Hur gör jag en försäljning inom Aktiv Förvaltning?

Du kan inte själv sälja av delar av ditt innehav i din portfölj. Däremot kan du när som helst välja att göra ett uttag. Då säljer vi av andelar av hela portföljen, för att den risknivå du valt ska bestå.