Hur får jag fram bokslutsuppgifter för min direktpension?

För att få tillgång till bokslutsuppgifter för din Direktpension, behöver du logga in på Direktpensionsportalen.

Logga in med organisationsnummer och lösenord. Under rubriken ’Rapporter’ hittar du bokslutsuppgifter och övriga rapporter.