Klientmedelskonto

Våra kunders pengar finns på ett klientmedelskonto hos Fondmarknaden.se. Det är ett separat konto, skilt från Fondmarknaden.se:s verksamhet. Det ingår inte i vår balansräkning och påverkas därför inte vid en eventuell konkurs. Pengar som står på ett klientmedelskonto får inte användas av någon annan än kunden själv.