Hur gör jag en försäljning inom Aktiv Förvaltning?

Du kan inte själv sälja av delar av ditt innehav i din portfölj. Däremot kan du när som helst välja att göra ett uttag. Då säljer vi av andelar av hela portföljen, för att den risknivå du valt ska bestå. Det gör du genom att klicka på Visa innehav - Överför pengar - Uttag till bankkonto. Väljer du ’Insättning till depå’ kommer likviden istället automatiskt återinvesteras i din Aktiva fondportfölj.