Vad innebär det för förändringar för mig som är kund?

Alla allmänna villkor kommer att uppdateras per den 3 januari.  Vi som värdepappersbolag får ökade krav på oss och du kommer att tillhandahållas mer information om dina transaktioner och depåer. Det är inga förändringar som påverkar dig som kund negativt, utan en del uppdaterade termer och förtydligande.

Ökad transparens. Största fördelen med direktivet är att du som kund kommer att få en tydligare bild av vad du betalar när du gör en investering. Innan du genomför en order kommer du att på en specifikation på kostnader och avgifter så att du tydligt ser vad just denna investering kostar. Vilka totala som genererats under året kommer att redovisas i årsbeskedet samt kvartalsvis eller på kunds begäran.

Tredjepartsersättning. Fondmarknaden.se mottar en tredjepartsersättning från fondbolagen för att vi säljer deras fonder. Tredjepartsersättningen ingår som en andel av den fondavgift som du som andelsägare betalar till fondens fondbolag. Ersättningen till Fondab innebär således ingen extra kostnad för dig som kund. Vi har fortfarande inga egna fonder och ingen koppling till någon bank eller fondbolag som gör att vi är i beroendeställning till denna. I dokumentet om intressekonflikter kan du läsa mer om detta.

Investeringsrådgivning. Fondmarknaden.se erbjuder from den 3 januari ingen investeringsrådgivning till direktslutkunder. Du som kund fattar dina egna beslut om vilka fonder du vill investera i (”execution only”). Till din hjälp finns en rad olika smarta verktyg såsom jämförelseverktyg, risk och betyg, kategorisering, analyser, nyheter, topplistor, fondpaket, fondguide samt riskprofilering av din målrisk. Vi hjälper dig självklart med frågor och tips om hur du ska tänka kring ditt sparande men det är du själv som tar beslut om vilka fonder du vill investera i.