som kontinuerligt följer utvecklingen på fondmarknaden och som ser till att portföljen hela tiden är uppdaterad med de fonder som vi anser är bäst just nu, baserat på din riskprofil.


  Läs mer om Aktiva Portföljer

  Läs mer om Modellportföljer

   

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj  

  Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj

  Precis som i april så har börserna fortsatt att stiga under maj. Månadens uppgång på breda stockholmsindexet OMXSPI landade på strax över 5 procent. Det betyder att indexet bara är minus 7 procent under perioden 1 januari – 31 maj. Det kan tyckas underligt att börsen har sån motståndskraft i och med den pågående globala pandemi som fortfarande härjar, men faktum är att Sverige ändå har lyckats bra rent ekonomiskt. Även om många företag drabbats hårt, främst då inom turism, restaurang, hotell, nöje och så vidare, så har vi haft ett öppet samhälle med fortsatt konsumtion. Detta kommer förhoppningsvis leda till en lägre arbetslöshet och färre konkurser än för många andra länder, som haft en total nedstänging av sina samhällen, och nästan hela ekonomier. Vi ska såklart också ta hänsyn till de historiskt stora stödpaketen som självklart bidragit till börsernas starka motståndskraft.


  I Europa har många länder nu börjat lätta på restriktionerna och människor får börja röra sig lite mer fritt i samhällena. Nedstängingarna har dock varit otroligt kostsamma, inte minst för de länder som till mycket lever på turism. Dessa kommer få fortsatta problem då det lär dröja innan resandet är tillbaka på något som liknar normala nivåer.

  Om vi kollar på några europeiska index så ser vi också att de inte alls tagit krisen så bra som till exempel Sverige eller USA. Under samma period, det vill säga årsskiftet till 31 maj så är det tyska indexet DAX minus cirka 14 procent, det engelska indexet FTSE 100 minus 20 procent och europaindexet Euronext 100 är minus 19 procent.

  EU-kommissionen har dock sagt att de vill införa en stödfond på 750 miljarder euro för att hälpa länder i kris. Även ECB säger sig vilja utöka sina stödpaket, och nytt beslut i frågan väntas fattas nu i början på juni.

  Även i USA har börserna gått starkt och årsutvecklingen på indexet S&P 500 liknar utvecklingen på OMXSPI och låg runt minus 7 procent den 31 maj. USA har också drabbats av en oerhörd arbetslöshet och uppgår nu till cirka 40 miljoner nya arbetslösa, och man börjar snart närma sig en arbetslöshet på 20 procent. Flera företag som precis hade börjat öppna upp igen efter de omfattande nedstängingar som varit i USA, har nu tyvärr varit tvugna att stänga igen i och med de stora protester och kravaller som sker runt om i landet.
  Spänningarna i USA är väldigt höga just nu vilket tycks bero på många faktorer. Arbetslösheten är skyhög och människor vill börja jobba igen för att kunna försörja sina familjer, man vill kunna röra sig fritt och börja handla igen, och inte minst så vill man få rättvisa skipat efter den tragiska händelse då en medborgare avled under ett polisingripande. Allt detta tillsammans gör att framtiden ser ostadig ut, det är helt enkelt svårt att reda ut vilken riktning saker och ting kommer ta. Men en sak är säker och det är att USA’s arbetsmarknad kommer behöva tid på sig för att återhämtas.

  Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi fortfarande befinner oss mitt i en stor kris. Vissa länder har hittills klarat av den bättre än andra, men framtiden är fortfarande oviss, och vi vet inte hur morgondagen kommer se ut. Ett antal börser, däribland den svenska, har återhämtat sig bra från bottennoteringarna, och det är bara att hoppas på att vi nu ser en stabilisering och att vi sakta men säkert kan börja återgå till mer normala förhållanden efter sommaren.

  Vi på Fondmarknaden.se vill uppmana till att fortsatt fatta genomtänkta och rationella beslut när det kommer till sitt sparande. Det är viktigt att man skapar sig en plan med lämpligt risktagande och lagom sparhorisont för sin portfölj. Tycker man att detta är svårt, eller känner att man inte har intresse eller tid, så erbjuder vi Aktiv Förvaltning. Du som kund väljer då vilken risknivå och tidshorisont som passar dig, och vi gör sedan löpande förändringar i portföljen baserat på vår marknadssyn. Du kan läsa mer om Aktiv Förvaltning genom att klicka HÄR .


  Fondmarknaden.se

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Bli kund


Kom igång direkt med BankID! • steg 1

  1731 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket